108 Wskazówek Jogiradź Śri Śjama Ćaran Lahiri Mahaśaja Dźi

Jogiradź Śri Śjama Ćaran Lahiri Mahaśaja dźi
Narodziny: 30 września 1828, Ghurnigram, Bengal, Indie pod okupacją brytyjską
Mahasamadhi: 26 września 1895 (w wieku 66 lat)

Wszystko w tym świecie rozwija się zgodnie z twoją Wolą; w transcendentalnym stanie Krija po ustaniu pragnień będziesz niezbicie wiedział, że wszechświat jest zwykłym złudzeniem i przez osiągnięcie wiedzy, że wszechświat jest przeniknięty przez Brahmana, osiągniesz równowagę. Wtedy nie jesteś ani w więzach ani wyzwolony i ukoronowany sukcesem będziesz wędrował w pięknie, to jest maksyma Krija.

~ Śri Lahiri Mahaśaja dźi

108 Wersów Nauk Jogiradź Śri Śjama Ćaran Lahiri Mahaśaja Dźi

1. Krija jest Prawdą, a wszystko inne fałszem.

2. Praktykowanie Krija jest studiowaniem Wed. Krija to jadźńa/yajńa [wykonywanie wedyjskich rytuałów]. Wszyscy powinni wykonywać tą jadźńę.

3. Wszystkie Dewaty, bogowie, praktykują te Krija. Ten kto praktykuje Krija jest Dewatą.

4. Trzeba praktykować Pranajamę bardzo poważnie i szczerze.

5. Praktyka Krija otwiera Oko Mądrości.

6. Wiedza o Brahmanie, najwyższej Jaźni, zostaje osiągnięta przez praktykowanie Pranajama.

7. Ignorancja zostaje usunięta automatycznie, gdy praktyka Krija jest doskonała.

8. Przez praktykowanie Pranajama ignorancja zostaje rozproszona, a Wiedza o Jaźni objawiona.

9. Ten kto nie widzi Kutastha [wewnętrzna Jaźń pomiędzy brwiami] z pomocą instrukcji Guru w tym fizycznym ciele jest ślepcem.

10. To co ratuje przed umysłem [niespokojnym oddechem], lub przed manasa, jest zwane Mantra; to co ratuje przed przywiązaniem do ciała jest zwane Tantra.

11.Transcendencja wdechu i wydechu jest zwana Kebala (kevalah) Kumbhaka.

12. Praktyka Khećarimudra przynosi zwycięstwo nad zmysłami.

13. Gdy język jest podniesiony, zmysły są ujarzmione.

14. Jeśli ktoś osiąga stabilny stan w Khećarimudra, wtedy osiąga stan samadhi.

15. Ten, któremu udaje się Khećari jest szczęśliwcem.

16. OM jest promienistym Światłem. Gdy Światło jest rozprzestrzenione po całym ciele, wszystko jest widziane; wtedy nie ma pragnienia mówienia ani patrzenia.

17. Powietrze [Oddech] jest Bogiem.

18. Gdy kontynuuje się rafinację brązowego cukru, ostatecznie staje się on biały. Podobnie kontynuowana praktyka Krija doprowadza Pranajamę do perfekcji.

19. Jeśli ktoś ciągle porusza oddech [praktykuje Pranajama], to oddech ustaje i staje się wyciszony, sthira.

20. Stan Sthirattwa, Wyciszenia, jest nazywany Jogą.

21. Praktykuj Krija tak długo, jak to możliwe, siedząc w jednej asanie przynajmniej raz dziennie.

22. Jeśli ktoś uderzy drzwi wydechem, wtedy się one otworzą. To jest nazywane zwrotną dźapam.

*[To jest, wyciszając apana, niespokojny oddech niższych centrów i wznosząc do góry do centrum tułowia jeśli wtedy uderza (czyni thokar) zgodnie z radą, wewnętrzne Drzwi się wtedy otworzą].

23. Po praktyce Krija trzeba trzymać się stanu równowagi Krija, jaka powstaje w następstwie praktyki.

24. Będziesz mieć rezultaty zgodne z twoją praktyką Krija.

25. Jeśli [w czasie praktyki Krija] czujesz w ciele ból, wtedy zrozum, że praktyka nie idzie dobrze.

26. Prawdziwą pracą jest dostroić się do medytacji w Pustce [w piątym elemencie, eterze] pozostawiając trzy nerwy: ida, pingala, śuszumna i cztery żywioły: khiti, apa, tedźa i marut, odpowiednio ziemia, woda, ogień i powietrze.

27. Gdy umysł jest wyciszony, nie pragnie bez potrzeby. W stanie poza pragnieniem, nie wykonuje się niepotrzebnej pracy.

28. Gdy ktoś osiągnął spokojny Oddech, wtedy dla niego jedyną pracą jaka pozostaje jest trzymanie się tego stanu zawsze.

29. Trudno wyrazić stan, gdy oddech staje się spokojny, Sthira.

30. Gdy oddech jest wyciszony, jest to stan Kumbhaka. Gdy ktoś widzi Siebie, jest to zwane Brahmadźńana, Znajomością Brahmana, Najwyższej Jaźni.”

31. Gdy oddech jest wyciszony w nocy i w dzień, wtedy urzeczywistnia się prawdziwy stan Mantry Rama.

32. Nie ma potrzeby wdychać lub wydychać. Jest to znacznie szczęśliwszy stan; jest tam wyciszenie; to jest Brahman.

33. Osoba staje się Brahmanem gdy staje się wolna od pragnień.

*[Medytacyjne życie z Krija Lahiri Mahaśaja toczyło się od 1861 do 1873 roku. Następujące daty można odnaleźć w jego notatniku:]

34. 13 maj 1873 – Cokolwiek ktoś chce czynić, może to uczynić.

35. 29 czerwiec 1873 – Wszedłem trochę do wnętrza [rdzenia kręgowego].

36. 16 Lipiec 1873 – Zmysły dzisiaj przeszkadzają. Muszę odrzucić wszystkie zmysły i rozpuścić siebie.

37. Zmysły są przeszkodami; przekraczając je dzisiaj przez praktykę Pranajama i Omkara Krija muszę się doskonale rozpuścić. To jest dla mnie jedyna praca.

38. Nie ma znaczenia czy życie odejdzie z ciała fizycznego. Muszę praktykować Krija z całego serca.

39. Praktyka Krija przynosi boskie bogactwo, to jest Sthirattwa, stan Wyciszenia.

40. 13 Czerwca 1873 – Teraz, zawsze pozostaję w Kumbhaka. To jest forma Mahadewa, Boga Śiwa; głowa była zawsze ciężka, oczy były zatopione u góry; ten stan nie kończy się kiedy się oddycha; w tym czasie cisza jest bardzo korzystna.

41. Jeśli wycofa się niespokojny umysł i skieruje się wewnątrz siebie w Kutastha, wtedy można zobaczyć wszystkie bóstwa.

42. Zobaczyłem Radhadźi [żonę Kryszna] u podstawy wewnętrznego Dźwięku.

43. Słońce jest Kali [Bogini Kali], ja sam jestem Kali. Myśląc o Kali stałem się Kali. Teraz będę ojcem Kali, Brahma, ostateczną Jaźnią.

44. Słońce jest Kali [Bogini Kali], a ja jestem tym, czym jestem.

45. 13 sierpień 1873 – Dzisiaj stałem się Mahapurusza, “wielkim człowiekiem.”

46. 17 sierpień 1873 – Jestem Mahapurusza. W słońcu dostrzegłem, że sam jestem Brahmą, najwyższą Jaźnią.

47. 18 sierpień 1873 – Świat jest objawiony z mojej formy. Ja sam jestem jedyną Purusza, najwyższą Istotą.

48. 18 sierpień 1873 –  Świat jest objawiony z mojej formy. Ja sam jestem jedyną Purusza, Jaźnią; nie ma nikogo innego.

49. 22 sierpień 1873 – Ja sam jestem Adi Purusza Bhagawan, pierwszy Bóg.

50. 23 sierpień 1873 – Cokolwiek mówię jest Wedą. Przyjmij to za pewnik.

51. Zobaczyłem cztery Wedy, Brahma, Wisznu i Maheśwara (Bóg Śiwa) wewnątrz Joni *[pomiędzy brwiami].

52. Zobaczyłem niebieski kolor w świetle; w niebieskim ujrzałem biały Punkt (Bindu); a w białym Punkcie zobaczyłem człowieka, który przejawił się jako Hindus, Anglik, itd.

53. Zobaczyłem tysiące Krysznów.

54. Zobaczyłem najwspanialszego Krysznę.

55. 24 sierpień 1873 – Ja sam jestem Śri Kryszna.

56. 25 sierpień 1873 – Ja sam jestem Akszara Purusza, wieczna Istota.

* [Można tu wspomnieć, że każdy rytm Świadomości poszukującego w procesie łączenia się z ostateczną Jaźnią jest stanem bóstwa lub dewata, aż złączy się całkowicie w Jednię z Brahmą.]

57. 3 październik 1873 – Jestem słońcem, Mahadewa, pierwotną przyczyną.

58. 12 listopad 1873 – Ja sam jestem Mahapurusza Puruszottam, “wielka Jaźń, najwyższa Istota.”

59. 15 sierpień 1874 – Nie jest możliwym osiągnięcie Abhaja pada, “stanu nieustraszoności” bez pomocy Guru. Trzeba utrzymywać się w domu Wyciszenia, bez którego, nie można osiągnąć Abhaja pada, wiecznego Urzeczywistnienia ostatecznej Jaźni.

60. Moja forma jest wszędzie; nie ma nikogo poza mną i ta forma jest Próżnią. Nie ma tam dnia ani nocy.

61. Jeśli przyjmiesz we mnie schronienie z prawdziwą wiarą, wtedy muszę do ciebie przyjść. Jak mogę trzymać się z dala?

62. Pozostaję obecny blisko tego, kto praktykuje Krija.

63. Jeśli napiszesz na odwrót i zobaczysz to w lustrze, wydaje się to proste. Podobnie, jeśli odwrócisz oddech ciała, wtedy zobaczysz Swarupa, formę własnej jaźni.

64. Dualizm jest korzeniem wszelkiego cierpienia.

65. Niepokój jest przejawieniem, a Sthirattwa, Wyciszenie, jest Bogiem Śiwa.

66. Ty sam nie wiesz co przyniesie ci dobro.

67. Jeśli na ustach, gardle i zębach przez praktykę Pranajamy wytworzone jest napięcie, wtedy wiedza jest zwana Bhakti lub oddaniem.

68. Cokolwiek ktoś myśli w czasie śmierci, odpowiednio tym się on staje; podobnie jeśli staniesz się Satćidanandą w czasie opuszczenia ciała, wtedy staniesz się sobą, najwyższą Jaźnią.

69. Kim jest Kabir? Jest on słońcem, jest on Brahmą, jest mną samym.

*[Te imiona znajdują się w jego notesie].

70. W Satjajudze Lahiri Mahaśaj urodził się jako Satjasukrita, w tretajudze był Munindrą; w dwaparajudze Karanamają; a w kalijudze był Kabirem. Później stał się Śjama Ćaran.

71. Jeśli ktoś medytuje zawsze nad Bogiem, wtedy o wszystkie jego inne zajęcia dba Sam Bóg.

72. Jeśli ludzie chcą odejść, niech odejdą; ale ty powinieneś pozostać stałym w praktyce. Wtedy w końcu wejdziesz do domu Sthirattwa, Wyciszenia.

73. Ruch jest zwany światem.

74. Używanie ciała, umysłu i mowy w działaniu jest nazywane Ahingsa [nie–krzywdzenie].

75. Zwierzęta są oczarowane przez muzykę; jeśli człowiek nie jest przeciągnięty przez dźwięk OM, wtedy jest osłem.

76. Poza pięcioma zmysłami jest umysł, który jest oddechem; poza umysłem jest buddhi, które jest bindu lub kropką [pomiędzy brwiami]; poza bindu, Brahman, najwyższa Jaźń, jest Czystą Pustką i Bezforemnością.

77. Kobieta jest zgubą mężczyzny. Za wszelką cenę na nią nie patrz.

*[Słońce jaźni, to jest dźwięk, jest tu określane jako człowiek; a dźjoti, światło jaźni jest tu określane jako kobieta. Innymi słowy nie bądź zainteresowany grą dźjoti, ani nie rozwiń przywiązania do wewnętrznych wizji; ostatecznie wizje są wtórną, a nie wewnętrzną Realizacją.

*[To dźwięk, Om lub Nada, pomaga poszukującemu wyjść poza bindu i wtopić się w Jedność z Brahmanem, najwyższą Jaźnią.]

78. Zobaczyłem czystą Pustkę, która jest Brahman, najwyższą Jaźnią. Umysł musi być przez To rozpuszczony.

79. Umysł nie powinien być skierowany na zewnątrz. Jaka z tego korzyść, jeśli umysł i oczy są wyciszone a ciało nie? Dzisiaj oddech nie przychodzi i wytwarza się dużo uzależnień.

80. Wtapianie się w Czystą Pustkę/Próżnię (Śukla Akaśa) jest zwane Samadhi.

81. Poza Puruszottam, najwyższą Istotą, jest Brahman, najwyższa Jaźń.

82. Bez bycia niśkama, to jest całkowicie nieprzywiązanym, nie ma możliwości wtopienia się w Brahma.

*[Gdy poszukujący niszczy swój charakter bycia jasnowidzącym i staje się jednym z Najwyższą Jaźnią, wtedy dualizm się rozpuszcza].

83. Stan pustki który jest wewnątrz pustki jest zwany wielką pustką, Brahman.

84. Satjajuga jest efektem opanowania Krija; tretajuga jest tymczasowym efektem opanowania Krija; dwaparajuga jest praktykowaniem Krija; a gdy ktoś jej nie praktykuje, jest to dla niego kalijugą.

85. Gdy umysł transcenduje Basu, pragnienia, staje się on Dewa, Bogiem; to znaczy staje się Basudewą lub Bogiem Śri Kryszną.

86. Człowiek staje się Basudewą gdy wszystkie basana, pragnienia, zostają przekroczone. Jest on Bogiem.

87. Kłamca, który nie może dotrzymać swego słowa, nie jest dobrym człowiekiem; jego ojciec czyli jego Pan także nie jest.

88. Esencją mantry Rama jest umieścić język w Talabja (talavya) Krija i kontynuować słuchanie dźwięku Om.

89. Wewnątrz tego ciała jest inne ciało, które jest w pewnym stopniu czarne.

90. Wiedzą o Najwyższej Jaźni (Parama Atman) jest poznanie Siebie (Atmana) przez siebie (Dźiwah).

91. Patrzenie na środek czoła, który jest poza nosem i brwiami jest trochę trudne; jeśli się ktoś na nim ustabilizuje, osiąga stan Samadhi.

92. Dopóki Bhisma [dziadek Kaurawów i Pandawów], to jest strach [w świetle Krija Bhisma oznacza strach przed praktykowaniem Krija] nie przyjmie trzech strzał, to jest ida, pingala i śuszumna w swej głowie [zjednoczy w Kutastha], nigdy nie stanie się Sthira, wyciszony; trzeba odważnie praktykować Krija.

93. Nikt nie jest grzesznikiem; nikt też nie jest świętym; jeśli umysł zostanie włożony w Kutastha, wtedy nie ma grzechu; przeciwnie, jeśli umysł jest na zewnątrz, jest grzech; innymi słowy, gdy umysł nie jest w Kutastha to jest w grzechu.

94. Przedwieczny Ojciec [Babadźi] to Śri Kryszna.

95. Widziałem Saptaryszich, siedmiu Joginów [Bhrigu, Atri, Angira, Marići, Pulastja, Pulaha i Kratu] i czterech Manu [Sanaka, Sananda, Sanatana i Sanat Kumara].

96. Wszystkie grzechy są zniszczone w wyniku opanowania Krija.

97. Abidja (Avidya), ignorancja (głupota), jest zewnętrznym stanem umysłu; Bidja (Vidya), Wiedza (Znawstwo), jest wynikiem opanowania Krija.

98. Ten, kto praktykuje Pranajamę, prawdziwie kocha wszystkie istoty.

99. Powoli, powoli, wszelka praca zostaje zrobiona.

100. Światowe piękne rzeczy są trujące. Jeśli widzisz je na zewnątrz, przyciągają cię one; ale jeśli postrzegasz je wewnętrznie, wtedy są one odrzucone. To jest maja (maya) lub niepokój.

101. Niech inni idą tam gdzie pragną, ale ty kontynuuj praktykę Krija; przyniesie ci to dobro; osiągniesz stan Wyciszenia, Sthirattwa.

102. Człowiek może powiedzieć wszystko gdy praktyka Krija trwa spontanicznie w sześciu centrach.

103. Nikt nie jest grzesznikiem; umysł (manas) sam jest grzesznikiem gdy staje się oddalony od Kutastha na zewnątrz.

104. Spokojna Chwila poza oddychaniem jest Allah, to jest, Domem Wyciszenia.

105. Brahman jest Czysty; Nie powstał z niczego; innymi słowy Brahman jest wiecznie Czysty i Brahman nie został przez nikogo wcześniej skosztowany.

* [Kosztowanie czegoś jest możliwe w stanie dualizmu. Ale jeśli ktoś stanie się jednym z Brahman, sam staje się Brahman. Dlatego nie ma możliwości by skosztować Brahman. W rezultacie Brahman pozostaje wiecznie nieskosztowany, Czysty].

106. Nie bądź leniwy. Praktykuj Krija. Nie czekaj na radę, aby praktykować Krija.

107. Wypróżnij swój oddech w praktykowaniu Krija. W końcu oddech będzie Sthira, Wyciszony.

108. Wszelkie urzeczywistnienie jest możliwe przez praktykę Pierwszej Krija. Trzeba praktykować ściśle według instrukcji otrzymanych osobiście od swego Guru.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *