EN

Psychologia

Psychologia pochodzi od starogreckiego: ψυχή czyli psyche, dosłownie „dusza”, oraz od λόγος czyli logos „słowo, myśl, rozumowanie” – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia to dosłownie Nauka o Duszy, jednak dawne pojęcie Duszy, Jaźni, jakoś uległo pewnemu zagubieniu, a współczesna psychologia skupia się na otoczce Duszy, na behawiorach czyli zachowaniach, na cechach charakteru, opisie osobowości i jej patologii, a także badaniach inteligencji w oparciu o czynnik IQ. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jest badaniem naukowym zarówno zachowania, jak i procesów umysłowych. W psychologii stosuje się metody obserwacji, eksperymenty i metody badania mózgu. Psychologia jest nauką empiryczną, w odróżnieniu od swojej matki, którą jest parapsychologia zajmująca się bardziej Duszą. Grecka litera Psi (Ψ,ψ) jest symbolem psychologii oraz parapsychologii, szczególnie w dziedzinie zjawisk Psi (Ψ,ψ).