Atma Kriya – Praktyki rozwoju Atmana w Jodze

Joga to dobry sposób na życie

Wielu ludziom joga, w tym krija joga, kojarzy się z dziwnymi i ekstremalnie trudnymi ćwiczeniami fizycznymi lub ascetyczno-duchowymi. Wielu ludzi joga kojarzy się z wyrzeczeniami i umartwieniami, ale mało komu przychodzi do głowy, że ostatecznym celem jogi jest odniesienie sukcesu na duchowej ścieżce. Siddhi, owoc, to także sukces, powodzenie, a pomyślna praktyka jogi, pomyślna sadhana to taka, która przynosi owoce. Oczywiście, wiele osób zauważyło, że dzięki praktykom jogi (mantrom, mudrom, ćwiczeniom oddechowym, medytacjom, asanom) poprawia się zdrowie i ogólna sprawność organizmu. Jednak większość z ćwiczących jogę na Zachodzie w tym w Polsce nie dopuszcza do zaistnienia w ich życiu realnych zmian, które wynikają z metod stosowanych przez jogę. Celem jogi jest rozwój duchowy i urzeczywistnienie boskości, dewaizacja, czyli wyzwolenie ducha. Urzeczywistnienie boskości (daiwam), to nie ucieczka od życia i nie zniszczenie ciała w celu wyzwolenia ducha, chociaż część treningu jogi wymaga kondycji i może być trudniejsza. Każdy ze zdrowych systemów jogi naucza, że duch zostaje wyzwolony, gdy nie musi podlegać już cielesnym i społecznym uwarunkowaniom, przymusowi przyrody. Wyzwolenie duchowe, wyzwolenie duszy (atmana) z więzów materialnych, polega na uświadomieniu i zaakceptowaniu, że to duch (atman) ma całkowitą władzę nad ciałem, oraz nad warunkami życia materialnego i społecznego. 

Medytacje Światła – Atma Joga

Pierwszym krokiem wstąpienia na jogiczną drogę jest powstanie wewnętrznej potrzeby zmian w sobie, wynikającej z niezadowolenia z funkcjonowania JAŹNI, DUSZY, ATMANA. Współczesna psychologia ma dużo różnych psychotreningów i porad na temat, jak powinien zachować się człowiek w różnych sytuacjach swojego życia. To wszystko i Twoje dążenia, by coś w sobie zmienić i różnego rodzaju techniki psychologicznego zachowania – mówiąc indyjskim językiem można nazwać zaczątkiem do ścieżki jogi. Każdy spotykał w swoim życiu sytuacje, w jakich nie wie co zrobić, czy dobrze postępuje i wtedy przychodziły myśli o możliwości zmiany czegoś w sobie, a rzadziej stosunku do tego, co dzieje się. Najprostszy sposób, jaki proponuje Ci otoczenie, to pójść do kościoła i oddać się zewnętrznej i wewnętrznej ciszy. To jest prosta droga, ale na dłuższą metę dla poważnie poszukujących dusz okazuje się bardzo zawodna, zwodnicza i nieskuteczna, chociażby z braku kierownictwa duchowego. Jednakże na wschodzie, konkretnie w Indiach i Himalajach, powstała stopniowa, bardzo szczegółowo opracowana forma jogi klasycznej. Zrozumiawszy bezsensowność poszukiwania sensu w samym sobie czy jakimś kościele, człowiek zaczyna szukać nauczyciela, autorytetu, mistrza duchowego, guru. I spotkawszy takiego, a mówimy teraz o klasycznej jodze hinduskiej, przechodzimy na prawdziwy podstawowy stopień rozwoju duchowego. Warto pamiętać, że stopnie wtajemniczenia nie mają końca, a po opanowaniu jednego stopnia otwarte zostają drzwi do kolejnego.

Wyzwolony duch, Kaiwalin, Mukta, jest wolny, by miał władzę nad ciałem i nad warunkami życia człowieka. Wyzwolony duch, Atman, nie podlega potrzebom ciała materialnego, w którym żyje, nie podlega też wymaganiom i oczekiwaniom otaczających go ludzi, tyle, że otępione hipnotycznymi stanami psychotronicznych kółek egotyzmy zwykle zupełnie źle pojmują wyzwolenie, Kaivalyam. Atman, boski Duch, Dewa, nie podlega inspiracjom i zachciankom z poziomu ego, w tym nie podlega impulsom seksualnym, zatem jest w pełni wolny od zależności od emocji i wszelkich wyobrażeń typowych dla prymitywnych i barbarzyńskich istot ludzkich (żarcie, kasa, seks, spanie). Wyzwolony duch, uwolniony Atman, jest wolny nawet od wyobrażeń o obiektywnej prawdzie i o obiektywnej rzeczywistości. Jedyną rzeczywistością, jaka jest coś warta dla wyzwolonego umysłu, jest rzeczywistość boska i świadomość wszelkich praw nią rządzących. A najważniejszym z nich jest prawo Iśwara-prani-dhana – prawo wolności i nieograniczoności polegające na jedności z żyjącymi Mistrzami Duchowymi, wolność zjednoczenia z Api Guru bez przeszkód. Iśwara to doskonały, starszy Mistrz Jogi, Żyjący Mistrz i Przewodnik, o czym zapominają zwykle osoby nie mające pojęcia o bardziej zaawansowanych metodach jogi.

Dysponując boską świadomością (daiva-ćittam), wyzwolony duch (Atman) doskonale radzi sobie w ludzkim ciele (z którym się identyfikuje nie bardziej niż nurek z kombinezonem do nurkowania), oraz w otaczającym go świecie od którego nie jest zależny w sensie uwarunkowań karmicznych determinujących los i przeznaczenie. Wyzwolenie (Kaivalya) nie wynika z buntu przeciw zastanej rzeczywistości, lecz z uświadomienia sobie, czym w istocie jest rzeczywistość i na zaakceptowaniu wszelkich konsekwencji tego odkrycia, w szczególności na zaakceptowaniu konieczności treningu udoskonalania duchowego pod kierunkiem Śri Guru, Żywego Mistrza Joginów, bez pomocy którego nie ma możliwości osiągnięcia ostatecznych, najwyższych celów jogi. Podczas praktykowania jogi w umyśle i życiu adepta zachodzą różne zmiany, najczęściej pozytywne. Najistotniejsze z nich dla początkujących praktyków mają miejsce na poziomie umysłu (manasu) i to w najbardziej subtelnych jego obszarach. Joga jest przede wszystkim duchową, a więc nie fizyczną, praktyką, gdzie najważniejsze praktyki zaczynają od nauki medytacji i przyjęcia inicjacji umożliwiającej skuteczne medytowanie (dikszan, śaktipat). Praktyki fizyczne (hatha joga, pranajamy) mogą wspomagać podstawowe procesy zachodzące w umyśle, ale nie mogą ich zastąpić, chociaż prawidłowe praktykowanie ważnych dla jogi tradycyjnych asan i mudr kształtuje odpowiednią dla przejawiania boskości, dla urzeczywistnienia Atmana (ducha, boskiej duszy, jaźni, wyższej jaźni) formę. Ukształtowanie odpowiedniej dla rozpoczęcia procesu duchowego rozwoju i duchowego urzeczywistnienia formy ciała jest wbrew pozorom bardzo ważne. Niestety wiele współczesnych odmian tak zwanej fitness jogi to śmieszny pseudojogiczny trening, który nawet zdrowiu nie służy, a co dopiero oświeceniu.

Hatha joga czy pracująca bardziej nad systemem energetycznym krija joga wspaniale przygotowują sadhakę, osobę praktykującą jogę, do konfrontacji z wyższymi energiami i wibracjami, zapewniają mu większą pojemność energetyczną, co w dalszej praktyce okazuje się niezbędne. Joga (Yoga) ma służyć utwierdzeniu świadomości duchowego połączenia, duchowej jedności między manasem – umysłem indywidualnym, a świadomością boską – kosmiczną, a to coś zupełnie innego od świadomości zbiorowej. Urzeczywistnienie tego ma wymiar sukcesu najwyższej jakości, jednak większość praktykujących pozostaje w swoich umysłowych konceptach nie dotykając sfery budhi, rozumu czy wyższego, przebudzonego umysłu, gdyż nie podejmując inicjacji, dikszanu od Guru, Mistrza Jogi, pozbawia się szansy na realny, wyższy rozwój duchowy. Człowiek nigdy nie był i nigdy nie będzie w stanie odnieść większego sukcesu, jeśli nie podejmie inicjacyjnej ścieżki praktyki u prawdziwego Guru – Mistrza i Przewodnika ścieżki jogi. W jodze właśnie o to chodzi, by stać się jednością z wszystkim, co najlepsze, a szczególnie z tymi, którzy osiągnęli urzeczywistnienie duchowe, osiągnęli realizację Atmana. Tak naprawdę, to już każdy z nas potencjalnie stanowi taką jedność, jednak nie z każdego ziarna wyrasta drzewo pełne owoców. Błędne wyobrażenia i złe emocje na tematy takie jak Guru oraz Dikszan (Inicjacja) odcinają umysł większości ludzi od świadomości swej całej doskonałości, od Atmana, a nawet od sfery Budhi (Rozumu).

Kundalini Joga prowadzi do obudzenia i podniesienia uśpionej u podstawy kręgosłupa w lotosie muladhara energii kundalini, mówi się, że jest niebezpieczna, mówi się wiele, ale to tylko słowa. Wszystkie wyobrażenia, przemyślenia czy idee jakie można mieć na ten temat nie są rzeczywiste, dopóki pozostają tylko w sferze umysłu, ponieważ wtedy są poza naszym doświadczeniem. Kundalini Jogi, którą nazywa się jogą doświadczenia jest dynamiczną formą jogi zawierająca elementy takie jak asany, pranayamy, mantry, relaksację i medytację, a praktyki typu Kriya czy Atma Kriya są jej osnową. Każde zajęcia to oddzielny zestaw ćwiczeń tzw. kriya, na którą składają się odpowiednio połączone i wykonywane po sobie asany oraz mudry. Każda asana i mudra wykonywana jest z właściwym dla danego zestawu rodzajem oddechu oraz mantrą. Kriya ma na celu pobudzenie, uruchomienie i przemieszczenie energii. Odpowiednie gruczoły i odpowiadające im na poziomie fizycznym czakry, połączyć można m.in.siecią trójkątów. W tak powstałych układach trójkątów dokonuje się stała wymiana informacji i przepływ energii zgodnie z zasadą ujemnego sprzężenia zwrotnego, które stanowi fundamentalny mechanizm samoregulujący.

Przykładem takiego układu trójkątnego jest układ podwzgórze – przysadka – nadnercza. Podwzgórze stanowi wierzchołek trójkąta, łączący bezpośrednio biochemiczny kanał łączności z kanałami nerwowymi. Tą drogą wszelkiego rodzaju procesy psychiczne mogą wpływać na zmianę funkcji biochemicznych żywego organizmu. Praktyka na etapie Kundalini Jogi wykorzystuje m.in. wiedzę dotyczącą fizycznych i subtelnych powiązań między tymi trójkątami. Na poziomie fizycznym poprzez pracę z ciałem regulowana jest praca gruczołów i systemu nerwowego, a na poziomie subtelnym stan czakr i ciał subtelnych. Praktyka to również praca nad giętkością kręgosłupa, którego odpowiednikiem na poziomie subtelnym jest kanał suszumny, przez który płynie energia kundalini w czterech jej postaciach, zależnych od stopnia wtajemniczenia praktykanta. Wykonywane w Kundalini Jodze asany i mudry są właściwie takie same jak w Hatha Jodze, jest to jednak trochę inna praktyka, gdyż głównym celem nie jest rozciągnięcie i usprawnienie ciała, a praca z subtelnymi energiami. Po wykonanej technice Krija przechodzi się do głębokiej relaksacji przy muzyce (raga) lub mantrowaniu, kiedy ciało jest na tyle zmęczone, a oddech spokojny, że możliwe staje się doświadczenie zwolnienia procesu kreacji myśli, a tym samym przebywanie w ciszy swojego umysłu. Taka forma relaksu jest bardzo odprężająca, bo o ile na co dzień mamy możliwości i umiemy już sprawić, aby ciało nasze odpoczęło, o tyle rzadko albo wcale nie mamy możliwości uspokojenia swojego umysłu, a tego właśnie uczymy się praktykując metody na etapie Kundalini Jogi.

Doskonałość potencjalnie jest w tobie tu i teraz, niby nie musisz jej rozwijać, nie musisz jej nabywać. Doskonałość istniała w tobie, zanim zostałeś poczęty. Ta Doskonałość, Iśwara, to potencjał pierwiastków Atmana (Duszy, Wyższej Jaźni) wcielonych w ludzką materialną, cielesną powłokę, zatopiony w lingamach: Swayambhu (w podbrzuszu), Bana (w sercu) oraz Itara (w głowie). To tylko przywiązanie do świata przejawionego i do cudzych opinii nie pozwala ci dostrzec potencjału boskiej doskonałości w tobie drzemiącej i czekającej na ujawnienie. To, że nie dostrzegasz Doskonałości, Iśwara, nie może być dowodem na to, że jej nie ma. To stanowi tylko dowód na niedoskonałość twego postrzegania, niski poziom świadomości. Jeśli tylko nie jesteś duchowo ślepy i głuchy, zawsze masz możliwość przekonać się, jak jest naprawdę. Wystarczy tylko chcieć i zgodzić się na podjęcie praktyki jogi oraz poszukiwanie Śri Guru, prawdziwego, prawego i uczciwego mistrza jogi pochodzącego z dobrej tradycyjnej linii przekazu jogicznego pochodzącego od samego Śiwa Boga. A potem, po inicjacji czy serii inicjacji u Śri Guru, poddać się medytacji. Chrześcijanom droga jogi może wydawać się niezbyt odpowiednia. Joga prowadzi bowiem do uwolnienia od cierpienia i daje ostatecznie trwałość takiego uwolnienia, trwałość zbawienia, w odróżnieniu od religijnych sekt chrześcijańskich, które zbawienie, uwolnienie obiecują, ale go nie dają wmawiając wszystkim grzeszność od samego początku istnienia. 

Dźiwatman – Dźiwa Atman – Jaźń Dusza

Tysiące lat temu indyjscy jogini i wieszczowie, ryszi, odkryli, że przyczynami ludzkich cierpień są chorobliwe pożądania i awersje, czyli negatywne emocje, ragi i dwesze. Metodologia jogi i spokrewnionych z jogą tradycji dharmicznych (braminizm, buddyzm, dżainizm, sikhizm, hinduizm) umożliwia uwolnienie – uniezależnienie się od nich. Jednak ludziom związanym z kulturą europejską wydaje się ona zbyt egzotyczna, a paranoicy i fanatycy religijni za wszelką cenę starają się do prawdziwej wschodniej jogi, w tym do inicjacji i medytacji, zniechęcić jak najwięcej ludzi. Owi paranoicy i fanatycy prawicowej religii politycznej pełnią rolę ciemnych i mrocznych demonów z piekła rodem, nawet jak są księżmi czy pastorami, gdyż zbyt słabych duchowo odstraszają od poważnej praktyki duchowej i podróży na niebiosa. Najczęściej jesteśmy przekonani, że my, którzy mieszkamy „w samym centrum cywilizowanego świata” mamy „lepsze”, bo naukowe sposoby radzenia sobie z psychiką. A co więcej, „nasze” sposoby są zgodne z „naszą” tradycją religijną. W psychoterapii jednak coraz częściej uznaje się wyższość metod i technik, które od tysięcy lat służyły praktykującym samopoznanie, a sama psychologia i psychoterapia rozwinęła się dzięki temu, że jej główni twórcy interesowali się jogą przywiezioną na Zachód przez takich mistrzów jak Vivekananada Swami czy Paramahansa Yogananda. Budzą one niezrozumiały sprzeciw większości, gdyż są sprzeczne z podstawową doktryną kościoła katolickiego i podobnych sekt: „wiara przeciw poznaniu”. No ale cóż, w naszej strefie kulturowej kiedyś protestowano przeciw budowie linii kolejowych wierząc, że od tego krowy tracą mleko, a cykliści jeszcze u niektórych budzą zabobonny lęk i odrazę, nie mówiąc o papieskich bredniach na temat tego, że nie można budować samolotów, bo w powietrzu nic oprócz wiatru nie ma prawa latać. Wszystko to był i ciągle jest wielki bąk, wypierd chrześcijańskiej i katolickiej ciemnoty, zabobonu i diabolicznego zamroczenia umysłu o piekielnym charakterze.

Przyjęcie metodologii z praktyk prowadzących do samopoznania – urzeczywistnienia jaźni, Atmana, obliguje do przyjęcia związanej z nimi wiedzy psychologicznej. Wiedza Mistrzów Mądrości, jogicznych Ryszich i Maharyszich, często wykazuje pewną niezgodność z aktualna nauką akademicką podpartą katolicką czy protestancką teologią, która przecież służy całkiem innym celom – przede wszystkim poznaniu i opanowaniu świata oraz ideologicznej kontroli nad ludzkimi umysłami, płatnikami zapełniającymi księżom i pastorom tace. Tym bardziej między prawdziwą jogą a prawdziwą nauką można znaleźć punkty wspólne, jeśli tylko oczyścić naukę z dogmatyzmu średniowiecznej pomrocznej teologii katolickiej. Praktykując jogę warto zajmować się światem fizycznym i duchowym, warto zajmować się eterycznymi i astralnymi podróżami, eksterioryzacjami. Pod warunkiem wszakże, że uznaje się przyczyny duchowe za sprawcze wobec zjawisk materialnych, a nie odwrotnie. Wtedy medytacje są wspaniałą inspiracją dla codziennego życia. Joga z czasem przynosi duchowe wyzwolenie, zbawienie od karmicznych uwarunkowań i ocalenie duszy, Atmana.

Wprowadzanie wyższych jakości do codziennego życia to wspaniała zabawa, ale zabawa, w sanskrycie bhawa, wymagająca przewodnictwa doskonałego Mistrza Duchowego, opieki i wsparcia Śri Guru, które dopiero na bardzo zaawansowanych poziomach jest najbardziej potrzebne. Joga to Droga do Boga, joga to boska zabawa, a przecież według jogi świat jest grą Boga, a jogin ma za zadanie poznać reguły tej boskiej gry, w której poznanie prawa karmana, prawa przyczyny i skutku, prawa odpłaty, to zaledwie dobry początek. To jest fascynujące i różni się od rozwoju duchowego na smutno i z nienaturalną powagą klasztornych pseudomedytacji i pseudokontemplacji zanurzania w cierpieniu i śmierci pewnego Żyda z Izraela, co do istnienia którego historycy nawet nie są zgodni. Joga przynosi znacznie lepsze rezultaty karmiczne niźli jakieś samozwańcze kursy pseudo rozwoju osobistego prowadzone przez amerykańskich liderów, którzy nie wiadomo skąd się pojawili, niczym zjawy straszących kolejną doroczną apokalipsą złych duchów w nocy na cmentarzu.

Trzy poziomy wtajemniczenia AtmaKriya

Podstawowe znaczenie słowa Kriya (kriyA) to praca, działanie, czyn, aktywność, przedstawienie, rytuał, procedura lecznicza w medycynie, wykonywanie czegoś, rytuał religijny (prostrancje, pokłony), procedura śledcza, ceremonia ofiarowania, rytuał ofiary wedyjskiej. KriyAdvaita to procedura, rytuał poświęcenia się i oddanie wszystkiego Bogu. Atma Kriya, a właściwie Sthulla Kriya, Sukshma Kriya i Laya Kriya to cześć ćwiczeń tradycyjnej jogi, zestawy unikalnych technik oddechowych i relaksacyjnych, mających korzenie w starożytnej tradycji jogi i tantry Dalekiego Wschodu. Ćwiczenia fizyczno-oddechowe nazywane są Sthulla Kriya, a przynależą do nich zasadniczo asany, bandhy i mudry, w tym wszelkie rytuały wymagające ruchu, pokłonów, ściśle określonej procedury wykonywania. KriyAkAra to początkujący praktyk, nowicjusz w Krija Jodze, ogólnie kriyAvant lub kriyAvat (aktywnie praktykujący, aktywny ćwiczący), a sama KriyaYoga to praktyczna forma filozofii jogi oparta o codzienne wykonywanie duchowych i religijnych (bhakti) rytuałów wymagających zaangażowania ciała, w tym pracy, służby duchowej oraz specjalnie przepisanych ćwiczeń, takich jak pokłony czy asany i mudry.

Kriya Yoga to jedność z bóstwem (Śiwa Mahadewa) poprzez wykonywanie duchowych obowiązków, praktyk duchowych, w codziennym życiu. W tantrze taki poziom, podejście do rozwoju duchowego znane jest jako kriyAtantra, a owoce praktyki, osiągnięcia duchowe znane są jako kriyAsiddhi. Sposób wykonywania leczniczych procedur, zabiegów terapeutycznych w systemach ajurwedy to kriyApatha. Dzięki swojej ponadczasowości i prostocie jogiczne ćwiczenia AtmaKriya idealnie odpowiadają na potrzeby żyjących na tym świecie ludzi. Ich wyjątkowość polega na tym, że w naturalny sposób otwierają serce i umysł oraz duszę praktykującego jogę, umożliwiając coraz głębsze doświadczanie boskiego światła i boskiego miłosierdzia. Pozwalają poznać, że ostatecznie wszystko jest połączone Jednym, z Brahmanem, a światło duchowe, światło Atmana (Atma-Jyoti, czytaj Atma Dźjoti), jest siłą wiążącą, mogącą zjednoczyć ludzkość z aniołami, z bóstwami niebios. Regularna praktyka technik Kriya pozwala osiągnąć jedność z Boskością, jedność z Brahmanem, Wszechduchem, Bogiem Absolutem.

Techniki Kriya zostały przekazane światu przez pierwszego jogina, boskiego awatara Śiwa Mahadewa, wiele tysięcy lat temu, w Himalajach i są nieodłączną częścią himalajskich metod jogi, w tym podstawą mającej ponad 7 tysięcy lat tradycyjnej Krija Jogi. Techniki Krija (Kriya) praktykuje się po inicjacji Śaktipat otrzymywanej od acarji (aćarya), nauczyciela lub lepiej mistrza tradycyjnej Jogi, mistrza uznanej linii sukcesji mistrzów jogi i tantry. Techniki Krija są nauczane na zaawansowanym poziomie praktyki Hatha Jogi, a także w inicjacyjnych seriach ćwiczeń Radża Jogi czy w Laja Jodze. Zasadniczo, ktoś, kto nie otrzymał inicjacji w Jogę, nie otrzymał przekazu Śaktipat, nie ma prawa nauczać żadnych ćwiczeń jogicznych. Pierwsze pytanie o wiarygodność nauczyciela czy instruktora jogi, to pytanie o jego Guru oraz inicjacje w Jodze! Bez dikszanu od Mistrza nikt nie jest i nie może być joginem ani nawet sadhaką – osobą prawidłowo ćwiczącą jogę. Jest to zasadnicza kwestia, często zbywana milczeniem lub pomijana wśród zachodnich pseudojogicznych hochsztaolerów oraz licznych oszustów podających się za instruktorów jogi. Proces prawidłowej inicjacji, przekazu inicjacyjnego w klasycznej Hatha Jodze trwa trzy dni, co obejmuje nie tylko sam rytuał Dikszanu ale także liczne specjalne praktyki oraz przekaz ćwiczeń. 

Pięć Powłok Zewnętrznych Atmana – Pięć Ciał – Ubrania Boskiej Duszy/Jaźni

Śaktipat czy podobna inicjacja, dikszan w jogę, to bezpośrednie, indywidualne błogosławieństwo, które umożliwia i przyspiesza rozwój duchowy, podnosi stan świadomości praktykujących i ułatwia późniejszą samodzielną praktykę poważnym aspirantom. Dikshan, Śaktipat, to iskra boskiej energii, w której przekazie pośredniczy nauczyciel odpowiednio wykształcony przez mistrza lub sam Śri Guru, żyjący Mistrz Duchowy. Praktyka jogicznych technik Atma Kriya wprowadza harmonię między ciałem, umysłem, sercem i duszą (Atmanem). Wewnętrzna harmonia promieniuje z człowieka na zewnątrz, na innych ludzi i otoczenie. Życie w harmonii z Duchem, Atmanem oraz Brahmanem, innymi i światem przynosi poczucie głębokiego spokoju. Stwarza to też przestrzeń do dzielenia się prawdziwą światłością oraz do uwolnienia swego wewnętrznego potencjału. Przepełnieni spokojem i harmonią, doświadczając w życiu światłości oraz prawdy i wyrażając w pełni siebie, zaczynamy dostrzegać piękno, sens i doskonałość każdej chwili życia.

Atma Kriya to system silnych technik jogicznych, które są w stanie odmienić życie każdego człowieka, jeśli tylko są praktykowane. Ćwiczenia Krija nie powinny być wykonywane przez osoby bez ogólnego przygotowania w zakresie filozofii i psychologii oraz bez ugruntowania moralności w jodze. Wiele procesów typu Krija (Kriya) zasadza się na Dziesięciu energetyczno-moralnych zasadach Jama i Nijama (Yama, Niyamah). Na techniki Krija składa się: intonacja szczególnych mantr, wizualizacja, medytacja z dźwiękiem, pranajama, medytacja z czakramami, mudry, asany oraz grupowe uzdrawianie; wszystko to stosowane jest po to, by osiągnąć jeden główny cel – dotarcie do miłości, którą mamy w sobie. Techniki Sthulla Kriya pokrywają się z asanami i mudrami wspartymi procesami oddechowymi oraz wizualizacyjnymi. Aby można było w pełni zrozumieć Atma Kriya zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć dlaczego to praktykujemy, zamiast skupiać się na mówieniu o samej praktyce, którą raczej trzeba poznać od boskich mistrzów prawdziwej jogi przekazywanej w starożytnych jogicznych bractwach o wielu tysiącach lat historii. Nie należy uczyć się jogi od osób, które nie mogą wykazać się związkiem inicjacyjnym z jedną z wywodzących się ze starożytności szkół jogicznych (śaka). Uczenie się od samozwańców, osób powołujących się na channelingi albo od jakiś rzekomych badaczy jogi, którzy nie mają prawdziwego Guru i dlatego wstawiają naiwnym farmazony, że mają jakoby guru w swoim wnętrzu – to oczywiste szkodzenie sobie i swojej duszy, a czasem także powód demonicznego opętania, gdyż ci wszyscy oszuści powołujący się na ‘guru’ wewnątrz siebie są zwyczajnie opętani przez astralne złe duchy lub demony (asury, rakszasy, piśaće). Prawdziwy Guru to w jodze zawsze żyjący mistrz duchowy wykształcony przez dobrą linię przekazu jogi z tysiącletnimi tradycjami.

Od chwili narodzin, wszyscy szukamy czegoś niezwykle ważnego, czegoś, co jest w stanie nas usatysfakcjonować, wzmocnić, zapewnić nam szczęście i spokój. Tym czymś jest tęsknota z boskością. Mumukszu, tęsknota z boskością i wyzwoleniem, jest dla nas tak cenna i ważna, że wpływa na każdą myśl i emocję w naszym życiu. Jak to możliwe, że mumukszu jest tak bardzo powiązana z naszym życiem, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy? Odpowiedź jest prosta: przyczyną jest nasz umysł, manas i nasze karmiczne uwarunkowania. Jeśli żarówka pokryta jest warstwą kurzu, to ilość emitowanego przez nią światła automatycznie zmniejszy się. Podobnie jest z umysłem, im więcej negatywności dostanie się do naszego umysłu, tym słabsza będzie emanacja naszej mumukszu. Kiedy się to dzieje, to zwykle odczuwamy brak satysfakcji, czujemy się zestresowani, wpadamy w depresję, tracimy świadomość tego, kim jesteśmy i co powinniśmy robić. Na szczęście techniki jogiczne, także Atma Kriya działają jak odkurzacz, oczyszczając nasze umysły, tak abyśmy mogli stale świecić naszym własnym światłem, rozprzestrzeniając światło duchowe i szczęście wszędzie wokół. Kiedy zaczynamy wyrażać naszą mumukszu, dążność ku wyzwoleniu, jesteśmy wtedy sobą. Nie szukamy dłużej akceptacji ani miłości na zewnątrz, gdyż mamy w sobie coś znacznie cenniejszego: Świt Duchowego Urzeczywistnienia.

Mumukshu, tęsknota za wyzwoleniem duchowym jest czymś cudownym, mistycznym, czymś, co daje nam wszystko, czego kiedykolwiek pragnęliśmy: szczęście, zadowolenie, radość, pasję życia, spokój umysłu, mądrość, miłość oraz swobodę bycia sobą. Mumukszu była, jest i zawsze będzie wewnątrz każdej osoby, wszystko, co musimy zrobić, to poszukać jej i oczyścić nasze umysły z kurzu karmicznych uwarunkowań. Ten kurz w ludzkich umysłach przybiera wiele różnych form, takich jak: zazdrość, duma, chciwość, gniew, złośliwość, pożądliwość seksualna, zboczenia, itd. Wszystkie wewnętrzne emocje blokują przede wszystkim naszą zdolność wyrażania mumukszu najpierw do siebie, a potem do innych przyciągając ludzi podobnie szukających duchowego przebudzenia i urzeczywistnienia ducha, jaźni, Atmana. Ludzie zazwyczaj uczą się w pierwszej kolejności mechanizmu bycia przyjaznym i wyrażania uczuć do innych bez nauczenia się, jak poznawać i rozumieć siebie. Niemniej jednak tak długo jak ktoś nie nauczył się wyrażania współczucia i zrozumienia wobec siebie samego, to mumukszu, którą okazuje innym zawsze będzie niekompletna. Analogicznie można by zapytać: jak możemy komuś dać złotówkę, jeśli najpierw sami jej nie mamy?

Tak więc trudna sztuka bycia konsekwentnym wobec innych z zachowaniem jednak woli doskonalenia się może być opanowana z wykorzystaniem praktyki Atma Kriya. Nie słyszymy raczej o żadnym uczniu czy uczennicy jogicznych technik Kriya, który sumiennie ćwicząc nie odczułby żadnej poprawy. Wręcz przeciwnie, większość ludzi zaczyna odczuwać pozytywną zmianę w swoim życiu już w trakcie trwania kursu inicjacyjnego. Starożytna grupa jogicznych ćwiczeń Atma Kriya jest skierowana do wszystkich ludzi, z małymi wyjątkami. Jest to praktyka, której poświęcasz od 24 minut do nawet 3-4 godzin w ciągu dnia, w zależności od swoich obowiązków. Bez względu na to, ile poświęcisz czasu i wysiłku, Atma Kriya pomoże Tobie i twojemu otoczeniu. Jogiczna praktyka Atma Kriya, począwszy od Sthulla Kriya składa się z prostych technik, które mają za zadanie spełnić i udoskonalić życie, które obecnie prowadzimy. Techniki Krija Jogi pomagają na nowo rozbudzić uczucia w związkach małżeńskich. Pomagają odnaleźć pewność siebie potrzebną do tego, by zająć się wymarzoną przez siebie pracą, czy zainteresowaniami. Atma Krija Joga, przypominana przez Śri Śiwa Babadżi pomogła wielu ludziom odnaleźć siłę do tego, by akceptować siebie i innych bez odrzucania, pozwalając sobie spojrzeć na życie w bardziej pozytywny i zdrowy sposób.

Jantra Płomienia Atmana – Wyższej Jaźni/Duszy

Na przestrzeni wieków stworzono wiele praktyk jogicznych i medytacyjnych mających zrównoważyć w ciele pięć żywiołów i zaprowadzić w nim harmonię. Do takich technik należy również starożytna Atma Kriya – w swej istocie część bardziej zaawansowana praktyki jogi, w tym laja jogi i radża jogi – posiada zdolność równoważenia pięciu żywiołów i wspomaga osiągnięcie doskonałego zdrowia. Kiedy umysł (manas), ciało (kaya) i duch (Atman)są w harmonii, a pięć żywiołów w stanie równowagi, możemy prowadzić zdrowe, zrównoważone i szczęśliwe życie. Zdrowy i zrównoważony styl życia połączony z regularną praktyką Sthulla Kriya oraz Sukshma Kriya może zapobiec powstawaniu chorób, negatywnym myślom czy zachwianiu równowagi energii w ciele. Atma Kriya Sadhana jest praktyką holistyczną, która ma moc pozytywnego oddziaływania na stan fizyczny, mentalny i duchowy. Atma Kriya Sadhana może też pomóc ustabilizować gospodarkę hormonalną w ciele i przeciwdziałać objawom depresji, niepokoju, czy złości.

Asany, bandhy i mudry praktykowane w jodze pomagają zapobiegać schorzeniom kręgosłupa, uwalniają napięcie fizyczne z mięśni, zwiększają cyrkulację krwi, regulują metabolizm, równoważą gospodarkę hormonalną, regulują trawienie, wzmacniają mięśnie, zwiększają wydolność oddechową, wzmacniają układ immunologiczny, spowalniają proces starzenia; wytwarzają właściwą pozycję ciała, zwiększają koncentrację, uwalniają złość i napięcie emocjonalne. Mudry jako sublimacja Asan pomagają zrównoważyć pięć żywiołów w ciele, umożliwiając wewnętrzne uzdrowienie i oczyszczenie. Ćwiczenia oddechowe himalajskiej Atma Kriya pomagają uwolnić niepokój, poprawiają koncentrację, spowalniają proces starzenia, wspierają leczenie zaburzeń krążenia oraz zaburzeń w pracy układu nerwowego, problemów astmatycznych, rozedmy czy zapalaniem płuc; stabilizują ciśnienie krwi, uspokajają umysł, zwiększają wydolność oddechową oraz wzmacniają układ odpornościowy. Następuje dotlenienie ciała, usunięcie zastałego dwutlenku węgla, zrównoważenie pracy półkul mózgowych, oczyszczenie kanałów energetycznych w ciele.

Medycyna wschodu, ajurweda, postrzega umysł (manas), ciało (kaya) i ducha (atmana) jako wzajemnie ze sobą połączone. Oznacza to, że jeśli nasze ciało jest wytrącone ze stanu równowagi, również nasz umysł i nasz duch tracą z czasem równowagę. Jeśli jednak utrzymamy zdrową dietę, zapewnimy sobie odpowiednią ilość snu oraz będziemy regularnie ćwiczyć Atma Kriya Sadhany – będziemy w stanie zrównoważyć swoją energię, mieć pozytywne nastawienie oraz dystans do umysłu w czasie doświadczania negatywności. Wiele osób po kursie przyznaje, że już po kilku miesiącach regularnej praktyki technik Atma Kriya poczuli się szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia. I choć tradycyjna początkowa Atma Kriya nie jest w stanie całkowicie powstrzymać wszelkich negatywnych myśli, regularna praktyka wytwarza pozytywny stan umysłu i pomaga zwalczyć negatywność powstającą w ciągu dnia u bardzo wielu rakszasowych (demonicznych) ludzi.

AtmaKriya dzieli się tradycyjnie na trzy stopnie wtajemniczenia, na Sthulla Kriya (oparte o ćwiczenia fizyczne), Sukshma Kriya (oparte o ćwiczenia oddechowe, psychiczne i mentalne) oraz Laya Kriya, która dostępna jest jedynie od mistrzów tradycyjnej starożytnej Ścieżki Jogi Lajów znanej jako Laya Yoga lub Laya Sampradaya. W zasadzie dopiero tajemne praktyki Laya Kriya dostępne w Zakonie Lajów są właściwą Atma Kriyą nauczaną pierwotnie przez Śiwa Boga, Mahadewa. Wszyscy praktykanci ćwiczeń Sthulla Kriya (asany, bandhy, mudry) oraz Sukshma Kriya (yantra, pranayama, wizualizacje, mandala) w końcu przychodzą do starożytnego Zakonu Lajów, do Wspólnoty Joginów Mistrza Śiwa Mahadewa i Bogini Parwati oraz starożytnej szkoły Laya Sampradaya Bogini Mena Dewi Himavanti (Parama Mahakali, Raja Rajeshvari) i reprezentujących cały przekaz Wielkich Mistrzów Jogi oraz Tantry. 

Kriya to zbiór technik medytacyjnych umożliwiających przemianę na wszystkich poziomach bytu: fizycznym, energii, mentalno-emocjonalnym, intelektualnym i duchowym. Prowadzi do transformacji, która staje się katalizatorem ponownego zjednoczenie ograniczonej ludzkiej świadomości z atmanem, Wszechduszą, Wszechjaźnią, czyli jednoczy atmana ze świadomością kosmiczną. W zasadzie Atma Kriya to potężne, skuteczne, szybko działające narzędzie umożliwiające osiągnięcie Świadomości Transcendentalnej, Kosmicznej, a w końcu Niebiańskiej, Dewaicznej czyli – Jedności z Bogiem. Techniki Kriya zostały przekazane Śri Lahiri Mahaśaya Paramahansa przez Mahawatara Babadżi, aby wspierać zdrowie, dobre samopoczucie i rozwój duchowy całej ludzkości. Jest to potężna kombinacja praktyk jogicznych opracowanych przez Śiwa Boga tak, by podnosić poziom energii, wzmacniać układ odpornościowy, zwiększać koncentrację umysłu, kierować na Ścieżkę Rozwoju Duchowego. Praktyka Atma Kriya Sadhana łączy nas z Wielką Jednością, z Jednią, z samą Boskością (Śiwa Daiwam, Brahman). Stała praktyka uzdrawia nie tylko praktykującego, ale także Matkę Ziemię (Prithiwi) i Jej dzieci. Gdy ludzie łączą się poprzez Atma Kriya ze swą wewnętrzną Jaźnią, z Duszą, z Atmanem, Boskie Światło zaczyna promieniować na zewnątrz do innych. Starożytna praktyka Atma Kriya redukuje złość, chciwość, zazdrość i żądzę oraz umożliwia praktykującemu połączenie się ze swą wewnętrzną naturą, którą jest mądrość, spokój i miłosierdzie i nieprzerwany błogostan wewnętrzny (Ananda). Wibracja ta emanuje na zewnątrz do Świata, czyniąc praktykę Atma Kriya aktem duchowej służby dla ludzkości.

Wszyscy mamy w sobie wewnątrz kopalnię złota, prowadzące nas światło, ale jak możemy do niego dotrzeć? Odpowiedź przynosi medytacja (dhyana), jest to klucz do całkowitego emocjonalnego spełnienia i doskonałej równowagi duchowej. Skupianie umysłu (manasa satkaram) poprzez medytację redukuje mentalne poruszenie i łączy nas z boskim Guru, z Api Guru, ze Śri Guru, z duchowym Mistrzem. Regularna praktyka umożliwia wyciszenie umysłu, a kiedy umysł jest spokojny, doświadczyć można Atmana, boskiej Jaźni, boskiej Duszy. Ten podniesiony stan świadomości ciężko opisać słowami, może on być zrozumiany tylko poprzez własne doświadczenie. Praktykując tradycyjne ćwiczenia Atma Kriya i zanurzając się w ciszy, którą praktyka ze sobą niesie, czujemy się otoczeni ogromną sferą spokoju i miłosierdzia. W takich chwilach jest się jak najszczęśliwsze, najspokojniejsze i najbardziej chciane dziecko. Duchowa Kriya pomaga ludziom w codziennym życiu – coraz bardziej doceniają to, że żyją na tym świecie, coraz bardziej odczuwają potrzebę bycia wdzięcznymi, coraz bardziej dostrzegają światło, mądrość, piękno i miłosierdzie, które przenikają wszystko. Atma Kriya to starożytny zestaw różnych praktyk jogicznych i medytacyjnych, w tym mantry, mudry i jantry (yantras) które harmonizują oraz integrują umysł, ciało i ducha. Techniki te m.in. uspokajają umysł, oczyszczają układ nerwowy, spowalniają procesy starzenia, równoważą gospodarkę hormonalną, podnoszą poziom energii życiowej oraz zapewniają ciału zdrowie i witalność. Po kilku miesiącach regularnej praktyki wielu ludzi doświadcza stanów głębokiej medytacji oraz spokoju umysłu. Na koniec warsztatu praktyk jogicznych, takich jak Kriya Sadhana wszyscy otrzymują inicjację zwaną Śaktipat (Przekaz Mocy, Śakti). Jest to transmisja energii, która aktywuje wszystkie techniki i przekazuje tę „boską iskrę” pomocną przy dalszej praktyce.

Poszukiwanie dobrego nauczyciela czy mistrza (Guruh) metod praktyki Krija Jogi, Atma Krija, trzeba rozpocząć od sprawdzenia czy osoba posiada żywy związek z tradycjami północnoindyjskimi i himalajskimi, czy przynależy do tradycyjnej linii przekazu siddhów – mistrzów i nauczycieli Kriyayoga Sampradaya. Poznanie linii sukcesji na kilka pokoleń wstecz daje zminimalizowanie ryzyka, że mamy do czynienia z jakimś samozwańcem, pomyleńcem i oszustem, co się jedynie na własny rzekomy channeling z Mahavatar Babaji powołuje, a rzeczywistości nie ma mistrza, nie ma guru od którego się uczył, nie ma ziemskiego, żyjącego guru od którego przyjął inicjację. W jodze, ktoś nie może wskazać żyjącego mistrza lub kilku mistrzów duchowych, guru od których się uczył i otrzymał inicjację, śaktipat, dikszan, zawsze jest oszustem, wynaturzonym demonicznym potworem mamiącym naiwnych ludzi, gdyż śaktipat przekazywany jest przez tradycję siddhów jedynie z mistrza na ucznia w postaci realnego rytu inicjacyjnego (Diksza Krija). Jak wiadomo z historii jogi nauczanie Atma Kriya zainicjował Śiwa Mahadewa tysiące lat temu, przekazując jogiczne metody Kriya poprzez linie sukcesji tej bardziej sekretnej klasy sadhaków – praktyków metod jogi – a pierwszą adeptką inicjowaną z pomocą rytuału śaktipata została Yogini Parvati Devi, Bogini Uma, Kalika).

Trzeba zatem dokładnie sprawdzić czy potencjalny nauczyciel (nauczycielka) potrafi wykonywać podstawowe praktyki, w tym siedzenie w pozycjach siddhasana (doskonałej) oraz w padmasana (pełna pozycja lotosu). Przy czym nie chodzi nawet o samo wykonanie pozycji lotosu, padmasany na kilka/naście sekund, ale realne praktykowanie w tej pozycji przez przynajmniej jedną muhurtę (48 minut). Jeśli jakiegoś nauczyciela czy nauczycielki rzekomej Kriya czy Atma Kriya nie widujemy jak praktykuje mudry i mantry w pozycji lotosu czy w pozycji siddhasana, taka osoba na pewno jest oszustem njuejdżowym, a tych jest bardzo dużo, nawet tacy fikcyjne inicjacje wykonują oszukując ludzi na nośne lecz mamiące hasła miłości i pokoju. Trzeba także sprawdzić czy potencjalny nauczyciel praktykuje podstawowe Mudry, takie jak Viparita Karani (także przez muhurtę do trzech godzin) oraz Yoga Mudrę – jedną z zasadniczych i bardzo ważnych mudr w treningu Kriya, Atma Kriya. Yoga Mudra wykonywana jest z siadu lotosowego, zatem kto nie potrafi dłużej wysiedzieć w lotosie, ten na pewno nie potrafi zrobić lotosowej, prawdziwej Yoga Mudram. W czasie pierwszej, podstawowej inicjacji (śaktipat) nowicjusz otrzymuje także specjalną dwusylabową sanskrycką Kriya Mantrę do głównie praktykowania mentalnego, czego brak jest sygnałem, który powinien zapalić czerwoną lampkę ostrzegawczą. Zwrócenie uwagi na tych kilka szczegółów pozwoli uniknąć większości najgorszych oszustów żerujących na naiwności i niewiedzy ludzi naciąganych na nośne hasła inicjacji, śaktipat, w Krija Jogę czy Atma Kriję dokonywane przez coraz liczniejsze grono zachodnich newage’owych oszustów, w tym oszustów hinduskiego pochodzenia, jako, że na przełomie XX i XXI wieku moda na newage’owe oszustwa i pseudojogę dotarła niestety do Indii. 

Podstawą praktyk Kriya czy Atma-Kriya są trzy grupy ćwiczeń wspomniane w pierwszym aforyzmie Maharishi Patanjali znanym jako Yogasutra. Mamy tutaj Tapas (ascetyczno-mistyczne praktyki), Svadhyaya (kontemplacje światła jaźni), Iśvara-Prani-Dhana (duchowe oddanie żyjącemu mistrzowi, oddanie Api Guru)… Warto pamiętać, że najstarszy źródłowy przekaz metod Kriya, w tym Sthulla Kriya, Sukshma Kriya oraz Atma Kriya pochodzi od Bogini Mena Himavanti, matki Bogini Gauri Parvati z Himalajów.

Asany – ćwiczenia fizyczne czy bardziej psychofizyczne, które utrzymują ciało w zdrowiu i sprawności. Umożliwiają przepływ większej ilości energii w ciele oraz uzyskanie gibkości i siły. Asana to także siedzisko, zwykle mata z trawy, miejsce do praktyki jogi.

Bandhy – są specyficzną grupą praktyk jogi, będącą przedłużeniem tematu synchronizacji oddechu z ruchem, w którym pracę z mięśni szkieletowych przenosimy na mięśnie głębokie ciała, co powoduje głębokie energizowanie ciała praną. Praktykuje się trzy główne bandhy: mula bandha, uddiyana bandha i jalandhara bandha, a także kilka dodatkowych jak agnisara. Bandhy są praktykami z pogranicza asan, mudr i pranayam.

Dikshan – inicjacja, wtajemniczenie, przekaz śaktipata, przekaz mocy duchowej. Zwykle uczeń jest gotów do inicjacji, kiedy w ramach ćwiczeń wstępnych opanuje zdolność siedzenia i skupienia, medytacji w pozycji lotosu (padmasana) lub przynajmniej w pozycji doskonałej (siddhasanam).

Kriyavant lub kriyavat – aktywnie praktykujący, aktywny ćwiczący, duchowo oddany, wykonujący zadane praktyczne ćwiczenia, wypełniający metody praktyki Kriya w Jodze. Osoba inicjowana która otrzymała praktyki, ale co ważniejsze wykonuje je w swoim codziennym życiu wedle instrukcji.

Mantra – powtarzanie serii dźwięków, które pomagają podnieść energię i świadomość oraz wyciszyć i skoncentrować umysł, co bardzo ułatwia medytację. OM, ONG – to podstawowa mantra w jodze, znana w starożytnych grupowych technikach uzdrawiania przy użyciu wibrowanego dźwięku OM (AUM). Wspiera proces uzdrawiania na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Wprowadza pozytywne zmiany i harmonię także w otoczeniu. Podstawowe mantramy to także: Om Namo Mahadevaya, Om Namo Bhagavate Mahadevaya oraz Om Śivaya Namah.

Mudry (मुद्रा mudrā) – pieczęć, znak, pozycje ciała z gestami, umożliwiające sterowanie energią, często asany wzbogacone o szczegóły służące do pracy z energią praniczną. Równoważą pięć żywiołów w ciele, co może pomóc w zapobieganiu lub leczeniu chorób. Tradycyjnie przyjmuje się 25 mudr jako podstawowych dla początkowej praktyki Sthulla Kriya. Wiele mudr wykonuje się w pozycji lotosu (padmasana) oraz w pozycji doskonałej (siddhasana). Podstawowe mudry to między innymi Prana Mudra, Jńana Mudra (Dźńana), Viparita Karani Mudra, Yoga Mudra, Jyoti (Dźjoti) Mudra, Yoni Mudra. Viparita Karani, Mudra mocy odwracania biegu zdarzeń, mudra odwracania biegu niepomyślnych zdarzeń, mudra Bogini Parwati (Uma, Kalika) należy do najbardziej podstawowych, szczególnie wymaganych od wszystkich osób starających się o uprawnienia instruktorskie dla nauczania jogi.

Pranajamy – ćwiczenia oddechowe, które wzmagają koncentrację i przepływ energii. Uzdrawiają i oczyszczają kanały energetyczne (nadi) które transportują energię życiową (pranę) po całym ciele.

Yantras (Jantry) – znaki, diagramy lub symbole służący kontemplacji, wizualizacji i odczuwaniu, prosta Mandala.

Laya Yoga Sampradaya – to prawdziwa nazwa starożytnej tradycji jogi z której pochodzą wszelkie ćwiczenia typu Atma Kriya, w tym cała Kriya Yoga przekazana przez Śiva Baba Mahavatar Nagaraja Kriya Babaji!

Zajęcia w Polsce prowadzą uznani eksperci, mistrzowie jogi w tym AtmaKriya z ponad 40 -letnim doświadczeniem w praktyce i nauczaniu technik Kriya na wszystkich poziomach wtajemniczenia!

Om Namo Bhagavate Mahadevaya!

Om Kriya Babaji Namah Aum!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *