Błogosławieństwa Boga

Błogosławieństwa od Boga, Niebios i Niebiańskich Istot Duchowych!

Błogosławieństwa Boga, niebiańskich bóstw, bodhisattwów i aniołów, płyną zawsze i wszędzie i do każdego człowieka tej Ziemi pod Słońcem. To na ile się realizują, zależy tylko od otwartości oraz czystości Duszy/Jaźni/Dźiwah (Dźiwatmana) osoby błogosławionej przez Boga. Otwartość na Błogosławieństwa Boga oraz Niebios może być zablokowana różnymi wadliwymi przekonaniami, szkodliwymi intencjami i ciemnymi emocjami, jak przykładowo: złośliwość, gniew, nienawiść, strach, pycha, samouwielbienie, narcyzm (kochanie tylko siebie), a także poczuciem winy, poczuciem niezasługiwania, wątpliwościami, brakiem wiary, zaniżonym poczucie własnej wartości, grą w lepszy-gorszy czyli w zjadliwem umniejszaniem siebie lub innych, zobowiązaniami wobec innych, urojeniami w wyobrażeniach o Bogu i Niebiosach, odcięciem od energii Boga i aniołów/bóstw/ bodhisattów w sobie, odcięciem od energii Boga i aniołów w innych ludziach. Błogosławieństwo Boga oraz niebiańskich istot zawsze jest silniejsze od złych życzeń. Trzeba bardzo uważać, aby nie blokować ani nie odcinać się niewłaściwymi myślami od ważnych duchowych archetypów niebiańskich, w tym takich jak sam Bóg, Absolut, Brahman, Elohim, Allah, Ahura Mazda, wielcy prorocy i awatarowie, Dewy i bodhisattwowie jak Agni, Indra, Waruna, Mitra, Rudra, Śiwa, Mahadeva, Avalokiteśvara, Amithaba, Ramaćandra, Wisznu, Kryszna, Zaratusztra, Gabriel, Michael, Rafael, Uriel, Noah, Abraham, Mose, Buddha, Jeszuah, Bodhidharma, Kabir, Saibaba etc. Zablokowania i odcinanie się to zły wybór, który skutkuje chorobami, cierpieniem i przedwczesną śmiercią z powodu porzucenia Boga i niebiańskich duchów jasnych…

Bóg Stwórca – Niebiański Ojciec – Ćatur Brahma Dewa

Afirmacje na błogosławieństwa Boga oraz niebiańskich jasnych istot:

Bóg/Brahman mnie Błogosławi. Bóg nas Błogosławi.
Bóg błogosławi moją Duszę/Jaźń, Dźiwah, Dźiwatmana i Atmana.
Bóg mnie/nas błogosławi wszystkim co najlepsze!
Bóg błogosławi moje/nasze związki.
Bóg błogosławi moje szczęście (mnie/nas szczęściem).
Bóg błogosławi moje zdrowie.
Bóg błogosławi moje pieniądze/dochody.
Bóg błogosławi moje talenty/zdolności.
Bóg błogosławi moje działania/prace.
Bóg błogosławi moje intencje/dążenia.
Bóg błogosławi mój kontakt z Bogiem, Wyższą Jaźnią, aniołami, bodhisattwami etc.
Bóg błogosławi moje życie, każde moje wcielenie.
Bóg błogosławi moje poprzednie wcielenia.
Bóg błogosławi moją drogę życia.
Bóg błogosławi mnie miłością.
Bóg błogosławi mnie radością.
Bóg błogosławi mnie szczęściem.
Bóg błogosławi mnie spokojem/pokojem.
Bóg błogosławi mnie zdrowiem.
Bóg błogosławi mnie swoją ochroną.
Bóg blogosławi mnie swoim światłem.
Bóg błogosławi mnie swoją mądrością.
Bóg błogosławi mnie swoją mocą.
Bóg błogosławi mnie przyjaznymi ludźmi.
Bóg błogosławi mnie i moją Rodzinę.
Bóg blogosławi mnie i moją Duchową Wspólnotę!
Jestem błogosławieństwem Boga.

Zasługuję na błogosławieństwo przez Boga.
Zasługuję na błogosławieństwa Boga.
Zasługuję na to co mam dobrego.
Zasługuję na to co mam najlepszego dzięki Bogu.
Pozwalam sobie przyjmować Błogosławieństwa Boże!
Bóg jest dobrem. Bóg jest dobrocią samą.
Bóg jest dla mnie dobry. Bóg jest dla mnie życzliwy.
Powiększam stale przestrzeń mojego serca dla Boga.
Bóg błogosławi i otwiera moje Serce.

Bóg błogosławi wszystkich ludzi na świecie.
Bóg błogosławi wszystkie czujące istoty na tym świecie!
Bóg mocno błogosławi wszystkich ludzi dwujaźniowych na świecie.
Bóg potężnie błogosławi wszystkich ludzi trójjaźniowych na świecie!

Kontakt i zgłoszenia na warsztaty duchowe: P.O. Box 247; 44-100 Gliwice 1; PL

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *