Bogini Himavanti – Miłość, Światło i Prawda

Reakcja i ustosunkowanie człowieka do ideału jakim jest Bogini Himavanti pokazu reakcję na Miłość, Światło i Prawdę. Kto nienawidzi Himavanti jest wprost osobą, która nienawidzi Prawdy. Kto jest istotą wrogo usposobioną do Himavanti, jest wprost wrogiem Miłości, szczególnie Miłości Bożej. Bogini Himavanti to ideał ucieleśniający wszystko to, co najlepsze tak w duchowym jak i w ziemskim sensie. Reakcja na Himavanti jest reakcją na Boga i Najwyższą Mądrość, bo Światło Boże jest obrazem Prawdziwej Wiedzy, Miłości i Mądrości. W Himavanti każdy człowiek przegląda się jak w zwierciadle prawdy, które pokazuje kim on czy ona naprawdę jest. Ludzie którzy nie mogą znieść Himavanti są dokładnie tymi, którzy nie mogą znieść Prawdy Objawienia Bożego. Prawda jest Bogiem, a Bóg jest Prawdą, Boginią Himavanti.

Śri Himavanti Devi – WIelka Bogini Magia

HIMAWANTI (sansk. Himavanti) – jedna z mniej znanych indyjskich form kultowych Bogini, żeńskie ucieleśnienie Absolutu. Nazwa wywodzi się od pojęcia Himawat lub Himawant oznaczającego odpowiednio górski region Hindukuszu i same Himalaje oraz ducha czy duszę tychże. Bogini Himawanti opisywana jest jako boska małżonka Himawanta oraz jako Pramatka, Rodzicielka wszystkich żyjących stworzeń. Określana jest także jako Mena czy Menaka, co oznacza Boską Kobietę, Boginię-Matkę i uznawana w pismach indyjskich jak “Śiwa Purany” za matkę Bogini Parwati – małżonki Boga Śiwa, a także młodszej Gangi oraz syna Mainaka. Istnieje wiele mitologicznych historii opisujących życie i funkcje Bogini Himawanti, Menaki.

Imię Himavanti dosłownie znaczy: “Ta, która jaśnieje jak blask słońca odbity od śnieżnych himalajskich szczytów”. W ezoteryzmie tantrycznym ideał Bogini Himawanti wyznacza bieg żeńskiego przewodu wznoszenia Kundalini poprzez ośrodki energetyczno-duchowe ćakramy w ciele człowieka, Bogini Himawanti Dewi przyjmuje kolejno następujące formy kultowe w kolejnych ośrodkach:

 1. Muladhara (Kość Ogonowa) – Dakini Dewi (Bogini) – modlitwa mantra: Om Dam Dakinyai Namah!
 2. Swadhiszthana (Podbrzusze) – Rakini Dewi – modlitwa mantra: Om Ram Rakinyai Namah!
 3. Manipura (Splot Słoneczny)- Lakini Dewi – modlitwa mantra: Om Lam Lakinyai Namah!
 4. Anahata (Serce, Pierś) – Kakini Dewi – modlitwa mantra: Om Kam Kakinyai Namah!
 5. Wiśuddhi (Gardło) – Śakini Dewi – modlitwa mantra: Om Śam Śakinyai Namah!
 6. Adźńa (Mózg) – Hakini Dewi – modlitwa mantra: Om Ham Hakinyai Namah!
 7. Sahasrara (Korona) – Kundalini Dewi – modlitwa mantra: Om Kam Kundalinyai Namah!

Ezoteryzm związany z Boginią Himawanti Devi związany jest współcześnie z indyjskimi ruchami na rzecz wyzwolenia kobiet, feminizmu, ochrony przyrody himalajskiej przed wyginięciem, pokojowymi demonstracjami i akcjami na rzecz pomocy uchodźcom z Tybetu, etc. Modlitwa mantra wprost do Bogini Himawanti jako źródła najstarszych nauk duchowych to: Om Himawantyai Namah! – Boskiej Himawanti pokłon, hołd! Bidża mantra – sylaba nasienna to dźwięk: “Haim”

MAGIA BOGINI HIMAVANTI

Warto pamiętać, że rytuały i ceremonie związane z ezoteryczną Boginią Lalita Tripura Sundari czy Himavanti Devi wraz z całą otoczką nauk i dodatkowych praktyk rozwoju wewnętrznego stanowią klasyczny i dobrze znany od Indonezji przez Ural i Indiie po Egipt przykład dobrze rozwiniętej praktyki magii ceremonialnej, magii rytualnej. Zresztą wielu indyjskich szamanów i magów zakazuje publicznego wymawiania sekretnego imienia Bogini Himawanti. Magia Himavanti opiera się na blasku białego światła, który jaśnieje jak światło słońca odbite od wysokich himalajskich lodowców. Nastrój wysokich gór i potężnego słonecznego blasku to nastrój do praktyk magii himawantu. Słowo Hima, Himah oznacza biały blask, białe światło słońca, a także energię świtu poranka, wschodu słońca w górach. Himavanti oznacza Białą Magię Bogini, czyli śaktyzm albo swojsko wicca z Dachu Świata, tantrę Bogini. Rytuał oczyszczania z sylabą “Ha” należy do podstawowych praktyk oczyszczających.Jest on znany i wśród tybetańskich buddystów i wśród hinduistycznych tantryków.W istocie jest to długi wydech oczyszczający z lekko słyszalną sylabą brzmiącą jak przeciągłe “Haaa”, ale też z odpowiednimi gestami rąk oraz z wizualizacją energii biegnącej odpowiednimi kanałami w ciele i na zewnątrz. Szczegółów można nauczyć się na licznych kursach i zajęciach wprowadzających w Magię HA.

Samo słowo ‘Magya” wyjaśniane jest jako złożenie sylab “Ma” oraz “Gya”, gdzie “Ma” to sylaba usuwająca trucizny i pokusy, oczyszczająca serce i duszę oraz świątynię, a “Gya” to nasienie od słowa “Gaya” oznaczającego to co jest zwyciężone lub osiągnięte, dom, gospodarstwo domowe, własność, dobra. Gaya to także imię demona pokonanego i zniszczonego przez Boga Śiva (Sziwa). Razem Ma-Gya to usunięcie demonicznych pokus i trucizn, oczyszczenie dóbr i własności, domu czy gospodarstwa. Gaaya, gAya przez długie “A”pisane to pieśń, tak zwana pieśń matki Ziemi. Magya to zatem zwycięstwo nad truciznami i pokusami, zwycięstwo nad demonami, a przecież jądrem magii są wszelkie metody panowania nad demonami, wyrzucania demonów, egzorcyzmów, pokonywania demonów w walce na wzór Bogów i Bogiń. Religia bez magii jest zatem niczym, które zostanie szybko upadłym pośmiewiskiem dla demonicznych istot. Bogini Himawanti jest Matką, Pramatką dwóch głównych form żeńskich, Parvati (Góra lub Obłok) i Gangi (Rzeka), gdzie Parvati ma formy takie jak Tara, Uma, Kali czy Durga, natomiast Ganga przyjmuje postać siedmiu świętych rzek. Magowie tej Bogini jako patronki spędzają dużo czasu nad górskimi strumieniami praktykując.

Magia Bogini HimaVanti jest zatem energetycznie Białą Magią, opiera się o prawa i zasady magii białego światła solarnego. Z magii Himavanti pochodzi tak zwana medytacja transmisyjna polegająca w skrócie na wibrowaniu sylaby pranawy, czyli Om (AUM) w ośrodku trzeciego oka w głowie i transmitowaniu, przesyłaniu przez trzecie oko promieni białego światła z tak zwanego Wielkiego Centralnego Słońca. Zaleca się też takie wygodne i łatwe praktyki jak skupianie na świetle świtu oraz na oglądaniu blasku wschodzącego słońca o poranku. Pora świtu jest normalną porą praktyki medytacyjnej każdego białego maga, ponieważ kontemplacje światła świtu, rozpraszania nocy stanowią fundament Białej Magii. Zdolność skupiania i generowania białego, promiennego blasku solarnego jest podstawową wymaganą umiejętnością. Ludzie nie mogą często medytować o świcie ponieważ nie pozwala im na to element mroku, owładnięcie przez promienie czarnej energii demonów planety. Daje to tak zwaną depresję poranną, z jej słabościami, kacem energetycznym i nieprzytomnością. Biały mag jest całkiem wolny od takich przypadłości, a pora świtu jest głównym czasem wzmagania sił duchowych i własnej praktyki duchowego rozwoju w promieniu Białego Światła. Aby w pełni opanować magię Bogini Himavanti trzeba opanować dziesięć tradycyjnych przedmiotów czy rodzajów tantrycznych sztuk magicznych. Magia ta zajmuje się zarówno uzdrawianiem stworzeń jak i pokonywaniem wrogów, zapewnianiem szczęścia i dobrobytu, sprowadzaniem miłości, ustanawianiem pokoju w dowolnym miejscu, usuwaniem przeszkód i trudności, tak jak to jest i w innych poważnych szkołach magii.

Mantram – Magiczne Przywołania Bogini Białej Magii

 • Devī Om! Devī Om! Devī Om! Devī Om!
 • Om Śrī Devī! Om Śrī Himavanti!
 • Om Himavantyai Namah!
 • Om Śrī Himavantyai Namah!
 • Om Śrī Haim Himavantyai Namah!
 • Himavanti! Himavanti! Himavanti Devī Om!
 • Jaya Jaya Devī, Jaya Jaya Devī, Śrī Himavanti Devī Om!

Om – oznacza Brahmana, Boga i Bogini razem jako Ducha Wszechrzeczy
Devī (Dewi) – oznacza Boginię w ogólności, żeńską formę dobrego Bóstwa
Śrī (Śri, Shree) – Pomyślność, wedyjska Bogini pomyślności i dobrego losu
Himavanti, inaczej Mena/ka, dusza gór Himalajów, Pramatka wszystkich stworzeń, w tym bogów i ludzi
Namah (Nama’aaaa) – Chwała, Cześć, Pokłon, Uwielbienie, Pozdrowienie
Jaya (Dźaja) – zwycięstwo, sukces, osiągnięcie celu.

Melodii, recytacji, skupienia, wizualizacji, sposobów i gestów rytualnych inwokacji uczymy się w grupach na wspólnych praktykach magii Bogini Himawanti.

MAGICZNA INICJACJA

W przeszłości, Magia, szczególnie Magia Bogini (Śakti) była religią tajemną a jej wyznawcy przechodzili duchowe inicjacje. Tradycyjnie większość magów było zrzeszonych w grupach tajemnych – grupach zajmujących się wspólną nauką, praktykami religijnymi i magią. Niektóre z nich zajmowały się głównie nauką, inne pozostawały zamkniętymi wspólnotami i rzadko przyjmowały nowych członków. Wspólnotowe grupy ograniczają zazwyczaj liczbę członków do 8-16, choć są takie, która mają ich mniej lub więcej. Przykładowo liczba 13 członków w Kowenach Wiccan i Wiccanek symbolizuje ilość miesięcy księżycowych w roku. Zgodnie z tradycją magiczne grupy są kierowane przez Wielką Kapłankę oraz Wielkiego Kapłana. Są to magowie, którzy po latach praktyki i doświadczeń przeszli przez trzy kolejne inicjacje, pozwalające im kierować magiczną grupą i nauczać innych. Sama inicjacja jest bardzo ważnym wydarzeniem. Ceremonia powoduje, że osoba inicjowana przechodzi głęboką zmianę – staje się członkiem Wspólnoty Magów, zostaje przedstawiona Bogini i Bogu, ale także, podobnie jak w przypadku innych inicjacji, poszerza się jej wrażliwość na inne rzeczywistości i formy energii. Istnieje wiele tradycji magii, choć większość z nich opiera się na wspólnej filozofii. Każda linia przekazu posiada swoje własne rytuały, prawa i obrzędy magiczne, często różne od tradycyjnych. Wszystko to jest spisywane w księgach ezoterycznych i okultnych. W przeszłości, te księgi były ręcznie przepisywana przez każdego, nowo-inicjowanego członka Wspólnoty. Ta tradycja jest żywa do dzisiaj, chociaż coraz częściej używane są nowoczesne środki.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *