Pisma Święte

Pisma Święte czyli Święte Księgi to pisma uznawane za źródła prawd religijnych objawionych przez wielkie religie ludzkości. Pisma Święte są zwykle napisane przez proroków danej religii lub ich uczniów. Często są uważane za podyktowane przez wyższe istoty, aniołów, dewy. Święte księgi wedyzmu, braminizmu i hinduizmu to Wedy, Brahmany, Aranjaki, Upaniszady, a także Sutry, Itihasy, Purany i Manusmriti. Święta księga zaratusztrian to Awesta. Zbiór świętych ksiąg buddyzmu określany jest mianem Tipitaka czyli Trójkosz lub Trzy Kosze. Tradycja podaje iż teksty w nim zawarte zostały zebrane na I soborze buddyjskim w Rajagriha około roku 486 p.e.ch., gdzie to ostatecznie zebrano ustne nauki Buddy zapamiętane przez jego uczniów. Świętą księgą islamu jest Koran (al-Quran), uważany za podyktowany Prorokowi Muhammadowi przez posłanego przez Boga archanioła Gabriela. Judaizm uznaje przede wszystkim świętość Tory – Pięcioksięgu Mojżeszowego, gr. Pentateuch, którą wedle przekonań religijnych Żydzi dostali od samego Boga pod górą Synaj podczas ucieczki z Egiptu. W sumie cały Stary Testamen jest świętą Księgą tak judaizmu jak i chrześcijańśtwa. Święta księga Sikhów to Adi Granth. Taoizm uznaje Daodejing (Księga Drogi i Cnoty), napisany przez Laozi oraz Nanhuachenking, której autorem ma być Zhuang Zhou oraz Liezi.