Bractwo Czystości i Praktyka Duchowego Oddania (27)

Iśvara-Prani-Dhana – Saćinda – Duchowe Oddanie

Iśwarapranidhana oznacza Oddanie Woli Boga. Praktyka Duchowego Oddania jest treningiem Czystości i Pokory. SAĆINDA to kultywowanie czystego bytu, czystej świadomości i czystej szczęśliwości. Praktyka Duchowego Oddania zmierza do osiągnięcia stanu pierwotnej czystości własnej prawdziwej jaźni. Pranidhana rozwijana jest poprzez pokorę przed Wielkim, przed Wszechmogącym Bogiem, zwanym w jodze klasycznej Iśwara.

Sufi Akbar Dżelaluddin Muhammad El-Morja Khan Czisti żył w latach 1556-1605 w Indii i był lepiej znany jako Imperator Akbar, dziadek Szah Dźahana. Zbudował potężną świątynię znaną jako Dom Nabożeństwa, IBADAT KHANA, dla wszystkich wyznań religijnych. Duchowo – religijny zakon mistyczny założony przez Akbara głosił Indii ekumenię wszystkich religii. Bractwo to znane jest jako DIN-I-ILLAI, co znaczy Boska Wiara. Misją życia Wielkiego Akbara w XVI wieku było światło jedności religijnej, światło ekumenii dla hindusów, muzułmanów, żydów i chrześcijan. Akbar znany też jako Guru Morja, osiągnął Parinirwanę w 1605 roku, w dniach swego odejścia z ziemskiego życia.

Morja nauczał, iż Wola Boża jest płomiennym diamentem w każdym sercu. Wiara jest Świętym Zaufaniem na którym Dobra Wola Boża wznosi się, buduje i rozkwita. Din-i-Illai nazywane jest także Bractwem Subud, a czasem też Powszechnym Braterstwem Duchowym. Bractwo Czystości pochodzi od Boga, poprzez sukcesję proroków, takich jak Abraham, Samuel, Eliasz, Daniel, Mojżesz, Jezus, Muhammad. Powiada się iż Ojcem Bractwa jest prorok Abraham, który tę pierwotną Czystą Religię otrzymał poprzez Objawienie, prosto od Boga. Sukcesja przywracająca Bractwo do życia także, wzorem Abrahamowym przychodzi poprzez Objawienia. Współczesne Objawienia zwane są Bractwem lub Braterstwem Subud, co oznacza dokładnie to samo jak wspomniana już nazwa Saćinda.

Ostatnim wielkim Prorokiem, który przywracał Bractwo Czystości do istnienia był Muhammad, założyciel Islamu. Wiele tajemnych sufickich stowarzyszeń, zakonów i bractw widzi w Nim swoje współczesne korzenie i od Niego wywodzi swoją linię sukcesji. Zwykle nazywamy je Bractwami Muzułmańskimi lub Sufickimi, zależnie od tego czy są bardziej, czy też mniej związane z Islamem. Działalność Akbara miała na celu rozwijanie Bractwa w jego najczystszej postaci, pozbawionej ortodoksyjnych form religijnych. Czysta Religia nie zawiera bowiem żadnej ortodoksji, jak to nauczał Ojciec Abraham.

Bractwo Czystości strzeże czystej religii Abrahama, zwanej też Millat Ibrahim. Czysta Religia została odnowiona przez Jezusa, potem przez Muhammada, w końcu przez Akbara znanego jako Morja. W każdym wypadku Objawiciel, Archanioł Gabriel, przynosił to samo Orędzie, ten sam Przekaz Duchowy. Archanioł Gabriel czczony jest przez chrześcijan, żydów, muzułmanów, a także przez zaratustrian. Zawsze jeden i ten sam posłaniec przynoszący Objawienie Czystej Religii Abrahamowego Bractwa.

Czystość przejawia się tam, gdzie wola ludzka roztapia się w Woli Boga. Poddanie jest krokiem pierwszym i ostatnim dla ludzkiej świadomości. Im bardziej praktykujemy Duchowe Oddanie, tym bardziej stajemy się doskonałą ludzką istotą. Im bardziej uosabiamy istotę i esencję Człowieczeństwa, tym bardziej upodobniamy się do Obrazu Boga, którym jesteśmy, jako stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Pokora jest ciągłą lekcją dla tego, kto oddaje się świadomie Boskiemu Przewodnictwu. Wola Boża, Dobra Wola jest energetycznym źródłem siły i mocy duchowej adeptów kultywujących Duchowe Oddanie.

Starożytny termin SUFI oznacza CZYSTOŚĆ, Świętość, Mądrość. TARIQAH to DROGA, Ruch, Zakon, Bractwo, Porządek, Niebiańska Zasada. Zatem pojęcie SUFI TARIQAH oznacza Drogę Czystych, tę samą, o której wspomina biblijny prorok, jako o Czystej Drodze Bitej dla sprawiedliwych.

KARAMAT to Łaska, cudowne znaki, charyzmat. Termin charyzmat rozumiany w sensie biblijnym pochodzi od pradawnego terminu karamat: Boski Znak. W Bractwie Czystości powiada się, iż Karamat to przejaw światła i miłości Wszechmogącego Boga do człowieka, który świadomie oddaje się Jemu na służbę. Pranidhana to w istocie SEWA, świadoma służba Bogu zgodna z Jego Wolą i Zamiarem. Karamat oczyszcza serca i umacnia wiarę, nawet w swych najdrobniejszych przejawach, takich jak spontaniczny śpiew, modlitwa w natchnieniu Ducha Bożego, mówienie językami czy uzdrowienie.

Archanioł Michael (Michał, Książe Kościoła, Anioł Stróż narodu Żydowskiego) jest głównym współpracownikiem Guru Morja pośród anielskiej Hierarchii. Michael zwany jest ARCHANIOŁEM ZWYCIĘŻANIA, co brzmi jako Dżajadewa. Kult Archanioła Michała w kościołach chrześcijańskich pomaga spływać Dobrej Woli na wielkie rzesze ludzi. Pracą tą kieruje Wniebowzięty Mistrz Morja. Bractwo Czystości ma więc swojego Opiekuna i Stróża w osobie znamienitego Archanioła. Nabożeństwo do Archanioła Michaela jest częścią procesu Duchowego Oddania Dobrej Woli.

Siedem Arkanów Czystej Religii

Czysta Religia zawiera się w Siedmiu Arkanach, symbolizowanych przez siedem kręgów, promieni lub przez gwiazdę siedmioramienną. Din-i-Illai zwane też bywa Szkołą Arkanów. Pierwszych pięć Arkan dostępnych jest dla wszystkich ludzi jako symbol religii o powszechnym charakterze. Gwiazda Pięcioramienna symbolizuje udoskonaloną jaźń człowieczą, która przejawia cechy kosmicznej świadomości. Jest to panowanie nad pięcioma żywiołami i opanowanie pięciu zmysłów.

Pierwszych pięć Arkan jest dla wszystkich ludzi pragnących podążać drogą Religii Abrahama (semicka, chrześcijańska, żydowska). W oparciu o tych pięć Arkan zbudowany jest cały Islam – Religia Poddania i Pokoju. Szósty Arkan jest dla pragnących zintensyfikować swoje dążenie po Czystej Drodze Bitej. Ostatni, siódmy Arkan, jest dla rozwijania bezpośredniego doświadczenia Boga poza wszelkim rozumieniem czy też formą. Siódmy Arkan wymaga Poddania i Pokory przed Wielkim i Miłosiernym Bogiem.

Czysta Religia w sensie wewnętrznego rozwoju opiera się o Cztery Kręgi czy Poziomy Wtajemniczenia. Pierwszy Krąg wtajemniczonych to Krąg Uczniów Proroka – Objawiciela. Uczniowie zwani są Czela bądź Murid. Praktykują razem tak, jakby Prorok Objawiciel był obecny pośród nich. Jeśli zaś przypomnimy sobie, że faktycznie Objawienie Czystej Religii przynosił Archanioł Gabriel, to jest to praktyka z samym Archaniołem Boga, w jego świadomości.

Sufickie Muzułmańskie Bractwo Subud opisuje następujących Siedem Arkanów: Szahada, Salat, Zakat, Saum, Hadżidż, Dżihad i Latihan Kedżiwan. Tradycja ta wywodzi się od Proroka Muhammada. Czysta Religia, to inaczej religia serca lub Droga Sufich. Istnieje wiele rozmaitych sposobów praktykowania tychże Arkanów w starożytnej Szkole Misterium Abrahama.

SZAHADA to wyznanie wiary i ufności do Wszechmogącego Boga i Jego Proroka, posłańca, który przynosi Orędzie Boga na ziemię. Jest to pierwsza inicjacja, pierwsze wtajemniczenie, zwane przez chrześcijan wyznawaniem wiary. Praktyka szahada umacnia wiarę i wierność Bogu. Sufi praktykują to jako Dhikr. Oto pierwszy filar Czystej Drogi.

SALAT to modlitwa, tradycyjnie odmawiana pięć razy w ciągu dnia: o świcie, przed południem, po południu, o zachodzie słońca i przed pójściem spać – wieczorem. Przed modlitwą obmywamy ręce, nogi, płuczemy usta i nos, jako praktyczne i symboliczne obmycie. Pokażcie nam religię bez praktyki modlitwy czynionej kilka razy dziennie. Jest to właściwa sadhana z punktu widzenia jogi. Można to nazwać drugim wtajemniczeniem, otwarciem dla codziennej i regularnej modlitwy, cokolwiek tam do Boga mówimy.

ZAKAT to jałmużna, darowizna, fundusz społeczny dla utrzymania Bractwa, Khalifa (sukcesor ścieżki), dla chorych, ubogich i dla sierot. Zakat według uznania Khalifa może wynosić do 1/5 (do 20 %) dochodów własnych uczniów Królestwa Bożego (Malikat Allah). Funduszem Zakatu dysponuje Khalif lub wyznaczone przez Niego osoby Bractwa. Zakat jest największym testem szczerości dla praktykujących, testem oddania i dbałości o sprawy Boga.

SAUM oznacza post, tradycyjnie w miesiącu Ramadan, od zorzy (świtu) do zmierzchu. Ramadan trwa przez 30 dni dla podążających ścieżką. Uczniowie Królestwa Boga dodają jednakże jeszcze dziesięć dni, czyniąc wzorem proroków 40 dniowy post. Niewielki posiłek spożywany jest po zachodzie słońca, nie więcej niż garść pożywienia. Post to PRIHATIN – powstrzymywanie się i powściągliwość. Jest to praktykowanie zasad powściągliwości i wstrzemięźliwści religijnej. Poleca się wyłącznie jarskie odżywianie w czasie Ramadanu.

Oprócz Ramadanu, Bractwo poleca post dwa razy w tygodniu przez jeden dzień, czyli łącznie pościmy dwa dni każdego tygodnia. Taki post też jest prihatin i obejmuje powstrzymanie się od jedzenia i picia, obcowania płciowego i mówienia (a w szczególności od plotkowania i mówienia bez potrzeby). Jarstwo wliczane jest do praktyki saum i jest mile widziane i polecane, chociażby nawet tylko okresowo. Czysta Religia zakazuje całkowicie spożywania wieprzowiny i alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

HADŻIDŻ – Pielgrzymka czy też w istotnym sensie, wzniesienie się do Świątyni Abrahama. W zwykłym sensie jest to Pielgrzymka do Świątyni Kaba w Mekce. W ogólności jest to pielgrzymowanie do miejsc świętych, udział w świętych zgromadzeniach. W sensie mistycznym jest to wzniesienie się duszy do Świątyni Ojca Abrahama. W ramach udziału w świętych zgromadzeniach, Bractwo spotyka się w piątki wieczorem, po zachodzie słońca, celem odbycia wspólnej praktyki modlitewnej. Podróż nocna i wzniesienie w zaświaty do Boga to właściwy, duchowy sens Hadżidży. Wniebowstąpienie to MIRADŹ w symbolice życia Proroka Muhammada. Oto i piąty krąg.

DŻIHAD to święta wojna polegająca na krzewieniu wiary. Czysta Religia rozumie ten Arkan jako zalecenie do intensywniejszej praktyki, jako wzmożenie pobożności. Wiarę krzewimy w sobie. Jest to wojna z wszelką słabością, bezbożnością, z brakiem pokory i poddania. Dżihad oznacza także kultywowanie egzorcyzmu, wypędzanie zalążków nawet Złego z naszej duszy. Dżihad to więcej modlitw, postu i szahady w różnych porach naszego dnia. Odosobnienie w pustelni też jest formą świętej wojny, podobnie jak nocne czuwania modlitewne.

LATIHAN KEDŻIWAN, czyli Praktyka Duchowa lub tez lepiej Praktyka Duchowego Oddania jest siódmym Arkanem Bractwa. Praktyka Duchowa otrzymywana jest Łaską Najwyższego Boga podczas inicjacyjnej ceremonii OTWARCIA, stanowiącej o przyjęciu do Boskiej Wiary Ojca Abrahama. Przekaz, chociaż odnawiany kilkakrotnie, trwa od czasów Abrahama. Bractwo Daniela, Zakon Esseńczyków, Bractwo Czystości, a w końcu Din-i-Illai, to tylko kolejne, odnawiające Objawienia. Daniel, Jezus, Muhammad, Morja, to linia sukcesji proroków Objawicieli.

Praktyka Duchowa oznacza ćwiczenie się w Pokorze i Czystości, a także w Poddaniu przed Wszechmogącym Ojcem Niebieskim. Praktyka ta zwana jest działaniem w oparciu o prorockie natchnienie, w oparciu o inspirację płynąca od Boga. Latihan Kedżiwan to działanie w strumieniu Świętego Ducha Bożego (Ruah Allah). Ucieleśnia to ideę Ofiarowania Życia Bogu znaną w jodze jako Iśwarapranidhana.

Sufi Akbar Dżelaluddin Muhammad El-Morja Khan Czisti ucieleśnia ostatnie wielkie Objawienie Czystej Religii w jej pierwotnej postaci, bez domieszek późniejszych komentatorów judejskich, chrześcijańskich lub muzułmańskich. Urodziny Guru – Proroka obchodzone są tradycyjnie 13-go Grudnia. Jest to Dzień Objawienia. Din-i-Illai, znane jako Bractwo Subud lub też jako Zakon Braci Diamentowego Serca to wspólnota serc pieśnią Ducha Świętego wielbiąca Boga we wszystkich językach. Światło Himawantu rozprzestrzenia się po świecie poprzez wielką pracę Archanioła Gabriela, którego to dobrze prosić w modlitwie o Objawienie wielkich tajemnic i misteriów Bractwa Diamentowego. Hum!

Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia!

Om Namaśśiwaja! Hum!

Aćarjaćarja Swami Lalita-Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu broszurowym lub książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

DRUGA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 17-32)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *