Bractwo Zakonne Himawanti Pomaga Ofiarom Terroru i Gwałtu

Opublikowano

w kategorii

Działalność Bractwa Himawanti

Antypedofilskie Bractwo Himawanti, w skrócie Bractwo Himawati lub Wspólnota Himawanti, znane jest najbardziej ze swojej charytatywnej pracy społecznej na rzecz ofiar pedofilii, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy duchowej i terapii dla osób molestowanych w dzieciństwie przez księży pedofilów, przez pedofilskich zakonników, zakonnice pedofilki, przez pastorów pedofilów. Ujawnianie prawdy o pedofilii księży i innych osób duchownych w Polsce jest niebezpiecznym zajęciem, gdyż spotyka się ze wściekłymi atakami medialnymi środowisk zainteresowanych ukrywaniem pedofilów i dręczeniem molestowanych ofiar. Wśród kościelnych pedofilów są świeccy pedofile klerykalni działający w ramach katolickich ośrodków antysektowych, w tym dominikańskich, a to jest potężne lobby pedofilskiej mafii w Polsce, włącznie z policjantami, prokuratorami, dziennikarzami i sędziami pedofilskimi i propedofilskimi z wiadomego lawendowego lobby watykańskiego. I tacy to brzydko się wypowiadają o działalności Bractwa Himawanti na rzecz ofiar kościołów!

Tradycyjna Joga Klasyczna, Mahajoga i metody tantryczne oraz wedanta, w tym jogiczna pratyahara (oczyszczanie zmysłów) są bardzo pomocne  w duchowej i psychicznej terapii ofiar przemocy, terroru, gwałtu i molestowania seksualnego. Bractwo Himawanti nikogo jak dotąd nie terroryzowało ani nie zastraszało, ale policja państwowa pod naciskiem pedofilskiej części kleru mordami swojego lobby pedofilskiego wielokrotnie od 1996 roku napadała z użyciem przemocy i broni palnej na liderów i ośrodki Bractw Himawanti celem skonfiskowania wszelkich materiałów świadczących o pedofilii kleru katolickiego oraz luterańskiego, a nawet o dokonanaych już prześladowaniach i represjach członków i liderów Bractwa.

Obraz: Bogini Himawanti Światłość z Niebios

W 1996 roku w sierpniu dokonany został w Częstochowie i Jaworznie pierwszy napad policyjnych terrorystów na jednego z liderów antypedofilskich terapii dla ofiar wykorzystywanych w dzieciństwie przez katolickich księży pedofilów – Swami Lalita Mohana. Chodziło o to, że Swami Lalita Mohan Babadżi prowadził w sierpniu w Częstochowie dla około 120 osób molestowanych m.in. przez niektórych paulinów – uzdrawiające terapie duchowe. Zaatakował wściekle ówczesny homoseksualny i propedofilski przeor Jasnej Góry, niejaki pedofil jasnogórski Izydor Matuszewski oskarżając Bractwo Himawanti o terroryzm. Pedofilowi z Jasnej Góry pomagała międzynarodowa w swej działalności pedofilska mafia Tadeusza Mynarskiego i Bożeny Rewald z Bydgoszczy oraz pedofilska mafia Jadwigi Kulawik i Janusza Gierczyńskiego z Częstochowy. 

Członkowie i liderzy Bractwa Himawanti nie dali się jednak zastraszyć i bestialska pedofilia polskiego kleru katolickiego zaczęła powoli wychodzić na światło dzienne. Zbrodnie księży i mnichów na dzieciach przestały być tabu, zaczęły być ujawniane, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W Irlandii Kościół katolicki już przyznał się do swych zbrodni gwałcenia co najmniej 40 tysięcy dzieci w drugiej połowie XX wieku. Aby zrozumieć o co chodzi z oskarżeniami pod adresem Bractwa Himawanti, trzeba wiedzieć jak silna jest w Polsce pedofilska mafia, szczególnie wśród duchowieństwa i kleru. Trzeba zrozumieć, że za wszelkimi oskarżeniami pod adresem Bractwa Himawanti, Lalita Mohana czy Ireny Barcz stoi pedofilskie lobby, ciągle w Polsce bardzo silne, bo mające poparcie zboczonej seksualnie części kleru. Pedofilskie lobby to także popierające pedofilię i dążące do legalizacji seksualnego wykorzystywania dzieci organizacje jak i osoby prywatne, w tym znieważający Antypeodofilskie Bractwo Himawanti od wielu lat osobnicy jak Leszek Żądło, propedofilska sekta regresing czy Astromaria Maria Sobolewska, aktywistka ruchu apokaliptycznego wierzącego w nadejście końca świata w grudniu 2012 oraz wyznawczyni paranoicznych teorii spiskowych. Obłęd, paranoia często ma w swoim przebiegu rozmaite dewiacje i zboczenia seksualne, nie zawsze czynnie uprawiane, ale często także popierane ideologicznie, w imię fałszywie pojętej wolności i dążeń do zniewalania innych, jak to ma miejsce w tych apokaliptycznych sektach. 

Bractwo Zakonne Himawanti, a właściwie Święte Bractwa Zakonne Himawanti (Św. BZH), to wedyjska i tantryczna (śaktyjska) organizacja terapeutyczna oraz dla chętnych duchowo-religijna, ekologiczna i pomocowo-charytatywna reprezentująca w Polsce północno-indyjski Śiwaizm (Śaiwita, Śaiwa) oraz Śaktyzm (Tantrę). Ruch założony czy raczej odnowiony w Polsce w styczniu 1983 roku przez 19 uczniów i zwolenników nauk takich ścieżek jak śiwaicka tantra, joga oraz ajurweda – szczególnie śiwaizmu kaszmirskiego.

Bractwo Himawanti nie posiada osobowości prawnej, organizacyjnie posiada strukturę federacyjną, działa jako ruch zarządzany przez grupę niezależnych liderów zwanych Aćarjami (Acharya – Nauczyciel, Wysłannik). Braterska działalność propaguje także duchowy kult Boga pod imieniem Śiwa (Sziwa, Śiva, Shiva) oraz Bogini pod imieniem Parwati (Parvati), naucza kilkunastu alternatywnych metod z dziedzin takich jak tantra, joga oraz ajurweda.

Linia sukcesji, czy też tradycja duchowa z której pochodzi Ścieżka Laya & Tantra zwana jest Himawanti Tirtha, a ściślej Bractwami Zakonnymi Himawanti (BZH). Nauki i praktyki nauczane przez Bractwa Himawanti reprezentują hinduizm, a ściślej jeden z ezoteryczno-mistycznych nurtów hinduizmu jakim jest śiwaizm (sziwaizm). Bractwa Duchowe Himawanti prowadzą nauczanie tradycyjnie oparte na procesach stopniowego wtajemniczenia inicjacyjnego. Taka metodyka gwarantuje właściwy rozwój duchowy zgodnie z doświadczeniem mistrzów (Guru) i mędrców (Ryszi) wszystkich duchowych szkół i linii nauczania wywodzących się ze Wschodu.

Zarówno cztero- jak i siedmiostopniowa Ścieżka (Marga) duchowego wzrostu rozpuszczająca w niezmierzonej łasce oceanu miłosierdzia najwyższego Boga jest podstawą całej duchowości sukcesji GURU (Przewodników Duchowych), którzy przekazują jedną z najbardziej starożytnych i ezoterycznych form nauczania dyscyplin takich jak joga czy tantra. Tradycyjnie, na czele całej linii przekazu jogi i tantry i ich wszystkich form, stoją: Śri Śiwa (Łaskawy) znany częściej ze swych rozlicznych emanacji jako Czcigodny Ojciec, Babadźi, oraz jego małżonka znana jako Śri Parwati (Córka Góry, czyli szacownego Mahatma Himawant).

Podstawy doktrynalne i rytualne praktyk oraz nauczania prowadzonego przez BZH można znaleźć w ogólnie dostępnych świętych pismach hinduistycznych jak: Śiwa Purana, Linga Purana, Guru Gita, Jogasutry, Bhagawad Gita, Rygweda, Hatha Joga Pradipika, Atharwaweda oraz w klasycznych traktatach tantrycznych jak Tantra-Aloka czy Kularnawa-Tantra. Jednakże prowadzone w Polsce zajęcia z zakresu rozwoju duchowego i terapii ofiar przemocy czy gwałtu mają wymiar bardzo podstawowego w prowadzenia w zagadnienia duchowe od strony terapeutycznej. Jest to w dużej części służba uzdrawiania pozwalajaca na oczyszczenie wspomnień i uzdrowienie tej części psychiki, która wyniszczona została przykładowo wieloletnim molestowaniem seksualnym dziecka przez osobę duchowną.

Hatha Joga i Kalaripayat

BZH prowadzi nauczanie takich popularnych dyscyplin jak Hatha Joga oraz Kalaripayat (Kalaripayattu), która jest sekretną sztuką walki, pierwowzorem dla chińskich i japońskich sztuk walki. Kalaripayat to stara wszechstronna sztuka niebiańskich wojowników, zawierająca dynamiczny trening asan znany z Hatha Jogi, ale też posiadająca tak zwane formy i układy ćwiczeń, techniki uderzeń i kopnięć, rzuty i dźwignie, walkę z różnymi tradycyjnymi białymi broniami, uciski punktów wrażliwych i wiele innych zagadnień. Asany – pozycje jogicznej gimnastyki psychosomatycznej w metodach Kalaripayat wykonywane są bardzo dynamicznie odpowiednio dla metod Ścieżki Wojownika. Hatha Joga nauczana jest w tradycyjny sposób, także oryginalną indyjską metodologią cztero- lub siedmiopoziomowego wtajemniczenia. Warto dodać, że większość osób nauczających w Polsce Hatha Jogi, to wychowankowie i uczniowie linii przekazu Himawanti, personalni uczniowie Mistrza Śri Lalita Mohan Guru-Dźi przez 10-20 lat. Coraz liczniejsza jest też generacja nauczycieli będących instruktorami wykształconymi przez zaawansowanych Aćarjów BZH, którzy zostali wykształceni przez Mistrza Duchowego Śri Lalita Mohan Guru-Dźi.

Prana Joga, a Rebirthing

Prana Joga to dyscyplina związana z pracą energii oddychania, ćwiczeniami oddechowymi i sztuką odnawiania sił życiowych. Uzdrawianie jest celem metod pradawnej sztuki życia jaką jest Prana Joga. Warto pamiętać, że wiele osób prowadzących rebirthing czy tak zwany regresing przeszło w latach 1983- 2005 intensywną, profesjonalną naukę Prana Jogi u liderów BZH i dzięki temu głównie są skutecznymi terapeutami czy odrodzicielami. Prana Joga to podstawa takich sztuk czy dyscyplin duchowych jak Krija Joga, Sztuka Życia – Sudarśan Krija, rebirthing czy tak zwany regresing – w istocie polska modyfikacja rebirthingu. Prana Joga zajmuje się zarówno metodami terapii z pomocą oddychania jak i sztuką twórczego pozytywnego myślenia, czyli afirmacjami i konfirmacjami. Oryginalnie, Prana Joga jest częścią podstawową i niezbędną takich wielkich i uznanych systemów Jogi jak Hatha Joga, Laya Joga, Radża Joga, Sahadża Joga czy Krija Joga i wielu innych.

Śiwaizm i BZH

Priorytety duchowo-religijne i kultowe

Śiwaizm w dziedzinie czysto religijnej na pierwszym miejscu zawsze stawia ideał najwyższego BÓSTWA jako jedność Boga i Bogini (Śiwa-Śakti), Czysty Absolut, Brahman (Elohim, Allah). Na drugim miejscu stoi ideał wysokich anielskich, boskich dusz do jakich należą Dewy (Anioły, Bogi) jak i oświeceni Mistrzowie Mądrości z historii ludzkości tacy jak Rama, Kryszna, Mahawira, Zarathusztra, Lao Tsy, Buddha, Mojżesz, Jezus, Muhammad, Bodhidharma, Vasugupta, Lalla, Moinuddin, Nanak, Franciszek z Asyżu, Vivekananda, Shirdi Sai Baba i tysiące innych znanych z historii, którzy żyli w Duchu Bożym. Na trzecim miejscu jest ideał żyjących Mistrzów Przewodników Ludzkości w Indii zwanych jako Guru oraz Dharma (duchowa nauka, praktyka i służba) i Sangha (braterska wspólnota, zbór, grupa duchowa). Jeśli chodzi o często podnoszone kwestie takie jak chrześcijańska modlitwa “Ojcze Nasz”, kult osoby Jezusa Chrystusa czy Gautama Buddha, to należy pamiętać, że śiwaizm aprobuje ogólnie przyjęte święte osoby, proroków, awatarów, synów bożych – stąd i osoby praktykujące w BZH bez problemów mogą kontynuować tego rodzaju tradycje duchowe czy religijne, szczególnie mistycznego typu. Hinduistyczna i wedyjska tolerancja religijna jest doskonale znana od setek i tysięcy lat, co odróżnia duchowość indyjską od wielu innych.

Laya Joga Samadhi

Oświecenie Czystym Duchem Bożym

Laya Joga jest taką formą jogi w której Jednia, Najwyższe Zjednoczenie znane też jako samadhi, zostaje osiągnięte poprzez proces Laya, który oddać można sufickim terminem fana lub buddyjskim nirwana. Można powiedzieć, że Laya oznacza głęboką koncentrację (skupienie, zogniskowanie) powodującą stopniowe rozpuszczenie, pochłonięcie struktur materialnego ego w przeczystej potędze Najwyższej Świadomości. Laya to proces stopniowego pochłaniania zasadniczych energii tworzących naszą materialną istotę, tak że Świadomość (Ćittam) zostaje uwolniona (wyzwolona, zbawiona) od wszystkiego co nie jest duchowe, a w czym ukryta jest boska oświecająca potęga Czystego Ducha. Można powiedzieć, że świadomość pochłonięta skupieniem w Bogu, zanurzona w Duchu, stopniowo absorbuje się tym tak, iż wszystko co nie jest duchowe od niej odpada i unicestwia się, a to co zostaje jest niezniszczalnym bytem Wiecznego Ducha, prawdziwą substancją i esencją (Sai) ludzkiej Istoty (Nara). Ćakramy (spolszcz. Czakramy) w liczbie 7 dla początkujących i 12 lub 21 dla bardziej zorientowanych w praktyce stanowią podstawową oś skupienia praktykujących podobnie jak ideał przebudzenia energii Kundalini, Śakti. Laya Joga oraz Laya Tantra jest potocznie znana jako Joga Czakramów (Ćakramów), Czakra Joga czy Czakroterapia. Używane są też nazwy takie jak Medytacja Transmisyjna lub Medytacja Trójkątów, a to od nazw podstawowych grupowych technik skupienia i medytacyjnej służby dla pokoju świata i uzdrowienia ludzkości.

Ezoteryka Bogini Himawanti

Ćakramy (Czakramy) – Mantry

HIMAWANTI (sansk. Himavanti) – jedna z mniej znanych indyjskich form kultowych Bogini, żeńskie ucieleśnienie Absolutu. Nazwa wywodzi się od pojęcia Himawat lub Himawant oznaczającego odpowiednio górski region Hindukuszu i same Himalaje oraz ducha czy duszę tychże. Bogini Himawanti opisywana jest jako boska małżonka Himawanta oraz jako Pramatka, Rodzicielka wszystkich żyjących stworzeń. Określana jest także jako Mena czy Menaka, co oznacza Boską Kobietę, Boginię-Matkę i uznawana w pismach indyjskich jak „Śiwa Purany” za matkę Bogini Parwati – małżonki Boga Śiwa, a także młodszej Gangi oraz syna Mainaka. Istnieje wiele mitologicznych historii opisujących życie i funkcje Bogini Himawanti, Menaki.

Imię Himawanti dosłownie znaczy: „Ta, która jaśnieje jak blask słońca odbity od śnieżnych himalajskich szczytów”. W ezoteryzmie tantrycznym ideał Bogini Himawanti wyznacza bieg żeńskiego przewodu wznoszenia Kundalini poprzez ośrodki energetyczno-duchowe ćakramy w ciele człowieka, Bogini Himawanti Dewi przyjmuje kolejno następujące formy kultowe w kolejnych ośrodkach:

* 1. Muladhara (Kość Ogonowa) – Dakini Dewi (Bogini) – modlitwa mantra: Om Dam Dakinyai Namah!
* 2. Swadhiszthana (Podbrzusze) – Rakini Dewi – modlitwa mantra: Om Ram Rakinyai Namah!
* 3. Manipura (Splot Słoneczny)- Lakini Dewi – modlitwa mantra: Om Lam Lakinyai Namah!
* 4. Anahata (Serce, Pierś) – Kakini Dewi – modlitwa mantra: Om Kam Kakinyai Namah!
* 5. Wiśuddhi (Gardło) – Śakini Dewi – modlitwa mantra: Om Śam Śakinyai Namah!
* 6. Adźńa (Mózg) – Hakini Dewi – modlitwa mantra: Om Ham Hakinyai Namah!
* 7. Sahasrara (Korona) – Kundalini Dewi – modlitwa mantra: Om Kam Kundalinyai Namah!

Ezoteryzm związany z Boginią Himawanti Devi związany jest współcześnie z indyjskimi ruchami na rzecz wyzwolenia kobiet, feminizmu, ochrony przyrody himalajskiej przed wyginięciem, pokojowymi demonstracjami i akcjami na rzecz pomocy uchodźcom z Tybetu, etc. Modlitwa mantra wprost do Bogini Himawanti jako źródła najstarszych nauk duchowych to: Om Himawantyai Namah! – Boskiej Himawanti pokłon, hołd! Bidża mantra – sylaba nasienna to dźwięk: „Haim”.

Wściekłe ataki pedofilskiej inkwizycji

Od około 1995 roku, z nasileniem w 1999 roku, w 2002/2003 roku oraz w 2006/2007 roku, kilkunastu najbardziej aktywnych nauczycieli – liderów BZH w Polsce stało się obiektami zaciekłych ataków i perfidnie napastliwej, oszczerczej krytyki ze strony pedofilskich aktywistów antykultowych i apolegetów oraz dziennikarsko-policyjnych, którzy posługując się psychomanipulacją, oszczerstwami i oskarżeniami z pogranicza bezprawia i mafijnej przestępczości zorganizowanej w owe centra antykultowe, próbowali ograniczyć rozwój coraz popularniejszej duchowości orientalnej, która jest naukową alternatywą dla lokalnego zabobonu i chwilowych (mamy taką nadzieję) nawrotów średniowiecznej, faszystowskiej w duchu inkwizycji.

Stare przysłowie wschodnie na taką okoliczność powiada: “Psy szczekają, a karawana jedzie dalej”. Tak też jest w przypadku Linii Przekazu Himawanti, która dalej dynamicznie się rozwija przyciągając dzięki kampanii oszczerstw i pomówień nawet więcej sympatyków niźli wcześniej, jako że inteligentni ludzie łatwo odróżniają chorobliwe bajdurzenie pedofilskich inkwizytorów od rzeczywistych faktów i dobroczynnej aktywności Bractw Zakonnych Himawanti. Agitacja rodem z inkwizycyjnych procesów tzw. Czarownic, Giordano Bruno czy Jana Husa nie przemawia do człowieka współczesnego, a jedynie zniechęca do wiary wyznawanej przez faszystów i ich brukowych mass-mediów.

Pomimo tych przykrych i niemoralnych niespodzianek, cieszymy się, że duchowość orientalna w każdym jej aspekcie w Polsce jest coraz popularniejsza i znajduje corocznie setki, a nawet tysiące nowych zwolenników, sympatyków i duchowych praktykantów! Śiwaizm jest bowiem najstarszym źródłem duchowości, mistyki, ezoteryki i rozwoju duchowego, a ślady tegoż w ruinach Mohendźodaro czy Harappa dobitnie świadczą o tym, że prawdziwa, boska Droga może przetrwać nawet i kosmiczne kataklizmy, zawsze pozostając żywą, twórczą i rozwojową! Wszystkim, którzy wspierali i wspierają Bractwa Zakonne Himawanti oraz jej liderów w czasie tych trudności serdecznie dziękujemy i składamy wyrazy uznania za odwagę cywilną do stawienia czoła zorganizowanej, antykultowej, inkwizycyjnej mafii!

Himawanti Laya Sangha

Bractwa Zakonne Himawanti są ezoteryczną szkołą tajemną dla mężczyzn i kobiet naszej epoki pragnących poznać wielką syntezę nauk wyzwolonych mistrzów – tych nielicznych, którzy triumfowali w każdej epoce, a teraz stoją licznie jako nasi bracia i siostry na Ścieżce Duchowego Rozwoju. Patronami Bractw Zakonnych Himawanti są takie osobistości duchowe jak Kalkin-Maitreja zwany też Chrystusem lub Mesjaszem, Ryszi Dattatreya, Dźłalkhul Khan, Pan Morja i Menaka, Padmasambhawa, Śhirdi Sai Baba, Baba Śiwananda, Archanioł Raziel oraz Raphael, Archanioł Uriel, sam Pan Joginów – Śri Śiwa Jogeśwara, a także wielki niebiański tłum świętych, mistrzów, proroków i aniołów „odzianych w białe szaty” – Wielkie Białe Braterstwo, Obcowanie Świętych. Temu Uniwersytetowi Ducha użyczają oni swego płomienia, rady, natchnienia, swego osiągnięcia i żywej nauki tym, którzy chcieliby pójść ich śladami do źródeł tej jedynej rzeczywistości, jaką oni już urzeczywistnili.

Bractwa Zakonne Himawanti to najpierw duchowy sposób życia, który jest integralną jogą, istotną częścią wszystkich religii i każdej kultury duchowej realizującej się jako zainicjowana już i rozwijająca się międzynarodowa społeczność epoki wodnika. Tu dawne prawdy stają się prawem codziennego życia dla setek pokrewnych dusz zgromadzonych w celu wypełnienia misji wszystkich proroków jacy przychodzili na ziemię w uprzednich epokach w jedności świętego boskiego Wszechducha (Siedmioducha).

Bractwa Zakonne Himawanti są nieformalną, ponadwyznaniową organizacją duchową o charakterze ekumenicznym powołaną do rozpowszechniania duchowego Orędzia Laja Jogi. Bractwa Himawanti istnieją w Polsce od 1983r. pozostając największą ezoteryczną szkołą duchowego rozwoju opartą na misterium tradycyjnej śiwaickiej jogi i sanathana dharmie – odwiecznej wiedzy wedyjskiej.

„Zakon Misterium” czyli siedmiostopniowa Laja Joga jest podstawową działalnością duchową wieszczów i mędrców Himawatu (Himawanti), którą we wszystkich aspektach pracy nazywa się Bractwami Zakonnymi Himawanti. Zatem Laja jest sercem i podstawą pracy duchowej tego starożytnego Bractwa Lajów. Ścieżka opiera się o siedem poziomów czy komnat wiodących do poznania Przybytku Odwiecznej Ciszy w głębi serca, gdzie mieści się siedziba DUSZY (Purusza). Stopnie inicjacyjnej Ścieżki Serca zwiemy Laja Margą (Ścieżką Wchłonięcia, Drogą Rozpuszczenia).

Sangha to ‚wspólnota’, ‚bractwo’, ‚ścieżka’, a także ‚zakon’. O ile termin Laja oddany jest słowem ‚Misterium’, o tyle najwłaściwszym słowem oddającym pojęcie Sangha jest ‚Zakon’. Stąd Zakon Misterium jako cała struktura organizacyjna przekazu laja jogi jest tłumaczeniem terminu Laja Sangha określającego wspólnotę wszystkich osób inicjowanych w laja jogę bądź jej metody pomocnicze (guru jogi). Termin `zakon’ używany jest w systemie porządku inicjacyjnych stopni ścieżki i hierarchicznej struktury przekazu. W istocie swej oddaje Porządek Ścieżki Dyscypliny jaką zawsze jest każda autentyczna ścieżka duchowego rozwoju. Bractwo Lajów czy Wspólnota Wchłonięcia to także dobre i właściwe tłumaczenia terminu Laja Sangha! Może też być Bractwo Tajemnicy i będzie poprawnie, a czy ładnie to kwestia gustu, formalna.

Misterium określa podróż po mistycznej ścieżce duchowej, która jest biała jak mgła. Misterium pochodzi w istocie od słowa ‚mist’ oznaczającego mgłę. W mistyce używa się obrazu mgły dla zobrazowania światła Ducha Świętego spowijającego ziemię. ‚Ster’ oznacza bycie sterowanym lub kierowanym we właściwym kierunku, po prostu sterowność. W języku mantrycznym Mi oznacza odniesienie do siebie, zaś Um to świadomość Śiwy, Łaski. Całe słowo posiada niezły mantryczno – znaczeniowy wydźwięk w zupełności oddający znaczenie słowa Lajah. W szczególności pojawianie i znikanie jakby we mgle, tak charakterystyczne dla ludzi ducha. Oddaje to sens powiedzeń zniknął we mgle, rozpłynął się jak we mgle.

Mamy zatem Zakon Misterium po polsku lub Laja Sangham w sanskrycie, jako terminy określające organizacyjną strukturę przekazu Laja Jogi i jej metod pomocniczych. Organizacja (Sangha), a więc inaczej wspólnota duchowa czy zakon to jedno z tradycyjnych i zarazem podstawowych narzędzi służących duchowemu rozwojowi. Identyfikowanie się z organizacją o charakterze wspólnotowym to identyfikowanie się z konkretną ścieżką wewnętrznej przemiany jaką jest laja joga, a utożsamienie się ze ścieżką prowadzi do najwyższych duchowych osiągów (porównaj: Jezus czy Buddha ciągle powtarzają: Ja jestem drogą). Brak identyfikacji, brak utożsamienia ze wspólnotą wszystkich praktykujących postrzegany jest przez nauczycieli duchowych jako jedna z głównych przeszkód na drodze wewnętrznego rozwoju. Poczucie jedności i przynależności do grupy wszystkich inicjowanych samo przez się wznosi i rozwija duszę ku oświeceniu. Nigdy nie oddzielaj się od duchowej wspólnoty, a z pewnością osiągniesz duchowe wyzwolenie i zjednoczysz się z Bogiem.

Jedną z podstawowych technik duchowego rozwoju, a więc praktyk jogi jest praca dla rozwoju wspólnoty duchowej. Sewa bądź karma joga to wszelkie działania wspólnotowe, a także działania dla dobra społeczeństwa, o ile nie wynikają z egoizmu. Przywiązanie do wspólnoty duchowej, o ile nie jest naznaczone cieniem fanatyzmu i potępienia wobec innych wspólnot czy zakonów duchowych jest jednym z przywiązań godnych polecenia na ścieżce wiodącej do wyzwolenia. Pan Śiwa poleca wszystkim adeptom jogi rozwijanie poczucia więzi duchowej ze wspólnotą wszystkich praktykujących jogę.

Hymn do Bogini Himawanti

Kocham Ciebie Himawanti, Kocham Ciebie
Boska Matko, Kocham Ciebie, Szekino! (bis)
Kocham Ciebie Himawanti, (i) Tobie się oddaję
Boska Matko, Kocham Ciebie, Szekino!

Kocham Ciebie Himawanti, Kocham Ciebie
Święta Matko, Kocham Ciebie, Ammadevi! (bis)
Kocham Ciebie Himawanti, (i) Tobie się oddaję
Święta Matko, Kocham Ciebie, Ammadevi!

Kodeks Postępowania i Zasady Inicjowanych

Duchowi Mistrzowie Planety wielokrotnie powtarzają i przypominają, że ogólnoświatowe ruchy skupione wokół Mistrza, ludzie noszący Imię Boga na Sztandarach, winny rozwijać się w oparciu o uniwersalne założenia, które w najogólniejszym zarysie można by podsumować następująco:

* 1. Rozumna i szczera Wiara w Boga i w to, że On, Najwyższy jest jeden dla całej ludzkości niezależnie od tego, jakie imiona i formy przydają Mu różne kultury i religie świata.
* 2. Szczere i pełne oddania zaangażowanie w życie religijne w religii, którą sobie wybraliśmy, polegające na wypełnianiu jej nauk w swym codziennym życiu oraz przestrzeganiu uniwersalnych, ogólnoludzkich zasad moralnych i etycznych.
* 3. Okazywanie szacunku i zrozumienia wyznawcom wszystkich innych religii oparte na świadomości, że żadna religia w swej istocie nie propaguje wartości negatywnych, a wręcz przeciwnie – wszystkie stawiają przed swymi wyznawcami najwyższe ideały duchowe i zalecają życie zgodne z uniwersalnymi wartościami ludzkimi.
* 4. Praktyczne niesienie bezinteresownej pomocy biednym, chorym i potrzebującym.
* 5. Kształtowanie swego życia w oparciu o zasadę niekrzywdzenia (Ahimsah), prawdę, prawość, pokój, i miłość.

Dobre Myśli – Dobre Słowa – Dobre Czyny!

Każdy inicjowany w Duchowej Wspólnocie musi akceptować i podjąć praktykę duchową jako integralną część codziennego życia i przestrzegać Kodeksu Postępowania Pielgrzyma Drogi zobowiązującego go do:

* 1. Codziennej praktyki duchowej w postaci medytacji i modlitwy.
* 2. Uczestnictwa we wspólnych śpiewach i/lub modlitwie z członkami rodziny/przyjaciółmi raz w tygodniu.
* 3. Troski o duchowe kształcenie swych dzieci przez umożliwienie im uczestnictwa w programach edukacyjnych dla dzieci prowadzonych przez Duchową Organizację Guru.
* 4. Obecności przynajmniej raz w miesiącu na spotkaniach duchowych prowadzonych przez Aćarjów.
* 5. Udziału w pracy społecznej i innych programach Organizacji Duchowej Mistrza.
* 6. Systematycznego studiowania literatury Duchowej promowanej przez Wspólnotę.
* 7. Systematycznego ograniczania roszczeń, żądz oraz pragnień i wykorzystywania zgromadzonych tą drogą oszczędności dla dobra innych mieszkańców/stworzeń planety.
* 8. Zwracania się do każdego rozumnego stworzenia z kurtuazją, łagodnie i z życzliwością.
* 9. Unikania mówienia źle o innych, zwłaszcza podczas ich nieobecności, a także po ich śmierci.
* 10. Stosowania się do rad i zaleceń duchowego Mistrza lub jego aktywnych Aćarjów – Posłańców!
* 11. Wspierania w miarę możliwości Trzech Drogocennych Skarbów: Mistrza, Dharmę i Sanghę (Ruch).

Nieprzestrzeganie lub pogwałcenie Kodeksu Pielgrzyma pozbawia osobę inicjowaną możliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji w duchowej organizacji Mistrza. W takim przypadku decyzją odpowiednich przełożonych w strukturze Organizacji osoba taka może zostać zwolniona ze sprawowanej przez nią funkcji i pozbawiona praw aktywnego działania w Ruchu za podaniem przyczyn.

Podstawowe Duchowe Zasady Ludzi Drogi!

* 1. Bądź przekonany, że wszyscy ludzie są twoimi bliźnimi, braćmi i siostrami. Miłuj wszystkich i traktuj ich jak braci i siostry, ograniczając do minimum wyrządzanie innym nawet niezamierzonego cierpienia!
* 2. Nie bądź ciężarem dla innych i nie uzależniaj się od ich pomocy. Bądź istotą samowystarczalną i wykonuj jak najwięcej samodzielnie. Nawet, jeśli jesteś osobą zamożną i masz służących, pracę dla społeczeństwa wykonuj osobiście.
* 3. Traktuj kraj, w którym się urodziłeś, jako święty. Bądź patriotą, ale nie nacjonalistą dyskryminującym inne narody. Oczyszczaj regularnie związek z krajem urodzenia oraz zamieszkania, gdyż każdy naród jest Duszą.
* 4. Okazuj szacunek wszystkim religiom świata i ich wyznawcom, o ile nie wiodą do złego.
* 5. Utrzymuj w czystości swój dom i otoczenie, zapewni to zdrowie i radość tobie oraz społeczeństwu.
* 6. Praktykuj dobroczynność, ale pamiętaj, że pieniądze nie zawsze stanowią najlepszy dar. Pomagaj biednym, chorym lub dotkniętym przez los stanąć na własnych nogach i dalej samodzielnie kroczyć przez życie. Zapewniaj im żywność, ubranie, schronienie i taką pomoc, która nie będzie ich uzależniać ani pobudzać w nich lenistwa.
* 7. Nie ulegaj korupcji. Nie załatwiaj niczego za pomocą łapówek ani sam ich nie przyjmuj. A nieliczne wyjątki od takich zasad dla obrony wyższych ideałów bardzo starannie rozważaj z pomocą Starszych!
* 8. Nie pozwól, aby kierowały tobą zawiść i zazdrość. Unikaj ciasnoty poglądów i dąż do poszerzania swego spojrzenia na świat. Bądź wyrozumiałym, tolerancyjnym i traktuj wszystkich, szczególnie dzieci, jednakowo sprawiedliwie.
* 9. Zawsze kieruj się Miłością do Boga i Stworzenia. Odczuwaj wstręt do grzechu, zła i niegodziwości – do wszelkich działań, które mogą okazać się krzywdzące nie tylko dla ciebie, ale i dla innych.
* 10. Nigdy nie łam Boskiego Prawa; przestrzegaj je w duchu, słowach i czynach. Bądź przykładnym obywatelem, starając się, aby ludzkie ustawy i rozporządzenia były zgodne z Prawami Boga, z Odwieczną Dharmą, a także, aby były właściwie interpretowane i nie były nadużywane!
* 11. Wystrzegaj się wszelkich środków odurzających, powodujących zamęt czy nietrzeźwość umysłu, wystrzegaj się spożywania tego, co pochodzi z krzywdy, cierpienia czy bólu śmierci innych stworzeń. Przestrzegaj jarskiej diety!

Dziesięć Wskazań Etyczno-Duchowych i Dziesięć Najcięższych Grzechów

Duchowy trening Najwyższej Prawości (ADHIŚÎLA-ŚIKSHĀ) opisuje 10 rodzajów najgorszego zła, najcięższych grzechów czy zbrodni, od jakich Pielgrzym Drogi musi się powstrzymywać, gdyż inaczej jego cele duchowe nigdy nie zostaną osiągnięte. Oto lista najgorszego zła podzielonego na 10 (Daśa) kategorii działania.

1. Powstrzymywanie się od niszczenia życia (Prānātipāta-Virati)

Wśród wielu rodzajów istot, które mogą zostać zabite, za najcięższą zbrodnię uznawane jest zabójstwo Duchowego Mistrza (Guru), własnej matki lub ojca, Arhata – Doskonałego Ucznia Oświeconego, zabójstwo jakiejkolwiek istoty duchowej czy jest to Samnyāsi, Parivrajaka, Bhikshu (Mnich) czy Kapłan (Pujari Brahmin)! Zabójstwo czy zniszczenie inicjowanej, duchowej osoby, jest cięższą zbrodnią niźli zabicie czy zniszczenie zwykłego człowieka. Najgorszą zbrodnią jest jednak zabicie czy zniszczenie Awatara (Posłańca Bogów), Bodhisattwy czy innego Guru – Mistrza, Nauczyciela i Przewodnika Duchowego.

2. Powstrzymywanie się od brania tego, co nie zostało dane (Adattādana-Virati)

Spośród Wielu rodzajów oszustw, wyłudzeń i kradzieży najbardziej poważną zbrodnia jest kradzież tego co zostało ofiarowane Trzem Klejnotom: Guru, Dharmie i Sandze! Okradanie Guru i Wspólnoty najgorszą jest kradzieżą.

3. Powstrzymywanie się od niewłaściwego seksualizmu (Kāmamithyāćāra-Virati)

Najpoważniejsze zbrodnie seksualne to zgwałcenie, czyli uwodzenie osoby żyjącej jako mnich mniszka, zgwałcenie lub uwiedzenie Duchowego Nauczyciela (Guru) wiodącego życie pustelnicze, współżycie seksualne przy ołtarzu w Świątyni lub na terenie Świątyni, acz najprostszym jest gwałt lub stosunek kazirodczy na własnej matce, szczególnie, jeśli jest Oświeconą Istotą, Arhatem lub ślubowała życie mniszki!

4. Powstrzymywanie się od Kłamstwa (Mrshāvāda-Virati)

Najgorszym jest kłamstwo dotyczące rzekomych ponadludzkich osiągnięć i stanów, których się naprawdę nie doświadczało, choć próbuje się przekonać innych, że tak właśnie było. Osoba może kłamliwie podawać się za istotę oświeconą, doskonałą (arhata), za cudotwórcę (siddhę) czy za Avatārę, choć w rzeczywistości nie jest to prawda. Jest to zbrodnia przeciw Dharmie, powodująca ze osoby nie można poświęcić i przyjąć ani do stanu, Bhikshu ani do Kapłanów, ani do Duchowych Nauczycieli. Zbrodnia ta nosi nazwę grupy prowadzącej do upadku, do niższego odrodzenia w nieszczęśliwych wcieleniach przyszłych żywotów i jest to całkowita porażka (Pārājika)! Każda nieprawda na temat Wyższej realizacji Dharmy (UTTARA-MANUSHYA-DHARMA), u siebie, bezprawne i kłamliwe ogłoszenie się „Prorokiem” czy zapowiadanie dokonania cudu jak materializacja lingamu, to jest jedna kategoria fałszu, którego skutkiem jest totalny upadek i porażka. Ze wszystkich możliwych rodzajów fałszu i kłamstwa za najgorsze jest uznanie złe mówienie o Guru, Avatārze czy proroku Boga, acz oszukiwanie Duchowych Nauczycieli, oraz Światłych Rodziców tez należy do najpoważniejszych przestępstw Odwiecznego Prawa!

5. Powstrzymywanie się od obmawiania (Paiśunyavaća-Virati)

Najgorszy rodzaj grzechu obmowy, oczerniania ma miejsce wówczas, gdy zostaje złamany wieczny związek inicjacyjny pomiędzy Duchowym Nauczycielem (Guru) i jego uczniami (Margi, Czela), oraz taki, który niszczy zgubę i harmonię w duchowej Wspólnocie skłócając mnichów lub duchowych uczniów Guru i rozbijając Sanghę. Generalnie obmowa Trzech Klejnotów powodująca rozbicie więzi uczniów z Guru i Wspólnotą, porzucenie Dharmy i Drogi należy do najcięższych zbrodni!

6. Powstrzymywanie się od szorstkiej (złośliwej) mowy (Phāruśyavāćā-Virati)

Szorstka, obelżywa i złośliwa mowa, która poniża i upadla, jest grzechem najgorszego rodzaju wtedy, gdy człowiek przemawia w ten sposób do osoby Szlachetnej (Ārya), Doskonałej (Arhata), do Guru oraz do światłej matki lub światłego ojca!

7. Powstrzymywanie się od głupiej paplaniny (Sambhinnapralāpā-Virati)

Najbardziej poważnym przestępstwem w tym gatunku jest głupkowate gadulstwo owocujące umysłowym rozproszeniem, zwątpieniem i upadkiem kogoś, kto był oddany praktykowaniu Dharmy! Szkodliwym nonsensem jest paplanina mająca być nauczaniem Dharmy osoby, która nie jest gotowa na jej przyjęcie. Zbrodnia jest też pustosłowie wprowadzające w błąd i osłabiające ducha praktyki, poszukiwań czy wytrącająca za skupienia i medytacji.

8. Powstrzymywanie się od chciwej pożądliwości (Abhidyā-Virati)

Najgorszą zbrodnią w dziedzinie chciwej pożądliwości jest żądzą posiadania tego, co jest dobrem prawowitym duchowej społeczności. Sanghi i Guru. Żądza posiadania cudzej mocy charyzmy czy mądrości, stanowiska, pozycji także należy do tej złej kategorii zawistnej i szkodliwej żądzy. Żądza posiadania cudzej szaty czy medytacyjnej poduszki tez należy do tych najgorszych żądz posiadania, jakie opanowują czasem umysły praktykujących!

9. Powstrzymywanie się od złej woli (Byāpāda-Virati)

Pośród złej woli planującej niszczenie i szkodę innym istotom, za najgorszą zbrodnię uważane jest rozlanie krwi Oświeconej Istoty, Guru czy Avatāra (Buddha), zabójstwo doskonałej i szlachetnej osoby (Arhata) spowodowanie rozłamu czy rozpadu Sandhi, rozbicie Wspólnoty z Guru, matko- i ojcobójstwo, także bratobójstwo w rodzinie jak i Wspólnocie. Szkodliwa rywalizacja, żywienie wrogości, planowanie, eliminacji nienawidzenie jednej z tej kategorii osób to najgorszy rodzaj złej woli. Są to zbrodnie powodujące natychmiastowy upadek duszy, a w chwili śmierci skierowanie osoby w światy piekielne i przyszłe podludzkie odrodzenia. Wrogowie Guru, Avatāra dążący do rozlania jego krwi, uśmiercenia to najgorszy rodzaj przestępców i zbrodniarzy, jacy chodzą po tej Ziemi! Podobnie i ci, którzy rozbijają i niszczą duchową Wspólnotę czy nastają na Oświecone, Wtajemniczone, Przebudzone Duchowo Osoby! Kain knując zbrodnię na pobożnym i doskonałym Ablu był najgorszym zbrodniarzem o powtórnie złej woli, która zresztą wcielił w czyn!

10. Powstrzymywanie się od błędnych poglądów (Mithyādrshti – Virati)

Najgorsze błędne poglądy to zaprzeczanie istnienia ładu prawa karmy, drugie to zaprzeczanie możliwości duchowej realizacji prawdy Boga, a trzecie to zaprzeczanie istnienia czy potrzeby Guru – Mistrzów Przewodników. Najgorszą zbrodnią jest wśród błędnych poglądów głęboko Niszczycielska krytyka, podważanie Trzech Klejnotów (Guru, Dharmy i Sandhi) tak, że osoba traci sens przynależności do Wspólnoty, studiowania Dharmy i słuchania instrukcji Guru (Avatāra i Buddha)!

•••••

Popełnienie, chociaż by jednego z tych ciężkich przestępstw powoduje upadek i duchowi aspiracji muszą się bardzo wystrzegać wszystkich tych kategorii najgorszych zbrodni, które uniemożliwiają Oświecenie, poznanie Boga, a do tego prowadzą do najgorszych piekieł na długie eony i cofają do odrodzin w podludzkich formach bytu jak Złe Duchy, Zwierzęta czy Demony! Osoby popełniające opisane zbrodnie idą do upadku i generalnie trącą całą inkarnację lub będą całkowicie zgubione. Mówimy, że te zbrodnie są oznaką dusz skazanych na zagładę, złych buntowników i niszczycieli duchowości, którzy ulęgną zatraceniu! Niechaj wszyscy INICJOWANI wystrzegają się tych grzechów omawianych przy Śrî Rāma, Śrî Kryszna, Śrî Buddha, Śrî Padmasambhava!

DESIDERATA ŚWIĘTEJ MATKI!

Święta Matko wszystkiego Stworzenia, Tyś pramatką wszelkiego życia tej całej planety. Chwała Tobie, pokłon i cześć! Menā, Tyś jest Matką Bogini Pārwatî, Królowej Jogi i Tantry, małżonki Pana Śiwa Mahādewa. Tyś jest Święta Mateczko, Bogini Himawanti praświatłem, z którego wyłaniają się wszelkie żyjące istoty, Tyś jest rodzicielką każdej żywej istoty, jaka wchodzi do istnienia na tej planecie Gāya! Błogosławione Twe Łono, które stwarza i rodzi każdy gatunek stworzeń widzialnych i subtelnych, jakie żyją i rozwijają się na Ziemi, duszo żywa. Tyś Bogini jest praduszą Świętych Gór Himalaya, a Twoim małżonkiem Pan Himalayów, Boski Himawant, Mistrz El Morya, Obraz Doskonały Boga Śiwa – Mahādewa, Strażnika Planety, Losu i Przeznaczenia. Święta Matko Boża, Bogini Himalaya, Tyś Królową Dewalaya, Tyś Królową Nieba Layas, Tyś w Koronie świetlisto–diamentowego Światła Ducha, Tyś odziana w jaśniejący płaszcz, niczym blask porannego Słońca, odbijający się od potężnych lodowców Himalayów. Chwała Tobie, pokłon i cześć, wśród codziennych Pokłonów, jakimi Ciebie i Boskiego Guru, Twego Posłańca, uwielbiają wszyscy Samnyasini i Uczniowie Drogi Duchowej jaka wiedzie do Niebios Dewalayam!

Błogosławieni wszyscy Samnyasini i Uczniowie Świątyni Dewalaya, Błogosławieni wszyscy, którzy trudzą się dla Chwały Bogini Himawanti. Mateczko, Tyś najstarszą Dewi, najstarszą Boginią tej planety, a wszystkie istoty, tak ludzie jak Dewy i Upadewa (Półanioły) zrodzone są z Twojego Niepokalanego, Przenajświętszego Łona. Tyś jest opiekunką i strażniczką Nieśmiertelnych Mistrzów Mędrców w Himalajach. Pomóż mi wypełnić Boską Misję, dla jakiej zostałem na ten świat przysłany i godnie powrócić do Krainy Twej Niebiańskiej Światłości na Niebiosach Devalaya. Tyś jest Pramatką Wieczną Bogini, Królowo Aniołów Świetlistych, która prowadzi ludzi Ścieżką Inicjacji do Niebios. Tyś Władczynią Ścieżki Uczniostwa, Drogi Światła Siedmioducha, Strażniczką sekretu Siedmiu Ćakramów, o których bez Ciebie ludzie nic nie mogą wiedzieć. Ty Mateczko Przenajświętsza kontrolujesz życie wszystkich zrodzonych stworzeń, albowiem każda pierwsza para żyjących istot wyszła z Twego Wielkiego Łona. Każde życie wychodzi o Bogini z Twego Łona i do Twej Światłości zmierza każda żyjąca dusza stworzeń. Święta Menā, tyś jest największym skarbem całej ludzkości, Ty stwarzasz gatunki i formy istot i Ty Mocą Woli wprowadzasz żywe stworzenia do istnienia. Ty Matko Niebiańska opiekujesz się rozwojem dusz w każdej formie stworzenia aż do ich kresu.

Tyś jest Świętą Teściową Śiva – Jahwah, Mahādewa, Największego Anioła, Przeogromnej Wielkiej Łaski, pozwalającej duszom żywym oczyszczać się i rozwijać w odpowiednich dla nich formach. Ty manifestujesz się jako Śri Lākinî, Rudranî, Bogini całej ożywionej Przyrody, Tyś jest Duszą Życia, Tyś jest Świętą Duszą Matką całej Przyrody i Ciebie czuć wokół każdego Stworzenia! Ciebie wielbimy i Ciebie czcimy codziennymi pokłonami i każdego Twojego Posłańca, jakiego przysłałaś dla Zbawienia i Wyzwolenia ludzkości. Tyś Najświętszą Królową, Strażniczką Życia na planecie Ziemia, Tyś Boginią – Władczynią i Rodzicielką Stworzeń. Tyś jest uroczą siostrą Yamadewa, Anioła Władcy Śmierci, który czuwa nad długością życia cielesnych form, aby istoty mogły się rozwijać i doskonalić oraz doświadczać skutków swoich czynów. Tyś Bogini Himawanti dobroczynną Łaską, która wydłuża życie, dodając dni i lat! Ciebie wielbimy Boska Mateczko, Rodzicielko Stworzeń i Mocą Twą oczyszczamy cały kraj ze wszelkiego skażenia i skalania, albowiem Tyś jest Menā nieskalana i Twoje Światło oczyszcza istoty, dając Przebudzenie. Twój Duch o Bogini przenika całą planetę i ożywia stworzenie jak blask porannego Słońca pośród rosy. Ty karmisz i podtrzymujesz swoje dzieci, a są to wszystkie oddychające, żyjące na Ziemi Stworzenia.

Ku Twej Chwale Mniejszy Śiwa, Pan Himawant śpiewa Hymny Czci i Chwały. Tyś objawiła, aby każdy Samnjasin i każdy Uczeń Drogi wiernie służył swemu Guru, spełniając rychło każdą prośbę, radę czy polecenie. Twój Duch, Praświatło o Szekinah zapisuje każde zdarzenie i każdy czyn Stworzeń Ziemi i Tyś jest Kroniką Żywą przestrzeni tej planety. Tyś jest Bogini Akaśą, Eterem, Duchem wszystkich żywych stworzeń. Bogini Himawanti, Ty stwarzasz ciągle nowe rasy i gatunki żywych istot, a kiedy jedna forma ewolucji się wyczerpuje i giną, dajesz duszom wcielającym się, nową, lepszą i wyższą formę przejawienia. Królowo Niebios Dewalaya, Światłości Pochłaniającej grzechy i skalania, prowadź mnie, ożywiaj i ochraniaj i bądź na zawsze strażniczką Drogi, jaką podejmuję przyjmując Święte Inicjacje Ścieżki Laya! Śrî Himawanti, Twój kult sprawują wszyscy prawdziwie religijni ludzie, półniebianie i anioły–niebianie na Niebiosach, w Królestwie Bożym. Każdy inteligentny i uczony człowiek, anioł czy upadewa, gorliwie czci Święte Imiona Twoje o Menā, Śri Himawanti Dewi!

Chwała Tobie i Cześć Królowo i Władczyni wszelkiego życia tej planety Ziemia. Ciebie czci i rozumie każdy, kogo ekologiczna i społeczna świadomość jest obudzona i rozwinięta, a wszyscy szamani i uzdrowiciele tej planety działają w Twoim Duchu i czerpią siłę z Twej Boskiej Mocy, bo Tyś jest Praświatłem i Praźródłem Życia wszystkich stworzeń. Ty Menā tworzysz formy przejawienia spełniając Dobrą Wolę Bożą i za Tobą Najświętsza Matko podąża każdy prawdziwie religijny człowiek. Twoich Tajemnic strzegą Wtajemniczeni Mistrzowie Nieśmiertelności i Życia Wiecznego i dla obrony imienia Twego w ogniu stosów inkwizycji, ginęły miliony Twych wielbicieli i kapłanek! I dzięki Tobie trwa oraz rozwija się wszelkie życie albowiem Ty odradzasz życie w nowej formie i Ty posiewasz wszystko, co rośnie, żyje i oddycha. Tyś jest najbardziej godna czci i chwały, Najwyższa, Niebiańska Dziewico, Niepokalana. Ciebie nie dotyka żaden grzech ni skalanie materialnych stworzeń, Tyś Odwieczna, nigdy się nie rodzisz ani nie umierasz, Tyś Światłem Wiecznym. Chwałę Twoją podziwiamy w rozkwicie życia każdej wiosny i w pięknych barwach jesieni. Chwałę Twoją Menā, widzimy w pięknie przyrody i wspaniałości życia, a każdy rozumny człowiek, wielbi Ciebie i wysławia, bo Tyś jest Koroną Życia i Chwałą Stworzenia Święta Lākinî – Himawantî.

Ach, Menā oczyszczaj ten kraj, oczyszczaj całą planetę, niech Twój kult wszędzie rozkwita, albowiem nadchodzi nowa Wiosna Twojej Chwały. Prabogini, o Tobie pamięta każda kultura i wszędzie jest pamięć o Twoich Kapłankach, bo Tyś źródłem życia, Pramateczką stworzeń żywych. Ty inspirujesz obrońców życia stworzeń, gorliwych obrońców przyrody, Ty Najświętsza Matko pośród Bogiń inspirujesz prawdziwych ekologów. Ty Bogini zgromadzasz wszystkie Dzieci Światła, zgromadzasz córki i synów Boga Żywego, Boga Życia w każdym kraju, aby jako Wspólnota Himawanti tworzyli Społeczność Świętych i Wtajemniczonych oraz Wspólnotę Kapłańską dla Kapłanek i Kapłanów Bogini. Ku Tobie lgnie każde Serce, otwarte dla Boga i Proroków, Posłańców, ku Tobie lgnie każdy, kto Syna Bożego czy Córkę Bożą Miłuje! Ty nauczasz Prawdziwej, Najwyższej Miłości i Tworzysz Wspólnoty Miłości bez zazdrości, bo z Twojego Serca płynie Liliowy Blask Boskiego Miłowania! Chwała Tobie Bogini Śrî Himawanti Dewi, Chwała i cześć po wszystkie wieki wieków, aż do skończenia świata! Om Ah Hum! (Amen!)

WIELKA PRAKTYKA BOGINI – PRAMACIERZ STWORZENIA

Praktyka duchowa i ofiarnicza jest podstawą wszelkiego rozwoju wewnętrznego, podstawą tak kultu jak kultury, która jest duchowa, jeśli odnosi się do wielkich ideałów ludzkości jak Światło, Miłość czy Prawda. Rozpoczynamy duchową praktykę związaną z żeńską Boskością, Boginią od skupienia, wyciszenia, odczuwania przestrzeni, harmonizowania z Przyrodą, pojednania z życiem, od akceptacji życia, jako wielkiej duchowej wartości! Z Wielkiego Praświatła i z Pramiłości wyłania się postać pięknej, żeńskiej istoty, wiecznej duszy, która jest Wspólną Jaźnią, wspólną Duszą wszystkich stworzeń, Duszą wszystkiego, co żyje, a w szczególności ludzkości! Odczuwamy energię i moc, odczuwamy ducha Bogini, uświadamiamy sobie coraz bardziej swoje pojednanie z Miłującym Sercem Bogini, ze współczującą i pełną miłosierdzia dla wszystkich stworzeń Śri Himawanti Devi, czczoną w Polsce jako Divya Laila, a w Egipcie i Europie Zachodniej jako Bogini Isis.

Oddychamy trochę głębiej, aby odświeżyć i zregenerować swoje wnętrze, aby potężna moc Bogini Dobroci i Prawdy przeniknęła do ciała i do umysłu! Całe serce i cały umysł, całe nasze wnętrze przepełnia się myślą o imieniu, dźwiękiem imienia Bogini, a usta delikatnie, choć z wewnętrzną mocą szepcą wiele razy frazę modlitwy, która przywołuje, inwokuje Świętą Obecność Macierzy Świata, o której tyle uczyli w przekazywanych misteriach Helena i Nikołaj Roerich czy Śri Umadevi Wanda Dynowska!

Om Śri Himavantyai Namah! Chwała Tobie Królowo Światła i Boskości!
Om Śri Himavantyai Namah! Om Śri Himavantyai Namah! Om Himavantyai Namah!
Chwała Tobie Najświętsza Mateczko, Chwała i Cześć!

Szczere serce i rzetelna praktyka szybko i zawsze bezpiecznie otwierają Wrota Niebios tym, którzy praktykują z Najświętszym imieniem Bogini Śri Himavanti Devi! I chociaż czciciele Świętej Bogini bywają represjonowani publicznie w krajach ciemnoty i zacofania religijnego takich jak Polska czy Iran, to Rozumny i Serdeczny Kult Bogini odradza się, ogarnia coraz większe rzesze oddanych Poszukiwaczy i Wielbicieli, wyświęca nowe Kapłanki i Kapłanów oferując też możliwość uczestniczenia w misteryjnych, ezoterycznych szkołach i bractwach duchowego rozwoju, nie tylko w zamkniętych Aśramach na Wschodzie! Odkrycia z przełomu II/III tysiąclecia pokazują, że rytuały związane z Bogini sprawowano w Europie już setki tysięcy lat temu, a nie tylko przez ostatnich kilka tysięcy lat. Więcej nauk i praktyk szukaj w grupach Wielbicieli Bogini – Pramatki Stworzenia!

Om Śri Himawantyai Namah!

Siedzenie w kręgach i śpiewanie pieśni poświęconych Bogini przy rytualnym kręgu Ognia, szamańskie tańce i ekstatyczna muzyka porywająca dusze do czynów wzniosłych i szlachetnych, wszystko to towarzyszy tradycji kulturowej i kultowej Bogini – Pramatki Stworzeń! W całej Europie przez ostatnich kilkadziesiąt lat Kult Bogini uległ pewnej odbudowie po wiekach katolickiego ucisku i terroru! Ale mówiąc językiem Biblii, Boska Matka powraca z wygnania i zajmuje jako Królowa Niebios oraz Ziemi, jako Śri Himawanti Dewi należne swoje miejsce, a ci, którzy rugowali Matkę Wszechrzeczy z jej Tronu odchodzą w wieczny niebyt. Mówi o tym nawet proroctwo biblijnej Apokalipsy, a Zły Smok Vaticanus nie jest w stanie pokonać Niewiasty, Dziewiczej Bogini Przedwiecznej, jaką jest Najwyższa Matka Adimata, Amma, Amba, Bogini Himawanti znana pod bardzo wieloma imiona we wszystkich kulturach, jako obleczona w słońce i księżyc z koroną dwunastu gwiazd – ścieżek jogi i tantry! Tańce dla Duchowej Jedności i Pokoju, piękne śpiewania, szamańskie inicjacje oraz wtajemniczenia, to wszystko jest szczególnym dziedzictwem SŁOWIAN, narodu polskiego i innych! Dlatego oddajemy się najlepiej codziennie powtarzaniu i kontemplowaniu Boskiego Imienia:

OM ŚRI HIMAWANTYAI NAMAH! DŹAI SIDDHI HUM!

Recytuj, choć frazę „Om Himavantyai Namah” w cyklach po 108 razy w połączeniu z głębokim oddychaniem i medytacją posyłania Światła oraz Miłości do wszystkich stworzeń z całego swego serca! Chwała i Cześć Bogini Światła, Miłości i Prawdy, Śri Himawanti Dewi! Wielbiciele Bogini są w większości polskich miast, a duchowa kultura Bogini odradza się ogarniając kraj!

Wszystkich ludzi DOBREJ WOLI zapraszamy do rozsyłania niniejszej publikacji na wszelkie dostępne polskojęzyczne adresy emailowe w celu rozpowszechnienia Prawdziwej Wiedzy o Kulturze Bogini! Możesz też wydrukować niniejszy tekst i rozpowszechniać w formie ulotki dla przywrócenia prawdziwej, indoeuropejskiej kultury duchowej narodom europejskim, a szczególnie słowiańskim!

Om Himavantyai Namah! 

O zwalczaniu pedofilii i pomocy ofiarom gwałconym przez pedofilskie mafie w Polsce poczytaj tutaj:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Bractwo Zakonne Himawanti Pomaga Ofiarom Terroru i Gwałtu”

  1. Awatar Kadim
    Kadim

    Sporo o historii Bractwa. Ważne są te wskazania etyczne dla praktykujących. Ciekawa wiedzą o Śri Devi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *