Charakterystyka Planet oraz Rahu i Ketu według ezoterycznej astrologii wedyjskiej

ANCIENT HINDU ASTROLOGY FOR THE MODERN WESTERN ASTROLOGER

BY JAMES T. BRAHA 1986

Przekład i opracowanie: Sami Lalita-Mohan G.K.Toruń 1987

RAVI – SŁOŃCE

Słońce z powodu swojego intensywnego gorąca jest w astrologii hinduskiej planetą maleficzną. Nie niszczy swoich współtowarzyszy tak bardzo jak Mars i Saturn, jego wpływa jednak jest istotnie szkodliwy. Również, z powodu jego gorąca, każda planeta położona orb 8 stopni od Słońca jest spalona lub wchłonięta przez jego promienie. To zjawisko nazywa się combusta (spalenie) i wydatnie niszczy planety będące w koniunkcji (ze Słońcem) i każdy Dom, którym ono włada. Co do 8-stopniowego orb, któremu przypisuje się spalenie, poszczególni astrologowie mogą chcieć określić swoje własne zakresy spalenia, ale w każdym wypadku spalenia nigdy nie wolno zignorować.

Podczas gdy Słońce jest uważane za najbardziej znaczący czynnik w astrologii zachodniej, inaczej widziane jest to w systemie hinduskim. Znaczenia przypisane Słońcu są w gruncie rzeczy takie same w astrologii hinduskiej, ale priorytet ma Księżyc, jako że on bardziej niż cokolwiek innego jest odpowiedzialny za ogólne szczęście i pomyślność osoby. Jednako, Słońce jest bardzo ważne, ponieważ decyduje o zaufaniu do samego siebie, autorytecie, sile i statusie. W jego władztwie pozostaje również ojciec, w znacznym stopniu kariera i aktywność osoby w świecie.

Słońce włada duszą i dlatego nazywa się atmakaraka czyli wskaźnikiem duszy. Z tego powodu położenie Słońca i otaczające je planety będą ujawniały fundamentalne dla osoby tendencje i skłonności. Powinniśmy również wspomnieć, że pisma hinduskie często powołują się na atmakaraka. Jednak należy ściśle określić, o którą (atmakaraka) chodzi, ponieważ są dwie. Planeta w ostatnich stopniach (np. 28-29 stopni) jest także atmakaraka.

Negatywne wpływy Słońca mogą jednakowoż być łatwo zmienione, gdy Słońce jest aspektowane przez benefik. Dlatego też Słońce aspektowane przez Wenus, Jowisza lub Księżyc da raczej beneficzne rezultaty. Tak jak wszystkie planety mają swoje Domy, gdzie ich energia jest bardziej kompatybilna, tak samo Słońce daje najlepsze rezultaty w upachaya czyli Domach narastających (3-6-10-11), gdzie malefiki są dobrze widziane. Najlepsze położenie Słońca jest w 10 Domu, gdzie otrzymuje ono dik bala czyli siłę ukierunkowaną. Funkcjonuje również optymalnie w Baranie, gdzie jest wywyższone czyli uchcha. Najsłabsze jest w Wadze, gdzie znajduje się w upadku neecha. I daje bardzo dobre rezultaty w Lwie, gdzie jest swakshetra czyli we własnym Domu. Słońce jest rodzaju męskiego. I jak już wspomniano jest gorące, suche i maleficzne. Słońce nazywane jest również Surya. Przyjaciele, którzy przyjmują Słońce w swoich Domach to Księżyc, Mars i Jowisz. Wrogami są Wenus i Saturn, podczas gdy Merkury jest wobec Słońca neutralny. Kamieniem szlachetnym, którego noszenie wzmacnia uszkodzone Słońce jest czerwony rubin. Metale złoto i miedź są beneficzne dla słabego Słońca.

Słońce

 • ojciec
 • dusza, ego
 • siła, ambicja
 • żywotność, godność, pewność siebie
 • autorytet i pozycja władcy
 • rząd
 • powołanie
 • status zawodowy, pozycja, popularność
 • lekarze, chemicy, farmaceuci
 • oczy, widzenie
 • serce
 • miedź, złoto
 • kierunek wschodni
 • niedziela
 • czerwony rubin
 • kolor złoty

ĆANDRA – KSIĘŻYC

Księżyc w hinduskiej astrologii ma największe znaczenie. W sygnifikacji jest równy ascendentowi lub ważniejszy. Jeżeli zrozumie się powody tak znacznego podkreślania wpływu Księżyca, to istota tego systemu stanie się zrozumiała, jako że Księżyc włada spokojem umysłu, wygodami i dobrym stanem i powodzeniem człowieka. W przeciwieństwie do astrologii zachodnie, gdzie Słońce jest w centrum zainteresowania, w systemie tym skupienie nie dotyczy głęboko zakorzenionych osobowych tendencji i skłonności, siły woli, autorytetu i zdolności. Dotyczy raczej korzyści osiąganych przez człowieka, jego wygód, łatwości życia, dostatku, sławy itd. To jest rdzeń hinduskiej astrologii. Dlatego też, jeżeli Księżyc jest słaby lub skaleczony, sukces staje się trudny do osiągnięcia, a człowiek może nigdy nie zaznać wygodnego życia na ziemi.

Jeśli chodzi o władztwo, to Księżyc m.in. odpowiada za matkę, kobiety, życie emocjonalne i masy ludzkie. Włada także wzrostem i być może z tego powodu ma duży wpływ na zdrowie w dzieciństwie. Ludzie z uszkodzonym Księżycem są na ogół słabi lub chorowici we wczesnych latach. Księżyc włada również umysłem, ale raczej w znaczeniu zdrowego rozsądku i spokoju umysłu niż intelektu. Również pamięć jest funkcją Księżyca. Być może najważniejsze do zapamiętania jest to, że Księżyc w znacznie większym stopniu określa tonację horoskopu niż jakikolwiek inny czynnik, poza być może Ascendentem.

Nie jest przesadą jeśli powiemy, że nie nigdy nie wolno zignorować lub nie docenić znaczenia Domu, w którym posadowiony jest Księżyc. Znaczenia tego konkretnego Domu są naturalnymi, wygodnymi i witalnymi szlifami życia. Posadowienie Księżyca jest więc jednym z fundamentalnych wskaźników tego, gdzie osoba rozegra swoją karmę i jest często pomocne dla określania zawodu, który człowiek może wybrać.

Ponieważ Księżyc jest tak istotnym czynnikiem, kolejnym krokiem po zanalizowaniu horoskopu w tradycyjny sposób, jest spojrzenie na rysunek horoskopu pomijając Ascendent a przyjmując pozycję Księżyca jako Dom Pierwszy. Nazywa się to chandra lagna – Ascendent Księżyca i nie jest to faktycznie oddzielna procedura, ale coś, co hinduski astrolog ma w umyśle podczas interpretowania horoskopu. Ta technika nie jest być może decydująca w wyrokowaniu, ale pozwala dokonać cieniowania i nadać znaczenie indykatorom horoskopu.

Kolejnym wskaźnikiem hinduskiej interpretacji tego Światła jest wpływ na Księżyc otaczających go planet. Jest wysoce pożądane, a w gruncie rzeczy konieczne, aby Księżyc nie był w horoskopie osamotniony. Dobrze jest, jeśli Księżyc znajduje się w koniunkcji z planetami, albo gdy są one posadowione w jednym lub obu Domach sąsiednich. Oczywiście jest lepiej, gdy nie są to malefiki, ale nawet malefiki są lepsze niż osamotnienie. Gdy zaś Księżyc jest osamotniony będzie to powodowało niepokoje umysłu, mniejsze powodzenie, a zdolność uzyskiwania w życiu sławy i uznania będzie zaprzepaszczona.

Oprócz tego, że Księżyc jest ważniejszy niż Słońce w astrologii hinduskiej, istnieje jeszcze jedna istotna różnica pomiędzy traktowaniem Księżyca przez astrologię hinduską i zachodnią. A jej sednem jest określenie, czy Księżyc był przybywający bądź ubywający podczas narodzin. A to dlatego, że przybywający Księżyc jest uważany za beneficzny, podczas gdy ubywający Księżyc jest maleficzny. Jednakże jest pewna subtelność w tej materii – Księżyc przybywający lub jaśniejący mógł dopiero co minąć swój nów i dlatego wciąż jeszcze jest zupełnie nikły. Podobnie, ubywający Księżyc, który jest w drodze ku ciemności mógł dopiero co być w pełni i wciąż jest niezwykle jasny. A więc należy być ostrożnym w tej sprawie. Ale są dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać: istnieje realna jakościowa różnica pomiędzy przybywającym Księżycem i ubywającym Księżycem; ten drugi jest maleficzny, pierwszy zaś beneficzny; im jaśniejszy jest Księżyc, tym silniejsze jego działanie, podczas gdy im Księżyc jest mniej widoczny, tym jest słabszy. Trzeba również zdawać sobie sprawę, że jasny Księżyc posadowiony we własnym Domu i aspektowany równy jest w sile oddziaływania Jowiszowi. Dlatego Księżyc w pełni, który w zachodniej astrologii uważany jest za źle aspektowany (znany jako opozycja Słońca i Księżyca), w astrologii hinduskiej jest jednym z najkorzystniejszych i pomyślnych ze wszystkich możliwych aspektów. Rozróżnienie Księżyca przybywającego od ubywającego podczas urodzenia jest łatwe.

Ponieważ Księżyc porusza się szybciej niż Słońce, po prostu należy zobaczyć w horoskopie czy Księżyc porusza się ku opozycji do Słońca. Jeśli tak, jest przybywający czyli jaśniejący. Jeżeli osiągnął opozycję ze Słońcem i przesuwa się w kierunku koniunkcji ze Słońcem jest ubywający czyli ciemniejący. Księżyc jest zimny, wilgotny i żeński. Jest najlepiej posadowiony w Byku, gdzie jest wywyższony, a najgorzej posadowiony w Skorpionie, w znaku swojego upadku. Księżyc rządzi Rakiem i daje dobre rezultaty w tym znaku. Otrzymuje dik bala czyli ukierunkowaną siłę w czwartym Domu, gdzie daje doskonałe rezultaty. Przyjaciele, którzy goszczą Księżyc w swoich domach to Słońce i Merkury. Pozostałe planety są neutralne dla Księżyca. Nie ma wrogów. Księżyc nazywany jest również Soma. Perły i srebro mogą być noszone w celu wzmocnienia słabego, ubywającego lub skaleczonego Księżyca.

Księżyc

 • matka
 • kobiety
 • umysł, zdrowy rozsądek, pamięć
 • masy ludzkie, świadomość zbiorowa
 • emocje
 • ogólny dobrobyt (dostatek, powodzenie, uznanie i sława)
 • fluktuacje, nastrojowość, niestabilność
 • piękno, romantyczność, wrażliwość, kobiecość
 • mleko, ziarna zbóż, płyny
 • wzrost (zdrowie w dzieciństwie), płodność
 • kucharze, pielęgniarki, zaopatrzeniowcy
 • wzrok
 • piersi, mózg
 • perły
 • srebro
 • kierunek północno-zachodni
 • poniedziałek

KUJA – MANGALA – MARS

W astrologii hinduskiej Mars jest pierwszorzędnym malefikiem, zdolnym do ranienia każdego i wszystkich swoich związków. Niszczy agresją, przemocą, impulsywnością, wypadkami oraz intensywnością. Ale także daje energię, napęd, determinację i umiejętność przedkładania własnych pragnień nad pragnieniami innych. Jeżeli Mars jest słaby lub skaleczony w horoskopie, człowiekowi będzie brakowało ambicji, motywacji i sukces pozostanie dla niego nieuchwytnym.

Mars także włada odwagą i brawurą i wszystkimi funkcjami militarnymi. Generałowie i komandorzy tak jak każdy, kto ma pragnienie władzy lub przewodzenia, mają silnie lub znacząco posadowionego Marsa. Jest to również planeta namiętności i pożądania i jako taka ma dużo wspólnego z aktywnością seksualną. Inną funkcją Marsa są zdolności mechaniczne lub techniczne. Jako taki tworzy chirurgów, inżynierów, mechaników i tych, którzy celują w wybitnie uzdolnieni manualnie.

Zasadnicza różnica w podejściu do Marsa w astrologii hinduskiej i zachodniej polega na tym, że w systemie hinduskim Mars jest sygnifikatorem braci i sióstr (za wyjątkiem najstarszych) i własności ziemskiej. Poza tym warto jest powtórzyć, że w tym systemie astrologicznym ukierunkowanym na wydarzenia zjawiskowe, malefik taki jak Mars powoduje problemy, kłótnie i nieszczęścia, ale za wyjątkiem gdy posadowiony jest w jednym z czterech upachaya, czyli Domów następujących (3, 6, 10, 11), gdzie malefiki dają dobre efekty.

Mars jest męski, suchy i ognisty. Najlepiej jest posadowiony w 10 Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli siłę ukierunkowaną. Działa najlepiej w swoim znaku wywyższenia Koziorożcu, a najgorzej w swoim znaku upadku Raku. Działa również dobrze w Baranie i Skorpionie – znakach którymi włada. Kamień szlachetny do noszenia w celu wzmocnienia słabego lub skaleczonego Marsa to czerwony koral. Przyjaciele, którzy goszczą Marsa w swoich Domach to Słońce, Księżyc i Jowisz. Wrogiem jest Merkury, podczas gdy Wenus i Saturn są w relacjach neutralni. W księgach podają, że Mars reprezentuje 5 zmysłów. Inną powszechnie używaną nazwą Marsa jest Mangal.

Mars

 • bracia i siostry (za wyjątkiem najstarszych)
 • odwaga, brawura, czyny heroiczne
 • sporty
 • własność
 • uzdolnienia mechaniczne lub techniczne
 • budowniczowie, projektanci, inżynierowie, chirurdzy, mechanicy
 • armia, żołnierze, policja, wojna
 • generałowie, komandorzy, władcy
 • wypadki, przemoc, pożary
 • skaleczenia, poparzenia, kontuzje
 • ambicja, motywacja, pożądanie
 • siła fizyczna i pełnia siły
 • temperament, kłótnie, walki
 • uzbrojenie, broń palna, ładunki wybuchowe
 • energia, agresja
 • namiętność, seks
 • operacje medyczne
 • krew, układ mięśniowy, szpik kostny
 • wtorek
 • kierunek południowy
 • czerwony koral

BUDDHA-MERKURY

Merkury jest planetą zjawisk intelektualnych i komunikacyjnych. Sam z siebie wywiera wpływ czysto beneficzny, który energetyzuje jego związki i daje pozytywne rezultaty. Jednakowoż, ponieważ jego natura jest neutralna, bezpłciowa i przystosowawcza, przyjmuje naturę i jakość planety, z którą jest w koniunkcji lub w aspekcie. Dlatego też jest niezwykle istotne przeanalizowanie wszystkich jego uwarunkowań przed interpretacją jego działania w Domu. Konieczne jest również zrozumienie, że jeżeli Merkury jest w koniunkcji z takim malefikiem jak Mars, to jest skaleczony i sam staje się maleficzny, a Mars otrzymawszy bardzo beneficzną energię w znacznym stopniu ulega wzmocnieniu. Taki Dom musi być widziany jako zajmowany przez dwa malefiki.

Merkury włada inteligencją, mową, edukacją i wszystkimi zajęciami umysłowymi. Jest odpowiedzialny za kształtowanie pisarzy, wykładowców i nauczycieli. Rządzi również rynkiem i handlem i będzie znaczący w życiu ludzi interesu. Następnymi elementami zależnymi od kondycji Merkurego są system nerwowy i zaufanie. Dlatego też, jeśli jest on źle posadowiony lub skaleczony, to sygnifikuje ludzi nerwowych, nadmiernie podekscytowanych, zarozumiałych i niepewnych. Warto powiedzieć, że Merkury może bez złośliwej intencji wyrządzić szkody w pewnych Domach z powodu swojej powierzchownej natury. Mędrcy hinduski określają go jako zmiennego, dwulicowego, często prowadzącego do oderwania i do natury nadmiernie niezależnej. Różnica pomiędzy astrologią hinduską i zachodnią w traktowaniu tej planety jest niewielka, poza tym, że Hindusi uważają Merkurego za wywyższonego raczej w pierwszych 150 niż w znaku Wodnika. Należy zaznaczyć, że Merkury nie jest jedyną planetą władającą umysłem, ponieważ rola ta jest wspólna z Księżycem, który włada takim właściwościami intelektu jak pamięć i zdrowy rozsądek.

Merkury jest bezpłciowy, neutralny, zimny i wilgotny. Najlepiej jest posadowiony w 1 Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli siłę ukierunkowaną. Działa najlepiej w pierwszej połowie Panny, gdzie jest wywyższony, a najgorzej w znaku swojego upadku Rybach. Włada Bliźniętami i Panną i daje bardzo dobre rezultaty w każdym z tych znaków. Merkury jest bardzo młodzieńczą planetą i obdarza takim wyglądem, kiedy jest w związkach z planetą lub Domem odpowiedzialnymi za ciało fizyczne (np. 1 Dom lub jego władca). Kamieniem do noszenia w celu wzmocnienia skaleczonego Merkurego jest zielony szmaragd. Przyjaciółmi Merkurego są Słońce i Wenus i w ich znakach Merkury jest dobrze widziany. Księżyc jest wrogiem Merkurego, natomiast Mars, Jowisz i Saturn są neutralne.

Merkury

 • inteligencja
 • wykształcenie, uczenie się, nauczanie
 • mowa, poezja
 • zaufanie
 • komunikacja
 • pisanie, rysowanie
 • książki, pisma, publikacje
 • przytomność umysłu, intelekt, zdolności analityczne
 • handel, rynek, interesy
 • humor, spryt
 • astrologia, matematyka
 • system nerwowy, płuca, jelita
 • rozstrój nerwowy, choroby mózgu, epilepsja
 • krótkie podróże
 • pisarze, astrologowie, sekretarze, środowisko akademickie etc.
 • kierunek północny
 • środa
 • zielony szmaragd

GURU – JOWISZ

Jowisz jest planetą szczęścia i powodzenia. Jest energią ekspansji i optymizmu, która przynosi korzyści każdej planecie i Domowi, z którymi jest związana. Włada korzyścią, powodzeniem, obfitością i pieniędzmi. Wiele także mówi nam o korzyściach wynikłych z zasług człowieka w poprzednich wcieleniach. A to dlatego, że życie Hindusa bazuje na teorii karmy i reinkarnacji. To znaczy, że cokolwiek pojawia się w życiu jako szczęście lub przypadkowa korzyść uważane jest za rezultat poprzednich wysiłków. A więc kondycja Jowisza (tak jak i 5. Dom) mogą być analizowane pod kątem uzyskania informacji o zasługach z poprzednich żywotów.

Kolejnym głównym atrybutem Jowisza jest władanie religią, filozofią i sprawami duchowymi. Jego wpływ skłania bardziej ku uznaniu tradycyjnych wyznań, wiary i obrządków niż ku ascetyzmowi, okultyzmowi i mistycyzmowi. Należy jednak zauważyć, że w tym systemie, który nie zawiera planet Urana, Neptuna i Plutona, planety Jowisz i Saturn uważane są za zewnętrzne, które są zdolne nadawać człowiekowi wyższe jakości ewolucyjne. W tym kontekście warto odnotować, że jeśli Jowisz i Saturn tworzą wzajemny aspekt (koniunkcję lub opozycję) to obdarzają naturą wysoce duchową.

Pomiędzy astrologią hinduską i zachodnią nie ma większej różnicy w traktowaniu tego wielkiego benefika, oprócz tego, że Jowisz w systemie hinduskim jest naczelnym sygnifikatorem dzieci. Dlatego jeśli Jowisz jest wywyższony lub bardzo silny, osoba powinna cieszyć się dobrym kontaktem z dziećmi, a ich żywoty będą ogólnie mówiąc pomyślne. Jeśli planeta jest skaleczona, to będzie na odwrót lub dzieci będzie niewiele, albo w ogóle ich nie będzie. Oczywiście koniecznie należy rozpatrzyć również 5-ty Dom.

Jowisz jest satviczny (czysty), beneficzny i męski. Funkcjonuje najlepiej w Raku gdzie jest wywyższony, a najgorzej w Koziorożcu gdzie jest w upadku. Jowisz włada Strzelcem i Rybami i daje bardzo dobre efekty w każdym z tych znaków. Najlepiej położony jest w 4. Domu gdzie otrzymuje dik bala czyli siłę ukierunkowaną. Przyjaciółmi Jowisza są Słońce, Księżyc i Mars, zaś Merkury i Wenus są jego wrogami. Saturn jest neutralny. Można nosić żółty topaz lub żółty szafir w celu wzmocnienia słabego lub skaleczonego Jowisza. Inną, powszechnie używaną nazwą tej planety jest Brihaspati.

Jowisz

 • pieniądze, zamożność, powodzenie
 • szczęście, los, sposobności
 • religia, filozofia
 • dzieci
 • długie podróże
 • wiara, nabożeństwo, duchowość
 • mądrość, prawdomówność, moralność
 • dobroczynność, łaskawość, współczucie
 • obcokrajowcy, sprawy zagraniczne
 • medytacja
 • astrologia
 • prawo, kwestie prawne
 • wątroba, alergie, uda
 • optymizm
 • spekulacje, hazard
 • rozwiązanie problemu
 • czyjś guru lub nauczyciel religijny
 • zasługi z poprzednich wcieleń
 • czwartek
 • kierunek północno-wschodni
 • żółty szafir, żółty topaz
 • bankierzy, prawnicy, sędziowie, ministrowie, guru, przywódcy religijni

ŚUKRA – WENUS

Wenus jest planetą miłości. Jest benefikiem i wzmacnia Dom, który zajmuje a także każdą planetę, którą aspektuje lub z którą jest związana. Tak jak Jowisz obdarza pieniędzmi, wygodami i fortuną gdy jest silna i znacząco posadowiona. Poza tym, że włada takimi istotnymi sprawami jak relacje miłosne i życie małżeńskie, także w sposób szczególny włada szczęściem. Dlatego prawie żadne inne uwarunkowanie astrologiczne nie może tak zepsuć słodyczy życia jak skaleczona Wenus. Jest także planetą piękna, zmysłowości i namiętności, a każdy człowiek z dobrze posadowioną Wenus będzie wrażliwy, piękny, magnetyczny i pociągający dla płci przeciwnej. Osoba ta będzie miała zdolności artystyczne bądź uznanie dla piękna ponieważ Wenus jest planetą walorów estetycznych.

Wenus także włada systemem rozrodczym i kiedy jest źle posadowiona lub skaleczona przez malefiki powoduje często choroby weneryczne, anomalie seksualne lub dolegliwości systemu rozrodczego. Odnotujmy, że Wenus w Pannie – znaku swojego upadku – daje nadmierne uleganie seksowi i przyjemnościom zmysłowym. Prawie nie ma większej różnicy w traktowaniu Wenus pomiędzy Wschodem i Zachodem, poza tym że Hindusi na podstawie Wenus określają poziom wygód, luksusu, środków komunikacji i szczęście osoby. Jednakże wielkie znaczenie tej planety polega na władaniu relacjami miłosnymi, partnerem, małżeństwem. Należy wspomnieć, że gdy Wenus posadowiona jest w Domu narożnym (1, 4, 7, 10) daje osobę, która jest niezwykle uprzejma i wybaczająca.

Wenus jest żeńska, wodna a najlepiej jest posadowiona w 4. Domu, gdzie otrzymuje dik bala czyli siłę ukierunkowaną. Takoż najlepiej działa w Rybach, gdzie jest wywyższona, a najgorzej w Pannie, gdzie jest w upadku. Włada znakami Byka i Wagi i oczywiście daje bardzo dobre rezultaty w tych znakach. Kamieniem wzmacniającym skaleczoną Wenus jest diament. Srebro również działa korzystnie na słabą Wenus. Przyjaciółmi Wenus są Merkury i Saturn. Jej wrogami są Słońce i Księżyc i nie jest dobrze widziana w ich znakach. Mars i Jowisz są neutralne dla Wenus.

Wenus

 • małżeństwo, relacje miłosne, romanse
 • wygody, luksusy, biżuteria
 • zamożność, powodzenie
 • szczęście
 • piękno
 • pojazdy, środki komunikacji
 • zmysłowość, namiętność, przyjemność seksualna
 • sztuka, taniec, muzyka, dramat
 • aktorzy, artyści, muzycy etc.
 • układ rozrodczy, nasienie
 • choroby weneryczne, dolegliwości jajników i macicy
 • mantry, uzdrawianie
 • hipnoza, mesmeryzm, rzucanie czarów
 • kierunek południowo-wschodni
 • piątek
 • srebro
 • diamenty

ŚANI – SATURN

W astrologii hinduskiej ukierunkowanej na zjawiska Saturn ogólnie jest najbardziej złowieszczą planetą. Jest on kwintesencją wrogości i kaleczy Dom, który zajmuje i każdy Dom, który aspektuje. Uszkadza także każdą planetę, z którą jest w koniunkcji lub w aspekcie. Związki Saturna są zniszczone raczej w sposób karmiczny’ czyli z woli przeznaczenia, co znaczy, że niewiele człowiek może zrobić z sygnifikacjami, które zostały zniszczone. W skrócie, ta planeta represjonuje człowieka, chyba że jest posadowiona w Domu, który może spożytkować malefika, ale nawet tam jest bardzo prawdopodobne, że znajdziemy ślady uszkodzeń.

Chociaż samą istotą natury Saturna jest ograniczanie, odrzucanie i niszczenie, to jest on, w hinduskiej astrologii, jako jedna z dwóch zewnętrznych planet zdolny do obdarzania najwyższymi wartościami ewolucyjnymi do jakich zdolny jest człowiek. Dobrze aspektowany i dobrze posadowiony Saturn sygnifikuje człowieka mądrego, zintegrowanego i zdyscyplinowanego. Jest szczególnie pomocny dla tych ludzi na ścieżce duchowej, którzy pilnie poszukują doskonałości, ponieważ Saturn daje pokorę, cierpliwość, oddanie i najbardziej autentyczne poczucie nie przywiązania do ziemskich pragnień i przyjemności. Jest to par exellenece wpływ duchowy. Zauważono, że u prawie wszystkich zaangażowanych w poważne praktyki, religie i filozofie new-age Saturn aspektuje Słońce, ascendent lub władcę ascendentu.

Innym pięknym atrybutem Saturna jest jego moc dawania zdolności przywódczych. W starożytnych pismach hinduskich jest planetą najczęściej cytowaną jako czyniącą człowieka ”przywódcą wioski”. Może to wynikać z faktu, że mądrość sygnifikowana przez Saturna została raczej osiągnięta przez doświadczenie niż przez filozofię czy inteligencję, jak to jest w przypadku Jowisza – drugiej planety duchowej. W każdym razie Saturn jest planetą autorytetu i nadaje zdolność rządzenia i przewodzenia innym.W systemie hinduskim oddziaływanie Saturna jest uważane za znacznie bardziej maleficzne niż w systemie zachodnim i oprócz tego różnice są niewielkie. Istnieje jednakże jedna ważna sygnifikacja, którą należy odnotować, a dotyczy ona długowieczności, nad którą władanie przypisane jest Saturnowi. Silny i dobrze aspektowany Saturn wskazuje na długie życie, chociaż musi być to rozważone w odniesieniu do 8 Domu, który tym również włada. W pismach hinduskich używa się określenia ayush karaka dla opisania sygnifikacji długowieczności i jest to odnoszone do Saturna.

Saturn jest zimny, suchy, ziemski i męski. Jest uważany za tamasowy, czyli letargiczny i niszczący. Jest planetą starą i starości. Jeśli położony jest znacząco przez aspekt lub związek z władcą ascendentu, to dość wcześnie obdarza starym wyglądem. Saturn otrzymuje dik bala czyli siłę ukierunkowaną w 7. Domu, gdzie staje się bardzo silny i jego sygnifikacje są wzmocnione. Jakkolwiek należy zauważyć, że z pewnych powodów jest to jedyny przypadek, gdzie planeta w swojej pozycji dik bala powoduje wielkie zniszczenie w Domu, który zajmuje. Rozpatrując położenie w znakach Saturn funkcjonuje najlepiej w Wadze, gdzie jest wywyższony a najgorzej w Baranie – znaku swojego upadku. Włada Koziorożcem i Wodnikiem gdzie również daje bardzo dobre rezultaty. Przyjaciółmi Saturna, którzy dobrze widzą jego obecność w swoich Domach są Merkury i Wenus. Jego wrogami są Słońce, Księżyc i Mars, zaś Jowisz jest neutralny. Należy jednak wspomnieć, że powszechnie stwierdza się w pismach, że ta planeta daje doskonałe rezultaty w Strzelcu i Rybach (znakach, którymi włada Jowisz). Jest tak nawet mimo tego, że teoretycznie Jowisz jest dla Saturna neutralny. Kamieniem, który może być noszony dla wzmocnienia skaleczonego Saturna jest niebieski szafir.

Saturn

 • długowieczność, śmierć
 • bieda, przeciwności, zmartwienia
 • ograniczenia, odmowa, opóźnienia
 • dyscyplina, odpowiedzialność
 • wypadki, choroby chroniczne
 • osoby z autorytetem, starsi
 • przywództwo, ambicja, mądrość pochodząca z doświadczenia
 • pokora, uczciwość, szczerość
 • duchowość, nie przywiązywanie się, ascetyzm
 • doskonałość, najwyższe wartości ludzkie
 • organizacja, forma, struktura
 • złodzieje, kradzież
 • paraliż, astma, reumatyzm
 • zęby, kości
 • praca konstrukcyjna, ciesielstwo, monotonna praca, górnictwo, murarstwo
 • drewno, węgiel, stal, żelazo
 • handlarze nieruchomości
 • asceci, mnisi, pustelnicy
 • sobota
 • niebieski szafir, niebieskie i czarne kamienie szlachetne
 • Pan Sziwa, Sziwaici (wyznawcy Pana Sziwy)

RAHU i KETU – WĘZŁY LUNARNE PóŁNOCNY I POŁUDNIOWY

Rahu i Ketu są dwoma maleficznymi sygnifikatorami, które faktycznie nie są planetami, ale obliczonymi punktami na niebie. Ponieważ wytwarzają w horoskopie widoczne efekty, zostały nazwane przez starożytnych mędrców hinduskich cienistymi planetami i odpowiadają w pewien sposób wpływom Urana oraz Neptuna. Najlepiej zrozumiemy czym są Rahu i Ketu zapoznając się z hinduskim mitem o ich istnieniu. Ongiś Pan Vishnu rozdawał Bogom i duchom planetarnym amritę, napój obdarzający nieśmiertelnością. Kiedy nektar się skończył, Słońce i Księżyc odkryły, że jakiś rakshasa czyli demon wkradł się do komnaty i wypił nektar. Gdy owe Światła wydały wężowego demona, Pan Vishnu chwycił swój miecz i rozłupał demona na pół. Ale ponieważ demon zyskał był już nieśmiertelność, więc nie zginął, lecz nadal żył w dwóch postaciach. Górna część rakshasa została nazwana Rahu, a dolna część Ketu. I od tamtej pory na zawsze węzły stały się gorzkimi wrogami tych Świateł. Mówi się, że z tego powodu węzły regularnie próbują połknąć Słońce i Księżyc – dzieje się tak podczas każdego zaćmienia, kiedy jedno ze Świateł wchodzi w koniunkcję z Rahu lub Ketu . Jednak Światła zawsze umykają, jako że są one również nieśmiertelne.

Dla prawdziwego zrozumienia wpływu węzłów powinno się zawsze tę historię pamiętać, ponieważ Rahu i Ketu zachowują się jak dwie części demona. Twory te można traktować jako zwierzęce lub instynktownie działające stworzenia, nie posiadające ukierunkowanej inteligencji, pochłonięte osiąganiem wszystkich przyjemności jakie tylko mogą zdobyć. Ten opis szczególnie dobrze pasuje do Rahu, którego istotą jest nienasycone ziemskie pragnienie. Jego charakter to czysty hedonizm, bezprzytomność i brak wrażliwości. I jeśli to można powiedzieć o Rahu, to cóż w takim razie można powiedzieć o Ketu, tej części węża, która nie ma mózgu ! Bez specjalnego wysiłku Ketu wywołuje zachowania bezprzytomne, kompulsywne i o wielkim natężeniu.

Efekty powodowane przez Rahi i Ketu zależne są, w większym stopniu niż w przypadku planet, od związanych z nimi astrologicznych uwarunkowań. Chociaż Rahu i Ketu są w astrologii hinduskiej uważane za planety i wywołują względnie przewidywalne skutki, to zachowują się inaczej niż inne ciała niebieskie. Ponieważ są one siłami żywiołowymi i instynktownymi, działają raczej jak masy energii niż ukierunkowane siły. Nie mają taże zdolności aspektowania jak inne planety. I chociaż Rahu i Ketu są z pewnością malefikami, zawsze jest trudniej dokładnie zobaczyć rodzaj szkody jaką powodują w horoskopie. Wystarczy powiedzieć, że węzły są generalnie lepiej posadowione w Domach 3, 6, 10 i 11, które mogą spożytkować planety maleficzne, większe powstaje spustoszenie, kiedy Rahu i Ketu zajmują Domy nieprzyjaciół lub kiedy są aspektowane przez malefiki.Sygnifikacje Rahu i Ketu są w starożytnych przekazach mało zróżnicowane. Oba odpowiedzialne są za wszystkie rodzaje zła, jak nieuleczalne choroby, morderstwo, kradzież, trucicielstwo, węże, strachy. fobie, niezidentyfikowane choroby, uwięzienia itd., itd.! Poczynione jest jednak pewne rozsądne różnicowanie, szczególnie dotyczące bardziej pozytywnych atrybutów. Na przykład jest całkowicie naturalne, że jeśli Rahu wskazuje ziemskie pragnienia, to zdolny jest obdarzać siłą, sławą, politycznym sukcesem, pieniędzmi i urodą jeśli jest korzystnie położony. Jednak nie należy zapominać, że pragnienia Rahu są nienasycone, tak więc osiągnięcie tych korzyści niekoniecznie przynosi satysfakcję. Można również wspomnieć, że w przekazach mówi się, że cokolwiek jest dane w ciągu 18 lat Rahu dasa (okres), to zazwyczaj jest zabierane w ostatnich kilku latach przed końcem tego okresu.

Jeśli chodzi o cechy Ketu, to planeta ta nazywana jest moksha karaka, czyli wskaźnikiem oświecenia. I rzeczywiście, obdarza bardzo subtelnymi skłonnościami duchowymi, szczególnie właściwościami ascetycznymi i nie przywiązywania się. I dlatego dość często znajdujemy prominentne posadowienie Ketu w horoskopach osób oddanych poszukiwaniom duchowym. Ketu znany jest również jako Gnana karaka. Gnana to termin oznaczający wiedzę, mądrość i rozróżnianie, które w Indiach jest uważane za szczególną ścieżkę do oświecenia. Dlatego tworząc skłonności duchowe ta planeta nadaje zarazem wielką moc rozróżniania, aż do poziomu umiejętności psychicznej. Chociaż mędrcy zapewniają, że efekty Rahu są podobne do saturnowych a Ketu do marsowych, jest to prawdą tylko w ogólnym znaczeniu. Ketu położony niekorzystnie może niszczyć sygnifikacje w niespotykanie okropny i podstępny sposób. Natomiast Rahu stwarza trudności poprzez letarg, chamstwo i brak wrażliwości, czyniąc to w sposób mniej celowy i intensywny.

Najbardziej niszczące wpływy węzłów występują wówczas, gdy któryś z nich jest w koniunkcji z inną planetą. W takich przypadkach ta właśnie planeta jest poważnie skaleczona, jak i Dom, którym rządzi. Jeżeli jest to Rahu, to rani on głownie poprzez stępienie lub zatrzymanie energii tej planety, tak że staje się ona bezsilna w swoim normalnym działaniu. Z drugiej strony, planeta będąca w koniunkcji z Ketu, wydaje się być rozpuszczona lub wciągnięta w otchłań w rodzaju czarnej dziury. Wtedy zamiast ograniczenia swojej mocy, planeta ta zachowuje się w dziwaczny, wymuszony i nieświadomy lub niekontrolowany sposób.Podczas interpretacji położenia Węzłów jest niezwykle istotne, aby pamiętać, że Rahu i Ketu cechuje brak logiki, rozsądku i inteligencji. Wpływy te są zwierzęce, obsesyjne oraz kompulsywne i wskazują na dziedziny życia, nad którymi osoba ma niewielką kontrolę.

Rahu i Ketu nie są męskie ani żeńskie. Podzielone są również opinie mędrców hinduskich co do beneficznego i maleficznego położenia Węzłów w znakach. Jedynie pewne jest to, że oba są wywyższone w znakach Merkurego – Bliźniętach i Pannie. Jest to logiczne, ponieważ Rahu i Ketu, które są pozbawione jakichkolwiek zdolności umysłowych muszą odnosić korzyść z inteligencji i stymulacji energii Merkurego. Powinno się również wspomnieć, że Rahu i Ketu normalnie poruszają się ruchem wstecznym, ale czasami zatrzymują się i w krótkich okresach poruszają się ruchem progresywnym. Zauważono, że w tych okresach Węzły stają się niezwykle potężne. Dlatego też, w analizie każdego horoskopu, należy określić korzystając z efemeryd, czy te planety poruszały się wstecznie czy też progresywnie. Jeżeli progresywnie, to można je uważać za wysoce pozytywne i energetyzujące siły, dające podobne rezultaty jak w pozycji wywyższenia. Ponieważ nie podaje się znaku upadku dla Rahu i Ketu, można zapamiętać, że te Węzły są wielkimi wrogami Słońca i Księżyca i mogą dawać gorsze niż zazwyczaj rezultaty w ich znakach. Wprawdzie Ketu nie jest objęty sygnifikacją przyjaźni, ale większość astrologów przyjmuje wrogów Rahu za nieprzyjaznych również dla Ketu. Także wszelkie aspekty maleficzne dla Węzłów działają jak skaleczenia i powodują, że Węzły dają jeszcze większe uciążliwości niż normalnie. Kamieniem wzmacniającym słabego lub skaleczonego Rahu jest Gomed czyli hessonit; natomiast dla Ketu właściwy jest hrysoberyl czyli ‘kocie oko’.

Rahu

 • niestałe ziemskie pragnienia, wielkie ziemskie korzyści
 • inercja, otępienie, lenistwo
 • zaspakajanie zmysłów
 • ignorancja
 • hessonit (zabarwiona na miodowo forma agatu)

Ketu

 • ascetyzm, nie przywiązywanie się do ziemskich pragnień
 • amrita, naturalne metody uzdrawiania, diety lecznicze etc.
 • zdolności psychiczne
 • gnana (mądrość, wiedza, rozróżnianie)
 • skłonność do bycia niezauważonym lub niewidzialnym dla innych
 • zjawy, duchy, siły astralne
 • kocie oko (nie pomylić z tygrysim okiem)

Rahu & Ketu

 • okultyzm, ezoteryka i duchowość
 • kompulsywne i nieświadome zachowanie
 • obawy, fobie, koszmary senne
 • chaos umysłowy
 • związki z ludźmi z nizin społecznych
 • nałogi, złe przyzwyczajenia
 • trucizny
 • złudzenia, podstępy
 • brud, nieczystości, pasożyty
 • jąkanie, spazmy
 • nierozpoznawalne i nieuleczalne choroby
 • kradzież, morderstwo, uwięzienie
 • czarownictwo, magia
 • wrzody, rak, choroby skóry

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *