Czarny i Szary Astral – Modlitwa Uwalniająca

Czarny i Szary Astral to tematyka oczyszczeń w szkołach ezoterycznych, duchowych i mistycznych. Modlitwa uwalniająca od Czarnego Astralu oraz może jeszcze bardziej od Szarego Astralu. Co to jest Czarny i Szary Astral możemy się dowiedzieć z wieloletnich już dyskusji na różnych grupach i forach prawdziwie ezoterycznych, duchowych i mistycznych. Czarny Astral to najniższe i najbrudniejsze sfery świata astralnego, szczególnie Ósma Sfera podłączająca do świata calkowicie upadłego, do astralnych demonów chaosu, ciemności i mroku. Nieoczyszczony Astral to sfery astralnych szarości, zwykle ciemno-szare i szaro-bure, ale także jasne szarości udające światło białe, astral szary iskrzący się sztucznie jako aura lucyperycznych bytów demonicznych, które rozjaśniają się na krótkie chwile aby udawać anioły światłości. Uwolnienie od Szarego Astralu bywa bardziej istotne niźli uwolnienie od Czarnego Astralu, który jest wprost ze złem, czarnoksięstwem i wszelką dewiacją związany. Czymkolwiek jest Czarny i Szary Astral, to i tak pozostaje jedynie częścią uwikłań naszych ludzkich Dusz w rozmaite nieciekawe astralne przygody, w tym w koszmarne lub iluzorycznie piękne sny oraz pomieszane interpretacje własne. Taki sam tekst warto opowiedzieć sobie do podświadomości na temat demonów, czartów, asurów, dżinnów, diabłów, szedim, dybuków, Beliala, żywych widziadeł astralnych, sukubów, inkubów, byni, szantrap, strzyg, upadłych aniołów i lupów astralnych.

Czarne i Szare Astralne Demony Chaosu, Ciemności i Mroku – Władcy Czarnego Promienia

Jaszczury Astralne w jasno-szarej otoczce, kłębią się i pędzą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy jaki się pojawiał dawno temu w energiach konkretnej istoty ludzkiej, to własnymi negatywnymi inspiracjami i podszeptami zagłuszył wewnętrznie słyszany głos serca, głos sumienia, a w końcu zagłuszył głos Boga. Pierwszy jaki się pojawiał swoimi inspiracjami spowodował wytworzenie małej jasno-szarawej, a nawet szaro-białawej chmurki, jaka po ugruntowaniu pociągnęła istotę omotaną w dół, ku światom regresingowym, ku uwstecznieniu duszy/jaźni. Po upływie jakiś nawet dwóch lub trzech wcieleń ściągnął do opanowanej duszy kolejne pasożyty i pociągnął ku destrukcji, który to pociąg nasila się w kolejnych życiach. Potem przychodzą następne jaszczurcze pasożyty, szaraki lub ciemniaki, a człowiek nie może się powstrzymać od tego, co szkodzi duszy/jaźni i psuje relacje z Bogiem i Niebiosami oraz niebiańskimi posłańcami. Nie widzimy jako jasnowidze więcej niż kilkanaście sztuk jaszczurczych postaci przy osobie badanej oglądowo. Możliwe, że jednostka nie jest w stanie energetycznie wyżywić więcej astralnych pasożytów. Przecież do wykarmienia są także astralne węże, czarni nagowie, czarnoksiężnicy oraz inne pasożyty jak prostytuckie larwy i bynie astralne. Zwraca się uwagę na ciemniejszą, często czarną centralną postać Czarnego lub Szarego Astrala. Energie niewolników Czarnego i Szarego Astralu zawsze są poczernione w jakimś obszarze, nawet jak zdają się być jasno-szare i udawać w jakiś sposób anioły światłości.

Sami staramy się natychmiast przekazywać Bogu i Białej Boskiej Energii do oczyszczenia wszystko to, co może być nawet potencjalnym ograniczeniem, śladem czerni czy szarości w naszej energetyce i aurze. Często położyć trzeba u czytających nacisk na pozbycie się wszystkich bez wyjątku czarnych i szarych elementów garderoby oraz wystroju wnętrz, w tym czarnych i szarych butów, czarnych i szarych strojów, czarnych i szarych ozdób, gdyż są one symbolicznym ukazaniem otoczki Czarnego i Szarego Astralu, pojawiającej się niekiedy w postaci zemulgowanej czerni lub jasnej szarości. Podobnie jak tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie, tylko można je zemulgować i stworzyć zawiesinę mikroskopijnych kropelek, tutaj w aurze zakażonej pasożytami astralnymi zemulgowane są do postaci jasno-szarawej energii osobiste czarne myśli, czarne wibracje, mroczne zapatrywania, wpływy czarnego promienia demonów. Jeśli mamy Czarne i Szare Astrale jako uwikłanie, to pamiętajmy, że konszachty i układy energetyczne z Jaszczurami Astralnymi są bardzo dynamiczne, gdyż one nie śpią tak jak ty, acz pocieszające jest, że nie zasypia również Stwórca Duchów i Dusz Ludzkich. Bywa i tak, że osoby z otoczkami Czarnego i Szarego Astralu i Jaszczurami lub Dybukami na plecach, samych siebie uważają za prawie lub całkowicie oświeconych, przebudzonych, wtajemniczonych. Potrafią z pubudzenia Jaszczurczego ogłosić siebie boskimi jako Samozwańcy, ogłosić siebia samych napełnioną boskością osobowością lub samym Bogiem Wszechmogącym. W dalszym ciągu bawi nas, kiedy czytamy takie bzdurne wynurzenia “Jestem bogiem, (będę Bogiem). Rodzina i przyjaciele mówią do mnie Stefan” albo “Rośliny mocy spowodowały Przebudzenie mnie na wyższym poziomie”, “duchowe przebudzenie poprzez karty Tarota i anielskie”. Już jako rzekomo najbardziej boscy ze wszystkich, ściągają do siebie głupich wiernych, wielbicieli i uczniów wbijając im do głowy, obraz istoty boskiej, czyli siebie z całym zestawem biegających w aurze jaszczurów ćpuńskich, psychodelicznie narkomańskich, jako godnych naśladowania. Tylko do modliwy i medytacji ich nie ma…

Dekretowanie Uwalniające od Czarnego i Szarego Astrala

Boże, Stwórco-Kreacjo Wszechświata, otwórz teraz moje Serce i moją Duszę na Twoje Światło, Miłość i Moc. Proszę teraz o pełne otwarcie mnie i mojego serca na Boże energie duchowe, na Boże uwolnienie od wszystkich moich lęków, od cierpień ciała fizycznego, od cierpień mojej własnej Duszy pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu. Boże, oddaję teraz Tobie Wszechmogący, El Szaddaj, El Eloah, wszystkie moje cierpienia i wszystkie przywiązania jakie miałem do cierpienia oraz do boleści pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu. Oddaję Tobie Boże ból i wszystkie wyobrażenia na temat bólu, mającego swoje Źródło w Czarnym i Szarym Astralu. Oddaję Tobie Boże wszystkie wyobrażenia na temat Czarnego i Szarego i Jasno-Szarego Astralu oraz jego twórców i istot nim zarządzających, w rozwoju duchowym ludzi cofających i wikłających, regresingujących do niższych stanów świadomości. Usuń teraz Boże z mojego ciała oraz z mojej Duszy wszystko to, co jest związane z Czarnym i Szarym Astralem z jego twórcami z istotami demonicznymi nimi zarządzającymi.

Boże sił stwórczych Miłości, Boże Liliowego Promienia Umiłowania, Brahman, Śiwa Yahvah Mahadeva, El Elohim JHWH, Ahura Mazda, proszę otwórz moje własne serce, otwórz Duszę, umysł i ziemską osobowość na pełne, całkowite przekazanie Tobie do unicestwienia wszystkich energii i wibracji we mnie, pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i demonicznych istot nim zarządzających. Usuń proszę Boże sił stwórczych Miłości wszelkie demony ciemności i mroku wraz z energiami i wibracjami we mnie wchodzącymi z Czarnego i Szarego Astralu, usuń to wszystko co nie jest dla mnie, dla Wszechświata najlepsze, najwartościowsze i jedynie słuszne w Twoim Imieniu.

Boże mego serca, Iśwara Śiwa, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe moje uwolnienie od wzorców energii, kodowań, kotwic, presji i wibracji pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu. Boże twórczej siły Miłości, Śiwa-Śakti, Maheśvarah, Mahadeva, Wielka Światłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie od wzorców ulegania istotom i energiom Czarnego i Szarego Astralu i jego diabolicznym zarządcom. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie, uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich podłączonych do mnie wytwórców kajdan, sieci, sznurów do łapania Dusz, do łapania ludzi, oraz wszystkich łapaczy ludzkich Dusz, łapaczy istot astralnych pochodzących lub inspirowanych z Czarnego i Szarego Astralu.

Proszę dla mnie i dla mojej Boskiej Duszy, Dźiwa-Atmana, o pełną trwałą, boską czystość i świetlistość Duszy, o jasność Duszy i całego mojego ciała fizycznego i jego energii uwolnionych od wibracji Czarnego i Szarego Astralu. Proszę Wszechmogącego Boga dla mnie i dla mojej własnej Duszy o pozytywne zharmonizowanie tego, co we mnie pochodziło z Czarnego i Szarego Astralu – z bożymi energiami, z bożym planem dla mnie. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie, uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich intencji, nawyków i potrzeb bycia niewolnikiem Czarnego i Szarego Astralu oraz niewolnikiem jego twórców i demonicznych istot nim zarządzających spośród ludzi i astralnych demonów.

Boże twórczej siły Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających, przyciąganych do mnie kiedyś poprzez niekorzystne ruchy i oddziaływania rozmaitych planet, gwiazd oraz reptilskich ciał kosmicznych wszechświata. Boże twórczej mocy Miłości, Śiwa-Śakti, Maheśvarah, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich mrocznych i szarawych strażników oraz kontrolerów pochodzących i zasilanych z Czarnego i Szarego Astralu, uwolnienie od wszystkich ludzkich i astralnych demonów posługujących się Czarną lub Szarą Energią Astralną, od bandytów energetycznych zniewalających ludzi czarnymi promieniami piekielnej mocy.

Boże twórczej mocy Miłości, Brahmaniczna Potęgo Śiwa-Śakti, Yahvah Mahadevah, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców umierania, uśmiercania mojego ciała, mojej ziemskiej osobowości – wzorców pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i demonicznych istot nim zarządzających. Boże twórczej mocy Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wzorców bałwochwalstwa pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mojego serduszka od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających.

Boże stwórczej mocy Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu, docierających do mnie przez rozmaite nici Aka, przez rozmaite myślokształty, przez wielorakie energie moje i mrocznej części wszechświata. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie, uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu, podtrzymywanych jeszcze w moich tkankach, narządach, w organach ciała fizycznego i duchowego we wszystkich wzajemnych relacjach i połączeniach. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających, energii podtrzymywanych jeszcze w moich kościach, w moich stawach i mięśniach.

******* ******* *******

Boże stwórczej siły Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu, podtrzymywanych na wszystkich warstwach moich ciał aurycznych, mojej ziemskiej osobowości, oraz moich anielskich skrzydeł*. Boże stwórczej siły Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających, podtrzymywanych na moich punktach akupunkturowych, marmach, oraz w mojej Kundalini Śakti i jej Siedzibie, w promieniachmojego światła aury na ich wszystkich przestrzeniach i poziomach.

Boże twórczej mocy Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu, a jeszcze podtrzymywanych razem z nieprzytomnością, zaćpaniem i nietrzeźwością, ze wzorcami zatrucia i zanieczyszczenia psychodelicznego i alkoholowego. Boże stwórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu, podtrzymywanych na moich czakramach zewnętrznych, czakramach pobocznych, na dłoniach i stopach, na wszystkich moich czakramach ciała fizycznego eterycznego, we wszystkich moich gruczołach dokrewnych. Boże twórczej Mocy i Potęgi, proszę aby dokonało się teraz we mnie oraz w mojej własnej Duszy, wypełnienie Bożym Światłem, miejsc związanych dotąd jeszcze z Czarnym i Szarym Astralem oraz z jego twórcami i istotami nimi zarządzającymi.

Boże twórczej mocy Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii podtrzymywanych na moich kanałach energetycznych, nadi, meridianach, energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających. Boże stwórczej siły Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę dla mnie oraz dla mojej Duszy o pełną całkowitą opiekę i ochronę wobec energii i wibracji pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających.

Boże stwórczej mocy Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne, całkowite uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich żywych demonów, astralnych dybuków, szkodliwych mrocznych ludzi i istot obojga płci, będących przy mnie strażnikami Czarnego i Szarego Astralu oraz strażnikami działającym na rzecz jego twórców i istot nim zarządzających. Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu docierającego do mnie przez rurkowe piramidy, przez rozmaite inicjacje ajahuaskowe i marihuanowe i energie regresingowe, uwsteczniające, przez wszystkie inne inicjacje w czarny promień złowrogiego Czarnego i Szarego Astralu.

Boże twórczej siły Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii Czarnego i Szarego Astralu we mnie, wynikających z mojego uzależnienia od mrocznego ducha ciemności Beliala, od astralnych demonów udających archaniołów Belzebuba, Lucyfera, Szatana, oraz od wszystkich istot im podobnych, żerujących na pomieszaniu energii i na cierpieniu. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu jakie wchłonąłem(-am) kiedyś w satanizmie, w religiach satanistycznych, w rozmaitych innych sektach lucyperycznych i trapezoidowych wschodu, zachodu, północy i południa świata.

Boże stwórczej mocy Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu, docierającego do mnie od strony fizycznych i energetycznych szaro-astralnych pasożytów, szkodliwych bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i wszelkich innych zbędnych we mnie i znanych Tobie Boże drobnoustrojów oraz mikroorganizmów. Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu, od diabelskich powiązań z demoniczną Krainą Oriin i innymi zgubnymi miejscami astralnymi będącymi pod wpływem czarnego promienia demonów chaosu i mroku.

Boże twórczej siły Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu, wynikających z intencji, nawyków i potrzeb szkodzenia sobie i innych istotom. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu wzmacnianych poprzez niegodziwe i nieprawe działania tych istot, które wtargnęły kiedyś w obszar mojego ciała fizycznego w energie mojej Duszy, od wszystkich, których w moje energie wpuściłem ja sam, moja Dusza i jej inni poprzedni ziemscy sataniczni demonowie.

******* ******* *******

Boże stwórczej siły Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu, związanych jeszcze z blokowaniem we mnie jasnych i czystych Bożych energii transformujących wszelki ciemny astral w Boskie Białe Światło Duchowe. Boże twórczej mocy, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu połączonych z podtrzymywaniem we mnie energetycznej czerni i szarości, energetycznych ściemnień, zabrudzeń, rozmaitych odcieni szarości. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu utrzymywanych intencjami, nawykami i potrzebami ograniczania sobie niewinnych, prawych i czystych doświadczeń seksualnych.

Boże twórczej siły Miłości Kosmicznej, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu wynikających z ulegania astralnym jaszczurom** oraz z zależności od nich. Boże stwórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu, wynikających z rozmaitych nieznanych mi teraz intencji, nawyków, potrzeb, wszystkich misji, ślubowań, zobowiązań wobec złowrogich sił chaosu, ciemności i mroku. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu wynikających z rozmaitych nieznanych mi teraz moich energii walki, energii czarno-magicznych i czarnoksięskich, transowych, narkotycznych, psychodelicznych i alkoholowych, oraz wszystkich wzorców zatrucia alkoholem i narkotykami oraz psychodelikami.

Boże twórczej siły Miłości Kosmicznej, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, Śiwa Yahvah Mahadevah, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie, uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszelkich jaszczurzych gadoidowatych demagogów uwikłanych w Czarny i Szary Astral, od gadziów którzy odwodzą dobrych ludzi od świętych praktyk tradycyjnej Jogi, Tantry, Ajurwedy, Kalaripayat, Reiki, Kobudo, Hermetyzmu, Medytacji, zniechęcając i odcinając ich od duchowej dyscypliny pod kierunkiem wielce Błogosławionych przez Boga mistrzów i guru ze Wschodu, mistrzów i guru z Duchowej Hierarchii Mistrzów Mądrości Bożej. Boże stwórczej mocy Miłości, Światła i Prawdy, proszę, aby dokonało się trwałe uwolnienie, uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszelkich demagogów i ich wpływów niszczących wschodnie praktyki duchowe i blokujących ludziom dostęp do duchowych ścieżek rozwoju wschodnimi metodami, i niech wszelkie wpływy wszystkich takich złych osób, które szkodziły lub szkodzą moim inicjowanym we wschodnie tradycje odwodząc ich od wschodnich praktyk duchowych lub mojego przewodnictwa duchowego zostaną natychmiast usunięte i razem z Czarnymi i Szarymi Astralami w otchłań na wieczne zatracenie wrzucone!

Proszę udziel mi teraz Boże Miłości, Mocy i Światłości, Twojego instruktarzu jak, co i kiedy, ja oraz moja Dusza powinniśmy uczynić wobec Czarnego i Szarego Astralu oraz wobec jego twórców i istot nim zarządzających. Boże twórczej mocy Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu, jakie wkodowałem sobie we wcieleniach w dawnej Grecji, Rzymie, Germanii, W Egipcie, w Fenicji, na Atlantydzie, na Lemurii i w innych dawnych ziemskich krainach. Boże twórczej mocy Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu utrzymujących we mnie choroby, dolegliwości, napięcia, cierpienia, jakiekolwiek bóle czy ograniczenia. Boże twórczej siły Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy, od wszystkich energii i wibracji Czarnego i Szarego Astralu jeszcze korespondujących we mnie z energiami wężowych astralnych istot.

Oddałem Tobie Boże całą moją niewiedzę na temat Czarnego i Szarego Astralu oraz jego twórców i istot nim zarządzających. Boże twórczej siły Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, Boże Niebiańskiego Białego i Biało-Fioletowego Światła Przedwiecznego, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających, energii i zachowań wynikających z inicjacji w energie satanistyczne spirytyzmu i z nimi współbrzmiących. Boże sił stwórczych Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz skuteczne trwałe oczyszczenie i realne uwolnienie, dla mnie i dla mojej własnej Duszy od wszystkich szkód jakie powstały poprzez energie i wibracje pochodzące z Czarnego i Szarego Astralu oraz od jego twórców i istot nim zarządzających.

Boże twórczej mocy Miłości, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, Niebiański Ojcze i Matko, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii pochodzących z Czarnego i Szarego Astralu, a utrzymujące we mnie jeszcze pustkę, próżnię egzystencjalną, a także nicość i nihilizm w rozmaitych formach i myślokształtach. Pozwalam aby uzdrowione Bożą Miłością, Światłem i Prawdą, wszystkie miejsca we mnie oraz w Mojej Duszy złączone do teraz z Czarnego i Szarego Astralem, z jego twórcami, z istotami nim zarządzającymi, świeciły i zawsze promieniowały Bożym Światłem jaśniejszym niż Tysiące Słońc stając się astralną sferą jasną, białą i ognistą.

Boże wszystkich Serc, Niebiański Ojcze i Matko, Stwórco-Kreacjo, Iśwara-Śiwa, Boże Liliowego i Różanego Promienia Miłości, proszę aby dokonało się teraz trwałe uwolnienie, uwolnienie mnie i mojej Duszy od wszystkich energii Czarnego i Szarego Astralu i wszystkich wzorców Czarnego i Szarego Astralu utrzymywanych jeszcze na moich wszystkich fizycznych i energetyczny przestrzeniach, na wszystkich moich płaszczyznach, na wszystkich poziomach, na wszystkich moich połączeniach energetycznych, we wszystkich moich relacjach z Wszechświatem, z Duszą Kosmosu. Niechaj to oczyszczenie rozszerza się na wszystkich moich znajomych i przyjaciół oraz na wszystkich ludzi z jakimi wchodziłem w kontakt osobisty oraz na wszystkich z którymi kiedykolwiek nawiążę jakikolwiek kontakt osobisty poprzez rozmowę, spojrzenie czy towarzyskie spotkanie.

******* ******* *******

Czarne i Szare Astralne Demony Mroku – Władcy Czarnego Promienia
  • (To ostatnie, skrzydła anielskie, oczywiście tylko dla inkarnowanych aniołów Bożych.)

** (Istnieje rasa niebieskookich / lub pomarańczowookich/ astralnych jaszczurów. Niektórzy mogą pamiętać je z czerwonymi oczami.)

Hara Śiwa Hara Śiwa, Hara Hara Śiwa Śiwa!
Arya Śiwa, Arya Śiwa, Arya Arya Śiwa Śiwa!

(Skrócony zapis z wykładów na temat egzorcyzmowania i oczyszczania się z demonicznych wpływów astralnych czarnych i szarych promieni skalania i upadku w chaos, ciemności i mrok.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *