Czym jest misteryjny krąg nauk Hridaja Gana

(1) Hrdaya, pisane także Hridaya (Hridaya Yoga Vidya) lub w spolszczeniu Hrydaja czy Hrdaja oznacza w sanskrycie serce jako siedzibę uczuć, myśli i wrażeń subtelnych, rdzeń, duszę, umysł (manas) w jego najszerszym kontekście łączącym wszystkie funkcje mentalne i psychiczne, wnętrze ciała, centralną jednostkę sterującą, wszystko to, co najdroższe i najbardziej sekretne, miejsce tego co najważniejsze i najbardziej poufne, centrum istoty rzeczy, prawdziwą wiedzę, boską wiedzę, naukę płynącą od Boga, wiedzę naukową, Wedę.

(2) Hridaya Gana to grupa osób siedzących w kręgu i oddających się studiowaniu duchowych prawd, boskich nauk płynących z niebios od Boga, od Brahmana czy Bóstw Nieba, od żyjących Guru – Mistrzów Duchowych. Swadhjaja (ang. svadhyaya) to w jodze tradycyjne studia polegające na słuchaniu i recytowaniu nauk świętej wiedzy wedyjskiej w tym upaniszad i tantrycznych traktatów mistycznych. Oddając termin Hridaya – w spolszczeniu Hrydaja lub Hrdaja – na rozumienie zachodnie, jest to wiedza ezoteryczna i hermetyczna, wiedza mistyczna, wiedza duchowa przeznaczona do studiowania w grupach ezoterycznych poprzez słuchanie i medytowanie nauk Hridaya w sercach uczestników.

Hridaya Yoga Vidya Gana – Hridaya Darśana Ćakram

(3) W umyśle człowieka często tkwi pomieszanie spowodowane aktem wolnego wyboru oddzielenia się od boskości (daiwam), oddzielenia od źródła czy korzenia własnego istnienia, od prawdziwego zaopatrzenia we wszystko czego tylko człowiek naprawdę potrzebuje. Z powodu popadnięcia w ciemności materialnego świata iluzji (Maja), pożądań i zwierzęcych instynktów, ludzkie istoty znajdują się z dala od ich właściwej i jedynej ścieżki rozwoju, którą jest wąska i ciasna droga do boskości. Czas zakończyć bezsensowne błąkanie się po bezdrożach egotyzmu i demonicznych manowcach ludzkiej egzystencji. Studiowanie ezoterycznej czy hermetycznej wiedzy tradycyjnej ścieżki jogi i tantry jest ostatecznie wejściem do centrum, do serca tego czym jest Joga i Tantra w swej istocie.

(4) Uświadomienie sobie dziecięctwa Bożego całego ludzkiego rodzaju w poczuciu wspólnoty wszystkich czujących istot, to pierwszy krok przebudzenia ku prawdzie jedynej rzeczywistości. Chociaż dusze ludzkie różnią się znacznie w stopniach swojego rozwoju, wszyscy jesteśmy jedną istotą, jedną duszą, duszą ludzkości, Puruszą. Tylko dlatego, kiedy ranisz innych, tak naprawdę ranisz siebie. Prędzej czy później poczujesz głęboką prawdę tego faktu, chociaż ma ona swoje stopnie i reguły, a krzywdzenie duszy starszej, mądrej i doświadczonej daje cięższe skutki zwrotne niźli krzywdzenie duszy bardzo młodej, która nie odrosła jeszcze od poziomu zwierzęcego. Jeśli zaś wszyscy, wraz z młodszymi naszymi indywidualizującymi się braćmi zwierzętami i roślinami jesteśmy jedną istotą, jednym duchem życia, to możemy powiedzieć iż wielcy zbawiciele tacy jak Rama Ćandra, Paraśu Rama, Gopala Kryszna, Spitama Zaratusztra, Mojżesz, Mahawira, Gautama Buddha, Jezus Chrystus, Bodhi Dharman, Adi Śankara, Padmasambhawa, Mahavatar Babadźi czy Guru Ananda Śiwa, ponieśli tyle samo cudze jak i własne brzemię grzechu w oczyszczaniu ku świętości. W poczuciu serdecznej duchowej jedności, cudze cierpienie jest bowiem dokładnie własnym cierpieniem. Oto esencja współodczuwania, karuny, której próbował nauczyć wielki prorok i jogin Gautama Buddha, Śirdi Sai Natha czy Guru Ananda Śiwa.

(5) Maheśwara to Wielka Doskonałość, Wielki Ideał wszystkich duchowych, boskich Ideałów i Doskonałości, najwyższa idea w sensie subtelnych idei platońskich. Bóg Śiwa Maheśwara to jaśniejący obraz Esencji Sain (Istnienia) w którą wpatrują się wszystkie udoskonalone w procesie przemiany dusze żyjących istot. Maheśwara to ostateczny cel Apjajany (ang. apyayana), Ścieżki Wewnętrznego Życia. Otwórzcie swe serca i słuchajcie głosu Najwyższego Mistrza Duchowego, Mistrza wszelkiej Jogi i Tantry, Śiwa Boga, Yogeśwara, Mahadewa, który wzywa was jak Pasterz nawołujący stado zdziczałych dusz żyjących w ciemności materialnego świata, gdzieś na pograniczu ciemnych światów podziemnej Patala Loki. Maheśwara to najdoskonalsza osobowa forma czy postać Śiwa Boga, jaką tylko można sobie jeszcze uzmysłowić w głębi swej anielskiej duszy.

(6) Maheśwara, Najwyższy Mistrz czy Guru powiada: “Gdy schodzicie się razem w Moim Imieniu, ustanawiacie Krąg (Ćakram, Ganam) do którego Moja łaskawa miłość (Preman) może spływać tak swobodnie, że nawet może spowodować poczucie nadmiernego przepełnienia siłą tej łaskawej miłości i mocą współodczuwania, która jej towarzyszy. Miłość czy Miłująca Łaska Moja łamie wszelkie bariery i odsłania esencję Brahmana Boga we wnętrzu prawdziwej waszej istoty, która zawsze jest obrazem i uosobieniem samego Boga, Brahmana, Absolutu, Monady. Coraz bardziej jaśniejąc stajemy się podobni do Rzeczywistości (Sat) na obraz i podobieństwo której zostaliśmy stworzeni. Zawsze jestem obecny we wnętrzu każdej ludzkiej istoty, jednakże wy nie zdajecie sobie z tego sprawy. Odbijam się w czystym zwierciadle duszy jak obraz słońca w lustrze. Tylko wtedy, kiedy wy sami stwarzacie właściwe warunki, możecie doświadczać Mojej Wszechobecności.”

(7) Krąg Hridaya to krąg studiowania wiedzy ezoterycznej czy hermetycznej, wschodniej gnozy czy mistyki, także sufizmu, w połączeniu z głęboką kontemplacją czy rozważaniem nad przedmiotem studiów. Ezoteryczna czy hermetyczna wiedza tajemna budzi się w sercu i umyśle jako przypływ rozumienia pojawiający się z głębi ludzkiej istoty, z jej anielskich poziomów świadomości zawsze wpatrzonych w Najwyższego Mistrza i Boga, w Śiwa Maheśwarę, Mahadewę czy Mahaguru. Każda Grupa studiująca ezoteryczne pisma czy biuletyny Hridaya jest w swej istocie Kręgiem Hridaja. Kręgi Hridaja które powołano dla ludzkości są jedynie zapoczątkowaniem całego ruchu niebiańskiej mądrości i będą na Ziemi stopniowo wzrastały. Koordynatorzy (Snataka) Kręgów Hridaja powinni dodawać odwagi członkom swoich własnych grup studyjnych do zapoczątkowywania ich własnych nowych kręgów ezoterycznych studiów, nawet z dwoma lub trzema osobami. Maheśwara zawsze przeleje swoją miłość do każdego nowego Kręgu Nauki Ezoterycznej Szkoły Duchowej.

(8) Maheśwara, Najwyższy Mistrz, Wielka Doskonałość (Iśwara), powiada iż potrzeba więcej Grup Serca skupionych na rozwijaniu charyzmatycznego daru duchowej mądrości, pojmowania i rozumienia według prawa wiedzy trójkątnej, według ducha adwaity, mądrości niedualnej, która zawsze spogląda z punktu widzenia jedności i doskonałej zdolności rozróżniania, który to jest jedynym boskim punktem widzenia. Jedno Oko Boga widzi zawsze tylko z punktu jedności i całości. Trzecie Oko, Pojedyncze Oko, jest zawsze boskim okiem poglądu adwaity, punktu widzenia jedności i całości wzoru stworzenia.

(9) Obowiązkiem istot Przebudzonych Duchowo jest rozprzestrzenianie Orędzia Lajów, które jest Orędziem Prawdy, Pokoju i Miłości. Istnieje wiele sposobów wypełniania tego boskiego obowiązku przebudzonej duszy, jednakże Kręgi Nauki przybliżające anielską świadomość stanowią, ze względu na wsparcie samego Mistrza Maheśwary, sposobność najbardziej użyteczną w boskiej Misji. Rozpoczęcie nawet najskromniejszej pracy w tym kierunku spowoduje, że po pewnym czasie pojawią się zupełnie nowe możliwości, a nasza skromna praca ezoteryczna powiększy się i wyda niezliczone duchowe owoce. Poznacie ich po owocach (siddhis), po tym, że duchowe Światło Mądrości Orędzia Lajów podejmą niczym magiczną pochodnię i poniosą aż po krańce Ziemi. Tak określa się uczniów ścieżki i ich dobrą pracę w służbie Guru u Linii Przekazu. Jest to służba dla nowego wieku prawdy.

(10) Krąg Hridaja, Hridaya Ćakra czy lepiej Hridaya Gana to dziewięciostopniowa ścieżka niebiańskiej wiedzy duchowej pochodzącej od Bożych aniołów (dew), ścieżka wiedzy ezoterycznej i hermetycznej, ścieżka autentycznej filozofii wedyjskiej zwanej Jogą, Joga Darśaną czyli praktyczną filozofią Jogi. Hridaja (Hrydaja) to Krąg studiów ezoterycznej wiedzy tajemnej, wiedzy hermetycznej czy okultystycznej opartej o zasadę widzenia jedności i całości. Duch jedności (zgody) musi zawsze towarzyszyć takim ezoterycznym spotkaniom. Ścieżka jest dziewięciostopniowa, gdyż istnieje dziewięć stopni poznania mądrości, poprzez które przechodzą adepci zanim ostatecznie zgłębią Misterium Tajemnicy.

(11) Hridaja (Hrydaja) to dosłownie Ciało Serca, Powłoka Wewnętrzna. Daja (ang. Daya) bowiem to powłoka lub ciało, a HRH (Hrih, Hryh) lub HRD (Hrid, Hryd) to jądro, rdzeń, także serce lub wnętrze oraz esencja (Sain) naszej istoty. Niebiańska ścieżka okazuje się podróżą ku coraz bardziej esencjonalnemu poznaniu Rzeczywistego – zwanego Misterium. Lotos (Padma) Hridaya, jako ośrodek skupienia, odnajdujemy w obszarze grasicy, jako tak zwane górne serce w formie kwiatu lotosu o dziewięciu płatkach, które symbolizują odpowiednio dziewięć sfer niebiańskich podzielonych na trzy grupy czy hierarchie zwane Bhutakaśa, Manakaśa i Ćittakaśa. Kolejne płatki oznaczają kolejne stopnie wtajemniczenia w Ducha Niebiańskiej Mądrości, kolejne stopnie świadomości Niebios i Duchowej Wiedzy.

(12) Słowo Hridaja oznacza serce, jądro, wnętrze, rdzeń, a także esencję. Nazwa ta odnosi się także do ośrodka subtelnej energii zwanego ośrodkiem grasicznym, anielskim lub górnym sercem. Bogactwo jogi jest ogromne, a Sûtry “Hridaja” to ledwie szkice obejmujące podstawę wiedzy duchowej czy ezoterycznej Wielkich Mędrców, jednakże tak pomyślane, by dotknąć tego co jest najważniejsze i najistotniejsze dla pracy nad sobą w Drodze duchowego rozwoju. Wspólnie będziemy przebywać Drogę do coraz bardziej rdzennych i mistycznych nauk Himalaya. Śri Widja, Święta Wiedza, to serce wszelkich nauk i przedmiot uwielbienia aniołów Bożych, dewów zamieszkujących Niebiosa, Raj. Kolejne tematy pomyślane jako lekcje do świętych czytań, jak na Wschodzie zwane są kręgi w których przekazuje się czystą wiedzę ze źródła zwanego Prawdą, przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką i praktyką Laja Jogi i Tantry. Stanowią także materiał dla osób zainteresowanych głębszą praktyką oczyszczania aury, ćakramów i rozwoju duchowego.

(13) Kolejne serie zawierają po szesnaście lekcji ezoterycznych wprowadzających coraz głębiej na drogę czystości i świętości, wyjaśniając rozmaite aspekty duchowej wiedzy niezbędnej w podróży dla poważnych poszukiwaczy prawdy. Laja Joga i Tantra jest jedną z najstarszych form jogicznego przekazu, jakie istnieją i jedną z czterech, które w tym wieku Kali Jugi mogą być z powodzeniem praktykowane (oprócz mantra, hatha i radźa jogi). Nauczyciel Laja Jogi i Tantry, Mohana Tantry, przekazał wiele środków do osiągania harmonii, oczyszczenia, wyciszenia, uzdrowienia, oświecenia. Jest życzeniem piszącego te słowa, aby przekaz ten mógł popłynąć do wszystkich, którzy tego potrzebują i pragną się weń wgłębić tak, aby tajemny lotos wewnętrzny górnego serca o dziewięciu płatkach mógł rozkwitać, co dzieje się stopniowo, w miarę synchronizowania się wiedzy i mądrości człowieka z niebiańską wiedzą aniołów, bóstw nieba i ostatecznie z Wiedzą Boga, Absolutu.

(14) Sûtry “Hridaya” – Apokryfy, Perły Mądrości, Wiedza Serca, Lekcje Ezoteryczne, Lekcje Wiedzy Tajemnej, Listy Okultystyczne – pomyślane są jako materiał dla wszystkich Wnuków Księgi, którzy inicjowani czy też nie, potrzebują zsynchronizowania z Odwieczną Mądrością i jej żywym źródłem. W szczególności polecamy wiedzę tu zawartą jako przedmiot medytacji i skupienia wszystkim inicjowanym adeptom Laja Margi, Ścieżki Lajów, w tym Radźa Jogi, Krija Jogi, Siddha Jogi, Bhaiszadźja Jogi, Narajana Jogi, Wastoszpati Jogi, Kundalini Jogi, Bhutadźaja Jogi, Sahadźa Jogi i wielu innych form przekazu Laja Margi. Zakon Misterium, Zakon Wiedzy Tajemnej, niesie bowiem ideę jedności duchowych ścieżek tak Wschodu jak i Zachodu, ideę jedności wszystkich religii.

(15) Ezoteryczno-Hermetyczny Biuletyn „Hridaya”, to 144 Lekcji Ezoterycznej Wiedzy Tajemnej, 144 Listy Okultystyczne Mistrza Lajów do studiowania i medytowania, do nauczenia i przyswojenia tak, aby pamiętać wszystko w następnych wcieleniach. Wybrane fragmenty niektórych Lekcji Hridaya bywają dostępne publicznie (w Internecie), jednak całość każdej lekcji dostępna jest jedynie na zajęciach i warsztatach nauczycieli Jogi i Tantry Ścieżki Lajów. Wszystkich zainteresowanych duchową działalnością edukacyjną ezoteryczno-hermetycznych czy okultystycznych Kręgów Hridaya – Hridaja Ganów – zapraszamy do korespondencji, którą prosimy kierować na adres Mistrza Braterstwa Duchowego Jogi i Tantry podany w zakończeniu publikacji. Wiele Błogosławieństw od mistrzów i nauczycieli tradycyjnej Jogi i Tantry, szczególnie od Mahaguru Swami Baba Ananda Śiwa G.P. z Darjeeling zwanego też Guru Ananda Śiwą. Om Namah Śiwaaya!

Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia!

Om Namaśśiwaja! HUM!


(C) Swami Paramahansa Aćaryaćarya Lalitamohan Babaji – Mistrz L.M.G.K.
(Pierwsze Wydanie – Toruń 1983; Drugie Wydanie – Jaworzno 1996)

Hridaya Yoga Vidya

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Czym jest misteryjny krąg nauk Hridaja Gana”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *