EN

Bractwa Zakonne Himawanti

Czym jest i czego naucza Bractwo Zakonne Himawanti

Terapeutyczne, społeczne i duchowe Bractwo Himawanti znane jest najbardziej ze swojej charytatywnej pracy społecznej na rzecz ofiar zbrodni politycznych, przemocy, terroru, gwałtu, pedofilii, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy duchowej i terapii dla osób molestowanych w dzieciństwie przez kler czyli księży pedofilów, przez pedofilskich zakonników, zakonnice pedofilki, przez pastorów pedofilów oraz przez katechetów pedofilów. Jogamedytacjebioterapia, a także metody tantryczne są bardzo pomocne  w duchowej i psychicznej terapii ofiar przemocy, terroru policyjnego, gwałtu i molestowania seksualnego.

Himavanti jako Bractwo Terapeutyczne pomaga w Polsce tysiącom osób rocznie, jednakże policja państwowa i prokuratury w niektórych sklerykalizowanych miastach pod naciskiem pedofilskiej części kleru wielokrotnie od 1996 roku napadały z użyciem przemocy na liderów i ośrodki Bractw Himawanti celem skonfiskowania wszelkich materiałów świadczących o pedofilii kleru, a nawet o represjach i prześladowaniach wobec członków i liderów Antypedofilskiego Bractwa, takich jak Mohan Ryszard Matuszewski czy Irena Barcz-Dygowska z Bydgoszczy. 

Ujawnianie prawdy o pedofilii katechetów w szkołach, księży, zakonnic i innych osób duchownych w Polsce jest niebezpiecznym zajęciem, gdyż spotyka się ze wściekłymi atakami medialnymi środowisk zainteresowanych ukrywaniem pedofilów i dręczeniem swych molestowanych i terroryzowanych ofiar.

W 1996 roku w sierpniu dokonany został jednocześnie w Człuchowie, Toruniu, Jaworznie i Częstochowie pierwszy napad policyjnych terrorystów na jednego z liderów antypedofilskich terapii dla ofiar wykorzystywanych w dzieciństwie przez katolickich księży pedofilów, joginauzdrowiciela i mistrza medytacji – Swami LalitaMohan-Dżi. Chodziło o to, że Swami LalitaMohan Babadżi (Ryszard Z. Matuszewski) prowadził w sierpniu 1996 roku w Częstochowie dla około 120 osób molestowanych m.in. przez niektórych paulinów – uzdrawiające terapie duchowe. Zaatakował wściekle ówczesny przeor Jasnej Góry, niejaki Izydor Matuszewski oskarżając Bractwo Himawanti o rzekomy terroryzm i obrazę ich pedofilskiej “wiary”.

Praktykujący tantryczną jogę i duchowe terapie członkowie i liderzy Bractwa Zakonnego Himawanti nie dali się jednak zastraszyć i bestialska pedofilia papiskiego kleru katolickiego w Polsce zaczęła powoli wychodzić na światło dzienne – podobnie jak w wielu innych krajach. Zbrodnie księży i mnichów na dzieciach przestały być tabu, zaczęły być ujawniane, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

W Irlandii Kościół katolicki już przyznał się do swych zbrodni gwałcenia co najmniej 40 tysięcy dzieci w drugiej połowie XX wieku. Aby zrozumieć o co chodzi z oskarżeniami pod adresem w swej istocie Antypedofilskiego Bractwa Himawanti, trzeba wiedzieć jak silna jest w Polsce pedofilska mafia, szczególnie wśród duchowieństwa i kleru: w Bydgoszczy, Częstochowie, Głubczycach, Chorzowie, Katowicach, Krakowie, Opolu, Rybniku, Szczecinie, Warszawie…

Trzeba zrozumieć, że za wszelkimi oskarżeniami, pomówieniami, oszczerstwami pod adresem Bractwa Himawanti, LalitaMohana – Ryszarda Z. Matuszewskiego czy Ireny Barcz stoi pedofilskie lobby, ciągle w Polsce bardzo silne, bo mające poparcie także silnej, zboczonej seksualnie części kleru. W takich warunkach społecznego poparcia dla pedofilów w sukienkach nie jest w Polsce łatwo ani praktykować jogę, ani medytować nad wyższymi aspektami rozwoju duchowego, nie mniej liderzy i członkowie antypedofilskiego Bractwa Himawanti są silniejsi moralnie, psychicznie i duchowo… 

Foto: Sesja terapii ofiar sędziów, prokuratorów, policjantów i księży pedofilów…. 

Na Wschodzie Bractwo Zakonne Himawanti, a właściwie Święte i Błogosławione Bractwa Zakonne Himawanti (ŚiBBZH, BZH, BH, Himavanti), to wedyjska organizacja duchowo-religijna reprezentująca w Polsce północno-indyjski Tantryzm i Śiwaizm (Śaiwita, Śaiwa). Ruch Himavanti założony czy raczej odnowiony w Polsce w styczniu 1983 roku przez 19 uczniów i zwolenników nauk takich ścieżek jak śiwaicka tantra, joga oraz ajurweda – szczególnie śiwaizmu kaszmirskiego.

Himavanti nie posiada jak dotąd osobowości prawnej, organizacyjnie posiada strukturę federacyjną, działa jako ruch zarządzany przez grupę niezależnych liderów zwanych Aćarjami (Acharya – Nauczyciel, Wysłannik). Braterska działalność propaguje także duchowy kult Boga pod imieniem Śiwa (Sziwa, Śiva, Shiva) oraz Bogini pod imieniem Parwati (Parvati), naucza kilkunastu alternatywnych metod z dziedzin takich jak tantra, joga, kundalini oraz ajurweda – duchowe uzdrawianie, akupresura, terapie ofiar przemocy i gwałtu, żywienie wegetariańskie, ekologia, prawa człowieka.

Jogiczna linia sukcesji, czy też tradycja duchowa z której pochodzi Ścieżka Laya & Tantra zwana jest Himavanti Tirtha, a ściślej Bractwami Zakonnymi Himawanti (BZH). Nauki i praktyki nauczane przez Bractwa Himawanti reprezentują hinduizm, a ściślej jeden z ezoteryczno-mistycznych nurtów hinduizmu jakim jest śiwaizm (sziwaizm).

Bractwa Duchowe Himawanti prowadzą nauczanie tradycyjnie oparte na procesach stopniowego wtajemniczenia inicjacyjnego, co jest normą w nauczaniu każdej jogi. Taka metodyka gwarantuje właściwy rozwój duchowy zgodnie z doświadczeniem mistrzów (Guru) i mędrców (Ryszi) wszystkich duchowych szkół i linii nauczania wywodzących się ze Wschodu, z Himalajów jako Krainy Światłości.

Zarówno cztero- jak i siedmiostopniowa Ścieżka (Marga) duchowego wzrostu rozpuszczająca w niezmierzonej łasce oceanu miłosierdzia najwyższego Boga jest podstawą całej duchowości sukcesji GURU (Przewodników Duchowych), którzy przekazują jedną z najbardziej starożytnych i ezoterycznych form nauczania dyscyplin medytacyjnych takich jak joga czy tantra.

Tradycyjnie, na czele całej linii przekazu jogi i tantry u jej początków i ich wszystkich form, stoją: Śri Śiwa (Łaskawy) znany częściej ze swych rozlicznych emanacji jako Czcigodny Ojciec, Babadżi, oraz jego małżonka znana jako Śri Parwati (Córka Góry, czyli szacownego Mahatma Himawant). Nauczane są jednak jeszcze starsze formy praktyki pochodzące od Królowej Himalajów, Śri Menaka Himavanti oraz od Mahatma Himavan (Himawant) znanego na Zachodzie jako Mahatma lub El Morya… 

Podstawy doktrynalne i rytualne praktyk oraz nauczania prowadzonego przez BZH można znaleźć w ogólnie dostępnych świętych pismach hinduistycznych jak: Śiwa PuranaLinga Purana, Guru Gita, Jogasutry, Bhagawad Gita, Rygweda, Hatha Joga Pradipika, Atharwaweda oraz w klasycznych traktatach tantrycznych jak Tantra-Aloka czy Kularnawa-Tantra.

Hatha Joga i Kalaripayat

BZH prowadzi nauczanie takich popularnych dyscyplin jak Hatha Joga oraz Kalaripayat (Kalaripayattu), która jest sekretną sztuką walki, pierwowzorem dla chińskich i japońskich sztuk walki. Kalaripayat to stara wszechstronna sztuka niebiańskich wojowników, zawierająca dynamiczny trening asan znany z Hatha Jogi, ale też posiadająca tak zwane formy i układy ćwiczeń, techniki uderzeń i kopnięć, rzuty i dźwignie, walkę z różnymi tradycyjnymi białymi broniami, uciski punktów wrażliwych i wiele innych zagadnień. Asany – pozycje jogicznej gimnastyki psychosomatycznej w metodach Kalaripayat wykonywane są bardzo dynamicznie odpowiednio dla metod Ścieżki Wojownika. Hatha Joga nauczana jest w tradycyjny sposób, także oryginalną indyjską metodologią cztero- lub siedmiopoziomowego wtajemniczenia. Warto dodać, że większość osób nauczających w Polsce Hatha Jogi, to wychowankowie i uczniowie linii przekazu Himawanti, personalni uczniowie Mistrza Śri Lalita Mohan Guru-Dźi przez 10-20 lat. Coraz liczniejsza jest też generacja nauczycieli będących instruktorami wykształconymi przez zaawansowanych Aćarjów BZH, którzy zostali wykształceni przez Mistrza Duchowego Śri Lalita Mohan Guru-Dźi.

Prana Joga, a Rebirthing

Prana Joga to dyscyplina związana z pracą energii oddychania, ćwiczeniami oddechowymi i sztuką odnawiania sił życiowych. Uzdrawianie jest celem metod pradawnej sztuki życia jaką jest Prana Joga. Warto pamiętać, że wiele osób prowadzących rebirthing czy tak zwany regresing przeszło w latach 1983- 2005 intensywną, profesjonalną naukę Prana Jogi u liderów BZH i dzięki temu głównie są skutecznymi terapeutami czy odrodzicielami. Prana Joga to podstawa takich sztuk czy dyscyplin duchowych jak Krija Joga, Sztuka Życia – Sudarśan Krija, rebirthing czy tak zwany regresing – w istocie polska modyfikacja rebirthingu. Prana Joga zajmuje się zarówno metodami terapii z pomocą oddychania jak i sztuką twórczego pozytywnego myślenia, czyli afirmacjami i konfirmacjami. Oryginalnie, Prana Joga jest częścią podstawową i niezbędną takich wielkich i uznanych systemów Jogi jak Hatha Joga, Laya Joga, Radża Joga, Sahadża Joga czy Krija Joga i wielu innych.

Śiwaizm – BZH: Priorytety duchowo-religijne i kultowe

Śiwaizm w dziedzinie czysto religijnej na pierwszym miejscu zawsze stawia ideał najwyższego BÓSTWA jako jedność Boga i Bogini (Śiwa-Śakti), Czysty Absolut, Brahman (Elohim, Allah). Na drugim miejscu stoi ideał wysokich anielskich, boskich dusz do jakich należą Dewy (Anioły, Bogi) jak i oświeceni Mistrzowie Mądrości z historii ludzkości tacy jak Rama, Kryszna, Mahawira, Zarathusztra, Lao Tsy, Buddha, Mojżesz, Jezus, Muhammad, Bodhidharma, Vasugupta, Lalla, Moinuddin, Nanak, Franciszek z Asyżu, Vivekananda, Shirdi Sai Baba i tysiące innych znanych z historii, którzy żyli w Duchu Bożym. Na trzecim miejscu jest ideał żyjących Mistrzów Przewodników Ludzkości w Indii zwanych jako Guru oraz Dharma (duchowa nauka, praktyka i służba) i Sangha (braterska wspólnota, zbór, grupa duchowa). Jeśli chodzi o często podnoszone kwestie takie jak chrześcijańska modlitwa “Ojcze Nasz”, kult osoby Jezusa Chrystusa czy Gautama Buddha, to należy pamiętać, że śiwaizm aprobuje ogólnie przyjęte święte osoby, proroków, awatarów, synów bożych – stąd i osoby praktykujące w BZH bez problemów mogą kontynuować tego rodzaju tradycje duchowe czy religijne, szczególnie mistycznego typu. Hinduistyczna i wedyjska tolerancja religijna jest doskonale znana od setek i tysięcy lat, co odróżnia duchowość indyjską od wielu innych.

Laya Joga Samadhi – Oświecenie Czystym Duchem Bożym

Laya Joga jest taką formą jogi w której Jednia, Najwyższe Zjednoczenie znane też jako samadhi, zostaje osiągnięte poprzez proces Laya, który oddać można sufickim terminem fana lub buddyjskim nirwana. Można powiedzieć, że Laya oznacza głęboką koncentrację (skupienie, zogniskowanie) powodującą stopniowe rozpuszczenie, pochłonięcie struktur materialnego ego w przeczystej potędze Najwyższej Świadomości. Laya to proces stopniowego pochłaniania zasadniczych energii tworzących naszą materialną istotę, tak że Świadomość (Ćittam) zostaje uwolniona (wyzwolona, zbawiona) od wszystkiego co nie jest duchowe, a w czym ukryta jest boska oświecająca potęga Czystego Ducha. Można powiedzieć, że świadomość pochłonięta skupieniem w Bogu, zanurzona w Duchu, stopniowo absorbuje się tym tak, iż wszystko co nie jest duchowe od niej odpada i unicestwia się, a to co zostaje jest niezniszczalnym bytem Wiecznego Ducha, prawdziwą substancją i esencją (Sai) ludzkiej Istoty (Nara). Ćakramy (spolszcz. Czakramy) w liczbie 7 dla początkujących i 12 lub 21 dla bardziej zorientowanych w praktyce stanowią podstawową oś skupienia praktykujących podobnie jak ideał przebudzenia energii Kundalini, Śakti. Laya Joga oraz Laya Tantra jest potocznie znana jako Joga Czakramów (Ćakramów), Czakra Joga czy Czakroterapia. Używane są też nazwy takie jak Medytacja Transmisyjna lub Medytacja Trójkątów, a to od nazw podstawowych grupowych technik skupienia i medytacyjnej służby dla pokoju świata i uzdrowienia ludzkości.

Ezoteryka Bogini Himawanti – Ćakramy (Czakramy) – Mantry

HIMAWANTI (sansk. Himavanti) – jedna z mniej znanych indyjskich form kultowych Bogini, żeńskie ucieleśnienie Absolutu. Nazwa wywodzi się od pojęcia Himawat lub Himawant oznaczającego odpowiednio górski region Hindukuszu i same Himalaje oraz ducha czy duszę tychże. Bogini Himawanti opisywana jest jako boska małżonka Himawanta oraz jako Pramatka, Rodzicielka wszystkich żyjących stworzeń. Określana jest także jako Mena czy Menaka, co oznacza Boską Kobietę, Boginię-Matkę i uznawana w pismach indyjskich jak “Śiwa Purany” za matkę Bogini Parwati – małżonki Boga Śiwa, a także młodszej Gangi oraz syna Mainaka. Istnieje wiele mitologicznych historii opisujących życie i funkcje Bogini Himawanti, Menaki.

Imię Himawanti dosłownie znaczy: “Ta, która jaśnieje jak blask słońca odbity od śnieżnych himalajskich szczytów”. W ezoteryzmie tantrycznym ideał Bogini Himawanti wyznacza bieg żeńskiego przewodu wznoszenia Kundalini poprzez ośrodki energetyczno-duchowe ćakramy w ciele człowieka, Bogini Himawanti Dewi przyjmuje kolejno następujące formy kultowe w kolejnych ośrodkach:

  1. Muladhara (Kość Ogonowa) – Dakini Dewi (Bogini) – modlitwa mantra: Om Dam Dakinyai Namah!
  2. Swadhiszthana (Podbrzusze) – Rakini Dewi – modlitwa mantra: Om Ram Rakinyai Namah!
  3. Manipura (Splot Słoneczny)- Lakini Dewi – modlitwa mantra: Om Lam Lakinyai Namah!
  4. Anahata (Serce, Pierś) – Kakini Dewi – modlitwa mantra: Om Kam Kakinyai Namah!
  5. Wiśuddhi (Gardło) – Śakini Dewi – modlitwa mantra: Om Śam Śakinyai Namah!
  6. Adźńa (Mózg) – Hakini Dewi – modlitwa mantra: Om Ham Hakinyai Namah!
  7. Sahasrara (Korona) – Kundalini Dewi – modlitwa mantra: Om Kam Kundalinyai Namah!

Ezoteryzm związany z Boginią Himawanti Devi związany jest współcześnie z indyjskimi ruchami na rzecz wyzwolenia kobiet, feminizmu, ochrony przyrody himalajskiej przed wyginięciem, pokojowymi demonstracjami i akcjami na rzecz pomocy uchodźcom z Tybetu, etc. Modlitwa mantra wprost do Bogini Himawanti jako źródła najstarszych nauk duchowych to: Om Himawantyai Namah! – Boskiej Himawanti pokłon, hołd! Bidża mantra – sylaba nasienna to dźwięk: “Haim”

Wściekłe ataki inkwizycji

Od około 1995r., roku z nasileniem w 1999r., w 2002/2003r., kilkunastu najbardziej aktywnych nauczycieli – liderów BZH w Polsce stało się obiektami zaciekłych ataków i perfidnie napastliwej krytyki ze strony aktywistów antykultowych i apolegetów, którzy posługując się psychomanipulacją, oszczerstwami i oskarżeniami z pogranicza bezprawia i przestępczości zorganizowanej w owe centra antykultowe, próbowali ograniczyć rozwój coraz popularniejszej duchowości orientalnej, która jest naukową alternatywą dla lokalnego zabobonu i chwilowych (mamy taką nadzieję) nawrotów średniowiecznej, faszystowskiej w duchu inkwizycji. Stare przysłowie wschodnie na taką okoliczność powiada: “Psy szczekają, a karawana jedzie dalej”. Tak też jest w przypadku linii przekazu Himawanti, która dalej dynamicznie się rozwija przyciągając dzięki kampanii oszczerstw i pomówień nawet więcej sympatyków niźli wcześniej, jako że inteligentni ludzie łatwo odróżniają chorobliwe bajdurzenie inkwizytorów od rzeczywistych faktów i dobroczynnej aktywności Bractw Zakonnych Himawanti. Agitacja rodem z inkwizycyjnych procesów tzw. Czarownic, Giordano Bruno czy Jana Husa nie przemawia do człowieka współczesnego, a jedynie zniechęca do wiary wyznawanej przez faszystów i ich brukowych mass-mediów. Pomimo tych przykrych i niemoralnych niespodzianek, cieszymy się, że duchowość orientalna w każdym jej aspekcie w Polsce jest coraz popularniejsza i znajduje corocznie setki, a nawet tysiące nowych zwolenników, sympatyków i duchowych praktykantów! Śiwaizm jest bowiem najstarszym źródłem duchowości, mistyki, ezoteryki i rozwoju duchowego, a ślady tegoż w ruinach Mohendźodaro czy Harappa dobitnie świadczą o tym, że prawdziwa, boska Droga może przetrwać nawet i kosmiczne kataklizmy, zawsze pozostając żywą, twórczą i rozwojową! Wszystkim, którzy wspierali i wspierają Bractwa Zakonne Himawanti oraz jej liderów w czasie tych trudności serdecznie dziękujemy i składamy wyrazy uznania za odwagę cywilną do stawienia czoła zorganizowanej, antykultowej, inkwizycyjnej mafii!!!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *