Dekret – Otwartość na Miłość i Miłowanie

Dekret Miłości: Otwartość na miłość i pozytywne nastawienie do miłości

(Rozpoczynamy afirmowanie zapalając woskowe świece i kadzidła, a także oczyszczając się i energizując z pomocą 20 połączonych pranicznych oddechów lub oddychania naprzemiennego Vama-Kramah. Pamiętamy o wezwaniu Wyższej Jaźni, Atmana, Boga, Aniołów/Dewów oraz wszystkich jasnych i wzniosłych Duchów Nieba. Głębokie oddechy robimy po każdym powtórzeniu afirmacji czy autosugestii ze skierowaniem energii myślo-oddechu w górę do Wyższej Jaźni i Boga. Z pomocą Dobrego Nauczyciela lub lepiej Mistrza Duchowego czy Śri Guruh wybieramy niektóre z afirmacji do praktyki pisania na papierze lub słuchania tych Sankalpah we śnie z nagrania audio.)

Akceptuję otwartość na Miłość, Preman/am. Zasługuję na prawdziwą Miłość, Preman/am. Jestem pozytywnie nastawiony (-a) do prawdziwej Miłości, Premanam. Dopuszczam Miłość, Preman/am, do siebie i w sobie. Pozwalam Miłości przejawiać się we mnie i wokół mnie.

Doświadczam Miłości na co dzień. Czuję Miłość, Preman, w swoim sercu zawsze i wszędzie. Jestem otwarty(-a) na Miłość, Preman, i jest ona dla mnie bezpieczna, korzystna i dobroczynna. Doświadczam sensu i mocy otwartości na Miłość, Preman. Doświadczam sensu i mocy Miłości, Premanam. Prawdziwa Miłość, Preman/am, jest dla mnie atrakcyjna/y pod każdym względem.

Gołąbki Miłości Preman

Jam Miłością Jest, Jam Premaną Jest. Aham Premanaasmi! Premoham! Dopuszczam w moim sercu i życiu Miłość, Miłowanie, Preman. Miłość jest dla mnie wartością samą. Miłość, Preman, jest wartością samą w sobie i czuję zawsze Miłość, Preman. Premoham!

Odnoszę się do dobrych ludzi z najwyższym szacunkiem, szczególnie w obecności innych. Odnoszę się do innych istot czujących z najwyższym szacunkiem. Odnoszę się do dobrych ludzi z ciepłem, życzliwością, zrozumieniem i serdecznością. Odnoszę się do innych czujących istot z ciepłem, życzliwością, zrozumieniem i serdecznością. Premoham!

Jestem jednością z ludźmi poprzez Miłość, Światło i Prawdę. Spontanicznie okazuję Miłość, Umiłowanie, Preman/am, i jest to tak dla mnie jak i dla innych bezpieczne i dobroczynne. Dopuszczam do siebie ludzi, którzy okazują mi Miłość, Preman, Światło i Prawdę.

Bóg mnie kocha, lubi, miłuje. Kocham moich bliskich, a Dobry Bóg kocha i miłuje mnie. Kocham i miłuje Boga oraz wszystkie boskie istoty. Pozwalam siebie kochać, miłować i uwielbiać. Kocham, miłuję i równocześnie jestem kochany(-a), lubiany(-a), szanowany(-a) i doceniany(-a). Odnoszę sukcesy w życiu dzięki Mocy i Potędze Miłości, dzięki Prema Śaktih. Premoham!

Wchodząc w związki z ludźmi dobrze się bawię i jestem odprężony(-a). Dzięki Miłości, Premanah, lubię tworzyć różne związki koleżeńskie i zawodowe. Tworzę związki z ludźmi dla naszej wspólnej radości, rozwoju, zadowolenia, miłości, szczęścia, zabawy i błogości. Tworzę związki z ludźmi dla naszej wspólnej radości, szczęścia, miłości, wygody, wsparcia, sukcesów i przyjemności. Premoham!

Jestem pozytywnie nastawiony(-a) do związków z ludźmi dzięki Miłości, Premanam. Jestem pozytywnie nastawiony do wszystkich bliźnich w związkach z ludźmi dzięki Miłości, dzięki Premanam. Ludzie reagują pozytywnie na mnie, na to co robię, myślę, czuję dzięki Miłości, dzięki Premanam. Reaguję pozytywnie na ludzi dzięki Miłości, dzięki Premanam. Dbam o ludzi i ludzie o mnie dbają dzięki Miłości, dzięki Premanam. W moim życiu jest równowaga brania i dawania, szczególnie w Miłości, w Premanam.

Jestem pozytywnie nastawiony(-a) do tego co zyskuję pozytywnego dzięki Miłości, dzięki Premanam. Magnetycznie, Magnesem Serca przyciągam i dopuszczam podobnych do siebie w intencjach ludzi i aniołów Boga. Stawiam zdrowe granice z ludźmi dzięki Miłości. Czuję jedność z ludźmi dzięki duchowej Miłości.

Akceptuję, że przestrzeń Serca jest najlepszą wersją siebie z Duszą/Jaźnią w środku. W Sercu jest równowaga brania i dawania, i jest to dla mnie bezpieczne i korzystne. Serce jest wypełnione Miłością, mocą, mądrością, radością, spokojem i szczęściem. Serce jest rozwibrowane Miłością, mocą, mądrością, radością i szczęściem. Aham Premaasmi! Premoham!

(Kontynuujemy afirmowanie przez 41 dni lub przez 81 dni albo przez 101 dni wypatrując rychłych skutków praktyki.)

Kontakt – Warsztaty: P.O. Box 247; 44-100 Gliwice 1; PL

Hansah – Łabędzie Miłości Preman

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *