Dekrety Afirmatywnie Uzdrawiające

Uwalniając się od negatywnych schematów, wzorców i całych programów, skandh przekonań na swój temat, traum, wzorców DDD (dorosłe dzieci dysfunkcyjnych rodziców) i DDA (dorosłe dzieci alkoholików), można odzyskać Miłość do siebie stosując odpowiednie, skuteczne techniki rozwojowe, jogiczne i tantryczne Sankalpah – doskonale znane na Wschodzie w Starożytności, skąd zostały zaczerpnięte.

(Rozpoczynamy afirmowanie zapalając woskowe świece i kadzidła, a także oczyszczając się i energizując z pomocą 20 połączonych pranicznych oddechów lub oddychania naprzemiennego Vama-Kramah. Pamiętamy o wezwaniu Wyższej Jaźni, Boga, aniołów, dewów czy bodhisattwów oraz wszystkich jasnych i wzniosłych Duchów Nieba. Głębokie oddechy robimy po każdym powtórzeniu afirmacji ze skierowaniem energii myślo-oddechu w górę do Wyższej Jaźni i Boga. Z pomocą Dobrego Nauczyciela lub lepiej Mistrza Duchowego czy Śri Guruh wybieramy niektóre z afirmacji do praktyki pisania na papierze lub słuchania tych Sankalpah we śnie z nagrania audio.)

Dekrety Wolności Duchowej Joginów i Tantryków

Dekret: Raj na Ziemi

(Najpierw zdefiniuj jasno czym jest dla ciebie Raj na Ziemi, poczytaj o niebie i rajskim ogrodzie w Edenie, próbuj zozumieć starożytne baśnie, legendy i mity o powstaniu homo sapiens w Raju na Ziemi.)

Akceptuję i zgadzam się na to, aby moje życie stawało się Rajem na Ziemi. Moje życie to Raj na Ziemi i jestem całkowicie bezpieczny(-a), niewinny(-a), czysty(-a), i całkiem w porządku.
Moje uczucia tworzą Raj na Ziemi, oazę Niebiańskiego Spokoju i Wolności.
Bycie w moim ciele to odczuwanie Raju na Ziemi.
Mój umysł to Raj na Ziemi.
Moje związki z ludźmi to Raj na Ziemi.
Moje kreacje w materii z pomocą, wsparciem, troską i opieką Boga Prawdziwego tworzą dla mnie Raj na Ziemi.

Dekret: Ułatwianie Życia

Bóg, Stwórca-Kreacja, ułatwia mi życie. Bóg/Brahman ułatwia mi związki, rozwój duchowy i zarabianie pieniędzy. Bóg w swojej łasce i dobroci zawsze ułatwia mi życie w materii.

Spotykam coraz więcej dobrych ludzi, którzy ułatwiają mi życie. Spotykam coraz więcej ludzi, którzy chcą ułatwiać mi życie z chęcią i przyjemnością. Pozwalam innym odczuwać przyjemność dawania i akceptuję, że też na tym korzystają.

Zachowuję harmonię i równowagę, i ułatwiam życie innym w harmonii i równowadze. Codziennie ułatwiam sobie życie, codziennie ułatwiam innym życie. Potrafię ułatwiać sobie życie, z korzyścią dla siebie, w zgodzie z Najwyższym Dobrem. Wiem jak ułatwiać życie sobie i innym. Ułatwiam sobie życie w zgodzie z Najwyższym Dobrem. Zasługuję na łatwe, lekkie i przyjemne życie w szczęściu, radości, energii i świadomości Boga.

Dekret: Dobra zabawa na trzeźwo i przytomnie

Wiem i potrafię jak się świetnie bawić w życiu, sam/a lub z innymi, na trzeźwo i przytomnie. Coraz lepiej bawię się w życiu na trzeźwo i przytomnie. Świetnie się bawię w życiu na trzeźwo i przytomnie, gdy moje serce, umysł i ciało są przepełnione radością, miłością, światłem i są czyste.

Zawsze mam harmonijne towarzystwo do świetnej zabawy, gdy chcę się bawić z innymi. Zawsze wiem co robić z innymi na trzeźwo i przytomnie i jest to radosne, harmonijne, niewinne i przyjemne.

Jestem ukochanym dzieckiem (synem, cóką) Boga, więc Bóg, Ojciec Stwórca, Brahman, uszczęśliwia mnie każdego dnia i dobrze się bawię codziennie. Jest to możliwe dla Boga, więc jest to możliwe dla mnie.

*Bóg – Siła Wyższa, Wyższa Jaźń, Wyższa Inteligencja, Kosmiczna Świadomość…

Dekret: Otwarte i Bezpieczne Serce

Otwartość jest dla mnie bezpieczna, całkowicie bezpieczna.
Szczerość jest dla mnie bezpieczna, całkowicie bezpieczna.
Miłość jest dla mnie bezpieczna, całkowicie bezpieczna.
Radość jest dla mnie bezpieczna, całkowicie bezpieczna.
Ufność jest dla mnie bezpieczna, całkowicie bezpieczna.
Bliskość jest dla mnie bezpieczna, całkowicie bezpieczna.

Otwieram trwale moje Serce na czystą Miłość/Preman i jest to dla mnie bezpieczne, całkowicie bezpieczne. Otwieram trwale moje Serce na przepływy Miłości i jest to dla mnie całkowicie bezpieczne. Moje Serce otwarte na miłość, radość, bliskość i odczuwanie jest bezpieczne, całkowicie bezpieczne. Moje Serce rezonuje codziennie swobodnie, bezpiecznie i szczęśliwie z harmonijnymi istotami.

Jestem tutaj w tym świecie dla siebie i dla ludzkości, dla Najwyższego Dobra w codziennym życiu i dla miłości, radości, otwartości, zaufania, beztroski, które są dla mnie bezpieczne, całkowicie bezpieczne. Jestem tutaj dla siebie, dla Boga Prawdziwego, dla Brahma – Stwórcy-Kreacji, dla swojej radości, miłości, szczęścia, spełnienia, zadowolenia, wygody, sukcesów, oświecenia. Dobrze się czuję, gdy mam otwarte i szczęśliwe Serce ze szczęśliwą i spełnioną Duszą/Jaźnią w środku.

Dekret: Wolna Wola i Zgodność z Bogiem

Działam w zgodzie z wolną wolą i dlatego jednoczę się z Bogiem, Stwócą-Kreacją. Pozwalam sobie na tę jedność z Bogiem, bez względu na to co presjują, mówią, robią i myślą inni. Mam wolną wolę, więc jestem wolny(-a) od spełniania woli innych ludzi.

Moja wolna wola jednocząca mnie z Bogiem Stwórca jest ważniejsza od wszelkich wyobrażeń o wolnej woli i jest to dla mnie zawsze korzystne i bezpieczne. Wyrazem i przejawem wolnej woli jest to, że zgadzam się i jednoczę się z Bogiem Prawdziwym we mnie. Jednoczę się z Bogiem tu i teraz, zgadam się z Bogiem, zgadzam się na miłość, radość, szczęście, spełnienie. Zgadzam się na pełnię wewnętrznej i zewnętrznej harmonii dzięki jednoczeniu się z Bogiem. Z każdym dniem coraz bardziej zgadzam się z Bogiem. Jestem coraz bardziej pogodzony(-a0 z Bogiem Prawdziwym we mnie.

Zgadzam się całkowicie z Wolą Boga Prawdziwego. Zgadzam się całkowicie z Wolą Boga, więc wolna wola we mnie ma największą siłę przebicia i największą siłę sprawczą. Im bardziej zgadzam się z Bogiem, tym bardziej czuję i dostrzegam wpływ wolnej woli na Rzeczywistość.

Dostrzegam, że będąc jednością z Bogiem Stwórcą-Kreacją przejawiam harmonijną różnorodność i jestem całkiem wolną istotą. Odczuwam swoją wolność i przestrzeń, gdy jestem jednością z Bogiem. Lubię być pogodzony(-a) ze sobą i z Bogiem, ze Stwórcą-Kreacją. Dobrze się czuję, gdy jestem pogodzony(-a) ze sobą i z Bogiem, Stwórcą Wszechrzeczy.

Akceptuję i lubię ludzi z intencjami pogodzenia się ze sobą i z Bogiem.
Akceptuję i lubię ludzi pogodzonych ze sobą i z Bogiem.
Jak magnes miłości i światła przyciągam ludzi z intencjami pogodzenia się ze sobą i z Bogiem.
Jak magnes miłości i światła przyciągam ludzi pogodzonych ze sobą i z Bogiem.
Akceptuję, lubię i doceniam mężczyzn/kobiety z intencjami pogodzenia się ze sobą i z Bogiem.
Akceptuję, lubię i doceniam mężczyzn/kobiety pogodzonych ze sobą i z Bogiem.
Jak magnes miłości i światła przyciągam mężczyzn/kobiety z intencjami pogodzenia się ze sobą i z Bogiem.
Jak magnes miłości i światła przyciągam mężczyzn/kobiety pogodzonych ze sobą i z Bogiem.
Dla Boga jest to możliwe, więc jest to możliwe dla mnie. Bóg mnie błogosławi wszystkim co najlepsze.

Boska Sztuka Wzywania Magicznej Ochrony

Dekret: Związek Duszy/Jaźni z Ciałem

(Związek z Ciałem – to dekret afirmacyjny z wizualizacją i odczuwaniem w ciele. Korzystny na wyparcie się ciała, znieczulenia, odcięcia i toksyczne przywiązania do ciała. Również dobry na traumy związane z byciem bitym/bitą lub innymi przyczynami ucieczki od odczuwania i od świadomości swojego ciała.)

Akceptuję swoje ciało, każde swoje ciało, coraz bardziej akceptuję to swoje ciało. Akceptuję, że żyję w tym, moim ciele. Wchodzę coraz bardziej świadomie w swoje ciało i jest to całkowicie bezpieczne.

Zakotwiczam się energetycznie w tym moim ciele, w każdym moim ciele. Jestem zakotwiczony(-a) w moim ciele i dobrze się z tym czuję. Jestem w swoim ciele. Jestem bezpieczny(-a) w swoim ciele. Moje ciało jest dla mnie bezpiecznym i ciepłym domem, w którym mieszkam.

Lubię i kocham swoje ciało, szanuję to swoje ciało, lubię to swoje ciało, dobrze się czuję w tym swoim ciele. Z każdą chwilą jestem coraz bardziej trzeźwy(-a) i przytomny(-a) w swoim ciele.

Jestem niewinny(-a) w swoim ciele, czuję się niewinny(-a) w swoim ciele, moje ciało zawsze było i jest niewinne, niepokalane, czyste, dobre i święte. Zapraszam moje ciało do odczuwania. Zapraszam moje ciało do korzystania z energii boskiego światła i życia. Czuję się z tym dobrze i bezpiecznie.

Jest mi miło w tym moim ciele, w każdym moim ciele. Jest mi przyjemnie w moim ciele. Bycie w moim ciele jest przyjemnością, radością, miłością, spełnieniem, zadowoleniem i jest mi dobrze w moim ciele. Wyrażam przyjemne, czyste, świetliste energie poprzez to moje ciało. Moje ciało jest coraz bardziej zdrowe, lekkie, sprawne i wygodne.

W moim ciele jest dużo dobrych uczuć, które są moimi sojusznikikami. Moje ciało jest moim sojusznikiem.
Jestem w swoim ciele harmonijnie, w każdej części swojego ciała jestem harmonijnie i mam dużo energii, dużo pranah.

Odczuwam siebie coraz bardziej, odczuwam swoje życie w ciele. Jestem ugruntowany(-a) w swoim ciele i wolny(-a) od przywiązań do tego ciała i czuję się z tym bezpiecznie, swobodnie, czuję się wolnym(-ą).

Czuję w swoim ciele dużo radości, światła, spokoju, szczęśliwości, błogości, wszystko w swoim ciele, w każdym swoim ciele, przez wszystkie wcielenia. Jest to dla mnie korzystne i bezpieczne. Jestem bezpieczny(-a) w swoim ciele, w każdym swoim ciele. Doceniam to swoje ciało, doceniam każde swoje ciało.

Jestem wolnym(-a) i szczęśliwym(-a) w swoim ciele, w tym swoim ciele, w każdym swoim ciele. Czuję wdzięczność za to moje ciało, za każde moje ciało. Dziękuję Bogu i Niebiosom za to moje ciało, dziękuję za każde moje ciało, we wszystkich wcieleniach.

Dekret: Praca z Pozytywami w Relaksacji

W stanie Alfa, w Relaksacji, w Śawasanam, można wpoić, inaczej nauczyć podświadomość czy niższą Jaźń (Swah, Anawa), następujących programów rozwoju duchowego.

Znam boską definicję i znaczenie Prawdy. Om Satyam!
Wiem, jak dostrzegać Boską Prawdę.
Wiem, jak stosować Boską Prawdę i żyć w zgodzie z Boską Prawdą.
Wiem, jak przyjmować Prawdę, Satyam.
Wiem, kiedy przyjmować Prawdę, Satyam.
Wiem, jaka jest różnica między Prawdą Boga, a prawdą z ego.
Wiem, jak to jest akceptować Prawdę innych ludzi.
Znam różnicę między świadomością lustra, a projekcjami.
Wiem, jak to jest odróżnić świadomość lustra, od własnych projekcji.
Wiem, jak to jest odróżnić świadomość lustra, od czyiś projekcji.

Wiem, jak patrzeć na ludzi z miłością i świadomością.
Wiem, jak patrzeć na ludzi z miłością i świadomością bez projekcji.
Wiem, jak patrzeć na ludzi z miłością i świadomością bez bycia obiektem projekcji.
Wiem, jak patrzeć na ludzi w zgodzie z Najwyższym Dobrem.
Wiem, jak reagować na ludzi w zgodzie z Najwyższym Dobrem.

Dodatkowo, reagowanie na fobie szaro-astralne lub inne, często mylone z biała aurą uświęcenia w Bogu. Można cokolwiek podstawić np. ego, egon:

Wiem, jak odróżnić jasno-szary astral, od Boskiego Światła, również, gdy Boskie Światło jest świetliście białe. Wiem jak odróżnić jasno-szare demony astralne od aniołów światłości Bożej!
Znam różnicę między jasno-szarym astralem, energią lucyperyczną, a boskością, daiwam.
Znam boską definicję zdrowych granic wobec jasno-szarego astrala.
Wiem, jak to jest zachować zdrowe granice wobec jasno-szarego astrala.
Wiem, jak reagować na jasno-szary astral zgodnie z Najwyższym Dobrem.
Wiem, kiedy reagować na jasno-szary astral i jak odróżniać go od białego światła świętości Bożej.
Wiem, jak z miłością patrzeć na jasno-szary astral lucyperycznych demonów.

Wiem jak z miłością patrzeć na ludzkie ego, własne jak i cudze.

Z wdzięcznością dla Stwórcy-Kreacji!

Dekret: Modlitwa Zasługiwania

Zasługuję. Zasługuję na całe dobro. Nie jakieś, nie trochę, ale całe dobro jakie jest.

W swoim umyśle oraz sercu mam totalną wolność i swobodę. Teraz przenoszę się w nową świadomość, gdzie mam wolę widzenia siebie inaczej niż dotychczas. Jestem gotowy(-a) na kreację nowych myśli o sobie i o swoim życiu. Moje nowe myślenie stają się moim nowym doświadczeniem życia w Bogu i z Bogiem. Teraz wiem i afirmuję, że jestem Jednością z Prosperującą Mocą Wszechświata.

Prosperuję teraz na różne sposoby. Olbrzymia ilość możliwości jest przede mną. Zasługuję na życie, zasługuję na dobre życie. Zasługuję na miłość, zasługuję na obfitość miłości. Zasługuję na dobre zdrowie. Zasługuję na komfortowe życie i dobre prosperowanie. Zasługuje na szczęście i radość. Zasługuję na wolność bycia kimkolwiek chcę być. Zasługuje na więcej niż to wszystko. Zasługuje na całe dobro jakie jest mi przeznaczone z góry, od Boga, Stwórcy Wszechświata.

Wszechświat jest więcej niż chętny i gotowy na manifestację tego nowego w co wierzę. Wszechświat akceptuje tą obfitość życia z radością, przyjemnością i wdzięcznością, za wszystko na co zasługuję!

Zasługuję, Zasługuję, Zasługuję. Akceptuję to, wiem, że to jest Prawdą. I tak właśnie jest.

Om Bhadram – Om Satyam!

(Kontynuujemy afimowanie przez 41 dni lub 81 dni albo 101 dni wypatrując rychłych skutków praktyki.)

Zapraszamy na warsztaty rozwoju duchowego prowadzone przez Święte Bractwo…

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *