Ezoteryka Serca – Krąg Hridaja

Gana – Krąg Serca, Krąg Nauki i Medytacji. W umyśle człowieka tkwi pomieszanie spowodowane aktem wolnego wyboru oddzielenia się od boskości, oddzielenia od źródła czy korzenia własnego istnienia, od prawdziwego zaopatrzenia we wszystko czego tylko człowiek naprawdę potrzebuje. Z powodu popadnięcia w ciemności materialnego świata iluzji (Maja), pożądań i zwierzęcych instynktów, ludzkie istoty znajdują się z dala od ich właściwej i jedynej ścieżki rozwoju, którą jest wąska i ciasna droga do boskości. Czas zakończyć bezsensowne błąkanie się po bezdrożach i demonicznych manowcach ludzkiej egzystencji.

Uświadomienie sobie dziecięctwa Bożego całego ludzkiego rodzaju w poczuciu wspólnoty wszystkich istot, to pierwszy krok przebudzenia ku prawdzie jedynej rzeczywistości. Wszyscy jesteśmy jedną istotą, jedną duszą. Tylko dlatego, kiedy ranisz innych, tak naprawdę ranisz siebie. Prędzej czy później poczujesz głęboką prawdę tego faktu. Jeśli zaś wszyscy, wraz z młodszymi naszymi braćmi zwierzętami i roślinami jesteśmy jedną istotą, jednym duchem życia, to możemy powiedzieć iż wielcy zbawiciele tacy jak Jezus Chrystus ponieśli tyle samo cudze jak i własne brzemię grzechu. W poczuciu jedności, cudze cierpienie jest bowiem dokładnie własnym cierpieniem. Oto esencja współodczuwania której próbował nauczyć wielki prorok i jogin, Gautama Buddha.


Maheśwara to Wielka Doskonałość, Wielki Ideał wszystkich duchowych, boskich Ideałów i Doskonałości. Maheśwara to jaśniejący obraz Esencji Sain w którą wpatrują się wszystkie udoskonalone w procesie przemiany dusze żyjących istot. Maheśwara to ostateczny cel Apjajany, Ścieżki Wewnętrznego Życia. Otwórzcie swe serca i słuchajcie głosu Pana Boga, który wzywa was jak Pasterz nawołujący swoje stado. Maheśwara to najdoskonalsza osobowa forma czy postać Pana Boga, jaką tylko można sobie jeszcze uzmysłowić w głębi swej anielskiej duszy.

Maheśwara, Najwyższy Pan powiada: “Gdy schodzicie się razem w Moim Imieniu, ustanawiacie Krąg (Ćakram) do którego Moja miłość (Prema) może spływać tak swobodnie, że nawet może spowodować poczucie nad- miernego przepełnienia siłą tej miłości i mocą współodczuwania, która jej towarzyszy. Miłość Moja łamie wszelkie bariery i odsłania Boga we wnętrzu prawdziwej waszej istoty, która zawsze jest obrazem i uosobieniem samego Boga. Coraz bardziej jaśniejąc stajemy się podobni do Rzeczywistości na obraz i podobieństwo której zostaliśmy stworzeni. Zawsze jestem obecny we wnętrzu każdej ludzkiej istoty, jednakże wy nie zdajecie sobie z tego sprawy. Odbijam się w czystym zwierciadle duszy jak obraz słońca w lustrze. Tylko wtedy, kiedy wy sami stwarzacie właściwe warunki, możecie doświadczać Mojej wszechobecności.”

KRĄG HRIDAJA to krąg studiowania wiedzy ezoterycznej w połączeniu z głęboką kontemplacją czy rozważaniem nad przedmiotem studiów. Ezoteryczna wiedza tajemna budzi się w sercu i umyśle jako przypływ rozumienia pojawiający się z głębi ludzkiej istoty, z jej anielskich poziomów świadomości zawsze wpatrzonych w Najwyższego Pana i Boga, w Maheśwarę. Każda Grupa studiująca ezoteryczne pisma Bractw Zakonnych Himawantu jest w swej istocie Kręgiem Hridaja.

Kręgi Hridaja które powołano są jedynie zapoczątkowaniem całego ruchu niebiańskiej mądrości i będą stopniowo wzrastały. Koordynatorzy (Snataka) Kręgów Hridaja powinni dodawać odwagi członkom swoich własnych grup studyjnych do zapoczątkowywania ich własnych nowych kręgów ezoterycznych studiów, nawet z dwoma lub trzema osobami. Maheśwara zawsze przeleje swoją miłość do każdego nowego Kręgu Nauki Ezoterycznej Szkoły Duchowej.

Maheśwara, Najwyższy Pan powiada iż potrzeba więcej grup skupionych na rozwijaniu charyzmatycznego daru duchowej mądrości, pojmowania i rozumienia według ducha adwaity, mądrości niedualnej, która zawsze spogląda z punktu widzenia jedności, który to jest jedynym boskim punktem widzenia. Jedno Oko Boga widzi zawsze tylko z punktu jedności i całości. Trzecie Oko jest zawsze boskim okiem poglądu adwaity, punktu widzenia jedności i całości wzoru stworzenia.

Obowiązkiem istot Przebudzonych Duchowo jest rozprzestrzenianie Orędzia Laja Jogi, które jest Orędziem Prawdy, Pokoju i Miłości. Istnieje wiele sposobów wypełniania tego boskiego obowiązku przebudzonej duszy, jednakże Kręgi Nauki przybliżające anielską świadomość stanowią, ze względu na wsparcie samego Pana Maheśwary, sposobność najbardziej użyteczną w boskiej Misji.

Rozpoczęcie nawet najskromniejszej pracy w tym kierunku spowoduje, że po pewnym czasie pojawią się zupełnie nowe możliwości, a nasza skromna praca powiększy się i wyda niezliczone duchowe owoce. Poznacie ich po owocach (siddhis). Tak określa się uczniów ścieżki i ich pracę. Jest to służba dla nowego wieku prawdy.

Krąg Hridaja to dziewięciostopniowa ścieżka niebiańskiej wiedzy duchowej pochodzącej od Bożych aniołów (dew). Hridaja (Hrydaja) to Krąg studiów ezoterycznej wiedzy tajemnej opartej o zasadę widzenia jedności i całości. Duch jedności (zgody) musi zawsze towarzyszyć takim ezoterycznym spotkaniom. Ścieżka jest dziewięciostopniowa, gdyż istnieje dziewięć stopni poznania mądrości, poprzez które przechodzą adepci zanim ostatecznie zgłębią Misterium Tajemnicy.

Hrydaja (Hridaya) to dosłownie Ciało Serca. Daja bowiem to powłoka lub ciało, a HRH (Hryh, Hrih) to jądro, rdzeń, także serce lub wnętrze oraz esencja (Sain) naszej istoty. Niebiańska ścieżka okazuje się podróżą ku coraz bardziej esencjonalnemu poznaniu Rzeczywistego – zwanego Misterium. Lotos (Padma) Hrydaja, jako ośrodek skupienia, odnajdujemy w obszarze grasicy, jako tak zwane górne serce w formie kwiatu lotosu o dziewięciu płatkach, które symbolizują odpowiednio dziewięć sfer niebiańskich podzielonych na trzy grupy czy hierarchie zwane Bhutakaśa, Manakaśa i Ćittakaśa. Kolejne płatki oznaczają kolejne stopnie wtajemniczenia w Ducha Niebiańskiej Mądrości.

Słowo “Hridaja” oznacza serce, jądro, wnętrze, rdzeń, a także esencję. Nazwa ta odnosi się także do ośrodka subtelnej energii zwanego ośrodkiem grasicznym, anielskim lub górnym sercem. Bogactwo jogi jest ogromne. Lekcje zwane “Hridaja” to ledwie szkice obejmujące podstawę wiedzy duchowej czy ezoterycznej Wielkich Mędrców, jednakże tak pomyślane, by dotknąć tego co jest najważniejsze i najistotniejsze dla pracy nad sobą w Drodze duchowego rozwoju. Wspólnie będziemy przebywać Drogę do coraz bardziej rdzennych i mistycznych nauk Himawantu. Śri Widja, Święta Wiedza, to serce wszelkich nauk i przedmiot uwielbienia aniołów Bożych, dew zamieszkujących Niebiosa, Raj.

Kolejne tematy pomyślane jako lekcje do świętych czytań, jak na Wschodzie zwane są kręgi w których przekazuje się czystą wiedzę ze źródła zwanego prawdą, przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką i praktyką laja jogi. Stanowią także materiał dla osób zainteresowanych głębszą praktyką oczyszczania aury, ćakramów i rozwoju duchowego.

Kolejne serie zawierają po dziesięć lekcji ezoterycznych wprowadzających coraz głębiej na drogę czystości i świętości, wyjaśniając rozmaite aspekty duchowej wiedzy niezbędnej w podróży dla poważnych poszukiwaczy prawdy. Laja Joga jest jedną z najstarszych form jogicznego przekazu, jakie istnieją i jedną z czterech, które w tym wieku Kali mogą być z powodzeniem praktykowane (oprócz mantra, hatha i radźa jogi). Nauczyciel Laja Jogi przekazał wiele środków do osiągania harmonii, oczyszczenia, wyciszenia, uzdrowienia, oświecenia… Jest życzeniem piszącego te słowa, aby przekaz ten mógł popłynąć do wszystkich, którzy tego potrzebują i pragną się weń wgłębić.

Lekcje “Hridaja” pomyślane są jako materiał dla wszystkich Wnuków Księgi, którzy inicjowani czy też nie, potrzebują zsynchronizowania z Odwieczną Mądrością i jej żywym źródłem. W szczególności polecamy wiedzę tu zawartą jako przedmiot medytacji i skupienia wszystkim inicjowanym adeptom Laja Margi, w tym Bhaiszadźja Jogi, Narajana Jogi, Wastoszpati Jogi, Kundalini Jogi, Bhutadźaja Jogi i wielu innych form przekazu Laja Margi. Zakon Misterium niesie bowiem ideę jedności duchowych ścieżek tak Wschodu jak i Zachodu, ideę jedności wszystkich religii.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Kręgów Hridaja zapraszamy do korespondencji, którą prosimy kierować na adres Bractwa Zakonnego Himawanti podany w zakończeniu publikacji. Wiele Błogosławieństw od mego nauczyciela, Mahaguru Swami Baba Śiwananda G.P. z Darjeeling zwanego też Guru Ananda Śiwa.


Aćarjaćarja Swami Paramahansa Lalita-Mohan-Ji G.K.

Hridaya Yoga Vidya

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Ezoteryka Serca – Krąg Hridaja”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *