Gematria – Numerologia – Liczbowanie

Wiedza numerologiczna oparta na cyfrach i liczbach jest ezoteryczną nauką o wiele szerszą i głębszą niźli ludzie powszechnie sądzą i nie należy jej traktować jedynie jako prostej zabawy z przymrużeniem oka, chyba, że jest się jeszcze nieuczonym dyletantem w tym przedmiocie. Mędrcy starożytni w kulturze Europy i Azji, a także Egiptu dobrze znali nauki o zamianie liter alfabetu na cyfry i gematrycznym odczytywaniu ukrytych w nich znaczeń. Gematria jest doskonale znanym biblijnym liczbowaniem, gdzie w Apokalipsie jako liczbę zła podaje się słynną wibrację (666). Jeden z podstawowymach sposobów odczytywania wiedzy z liczb to interpretacja z imienia, nazwiska, a także nazw miejscowości czy kraju. 

Gematria (hebr. גימטריה z grec. γεωμετρια) to system numerologii kabalistycznej opierający się pierwotnie na języku i alfabecie hebrajskim, zaś samo słowo gematria pochodzi od greckiego słowa geometria. Wygląda na to, że gematria powstała jednocześnie w kulturze semickiej i greckiej lub w tym samym czasie została tam rozpowszechniona. Istnieje kilka form gematrii, między innymi “objawiona” i “mistyczna”. Gematria, po staropolsku Gematrija, odnosi się zwykle do przeliczania słów i pojęć w języku hebrajskim, zaś jej odpowiednik oparty już na alfabecie greckim albo łacińskim (angielskim) nazywany jest współcześnie Numerologią. Aby zajmować się hebrajską gematrią czy jej greckim odpowiednikiem trzeba doskonale poznać alfabet oraz zapis cyfr odpowiadających literom. Same litery alfabetu jako znaki także są przedmiotem studiów i rozważań. Znaki alfabetu uporządkowane są w zapisie hebrajskim od strony prawej do lewej. 

Gematria albo g’matria to analiza oparta na numerycznych odpowiednikach liter i mistyczna czy psychologiczna interpretacja wyników dokonywana wedle odpowiednich, bardzo ścisłych reguł. Na język polski można to przetłumaczyć jako numerologię słów. Termin gematria pochodzi  z greki, czy to ze słowa “geometria” czy też ze zlepku słów “gamma” i “trzy” ponieważ  litera “gamma” znajduje się  w greckim alfabecie na miejscu trzecim. Istnieją różne sposoby przypisywania konkretnym literom odpowiadającym im liczb, co daje konkretne techniki analizy gematrycznej. Pierwszą literką jest w alfabecie “Alef“, ostatnią “Taw“, stąd popularne greckie Alfa i Omega to w oryginale hebrajskim AlefTaw. W alfabecie gematrycznym przyjętym dla numerologii łacińskiej mamy odpowiednio A oraz Z (Zet) jako pierwszą i ostatnią literę. Dawniej gematrię nazywano psychologią matematyczną. Istnieje gematria dla alfabetów takich jak cerkiewno-słowiański czy język rosyjski, jednak główne zasady tworzenia portretu osobonazwy (imion czy nazw) oraz reguły interpretacyjne nie ulegają zmienie w stosunku do metod greckich czy hebrajskich. Osobne wielkie systemy gematrii, to studia nad pismem chińskim, japońskim czy devanagari (indyjskim), które nie są oparte na literach alfabetów takich jak grecki, łaciński czy hebrajski. 

Warto zapamietać zasadę, że “nie ma mistyki bez liczbowania“, “nie ma ezoteryki bez gematrii“. Numerologia mistyczna pozwala w sposób generalnie pewny ustalić jakość wibracji nauczycieli duchowych, liderów kursów ezoterycznych, źródeł przekazów channelingowych, a co za tym idzie ocenić wstępnie wartość oraz jakość materiału i idei jakie zostaną zaprezentowane. Rozeznawanie wibracji to bardzo podstawowa umiejętność wszystkich osób znajdujących się na duchowej drodze rozwoju. Odróżnianie niskich, mrocznych i demonicznych wibracji osób czy miejsc od wibracji wysokich, duchowych i boskich jest jedną z elementarnych podstaw na jakich opiera się magia, ezoteryka, kabała, gnoza, hermetyzm, mistyka, duchowość, etc. 

Podstawową, najbardziej znaną procedurą numerologiczną jest przypisywanie literom cyfr od 1 do 9. W numerologii jest to tak zwana liczba Soma (hebr. Mispar Katan) czyli wibracja Ciała oraz Życia na zewnętrznym, fizycznym planie. Jako podstawę obliczeń przyjmuje się międzynarodowy alfabet numerologiczny:

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ 
Numerologia Pitagorejska

Używamy generalnie Numerologii Pitagorejskiej, gdzie przyporządkowanie numerków oparte jest na kolejności liter w alfabecie. Pitagoras opracował numerologię na wzór hebrajskiej kabalistycznej czy henochiańskiej gematrii, stąd jest to system dobrze sprawdzony i praktyczny, chociaż wymaga dłuższych studiów i dobrych nauczycieli, aby nauczyć się nim biegle posługiwać. Litery narodowe dopisuje sie do litery głównej, od której pochodzą. Przykładowo, litera “Ą” ma taką samą wibrację numerologiczną jak A.

Hasłowa, pobieżna interpretacja tych cyfr jest następująca:

 • 1 – liczba unifikacji, jedności, matki, przewodzenie, indywidualizm, egotyzm, senny; 
 • 2 – liczba konfliktów, dwoistości, dyplomacja, uczuciowość, krytycyzm, bezwolność; 
 • 3 – liczba serca, trójcy, trójkąta, silna, przedsiębiorcza, wola działania, zmysłowość; 
 • 4 – liczba żywiołów, podstaw, natury, logika i krytyka, pracowita, oszczędność lub skąpstwo; 
 • 5 – liczba duszy lub żywiołów, zmysłowa, zrównoważona, szukająca wiedzy, magnetyczna; 
 • 6 – silne ego, osoba rodzinna, prorodzinny, kreatywność intelektualna, apodyktyczna, magiczna; 
 • 7 – ścieżka mistyczna, introwersja, niepokój duszy, marzycielstwo, wrażliwość i duma; 
 • 8 – liczba biznesmenów, władzy i bogactwa, materialistów, determinacja, upór; 
 • 9 – liczba doskonałości, perfekcji, ojca, wibracja spełnienia, bezinteresowność; 

W celu głębszej analizy numerologicznej, pełniejszej interpretacji imienia lub nazwiska czy nazwy miejscowości, ale też poszukiwania ukrytych znaczeń i tendencji, stosuje się rozwiniętą wersję liczbowania. Wyliczeń dokonuje się wówczas dla trzech następujących aspektów: Ducha, Jaźni i Ciała, co jest odpowiednio określane jako Nous, Psyche i Soma (N-P-S). Soma tyczy spraw życiowych, codziennych, cielesnych, jest to Ciało, Materia, Świadomość. Psyche to liczba Psychikonu, czyli emocjonalno-myślowej natury, umysłu, Astromentalu, Duszy, Podświadomości. Nous to sfera Ducha, Nadświadomości, Jaźni Wyższej. Taki podział opiera się na prostej zasadzie rozwijania i skracania liczb. osobno bada się jeszcze tak zwany Gematrikon (G) czyli wibracje zasilającej osobonazwę energii.

Przyporządkowania liczbowe dla poszczególnych aspektów dla pełnego wyliczania numerologicznego portretu osobonazwy NPS (Nous – Psyche – Soma) zawiera poniższa tabelka.

LiteraNousPsycheSoma
A, Ą10011
B10122
C, Ć10233
D10344
E10455
F10566
G10677
H10788
I10899
J109101
K110112
L, Ł111123
M112134
N, Ń113145
O, Ó114156
P115167
Q116178
R117189
S, Ś118191
T119202
U120213
V121224
W122235
X123246
Y124257
Z, Ż, Ź125268

Dane te z łatwością można obliczyć samemu. Koluma Soma to powszechnie znany podział dziewiątkowy. Kolumna Psyche wynika z numeru porządkowego, jaki ma dana litera w alfabecie (bez polskich znaków). Gdy od niej odejmujemy jeden (1) i wstawiamy (1) na początku (lub inaczej: po odjęciu 1 dodajemy 100), uzyskujemy liczbę Nous (Rodzaj Ducha). A jak cyfry tej liczby dodamy do siebie otrzymujemy cyfrę elementarną, skróconą, potrzebną do interpretacji Soma. Przykładowo dla litery „P“: numer porządkowy w alfabecie to 16 (Psyche). Odejmujemy 1 i dostawiamy 1 na początku i w ten sposób uzyskujemy Nous=(115) (albo 16-1+100=115). Jak dodamy do siebie cyfry z liczby 115 (1+1+5) otrzymamy (7), czyli cyfrę wibracji Soma, podobnie gdy dodamy 1+6 = (7). Popularne wprowadzenia do numerologii na Zachodzie zajmują się głównie zliczaniem samej wartości Soma tak dla daty urodzenia czy wydarzenia oraz dla imionnazwisk, miejsc urodzenia czy miejsc zamieszkania, stąd duża zawodność takich zabaw, szczególnie jesli o portretowanie osobowości i jakości ducha oraz badanie wibracji osób idzie. Data urodzenia czy zdarzenia jest tylko pomocniczą informacją w stosunku do wibracji osobonazwy i miejscowości, zatem nie powinna być przedmiotem analizy w oderwaniu od imion czy innych składowych badanej osobobonazwy. 

Wyliczenia numerologicznego osobonazwy dokonujemy dla tych trzech aspektów, wpisując obok każdej literki imienia i/lub nazwiska czy miejscowości odpowiednie wartości tych trzech aspektów.

Wyliczenie numerologiczne NPS (tzw. numerogram, portret osobowości zbiorowej, wibracje osobonazwy miejsca zamieszkania lub urodzenia) dla miejscowości Sopot przedstawia się następująco:

      NousPsycheSoma
S118191
o114156
p115167
o114156
t119202
 5808522
 1313 
 44 
Cykl życiowy lekko wzrostowy

Zanim zaczniemy taki portret liczbowy interpretować, należy zapoznać się z pewnymi podstawowymi zasadami interpretacyjnymi. Nie jest możliwe ich przestrzeganie bez znajomości cyklów życiowych, oraz liczb specjalnych – mistrzowskich i demonicznych. W zależności od tego jakiego rodzaju mamy cykl życiowy, interpretacja wibracji osobonazwy może być znacząco odmienna. 

Cykle rozwoju

W zależności od numerologicznej wibracji pierwszej i ostatniej litery danej osobonazwy, można wyróżnić trzy cykle rozwoju:

 • Stagnacyjny – gdy pierwsza i ostatnia litera mają tę samą wibrację, np. imiona: Alima, Andrzej, Justyna. To dobry cykl życiowy z takim samym końcem jak i początkiem (A)=1. Nie ma dołka, nie ma cyklu urwanego, bardzo dobry rytm. Koniec jest płynnym początkiem cyklu następnego, bez kłopotów. Jest to cykl prosty, utrzymujący, zachowawczy. Jednak dla rozwoju duchowego niekorzystny z uwagi na generalny brak możliwości wzrostu w górę! Cykl ten jest korzystny dla osób utrzymujących życiowy status czy dziedzictwo, ale jest niekorzystny dla osób pragnących rozwoju czy awansu życiowego. Mamy dziewięć typów cyklu stagnacyjnego, na poziomie każdej cyferki osobny rodzaj cyklu stagnacyjnego, co może dawać różnice w funkcjonowaniu osobonazwy. Cykl stagnacyjny wskazuje generalnie na konieczność przyjęcia aspektu środkowego (zerowego) znaczenia liczb i cyfr w sumach końcowych portretu numerologicznego. 
 • Upadkowy – gdy ostatnia litera osobonazwy odpowiada cyfrze niższej niż litera pierwsza, np. większość polskich imion żeńskich: Gosia (G)=7 ⇒(spadek)⇒ (A)=1, Maria (M)=5 ⇒(spadek)⇒ (A)=1, Hanna (H)=8 ⇒(spadek)⇒ (A)=1, Ewelina (E)=5 ⇒(spadek)⇒ (A)=1, ale też przykładowo: Kuba (K)=2 ⇒(spadek)⇒ (A)=1, Rafał (R)=9 ⇒(spadek)⇒ (Ł)=3. Kolejny każdy cykl przy takim imieniu jedzie w dół:

Z takim imieniem trudno jest podnieść się w górę, to cykl degeneracyjny czy upadkowy w każdym powtórzeniu, a im większa różnica między cyfrą pierwszą a ostatnią, tym upadek bardziej ostry. W przedstawionym przykładzie 7-1=6, czyli kolejny cykl zaczyna się o 6 stopni niżej niż pierwszy i każdy kolejny zaczyna się o kolejnych 6 punktów niżej. W literce (S) możliwe nadęcie ego i rozdźwięk z rzeczywistością ze względu na dużą amplitudę wahań wibracyjnych. Cykl życiowy upadkowy generalnie wskazuje na konieczność przyjęcia aspektu ujemnego, negatywnego w interpretacji liczb i cyfr sum końcowych NPS. Cykl upadkowy może być w trzech rodzajach nasilenia jako słaby (1-3), średni (4-6) oraz mocny (7-9), zależnie od wielkości różnicy wibracji początkowej i końcowej. Cyfry początku i końca cyklu dają też podstawę do szczegółowego wnioskowania o znaczeniu cyklu w portrecie osobonazwy. 

Przy cyklach upadających trzeba się ratować w nowym cyklu zaczynając coś nowego, aby nie zjechać na dno.

 • Wzrostowy – gdy ostatnia litera osobonazwy odpowiada cyfrze wyższej niż litera pierwsza, np. imiona: Lalitamohan (L)=3 ⇒(wzrost)⇒ (N)=5, Mohan (M)=4 ⇒(wzrost)⇒ (N)=5, Sławomir (S)=1 ⇒(wzrost)⇒ (R)=9, Mateusz (M)=4 ⇒(wzrost)⇒ (Z)=8. Każdy kolejny cykl przy takim imieniu idzie, wznosi się w górę. Przy imieniu Mohan, osoba zawsze kończy 1 stopień wyżej niż zaczęła (5-4=1).

Cykl życiowy wzrostowy generalnie wskazuje na konieczność przyjęcia aspektu dodatniego, pozytywnego w interpretacji liczb i cyfr sum końcowych NPS. Cykl wzrostowy może być w trzech rodzajach nasilenia jako słaby (1-3), średni (4-6) oraz mocny (7-9), zależnie od wielkości różnicy wibracji końcowej i początkowej. Cyfry początku i końca cyklu dają też podstawę do szczegółowego wnioskowania o znaczeniu cyklu w portrecie osobonazwy. 

Ta cykliczność i jej posów, skok, tyczy wszystkich dziedzin, jakimi się ludzie zajmują – biznesem, miłością, polityką czy duchowością. Kształt cyklu służy do jasnowidzenia, jak się wszystkie rzeczy człowiekowi ułożą. To są głębokie kwestie i nie należy ich spłycać, to determinanta całego życia, losu. Tutaj bierzemy pod rozwagę z uwagi na wzrostowy cykl życiowy generalnie znaczenia aspektu dodatniego czy pozytywnego liczb i cyfr w sumach końcowych portretu NPS. Istnieją od tego wyjątki jak chociażby wibracje demoniczne w Nous czyli liczby z rodziny (66x ze wszystkimi ich permutacjami), (17), (15), (23) czy liczba (217). Te wibracje zwykle rozpatrywane są jako wzrostowo negatywne o wielkiej sile szkodliwości. 

Jako osobonazwa o określonej ilości liter w swoim imieniu podziel życie na ilość liter i zobacz, do jakiego cyklu pasujesz, jaka wibracja (której litery) realizuje się w tej chwili. Ile życia za, a ile przed tobą. Rozrysuj swoje imię na wykresie korzystając z numeracji SOMA. 

Liczby mistrzowskie

Jeśli w dodawaniu, w sumie końcowej uzyskamy liczby składające się tylko z takich samych cyfr, np. dwucyfrowe: (11), (22), (33) itd., lub trzycyfrowe: 111222333 itd., rozpatrujemy je bez dalszego skracania i traktujemy zwykle jako Liczby Mistrzowskie. Liczby te dzielą się na Mniejsze i Większe Liczby Wtajemniczeń. Mniejsze liczby wtajemniczeń to: (11), (22), (33), (44). Większe liczby Wtajemniczeń Planetarnych, czyli Pięć Wtajemniczeń Duchowych to liczby (55), (66), (77), (88), (99). Liczby Mistrzowskie o wibracji (33) oraz (66) nie zawsze są rozpatrywane jako pozytywne. Szczególnie w badaniu liczby (66) trzeba być uważnym, gdyż może ona mieć jakoś wibracji tożsamą z demonicznym wzorcem o jakości (660). 

Cieniem liczby (33) jest ego, magiczne (6), przez które wielu upada, szczególnie w kraju o kiepskiej wibracji osobonazwy takiej jak POLSKA. Należy pamiętać, że każda z Liczb Mistrzowskich ma trzy aspekty interpretacyjne: dodatni (jakości pozytywne), środkowy (jakości neutralne) oraz ujemny (jakości negatywne). Wibracja (11) dla przykładu, jeśli cykl życiowy osobonazwy jest upadkowy przejawiać się może najczęściej w negatywnym aspekcie jako niski czy podły charakter, jako osoba oddająca się wszelkim niemoralnym występkom. Taki pseudo mistyk będzie i owszem, przejawiał czy propagował mnóstwo oryginalnych i niepotykanych idei, ale będą one nic nie warte, będą toksyczne, infantylne, będą prowadzić do zguby i zatraty duchowej. Wibracja (11) przy cyklu życiowym stagnacyjnym to zwykle brak wiary we własne siły i możliwości, bezwiara, ateizm, niechęć do wszelkich ziemskich spraw, zależność finansowa czyli ekonomiczne niewolnictwo. Tylko dodatni cykl życiowy i brak demonicznych cieni w portrecie gematrycznym (N-P-S) dają ten pozytywny obraz mistycznej osobonazwy jaki często jest uważany za przynależny osobie o wibracji (11) w portrecie (N-P-S). Podobnie jest z pozostałymi tak zwanymi Liczbami Mistrzowskimi, z których jak widać wcale nie zawsze należy się cieszyć, a tylko wtedy, gdy spełniają szereg szczególnych, istotnych warunków. 

Należy także pamiętać o szczególnym badaniu Liczb Magicznych czy Doskonałych takich jak (6), (28) czy (496). Liczby te należą do liczb magicznych jak wibracja (6) bo jej dzielniki 1, 2, 3 dają w sumie (6), także liczba (28), bo suma jej dzielników, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 daje (28). Liczby Magiczne (28) oraz (496) to liczby mistrzowskiej czy magicznej dziesiątki, gdyż w sumach dają (10), a także liczby Władzy Maga. Znane są fascynacje Pitagorasa i pitagorejczyków nad właściwościami Liczb Doskonałych w numerologii zwanych Liczbami Magicznymi. Czwartą Liczbą Magiczną, która może czasem się pojawiać przy badaniu wyjątkowo długich osobonazw jest (8128), co ciekawe także dająca wibrację liczby (10). Ludzie, którzy jako o magicznej liczbie myślą tylko o wibracji (6), niestety nie wiele wiedzą o Hierarchii Magów ani o gematrycznych właściwościach liczb. Magiczna Liczba (496) zdarza się jako jakość Ducha czyli Nous w niektórych imionach oraz nazwiskach osób będących magami z urodzenia. Najprostsze zabawy numerologiczne z liczbą (28) to dobieranie imion i nazwiska kandydatów na magów tak, aby razem było 28 liter. Liczba (28) jest w gematrii symbolem mądrości przejawianej w świecie dualizmów. Ludzka dłoń składa się z 14 paliczków, a dwie dłonie razem mają 28 paliczków. Dłońmi można zatem dokonywać mądrych czynów dających magiczne rezultaty. 

Inną kategorią liczbą rozpatrywanych intensywnie w gematrii są tzw. Liczby Zaprzyjaźnione czy Liczby Przyjaźni. Są to takie liczby, z których każda jest sumą dzielników (mniejszych od niej samej) liczby drugiej. Pitagorejczycy analizowali parę liczb (220) oraz (284). Jeśli Nous imienia to (220), a Nous nazwiska (284), wtedy przyjmuje się to za doskonałą parę wibracyjną. Podobnie, jeśli imię żony ma jedną z tych liczb, a imię męża drugą, tak w Nous jak w Psyche czy Gematrikonie. Druga para Liczb Zaprzyjaźnionych jaka może łatwo zostać znaleziona w Nous lub Gematrikonie to (1184) oraz (1210). Co ciekawe, obie pary w po sumowaniu dają parę wibracyjną jako sumę prostą (4) oraz (5) z liczbą (14) jako tłem. Warto pamiętać o tych wibracjach, kiedy trafią się w portretach gematrycznych osobonazwy. 

Liczby diabelskie

W ramach poszukiwania ukrytych wibracji numerologicznych, istotne jest wyłapanie wibracji demonicznych. Z liczb dwucyfrowych należą do nich kolejno (17), (15) i (23) poczynając od największego natężenia zła, które liczby ze sobą niosą. Z liczb trzycyfrowych, a więc w sferze Nous najbardziej demoniczne imiona to wibracje (666), później cała rodzina imion od (660)-(669) z dwiema szóstkami na początku. Potem te, które mają w ogóle dwie szóstki w składzie Nous (trzycyfrowej sumy), np. (566), (626), (606), jest to pewna satanistyczno-okultystyczna gradacja w hierarchii, a posiadanie demonicznej „ksywki” czy personaliów to i stopień zaawansowania w czarnej loży, nawet jak osoba jest nieświadomym narzędziem. Liczba (665) dająca w sumie (17) to matka/ojciec Szatana (liczba poprzednia do (666)), a liczba (667) to syn/córka Diabła (liczba następna po (666)).

Niestety, liczba (668) (Polska) to tzw. wnuczka Szatana Diabła. Polska jako wibracja (668) dająca w sumie (20) to zwykle opętany sługus obcej jaźni czyli państwo służalec obcego imperium, kraj sprzyjający opętaniu obcymi, toksycznymi ideologiami, łatwy do opętania i kierowania przez inne kraje.

Najmocniejsze wibracje z rodziny (66x) i ich permutacji, to te, które w sumie dają inną wibrację diabelską czyli (663), (636), (366), które daję Liczbę Mniejszej Czarnej Loży (Darkworkers) o wibracji (15). Dalej liczby (665), (656), (566) dające w sumie (17) czyli liczbę Wielkiej Czarnej Loży. 

Generalnie przy imieniu lub nazwisku, sześcioliterowym, warto być czujnym. Niektórzy Nauczyciele duchowi dają imiona 5 lub 7-literowe, a sześcioliterowe w ogóle omijają. Z przesadną ostrożnością można też unikać dawania dzieciom imion sześcioliterowych, unikać nazwisk sześcioliterowych. Ale bez paniki, bo przykładowo (665) a (566) niewiele się różnią wibracyjną energią końcową, tym bardziej, że dają (17), najbardziej chyba diabelską liczbę dwucyfrową! Przykładowo (766), (686), (366), (466) to też czortowski syfek w Imieniu, Nazwisku czy nazwie miejscowości. Imiona Maryja i Piekło to (662), wibracje energetyczne tożsame, jedno wyraża drugie i do niego prowadzi, jakby się ktoś pytał. To jest wiedza duchowo-naukowa. Wiesia, Tadzio, Antoni, Ziemek, Czechu, Żaneta, Lesław, Iwonka, Aleksy, Julita – cóż trzeba uważać na osoby o takich zdrobnieniach czy imionach, szczególnie jak są do nich przywiązane. 660 dobre jest dla demonosamobójców, bo tym się kończy. 

Należy także pamiętać o demonicznej wibracji liczby (217), która uchodzi za liczbę dowódców upadłych Nefilim dowodzonych przez Szemhazaja. 

A jeśli chodzi o demoniczne imiona z Nous rodziny (666) czy lepiej (66x) (Diabły, Arystokracja Piekieł) i zbliżone to przykładowa lista imion, także nazwisk osób, na których skłonności trzeba bezwzględnie uważać! Niektóre z zamieszczonych imion i nazwisk należą do rodziny iloczynowych złych wibracji NPS. 

 Cyfra PowinowactwoImiona, Nazwiska, Osobonazwy
660
(606, 066)
Źródłowe Imiona
Gleba/Korzeń Diabła
Autori, Czechu, Cheops, Dykiel, Eckhart, Edison, Ella, Gulkan, Jasmin, Jaśmin, Kakowski, Nellin, Salomea, Wiesia, Walsch,  Wycech, 
661
(616, 166)
Praprapradziadowie
Diabła/Diablicy
Adwent, Alfons, Bastet, Chorub, Elvira, Grzech, Izolda, Jadwiga, Julian, Krzysztof, Kujawa, Mantra, Teofil, Żaneta, 
662
(626, 266)
Prapradziadowie
Diabła/Diablicy
Betiuk, Elwira, Estera, Fiutak, Gabruś, Gladys, John, Jóźwiak, Kołacz, Lasana, Marek, Margon, Maryja, Morgan, Mudrak, Pamela, Piekło, Sarita, Siwiec, Teresa, Widuch
663
(636, 366)
Pradziadki
Diabła/Diablicy
Aniela, Damian, Frayne, Gildia, Gumola, Howard, Józefa, Kapłon, Kawula, Makary, Miller, Mexico, Niemcy, Petra, Płonka, Sekuła, Stella, Tomiak, Veinar, Wejher, Wilber, Ziemek, 
664
(646, 466)
Dziadek/Babcia
Diabła/Diablicy
Anetka, Britta, Buller, Czajka, Cyprian, Czechy, Damazy, Flawia, Gazela, Gronek, Ksiądz, Lommel, Lublin, Mageya, Marcel, Marika, Marion Maryla, Matela, Matyja, Ryby, Szakal, Wadera, Weinar, 
665
(656, 566)
Ojciec/Matka
Diabła/Diablicy
Anzelm, Apollo, Berner, Feliks, Flinta, Górska, Hilarion, Jordan, Longin, Loroch, Nikola, Orion, Sławek, Solawa, Ulrich, Wejnar, Wella, Władze, Zelman, 
666Diabeł lub DiablicaAtinis, Aryman, Bestya, Cesarz, Dynamo, Fordon, Gabryś, Godwin, Gwidon, Hitler, Horska, Judith, Keleny, Kopacz, Lepper, Lesław, Marosik, Maryje (l.mn.), Maryna, Maryan, Murena,  Pestka, Quinbi, Remuna, Rzymskokatolicki, Satini, Sobota, Sophie, Shivam, Szajek, Terese, Tolkien, 
667
(676, 766)
Syn/Córka
Diabła/Diablicy
Aleksy, Antoni, Burcon, Dorota, Gilberd, Hermon, Hilary, Iwonka, Jolanta, Julita, Marczak, Metody, Otylia, Papież, Roxana, Tycjan, Vulcan, 
668
(686, 866)
Wnuk/-czka
Czorta
Durska, Fotyga, Hubert, Korona, Margot, Mirriel, Polska, Pystka, Rokita, Simran, Sundao, Szaman, Teista, Voozie, Wtorek, Yovita, 
669
(696, 966)
Prawnuczki
Diabła/Diablicy
Dżudżu, Musiał, Oberto, Natura, Regelinda, Stalin, Szejna, Szwedy, Tadzio, Weller, Wróbel, Zdenko

Grupa (66x) czy rodzina zbliżona do niskiej wibracyjnej jakości (666) w negatywnym aspekcie to silne egoizmy, sobkostwo, narcyzm, autyzm, własne (chore) ścieżki, izolacjonizm, brak współpracy, oddzielenie, niezdolność do pracy we wspólnocie, rozbicie związków – niezdolność do życia we dwoje, odpychanie innych od siebie, trudność w tworzeniu grup, rozbijanie grup porzucanie pracy, olewanie ludzi, ignorowanie poleceń nauczycieli i przewodników. Silne cechy egoistyczno-izolacyjne, chore postawy ego! Nie umieją bezinteresownie działać dla innych, tylko dla siebie. Egotyzm, sobkostwo to fundament ich funkcjonowania; dawanie i wspieranie jest dla nich przykrym wysiłkiem, jak coś robią, to tylko dla uznania, poklasku, pochwały, zawsze trzymając dystans, robią awanturki, plują na innych, nie robią to, co powinni, tylko własne widzimisię! Należy jednak pamiętać, że sama pojedyncza cyfra (6) to egoizm, a nie demonizm zaraz, jak w jej czarcich wzmocnieniach. Liczba (6) w pozytywnym wzrostowym cyklu jest zwyczajną Liczbą Magiczną. 

A poniżej dokładniejsza analiza takich demonicznych osobonazw pod kątem duchowego rozwoju.

      NousPsycheSoma
B10122
e10455
t119202
i10899
u120213
k110112
 6626823
 14145
 55 
Cykl życiowy stagnacyjny 2-2

Osoba posiadająca to nazwisko to takie pozorne serce/dusza (5) tyle, że już psyche ma wibrację egoistyczną (68), a głębia to Loża Demoniczna (662), bo liczby od 660-669 to podwójne egotyczno–demoniczne diabełki. Takie osoby sprawiają wrażenie ezoteryczno–mistycznych (5), ale faktycznie przekręcają w końcu wsystko w demoniczną, odwróconą gwiazdę (pięcioramienną), bo są z urodzenia istotkami opacznie myślącymi i źle wybierającymi, o zepsutym wnętrzu. Zaleca sie takiej osobie natychmiast zmienić nazwisko! Taka osóbka musiała mieć głębsze wtajemniczenie w Czarną Lożę (Magis) i dlatego zapewne urodziła się już z wibracyjnie negatywną tożsamością. Mogła też czynić po prostu wielkie zło odpowiednie dla poziomu tak wysokiego w Czarnej Loży i po prostu tam pasuje, odpowiada. Ciągłe oportunistyczno–szkodliwe myślenie, plotkowanie, odmowa obrony tego, co święte i dobre, co jest charakterystyką diabelskich z pochodzenia, złośliwych osób. Liczba “(23)” należy do słabszych niż demono “(15)”, “(17)”, ale negatywne działanie wewnętrzne w tym przypadku “(68)”, “(662)” są silniejsze niźli zewnętrzne “(23)”. I to widać u osoby, która swe destrukcyjności generalnie ukrywa i wybucha, aby coś lub kogoś dobić, jak odwód wojskowy diabła na polu bitwy. Osobonazwa Betiuk ma cykl życiowy (2) ⇒ (2), zachowawczy, stały, czyli skłonna jest do niepodlegania zmianom, stała w czortyźmie. Nie rozwija się ani nie upada w swej wibracji “(662)”.

      NousPsycheSoma
J109101
o114156
l111123
a10011
n113145
t119202
a10011
 7667319
 19101
 1011
 111
Cykl życiowy stagnacyjny 1-1

Jolanta to też jedno z bardziej paskudnych, diabelskich imion (odpowiada wnuczce Diabła (667)). Jak jakaś osoba ma na imię Jolanta , to nie należy jej powierzać żadnych funkcji duchowych. To istotne, bo Jolanta to imię związane z kierowniczą funkcją Czarnej Loży Diabła. Jolanta przekręci Dharmę i wypaczy każdą Ścieżkę Duchową, bo w tej wibracji silniejsze demony mogą się przejawiać. Złe imię czy nazwisko dyskwalifikuje do duchowych ról czy funkcji. Liczba (667) staje sie iluzoryczną, demoniczną Dziesiątką. 

Z pozoru może się wydawać, że imię jest dobre, bo końcowa wibracja to 1, a 1 to Unifikacja, Jednoczenie, Łączenie, Połączenie, Pojednanie, Jedność. Ale końcówka (10), która się sumuje do (1), świadczy o tym, że osobonazwa to mitomanka, osoba iluzoryczna, która udaje, że jest czymś dobrym, podczas gdy jest czymś złym, bo (766) w tle to liczba demoniczna, chociaż w pierwszym kontakcie może uchodzić za mistyczną czy uduchowioną. Osoby o takich wibracjach lubią chwytać władzę religijną czy duchową będąc półświadomymi sługami Czarnej Loży i chwytają ster udając, że służą dobru, podczas gdy niszczą duchowość. Cykl życiowy (1)<=>(1) to STAGNACJA, brak rozwoju, brak postępu.

Osobonazwa ANDRZEJ, mimo iż nie posiada trzycyfrowego demonicznego rozwinięcia w Nous, okazuje się być imieniem egotyczno-demonicznym.

      NousPsycheSoma
A10011
n113145
d10344
r117189
z125268
e10455
j109101
 7717833
 1515 
 66 
Cykl życiowy stagnacyjny 1-1

Cieleśnie wygląda na uduchowioną i pobożną mistykę, harmonię. Umysł i emocje spowite są jednak egoizmem o demonicznym (15) charakterze. Duch zasłonięty ciemnymi chmurami demonicznego egozimu. Zewnętrznie płytka duchowość, a wnętrze demoniczne, egoistyczne, bo (15) i (17) to najbardziej demoniczne tła. Imię dobre do zewnętrznej działalności, ale do wewnętrznych osiągów fatalne. To co płynie z wnętrza – te opory, rozkład, nieudolność to wszystko pokłady wewnętrznego, ciemnego egotyzmu, powodującego zawieszenia lub działania na opak w istotnych momentach w duchowej służbie i pracy!

      NousPsycheSoma
M112134
a10011
r117189
t119202
a10011
 5485317
 1788
 8  
Cykl życiowy upadkowy 4—>1

Osoby o takiej wibracji imienia zwykle nie potrafią osiągnąć bogactwa, dobrobytu, inaczej niźli wątpliwymi, demonicznymi czyli przestępczymi sposobami. Osoba jest podatna na oddziaływanie sił demonicznych i za zewnętrznie dobrą, pomyślną działalnością może stać tło negatywności i demoniczności (17), bo to najbardziej diabelska z liczb dwucyfrowych, jakie się w imionach uzyskuje. Demoniczność (17) to częste uleganie słabościom, fobiom, strachom, obawom, wątpliwościom, ucieczka przed nieistniejącymi zagrożeniami. Jeśli życie takiej osobonazwy podzielić na 5 okresów (bo mamy 5 liter w imieniu), to pierwszy jest dobry pod względem materialnym, a drugi kiepski. Na szczyt wchodzi w środkowej fazie życia, ale też kiepsko, nisko kończy cykl życiowy. Tendencje do gwałtownego upadku po wejściu na szcyty są widoczne, wyraźne. Chociaż osoba ma tendencje unifikacyjne (1) oraz mistyczne aspiracje (7), to jednak może woleć je zamienić w materialny dostatek, co przyniesie materialistyczną w sumie świadomość.

Na podsumowanie tej części ważna myśl dla osób posiadających niekorzystne wibracje numerologiczne – zmienianie tożsamości rodzi człowieka na nowo. Wyrywa ze starego i pomaga wędrować w nowym, lepszym rytmie!

Zasady interpretacyjne

Sporządzając portret numerologiczny, bierzemy przede wszystkim pod uwagę najczęściej używaną formę imienia czy nazwiska. Jeśli ktoś ma na imię Alexandra, a używa głównie zdrobnienia Ola, to wyliczeń dokonuje się dla obydwóch osobonazw z naciskiem na tę drugą (częściej używaną), gdyż ona bardziej determinuje osobę. Mniejszy wpływ (ale jednak) mają nazwiska i imiona nieużywane na codzień, np. nazwiska rodowe u tych kobiet, które po ślubie przejęły nazwisko męża. Imię czy nazwisko nowe zaczyna w życiu osoby działać zwykle w przeciągu do trzech lat od jego przyjęcia i posługiwania się nim w praktyce. Podobnie jest z miejscami zamieszkania czyli z nazwami miejscowości. Miejscowość urodzenia jest ważną determinantą, ale ulega ona modyfikacji poprzez wibracje osobonazw miejscowości w których dłużej mieszkamy, przez wiele lat,  z którymi jesteśmy psychicznie związani poprzez częste w nich pobyty i tym podobne wydarzenia. 

W literaturze wiele można znaleźć na temat poszczególnych cyfr, ale zasady interpretacyjne rzadko są opisywane w jasny sposób…

Każda liczba ma trzy aspekty:

 1. Aspekt dodatni (pozytywny, +)
 2. Aspekt ujemny (negatywny, -)
 3. Aspekt środkowy (neutralny, zerowy, 0)

Przystępując do interpretacji nie bierzemy pod uwagę wszystkiego, co o danej cyfrze można wyczytać, a jedynie te aspekty, które wiążą się z interpretowaną osobonazwą. Najpierw robi się numerogramy, a potem w oparciu o wyniki wybiera albo głównie aspekty pozytywne albo negatywne czy środkowe. Jeżeli osobonazwa ma cykl stagnacyjny, nie możemy brać pod uwagę cech i właściwości określających wzrost i rozwój, ponieważ te cechy są dla takiego imienia martwe. Jeżeli osobonazwa posiada w NOUS cyfrę 6 z tłem (15), niestety, generalnie bierzemy pod uwagę tylko ujemny i środkowy aspekt szóstki, pomijamy w analizie aspekty pozytywne, a jeszcze bardziej przy sumach (17).

Tło jest ważne też przy interpretacji poszczególnych liter osobonazwy (etapów życia, startu-początku i stanu docelowego). W zasadzie jest tylko dziewięć „czystych” liter, bez tła dwucyfrowego (od A do I). Pozostałe litery posiadają dwucyfrowe tła, które pomagają dokonywać właściwej interpretacji. Przykładowo opisy liczby sześć odnoszą się do liter F, O, X. Ale czysta szóstka to tylko literka F. Literka O to już szóstka z tłem (15) – o silnym rysie egotyzmu i wtedy interpretacja musi być zgodna z tym kluczem, jeśli ze 2-3 razy występuje litera O w imieniu lub nazwisku w ogóle albo jest Inicjałem osobonazwy. Literka X (np. w imieniu Xawery) to też (6) ale z tłem (24), co daje inny wybór interpretacyjny dla osoby z takim inicjałem, bo odpowiedni dla cech liczby 24. To takie bardzo podstawowe klucze do stosowania… 

Demoniczne ideały pseudo mistyków

Ludzie wierzą w wiele rozmaitych ideałów takich jak przykładowo Miłość, a gematria, numerologia mistyczna pozwala z łatwością ustalić, że skupianie się na tym słowie, medytowanie z pojęciem “Miłość” czy też personifikowanie, ucieleśnianie w sobie czy w grupie tej idei jest bardzo niekorzystne dla rozwoju duchowego i generalnie demoniczne. 

      NousPsycheSoma
M112134
i10899
ł111123
o114156
ś118191
ć10233
 6657126
 1788  
Cykl życiowu upadkowy 4—>3

Wibracja Nous (665) zwana matką/ojcem diabła jest podwójnie demoniczną liczbą, gdyż w sumie daje kolejną niską wibrację sataniczną (17). Psyche (71) jest w konflikcie z Nous (17). Soma (26) to w gematrii liczbowania biblijnego wibracja Imienia Bożego JHWH, generalnie dobra. Mamy zatem demonicznego ducha z jednej strony, konflikt zwalczania się psychiki (umysł, emocje) z duchem, wyzszą jaźnią i na zewnątrz pozory czy maskę boskości, uduchowienia. Cykl życiowy osobonazwy “Miłość” jest lekko upadkowy z M=(4) do Ć=(3). Ideał “Miłość” jako personifikant duchowości, boskości, człowieka duchowego jest z punktu widzenia nauki o wibracjach bardzo kiepski, zły, negatywny. Nie należy tego słowa używać jako ideału do kontemplacji czy personifikacji osób rozwiniętych duchowo. Można powiedzieć, że w języku polskim słowo Miłość” jest terminem, który nie nadaje się do stosowania w rozwoju duchowym czy w mistycznych praktykach uwzniaślania.

Liczba tego imienia ‘Miłość‘ jest podwójnie demoniczna, matkuje wszelkiemu błędowi, obłędowi, zwiedzeniu i pomyleniu oraz klonowaniu kolejnych mutacji demonicznych potworków duchowość i boskość kalających. Stąd widzimy w rozwoju duchowym różnych nurtów osoby kompletnie pomylone, szczególnie, gdy głównie lub jedynie ‘Miłość’ staje się celem ich rozwoju. Myślą, że rozwijają się prawidłowo i dążą w dobrym celu, jednak tak nie jest i nie będzie z powodu złych wibracji słowa, które, gdy kontemplatywne i namiętnie ideowo stosowane staje się siedliszczem wszelkiego złego i wylęgarnią, matecznikiem demonów, sił mrocznych i złych. Należy zatem uważać w tłumaczenich z języków obcych, aby używane tam dobre być może ideały, przekładać słowami o odpowiednio dobrych dla celów praktyki duchowej terminami. Jak ktoś mówi: “Na imię mam Miłość!”, “Jestem samą miłością!” – zapewne wymaga leczenia z pomieszania i zdemonienia. 

Popularne w Polsce powiedzenie, że ‘Miłość byłaby piękna, gdyby nie ość na jej końcu’, ma swoje głębokie, ezoteryczno-matematyczne i psychologiczne uzasadnienie. Obraz tego, co osiągnie osoba w procesie mistycznym ‘stająca się miłością’ czy tam ‘ucieleśnieniem miłości’ wyraża w pierwszym przybliżeniu suma negatywnych, złych aspektów cyfr (6), (5) oraz (1) i (7). Apodyktyczni, zaślepieni, uparci, domagający się uznania, szacunku i pochlebstw, opanowani przez brutalne żądze i zboczenia, intryganci, aroganci, egotycy chorzy z żądzy władzy i dowodzenia, impertynenci, żyjący zadowalaniem swych zachcianek, niespokojni, chorobliwie przewrażliwieni, reaktywni, zafiksowani na sobie i swoich sprawach, zamknięci dla innych, odcięci od prawdy i rzeczywistości, wiecznie błądzący, niesłowni, ironiczni, ateistyczni, wyszydzający duchowość i boskość, rozbijający własne rodziny burzyciele ognisk domowych, nawiedzeni przez demony, pomyleni ideologicznie. Czyż nie jest to piękny obrazek środowiskowy rodem z rozmaitych ruchów i grup niby ezo dla których ‘Miłość‘ jest jedyną wartością? 

————

Materiał spisany z warsztatów numerologii (gematrii) dla początkujących! Artykuł zawiera jedynie niektóre informacje i w sumie niewielką część wiedzy z programu podstawowego kursu gematrii (numerologii). Nie obejmuje zagadnień badania Gematrikonu (hebr. Mispar Hechrachi) oraz całego G-NPS, nie obejmuje także analizy wibracji iloczynowych NPS oraz innych także bardziej zaawansowanych zagadnień! 

Polecane linki: 

http://www.himavanti.org/pl/c/astrologia-i-gematria/magiczna-wiedza-liczb-numerologia

Więcej praktycznych artykułów i analiz osobonazw znajdziesz w dziale: 

http://www.himavanti.org/pl/c/astrologia-i-gematria

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *