Himalajska Wspólnota Duchowa (101)

Himalajska Wspólnota Duchowa

1. Jesteśmy Starożytną Duchową Wspólnotą rozprzestrzeniającą nauki tajemnej Laja Jogi, która oparta jest na wiedzy o Ćakrach i Sztuce Życia nazywanej Tantrą, zajmujemy się również nauczaniem Ajurwedy dla dobrego zdrowia i uzdrawiania! SANGHA oznacza Duchowe Braterstwo i Siostrzeństwo lub jeszcze głębiej POKREWIEŃSTWO. Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami w Duchu Świętym, jedną duchową rodziną szczerych poszukiwaczy Miłości, Światła i Prawdy! Podstawą Laja Jogi są Ćakry (Ośrodki koncentracji w ciele), uzdrawiające oddychanie, kontemplacja Światła rozpuszczająca wszelkie problemy i praktyki z dźwiękiem. Jest to najbardziej starożytny i tajemny system duchowy, który do tej pory był ukrywany przed światem! Nie jest rzeczą łatwą spotkać nauczyciela Laja Jogi i praktykować, ponieważ z reguły jest to wewnętrzny rodzaj Jogi zarezerwowany dla Mistrzów Mądrości w Himalajach. Duchowi Mistrzowie Mądrości przebywają w Himalajach. Jak widzisz HIMALAYA jest źródłem duchowej ścieżki rozwoju osobistego LAYA!

2. Słowo JOGA oznacza JEDNOŚĆ – i jest używane w sensie jednoczenia ciała, psychiki i ducha lub ciała, duszy i ducha w Jeden organizm osadzony na Boskim Duchu Świętym inaczej Boskości! W praktyce Joga to metoda przemiany naszych złych nawyków i trudności życiowych. Generalnie koncentrujemy się na tym, jak pomóc sobie i innym przejść przez problemy i przeciwności losu i jak zwyciężać w życiowych bojach. Koncentrujemy się na tym życiu i zmierzamy ku lepszej przyszłości. Kreatywnie zmieniamy nasze życie, aby było coraz lepsze, a proces życia był coraz łatwiejszy i szczęśliwszy. Oczywiście dla zaawansowanych uczniów oferujemy specjalne ascetyczne treningi duchowej nieśmiertelności lub intensywne odosobnienia dla budzenia duszy do oświecenia w Boskim Świetle. Świetle będącym substancją wykorzystaną przez Boga przy Boskim Stworzeniu całego Wszechświata! Pierwszą Ćakrą, nad którą zaczynamy pracować dla polepszenia naszej przyszłej egzystencji jest tak zwany Ośrodek Serca, pośrodku naszej klatki piersiowej. Jest to najlepiej znany ośrodek koncentracji, modlitwy i odczuwania wszystkich Wielkich Religii na świecie takich jak hinduizm, buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo, zoroastryzm, taoizm czy islam! Cały mistycyzm świata zawarty w tych religiach i w innych, prawdziwych duchowych systemach korzysta z Ośrodku Serca w klatce piersiowej! Nawet dłonie w modlitwach i medytacjach są często ułożone w pobliżu tego ośrodka, Ćakry zwanej również Dwunastopłatkowym Lotosem!

3. Wszyscy znamy wspaniały, czerwony Symbol Serca, ponieważ jest to symbol Miłości, Współczucia i Miłosierdzia! Kiedy skupiamy się w naszej klatce piersiowej oddychając głęboko i myślimy Święty Dźwięk OM – stawiamy pierwsze kroki na Ścieżce Życia Laja Jogi! Jak mieć więcej Współczucia i Miłości dla sąsiadów czy nawet przyjaciół w społeczeństwie jest jednym z ważniejszych zagadnień Laja. Duch Święty jest jak Siedem Promieni w Łuku Tęczy i w naszych praktykach używamy kreatywnej wyobraźni, aby wprowadzić zmiany w naszej podświadomości i mieć pozytywne efekty w naszym życiu codziennym! Jest wiele różnych praktyk, w których otwieramy tą bardzo małą Bramę Himalajskiej Duchowości, w której swoje źródło mają wszystkie wielkie religie rozlewające się jak wielkie rzeki na cały świat, ludzki świat! Czuj więc głęboko Swoje serce, bardziej jako duchowe miejsce Twojej duszy niż fizyczny organ ciała, ale w tym samym miejscu pośrodku klatki piersiowej! Joga i Tantra w linii przekazu Laja jest przede wszystkim rozumiana jako sztuka życia, oczywiście bardziej duchowa i uświęcona sztuka! Kiedy mówimy o Laja jako o sztuce, mamy na myśli Tantrę, która skupia wszystkie bardzo praktyczne i intensywne metody, używane dla polepszania życia, w szczególności w naszych relacjach oraz w sferze życiowego dobrobytu. Z czasem zaczynamy pracować głębiej ze wszystkimi Siedmioma Ćakrami, siedzibami Siedmiu Promieni Ducha Świętego dla oczyszczenia naszego ciała, umysłu i duszy. Koncentracja oparta jest na wielu różnych i wspaniałych symbolach znajdujących się w każdym z Ćakramów! Symbol do medytacji, bardziej nawet wizualizacji, nazywany jest Jantrą, a wszystkie symbole w obrębie jednej Ćakry to Mandala tego Ośrodka. Wszystkie praktyki, po nauczaniu przez naszych nauczycieli, są bardzo łatwe do pracy nad nimi i do powtarzania, nawet dla początkujących.

4. Ajurweda jest najbardziej znanym systemem medycyny naturalnej pochodzącym z Indii i z Gór Himalajów. Ajur znaczy Życie, Zdrowie, a Weda to Nauka, Wiedza! Słowo Ajur lub Ajus jest pochodną uzdrawiających dźwięków A, I, U, R co jest świętą wiedzą Himalajskich Mistrzów Mądrości. Jedynie praktyki z dźwiękiem „A” są lepiej znane wśród buddystów, taoistów i hinduistów w tym ludzkim świecie. Masaże, Kolory Światła, Oczyszczanie Wody, zioła, kryształy i olejki aromatyczne – wszystkie one pochodzą ze Starożytnego Ajurwedyjskiego systemu leczenia, który w tradycyjnym nauczaniu przekazujemy w siedmiu stopniach inicjacji. Bhajszadżja czy Bhaiszadźja oznacza uzdrawianie i uzdrowiciela i jest rdzeniem Ajurwedy. Jeżeli lubimy modlić się choć trochę, możemy myśleć „Proszę o Bhajszadżja”, a to znaczy; Modlę się o „uzdrowiciela” i „uzdrowienie” dla efektywnego uzdrawiania, dobry uzdrowiciel jest niezbędny!

5. Himalajska Sangha, Duchowa Wspólnota Himalajów jest podzielona na pięć filii, które nazywamy „Tirthami” lub „Zakonami” też „Braterstwami”, w związku z tym, posiada pięć aktywności! Wszystkie mistyczne szkoły religijne wiedzą, że w całym Stworzeniu jest pięć elementów lub zasad, a są nimi: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter (duch, akaśa)! Zgodnie z tym pięciorakim konceptem mamy naszych Pięć Filii, w których bardziej koncentrujemy się na duchowym zaawansowaniu, uzdrawianiu, naukach mądrości, a także na pracy z ciałem w systemie klasycznej Hatha Jogi! Laja Joga i Tantra to pierwsza i podstawowa filia wszystkich Tirth! Jest wielu ludzi bardzo zainteresowanych mądrościami płynącymi z religii oraz ich uniwersalnym rdzeniem, tym właśnie zajmuje się starożytna Rāja Joga, a nasza Filia Śigatse skupiona jest na starożytnej mądrości! Potrzebujemy doświadczyć wszystkich pięciu filii, niczym dłoni z jej pięcioma palcami, jak również każdej z osobna, jak palca Dłoni Boga! Bardziej zaawansowane nauki mówią o Niebiosach i Aniołach, ponieważ wiedza o hierarchii sfer Niebiańskich, o siedmiu lub dziewięciu anielskich poziomach świadomości i mocy, jest prawdopodobnie u większości znikoma. Ludzkie istoty powinny osiągnąć pierwszą anielską sferę jak najszybciej jest to możliwe i nazywamy to duchowym oświeceniem lub przebudzeniem, a religie judaistyczna i chrześcijańska nazywają ten stan Przewodnictwem Ducha Świętego. Oświecenie duszy i umysłu jest pierwszym stopniem do prawdziwie głębokich duchowych wymiarów i otwiera drzwi do wewnętrznego świata, który nazywamy Królestwem Niebiańskim. Medytacja z wewnętrznym światłem jest bardzo interesującą praktyką do rozwijania dla wszystkich zainteresowanych Laya Jogą, Tantrą i Ajurwedą. Praktykę tę nazywamy Medytacją Transmisyjną lub Transmisją Światła. Koncentrujemy się na Białym Promieniu Światła spływającym z Nieba na czubek naszej głowy i do Trzeciego Oka w głowie. Światło to rozprzestrzenia się na umysły wszystkich ludzi na świecie, którzy potrzebują duchowego pokarmu i uzdrowienia. Oczywiście dużo korzystamy również z modlitwy, w szczególności w języku Świętego SANSKRYTU, DEVANAGARI, Mowie Aniołów, niebiańskim języku mędrców z bardzo Starożytnych czasów.

6. Na pytanie czym jest Laja Joga możemy odpowiedzieć , że jest to Joga Transformacji umysłu, emocji i fizycznego ciała w bardziej duchową formę. To następuje poprzez głęboką koncentrację na różnych energiach, które wpływają na nas. Energie te pochodzą od niebiańskich Istot, Aniołów i tak zwanych Dewów, Dewatów, Korony Bóstw Niebios. Nawet z psychoterapeutycznego punktu widzenia koncentracja, kierowana przez doświadczonego nauczyciela lub przewodnika, na „tematach” takich jak Miłość, Harmonia, Jedność, Prawda, Sprawiedliwość, Piękno, Dobrobyt, Otwartość, Mądrość, Intuicja, Odpowiedniość lub Słuszność, daje bardzo głębokie efekty transformacyjne w ludzkiej psychice i charakterze, jak również wciąż zmienia osobowość na coraz lepszą. Nasza Wspólnota używa wielu różnych metod kontemplacyjnych, które działają bardzo dobrze, a w połączeniu z rytmicznymi oddechami czy jantrami (symbolami), dają bardzo silne pozytywne przemiany i wytwarzają u adepta wspaniałą osobowość! Nasza ścieżka jest trochę ezoteryczna i hermetyczna, ale nie bardziej niż rozszerzona fizyka albo matematyka, dla tych co nic nie wiedzą na temat tych „sekretnych” przedmiotów! Siedem Ćakr bardzo głęboko eksploruje się, w szczególności do uzdrawiania w Ajurwedzie. Lubimy spotykać się raz w tygodniu w celu praktykowania i treningu, może to być każdy dzień tygodnia, lecz my polecamy Sobotę (Szabat) jako Święty Dzień dla Tybetańczyków, Kaszmirczyków, Żydów i Chrześcijan, którzy również celebrują Soboty jako część swoich tradycji.

7. Nasza Wspólnota połączona jest z energetycznym centrum w Świętej Górze w Tybecie, zwanej Górą Kailaś (Górą Ocalenia), gdzie była siedziba i miejsce pojawiania się bóstwa Śiwa (JHVH, YAHVAH w Wedyjskich Pismach) w starożytnych czasach (wiekach). Jest wiele Świętych miejsc w Himalajach, ale Kailaśa to Góra Wolności i Wyzwolenia, lecz w bardziej duchowym lub religijnym znaczeniu tych słów. Dziesięć Wskazań to oczywiście bardzo ważna część Ścieżki Jogi, są one podzielone na dwie części Jamah i Nijamah, po pięć przykazań w każdej z części! Najbardziej znana jest AHINSA, czyli niekrzywdzenie, niezabijanie i SATJA, która oznacza Prawdę, nietworzenie kłamliwych czy fałszywych wypowiedzi i deklaracji. Wśród Nijam najbardziej znana jest IŚWARAPRANIDHANA – podanie Woli Boga, Najwyższemu (Elohim). Iśwara to Bóg, Idealna Istota, Najwyższy Byt, a Dhana to ofiarowanie, poddanie, poświęcenie! To podobnie jak z ofiarą Abrahama, jego ofiarowanym Synem, którego poświęcił dla Najwyższego Bóstwa Niebios. Głębsze wprowadzenie w etyczne zagadnienia Jogi jest dostępne u naszych autoryzowanych Nauczycieli i Przewodników na świecie, jednakże nie jest łatwym znalezienie prawdziwego Nauczyciela Boskiej Jogi, z racji tego, że najpopularniejsze formy Jogi opierają się bardziej na pracy z ciałem niż na prawdziwie mistycznym, duchowym treningu dla zaawansowania i wreszcie Wniebowzięcia.

8. Król Rāma (Raama), w Starożytnych Indiach bardzo sławny Król, wstąpił w Niebiosa tak jak Henoch, Eliasz i Jezus, a to najwyższe doświadczenie jest prawdopodobnie najbardziej interesującym i tajemnym ze wszystkich! Niebiosa są bardzo blisko, Piekła również, my jako ludzkie istoty i żyjące dusze musimy wybierać drogę między tymi dwiema: Drogą do Boga a Drogą do Szatana (Asura). To jest kluczowy punkt zarówno we wszystkich duchowych, wewnętrznych naukach, szkołach i sekretnych stowarzyszeniach, jak i jawnie aktywnych religiach jak chrześcijaństwo, judaizm, islam, hinduizm czy buddyzm! Ten świat jest światem „pomiędzy” Niebem a Piekłem, a nam, mężczyznom i kobietom dano wybór! Musimy zdecydować w naszych sercach, rozumie, umyśle i woli. Mamy wybór, lecz pamiętaj: nie zmarnuj tego, nie przegap prawdziwej drogi do twojego przyszłego szczęścia! Wniebowstąpienie Króla Rāma było iście wspaniałe, ponieważ wraz z tym Świętym Joginem (Mistrzem) do Nieba poszło około 10 tysięcy ludzi, którzy byli z Nim bardzo blisko. Pierwsza Wniebowstąpiła do Niebiańskiego Miasta Jego Żona, SITA! Jogin Rāma był bardzo zaawansowany w praktykach Laja Jogi i Tantry oraz Ajurwedy na klasyczny, bardzo głęboki i mocny sposób! Pracował z żywiołami takimi jak Duch Natury, Duch Święty i Światło Boga, a Niebiańskie Bramy otworzyły się przed Nim i On wstąpił w nie wraz ze swoimi wszystkimi Uczniami. Droga Jogi jest Drogą Uczniostwa i Oczyszczenia, Drogą Miłości, Pokoju i Prawdy. We współczesnym świecie, prawdopodobnie ustanowienie pokoju jest tym najważniejszym punktem i najgorętszym tematem, ze względu na wiele bezsensownym wojen! Starożytna zasada niekrzywdzenia i ustanawiania Pokoju prowadzi wprost do Nieba, do Wyzwolenia duszy z ziemskich więzów!

9. Joga jest esencją wszystkich religii i kładzie nacisk na mistyczne doświadczenia takie jak specjalne, istotne wizje senne, kontakt z aniołami (dewami), spotkania ze świętymi istotami i kontakty z duchami natury. Stymuluje również rozwijanie bardzo intuicyjnego postrzegania, przejmowania kontroli nad życiowymi problemami i sytuacjami, sprawia też, że życie staje się nieco bardziej magiczne i charyzmatyczne! Bóg ma wiele dobrych darów dla Swoich dzieci, a my jesteśmy przyjaciółmi Boga, ponieważ duchowe praktyki takie jak Āsany (pozycje) dają dobre zdrowie, a Krija oczyszcza nasze dusze ze wszystkich grzechów oraz umysłowych lub emocjonalnych nieczystości. Współcześni specjaliści mówią, że Joga, a w szczególności Laja Joga i Tantra, są bardzo głęboką i dobrą psychoterapią! Mamy bardzo starą, tajemną metodę wglądu w ludzką psyche, transpersonalną psychoterapię i psychosyntezę, które to pomagają ludziom w ich życiowych zmaganiach! Tantra to droga wysubtelniania i uwalniania od odlotów zatwardziałego „ego” i szkodliwych wybryków! Tantra pomaga wszystkim ludziom w kochających się, lecz trudnych związkach pomiędzy mężczyzną i kobietą. Bóg stworzył nas na Swoje podobieństwo i jesteśmy podobni do Niego w duchu, lecz nie w doskonałości i mocy w tym ziemskim życiu. Nasze dusze są Boskimi obrazami, ale muszą być doskonalone, a droga ta jest bardzo długa i polega na wzroście w Mądrości, Pokoju, Miłości, Prawdzie i Mocy, aby móc przybliżać się coraz bardziej do Stworzyciela i Stworzycielki, którzy sprawili, że jesteśmy żyjącymi istotami, duszami. Ludzie pragną Miłości i Zakochania, ale tajemnicą każdej duszy jest to, że on/-a pragnie przybliżyć się do Boga Niebios, w kierunku Źródła skąd pochodzą jej/jego korzenie.

10. Nasze głębsze praktyki są głoszone jako Mądrość Orientu i zapiski Kronik Akaśa, mówią one o świętych Niebiańskich Miastach, gdzie żyją Anioły i Anielice, mieszkańcach Niebios. Uczymy jak otwierać tę Bramę prowadzącą do nich i jak Wniebowstąpić jak Mistrz Henoch, Króla Rāma, Śri Padmasambhawa, Śri Śivaśankara czy Mistrz Jezus! Zdajemy sobie sprawę, że wiedza o życiu po śmierci fizycznego ciała jest znikoma pośród istot ludzkich, lecz poprzez medytacje możemy otworzyć ten świat, do którego zmierza dusza po cielesnej śmierci i pokazać jaka jest jej świadomość po tym życiu. Mądrość Jogi zwana jest Mądrością Złotego Wieku, a w naukach wszystkich religii zawarte jest to, że marzymy i modlimy się o lepszy i sprawiedliwy świat. W rzeczywistości to Niebo, ale żywimy nadzieję na szczęśliwość wszystkich ludzi na świecie również na tej Ziemi. Kultura Wedyjska jest bardzo Starożytna i jest źródłem wszystkich religii, mistycznych szkół i zakonów. Jesteśmy zorganizowani jako Wspólnota, Zakon lub Braterstwo Duchowe (Sangha, Samadź) dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy szukają duchowego celu, Boskości! Joga jako Laja lub Ćakra Joga jest bardzo słabo znana, wiedza książkowa jest również niewielka, potrzeba wielu lat zgłębiania, aby osiągnąć prawdziwą Mądrość jako prawdziwie uduchowiona osoba, Ryszi. Mamy więc nadzieję, że zaangażujesz się w Starożytną Duchową Ścieżkę Himavanti Sampradayah, opartą na Laja Jodze i Tantrze oraz Ajurwedzie. Niech Bóg błogosławi Cię w twoich poszukiwaniach!

Wiele Błogosławieństw na Drodze ku Bogu! Om Namaśśiwaja! HUM!

Acharya Paramahansa Swami Lalita-Mohan G.K.

SIÓDMA MANDALA HRIDAYA SUTRAM

English Translation

We are an Ancient Spiritual Community for spreading all secrets of Laya Yoga based on Chakras, and Life Science called Tantra, and for spreading most famous Ayurveda teachings for health and healing! The most known word SANGHA means Brotherhood and Sisterhood or may be much better as KINSHIP! We all are brothers and sisters in the Holy Spirit and we are one spiritual family of all true seekers for Love, Light and Truth! Laya Yoga is based on Chakras (Centers for concentration in the body), the breathing for healing, the light contemplation for solving all problems and sound practices, the most ancient and mysterious system of spirituality in the world which has been hidden from the world till this time! It is not very easy to meet a Laya Yoga teachers and practising because it is normally inner kind of Yoga reserved for Spiritual Masters of Wisdom in the Himalayas. As You see “HIMALAYA” is the source of LAYA spiritual path for personal growth!

The word YOGA means UNITY and is used in the sense of uniting the body, psyche and spirit or body, soul and spirit into One organism which is set on the Holy Spirit of God or Divinity! But practically Yoga is a method of changing our bad habits and troubles in our life. Basically we concentrate on how to help ourselves and others to overcome all problems and diversities in life and how to win in life struggles! We are concentrated on this life and we are opening for better future. We creatively make changes in our life for better and better to make life process easier and happier. Of course, for the advanced we offer special ascetic training for spiritual immortality or intensive retreats to awaken our souls to enlightenment in the God’s Light which is substance used by the Lord God, Divinity to Create all the Universe! The first CHAKRA we start to work for our better future is so called the Heart Center in the middle of the chest which is best known center for concentration, prayer and feeling in all Great Religions of the world like Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, Zoroastrian or Taoism and Islam too! All mysticism of the world in each of these religions and other, true spiritual systems used the Heart Center in the chest! And even hands are often close to this center for prayer and meditation Chakra called as Twelve Petals Lotus too!

All we know this wonderful Heart Symbol in the red colour because it is a symbol of Love and Compassion and of Mercy! And when we feel breathing deeply in our chest and think the Holy Sound: OM we take the first step on Laya Yoga Path of Life! How to have more Compassion and more Love for our neighbours and even friends in society, is one of the top points of Laya. The Holy Spirit is like Seven Rays on the Bow Light and in our practice we use our creative imagination to make changes in our subconscious and have positive effects in our normal daily life! There are very many different practices when we open this very tiny Gate of Himalayan Spirituality from which all great religions are streaming as great rivers through all the world, human world! So feel deeply Your heart more as a spiritual place of Your soul than a physical organ of the body but in this same place in the middle of the chest! Yoga & Tantra in the Laya line of succession is very much given as the art of the life but more spiritual or holy art, of course! As we think about Laya as an art we rather mean Tantra which gathers all very practical and intensive methods to make life better, particularly in our relationships and prosperous side of our life! In a time we work deeper with all Seven Chakras, sites of Seven Rays of the Holy Spirit for our purification in mind, body, and soul. Concentration is based on many different and wonderful symbols in each one of all Chakra places! The symbol for meditation or better visualisation is called Yantra but all symbols in one Chakram are called Mandala of this Center! Even for beginners all practices are very easy to work with and repeat after having been learnt from our teachers!

Ayurveda is the most known system of natural medicine from India and from Himalayan Mountains! Ayur means Life, Health but Veda means Science, Knowledge! The word Ayur or Ayus is derived from your healing sounds A, I, U, R but it is very sacred knowledge of Himalayan Masters of Wisdom and only practice with “A” sound is much more known between buddhist, taoist and hinduist in this human world. Massages, Light Colours, Water Purifications, herbs and crystals, and oil essences – all are from the Ayurveda Ancient healing systems, which have seven levels of study we give through Initiations in old fashion style of teaching! Bhaishajya means healing and healer and is the core of Ayurveda. And when we like to pray even a little, we may think ‘I ask Bhaishajya’ and it means “I pray healer and healing” because mostly for effective healing a good healer is recommended!

Himalayan Sangha, the Spiritual Community of Himavanti is divided into five branches we call “Tirthas” or “Orders” or “Brotherhoods” and have five activities because of this reason! All mystical religious schools know that there are five principles or elements in all Creation and we call them earth, water, fire, air and ether (spirit)! And according to this fivefold concept we have our Five Branches where there is more concentration for spiritual advancements, healing, wisdom teachings or body work like old fashioned Hatha Yoga too! Laya Yoga and Tantra is the first and basic branch of whole Tirthas! There are many people who are very much interested in the religious wisdom and the common core of all religions and it is an ancient Rāja Yoga and our Śhigatse Branch which is concentrated on the ancient wisdom! We need to experience all five branches like one hand with five fingers and each one branch as on finger of God’s Hand! The more advanced teachings are about Heavens and Angels as we all probably know little about hierarchical spheres of the Heaven and about seven or nine angel levels of consciousness and power! Human beings should receive the first heavenly sphere as quickly as possible and it is called the spiritual enlightenment or awakening but Jewish and Christian religions call this the Holy Spirit Guidance. The illumination of the soul and mind is the first step into really deep spiritual dimension and opens the door to the inner world we call Heavenly Kingdom. Inner lights meditation is a very interesting practice to develop for all who are interested in Laya Yoga Tantra and Ayurveda and we call it Transmission Meditation or Light Transmission. Concentration is upon the White Ray of Light descending from the Heaven on our head top and to the Third Eye in the head and is spreading to all human minds in the world who need this spiritual kind of food or healing. Of course, we use a lot of prayer, particularly in the Holy SANSCRIT language DEVANAGAGI, the Angels Speech, the Heavenly language from very Ancient times!

When we ask what is Laya Yoga we may say that it is Yoga of Transformation of our mind, emotions and physical body into more spiritual forms. This comes through deep concentration on different energies which we use to work upon ourselves. These energies come from heaven Beings, Angels or so called Devas or Devatas, the Deities of Heaven’s Crown. Even from psychotherapeutic point of view concentration directed by an experienced teacher or guide but on such “objects” like Love, Harmony, Unity, Truth, Justice, Beauty, Prosperity, Openness, Wisdom, Intuition or Properness orRightness gives very deep transformative effects on human psyche and character and changes personality for better and better. Our Community use many different contemplation methods which work very well and in connection with rhythmical breaths or yantras (symbols) give very powerful positive transmutation and make beautiful personality for an adept! Our way is little esoteric or hermetic but not more than high physics or mathematics for those who know nothing about this “secret” subjects! Seven Chakras are very deeply explored and particular for healing in Ayurveda. We like to meet once a week for practical application and training and it may be on any day of a week but we recommend Saturday (Sabbath) as Holy Day for Tibetan, Kashmiri or Jews and Christians who celebrate Saturday as part of their way too!

Our Community is connected with energetical center in the Holy Mountain in Tibet called the Mount Kailaśa (Saving Mount) as the Lord Shiva’s (JHVH, Jahvah in Vedic Scripture) seat and place of appearing in very old times (ages). There are many Holy places in Himalayas but Kailasa is the Mount of Freedom and Liberty, but more in spiritual, or religious sense of this word. The Ten Commandments is of course very important part of our Yoga Way and they are divided into two parts as Yamah and Niyamah, five in each part! The most known is AHINSA means non-violence or nonkilling and SATYA which means the Truth, making no false statements or declarations. And on Niyamas part the most famous is Ishvarapranidhana which means to be surrendered to the Will of the Lord God, the Highest (Elohim). Iśhvara is God, Perfect Being, Highest Being but Dhana is offering, surrendering, sacrificing! It is like with Abraham and His offered Son, whom he gave up to the Highest Lord of the Heaven. Deeper introduction into Yoga ethical aspects is available from ours authorized Teachers and Guides in the world although it is not so easy to find a real God Yoga Teacher because the most popular forms of Yoga involve some body work rather than real mystical, soul training for advancement and Ascension.

Lord Rāma (Raama), in Ancient India a very famous King ascended into the Heaven just like Henoh, Elijah and Jesus and this very highest experience is probably the most interesting and mysterious of all! Heavens are very near and Hells too, but we as human beings and living souls have to choose the way between two: the Way to God or the Way to Devil. It is top point of all spiritual, inner teachings, schools and secret societies but openly active religious ways like Christianity, Judaism, Islam, Hinduism or Buddhism too! This is the world “in between” Heavens and Hells and we men and women are given a choice! We must decide in our hearts, reasons and minds or wills. We have choice but remember: don’t loose it, don’t miss the right way to your future happiness! Lord’s Rāma Ascension was very great because with this Holy Yogi (Master) to the Heaven went about 10 thousand people who were very closed to Him. And firstly His Wife, SITA reached Heavenly City through Ascending! Yogi Rāma was very advanced in practising of Laya Yoga & Tantra and Ayurveda in old fashion very deep and powerful style! He worked with the elements like the Nature Spirit and with the Holy Spirit and the Light of God and the Heavenly Gate opened before Him and He entered with all Disciples. The Yoga Way is the Way of Discipleship and Purification and the Way of Love, Peace and Truth. Probably in the modern world to establish Peace it is the most important point and “hot top” subject because of the many senseless wars! The ancient rule of non-violence and creating Peace is leading directly to the Heaven, to the Liberation of soul from the earthly boundaries!

Yoga is the essence of all religions and emphasised mystical experiences such as special meaningful dream visions, angel (devas) contacts, meetings with holy beings and contacts with spirits of the nature. It also stimulates developing very intuitive perception, taking control over life troubles and situations and making it little more magical or charismatic! God has many good gifts for His children and we are God’s friends because spiritual Yoga practices just like Āsanas (poses) for good health or Kriyas which purify our souls from all sins and mental or emotional impurities. Modern specialist says that Yoga particularly Laya Yoga & Tantra is very deep and good psychotherapy! We have very old secret method of insight into human psyche and transpersonal psychotherapy or psychosynthesis which help men and woman in their life struggles! Tantra is the way to subtlety and it is loosing of hard “ego” trips and harming excesses! Tantra is to help all people in loving but troubled relationship between man and woman. God created us on His own image and we are similar to Him in spirit but not in perfection and power in this earthly life. Our souls are God’s images but they must be yea perfected and this way to perfection is very long, and it is growing up in Wisdom, Peace, Love, Truth, and Power near and near to the Creator and Creatorin which make us as living beings, souls. People long for Love and being in Love but it is really a secret of each soul that s/he is longing forward to the God of Heaven, toward his/her Source from which has its roots.

Our deeper teachings are renowned as Oriental Wisdom and Akasha records, and about sacred Heavenly Cities which are living places of Angels and Angelins, habitants of Heavens, and we teach how to open the Gates toward them and to Ascend as Henoh, Rāma, Padmasambhava, Śhivaśhankara or Jesus! We know that the knowledge about the life after death of the physical body is very little among human beings but we may through meditations open the world to which the soul is going after bodily death and how is conscious after this life. Yoga Wisdom is called the Golden Age Wisdom and it is in all religious teaching that we dream and pray for better and justified world. Really such is exist as the Heaven but we hope for the Earth too for happiness of all people in this world. Vedic culture is very Ancient and it is the source of all religious and mystical schools and orders. We are the one organized as an Order or Confraternity Order for all women and men who look for spiritual aim, for Divinity! Spiritual Yoga as Laya or Chakras Yoga is even very little known in reality and knowledge in books about it is very “tiny” and needs to be deepen for many years to reach real Wisdom as true spiritual person, a Rishi. So we hope You will engaged into the Ancient Spiritual Pathway of Himavanti Confraternity Order based on Laya & Tantra & Ayurveda. God bless You in your seek

Aćarja Paramahansa Lalita Mohan G.K.

SIÓDMA MANDALA HRIDAYA SUTRAM

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu skryptowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *