Himalaya Krita Shiva Stotra – Hymn Uwielbienia dla Śiwa Mahadewa

Opublikowano

w kategorii

Himalaya Krita Shiva Stotra – Znaczenie Mahamantry Króla Himavantu

हिमालय कृत शिव स्तोत्र

PodsumowanieHimalaya Krita Shiva Stotra to boski hymn na cześć Mistrza Śiwa Mahadewa, Dawcy Jogi, napisany przez Króla Himalaja czyli przez teścia dla zięcia. Król Himalaja to uosobienie Gór Himalajów, znanych również jako Góry Himavat. Inne nazwy Himalajów to Parvateśwara (Parvateshvara), Himavant, Himavan i Himaraja (Himaradźa/n). Znanych kilka wersji Stotry wyrecytowanej przez Króla Himalajów, jednak najczęściej używane są dwie z nich.

Góra Om — Omkara Parvat – Śnieżna Góra Joginów w Himalajach

Himalaya Krita Shiva Stotram to niebiańska melodia na chwałę Mistrza Śiwa Mahadewa skomponowana przez Himalaja Radźa – Władcę Dachu Świata, Króla Dewów z Krainy Śang Śung. Himalaja jest uosobieniem Ducha Gór Himalajów, zwanych także Dachem Świata lub Śnieżnymi Górami oraz Ziemią Dewów. Jako dawny Władca Królestwa Śang Śung jest Bóstwem Ochronnym Himalajów w starożytnych Indiach, o którym wspomina epicka Mahabharata. Inne imiona Króla-Mędrca Himalaja to Parvateśwara, Himavant, Himavan i Himaraja.

Himavat jest ojcem Gangi, bogini rzeki symbolizowanej przez wstęgę Drogi Mlecznej jako rzeki niebios, a także jej królewskich sióstr Ragini i Uma Parvati, żony Śiwa dla której Himavat jest teściem. Żoną i królową małżonką Króla Himalaja jest wedyjska bogini Mena zwana Mainavati, córka Władcy Góry Meru według Ramajany lub dewatów, czy Córki Pitru, według niektórych innych źródeł, takich jak Wisznu Purana. Uznaje się, że dzięki praktykowaniu tej Śiwa Stotram wszystkie pragnienia poszukiwacza zostaną spełnione. Poszukiwacz dobrobytu otrzymuje obfitość, poszukiwacz małżeństwa otrzymuje żonę, a poszukiwacz również otrzymuje dary niebios od Śri Adi Śankara Śiwa, jako od awatara Śiwa Mahadewa. Zasadniczo warto pamiętać, że mantr oraz wersetów z mantr do dłuższej praktyki uczymy się od Nauczyciela (Aćarya) lub Guruh (Mistrza Pzewodnika Duchowego), ze słuchu i wraz z instrukcją recytacji oraz intonacji, a także symboliki do wizualizacji i kontemplacji.

Znaczenie Himalaya Krita Śiva Stotram

हिमालय कृत शिव स्तोत्र

हिमालय उवाच ॥

Król Himalaja powiedział:

त्वं ब्रह्मा सऋष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः ।
त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ॥१॥

Twam Brahmaa srshti-kartaa ca Twam Wisznuh paripaalakah |
Twam Śivah Śiva-do’anantah sarva-samhaara-kaarakah ||

Jesteś Panem Brahmą, stwórcą i Wisznu, który się opiekuje;
Jesteś Śiwą, nieskończenie spokojnym i niszczycielem wszystkiego.

त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः
प्रकृतः प्रकृतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः ॥२॥

Twam Iśwaro gunaateeto jyotee-roopah sanaatanah |
Prakrtah prakrteeśaśca praakrta prakrte parah ||

Jesteś bogiem, ponad właściwościami, mającym formę płomienia i jesteś na zawsze;
Jesteś naturalnym, bóstwem natury, pierwotną naturą boską.

नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे ।
येषु रूपेपु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ॥३॥

Naanaa roopa vidhataa twam bhaktaanaam dhyaana-hetave |
Yeshu roopeshu yat-preetee stattadroopam bibharshi ca ||

Przybierasz różne formy i jesteś powodem do medytacji wielbicieli,
I w tej formie wielki riszi ukazuje wam wielką miłość.

सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम ।
सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना ॥४॥

Suryastvam srushti janaka aadhaarah sarva tejasaam;
Somastwam sasya-paataa ca satatam śeeta-raśminaa.

Jesteś bogiem słońca, ojcem stworzenia, podstawą wszelkiego światła
Jesteś księżycem, który powoduje opadanie plonów i ma chłodne promienie.

वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः ।
मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः ॥५॥

Vaayustwam, varunastwam ca vidwaamśca vidushaam guruh |
Mrutyunjayo, mrutyu mrutyuh, kaala kaalo, yamaantakah ||

Jesteś wiatrem, jesteś bogiem deszczu i nauczycielem uczonych i mędrców;
Zwyciężyłeś śmierć, śmierć śmierci, śmierć bóstwa śmierci i zabójco Jamy.

वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः ।
विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः ॥६॥

Vedastwam Veda-kartah ca veda-vedaanga paaragah |
Vidushaam janakastwam ca vidwamśca vidushaam guruh ||

Jesteście Wedami, tym, który skomponował Wedy i ekspertem w Wedach i gałęziach Wed;
Jesteś ojcem uczonych i nauczycielem uczonych i uczonych.

मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ।
वाक त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम ॥७॥

Mantrastwam hi japastwam hi tapastwam tat-phala-pradhah |
Vaaka twam raagaadhi-devee twam tat kartaa tad-guruh swayam ||

Jesteś mantrami, jesteś intonowaniem i jesteś pokutą i tym, który sprawia, że przynoszą one rezultaty;
Jesteś głosem (mową, słowem), jesteś boginią rządzącą namiętnościami, tak twórcą jak i nauczycielem.

अहो सरस्वतीबीज कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ।
इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदांबुजम ॥८॥

Aho Saraswatee bheeja-kastwaam stotu-Miheśwarah |
Ityeva-muktwaa śailendrastasthau drutwaa padambujama ||

Hej, jesteś nasieniem bogini wiedzy i jak będziesz się do niej modlić Maheśwaro;
Mówiąc to, król gór chwycił swoje lotosowe stopy.

तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः ।
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ॥९॥

Tatrovaasa tamaabodhya caavaruhyaa vrushaacchivah |
Stotrametan-mahaa-punyam trisandhyam yah paden-narah ||

Ten, który tam mieszka, ten, który tego uczy, jego Śiwa, który wspina się na byka;
Ta bardzo święta modlitwa śpiewana o poranku, o świcie, w południe i o zmierzchu przyniesie wam bardzo święte korzyści.

मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे ।
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि ॥१०॥

Mucyate sarva-paapebhyo bhayebhyaśca bhavaarnave |
Aputro labhate putram maasamekam padethyadi ||

Uwolni się od wszelkich grzechów, a wszelkie lęki zostaną spalone;
Syna jednego przynajmniej otrzyma, jeśli będzie to czytane przez miesiąc.

भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहराम ।
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम ॥११॥

Bhaaryaa-heeno labhed-bhaaryaam suśeelaam sumanoharaama |
Cirakaa-lagatam vastu labhate sahasaa dhruvam ||

Ci, którzy nie mają żony, będą mieli ładną i dobrze wychowaną żonę;
A to, co straciło się przez długi czas, zostanie szybko odzyskane.

राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः ।
कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेऽतिसङ्कटे ॥१२॥

Raajya-bhrashto labhed-raajyam śankarasya prasaadatah |
Kaaraagaare smaśaane ca śatru-graste-ati-sankate ||

Ten, który został wyrzucony ze swojego królestwa, otrzyma je dzięki przyjemności Bóstwa Śiwa;
Dzieje się tak w więzieniu, na miejscu kremacji i będąc uwięzionym przez wrogów.

गभीरेऽतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने ।
रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते ॥१३॥

Gabheere’ati-jalaakeerne bhagnapote vishaadane |
Rana-madhye Mahaa-bheete Himsra-jantu-samanvite ||

Bardzo majestatyczny, z dużą ilością wody, pełen przeszkód, z jadowitymi zwierzętami;
W środku wojny, bardzo przerażający i pełen niebezpiecznych bestii.

यः पठेच्छ्रद्धया सम्यक स्तोत्रमेतज्जगद्गुरोः ।
सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः ॥१४॥

Yah pathecchraddhayaa samyak stotra-metajjagad-guroh |
Sarvato mucyate stutwaa śankarasya prasaadatah ||

Jeśli czytałeś lub słyszałeś tę potężną Stotrę skierowaną do Jagadguru;
Modląc się o to, wszyscy ludzie osiągną błogosławieństwo Śankary.

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृतं शिवस्तोत्रं संपूर्णम ॥

Iti Śribrahmavaidarte Mahaapuraane Śrikrshnajanmakhande Himaalayakrte Śiwastotram Sampoornama…

To jest kompletna stotra ku czci Śiwa skomponowana przez Króla Himalajów w Mahapuranie, Brahma-waiwarcie, części poświęconej narodzinom Pana Kryszny.

Recytacja wedyjska dobra do słuchania: https://www.youtube.com/watch?v=lQY_8_ozjT0

Warianty dla znających Sanskryt do praktykowania mantr wedyjskich

I. Śiwa Stotra – Wersja do Śpiewania i Recytacji

शिव स्तोत्रम् हिमालयकृतं

हिमालय उवाच ।।

त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः ।
त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ।
त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः ।। 1 ।।

प्रकृतः प्रकृतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः ।
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे ।
येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ।।2।।

सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम् ।
सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना ।।3।।

वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः ।
इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा ।। 4।।

मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः ।। 5 ।।

वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः ।
विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः ।।6।।

मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ।
वाक् त्वं वागधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् ।।7।।

अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ।
इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजम् ।।8।।

तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः ।
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।। 9 ।।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे ।
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि ।।10।।

भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहराम् ।
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् ।। 11।।

राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शंकरस्य प्रसादतः ।
कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेऽतिसंकटे ।।12।।

गभीरेऽतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने ।
रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते ।। 13 ।।

सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादतः ।। 14 ।।

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे शिव स्तोत्रम् हिमालयकृतं सम्पूर्ण: ।। ३८ ।।

Recytacja dobra tej wersji: https://www.youtube.com/watch?v=T5MSzssMe6k

II. Śiwa Stotra – Wersja Druga

हिमालयकृत शिव स्तोत्र भावार्थ सहित

हिमालय उवाच ।। Himalaya Uvaća:

त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः ।
त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ।
त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः ।।

हिमालय बोले– भगवन! आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। आप ही जगत्पालक विष्णु हैं। आप ही सबका संहार करने वाले अनन्त हैं और आप ही कल्याणदाता शिव हैं। आप गुणातीत ईश्वर, सनातन ज्योतिःस्वरूप हैं।

प्रकृतः प्रकृतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः ।
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे ।
येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ।।

प्रकृति और उसके ईश्वर हैं। प्राकृत पदार्थरूप होते हुए भी प्रकृति से परे हैं। भक्तों के ध्यान करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। जिन रूपों में जिसकी प्रीति है, उसके लिये आप वे ही रूप धारण करते हैं।

सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम् ।
सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना ।।

आप ही सृष्टि के जन्मदाता सूर्य हैं। समस्त तेजों के आधार हैं। आप ही शीतल किरणों से सदा शस्यों का पालन करने वाले सोम हैं।

वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः ।
इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा ।
मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः ।।

आप ही वायु, वरुण और सर्वदाहक अग्नि हैं। आप ही देवराज इन्द्र, काल, मृत्यु तथा यम हैं। मृत्युंजय होने के कारण मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा यम के भी यम हैं।

वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः ।
विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः ।।

वेद, वेदकर्ता तथा वेद-वेदांगों के पारंगत विद्वान भी आप ही हैं। आप ही विद्वानों के जनक, विद्वान तथा विद्वानों के गुरु हैं।

मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ।
वाक् त्वं वागधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् ।।

आप ही मन्त्र, जप, तप और उनके फलदाता हैं। आप ही वाक और आप ही वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही उसके स्रष्टा और गुरु हैं।

अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ।
इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजम् ।।

अहो! सरस्वती का बीज अद्भुत है। यहाँ कौन आपकी स्तुति कर सकता है? ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके चरणकमलों को धारण करके खड़े रहे।

तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः ।
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।।

भगवान शिव वृषभ पर बैठे हुए शैलराज को प्रबोध देते रहे। जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे ।
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि ।।

वह भवसागर में रहकर भी समस्त पापों तथा भयों से मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन मनुष्य यदि एक मास तक इसका पाठ करे तो पुत्र पाता है।

भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहराम् ।
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् ।।

भार्याहीन को सुशीला तथा परम मनोहारिणी भार्या प्राप्त होती है। वह चिरकाल से खोयी हुई वस्तु को सहसा तथा अवश्य पा लेता है।

राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शंकरस्य प्रसादतः ।
कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेऽतिसंकटे ।।

गभीरेऽतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने ।
रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते ।।

सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादतः ।।

राज्यभ्रष्ट पुरुष भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः राज्य को प्राप्त कर लेता है। कारागार, श्मशान और शत्रु-संकट में पड़ने पर तथा अत्यन्त जल से भरे गम्भीर जलाशय में नाव टूट जाने पर, विष खा लेने पर, महाभयंकर संग्राम के बीच फँस जाने पर तथा हिंसक जन्तुओं से घिर जाने पर इस स्तुति का पाठ करके मनुष्य भगवान शंकर की कृपा से समस्त भयों से मुक्त हो जाता है।

इस प्रकार श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्रीकृष्णजन्मखण्ड से हिमालयकृत शिव स्तोत्र सम्पूर्ण हुआ ।। ३८ ।।

(Materiały wybrane nauk duchowych Śri Swamy Paramahansa Lalitamohan Dźi G.K.)

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Himalaya Krita Shiva Stotra – Hymn Uwielbienia dla Śiwa Mahadewa”

  1. Awatar Kadim

    Piękna Pieśń jakże wzniosła i podniosła, opisująca ogrom aspektów Boskich Cech. Pieśń dająca rozwój, ochronę i wyzwolenie. Cudnie i w sposób poetycki opisująca Mistrza Śiwa Mahadewa, Tego, który dał Yogę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *