Jak rozpoznać i tępić nazizm, neohitleryzm i nazistów

Jak rozpoznać nazizm, neohitleryzm, nazistów i inne odmiany faszyzmu 

Nazizm – określany również terminem hitleryzm od nazwiska Adolfa Hitlera – to faszystowska, rasistowska, antykomunistyczna, antydemokratyczna, antysłowiańska, antysemicka, antymasońska i pederastyczna ideologia austriacko-niemieckiej czy z pochodzenia austro-węgierskiej Partii NSDAP (DAP) powstałej zalążkowo już w 1903 roku. Austriacko-niemiecka skrajna odmiana katolickiego i chrześcijańskiego faszyzmu (chadeckiego pseudosocjalizmu papieskiego), opierająca się na darwinizmie społecznym, biologicznym rasizmie i volkizmie, w szczególności na antykomunizmie i antysemityzmie oraz sodomicznej pederastii rozrywkowej, wyrosła na gruncie militaryzmu pruskiego i austriackiego oraz niemieckiego szowinizmu, czerpiąc z haseł zarówno ultra nacjonalistycznych, faszystowskich jak i socjalnych (pseudo-socjalistycznych), trudniejsza do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica, a łatwiejsza do umiejscowienia z pomocą podziału dwuosiowego. Nazizm to Północno-Atlantycka lub Nordycko-Atlantycka ideologia państwa w czasie rządów w totalitarnych Niemczech (włącznie z Austrią) przez NSDAP w latach 1933–1945 i we frankistowskiej Hiszpanii. Nazizm to forma skrajnej prawicy, skrajnego konserwatyzmu i faszyzmu z nielicznymi postulatami socjalnymi.

Oto cechy szczególne nazizmu i neohitleryzmu: 

1. Rasizm i volkizm – neohitlerowcy, naziści są zwolennikami rasizmu (i skrajnego radykalnego volkizmu germańskiej supremacji rasowej), w tym segregacji rasowej i religijnej oraz apartheidu, nienawidzą wyznań religijnych innych niż katolickie i luterańskie, nie znoszą ludzi o kolorze odmiennym niźli germańska i utopijna nordycka w typie rasa biała. Natężenie postaw rasistowskich u jednych nazistów bywa lekkie, a u innych ciężkie, a nawet skrajne (do wszystkich obcych). Germanie (w tym utopijnie czysty typ nordycki) uważają się za rasę nadludzi, naród wybrany lub predystynowany do władzy nad światem podludzi czyli nad resztą ludzkości – stąd apartheid i germański terror.

2. Antykomunizmzwalczanie komunizmu – wszelakie postawy zwalczające komunizm i komunistów, bolszewizm oraz naukowy socjalizm marksistowski, awersja do komuny i komuchów (komunistów). Szerzenie nienawiści do komunizmu i komunistów jak i zwalczanie komunizmu i/lub komunistów to silny przejaw zbrodniczego neohitleryzmu, nazizmu, co powinno być surowo karane. Ideologia komunistyczna jest przeciwieństwem nazizmu i hitleryzmu, a hitlerowskie Niemcy włącznie z Austrią (Hitler jest Austriakiem oraz rzymskim katolikiem papieskim) najmocniej zwalczały komunizm i komunistów, mordując miliony Rosjan i szczególnie komunistów z napadniętego w 1941 roku ZSRR.

3. Antydemokratyczny i antyludowy – demokracja to władza ludu, a neohitlerowcy zwani także nazistami nie znoszą demokracji (władzy ludowej), nie znoszą ludowładztwa, zwalczają wszelkie państwa mające znamiona władzy oparte na autentycznej demokracji czyli ludowładztwie (Libia, Syria, Korea Północna, Kuba, ZSRR, PRL, RWPG, wiece słowiańskie). Polska Ludowa (1945-1989) podobnie jak ZSRR były to państwa demokracji ludowej, a ich nienawistne zwalczanie i niszczenie to wyrazisty dowód na kryminalne zbrodnie neohitlerowskich nazistów (zwykle germańskich).

4. Antysłowianizm, antyslawizm – faszyści, w tym hitlerowcy czyli naziści, wszystkich Słowian, w tym szczególnie Polaków, Białorusinów i Rosjan uważali za podludzi, gardzili nimi i dążyli do ich zagłady za wszelką cenę. Charakterystyczna jest polonofobia i rusofobia, wszelaka nienawiść do Rosji, Białorusi i Rosjan oraz do Polski i Polaków jako Narodu, które to narody uchodzą genetycznie i językowo za najbardziej Słowiańskie (haplogrupa R1a1a). Katolicki ministrant Adolf Hitler wraz z katolickim papieżem Piusem (Pacellim) planowali całkowicie zlikwidować Naród Polski ostatecznie do 1948 roku, a potem zlikwidować wszystkich Słowian aż po Nowosybirsk, co na szczęście, dzięki radzieckiej Armii Czerwonej się Niemcom i Adolfowi Hitlerowi nie udało. W czasie II wojny światowej najbardziej germanizowani byli Słowacy i Czesi, zaś Polacy i Rosjanie od razu skazani byli przez hitlerowskich nazistów na całkowite wyniszczenie, na likwidację. Po zakończeniu wojny, hitlerowską politykę mordowania Słowian kontynuowały założone i wspierane w czasie II wojny światowej przez Gestapo formacje nazistowskie, w tym szczególnie zbrodnicze NSZ – Narodowe Siły Zbrojne zwane przez neohitlerowców “żołnierzami wyklętymi”.

5. Antysemityzm – nienawiść do narodowości semickiej jest bodaj najbardziej znaną cechą nazizmu i neohitleryzmu, jednak tylko jedną z kilku po których neohitlerowskich nazistów poznajemy. W pierwszej kolejności katolik Adolf Hitler na polecenie papieża Piusa z Watykanu nakazał wyniszczyć semickich Żydów. Ludy semickie objęte doktryną antysemityzmu przez nazistów to oprócz Żydów także Arabowie, Fenicjanie, Aramejczycy, Asyryjczycy, Bablilończycy, Cyganie (Romowie) i pomniejsze plemiona z Bliskiego Wschodu (łączy je grupa językowa i geny haplogrupy J) nazywane pogardliwie “rasą handlową”.

6. Antyokultystycznyny, antymasoński, antyiluminacki – faszyści, hitlerowcy i wszyscy naziści nie cierpią masonów, iluminatów, okultystów, magów, hermetystów, różokrzyżowców i podobnych profesji. Adolf Hitler wszelkiej maści astrologów, wróżbiarzy, masonów, iluminatów, różokrzyżowców, okultystów, hermetystów, magów etc. nakazał likwidować, zarówno po cichu jak i w niemieckich obozach koncentracyjnych. Każdy kto zwalcza masonów, iluminatów, magię, astrologię czy okultyzm jest zatem złym i szkodliwym społecznie bękartem hitleryzmu, neohitlerowcem i nazistowską kreaturą godną szubienicy w trybie procesów norymberskich dla hitlerowskich zbrodniarzy i ludobójców.

7. Nazizm jest morderczy dla Świadków Jehowy i podobnych nietradycyjnych wyznań religijnych, także morderczy i nienawistny dla buddystów czy hinduistów, oraz krańcowo antyislamski (zwalczanie ciapatych, arabusów etc). Wszelkie zwalczanie niekatolickich mniejszości wyznaniowych i religijnych – to typowa cecha neohitlerowców czyli nazistów, germańskich zwyrodnialców sterowanych ideologią katolickiego ministranta Adolfa Hitlera dodatkowo jawnie szczutego na wszystko co niekatolickie przez papieża Piusa (Pacellego) z Watykanu i jego katolicki zimnowojenny kościół rzymski. 

8. Homoseksualizm, pederastia, biseksualizm i pedofilia. W faszystowskim ruchu nazistów jak i neohitlerowców słychać od początku echa młodzieżowego ruchu Wandervogel, który waloryzuje homoerotyczne związki mężczyzn (Hans Blűher) w celach rozrywkowych na wzór greckiej pederastii i pedofilii. Znalazło to swoje odbicie w rozpowszechnionym w szeregach SA, SS i Gestapo homoseksualizmie (np. Ernst Röhm, Edmund Heines), pederastii i pedofilii czy najczęściej w biseksualizmie. W 1928 roku w Niemczech żyło około 1,2 mln jawnych homoseksualistów (według szacunków specjalnej jednostki Gestapo), a ich liczba każdego roku rosła (byli chronieni przez Gestapo). Homoseksualiści byli jednak zobowiązani do zapładniania czystych rasowo niemieckich nazistek celem zwiększenia populacji germańskiej rasy. W pionie dowódczym SA, Waffen SS czy Gestapo przeważały osoby homoseksualne i biseksualne, a sam Adolf Hitler był biseksualny. Większość dzieci przed zamordowaniem przez Gestapo lub Waffen SS było zgwałconych (pedofilia nazistowska). 

9. Praca niewolnicza (umowy śmieciowe) – to cecha faszyzmu, a szczególnie hitlerowskiego nazizmu. Robotnicy i chłopi zmuszani są do świadczenia pracy na rzecz nazistowskich korporacji (niemieckich koncernów) bez żadnych praw pracowniczych, bez prawa do strajku, bez prawa do tworzenia organizacji obrony robotników, muszą pracować ponad siły przez zwykle przynajmniej 10-12 godzin na dobę, nie mają ubezpieczeń społecznych ani składek emerytalnych. Dochód niemieckich nazistowskich korporacji (firm, koncernów) rośnie, a niewolnicza siła robocza pozbawiona wszelkich praw pracowniczych biednieje i ginie w męczarniach. Pracodawcy są pod specjalną ochroną nazistowskiej władzy, a pracownicy są terroryzowani metodą policyjnej pałki, zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach. Żebractwo jest nielegalne i surowo karane przez nazistowskie reżimy. Utrzymywane jest także przynajmniej minimalne bezrobocie tak, aby nazistowscy pracodawcy mogli bezkarnie terroryzować wszystkich pracowników pozbawiając ich jakichkolwiek praw do godziwych warunków pracy i płacy. 

Współcześnie, państwa nazistowskie i neohitlerowskie poznamy nie tylko po nachalnej promocji pederastii i pedofilii oraz wszelkiego homoseksualizmu, ale także po skłonnościach do zbójeckiego imperialistycznego podboju i agresji militarnej przeciwko innym narodom wbrew ich woli (USA i całe NATO, to agresywny pakt państw mniej lub bardziej nazistowskich, neohitlerowskich).

Sam kult Adolfa Hitlera jako katolickiego Nowego Mesjasza i Wodza Trzeciej Rzeszy jest tylko małym pikantnym dodatkiem do wszelkich oznak działalności organizacji i osób o zapatrywaniach neohitlerowskich, nazistowskich.

Przypisywanie nazistowskich zbrodni i obozów koncentracyjnych niemieckiego reżimu katolika Adolfa Hitlera i jego kolaborantów (Francja Vichy, Słowacja Tiso, Chorwacja Pavelica) innym Narodom i państwom, które takich zbrodni nie popełniały – to także przejaw neohitlerowskiej ideologii współczesnych nazistów.

Pomijanie udziału hitlerowskich kolaborantów i ich zbrodniczych formacji w nazistowskich zbrodniach i okrucieństwach II wojny swiatowej, to także przejaw nazizmu i neohitleryzmu. Przypomnijmy, że najwięcej cudzoziemskich żołnierzy wyklętych – zbrodniarzy i ludobójców przeklętych – służyło ochotniczo w jednostkach Waffen SS z następujących krajów kolaborujących z reżimem Adolfa Hitlera: Belgia – 50 tysięcy, Holandia – 50 tysięcy, Łotwa – 40 tysięcy, Chorwacja – 30 tysięcy, Ukraina – 25 tysięcy plus 40 tysięcy Kozaków Ukraińskich, Estonia – 20 tysięcy, Włochy – 20 tysiecy, Węgry – 15 tysięcy, Serbia – 15 tysięcy, Dania – 10 tysięcy, Francja – 8 tysięcy, Norwegia – 6 tysięcy, Rumunia 3 tysiące, Albania 3 tysiące.  To są najbardziej uwikłane w zbrodnie hitlerowskie kolaboranckie państewka. 

Podobnie noszenie czarnych mundurów, mundurków i czarnych uniformów (habitów) przez nazistowskie policje neohitlerowców, germańsko-hitlerowskie firmy ochroniarskie czy przez nazistowskie tzw. “czarne harcerstwo” znane jako (neo) hitlerjugend i różne bojówkarskie nazi grupy to tylko zewnętrzny wyraz faszyzacji i hitleryzacji w państwach nazistowskich.

Symbolem współczesnego neohitlerowskiego nazizmu jest także wszelki konkordat z Watykanem i nauczanie religii katolickiej w szkołach publicznych oraz opłacanie katechetów przez nazistowskie państwo na wzór hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy Niemieckiej.

Zwalczanie międzynarodowego języka Esperanto, teorii względności i fizyki Einsteina, zwalczanie psychologii freudowskiej i Freuda, tak samo jak nachalne prywatyzowanie majątku narodowego i własności publicznej oraz zwiększanie kontroli państwa nad gospodarką – to także zbrodnie ideologii nazistowskiej i neohitleryzmu.

Istnieje więcej oznak nazizmu i neohitleryzmu, banderyzmu, pinochetyzmu, ale te niemiecko-austriackie wszystkie są najważniejsze i najgorsze! 

Wszelkie przejawy i zachowania nazistowskie, neohitlerowskie czy inne faszystowskie (frankistowskie) należy bezwzględnie tępić wrowadzając i popierająć wszędzie to, co nazistowskiemu neohitleryzmowi jest przeciwne… 

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Jak rozpoznać i tępić nazizm, neohitleryzm i nazistów”

  1. Awatar Jakub
    Jakub

    Precz nazizmowi z tego świata!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *