Jakimi jesteśmy cyferkami czyli o znaczeniu liczb w numerologii

Numerologia to nauka o liczbach i ich archetypowych znaczeniach jako wibracjach, wywodząca się z symboli, za pomocą których człowiek starożytny wyrażał idee i wzorce. numerologia oparta jest na liczbach, które mają wartość ilościową, tak jak w dodawaniu: dwa plus dwa równa się cztery, przetrwała jednak do naszych czasów, gdyż liczby te czy symbole mają również swoją wartość metafizyczną i wewnętrzny sens, określający dynamikę cech kształtujących przeznaczenie człowieka. Poznaj znaczenie liczb! Numerologia powstała jako takz wany abdżad zatem wywodzi się z czasów, gdy porządkowo, każda litera alfabetu odpowiadała liczbie, na kilka różnych sposobów, a do zapisywania liczb używano liter z kropeczkami lub kreseczkami u góry.

Numerologiczny System Przeliczania Liter na Liczby

Co daje numerologia

Starożytni uczeni szukali w nauce o liczbach przewodnictwa życiowego jeszcze na długo przed tym, zanim wynaleziono alfabety i przyporządkowano cyfry jedności, dziesiątek i setek poszczególnym literom, co miało miejsce w kulturze chaldejsko-semickiej, a później w grecji miejsce w bardzo dalekiej starożytności. Grecy są przekonani już w czasach Platona, że numerologia, astrologia i chirologia pochodzą z czasów Atlantydy, od starożytnych ludów, które po części wyginęły. Wymagana przez numerologię uważna obserwacja wewnętrznych zależności opisywanych liczbami jest dobrą szkołą dla naszego rozumu i naszego daru obserwacji. Na tej drodze jest całkiem użyteczna w codzienności naszego materialnego świata. Rozum w naszym zachodnim świecie jest pierwotnie programowany „wiedzą o faktach” i ma wierzyć tylko w to, co jest „udowodnione”. Kiedy nasz rozum odkryje chociażby za pomocą wyników numerologii, że istnieją jeszcze nieznane ludziom horyzonty, wtedy będzie bardziej gotowy na przyjęcie innych, nowych, wyższych doświadczeń, w tym mistyczno-magicznych. Numerologia może być więc uważana za początek prawdziwego poszerzenia świadomości, podobnie jak astrologia czy chirologia. Szerzej, to trzy wielkie nauki dawnych mędrców pozwalajace wnioskować ze znaków i omenów.

Osobowość i losy zaklęte w dacie urodzenia

Twoją przyszłość zdradzi nie tylko wróżka stawiająca tarota, i nie zawsze musisz znać się na ezoteryce i przepowiedniach, aby wiedzieć, jakie czeka życie, jaki będzie los czy fatum. Wiele cech osobowości, skłonności, wad i zalet można odczytać ze swojej liczby numerologicznej, która zależy od daty urodzenia oraz przeliczenia Imion, Nazwisk i Miejsca Narodzin na wzorce liczbowe. Numerologia czyli Liczbowanie jest próbą sprowadzenia rozmaitych form zjawisk do prostych pojęć, do tak zwanej numerologii prostej, mianowicie do cyfr od 1 do 9, oczywiście wraz z ich tłem czyli sumami z których powstają. Numerologia otrzymuje swoje wartości liczbowe przez „okultystyczną” czy kabalistyczną redukcję i porównywanie wyników różnarakich sposóbów sumowania liczb, a w numerologii prostej sumuje się tak długo, aż pozostanie tylko jedna cyfra. Numerologia wywodząca się z daty urodzenia nie może ulec zmianie, podobnie jak nie ulega zmianie nazwa miejscowości w jakiej się urodziliśmy czy nazwisko rodowe zwane także karmicznym, z karmą rodową. Numerologiczne wibracje można również obliczyć dla swojego Imienia i Nazwiska bądź konkretnej daty w przyszłości, by sprawdzić, czy jest to dobry termin na ważne działania i decyzje, jak ślub czy założenie firmy. jeśli chcemy na niskiej wibracji w danym roku coś zrobić, to najniższą wibracją z daty w roku, jest zawsze początek roku, Nowy Rok czyli przykładowo 1.1.1999 rok ma wibrację 30, podczas gdy najwyższą wibracją z roku jest 29 wrzesień czyli odpowiednio 29.09.1999, gdzie sumą jest liczba 48 jako najwyższa wibracja w roku. Co ciekawe, w numerologii postej, zredukowanej, obie liczby to są Trójki, jedna to 30/3, a druga to 48/12/3, zatem dwie Trójki w różnych środowiskach wibracyjnych, jedna najniższa w danym roku, a druga najwyższa w danym roku. Tak to daty urodzenia lub założenia firmy mogą się bardzo różnić pomiędzy sobą wibracyjnie, chociaż z pozoru to tylko Trójka…

Obliczamy liczbę z daty urodzenia

Przykład: data urodzenia 12-4-1956 roku. Aby móc powiedzieć o tym człowieku coś na podstawie numerologii, należy stworzyć sumę wszystkich liczb czyli sumę wszystkich cyfr z tej daty. Ten sam proces możemy zastosować również w stosunku do innego wydarzenia, jak chociażby dla ważnego terminu zawarcia umowy i oceny daty powstania umowy.

  1. Liczba dnia urodzenia oznacza dzień urodzenia w dacie urodzenia. Termin obliczamy w dany sposób 12 sumujemy jako 1+2=3. Trójkę 3 określamy liczbą dnia miesiąca urodzenia, i mamy postać 12/3. Według wiedzy numerologicznej daje nam ona informacje o dotychczasowej karmie danego człowieka, którą przyniósł on na ten świat poprzez swoje narodziny w danym dniu miesiąca i będzie realizować w dojrzałym życiu, pomiędzy 28, a 54 rokiem życia. W innym przypadku liczba urodzenia informuje o zależnościach karmicznych, które doprowadziły do zawarcia umowy.
  2. Liczba gwiezdna czy życiowa, liczba losu i kresu życia, do jej obliczenia sumujemy jako drugi krok całą datę: 1+2+4+1+9+5+6=28, i sumujemy dalej otrzymaną pierwszą sumę, 2+8= 10, dalej mamy 1+0=1. Mamy zatem 28/10/1, Jedynkę z tłem 10 oraz 28, co czasem bardziej rozważamy jako Dziesiątkę niż Jedynkę. Liczba ta określana jest jako liczba przeznaczenia, gwiezdna lub karmiczna człowieka lub także jako liczba partnerstwa na podstawie umowy. Odnosi się do karmana, losu czy fatum człowieka, karmy, której ten człowiek powinien oczekiwać na podstawie swych działań podczas obecnego życia lub też ukazuje następstwa działania umowy na partnerów!
  3. Liczba rocznika, liczba roku urodzenia, liczba pokoleniowa, wychodzi z sumowania cyfr w roku urodzenia i ma znaczenie liczby pokoleniowej w późnym wieku, tutaj z roku 1956 wychodzi liczba pokoleniowa 21 czyli w sumie dalej 2+1=3, podobnie jak z dnia narodzin, tyle, że w postaci 21/3, a to inne tło niż przy wibracji 12/3. Są to dla numerologa profesjonalnego różne Trójki…

W naszym przykładzie życie tego człowieka lub też działanie umowy przebiegać będzie od wibracji 3 czyli wpływu Jowisza do wibracji 1 czyli wpływu Słońca, z możliwością, że zamanifestuje się mocno Ascendent czyli wibracja 10. Będzie tym bardziej harmoniczna, im zgodniej z wpływami gwiazd będzie się rozwijać ten człowiek lub partnerzy z umowy.

Poznając rolę, jaką liczby pełnią w życiu możemy sięgnać po książki z podstawami numerologii, gdzie są opisane podstawowe liczby i sposoby ich interpretowania.

Cyfra 0, Zero: posłaniec dziewięciu cyfr, anihilator poprzednich wibracji, zerowanie życia

Choć zero nie jest właściwie liczbą w sensie numerologicznym, nie oznacza bowiem żadnej ilości, to jednak jest początkiem lub zapowiedzią liczb, a także pokazuje stany jakie osiągamy w procesie życiowym. Symbol 0 oznacza to, co wieczne, wszechświat oraz potencjał rozwoju, z którego wyrasta dziewięć pozostałych cyfr, ale także anihilację, wyzerowanie życia czyli straty, upadki, kryzysy, stany wypróżnienia. W naukach ścisłych wciąż używa się symboli do przekazywania idei, a zero ma wiele aspektów, także w numerologii, gdzie przed działaniem zera najcześciej się umiejętnie zabezpieczamy.

Liczba 1 – Człowiek o charakterystyce jedynki jest indywidualistą, niezależnym i obdarzonym silną determinacją. Zwykle osiąga swoje cele. Jest twórcą i inicjatorem, pierwszym do działania, urodzonym przywódcą i aktywistą. Jest uosobieniem idei, powinien jednak zatrzymywać swoje plany dla siebie, gdyż zwykle najlepiej mu się pracuje w spokoju i samotności. Czasem powinien nawet zerwać wszelkie więzi rodzinne i rozpocząć pionierską działalność na nowym obszarze.

Liczba 2 – Dwójki mają dwoistą naturę. Ponieważ zwykle widzą dwie strony każdej sytuacji, stanowią języczek równowagi między przeciwstawnymi siłami, toteż doskonale nadają się na negocjatorów i arbitrów.
Są nieśmiali, wrażliwi i często brakuje im wiary w siebie. Dlatego wolą pracować za kulisami. Jako statystycy dobrze sobie radzą w zbieraniu i ocenie informacji. Dwójki są bardzo emocjonalne i często zajmują się muzyką. Mają wrodzone poczucie rytmu i harmonii. Lepiej pracują z partnerem albo na pozycji podporządkowanej niż samodzielnie. Ze względu na poczucie taktu, uprzejmość i tolerancję znakomicie sprawdzają się w dyplomacji.

Liczba 3 – Jeśli jesteś trójką, bierzesz życie jak leci, kochasz przyjemności i jesteś wiecznie młody duchem. Masz talent do wyrażania siebie w mowie i piśmie, a także na deskach scenicznych. Jesteś bardzo twórczy, ale zazwyczaj niepraktyczny. Marzysz o śmiałych przedsięwzięciach i lubisz planować z rozmachem, ale przy tym pragniesz zaszczepić piękno w każdej sytuacji. Obdarzony bystrym, sprawnym umysłem, łatwo się uczysz. Możesz osiągnąć niemal wszystko, czego tylko zapragniesz. Masz niesłychanie bujną wyobraźnię i z tego powodu może cię pociągać praca w przemyśle rozrywkowym, oferująca różnorodne możliwości oraz sukces finansowy.

Liczba 4 – Jeśli jesteś czwórką, powinieneś nosić etykietkę z napisem „Sól ziemi”, gdyż jesteś praktyczny, odpowiedzialny i można na tobie polegać. Nie potykasz się na drodze, bo idąc patrzysz pod nogi, a nie w chmury. Obdarzony jesteś zdrowym rozsądkiem w ponadprzeciętnych ilościach. Może trudno cię nazwać błyskotliwym geniuszem, z pewnością jednak jesteś stabilnym, solidnym, ciężko pracującym obywatelem, konserwatywnym zarówno w poglądach, jak i w finansach. Jeśli nie zgadzasz się z poglądami lub działaniami innej osoby, potrafisz być uparty jak muł i nie ustąpisz nawet o krok.

Liczba 5 – Piątki pragną wolności i ekspansji na wszystkich obszarach życia. Są wszechstronne i elastyczne. Piątka jest liczbą doświadczenia, toteż takie osoby uczą się promując nowe idee, które niezmiernie je ciekawią. Ich rozwój polega na nieustannym parciu do przodu, nie brakuje im bowiem odwagi, by porzucić stare wzorce i nauczyć się czegoś nowego, dotychczas niewypróbowanego. Bywają impulsywne, niespokojne i skore do działania. Kochają przygody i często zapuszczają się w niebezpieczne rejony, gdyż robią wiele rzeczy impulsywnie, pod wpływem chwilowej emocji, bez uprzedniego namysłu. Potrafią ożywić każde przyjęcie i prowadzić interesującą rozmowę.

Liczba 6 – Szóstki ogromnie potrzebują miłości, przyjaźni i towarzystwa, rodziny. Oddane są rodzinie do tego stopnia, że często duszą ją swą miłością i opiekuńczością. Służba społeczności sprawia im wielką przyjemność. Nie lubią samotności, wolą przebywać w tłumie. Walcząc o pokój i harmonię potrafią jednak docenić przyjemność płynącą ze zdrowej kłótni, pod warunkiem, że po jej zakończeniu nikt nie będzie chował urazy. Lubią, gdy ich dom jest gładko prowadzony i uporządkowany. Lubią również piękne przedmioty i otoczenie. Są ostrożne w sprawach finansowych i inwestują tylko w to, co wydaje im się absolutnie bezpieczne.

Liczba 7 – Siódemki to myśliciele, chłonący wiedzę praktycznie z każdego źródła. Są to intelektualiści o refleksyjnym, badawczym umyśle, którzy nigdy nie przyjmują żadnego założenia, dopóki dokładnie nie przeanalizują sytuacji i nie wyciągną własnych wniosków. Nie lubią sugestii ze strony innych, przede wszystkim dlatego, że uważają siebie za autorytet w każdej dziedzinie. Są wyczulone na niesprawiedliwość, ale nigdy nie powinny starać się o wyrównanie rachunków, gdyż każde tego typu posunięcie wróci do nich jak bumerang, raniąc je bardziej niż osoba, do której było skierowane. Siódemki mogą być znakomitymi naukowcami, nauczycielami, okultystami, pisarzami, ogrodnikami, wynalazcami, prawnikami, aktorami, analitykami i przywódcami religijnymi.

Liczba 8 – Jeśli jesteś ósemką, pod żadnym pozorem nie powinieneś polegać na szczęściu, bo musisz ciężko zapracować na wszystko, co dostajesz. Twoim słowem-kluczem jest sprawiedliwość. Może się wydawać, że ósemki skazane są na najrozmaitsze ograniczenia, nie musi to być jednak prawda, o ile nauczą się samodyscypliny. Mogą odnieść wybitny sukces postępując krok po kroku, ostrożnie i konserwatywnie, polegając na własnym osądzie, gdyż mają orientację mentalną i z reguły zrównoważony temperament. Jeśli będą się trzymać zasady złotego środka, mogą dotrzeć do pozycji władzy.

Liczba 9 – Dziewiątka jest symbolem miłości i altruizmu oraz wojowniczości z poświeceniem. Reprezentuje najwyższą formę miłości uniwersalnej i miłości bliźniego. Tęskni do miłości osobowej, ale zaspokojenie tego pragnienia nie powinno stać się dla niej celem nadrzędnym, gdyż może to prowadzić do rozczarowań. Dziewiątka jest wielkim bratem całej ludzkości. Daje z siebie altruistycznie i nawet niemądrze, gdy komuś uda się poruszyć jej emocje. Jej mottem powinny stać się słowa: „Postępuj z innymi tak, jak chciałbyś, by oni postępowali z tobą”. Jest współczującym, wielkodusznym idealistą, wrażliwym na trudności i potrzeby innych do tego stopnia, że bardzo cierpi, gdy ktoś jest źle traktowany albo znajduje się w potrzebie.

Liczby Mistrzowskie: 1+1=2 ale 1×1=1; 2+2=4=2×2; ale 3+3=6, a 3×3=9, 4+4=8, a 4×4=16

Znaczenie liczb mistrzowskich

Liczby mistrzowskie otrzymuje się, gdy w trakcie sumowania cyfr z daty urodzenia otrzymamy liczbę dwucyfrową 11, 22 lub 33, a także rzadziej omawianą 44. Gdy otrzymamy taki wynik, nie sumujemy dalej cyfr, lecz odczytujemy znaczenie liczb mistrzowskich, chociaż pewne aspekty sumy mogą się pojawiać. Tak zwanymi liczbami podwójnymi są liczby, które się same w sobie, odbijają: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 i przez to są wzmocnieniem potencjału danej liczby głównej, zatem 11 to bardziej podwójna Jedynka niż sumowana z 1+1 Dwójka. Przez wynikającą ważność istnieją w numerologii w pierwszej linii tylko dwie silne „liczby mistrzów” 11 i 22, które występują w dniach daty urodzenia młodych systemów kalendarza, a wibracje 33 i 44 znajdujemy w kalendarzach ras starszych. Kiedy liczono kalendarz w latach panowania władcy, a tych było kilkanaście, rzadziej kilkadziesiąt, wibracje wyższe niż 11 oraz 22 nie mogły się wydarzać jako wibracje daty urodzenia czy wydarzenia. Jeśli chodzi o wysokość wibracji w rocznikach, to w XX wieku były roczniki z wibracjami 11, 22, a najwyższą wibracją z rocznika miał rok 1999, gdzie mamy liczbę 28, doskonałą, tak jak doskonałą i magiczną jest wibracja 6, ale z sumą jako pitagorejskie 10, i warto byłoby tego nie marnować. Najwyższą jednakże liczbą mistrzowską z rocznika w XXI wieku będzie jedynie liczba 11, gdyż najwyższa liczba z rocznika jaką otrzymamy w XXI wieku, to zaledwie 20, z roku 2099 – zatem 2+9+9=20, i nic tego nie zmieni, nie będzie rocznika narodzin z wibracją 22 jak w XX wieku, gdzie roczniki 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, to z sumy właśnie mistrzowskie liczby 22, tak zwane liczby pokoleniowe, bo wibracja rocznika urodzenia rządzi w wieku od 55 roku życia do 81 roku życia przez trzeci okres 27-lecia, półtorej cyklu sarosa (Saros to 18 lat, 11 dni i 8 godzin). W XXI wieku nie będzie roczników z liczbą mistrzowską 22, nie ma takiej możliwości (upadek nauki, kultury, moralności i duchowości z powodu braku awangardy takich roczników, pokoleń, jest niestety fatum XXI stulecia). Zasadnicze liczby uchodzące za mistrzowskie mają taką właściwość: 1+1=2, a 1×1=1, 2+2=4=2×2, podczad gdy 3+3=6, a 3×3=9… Zapamiętajmy to, gdyż ta najbardziej mistrzowska liczba, wibracja 22 jako jedyna spełnia postulat tej samej sumy i iloczynu czyli 2+2=4 oraz 2×2=4 – zawsze czwórka…

Mistrzowska Liczba 11

Jedenastki w pozytywnym aspekcie są idealistami, marzycielami, a czasem również mistykami. Jako osoba obdarzona szeroką wizją, może się 11 stać inspiracją dla innych, otwierać im drzwi i pomagać w osiąganiu wielkich celów. Ma wielką intuicję i powinno się za nią podążać. Jej miejsce jest na mównicy, z której powinna wygłaszać przemowy lub kazania, gdyż ludzie chętnie ją słuchają. Musi nauczyć się praktycyzmu i doprowadzania planów do końca, bo inaczej wiecznie będzie żyć w chmurach i niczego nie osiągnie, a to jest negatywny aspekt 11. Powinna 11-tka pracować nad tym, by stać się osobą słowną i wiarygodną, która zawsze stawia się na umówione spotkania, zatem spóźnialstwo pokazuje negatywny aspekt 11. Wibracja 11 to tak jakby dwa Słońca w jednym, podwójna moc Słońca, które jest Jedynką w Układzie Słonecznym.

Liczba mistrzowska 11 żąda od osób, które są urodzone jako 11-tki szczególnej miary, wielkości w samoukierunkowaniu się. Ci ludzie mają głębokie przeświadczenie o tym, że już w dzieciństwie ta oto liczba sprawiała, że byli odbierani przez społeczeństwo jako samotnicy, ponieważ działa ona często dystansująco do otoczenia i wystarczy drobiazg, aby skończyły się dobre z kimś relacje. Znają oni przyczynę tego stanu – dlatego niepotrzebne jest irytowanie się. Dzieci urodzone jako 11-tki są kochane, znajdują zrozumienie, mogą odczuwać miłość, ale wszystko to dzieje się w sposób nie taki, w jaki by one tego chciały. Często całe życie szukają swojej tożsamości i zadają sobie pytania: Kim jestem? Skąd pochodzę? Czego pragnę i po co? To pytania na początek drogi ku przebudzeniu duchowemu.

Jednocześnie wysyłają do samoakceptacji milczącą prośbę: „Proszę, kochaj mnie – uczynię wszystko dla ciebie!” i przy tym muszą podejmować pewne kompromisy w życiu. Wymagana jest tutaj siła charakteru i indywidualność, jak też zastanowienie się nad własnym Ja, nad Jaźnią czy Duszą. Jeśli istnieje w danej osobie misja, przesłanie jedenastki, uwidacznia się ona jako wzorcowy, odpowiedzialny „przywódca”. Łączy ona swoją ogromną wrażliwość z życiem materialnym, przy czym „duchowy świat” jest częścią natury. Osoby, które urodziły się 11-tkami, swoich talentów używają zwykle dla dobra świata, ale w negatywnym aspekcie wyłącznie dla siebie, na własne potrzeby, i tak się marnują. Wykorzystują je do lepszego poznania samego siebie. Tak jak pewna dziewczynka, która urodziła się 11-tką, kiedy była mała i kiedy powiedziała swoje pierwsze zrozumiałe zdanie i do tego przysunęła krzesło do stołu, wdrapała się na nie i bębniąc swoimi małymi rączkami o stół, ogłosiła wszystkim: „Ja chcę tego, czego ja chcę” z podwójnym zaakcentowaniem Ja! tak to egoiczne manifestacje wibracji Jedenastkowe, później jako negatywne aspekty tej wibracji.

Mistrzowska Liczba 22

Jeśli czyjąś liczbą jest 22 czyli wibracja dwadzieścia dwa z daty, jest się praktycznym idealistą. Nie tylko ma się wizje, ale potrafi się uruchomić działania na dużą skalę i doprowadzić swoje plany do końca, osiągając zamierzone cele. Jest się mistrzowskim budowniczym, który wprowadza w świat porządek i system. Taka moc i wpływy mogą sięgać daleko, przekraczając granice państw. Powinno się wprowadzać w życie projekty, które mają na celu dobro ludzkości. Można się zajmować kolejami, samolotami, drogami wodnymi, ruchami pokojowymi albo przedsięwzięciami międzynarodowymi. Taka 22 dobrze radzi sobie z pracą w dużych grupach ludzi, chociaż to tylko podwójna Dwójka, ale podwójna moc Księżyca, który jest Dwójką.

Jeśli urodziliście się jako porządkowe 22-jki jakiegoś miesiąca, odzwierciedlacie się w najwyższym wymiarze siły wyobraźni i zdolności analizy, ale nie jest to taka sama 22 jak z sumy w roczniku czy dacie narodzin. Biegunowość tych sił, która z jednej strony jest kreatywnym, intuicyjnym myśleniem, odczuwaniem prawdy, a z drugiej strony logicznym, matematycznym myśleniem, zostaje ustawiona zarówno dziecku, jak i dorosłemu, z wewnętrznego, a także zewnętrznego źródła postanowień, decyzji. Wyzwaniem tej „liczby mistrzowskiej” jest opanowanie wszystkich wątpliwości. Rozległe życzenia i chęci, „przysłonięte” myślenie, ucieczka w nałogi, na podstawie tej ogromnej tęsknoty „nie wiem dokąd” są często przymusowymi siłami, które ogniskują na całe życie.

Nakazem liczby 22 jako sumy numerologicznej czy gematrycznej jest pokonanie wszelkich emocjonalnych szczelin i rozwijanie się w kierunku kompetentnej osobowości, która w przeróżnych zakresach pracy, działania, aktywności, wyróżnia się jako specjalista, jako ekspert. Przez wytrzymałość i dyscyplinę zmierza 22 do realizacji swoich wizji czy poglądów i integruje swoją intuicję w praktycznym życiu – ta droga prowadzi do sukcesu. Tenże wewnętrzny potencjał duchowy podwójnej liczby doprowadza do tego, że wyrastają z tych ludzi myśliciele, filozofowie, pisarze i genialni artyści, którzy pełni są innowacyjnych mocy. Zaufajcie swoim wizjom, słuchajcie swoich marzeń. Żyjcie rozwijającymi się wewnątrz marzeniami!

Mistrzowska Liczba 33

Liczba trzydzieści trzy, wibracja 33, jest zbyt potężna i wysoko postawiona, by w obecnej epoce wielu ludzi potrafiło wykorzystać ją należycie, zatem bez specjalnych isntrukcji większość posiadaczy tej wibracji całkowicie się marnuje, także w przedmiotach Szóstkowych, spadając do sumy dwóch Trójek. Gdy trzydzieści trzy pojawia się jako suma nazwiska lub drogi życiowej, daje wielki postęp duchowy, ale człowiek musi też wybrać sposób życia, który to umożliwia. Taki człowiek staje się równy wtedy nawet Mahatmie lub Mistrzowi, ale musi przejść ścieżką uczniostwa do poziomu mistyczno-magicznego, musi zrealizować potężną Triadę Mocy 3-6-9, gdzie Trójka to cyfra w liczbie 33, Szóstka to suma obu Trójek, a Dziewiątka, to iloczyn obu Trójek czyli 3×3=9. O ile w XX wieku sporo było wibracji 33 z daty urodzenia, to w XXI stuleciu, gdzie najwyższa wibracja w roku jest zawsze 29 września, dopiero w dniu 29 września 2029 roku osiągnie po raz pierwszy wysoką wibrację 33 – tylko się starać urodzić takie dzieci, czyli dobrze ponad dziewięć miesięcy wcześniej zrezygnować z antykoncepcji i sztucznych lalek/misiaczków. Wcześniejsze roczniki nie mają szans na taką wysoką wibracyjnie datę urodzenia mistrzowskiego, gdyż po prostu nie ma takich wysoko wibracyjnych dat w kalendarzu. Najwyższą wibracją z całej daty narodzin w XXI wieku będzie liczba 40, z dnia 29 września 2099 roku, większej wibracji z daty nie będzie.

Osobowości (osoby) z pozornymi liczbami mistrzów, liczbami podwójnymi

W popularnych piśmidłach plotkarsko-horoskopowych, z powodu braku znawców numerologii często powiela się błędne opinie jakoby niektóre daty urodzenia miały wibracje mistrzowskie, podczas gdy są to zwykłe wibracje liczbowe czyli cyferki, które nie należą do grupy liczb mistrzowskich, gdyż te muszą pochodzić z sumy, ze zliczania innych cyfr, nie mogą być liczbami porządkowymi w dacie, tak jak u domorosłych, co to są bardziej hochsztaplerami gazetowymi niźli profesjonalnymi numerologami. Jeśli ktoś się urodził 22 dnia 11 miesiąca czyli 22 listopada, to nie ma żadnej wibracji miestrzowskiej, bo ani dzień 22 ani miesiąc 11 nie są mistrzowskimi liczbami, gdyż nie są sumami innych liczb, nie pochodzą z procedury sumowania numerologicznego, nie były gematryzowane. To zwyczajne liczby porządkowe o wzmocnionych cechach i jak najbardziej podlegają sumowaniu, zatem wibracja z 22 dnia miesiąca to zwyczajna czwórka, a listopad to dwójka z jedenastki – i nic więcej, nic mistrzowskiego.

Kurt Vonnegut Jr., autor science fiction 11.11.1922 to tylko 1+1+1+1+1+9+2+2=18, 1+8=9, zwykła dziewiątka prosta czyli bez sumy pośredniej stanowiacej tło czy podliczbę, a do tego liczba karmiczna 14/5 z rocznika czyli rocznik z bardziej uozmaiconym karmanem.

Boris Becker, tenisista 22.11.1967 to 2+2+1+1+1+9+6+7=29 dające 2+9=11 czyli jest jedenastka, ale trudna karmicznie, bo 29/11 uważana jest za liczbę z dużym obciążeniem karmicznym, gdzie trzeba się mocno poświecić rozwojowi duchowemu, aby przejawy fatum zmniejszyć i zneutralizować. Niestetym rocznik 1967 to wibracja 23 zatem nieco demoniczna Piątka z tłem 23, liczbą stanów pomrocznych i z lekka demonicznych, co nie ułatwia rozwoju duchowego, a wręcz przeciwnie.

Robert Vaughn, aktor 22.11.1932 to w sumie numerologicznej 2+2+1+1+1+9+3+2=21, zatem 21/3 czyli Trójka z tłem 21 jako wibracja numerologiczna daty, a wibracja z rocznika, to suma cyfr z 1932 zatem 15, znów jeszcze trochę paskudny rocznik, demoniejący łatwo i mocniej nawet niż ten z wibracją 23. Dodatkowo z rocznika 1932 mamy wibrację 15 sumowaną do 6 czyli kiepską i fatalistyczną Szóstkę z tłem 15, takie 15/6.

Charles de Gaulle, polityk 22.11.1890 mamy w sumie gemtrycznej z cyfr 2+2+1+1+1+8+9=24 czyli 2=4=6, taka Szóstkę z tłem 24, zatem osobę o silnym ego, egocentryczne 24/6, ale rodzinę jak i firmę pewnie utrzyma. Dobrze, że ten rocznik taki z wibracją 18/9, to zawsze coś dobrego dla innych można bylo zrobić.

Jamie Lee Curtis, aktorka 22.11.1958 to 2+2+1+1+1+9+5+8=29, i dalej 2+9=11 czyli 29/11 zatem znów trudna wibracja karmiczna z ciężkim losem i wiszącym fatum, a do tego rocznikiem 1958 dającym w sumie 23/5 czyli postać, która łatwo schodzi na złą drogę, a los ma cięższy niż przeciętnie w otoczeniu.

Fryderyk Chopin, kompozytor 22.02.1810 2+2+2+1+8+1=16 dające 1+6=7, to taki los siódemkowego węzła smoczego, który zawsze ma do tyłu, chociaż dobrze dla rozwoju, i w czymś może być mistrzem, bo z rocznika 1810 wychodzi liczba 10 czyli pierwsza mistrzowska wibracja pitagorejska. Toz wykle doświadczony mistrz jakiegoś zawodu, taki fachman, ekspert.

Niki Lauda, kierowca wyścigowy 22.02.1949 sumuje się do postaci 2+2+2+1+9+4+9=29 dajacej 11, znane już 29/11 ulubione dla ludzi z trudniejszym fatum i cięższym karmanem. Niestety nic mistrzowskiego, a raczej dołek znów z liczby rocznika, gdyż 1949 to wibracja 23 czyli negatywna liczba 5, zapisywana jako 23/5 w numerologii.

Michael Chang, tenisista 22.02.1972 wibruje na poziomie 2+2+2+1+9+7+2=25 dającego 2+5=7, zatem widać znów na ogonie siódemkowej duchowości z zaległościami smoczego ogona.

Claude Debussy, kompozytor 22.08.1862 to wibrowanie 2+2+8+1+8+6+2=29 dającego 2+9=11 czyli ta karma jakaś zmusza do artystycznych wystąpień, wibracja 29/11, a z rocznika, najmocniejsza z kiepskiej trójki wibracji karmicznie demonicznych i zwykle fatalistycznych, znacząco pechowych, tutaj 17 z roku 1862 czyli negatywna Ósemka 17/8.

Jean-Jacques Goldmann, piosenkarz 11.10.1951 to 1+1+1+1+9+5+1=19 dające 10 lub 1, zatem albo pozycja społeczna na szczycie kariery, albo na dno i do roboty w kamieniołomach.

Naucz się odnajdywać sens egzystencji zaklęty w liczbach i z pomocą numerologii rozwiązywać problemy, najlepiej uczestnicząc w warsztatach numerologicznych takicj jak numerologia ezoteryczna i hermetyczna, chaldejsko-orficko-pitagorejska.

Opracowanie na podstawie wykładów Śri Lalita-Mohan Dźi G.K.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *