Jakimi jesteśmy liczbami czyli numerologiczne znaczenie imienia i nazwiska

Aby nauczyć się odczytywać nazwisko lub sumę wszystkich imion i nazwisk, należy przestrzegać pewnej zasady. Wszystkie liczby złożone redukujemy do ostatecznej, pojedynczej liczby, chyba że suma jest jedną z liczb mistrzowskich i wynosi 11 lub 22. Numerologiczne liczby możesz również z łatwością wyznaczyć ze swojej daty urodzenia, co pozwoli odczytać wiele Twoich cech osobowości, zalet oraz wad.

Jak obliczyć portret numerologiczny

Do interpretacji każdego diagramu istnieje jakiś klucz. Litery i liczby nie stanowią tu wyjątku, są bowiem wzajemnie wymienne. Liczby istnieją od początku świata. Gdy wynaleziono alfabety, ze względu na ukryte w literach znaczenie, nadano im specyficzne wartości numeryczne.

W poniższej tabeli każda z liter przyporządkowana jest wibracji jednej z dziewięciu cyfr. Liczb dwucyfrowych nie uznajemy za cyfry, choć można je zredukować do pojedynczych cyfr.

Klucz do przyporządkowania liter alfabetu cyfrom

Jedność z przyrodą – liczby natury, przyrodu, cyklu roślinno-zwierzęcego, człekozwierząt

1 – 2 – 3
A – B – C
J – K – L
S – T – U

Wielość – liczby cyklu ludzkiego, osiągania poziomów człowieczeństwa

4 – 5 – 6
D – E – F
M – N – O
V – W – X

Pełnia – liczby cyklu ponadludzkiego, gdzie wyrastamy ponad rodzaj ludzki ku niebu

7 – 8 – 9
G – H – I
P – Q – R
Y – Z – –

Liczby mistrzowskie dla rozwoju duchowego

11, 22, 33

Pierwsza linijka tabeli to jedności:

A=1; B=2; C=3; D=4; E=5; F=6; G=7; H=8; I=9.

Po wykorzystaniu wszystkich dziewięciu cyfr przechodzimy do następnej linijki, a druga to także dziesiątki:

J=10; K=20; L=30; M=40; N=50; O=60; P=70; Q=80; R=90.

Ponieważ podstawowych cyfr jest tylko dziewięć, znów zaczynamy od początku i otrzymujemy jako setki dla zapisów abdżadowych w starej gematrii:

S=100; T=200; U=300; V=400; W=500; X=600; Y=700; Z=800.

Znaków takich jak „&”, które nie są ani literą, ani cyfrą, nie opisujemy w alfabecie numerologicznym ani nie dopisujemy do alfabetów numerologii, jak robią to kompletni dyletanci, ale ponieważ wiele firm umieściło ten symbol w swojej nazwie, czasem musimy nadać mu jakąś wartość liczbową, zatem wiedząc, że jest to symbol po angielsku określany jako “at”, obliczamy go z tych liter a=1, t=2 lub 200.

Podział cyfr i liter liniami pionowymi przebiegającymi między trójką, a czwórką oraz między szóstką, a siódemką sugeruje, że:

Cyfry 1, 2 i 3 to liczby osobiste nazywane liczbami w cyklu natury czy zwierzęcymi.
Słowo-klucz do nich to JA albo MÓJ. Interesuje je własna indywidualność.

Cyfry 4, 5 i 6 to ograniczone wibracje cyklu człowieczeństwa, cyklu rozwoju ludzkiego.
Słowo-klucz do nich to TY. Służą własnej rodzinie i społeczności.

Cyfry 7, 8 i 9 to uniwersalne wibracje nazywane liczbami cyklu nadludzkiego, chociaż cyfra 7 uwazana jest za bardziej ludzką niż nadludzką, za wibrację przejściową, najwyższą wśród ludzkich, a podstawową wśród anielskich.
Służą szeroko pojmowanej ludzkości oraz istotom wyższym, niebiańskim.

Jedenaście, dwadzieścia dwa i trzydzieści trzy co prawda znalazły się w tabeli, lecz nie są to wibracje odpowiadające żadnej poszczególnej literze. Należy je uważać za wzmocnione wibracje ich poszczególnych cyfr składowych:

11=2 (1+1=2, a 1×1=1) – wzmaga się ale pozostaje sobą.
22=4 (2+2=4=2×2), sumowanie i mnożenie daje ten sam efekt bycia czwórką, stad jest to najwazniejsza liczba mistrzowska.
33=6 (3+3=6, a 3×3=9) – 3-6-9 to Trójką Doskonałości w Numerologii Pitagorejskiej.

Jaką jesteśmy liczbą w numerologii?

Redukcja liczb polega na dodawaniu do siebie cyfr składowych aż do uzyskania pojedynczej cyfry. Liczb mistrzowskich nie redukujemy, a także niektórych innych pochodzących z sumowania.

Na przykład: Jeśli suma numerycznych wartości liter wynosi dwadzieścia cztery, dodajemy do siebie składowe i otrzymujemy szóstkę (2+4=6). Gdyby suma wynosiła jedenaście lub dwadzieścia dwa, należałoby zachować tę liczbę, nawet gdyby występowała w kombinacji z inną cyfrą, na przykład 22-4 lub 11-5. Nie należy takich kombinacji redukować do ósemki (2+2+4) ani do siódemki (1+1+5).

Każde imię i każde nazwisko najpierw sumujemy oddzielnie:

Krok 1. Znajdź w tabeli numeryczne wartości liter i wpisz odpowiednie cyfry pod literami pierwszego imienia. Następnie dodaj wszystkie cyfry do siebie i zredukuj sumę do pojedynczej liczby.

Krok 2. Powtórz całą procedurę z drugim imieniem aż do uzyskania pojedynczej cyfry.

Krok 3. Wpisz odpowiednie cyfry pod literami nazwiska i tu również zredukuj sumę do pojedynczej cyfry.

Krok 4. Dodaj do siebie liczby uzyskane ze zsumowania wartości pierwszego i drugiego imienia oraz nazwiska. Tę sumę również zredukuj do pojedynczej cyfry. To tak zwana liczba imienna.

Jeśli masz więcej niż dwa imiona, trzeba wziąć pod uwagę tylko pierwsze i pominąć pozostałe lub połączyć wszystkie i potraktować jak jedno słowo. Gdy imion jest zbyt wiele, mogą czasem tracić na znaczeniu, ich działanie bowiem staje się zbyt rozproszone. badamy głownie imiona i nazwiska zapisane w tożsamości czyli te, które są naszymi personaliami z dokumentów urzędowych w tym z metryki urodzenia!

Liczba nazwiska i imienia – obliczanie

Dla przećwiczenia powyższej metody sięgnij teraz po papier i ołówek. Użyjemy fikcyjnego nazwiska z jednego z podręczników numerologii od podstaw. Przyjmijmy, że na pierwsze imię osoba ma Margaret. Napisz to imię, a potem zajrzyj do tabeli i odszukaj w niej numeryczną wartość każdej litery. Zapisz liczby bezpośrednio pod literami.

Powinno to wyglądać tak:

M A R G A R E T
4 1 9 7 1 9 5 2

Po zsumowaniu mamy 38, a (3+8)=11, zatem sumą jest 38/11

Wartość M wynosi 4; A=1; R=9; G=7; A=1; R=9; E=5; T=2.

Suma tych liczb wynosi 38 (4+1+9+7+1+9+5+2=38). Teraz należy zredukować tę liczbę do pojedynczej cyfry dodając do siebie jej składowe: (3+8=11). Znów otrzymujemy liczbę dwucyfrową. W innym wypadku powtórnie dodalibyśmy do siebie jej składowe, ponieważ jednak jest to tak zwana liczba mistrzowska (11), pozostawiamy ją w takiej postaci, nie redukując do dwójki (1+1=2).

Teraz postępujemy tak samo z drugim imieniem. Przyjmijmy, że brzmi ono Alice. Wpisz pod każdą literą jej wartość liczbową.

A L I C E
1 3 9 3 5

W sumie wychodzi 21, a po dodaniu składników mamy 2+1=3

Z tabeli wynika, że A=1, L=3, I=9, C=3 i E=5. Po dodaniu tych cyfr otrzymujemy dwucyfrową liczbę 21 (1+3+9+3+5=21). Tę liczbę znów musimy zredukować do pojedynczej cyfry. Dokonujemy tego przez dodawanie (2+1=3). Liczba 3 jest numerologiczną sumą imienia Alice.

Teraz załóżmy, że badane nazwisko brzmi Johnson. Zapisz je na kartce, jeszcze raz zajrzyj do tabeli wartości liczbowych i wykonaj te same czynności, co przy pierwszym imieniu (Margaret) oraz przy drugim (Alice).

J O H N S O N
1 6 8 5 1 6 5

Suma cyfr podstawionych pod litery to 32, a dalej 5 (3+2=5), gdyż patrząc na tabelę przekonujemy się, że J=1, O=6, H=8, N=5, S=1, O=6 i N=5. Zapisz te liczby pod literami nazwiska Johnson i dodaj do siebie. Otrzymasz liczbę 32 (1+6+8+5+1+6+5=32). Zredukuj ją do pojedynczej cyfry: 3+2=5.

Wszystkie liczby mistrzowskie należy redukować do pojedynczej cyfry, chyba że pojawiają się jako suma w operacjach numerologicznych. Jeśli człowiek nie dorasta do znaczenia swej liczby mistrzowskiej, zwraca się w stronę jej drugorzędnych aspektów i wówczas jedenastka zostaje zredukowana do dwóch, dwadzieścia dwa do czterech, a trzydzieści trzy do sześciu. Potencjał liczby mistrzowskiej pozostaje, ale w uśpieniu. Mistrzowska jedenastka może się cofać w rozwoju, a suma wynosząca dwadzieścia dwa – opisywać jakiegoś kryminalistę, ale zwykle specjalistę w swym fachu, nawet zbójeckim. Człowiek obdarzony wibracją liczby mistrzowskiej dwadzieścia dwa, który nie wykorzystuje swych możliwości, często staje się urzędnikiem biurowym, księgowym albo robotnikiem fizycznym. Nie ma nic poniżającego w pracy fizycznej, ale jeśli ktoś urodził się ze znacznie większym potencjałem, powinien starać się wykorzystywać go w życiu.

Teraz dodamy do siebie wszystkie części nazwiska, nie tracąc jednak z oczu poszczególnych sum:

M A R G A R E T A L I C E J O H N S O N
4 1 9 7 1 9 5 2 1 3 9 3 5 1 6 8 5 1 6 5

Suma liczb 38+21+32=91 daje razem z postaci skróconych 11+3+5=19 lub 2+3+5=10

(11+8=19)
(2+3+5=10)

Gdyby czyjeś nazwisko naprawdę brzmiało Margaret Alice Johnson, to teraz należałoby dodać do siebie poszczególne sumy powstałe ze słów Margaret (11), Alice (3) i Johnson (5). Otrzymalibyśmy sumę końcową wynoszącą (11+8)=10. Otrzymana dziesiątka ma w tle jedenastkę i ósemkę i dzięki temu jest silniejsza niż zwykła dziesiątka czy jedynka, bowiem w jej skład wchodzi mistrzowska jedenastka oraz liczba osiem z cyklu nadprzyrodzonego.

Najpotężniejsze narzędzie analityczne to jednak Portret G-NPS, gdzie cztery narzędzia dokonywania znaczących obliczeń stosowane są razem, a to coś jak cztery poziomy wiedzy gematrycznej w kabale.

Portret G-NPS

Portrety G-NPS dla opisanych Imion i Nazwiska oraz Liczby Imiennej (wszystkich imion i nazwisk razem) w kolejności dają pełniejszy obraz czy portret numerologiczny postaci o tych wibracjach literowo-cyfrowych. To, co obliczaliśmy jako numerologię prostą, wibracje zredukowaną, mamy w kolumnie Soma. Na portrecie G-NPS widać strukturę czterech aspektów osobowości człowieka, jego wibracje w relacjach, aspiracje mentalno-duchowe, wibracje psychiczne, emocjonalno-uczuciowe oraz stan procesów na planie fizycznym (kolumna Soma), a także relacje pomiędzy ciałem, a psychiką, tymi oboma, a Duszą, Jaźnią i Bogiem, oraz zaangażowaniami sposłecznymi poszukiwanymi ideałami. Numerologia profesjonalna nie musi być łatwa…

Pierwsze imię zewnętrznie mistyczne, ale duchowo z Nous w postaci 20 podatne na opętania
Kiepskie imię z silnymi dołkami emocjonalnymi i konfliktami wewnętrznymi
Troszkę kiepskie takie nazwisko z Nous o wibracji 23, a do tego konflikcie do Soma 32
Liczba Imienna 10 jednak z licznymi fiksacjami i konfliktami wewnętrznymi

Charakterystyka liczb w skrócie

Liczba 0 – potencjał anihilacji wszystkich liczb. Może być wszystkim albo niczym, najczęściej wychodzi to ostatnie.
Liczba 1 – wynalazca, pionier, twórca, przywódca, pomysłodawca, indywidualista
Liczba 2 – rozjemca, dyplomata, muzyk, statystyk, urzędnik, bibliotekarz
Liczba 3 – artysta, mówca, pisarz, humorysta
Liczba 4 – budowniczy, farmer, pracownik administracji rządowej, polityk, mechanik, urzędnik
Liczba 5 – podróżnik, sprzedawca, detektyw, psycholog, poszukiwacz przygód, pisarz
Liczba 6 – nauczyciel, rodzic, urzędnik cywilny, lekarz, pielęgniarka, dekorator, kucharz
Liczba 7 – myśliciel, filozof, medium, perfekcjonista, pisarz, nauczyciel
Liczba 8 – analityk, organizator, promotor biznesu, prawnik, bankier, wydawca, osoba na stanowisku kierowniczym
Liczba 9 – filantrop, podróżnik, uzdrowiciel, humanista, kapłan, aktor, lekarz
Liczba 11 – idealista, mówca, religioznawca, medium, pisarz, dyplomata
Liczba 22 – internacjonalista, mistrz praktycznego budownictwa, ambasador, dyplomata, prezes
Liczba 33 – uosobienie boskiej idei, mistrz duchowy, uniwersalny przywódca ruchu.

Liczby – Litery – Energie Dziewięciu Obiektów Planetarnych – 4 i 7 to Węzły Księżyca

Samo wyliczenie wartości własnego nazwiska nie da nam nic, jeśli nie będziemy wiedzieć, co oznacza otrzymana suma. Musimy nauczyć się rozumieć i interpretować nazwisko wiedząc, że zawsze odnosi się do karmana rodu z jakiego się wywodzi oraz co znaczą odpowiadające mu liczby. Aby nabrały one dla nas znaczenia, musimy najpierw odkryć, co chcą nam przekazać ich symbole. Dopiero gdy nabierze się pewnej wprawy w analizie liczb, znajdziemy się na drodze prowadzącej do prawdziwego zgłębienia numerologii czyli gematrii.

Więcej o sobie i swoich bliskich dowiesz się uczestnicząc na warsztatach numerologii ezoterycznej.

Opracowanie na podstawie nauk udzielanych przez mistrza Śri Lalita-Mohan Dźi na warsztatach gematrii.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *