Karman Uczniów Ścieżki Duchowej

Nauczyciel Duchowy jest współczujący, ale surowy, albowiem zna przeznaczenie dusz. Nauczyciel bierze czasem na siebie karman uczniów, cierpiąc za wierne sobie dusze. Guru – to Nauczyciel, Przewodnik, Mistrz, Strażnik, Opiekun Dusz. Guru naucza i prowadzi Dusze poprzez wcielenia, i zawsze wyznaczony jest dla każdej duszy przez Boga. W Rzeczywistości to nie uczniowie wybierają Guru, lecz Guru wybiera Uczniów, chociaż uczniom wydaje się, że to oni znaleźli sobie Guru. Mistrz Przekazu będzie was uczył i w zaświatach, a opóźnieni w rozwoju, ci, którzy zaprzepaścili swoją szanse na naukę i podążanie z Guru poniosą złą karmę, zły los tych, którym za wierność i postępy Łaska Niebios zdejmuje nagromadzenia brzemię ciemnej karmy. Uczniowie otrzymują dopust cierpienia, złej karmy, jeśli nie zadowalają Nauczyciela. Tym większe brzemię spada na nielojalnych uczniów im więcej łask, nauk, praktyk, duchowych skarbów i uzdrowień otrzymali.

Rozpoznajecie Guru, bo widzieliście Jego Obraz, Duszę w zaświatach, zanim wcieliliście się na ziemię w ludzkie ciała. Tam byliście przygotowywani do spotkania i ziemskiej części nauki oraz praktyki i służby. Boskie Decyzje nie ulegają zmianie na przestrzeni wielu tysiącleci. Prawo Karmana, Wola Niebios składa się z modlitw wygłoszonych przez Mędrców i Siddhów na przestrzeni Tysiącleci. Jest to Słowo, przekaz, jaki nie ulega zmianie. Dlatego Prawa i Zasady Stwórcy-Kreacji są ciągle aktualne, niezmienne i zawsze nieuniknione. Droga wskazywana przez Guru jest drogą wzwyż i naprzód, a kto skręca ten zawsze idzie w boczną i ślepą uliczkę, tworząc tak zwany osad, szlam duchowości. Ludzie o złych skłonnościach nie mogą się zdobyć na wędrówkę z Guru albowiem ich złe skłonności im to uniemożliwiają. Aby podążać z Guru w Drużynie Wspólnoty trzeba być bardzo oczyszczoną i zaawansowaną Duszą. Dlatego z Guru przez wcielenia podążają najlepsze dusze, awangarda ludzkości. Jeśli spotykasz kogoś, kto porzucił jakiegoś Guru, spotykasz istotę obciążoną bardzo wieloma złymi skłonnościami. To złe Samskary, złe skłonności utrudniają rozpoznanie, akceptację i podążanie za Guru. Zbawienie przychodzi do tych, co pozostają w Obecności Guru bez względu na koleje losu, bez względu na siłę złych przeciwności, które zawsze są generowane przez złe siły. Kriszna Karman – mroczny, ciężki karman nie pozwala podą­­­żać ludziom za Boskimi Przewodnikami Ludzkości, którzy Duchem Inicjacji, Nauki i Mądrości wyznaczają duchową drogę dla całej ludzkości.

Nauczyciel NIE MA osobistej, indywidualnej karmy, a jedynie karman grupowy związany z narodem, do którego zostaje wysłany, aby prowadzić nauczanie i z jego językiem. Uczniowie muszą się starać  mieć jak najlepszy związek z Guru, szczególnie, jeśli przyjęli jakieś Błogosławieństwo albo Inicjację. To jest Dharma Uczniostwa, zespół Obowiązków Ucznia wobec Boga, z których Obowiązki wobec żyjącego Guru są najłatwiejsze i najprostsze. Nielojalnych Uczniów wysyła się do czegoś, co możecie wyobrazić sobie jako szkoły specjalne dla opóźnionych w rozwoju czy obozy reedukacyjne dla dusz, nie musicie tego nazywać piekłami, jeśli nie lubicie tego słownictwa. Czepianie się terminów i pojęć zamiast ich rozumienia pokazuje jedynie Twoje braki i niezdolność pojmowania, brak Światła w twoim umyśle. Zadbajcie o Światło, a nie będzie problemów ze rozumieniem pojęć czy nakazów, jakie płyną od Śri Guruji.

Jeśli jakiś Nauczyciel cierpi z powodu zaniedbań Uczniów albo z powodu szkód, jakie Uczniowie wyrządzają Guru w swym zaślepieniu, w sposób oczywisty doświadczą tego wszystkiego jako swej złej karmy, złego losu. Zła karma czasem spada jako choroby, czasem jako kalectwa, czasem jako straty, czasem jako zagubienie, samotność, depresje. Bywa, że kumuluje się w formie cierpienia typowych plag ludzkości. Nikt nie może powiedzieć, że nie nadąża za Guru, bo Nauczyciel uczy na różnych poziomach, w różnych sferach istnienia i na siedmiu promieniach ewolucyjnego rozwoju dusz. To oznacza, że Mistrz – Nauczyciel jest dobrym Guru tak naprawdę dla każdego wcielonego w ludzkie ciało bytu. To dawne błędy, wypaczenia, dewiacje, ciężkie grzechy i szkodliwy egoizm uniemożliwia zrozumienie faktu okultystycznego, że Nauczyciel jest wspólnym dobrem całej ludzkości!

Istnieje Hierarchia Nauczycieli – Mistrzów i Przewodników Ludzkości, a jest to grupa bardzo doświadczonych dusz, w liczbie 144 tysięcy jednocześnie w inkarnacji, a kto chociaż za jednym z nich nie podąża, ten na pewno nie jest na DRODZE duchowego rozwoju. Niektórzy uczą wielkie grupy dusz inni mniejsze, ale każdy Mistrz jest dobry dla każdej jednej duszy, bo każdy umie prowadzić ludzkie dusze od początku aż po kres ludzkiej ewolucji, aż do wyzwolenia duszy z Kręgu Odrodzin. Ci, którzy mają więcej uczniów w inkarnacji mniej pracują w sferach niewidzialnych, a ci, co mają niewielu uczniów w inkarnacji więcej uczą w sferach subtelnych na planie astralno-mentalnym lub w jeszcze wyższych światach, a czasem na innych subtelnych planetach. Problemem jest awersja ludzi do Boskości, do Aniołów (Dewów) i do samego Absolutu, Wszechducha, problemem są fałszywe, zdegenerowane systemy religijne, które dusze w błąd wprowadzają w swych politycznych wojenkach pozbawionych mistyki, ezoteryki i duchowości.

Ludzie często nie chcą mieć Guru, bo nasłuchali się chorych i zdegenerowanych pseudo-kapłanów, którzy sami są pozbawieni duchowego kierownictwa. I przez to cierpi wiele dusz, które przez popełniane błędy nie szukają duchowego przewodnictwa, albo Nauczyciela Łaski porzucają. Tworzenie złej karmy z powodu zrywania więzi z tym, co Boskie porównywane jest do upadku ludzkości w jej dawnych epokach i dla takich błędów, czymkolwiek są spowodowane nie ma żadnego usprawiedliwienia. Wielu z tych, co innych odwodzili od Guru i Drogi odrodzi się ślepcami, niewidomymi od urodzenia, inni będą cierpieć w ciele zwierząt aktualnie uważanych za podłe i pogardzanych w rejonie odrodzenia. Ci, którzy są ciągle głusi na rady, wskazówki i napomnienia Guru odrodzą się jako głusi i za karę w ogóle nie będą mogli słyszeć przez całe życie, pełne cierpienia z powodu braku wewnętrznego przewodnictwa. Starajcie się w sobie słyszeć i odbierać głos Guru, odbierać sercem, telepatycznie i porównywać z realną instrukcją i żywą nauką, jaką wam przekazano. Nie dajcie się zwodzić demonom lucyferycznym w swoim emocjonalno-mentalnym wnętrzu, trzymajcie się Drogowskazu. Nie dawajcie się zmylić zewnętrzną grą pozorów, dramatem karmicznym, nigdy nie słuchajcie tych, co mówią cośkolwiek przeciw Guru albowiem tacy są na pewno pomyleni.

W kolejnych wcieleniach będziemy się znowu spotykali, pomiędzy wcieleniami także czeka was praca i nauka, a najbardziej uduchowieni spośród was rozpoczną pracę pomagania początkującym nowicjuszom w Drodze. Nigdy nie odłączajcie się od naszej Boskiej Drużyny. Tak wielu Nauczycieli przypomina wam, że jesteście duszami, a nie ciałami, że żyjecie przez wiele wcieleń i że celem ludzkości jest wyższy etap duchowego rozwoju, iż nie powinniście już myśleć inaczej jak kategoriami Drogi w Wieczności. Ogień zaiste pochłonie wszelkie zło, tych, co szkodzili boskości, powstrzymując siebie i innych od wędrowania Drogą z Guru. Opóźnieni w rozwoju, materialiści szukający tylko zmysłowego szczęścia są przyczyną największej ilości cierpienia tak dla siebie jak dla innych stworzeń. Pamiętajcie o respektowaniu prawa zwierząt do życia, dlatego uregulujcie wasze diety stosując się do wskazań jarskiego, roślinnego odżywiania, gdyż Boga ani Dewów nie da się oszukać, a cierpienie zwierząt, jakie zjadacie, ich krew spada na wasze o ludzkości głowy. Jest to zasada dana przez Stwórcę-Kreację dla całej ludzkości.

Wasz Babaji

Źródło: Mowa Nagaraja Babaji do Uczniów Sandivan (Ashramitów)
Przekład: R.Z.M.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *