Klejnoty z Rąk Mojego Guru (2)

Szacowny! O Ty, który czytasz to dzieło! Nie jest ono do czytania, lecz służy medytacji. Każda myśl jest drogowskazem do Światła Jaźni. Słowa te mówił do mnie mój Mistrz Duchowy i Przewodnik, Guru i Przyjaciel zarazem (Swami Baba Śiwananda G.P.).

Nauczył mnie kilku moich osobistych praw, które są dla mnie zasadą wszechrzeczy. Prowadził aż do światła głębokiego oświecenia czyniąc mnie tym, którym jestem, czystą światłością i miłością zrodzoną z Boga Wszechmogącego.

Oto prawa mojego Mistrza:

 1. Bóg (Iśwara) jest Mną, a Ja jestem Bogiem.
 2. Otrzymuję wszystko to czego pragnę.
 3. Wszelkie Bogactwa przynależą do Mnie.
 4. Sam w sobie tworzę wzorzec doskonały.
 5. Trwam w Miłości, Harmonii i Zgodzie.
 6. Wszystko szanuję, toleruję i przyjmuję.
 7. Przyciągam skutki moich osobistych praw.

Tych siedem świętych tematów dla rozmyślań prowadzi do przekroczenia ciała i psychiki, by móc wstąpić do pierwotnego domu, do domu ze światła, do własnej Pierwotnej Natury!

Świt przebudzenia

Nastaje świt poranka
Wędrowiec powstał już
Odchodzi w dalszą drogę.

Ogniska już dogasa płomień
I traci swe znaczenie bowiem
Zabłysnął pierwszy słońca promień.

Nastaje świt nowego dnia
I ciepła ognia nie potrzeba już
Na zawsze się rozchodzi krąg.

Ustał już radosny śpiew
Ognisko zaraz zgasło też
Złocista tarcza wzeszła już.

Wiesz teraz dokąd pójść
Ciemność rozproszyła słońce
Noc zakończyła już swój czas.

Ognisko zasypane już
Czarny wypalony krąg
Wspomnienie pozostanie tuż.

Ptak z nieba widzi drogi
Wszystkie, które są na ziemi
Drogowskazu mu nie potrzeba

Z tyłu zimno, gdy z przodu bucha żar
Tak właśnie bywa przy ogniskach
Dzieci piękną śpiewają pieśń.

Złączone dłonie dziś zwiastują
Nadejście dnia nowego
Tego Któren Jest Wyczekiwany.

Oto słowa pieśni mojego Szlachetnego Guru, którzy przywiódł mnie z nocnego kręgu pieśni przy ognisku ku blaskom Złocistego Dnia Nowego Wieku. Słowa te nie są poezją. To słowa przypominające Duszy o godzinie jej Zbawienia, o Dniu Wielkiego Przebudzenia.

ZBIÓR REGUŁ ŚWIĘTYCH

 1. Najwyższą stwierdzoną regułą jest ta, która mówi, iż nie ma tutaj żadnej reguły.
 2. Prawo działa mocą TEGO, KTÓRY je ustanowił.
 3. Wolność nie podlega żadnym prawom osobistym.
 4. Czyń wszystko tak abyś był(a) z tego zadowolony(a).
 5. Stój mocno na własnych nogach i bądź samodzielnym(ą).
 6. Ustanawiając sobie osobiste prawa pamiętaj, abyś zawsze ich przestrzegał.
 7. Cisza i spokój to najwyższe prawo Boga.
 8. Miłość, oddanie i akceptacja zawierają się w pokorze.
 9. Wybieraj świadomie i bez skrępowania.
 10. Mów zawsze i wszędzie: “TAK”.
 11. Rób wszystko tak, aby było zrobione dobrze.
 12. Wiedz, iż odbiciem samego Ciebie jest wszystko to, co jest na zewnątrz Ciebie.
 13. Wolność leży poza ciszą i odbiciem!

Święta Trzynastka dopełniła swoich praw. Serce jest otwartą świątynią. Pielgrzym może zaczerpnąć Żywej Wody ze studni. Reguły te wprowadziły mnie do Świątyni Boskiej Najwyższej Zasady. Odwieczne Prawo Ryta zostało całkowicie odsłonięte. Karma teraźniejszości, przeszłości i przyszłości stała się ani jasną ani ciemną. Om Rytam!

Pokłon dziękczynienia ofiaruję mojemu Guru, który wprowadził mnie w tajemne praktyki starożytnych Ryszich udzielając swego błogosławieństwa dla odbycia głębokich Studiów Tajemnej LAJA JOGI w głębinach Czystej Pierwotnej Natury Światła Mądrości. Niech Imię Szczęśliwego Śiwy zawsze będzie pustą formą Energii Mądrości najwyższego ze wszystkich Świetlistych Guru przekazujących JOGĘ wielce miłościwego Surja Guru Strażnika Odwiecznej Ścieżki ku Wyższej Jaźni.

OM BRAHMANAM PATHI

Nie czytaj słowa jako myśli, gdyż wiedzie to do wzbogacenia umysłu. Naczynie tego umysłu będące najinteligentniejszym ze stworzeń zrodzonych pod słońcem – jako osioł zatrzyma się w miejscu. Ten osioł rusza z miejsca ku świetlistej krainie dopiero po zdjęciu mu bagażu. Żadne słowo nie jest tutaj myślą. Wszystkie słowa są puste. To jest czyste Boskie Światło, Kosmiczna wibracja. Słuchaj tego, co czytasz i patrz na te słowa. Nie komentuj ani przez chwilę. Dyskusja wyklucza duchowe przebudzenie i zaciemnia światło. Refleksja jest nadmiernym ciężarem dla osła, który w tym momencie staje dęba. Zachowaj Czystość Świętych Boga. Utrzymuj pusty umysł. Teraz możesz czytać i słuchać dalej. Słuchaj Mego Guru, Czytaj Jego Słowa. On jest Bogiem (Iśwara).

Oto Tajemnice Świętej Triady, o których Nauczał mój Szlachetny Maha Guru. Niosą one Światłość.

 1. Wierność – Miłość – Poznanie
 2. Poddanie – Szczerość – Posłuszeństwo
 3. Forma – Piękno – Pustka
 4. Nadzieja – Wiara – Łaska
 5. Bohaterstwo – Czystość – Poświęcenie
 6. Nauka – Intuicja – Wiedza
 7. Mężczyzna – Kobieta – Człowiek
 8. Narodziny – Życie – Śmierć
 9. Pokój – Wolność – Świętość
 10. Harmonia – Zrozumienie – Jedność
 11. Światło – Inteligencja – Mądrość
 12. Odbiorczość – Dar – Oczekiwanie

Każde słowo jest filarem w Tajemnej Świątyni. Ty nie możesz tego zrozumieć. Ty możesz to tylko ujrzeć wchodząc do Tajemnej Świątyni Twego Serca. Każda Triada odsłania tajemnicę Świętej Trójcy, tajemnicę wszelkiej religii oraz stopnie do boskości.

Każde słowo jest Arkanem. Kiedy rozbudzisz moc energetyczną każdego ze słów Triad tak, aby promieniowała z Ciebie potężnie, wtedy staniesz się Strażnikiem Tajemnicy, a wołanie o błogosławieństwo Najwyższego Guru wszelkich Jog zostanie wysłuchane. Oto darśan Pana Śiwa.

Oto Światłość spłynęła nagle, a świat zmienił swoje oblicze, i zniknęły zwykłe krajobrazy, a pojawiły się niebiańskie przestworza, doliny i równiny.

Oto jak mój Guru – Światłość Ducha wyjaśnia pierwszą Triadę: Wierność, Miłość, Poznanie!

Kto jest Bogu (Iśwara) wierny, ten Go miłuje (prema) i zna (dźnana). Kto miłuje Boga ten jest mu wierny i zna Go. Kto zna Boga ten miłuje i jest mu wierny. Te trzy elementy (filary) są jak gdyby Jednym.

Brak poznania (gnosis, dźnana) Boga uniemożliwia wierność i miłość (elpis i agape), stąd religia czy system duchowy staje się fikcją, jeśli nie ma poznania Boga.

Nie można odrzucać żadnego z tych trzech elementów triady. Trójca zawsze jest Jednością.

Bez wierności nie ma miłości ani poznania Boga. Tak samo bez miłości nie ma ani wierności, ani poznania, a bez poznania Boga nie ma ani miłości, ani wierności.

Współzależność tych trzech jest całkowita i tworzą one zasadniczą jedność. Każda księga jest tylko komentarzem do tej przenajświętszej Triady, do Trójcy Świętej.

Przyjmij Trzy Klejnoty Świętych Wskazań, dzięki którym rozpoczniesz duchową podróż poprzez Kwiat Lotosu Twojego Serca – Tajemną Świątynię Jaźni – Duszy.

 1. Poznaj Boga
 2. Miłuj swego Boga
 3. Zachowaj Wierność Bogu

Te trzy wskazania należy spełniać jednocześnie i całkowicie. Oto Klejnot Światła Przebudzenia. Oto tajemna (okultna) dźnana (gnoza) Świętych Triad.

Modlitwa Dziękczynienia

Dziękuję Tobie mój Panie, dziękuję, za wszystko Tobie Dziękuję!
Dziękuję Ci za to, że prowadzisz Mnie, dziękuję za wszystkie doświadczenia życia;
Dziękuję za Radość i za Smutek; dziękuję za ciemność i za światło, za poranka brzask i nocy mrok, dziękuję, Tobie dziękuję; Dziękuję Ci za to, żeś mym Panem jest;
Dziękuję za to, że prowadzisz mnie prosto do siebie; za wszystko Tobie Dziękuję o Najwyższy Kwiecie Lotosu, co rozkwitasz na Świętym Tronie ku chwale Najwyższego Boga.
Dziękuję Ci za błękit nieba i spienione fale mórz, za podmuch wiatru i porywy burz, za piekielne błyskawice i łagodny dźwięk niebiańskiej pieśni;
Za wszystko to dziękuję Ci!

Dziękuj cały czas jeśliś pokornego serca i prawego umysłu.

Oto Łańcuszek Klejnotów Serca Przenajświętszego:

Miłość przychodzi przez mistrzostwo, zaś to przez samokontrolę, ona zaś dzięki posłuszeństwu, które jest efektem mądrości rodzącej się przecież z harmonii, która się pojawia dzięki wdzięczności, a ta wyłaniając się przez sprawiedliwość, która jest skutkiem widzenia rzeczywistości, która jest wizją co wynika ze zwycięstwa, a ono z mocy, która powraca przedmiot z powrotem do Miłości. Tak dopełniliśmy dwunastu Świętych Znaków Wielkiego Czasu.

Przebudzenie w Duchu przychodzi poprzez kilka Świetlanych stopni. Jest to droga od ciemności do Światła:

 1. Uśpieni w duchu (cieleśni, instynktowni, emocjonalni, pomysłowi, egoistyczni).
 2. Budzący się, ale nieświadomi (abstrakcyjni, idealiści, intuicyjni, wolicjonalni).
 3. Świadomość obudzona – Teraz pojawia się głos Wewnętrzny. Faza Głosu Milczenia, Anahat Nadam.
 4. Poważni Uczniowie – Głos Ducha jest ich własnym głosem.
 5. Zmartwychwstali, Przemienieni mistyczną Śmiercią w Bogu.
 6. Wniebowstąpieni, Zbawieni, Arhata żywcem wzięci do niebios.
 7. Mistrzowie Duchowi, Asekhini.

Uczniowie dzielą się też jeszcze i według innego rodzaju schematu:

 1. Nie znający Boga, nie poszukujący Go;
 2. Poszukujący Boga;
 3. Doświadczający z Nim kontaktu;
 4. Będący w ciągłym obcowaniu ze Świętym;
 5. Będący Bogiem.

Jeśli prawdziwie poszukujesz, to:

 1. Najpierw znajdziesz jednego Guru, za którym powędrujesz z całkowitą ofiarnością.
 2. Potem odkryjesz całe Braterstwo Ryszich wszystkich Wielkich Guru, Świetlistą Hierarchię.
 3. Potem odkryjesz Jedynego Ducha, w którym wszyscy Guru są zatopieni.
 4. W końcu odsłoni się przed Tobą sam Bóg, Jedyny Najwyższy Guru Parama.

Każdy Guru jest Lampą Boga,
która z Jego Woli prowadzi Ciebie
do Świętego Miasta Wielkiego Pokoju.

Hum!

Aćarja Lalit Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

PIERWSZA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 1-16)

Hridaya Yoga Vidya

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *