Koło Ośmiu Grzechów Zatracenia (83)

1. Nam nie brakuje ani czasu, ani chęci, ani też Inspiracji do pisania naszych hermetycznych i mistycznych lekcji, jednak wiemy dobrze, że zbyt wielu nie czyta głęboko i nie kontempluje naszych Nauk, chociaż tak bardzo wiele mogliby zyskać. Dajemy więcej Nauk Duchowych, gdy jest wielu Uczniów Drogi, którzy szeroko je propagują pośród ludzi ze wszystkich narodów! A oczywiście do Świętych Czytań trzeba bardzo rozjaśnić OKO ŚWIATŁA wewnątrz głowy aby było Lampą Pustyni, a także bardzo oczyszczać i rozświetlać Ośrodek Żywiołu Ognia Manipuraka o dziesięciu płatkach. Rytm 10 oddechów wchłaniania Światła przed każdym Czytaniem dla Rozświetlenia Umysłu winien być zastosowany, aby wchłanianie Wiedzy zostało ułatwione i mogła zostać Mądrość Boża zasymilowana. W historii Ziemi, ludzkości, było wielu Świętych Męczenników, a najstarsze przykłady ukryte są jako Skarby i Baśnie w narodowych mitologiach. Czyż jeden z założycieli kultury i cywilizacji Rzymu, nie został mieczem posiekany na kawałki, a potem poskładany przez Aniołów, nie został zabrany do Nieba pośród Bogów? Musicie studiować takie przykłady, aby jasno zobaczyć, jak źli ludzie, czy raczej ludzkie potwory lubują się w niszczeniu Świętych i Błogosławionych, a Dobry Bóg jedynie się stara ich bestialskie działania naprawiać. Czyż to nie Szatani pobudzone przez niego osoby zaatakował Proroka Hioba? Bóg pomagał mu przetrwać i uleczyć cierpienia, a potem Mocą swoją pomagał odbudować Jego zniszczone przez Diabła Życie! Dlatego, z pomocą Boga, powstajemy jako Feniks z popiołów, jednakże Bóg też w takich chwilach Diabelskiej agresji, patrzy na ludzi i widzi ilu z nich jest po Jego stronie i po stronie Jego Błogosławionego, który się Uświęca. Czyż warto wam ludziom dawać nasze Boskie Nauki, jeśli przeważnie i tak nie chcecie ich wcielać w życie, sprawiając wrażenie, że nic wam od Boga nie potrzeba? Studiujcie Naukę w Świetle, bo tylko ten, kto nasze Dzieła przyswaja naprawdę jest adeptem naszych Kręgów Nauki. A każde słowo musi się wyryć głęboko na tablicy Serca i nie może nigdy już zostać zapomniane. Wszak Smrti – Pamięć Słów Boga jest jednym z Pięciu Filarów duchowego wyniesienia!

2. Czy znacie na pamięć Osiem Głównych Grzechów, które duszę zabijają na zawsze i przez które ulega ona wiecznemu zatraceniu w Jeziorze Ognia? To wiedza niezbędna jeśli sami siebie chcecie zachować przy życiu i nie zginąć marnie jako najpodlejsze stworzenie. Wiecie o śmierci drugiej, o zagładzie duszy w Ogniu Awići, kiedy jako demony potworne, wrzucani są ludzie źli do Jeziora Ognia, a Bóg przecież regularnie oczyszcza tę planetę. Czy już zapomniano zbiorową śmierć Kaurawów z poprzedniej epoki i oczyszczenie Jugi Brązu!? „Udziałem bojaźliwych (tchórzy) i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarnoksiężników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, a to jest śmierć druga” – rzecze Bóg w swej Księdze Objawienia. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia Wiecznego z powodu tych swoich ośmiu grup grzechów, zostanie wrzucony do Jeziora Ognistego, a dusza jego będzie zabita! Ileż to mogę uczyć, że żaden tchórz bojaźliwy nie zostanie wpuszczony do Râju ani też nie jest żadnym Uduchowionym na Ziemi egzemplarzem? Ileż to razy można powtarzać, że Duchową Drogą jedynie są w stanie wędrować tylko Ci, którzy są Odważni! Ci, którzy stchórzyli w godzinie próby, bojaźliwi, oni nie są na Drodze, oni są piekłem, które się w Ogniu Usmaży i zginie na zawsze. A niewierzący, nieufni opętani wątpliwościami, którzy nie przyjmują naszej Nauki, która przecież od Bogów pochodzi i musi się dobrze zapisać w Pamięci Serca wiernego, czyż oni mogą mieć jeszcze jakąkolwiek nadzieję? Przecież ciągle mówimy, że kto pełen wątpliwości, niewiary i nieufności, ten nic od Boga nie otrzyma, a piekło pochłonie go i wciągnie na wieczną swą zgubę. My zabieramy tylko w pełni Wiernych, którzy Wierzą w Boga i w Guru i się nie zachwieją! Tak tchórzostwo jak i brak wiary (ufności) do Trzech Klejnotów uniemożliwia osiągnięcie Zbawienia ani nawet Oświecenia. Jakże Ciemni są głupcy, którzy zbaczają od nas w przepaść na wieczną swą zgubę!

3. Tchórzostwo to najpotworniejszy jest z Ośmiu Grzechów Głównych, a my ciągle mówimy, że najpotrzebniejsza jest WIRAGA – Serca Otwartego Odwaga i Bohaterstwo. Po stronie Guru i Boga są Bohaterowie Ducha i Wierni, a przeciw Guru są tchórze i niewierzący, bojaźliwi z wątpliwościami swymi i oni zostaną wytraceni, gdyż już okazali się duchowymi trupami, a cały Kosmos ich teraz dobije, aby na zawsze wyginęli. Kto nie ma Wiragi, Bohaterskiej Odwagi w godzinie próby, ten nie ma Serca, a jeno diabelski głaz i nigdy nie był spośród nas. Tacy przychodząc tu do nas, nigdy nic z sobą nie robili, tylko słodko kłamali, że się będą kiedyś duchowo rozwijali. Odwaga jest cechą Serca Otwartego. Czyż Pan Morja także ciągle nie powtarza początkującym: „Bądźcie dzielni, okażcie męstwo i hart ducha”? Gdzie jest Męstwo bojaźliwych tchórzy, którzy są Liderami, ale w piekłach Ognistego Samozatracenia! Tchórz pełen bojaźliwości, który odmawia stanięcia do walki po stronie Światła przeciwko Ciemności w jakiejkolwiek sprawie, ten na pewno nie ma w sobie nic z Boga, Anioła, ani nawet promienia Światła, bo Światła choćby tylko mały promień natychmiast zabija wszelkie zwątpienia, obawy, niepokoje i lęki i czyni z człowieka najpierw Duchowego Bohatera. Światło w Sercu karmi Odwagę, a czarna energia szatana podsyca strachliwe tchórzostwo plugawe. Tchórz ucieka od Guru, bo jego władzą są ci wszyscy, którzy Guru znieważają! A nasza nauka mówi: „Bądźcie mężni, dzielnie odpierajcie przeciwności, wytrwajcie wszelkie próby jakie spadają na waszą Wspólnotę”.

4. „Bez WIARY nie można podobać się Bogu”, tak przecież mówią wszystkie Święte Pisma, bo my nie głosimy niczego w zasadzie nowego, a jedynie przypominamy najpierw to, co głosili wszyscy poprzedni Wielcy Prorocy czy jak wolicie Awatarowie! A WIARA jest ufnością, a nie powątpiewaniem i WIARA jest WIERNOŚCIĄ Bogu i jego Posłańcowi z rąk którego przyjmujemy Inicjację! O niewierni, niewierzący, nieufni wy i powątpiewający, wy na pewno nie podobacie się Bogu, ani z tym swoim plugastwem w Umyśle i Sercu nigdy się już Bogu nie spodobacie, a kto się Bogu nie Podoba, ten jest stracony. Pan Râma, tak samo jak Prorok Abraham przecież uczyli, że tylko przez Wiarę można spodobać się Bogu! Czyż Jezus nie ganił ludzi za to, że są małej WIARY i że są chwiejni i czyż nie mówił, że z wątpliwościami człowiek od Boga na pewno niczego nie otrzyma. Ach, wy nie wierzący w Guru, cokolwiek dostajecie, pochodzi od Diabła, bo jego macie za Ojca, bo od Boga nic nigdy nie dostaniecie! Albowiem napisano: „Niech nie myśli, że od Boga dostanie cośkolwiek ten, który ciągle tylko swoje wątpliwości i chwiejność żywi”. Bądźcie Mocni w Drodze, a nie zachwiejcie się, bo was Św. Piotr do Râju nie wpuści, a On te słowa w imieniu Boga, był przecież wypowiedział! A powiadam wam, że kto się do mnie nie przyzna przed ludźmi do tego i ja się nie przyznam przed Królem Niebios!

5. Skalani to pełni grzeszków niegodziwych, że aż się stają od nich nieczyści, a przecież krzywdzenie innych na wszelkie sposoby bardzo kala duszę, tak samo jak i rozmaite obłąkane dogmaty wbijane do głowy przez czarcie gady, a powtarzanie „moja wielka wina” czy „nie jestem godzien Panie”, od Boga oddala i duszę zabija. Szatański, bo odwrócony krzyż watykański na czoło, piersi i ramiona kto czyni, ten także kala swą duszę, gdyż pod władzę oddaje się Antychrysta i Piekieł Prymasa – Belzebuba, co w czarnej chodzi Mroku szacie. Pokarm ze zbrodni zwierząt zabójstwa, alkohol, papieros, haszysz czy inne trucizny tak samo potwornie kalają twą duszę dlatego wołamy o Dusz oczyszczenie i szat nieskalanych, jasnych noszenie. Nawet drobne złodziejstwa i wyłudzenia pieniędzy od Braci swych w wierze na los Ananiasza i Safiry narażają twą duszę i ciało, a jest to na zawsze zginięcie w odmętach Zagłady na Zachodzie zwanej Gehenną! Kto nienawidził był żony pewnego Guru z powodu własnych swych żądz namiętnych i modlił się długo o jego miłości zniszczenie, ten jako skalany także przez Piekła zostanie pochłonięty, na wieczną swą zgubę! Kto choćby tylko w myśli popiera wrogów Guru swego ten zaliczony będzie do potworów skalanych i Bestii nieludzkich na wieczną Zagładę skazanych w odmętach. Kto dzieła był Guru swego wykradł by zniszczyć ten także już skalał swa duszę i wyzbył się Łaski.

6. Zabójcy to czwarty rodzaj piekielnych grzeszników, a przecież Buddha i Chrystus ciągle mówili: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bójcie się raczej tego, który duszę i ciało zatraca w Piekle!” Zabójcą najgorszym jest ten więc, który Brata swego w Drodze w błąd wprowadza i na zgubną kieruje Drogę Mroku i Ciemności. Ci, którzy innych zniechęcili sami upadając, oni karę Zabójców Dusz ponieść muszą, a jest ona naprawdę surowa. Jezioro Ognia i Siarki, Piekło Zatracenia pochłonie ich pośród Męki a jest to Ogień Pralajam, którym Bóg i jego Anioły unicestwiają wszelkie Zło, które nie daje się naprawić! Unikajcie Zabójców ciała i duszy, tych którzy was zniechęcają do Duchowej Drogi i Guru z rąk którego otrzymaliście Błogosławieństwo Boga Żywego! OM Nirrtti! Chwała Ci Abbadion! Wy Boże Anioły wiecie co zrobić z dusz Zabójcami, którzy innych zniechęcili do Drogi Himalaya i Boskich Guru zniesławili, w błąd wprowadzając nawet ufnych i wierzących! Ale pamiętajcie, że kto ciało zabije, by krzywdę wyrządzoną powstrzymać, a jeszcze w słusznej sprawie Niewinnego, ten zaliczany jest do grona zaszczytnych Bohaterów, bo wedle Boga słusznym jest ratować cudze życie. Obserwowaliśmy przecież los 16 – letniej dziewczyny, która dla zwierząt ratowania zabiła kilku rzeźników. I chociaż przez ludzi wyklęta, zgwałcona i stracona, przez Anioły Boga zaraz została zabrana do Miasta Bohaterów, gdzie przez Świętych Nauczana została zabrana dalej do Krainy Boga, a teraz nas uczy na Ziemi tych zasad dobrego postępowania do jakich się sama stosowała i dla których została fizycznie stracona! Dobrym jest w oczach Boga wyeliminowanie Złego, jeśli to służy powstrzymaniu cierpień, krzywd i zabójstw. Nie bądźcie ślepi i głusi na Prawo Boga, a musicie je dobrze zrozumieć, nie jak głupi policjant, który uparł się karać kierowcę – za to, że wiózł szybko chorego do szpitala – i spowodował śmierć nieszczęsnego człowieka. Taki głupi policjant już stoi przed plutonem egzekucyjnym Siedmiu Archontów nieuchronnej Kary Bożej, którzy już wystawili termin wstawienia się na egzekucję wyroku!

7. Wszetecznicy to tacy, co żyją z cudzego nierządu! O jakże słusznie czynią muzułmanie, którzy całe burdele, gdzie trwa kobiet męczenie i upodlenie niszczą oraz wysadzają, aby powstrzymać tę jaskinię Zła! Ile dzieci i kobiet cierpi wykorzystywanych w prostytucji groźbą, gwałtem i przemocą! Wszyscy, którzy dla korzyści wykorzystują cudze ciało i łono, są to obłąkani wszetecznicy i spotkają się razem, w dniu swej zagłady. Kto gwałci dziewczynę, by z niej zrobić prostytutkę, tak samo jak i Paetz, który bzyka kleryka by zeń zrobić biskupa – przydupa skończy w Ogniu. Pedofile, gwałciciele i Ci wszyscy co czyny lubieżne z tymi uprawiają, co na to w ogóle ochoty nie mają są w Ogniu. Kto dla zaspokojenia popędu upija drugą osobę i gwałci ją bezwolną, ten pośród diabłów idących na Zagładę odnajdzie swój los, razem z katolickimi ojcami, co po pijaku gwałcą swoje małoletnie córki i z synem Noego, co zgwałcił swego ojca w odbyt! Mężczyzna, który żyje ze swoich kobiet oszukując je matrymonialnie i wykorzystując oszukańczo, też jest pośród zatraconych wszeteczników. A pewien zdrajca Wspólnoty Światła, który jednej kobiecie wmawiał, że jest jedyną dla niego miłością, podczas gdy pod jej nieobecność używał drugiej, też już zginął i wyrok Bogów ściągnął na swoją czarcią duszę! A przecież też przypomnijmy, zakazane jest dla nierządu przez Boga, używanie innych gatunków istot, tak, że „fantazje” nawet ze zwierzętami jak i z Aniołami ściągają na ludzi karę surową za grzech wszeteczeństwa. A przecież obłąkane przez katolictwo zakonnice, miewają chore urojenia, że kopulują z Jezusem Chrystusem i potem czczone jako „święte” pociągają tych, którzy się do nich modlą do piekła, gdzie straceni są wszyscy grzeszni wszetecznicy. A nędzny muzułmanin, co burdel potworny pełny wszeteczników, co 5000 dolarów płacili chętnie za zgwałcenia możliwość 5 czy 8 letniej dziewicy, wysadził był w Ogniu Potwornym i opluwany jest za to przez ludzi – On u Boga jest prawdziwie Świętym Bohaterem! Musicie nauczyć się na zdarzenia patrzeć Oczyma Boga, a nie z punktu widzenia brudnych i ciemnych ludzkich interesów! Kto komu żonę czy męża „odbija” by zniszczyć czyjąś Miłość ten los wszetecznika na pewno podzieli, jako że wiele jest osób wolnych i chętnych do wyboru, by miłość odnaleźć i zbudować lub pragnienia swoje zaspokoić. Nie ma nic złego w POLIGAMII, ale wszystkie strony muszą się na nią zgadzać, żyć ze sobą w przyjaźni i nikt nie może być pod przymusem. Bóg błogosławi Miłość i tych, którzy się kochają, a pieczęć diabła w katoślubie dla Miłości związku nie jest przecież nikomu do niczego przydatną! Pięciu Pandawów miało jedną wspólną żonę, którą wspólnymi siłami kochali, a przecież wszystkich Boskie Rydwany do Niebios zabrały. Prorok Abraham więcej miał niż jedną żonę, a wyszły z nich trzy potężne religie ludzkości! Z potomstwa Sarah wyrósł judaizm, a z potomstwa Hagar muzułmanizm. Jednak w związkach „łonowych” nie może być przymusu, gwałtu, upicia, wykorzystywania, zdrady, żadnego oszustwa, a wszystkie kochanki niektórych winny się znać i szanować, aby nie było grzechu WSZETECZNICTWA. Tak jak to jest chociażby u Mormonów! A każdy katolski klecha, co niegodziwie żyje ze swą gospodynią jest diabłem potwornym na wieki zatraconym i dusza jego tego grzechu na pewno nie przeżyje!

8. Czarnoksięstwo często omawiamy, a jest to zdobywanie doświadczeń z pomocą złych duchów – za pomocą środków halucynogennych zdobywane. I każden, kto grzybki „zarzucał” dla doświadczeń rzekomo mistycznych pali się już w Ogniu wiecznego zatracenia, a przecież dobrze znamy takie czarownictwem obłąkane antyduchowe przykłady. Los czarnoksiężników też podzieli pewien brodacz, co Modlitwę Śmierci był skierował przeciw swemu Guru i Wspólnocie Jego Uczniów. Albowiem Czarna Droga jest też zwalczaniem Guru – Posłańca Boga, danego dla wyzwolenia niezliczonych dusz. Kto czarami swymi chce zniszczyć Boskie Dzieło ustanowione przez Duchową Hierarchię z Himalajów ten los czarnoksiężnika już sobie zgotował, nawet jak nie był w delirium tremensis narkotycznego natchnienia swego.

9. Bałwochwalstwo to w pewnej mierze grzech subtelny, bo jakże odróżnić osobę co modli się do rzeźbionego posążka umocowanego do dwóch skrzyżowanych, drewnianych bejsboli, od osoby, która w takim miejscu posyła swe modlitwy do Żywego Chrystusa, który siedzi sobie na Niebios Tronie po prawicy Ojca Wszechrzeczy, a nawet Ojca Bogów? Wiara w siłę pieniądza to też bałwanochwalstwo, a najgorszym jest wierzenie w siłę polityczną żywego trupa i alzheimeryka co zasiada na wszetecznym tronie Watykanu. Dziad przemawia do obrazu, a obraz doń ani razu, bo dziad bałwochwalca zapomniał był, że obraz jest płótnem i farbą i w żaden sposób nie jest Bogiem ani Niebios Królem, ani też Królową!

10. A KŁAMCĄ najgorszym w oczach Boga jest ten, co Słowo Boże przekręca i odejmuje coś lub dodaje do Słowa naszej Nauki wykręcając ją wedle swej chorej woli i potrzeb. Ci, którzy nieustannie odrzucają większość naszych Nauk, bo się z nimi nie zgadzają a głoszą coś swojego, jakieś obłąkane inspiracje, które od KŁAMCY = DIABŁA pochodzą, Ci są zaiste „błędnymi gwiazdami”, które szybko zgasną w mroku piekieł na dnie Dołu ulegając zgładzeniu i unicestwieniu, tak, że tylko władcy piekieł będą pamiętali o ich imieniu, aż do Dnia Mahâpralaji. Albowiem LAJA zwycięska Zło niszczy, a tylko Dobro się ostaje, więc nie żałujcie tych którzy MOGLI, ale nie zechcieli pójść naszą BOSKĄ DROGĄ, której kres ziemskiej podróży widzi się jako Przybycie Rydwanów INDRA by Judisztirę wraz z ciałem zabrać do Nieba i kres to Eliasza, którego Duch Boży, Gabriel porwał był prosto do Nieba na Tron dla Niego przez Niebios Ojca zawczasu przygotowany! Kłamcą jest także ten, kto źle mówi o Guru i naszej Wspólnocie, a ten będzie surowo rozliczony. Guru, Dharma i Sangha, to Trzy Klejnoty przez Boga nawet UCZCZONE! O tak, tę krótką lekcję rozdajcie wszystkim swoim WROGOM i tym, którzy znieważają naszą Wspólnotę Światła, aby była Świadectwem na Sądzie Bożym przeciwko ich bardzo ohydnym i jak widzicie paskudnym grzechom!

Aćarja Paramahansa Lalit’ Mohan G.K.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *