Krąg Uzdrawiania Om Healing – Om Bheshajya

Om (także Aum, ॐ) – najświętsza sylaba hinduizmu. Dźwięk om-kara występujący w wedach, jest pierwotnym hymnem. Om to sylaba-nasienie (bidźa), postrzegana jako dźwięk powstania Wszechświata. Ta transcendentalna wibracja jest uważana za identyczną z osobą absolutnego Brahmana. Na niej opierają się wszystkie hymny wedyjskie. Za świętą uznawana jest także w buddyzmie tybetańskim. Om to sylaba będąca najważniejszą mantrą, pierwotnym dźwiękiem znanym także pranawa, akszara i omkara. Z reguły wymawia się ją samą lub z przymiotnikiem, imieniem Boga w formie atrybutu, przymiotu. Na niej opierają się liczne mantry, np. Om Namah Śiwaja, Om Ham Sah, Om Vaidyanathaya Namah, mantra współczucia Om mani padme hum, czy też stusylabowa mantra buddyjska, zaczynająca się Om wadżra…

Jay Guru Dev! Technika OM Healing jest nauczana wśród joginów i tantryków od tysięcy lat dzięki łasce Śri Śiva Yogeśvara, Dattatreya, Mahavatara Babaji, Shyamcharan Anandashiv, a w Polsce od 1978 roku Śri Swami LalitaMohan Babaji. Pierwotnie była praktykowana tysiące lat temu przez starożytnych Riszich (mędrców), na długo przed tym, jak została odkryta współczesna nauka ayurvedy (3-5 tysięcy lat p.e.ch.). Technika ta jest prosta, efektywna i bezpłatna (lub wolna). Ma ona zdolność leczenia uczestników na wszelkich poziomach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Mistrz Duchowy Lalita Mohan Babaji przywrócił Polsce i Europie praktykę uzdrawiającą Om Healing już w 1978 roku, kiedy pierwszy raz szerzej zademonstrował jej działanie. Lalita Mohan nauczał metody Om Healing na szerszą skalę już od stycznia 1983 roku. Jednocześnie przybyła wraz z Kriją Jogą Yogananda oraz Bhakti Margą Shree Sathya Sai Baba!

Przez intonowanie OM, Łaska Boga, Moc Ducha Świętego, Brahmana, zstępuje i zaczyna swoją pracę. W czasach starożytnych Riszi (Mędrcy) zwykli praktykować tę technikę na tych którzy byli chorzy. Często siedzieli tak przez godziny lub nawet dni przy chorym i intonowali Om, transmitując przy tym Światło Duchowe. Tym, którzy poświęcili swe życie ścieżce duchowej technika Om Healing pomoże usunąć negatywne aspekty i przeszkody. Podczas praktyki, to co w nas negatywne oczyszczane jest w Bogu, Brahmanam, zamieniane na pozytywne i ponownie nam oddawane. Podczas praktyki, również aura każdej osoby przemienia się w czyste Światło. Negatywność, która przesłania naszą prawdziwą naturę, jest tymczasowo opanowywana, przezwyciężana przez Łaskę Boga.

Technika Om Healing w wersji bardziej mentalnej znana jest także jako Medytacja Transmisyjna i Medytacja Trójkątów oraz jako bardziej rozbudowana Atma Kriya. Shree Sathya Sai Baba naucza metody Om Healing już od 1930 roku, a wcześniej nauczał jej Shirdi Sainatha Avatar. Metody nauczał także Śri Yukteśvar, Yogananda, ale z naciskiem na mentalną część praktykowania. Śri Sathya Sai Baba zaleca aby intonować Om dla uzdrowienia 108 razy, a w Aśramie robi się 21 razy Om o poranku i wieczorem oraz przed i po każdej sesji Bhadżanów (Bhajanas).

OM Healing jest niezwykle prostą, a zarazem potężną praktyką wspomagającą indywidualny rozwój duchowy oraz wewnętrzną transformację na wszystkich poziomach istnienia, a jednocześnie jest to wspaniały rodzaj służby ludzkości, wszystkim żywym istotom i Matce Ziemi. Wibracje miejsc, w których regularnie odbywają się kręgi OM Healing bardzo szybko się podnoszą, błogosławiąc tym samym całe otoczenie. Święte Bractwa Jogi i Tantry prowadzą kręgi uzdrawiania Om Healing w około 120 miast w Polsce, a liderzy kształceni są na specjalnych warsztatach dla nauczycieli duchowych i instruktorów jogi oraz tantry.

Niestety w rozpowszechnianiu takich tradycyjnych metod jogicznej praktyki pojawiają się rozmaici “dorobkiewicze” i “oszuści”, delikatnie mówiąć, jak zwolennicy “Swami” Vishwananda, którzy wypisują brednie, jakoby Vishwananda otrzymał tę technikę w 2007 roku od samego Mahavatar Babaji. Zapomnieli napisać, że niejaki Vishwananda nauczył się techniki Om Healing przesiadując w ashramie Sathya Sai Baba w Puttaparthi, ale nie uzyskał jeszcze od Sathya Sai Baba pozwolenia na nauczanie ani na prowadzenie sesji Om ani Bhajanów. Zbyt mało umie, nie może być u Sathya Sai Baba nawet skromnym koordynatorem. Widać ego zbyt nadęte nie pozwala! Om Healing to metody intonowania Om (AUM) przez wiele godzin dla uzdrowienia, bardzo powszechnie praktykowane w Indii! Od Mahavatar Babaji można coś dostać, ale zgłaszając się np. dolegalnej sukcesji Krija Jogi po inicjację, a nie oszukując ludzi, że się miało objawienie. Żadne objawienia ani upadeśa nie przychodzą tą drogą, jeśli żyją sukcesorzy danego mistrza i żywa jest nauczająca tradycja duchowa Mahavatar Babaji, nawet w kilku liniach przekazu, w których ten mistrz zwykł był nauczać.

Om Healing – Metoda Uzdrawiania Dźwiękiem OM służy aktywowaniu pokładów uzdrawiającej energii wewnątrz nas. Stosowanie Metody Uzdrawiania Dźwiękiem OM nie zastępuje diagnozy lekarskiej ani fachowej opieki medycznej. Udział w sesji Uzdrawiania Dźwiękiem OM jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność. W oryginale czyli w Sanskrycie technika Om Healing nazywana jest Om-Bheshajya, co oznacza dosłownie “Leczenie z pomocą Om” lub “Uzdrawianie z pomocą Om”.

Korzyści z praktykowania techniki Om Healing:

 1. Technika Uzdrawiania Dźwiękiem OM praktykowana z oddaniem może uzdrowić wszelkiego rodzaju choroby.
 2. Działa i przynosi korzyści na wszystkich płaszczyznach: fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej.
 3. Transformuje to, co w nas negatywne w pozytywne.
 4. Transformuje ciemną aurę w światło duchowe.
 5. Praktykowana regularnie pomaga na duchowej ścieżce.
 6. Błogosławi otoczenie, ustanawia Pokój Boży.
 7. Uczestnicy mogą usłyszeć Mistyczne Dźwięki, Nadam.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo – mówi Ewangelia Apostoła Jana. – Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła.” (Jn 1:1-5) OM jest właśnie tym Słowem wedle nauczania jogi i tantry. Starożytne pisma wedyjskie, Upaniszady, przekazują, że OM (AUM) to Bóg w formie słowa. Właśnie za pomocą tej wibracji Brahman Bóg powołał wszechświat do życia. Ta właśnie wibracja podtrzymuje akt stworzenia i jest jego substancją – do niej, do tego pierwotnego ideału, cały akt stworzenia zdąża i w końcu do niej powraca. Starożytni mędrcy przekazali światu wibrację OM jako coś najbardziej zbliżonego do stwórczej matrycy wszechświata.

Śpiewanie dźwięku OM (AUM) ustawia nas w rytmie zgodnym z twórczym, podtrzymującym i niszczącym cyklem życia i wszechświata. Intonacja tej świętej wibracji szybko relaksuje ciało, generując duchową siłę i przyspieszając ewolucyjną transformację osoby śpiewającej. Podczas śpiewania wibracji Pranawy czyli OM energia w ciele, normalnie rozproszona, zostaje skondensowana w stan energetycznej koncentracji; wówczas zanurzenie się w mantrze staje się prostsze. Taka absorpcja wypełnia umysł spokojem i prowadzi ostatecznie do pełnej duchowej mądrości.

Sesja Om Healing trwać powinna przynajmniej około 1 godziny (muhurta = 48 minut), jednak poleca się cykl 2 godzin zwany pańćatattwą. Ważna jest punktualność. Raz rozpoczęta sesja nie może zostać przerwana, dlatego osoby spóźnione nie mogą już dołączyć do kręgu, który rozpoczął pracę. Spotkania kręgów Om Healing są darem serca dla świata, dlatego nikt nie czerpie z nich korzyści finansowych. Grupy Om Healing prowadzą wolontariusze, dobrze wykształceni w praktykach jogi lub tantry! Prowadzący powinni posiadać nie tylko błogosławieństwo Mistrza, ale i Inicjację Duchową z rąk Mistrza (Śri Guruh). Tak wymaga wiele tysięcy lat mająca tradycja indyjska. Bardzo ważne, aby nie zniekształcać symbolu OM (AUM) dodawaniem jakiegoś krzyża czy innych elementów, gdyż za takie wypaczenia i deformacje Pranawy OM święte pisma przewidują dłuższy pobyt wychowawczy niesfornej duszy w piekłach czyli w koszmarnych stanach egzystencji…

Zapraszamy wszystkich na sesje Om Healing podczas Nowiu (Amavasya) oraz Pełni (Purnima) Księżyca. Ważne, aby wszyscy byli zwróceni twarzami do środka kręgu, a należy pamiętać, żeby do Ognia Ofiarnego w środku kręgu nie odwracać się nigdy plecami, bo to coś jak beszczeszczenie Świętego Ognia – znane z niektórych porąbanych grup newagowych nie mających pojęcia o duchowości, tylko robiących biznes. Bardzo dobrym jest Om Healing, jeśli w środku kręgów znajduje się Święty Ogień rozpalony rytualnie.

Jeśli kilka osób odwiedza osobę chorą, Om Healing (Om-Bheshajya) robione jest w ten sposób, że osoby otaczają łóżko z osobą obłożnie chorą i z wibracją leczniczego OM transmitują uzdrawiającą energię Brahmana – Boskiego Ducha Świętego… I jeszcze odnośnie rewelacji od Swami Vishwananda, że mu się Om Healing rzekomo objawiło. Prawda jest taka, że uczył się tego od Swami Sathya Sai Baba, zaqtem ukrywając prawdziwe pochodzenie czyli źródła z którego zaczerpnął metodę, nie wystawia o sobie dobrego świadectwa, bo jakiż powód aby jawnie kłamać i oszukiwać ludzi? W jakim celu? Tacy ludzie nazywani są w Indii terminem Ban-Guru – fałszywy mistrz… Po prostu dlatego, że kłamią, a przy tym pokazują, że nie znają kompletnie jogi ani tantry, nie wiedzą kto uczył tej metody ani na jakich zasadach działają objawienia…

Niestety takich Ban-Guru jest sporo i ludzie muszą być ostrzegani przed wszelkimi mistyfikacjami czy oszustwami. Gdyby Vishwananda był Swamim, nie posługiwałby się kłamstwem, chyba, że te głupoty o rzekomym objawieniu od Mahavatar Babaji pochodzą z wymysłu polskich czy niemieckich uczniów niedorobionych, którzy chcą jakoś swego mistrza zareklamować, to wtedy to jest ich kompletna głupota. Dla Mistrzów, Guruh – to prawda jest najwyższą wartością, a nie tam kłamanie, że się objawiło coś, czego się gość nauczył siedząc w Aśramie u Sathya Sai Baba, którego zresztą powinien czcić publicznie. Z ważniejszych rzeczy, cała forma czczenia guru czyli Bhakti Marga to małpowanie kultu wokół Sathya Sai Baba, a Mahavatar Babaji nie uczył Bhakti Margi… Ale jak ktoś nie zna tradycji duchowej Indii, to potem głupoty plecie i udaje, że jest Swamim… Tyle, że te channelingi od starych mistrzów bez linii przekazu to New Age, a nie Bhakti Marga czy Kriya Yoga!

Rozróżniamy cztery fazy, stopnie dźwięku OM. Na trzy pierwsze składają się litery A-U-M, a czwartą jest ich echo.

 • Litera A – symbolizuje początek, przejawienie oraz rozwój mikro- i makrokosmosu. Świadomość energii A w mikrokosmosie nazywa się wiśwą, natomiast w makrokosmosie wirat. Reprezentuje grube, gęste ciało i stan jawy. Odpowiada powłoce: byt (sat).
 • Litera U – odpowiada zachowaniu mikro- i makrokosmosu. Świadomość energii U, która działa w mikrokosmosie to tejas, a w makrokosmosie sutratma. Reprezentuje subtelne ciało i stan snu z marzeniami sennymi. Odpowiada powłoce: świadomość (czit).
 • Litera M – symbolizuje rozpad, zamieranie i inwolucję. Świadomość energii M mikrokosmosu nazwano Prajńa, a makrokosmosu Iśwara. Reprezentuje ciało przyczynowe oraz stan głębokiego snu, śmierci i inne stany nieświadomości. Odpowiada powłoce: szczęśliwość (ananda).

Jest to ogólny opis liter A-U-M, który można dowolnie rozwijać. Najistotniejsze znaczenie OM było, jest i będzie zawsze poza światem nazw i określeń, poza dziedziną języka, gdyż skończone nigdy nie obejmie nieskończoności. Toteż nie może być innych opisów, jak tylko symboliczne.

Powyżej wspomniano o trzech stanach OM: jawa, sen z marzeniami i sen głęboki. Stan nady jest zupełnie inny, jest ponad nimi. Jest on transcendentalną świadomością, przekracza wszystkie słowa i zdolność pojmowania zwykłego umysłu. Nazywa się go Brahmanem lub jak mówi się w naszych kręgach kulturowych – Bogiem. Jest poza świadomością i nieświadomością, poza wszelkimi rozróżnieniami i podziałami. To nie jest świadomość wewnętrznego świata ani też zewnętrznego, ani obu razem. To nie jest również całość, suma świadomości. Jest niepostrzegalny przez narządy zmysłowe, niepojmowalny przez zwykły umysł, nieobejmowalny przez żadną myśl, z niczym nieporównywalny, nie dający się zrozumieć, niewyrażalny słowami i w jakikolwiek inny sposób. Jest podstawą wszystkich światów, jądrem Jaźni, wiecznym bytem, pokojem, odwieczną wiedzą i szczęściem, jest jednym bez wtórego (Sat-Czit-Ananda). Jest to czwarty stan względem trzech stanów świadomości należących do świata zjawiskowego. Nada jest z niczym nie związanym świadkiem tych trzech stanów, jest absolutna.

Chcąc praktykować medytację z mantrą OM, warto zdawać sobie sprawę co ona oznacza. W ten sposób mamy szansę wykorzystać jej potencjał optymalnie. Om jest najsilniejszą ze wszystkich mantr, jest nazywana Boskim dźwiękiem kosmosu. Sprowadza do człowieka wszystko to, co najlepsze. Wprowadza harmonię do ciała, duszy i umysłu. Jest zwykle podstawową mantrą większości praktykujących joginów, gdyż od nauki Om-kara, powtarzania OM najczęściej zaczyna uczyć się autentycznej jogi. Uaktywnia siły, które powodują, że to, co najlepsze może przejawić się w wewnętrznym życiu i zewnętrznym środowisku człowieka. Pół muhurty – 24 minuty uważnego słuchania nagrania Om (Aum) pozwoli nam się zrelaksować, zrównoważyć i odprężyć. Słuchaj Om w ciszy i skupieniu. Jeśli poczujesz potrzebę możesz intonować ten dźwięk wewnętrznie lub wspólnie z nami.

Śpiewanie leczniczego OM (AUM) szybko relaksuje ciało, generując duchową siłę i przyspieszając ewolucyjną transformację osoby śpiewającej. Głęboka koncentracja na OM może spowodować, że dźwięk mantry zostanie zaabsorbowany przez Kundalini Śakti (duchową energię), co ją uaktywnia. Może się to zdarzyć podczas sesji OM Healing i być odczuwane jako gorąco emanujące z podstawy kręgosłupa. Podczas śpiewania OM energia w ciele, normalnie rozproszona, zostaje skondensowana w stan energetycznej koncentracji; wówczas zanurzenie się w mantrze staje się prostsze. Taka absorpcja wypełnia umysł spokojem i prowadzi ostatecznie do pełnej duchowej mądrości. Bardzo specjalistyczne wtajemniczenie w techniki Om Healing uzyskują zaawansowani adepci Ajurwedyjskiej Bhaishajya, których można się uczyć w Polsce przynajmniej od 1983 roku!

Jeśli chcielibyście zorganizować krąg praktyki OM Healing, ważne jest otrzymanie błogosławieństwa Śri Swami LalitaMohan BabaJi osobiście. Aby to zrobić, musicie zostać nauczeni przez kogoś, kto otrzymał Laya Bhakti Kriyam lub już prowadzi krąg OM Healing i wziąć udział przynajmniej 9 razy w kręgu OM Healing. Gdy te wymagania zostaną spełnione, napisz e-mail na adres: lalitamohanbabaji@gmail.com z następującymi informacjami:

 • Twoje imię, nazwisko i adres lub dane osoby organizującej krąg
 • Adres i czas kiedy ma się odbywać OM Healing
 • Adres e-mail, telefon etc (z przeznaczeniem, aby był publiczny)

Krąg Om Healing – Polska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *