Kto znieważa i oczernia Antypedofilskie Bractwo Himawanti

Wiele bardzo złych i skorumpowanych osób łączy zamiłowanie do znieważania Antypedofilskiego Bractwa Himawanti oraz szczególnie Mohana Ryszarda Matuszewskiego. Jedno jest pewne, że wszystkie te złe osoby, które tak gorliwie zioną awersją, nienawiścią i nieukrywaną złośliwością do Bractwa Himawanti oraz Mohana Matuszewskiego łączy ze sobą wspólny mianownik zwyrodniałej przestępczości, także przestępczości zorganizowanej… 

W związku z tym, że Pan Jakub Sztajber ksywa “Jakób” lub “Kajfel” ze Szczecina na kilku swoich stronach internetowych szkalowałoczerniał i znieważał od 2005 roku przez kilka lat Antypedofilskie Bractwa Zakonne Himawanti oraz naszego mistrza Swami Paramahansa Lalitamohan Babadżi, zamieszczamy republikację tekstu poświęconego przekrętom i oszustwom popełnianym przez Pana Jakuba Sztajbera na szkodę ogrodów działkowych ROD “Gryf” w Szczecinie. Artykuł pokazuje kim są typowi “ludzie”, którzy dopuszczają się przestępstwa publicznego znieważania, oczerniania i zniesławiania takich organizacji jak nasza. Jak widać, nie tylko Antypedofilskie Bractwo Himawanti takie osoby znieważają w swej chorobie. W zasadzie nic już dodawać nie trzeba. Pozostaje tylko niesmak…


Prawdziwe oblicze pseudo działkowca

W związku z licznymi wystąpieniami na forum publicznym Pana Jakuba Sztajbera, PZD Okręgowy Zarząd w Szczecinie prostuje oczywiste pomówienia i niezgodności ze stanem faktycznym i prawnym, wskazując przy tym iż:

Pan Jakub Sztajber oraz Pani Maria Sztajber od 2005 roku użytkowali działki na terenie ROD „Gryf w Szczecinie”. Pan Jakub Sztajber użytkował działkę nr 366 oraz ½ działki 365, natomiast Pani Maria Sztajber użytkowała działkę 364 oraz ½ działki 365. Powyższe trzy działki użytkowane były wspólnie przez Państwa Sztajber i tworzyły nieformalnie jedną działkę ogrodową. Prawo użytkowania działek Państwo Sztajber uzyskali na mocy Uchwały Zarządu ROD Gryf z dnia 27 kwietnia 2005 r. 

Działka (połączona z trzech działek) od początku użytkowana była niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności chodzi tu o nieprawidłowe zagospodarowanie działki. Działka jest nieuprawiana, natomiast w punkcie centralnym połączonych działek wybudowany został budynek mieszkalny, w którym Pani Maria i Jakub Sztajber wspólnie zamieszkali, a następnie złożyli wniosek o zameldowanie na w/w działce. Dnia 26 listopada 2008 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję o zameldowaniu Pana Jakuba i Marię Sztajber na działce ogrodowej na terenie ROD Gryf w Szczecinie.

W związku z zaistniałą sytuacją i wykrytymi nadużyciami sprawą Pana Jakuba i Marii Sztajber zainteresował się Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie. Po wnikliwym i dogłębnym zbadaniu sprawy Państwa Sztajber, Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie Uchwałą z dnia 20 listopada 2008 r. stwierdziło nieważność Uchwały nadającej członkostwo Związku i prawo użytkowania działki. Powyższej uchwale zarzucono szereg uchybień w szczególności sprzeczność i niezgodność z prawem w zakresie w jakim w jednej uchwale kilku kandydatom na członków PZD nadano w użytkowanie więcej niż jedną działkę. Jednocześnie zobowiązano Zarząd ROD „Gryf” w Szczecinie do podjęcia uchwał zgodnych z obowiązującym prawem. 

Uchwały Prezydium OZ PZD w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o nadaniu członkostwa i prawa użytkowania działek zaskarżone zostały przez Pana Jakuba Sztajber oraz Marię Sztajber do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Wyrokiem z dnia 21 maja 2009 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo przeciwko PZD, wskazując w uzasadnieniu, iż uchwała Prezydium OZ PZD jest zgodna z obowiązującymi przepisami,  natomiast Pani Marii Sztajber oraz Jakubowi Sztajber nigdy skutecznie nie nadano członkostwa Związku i prawa użytkowania zajmowanych działek. Od powyższego wyroku powodowie nie złożyli apelacji w związku z czym wyrok uprawomocnił się. 

W związku z wytycznymi skierowanymi przez Okręgowy Zarząd do Zarządu ROD „Gryf” w Szczecinie wszczęte zostało postępowanie w sprawie nadania członkostwa w PZD i prawa użytkowania działek 364, 365 i 366.  Zarząd Ogrodu wykonując zobowiązanie nałożone przez Prezydium Okręgowego Zarządu podjął decyzję w sprawie nadania członkostwa Związku i przydziału działki.  Dnia 23 września 2009 r. Zarząd ROD podjął uchwałę nr 74/2009 oraz uchwałę 73/2009 odmawiającą nadania członkostwa Związku i prawa użytkowania działki pozwanym, ze względu na rażące naruszanie przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD, regulaminu ROD w szczególności poprzez budowę ponadnormatywnej altany oraz zamieszkiwanie na działce. 

Od powyższych uchwał pozwani złożyli odwołanie do Prezydium Okręgowego Zarządu. Uchwałą nr 164/2009 z dnia 15 października 2009 r. oraz uchwałą nr 165 z dnia 15 października 2009 r. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie w oparciu o kompetencje wynikające z § 56 statutu PZD, postanowiło odwołań nie uwzględnić. Uchwała podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna i nie przysługiwało stronom odwołanie. Skarżący próbowali w trybie nadzwyczajnym  wzruszyć prawomocne orzeczenia organów PZD. Ich wnioski zostały jednak oddalone. Jednocześnie Prezydium OZ w Szczecinie po stwierdzeniu działań i uchybień ze strony Zarządu ROD „Gryf” podjęło uchwałę o jego odwołaniu i powołało Zarząd Komisaryczny w celu doprowadzenia ogrodu do stanu zgodnego z przepisami.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż Pani Maria i Jakub Sztajber nigdy nie nabyli skutecznie członkostwa Związku i prawa użytkowania przedmiotowych działek. Nie legitymują się żadnym tytułem prawnym do przedmiotowych działek i  począwszy od 27 kwietnia 2005 r. zajmują je bezprawnie. Działki nie są wykorzystywane zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności:- poprzez zamieszkiwanie – co potwierdza fakt zameldowania na terenie ROD „Gryf” oraz sami użytkownicy w pismach kierowanych do OZ PZD- wybudowanie ponadnormatywnej altany.

Wszystkie próby wyegzekwowania przysługującego PZD prawa pozostały bezskuteczne. Państwo Sztajber nadal przebywają na działce oraz permanentnie uchylają się od obowiązku wydania ich PZD w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz do przewrócenia działek do stanu zgodnego z prawem. W związku z czym OZ PZD w Szczecinie pozwem z dnia 26 maja 2010 r. wystąpił do Sądu o wydanie przedmiotowych działek. Sprawa jest w toku.

Jednocześnie Pan Jakub Sztajber rozpoczął walkę ze strukturami Polskiego Związku Działkowców. Pod przykrywką walki o uwłaszczenie działkowców dąży wyłącznie do zalegalizowania ponadnormatywnej altany. Jest autorem strony internetowej, w której szkaluje i oczernia dobre imię PZD.  Instruuje w jaki sposób tanim kosztem można na terenie rodzinnych ogrodów działkowych wybudować ponadnormatywne,  niezgodne z przepisami prawa altany,  jak założyć stowarzyszenie. 

W artykułach zamieszczonych na swojej stronie internetowej oraz blogu pomawia i zniesławia pracowników OZ PZD, posługując się przy tym nieprawdziwymi dokumentami. W związku z czym OZ PZD w Szczecinie złożył w dniu 19 lipca 2010 r. zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Jakuba Sztajber, a obecnie, nie mogąc dłużej tolerować istniejących nadużyć, rozważa możliwość wystąpienia  do sądu z prywatnym aktem oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego tj. z art. 212 k.k.

OZ PZD skierował również zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o wybudowaniu altany z naruszeniem ustawy Prawo Budowlane.

Prawnik OZ PZD – Piotr Kapiński

Autor: OZ PZD – Piotr Kapiński
Piątek, 17 Wrzesień 2010 06:03 

Republikacja ze zarchiwizowanej już strony: 

http://www.ozpzd-szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:prawdziwe-oblicze-pseudo-dziakowca&catid=25:wiadomoci&Itemid=29  

O oszustwach na działkach jest tutaj:

http://www.ozpzd-szczecin.pl/index.php/component/content/article?id=62:prawdziwe-oblicze-pseudo-dziakowca

*********************************************

Jakub Sztajber Kajfel dojechany przez karmiczną Karę Bożą i zły los za swoje zbrodnie przeciwko Bractwu i Guru na eioba.pl

Babimost: W pożarze stracił dom a obiecanej pomocy nie ma! 

Niewątpliwie, to surowa kara od Boga i niebios za plugawe szkalowanie Świętego Bractwa Himawanti i Śri Guru, jakiego pedofilski zbrodniarz Kajfel – Jakub Sztajber z pedofilskiej sekty Gryf144 dopuszczał się w latach 2008-2010 razem z bandą swoich gryfowskich zbirów pedofilskich z portalu eioba. 

Budynek mieszkalny tego pedofila spalił się niemal doszczętnie. Poszedł cały dach i drewniany strych. Od żaru popękały ściany. Stało się to na początku marca 2013 roku. Dom trudno będzie odbudować, zresztą Jakub Sztajber nie ma takiego zamiaru. – Pewnie nadzór budowlany każe mi rozebrać resztę – mówi. Został z tym, co miał na sobie czyli w gatkach, ocalił dowód osobisty, spaliły mu się świadectwa pracy i wszelkie dokumenty, także telewizory i komputery. – Mieszkam w dawnym chlewiku – opowiada 64-latek i specjalnie nawet nie narzeka. – Jest mi tu ciepło, grzeję się “kozą”, są ze mną pieski Marynia i Wacek oraz koty.

– Chcę teraz odbudować część spalonego domu i przysposobić do mieszkania, to tutaj mam prąd, wodę, czego brak w chlewiku – mówi Jakub Sztajber.

Spalił mu się dom. To pierwszy dramat Jakuba Sztajbera. Drugi, niezbyt zauważalny, ale nieludzki, to oszukanie go. Obiecano mu pomoc, z wielu stron. I nic. – Cudów nie ma! – uważa pogorzelec.

Pożar domu przy ul. Królowej Jadwigi, w którym samotnie mieszkał 64-letni Jakub Sztajber zdarzył się wczesną wiosną. Budynek spalił się niemal doszczętnie. – Mieszkam w dawnym chlewiku – pokazał nam, gdy pojechaliśmy wtedy zorientować się, w czym można mu pomóc. – Jest mi tu ciepło, grzeję się “kozą”, są ze mną pieski Marynia i Wacek oraz koty – próbował żartować. Chlewik wyremontował przedsiębiorca Łucjan Gról.

Gmina kupiła zbójowi Jakubowi Sztajberowi wersalkę, żeby miał gdzie spać w swoim chlewiku. Z kolei Piotr Reiman z Nowego Kramska dał “spalonemu” pracę w pierwszym okresie po pożarze. Ludzie z osiedla Grunwald zebrali trochę pieniędzy, a Caritas założył konto, na które można było wpłacać pieniądze na rzecz pogorzelca. Jednym z darczyńców okazał się biskup-senior Adam Dyczkowski. Sam zadzwonił do redakcji, żeby dowiedzieć się, jak można dokonać wpłaty. O tym pisaliśmy 15 marca 2013 roku (“Spłonęło wszystko. Pomóżmy”). Reakcja Czytelników była natychmiastowa. Już trzy dni później, 18 marca, drukowaliśmy tekst pod tytułem “Będzie dom dla pana Jakuba”. Wydawało się – nam i jemu – że złapał Pana Boga za nogi. Dlaczego? Padły zaskakujące deklaracje wsparcia. Od pomocy dla zwierząt domowych Sztajbera (“karmę dla psów i kotów sam woziłem do Babimostu”), po deklarację… budowy domu.

– Mam firmę budowlaną w Guben, ale działam na terenie całego regionu – zadzwonił wtedy jeden z przedsiębiorców. – Chciałbym pomóc. Sam bywałem w trudnych sytuacjach życiowych i wiem, co to znaczy. Odezwał się też inny przedsiębiorca z Gorzowa. Zamierzał stawiać na działce przy ul. Królowej Jadwigi nowy dom. Konkurencja? – No to jest szok! – komentował na gorąco Jakub Sztajber. – Nie sądziłem, że jednak ludzie są tacy dobrzy. Czy rzeczywiście? Upłynęły prawie trzy miesiące. I właśnie do “GL” przyszedł list pana Jakuba. Zawiadamia, że… nie się nie dzieje. Jest rozgoryczony. Pisze: “Wiem już, że nie będzie żadnego domu. Pan, ja i Czytelnicy “GL” zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez człowieka bardzo nieodpowiedzialnego, który nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, jak wielkiego zła dokonał”.

Okazuje się, że Sztajber powoli wziął się za rozbieranie spalonej ruiny. Coś musi robić. Sąsiad podstawił mu potężny kontener, do którego wrzucał całą tę spaleniznę: papę, wełnę mineralną, gruz. – Tak sobie myślę o reakcjach różnych ludzi, którzy początkowo deklarowali wsparcie, a potem się odwrócili ode mnie. Zniechęcili się moją teoretycznie dobrą sytuacją – ocenia trzeźwo. – Nawet nie mam żalu, też bym podobnie zareagował. No bo po co pomagać człowiekowi, któremu gratis postawią dom, prawda?! Była tu nawet jedna pani i pyta, gdzie dom. Nie ma… Dzwonimy do przedsiębiorcy, który deklarował pomoc. Nie odbiera. Po wybraniu numeru następuje odrzucenie połączenia. Z drugim też nie ma kontaktu. Wcześniej próbował Sztajber. Podobnie nic nie wskórał. Zrezygnował.

Sprawdził konto Caritasu. Okazało się, że dla niego jest na nim 300 zł. Został pustymi deklaracjami. – Nie pora teraz rozpaczać nad rozlanym mlekiem – uważa jednak. Zaczął sam ratować siebie. Poszedł o wsparcie do nadleśnictwa, do Swedwoodu, zgłosił się do Kronopolu. Szuka pieniędzy i materiałów budowlanych. Krokwi, płyt OSB, wełny mineralnej, papy, żeby pokryć część spalonej ruiny i zrobić dach. Żeby zdążyć przed zimą… – Liczę na pomoc “GL”, bo tak naprawdę tylko to mi pozostało – mówi.

Za zbrodnie na Świętym Bractwie i Śri Guru dokonywane na portalu eioba, taki zbrodniarz jednak musi pocierpieć… Bóg bowiem dla takich jest sprawiedliwy i rujnuje zbrodniarza pedofilskiego dokładnie.

Czytaj oryginał na portalu: http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/zielona-gora/art/7962432,babimost-w-pozarze-stracil-dom-a-obiecanej-pomocy-nie-ma,id,t.html

Filmiki Sztajbera o tym jaka ruina mu została:

Fotki ze sfajczonej od pioruna chałupki można obejrzeć tutaj:

https://jakubsztajber.wordpress.com/

O oszustwach na działkach jest tutaj:

http://www.ozpzd-szczecin.pl/index.php/component/content/article?id=62:prawdziwe-oblicze-pseudo-dziakowca

************************************* 

Ryszard Nowak z OKOpS skierowany na sądowe badania psychiatryczne!

W piątek w dniu 16 września 2011 roku znana piosenkarka Doda Rabczewska wysłała Ryszarda Nowaka na sądowe badania psychiatryczne! Były poseł Ryszard Nowak ze Szklarskiej Poręby i szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami (OKOPS) zwalczał wielu polskich twórców i artystów jak Dorota NieznalskaPeja, Adam Darski Nergal, Doda Rabczewska, Hukos, także mniejszości wyznaniowe jak Niebo Kacmajora czy Sandżaja Jaraszka. Twierdził również, iż ideologię satanizmu propaguje Jerzy Owsiak i zwalczał jego koncerty. 

Ryszard Nowak ze Szklarskiej Poręby zwalczał także i wielokrotnie szkalował Antypedofilskie Bractwo Zakonne Himawanti. Otóż okazuje się, że to od wielu lat klient i pacjent poradni zdrowia psychicznego oraz szpitala psychiatrycznego. Leczy się, ale jak widać nie dosyć skutecznie! Może Doda rabczewska czy raczej jej prawnicy mu pomoże i Ryszard Nowak zacznie się leczyć na poważnie ze swoich urojeń i skłonności do nękania i pomawiania w zakładzie zamkniętym typu sądowego? 

Okazało się, że Rysiu Nowak, co to oskarżał m.in. Peję, Nergala, Nieznalską, Dodę, Hukosa a także Kacmajora, Jaraszka i antypedofilskie Bractwo Himawanti, sam od wielu lat leczy się psychiatrycznie, co przyznał we wrześniu 2011 przed sądami w Warszawie oraz w Ciechanowie. Teraz psychiatrzy zbadają zasadność jego urojonych oskarżeń którymi nękał przez lata wielu porządnych i twórczych, artystycznych, a także uduchowionych ludzi w tym kraju!

Zastanawiamy się tylko, czy Hukos już to wiedział o Rysiu Nowaku, czy z pomocą swojej intuicji artystycznej wyczuł, jak poszedł do studia i nagrał piosenkę o żółtych papierach Ryszarda Nowaka ze Szklarskiej Poręby? Może tak teraz wszysy poszkodowani wystąpią o zbiorowe odszkodowanie za uporczywe nękanie przez chorego psychicznie czubusia Ryszarda Nowaka i jego znajomych z paranoiczną psychozą udzieloną, co w OKOpS działali? (według Super Express, pudelek.pl i innych serwisów) 

Nowa Komedia Hukosa: http://www.youtube.com/watch?v=viCJCLkZt64

*********************************************** 

Polscy pedofile ostrzegają przed Mohanem 

Pojedynczy pedofile i pedofilki, szczególnie pedofile dziennikarskie z niektórych mocno pedofilskich mediów, także ciągle jeszcze próbują dawno zdemaskowanej już metody produkowania niegodziwych paszkwilów, pomówienień i oszczerstw na temat działalności Antypedofilskiego Bractwa Himawanti w internecie i w niektórych gazetach o brukowym charakterze. Przeważają oczywiście brukowe portale księży pedofilów i ich bezwolnych kleryków dymanych w odbyty oraz cwelowanych doustnie. Portale takie udają katolickie, chociaż w rzeczywistości należą do pedofilów, zboczeńców i dewiantów, którzy powinni być publicznie kastrowani. Pedofile w internecie upodobali sobie portale takie jak “dziecionline”, gdzie na forum łatwo łowią dzieci w swoje pedofilskie sieci, ale najczęściej grasują na wszelkich możliwych forach i blogach w internecie, gdzie pedofilia i pedofilizm są tolerowane, zatem lista adresów internetowych, gdzie znieważane jest Bractwo Himawanti czy Mohan Matuszewski pięknie pokrywa się z listą stron pedofilskich czyli z czarnym pedofilskim internetem. Należy tu wyjaśnić, że popieranie pedofilii czy udostępnianie forów pedofilom to także złowieszcza forma misiaczkowatego pedofilizmu internetowego. A za kampanię STOP PEDOFILOM zboczki i dewianty mają powody aby nienawidzić Antypedofilskiego Bractwa Himawanti, które także ofiarom pedofilów, w tym szczególnie ofiarom zgwałconym przez księży pedofilów i zakonnice pedofilki oferuje solidne terapie z włączeniem elementów terapii duchowych. 

Warto pamiętać te strony, w sumie najczęściej to fora rozmaitych propedofilskich i niezabezpieczonych stron na których grasują zboki, dewianty, dzieciojebcy, a i czarni ministrantojebcy czy klerykojebcy w szczególności. Kilka antypolskich gazet i czasopism także jest nadmiernie tolerancyjnych dla wszelkiej maści pedofilskich świń gwałcących, molestujących lub wyzyskujących dzieci i niemowlęta dla celów seksualnych i burdelowych, jak robią to najbardziej znani intermetowi pedofile agresywnie szkalujący Bractwo Himawanti już od wielu lat, w tym Tadeusz Mynarski z Bydgoszczy, Dariusz Pietrek z Chorzowa, Ryszard Nowak ze Szklarskiej Poręby czy Paweł Królak z Lublina… Wiele z tych stron, szczególnie te z nazwą “sekty” oraz “wolny” w nazwie domeny podanego spisu, to strony dominikańskich pedofilskich wieprzy znanych z gwałcenia dzieci rodzin oskarżanych o czary przez ostatnie kilkaset lat. Dominikańscy bandyci nie tylko mordowali i palili na stosach wszelkie osoby brutalnie pokrzywdzone przez kościół katolicki, kurie i papiestwo, ale także w szczególności gwałcili i mordowali dzieci na masową skalę, tuszując w ten sposób pedofilskie zbrodnie księży, zakonnic, biskupów i kardynałów. Stąd szczególnie stron agentury pedofilskich dominikanów należy się wystrzegać, chociaż zwykle nic o samych dominikanach na nich nie ma lub jest bardzo niewiele. 

Pedofilskie i propedofilskie strony (fora) znieważające Bractwo Himawanti: 

www. psychomanipulacja.pl (kilku znieważycieli z pedofilskiej mafii Pawła Królaka); 

www. forum.dziecionline.pl/

www. dariuszpietrek.pl (znieważenia zamieszcza pedofil Dariusz Pietrek z Chorzowa);  

www. tygodnik.onet.pl 

www. sekty.cal.pl

www. rp.pl (znieważał pedofil Wybranowski); 

www. pomorska.pl  (pedofilska mafia z Bydgoszczy, Tadeusz Mynarski i Bożena Matejko) 

badzwolny.eu (portal zawsze ludobójczej, złodziejskiej i pedofilskiej sekty dominikanów) 

www. stopmanipulacji.info (portal zawsze ludobójczej, złodziejskiej i pedofilskiej sekty dominikanów) 

www. muzulmanie.com/forum/ (znieważał pedofil Andrzej S.) 

www. forum.joga-joga.pl (portal warszawskich pedofilów deprawujących firness-jogę) 

www. szmrew.fora.pl

www. forum.di.com.pl (portal informatyczny faszystowsko-pedofilskiej sekty Opus Dei) 

www. racjonalista.pl (portal ateistów i osób homoseksualnych, zapewne ze skrzywieniami pedofilskimi) 

www. paganfederation.org

www. forums.v3v.org

www. ccm.pl/

www. saveearth.fora.pl

www. himawanti.blox.pl (strona założona przez członków peodfilskiej sekty o nazwie regresing) 

www. cudownyportal.pl (oszczerstwa, pomówienia i urojone wymysły zamieszczają gangsterzy z pedofilskiej mafii: Leszek Żądło z Tolkmicka oraz Ewa L. Kałuska z Nekla oraz kilka anonimowych osób z pedofilskiej sekty regresing) 

www. czasswiecia.pl

pl.wikipedia.org/wiki/

kajsza.blogspot.com 

www. effatha.org.pl 

lelumpolelum.pinger.pl

portyk.pantheion.pl

niewiarygodne.pl  (portal pedofilsko-faszystowkiej sekty Opus Dei) 

e-sancti.net/forum/

www. kosciol.pl/forum/

edu.newsweek.pl/artykuly/ (Karnowski, Ziemkiewicz i inni zboczeńcy) 

www. deon.pl/ (pedofilski portal Dariusza Hryciuka i sekty Opus Dei) 

ukrytefakty.frix.pl/

uwaga.tvn.pl/

rozstaje.silverion.org/forum/

www. bosko.pl/wiara/

info.wyborcza.pl

antyweb.pl

www. wprost.pl

poland.indymedia.org/pl/ (portal pedofilów ze środowisk Gazety Polskiej i Rzeczpospolitej) 

media.wp.pl/

www. express.bydgoski.pl (pedofilska mafia z Bydgoszczy, Tadeusz Mynarski i Bożena Matejko) 

www. radioexpress.pl

kazik.pl/forum/

www. nowosci.com.pl/

www. ivrp.pl

www. zelistrzewo.diecezja.gda.pl/

www. newsweek.pl

www. forumveg.pl/

julitta-klama.blogspot.com/ 

www. okiem.pl/ 

katolik.us (portal księży pedofilów polskiego pochodzenia w USA) 

www. lo8.wroc.pl

www. money.pl

ogrodwolnosci.pl/

www. terroryzm.com/forum/

joga.urlhost.biz/

bydgoszcz.gra.fm/

drogamisekt.pl  (portal zawsze ludobójczej, złodziejskiej i pedofilskiej sekty dominikanów) 

justget.org/

krakow.naszemiasto.pl/ 

Nie podajemy pełnych linków do zawartych na tych najplugawszych stronach treści, ażeby ich nie promować, jednak bardzo łatwo znaleźć na nich wspomniane oszczerstwa, kłamstwa i pomówienia. 

Oczywiście jest więcej pedofilskich stron czy portali w internecie, nie na wszystkich dokonywane są agresywne ataki na tych, którzy jak Bractwo Himawanti niosą ofiarną pomoc wszystkim pokrzywdzonym przez seksualnych zboczeńców, w tym przez księży pedofilów czy katechetów pedofilów. Zastanawia jednak jak jeden pedofil od drugiego przepisuje co pewien czas te same kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia, aby dyskredytować antypedofilską i terapeutyczną działalność Bractwa Himawanti oraz Mohana Ryszarda Matuszewskiego. Można z tego wysnuć wniosek o istnieniu dobrze zorganizowanej mafii pedofilskiej, mafii zboczeńców seksualnych dymających dzieci czy też lubujących się w oglądaniu pornografii z dziećmi na filmach, wśród których jest wielu księży uważających się za katolików i wielu aktywistów, chociażby dominikańskich wieprzów z Krakowa, Warszawy czy Wrocławia. Wszystkich zapewne wymienić się nie da…  

LINKI: 

Tygodnik Powszechny opanowała pedofilska mafia Dariusza Pietrka i Tadeusza Mynarskiego: 

http://www.himavanti.org/pl/c/stoppedofilom/pedofilski-tygodnik-powszechny-zniewaza-antypedofilskie-bractwo-himawanti 

Biada czyli o klątwach i karach z niebios od Boga dla zwyrodnialców co znieważają Guru: 

http://mohan-ryszard-matuszewski.blogspot.com/2017/10/biada-karman-klatw-od-boga-i-niebios.html

Angelika and Thomas Burton, London, U.K.  

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *