Laja Joga – Istota Wszelkiej Religii

Joga oznacza “Jednię” i stanowi esencję wszelkiej religii, istotę każdego wyznania, rdzeń każdej drogi duchowej. W dawnych Indiach jogę praktykowali tacy mędrcy jak Śiwa, Rama, Kryszna czy Wjasa. Kryszna naucza Ardźuny nie krysznaizmu ale właśnie jogi! U podstaw dźainizmu jest joga, gdyż Mahawira praktykował hatha jogę. Założyciel religii perskiej, Zaratusztra także praktykował jogę. “Wiedza o Jedności” znana była i praktykowana przez Proroków Beni Israel: Seta, Henocha, Noego, Abrahama, Mojżesza, Eliasza, Dawida, Jezusa czy Muhammada. Jezus Chrystus odbył nawet kilka lat trwającą pielgrzymkę poświęconą studiowaniu jogi. Także Gautama Buddha przez całe życie studiował jogę. Bodhidharma przyniósł radźa jogę Buddy z Indii do Chin. W krajach bliskiego Wschodu mówi się o tej praktyce Sufa lub Zuf (hebr.). Jak świadczy Biblia, tacy mężowie jak Prorok Samuel czy Dawid związani byli ze szkołą sufich (ryszich). W Tybecie ludzie nie mówią o sobie, że są buddystami, tylko że praktykują jogę. Padmasambhawa także jest joginem.

Joga jest sednem każdej religii i tym co wspólne we wszystkich religiach. Jeśli człowiek naprawdę chce zgłębić mistyczno duchową istotę swojej religii przychodzi praktykować jogę. Mówimy że joga nie jest religią w sensie osobnego wyznania czy sekty oddzielającej się od innych. Mówimy też, że joga jest treścią i głębią każdej religii, jej wewnętrznym kultem. Dlatego możesz być członkiem każdej religijnej społeczności i praktykować jogę. Dwie reguły czy jak wolimy dwa przykazania obecne we wszystkich świętych pismach takich jak Weda, Koran czy Biblia są jakby dwoma skrzydłami anielskiego, niebiańskiego treningu Laja Jogi. “Świętymi bądźcie bo Jam jest Świętym” oraz “Bądźcie tak doskonali jak Ojciec wasz niebieski doskonałym jest”. Oto znaki autentycznej duchowej drogi uniwersalnego życia.

Mistyka – Joga Lajów – Ścieżka Jedności Dusz Ponad Religiami

Mistyczne kontemplacje, głębokie nauki Odwiecznej Mądrości, misterium modlitwy, opanowanie zmysłów, charyzmatyczne cuda, wszystko to jest już przedmiotem jogi w każdej z istniejących religii. Joga to realna praktyka i pomoc w głębszym zrozumieniu każdej z istniejących religii czy wyznań, nie zaś zbiór dogmatów. Laja joga ukazuje w szczególności to, co wspólne w naukach wszystkich religii i wyznań duchowych. Joga jest Drogą czystą i bitą, ścieżką prawości i miłości. Nawet taoistyczna tradycja religijna swoje głębsze i rdzenne nauki raczy nazywać jogą. Laja jest Światłem Ekumenii, które jednoczy w sobie prawdę wszystkich istniejących religii. Można powiedzieć, że religie stanowią uproszczoną i egzoteryczną, zewnętrzną stronę jogi. Według starożytnych i współczesnych przepowiedni Joga właśnie stanie się podstawą nowoczesnej, duchowej kultury przyszłego tysiąclecia. Możemy zjawisko to zaobserwować na przykładzie duchowej awangardy naszej cywilizacji jaką są Ruchy New Age. Wszystkie one szeroko czerpią ze starożytnych duchowych ideałów jogi. Nawet reforma sekciarskiego chrześcijaństwa wyszła z kręgów jogi lub jogą jest inspirowana. Odnowowe ruchy zielonoświątkowe i chrystusowe przejęły indyjskie formy duchowej praktyki znane z ezoterycznej Bhakti Jogi i dzięki tpoemu przyjmują swego Zbawiciela do serca. Reformatorski, soborowy papież Paweł VI, każdego poranka przez pół godziny oddawał się medytacjom jogi. Chociaż ciemne siły tłumią soborową ekumeniczną rewolucję, jednak zwycięstwo zastępów Boga Żywego jest nieuniknione i nowa kultura inspirowana jogą rozprzestrzeni się ogarniając całą ziemię i transformując wszelkie sekty religijne czy raczej ich wyznawców.

Pomimo używania terminów takich jak joga chrześcijańska, tybetańska, buddyjska czy taoistyczna w odniesieniu do własnych religii, joga pozostaje jogą i oznacza wewnętrzne, misteryjne nauki i praktyki każdej z tych religii. Separatystyczne sekciarstwo powstaje z powodu nienawiści i fanatyzmu, których nie wyzbyli się członkowie wspólnot religijnych. Światło Ducha wlane do brudnego naczynia psychiki skażonej nienawiścią tworzy antagonizmy, podziały i waśnie pomiędzy wspólnotami religijnymi. Z tego powodu joga kładzie nacisk na wszechstronne oczyszczenie i zrozumienie międzyludzkiego braterstwa, na przepełnienie się darem duchowej Miłości. Cztery charyzmatyczne filary każdej jogi to Miłość, Prawda, Świętość i Pokój. Joga zawsze jest Światłem Ekumenii, które jednoczy wyznawców wszystkich wiar i orientacji religijnych w Bożym Duchu Miłości i Prawdy. Joga służy pokazywaniu Drogi Czystej i Bitej, Wąskiej Drogi wiodącej do Ostatecznego Celu. Zaprawdę, Droga Doskonałych jest wąska i ciasna.

Joga oferuje proces inteligentnego doskonalenia w którym rozumiemy wierzenia i będziemy w stanie je skutecznie praktykować. Właśnie do tego celu służą ćwiczenia kontemplacyjne zwane na ogół medytacjami. Nie – ślepemu i fanatycznemu (czytaj nienawistnemu) dogmatyzmowi. Tak – rozumnemu i inteligentnemu wypełnianiu życia w głębi religijnego misterium. Joga jest MISTERIUM każdej tradycji duchowo – religijnej i spuścizną kultury indoeuropejskiej, której pierwotnym językiem jest Sanskryt. Uniwersalne Życie i Duchowe Odrodzenie to synonimy jogi. Narodzenie z Ducha Świętego to proces Duchowej Inicjacji (Dikszan) w jogę. Świadomość Boga i świadomość Buddy, Jezusa czy Kryszny to ciągle ta sama wszystkoogarniająca świadomość, cel wszystkich religii. Kogo wielbił jogin Śiwa? Czcił Pana Rudra, Bożego Ducha Życia i Pana Przyrody. Kogo czcił Kryszna i Rama? Pan Rama i Pan Kryszna, każdy z nich jako jogin czcił Śiwę, Mistrza Joginów. Kogo wielbił Ćaitanja? Pan Ćaitanja wielbił Ramę i Krysznę. Kogo wielbił Jezus Chrystus? Jezus wielbił Pana Śiwę i Pana Buddę, największych joginów w historii planety ziemi. Oto duchowa hierarchia zbawicieli, wyzwolicieli dusz ludzkich z ich splamień i skażeń czy jak kto woli grzechów.

Uzdrawianie ciała, psychiki i duszy jest jednym z zasadniczych kierunków jogicznej działalności służących całkowitej odnowie psychobiologicznej i duchowej. Oczyszczające, uzdrawiające i odmładzające ćwiczenia jogi mogą przywrócić zdrowie, siłę życia, radość, a także przedłużyć życie. Duchowe uzdrawianie jest istotną częścią każdej religijnej drogi życia. Praktyki Laja Jogi służą wyzwoleniu, zbawieniu duszy i pojednaniu jej z Bogiem. Czym jest Bóg dla joginów? Starożytni mędrcy przez wszystkie religie powtarzają te same prawdy. Jest On tym w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Tym który sam daje wszystkim życie i oddech. Jest On światłem świadomości, duchem wszechświata, ogniem płomiennym i Panem wszystkiego. Jest On Dobrem które mieszka tak wewnątrz nas jak i poza nami. Moc Boża uzdrawia, a wielu świętych mędrców zrealizowawszy jogę służy bliźnim darem cudownego uzdrawiania aby mogli poznać Bożą Obecność.

Himawanti Laja Sangha (Bractwo Zakonne Himawanti) jest organizacją duchową służącą aranżowaniu nauczania i praktykowania Laja Jogi pochodzącej od Mędrców z Himalajów, którzy przechowują klejnoty duchowej wiedzy i praktyki ludzkiej cywilizacji. Grupy Laja Jogi prowadzą spotkania dla wszystkich zainteresowanych w wynajętych salach lub ośrodkach. Członkowie uprawiają ćwiczenia jogi głównie we własnych domach, żyjąc w codziennym świecie i wiodąc zwyczajne ludzkie życie.

Joga jest sednem każdej religii i tym co wspólne we wszystkich religiach. Jeśli człowiek naprawdę chce zgłębić mistyczno duchową istotę swojej religii przychodzi praktykować jogę. Joga nie jest religią w sensie osobnego wyznania czy sekty oddzielającej się od innych. Joga jest treścią i głębią każdej religii, jej wewnętrznym kultem. Możesz być członkiem każdej religijnej społeczności i praktykować jogę, choć szatańskie sekty w zazdrosnej i obłudnej trosce przeczą prawu wolności duszy do zjednoczenia się z Bogiem i w swej ślepej ciemności usiłują powstrzymać dusze pragnące Boga od praktykowania wszelkiej JOGI. Joga to światło ekumenii, jedności ludzi Boga spośród wszystkich religii jakie istnieją. Termin JOGA dosłownie oznacza pojednanie, zjednoczenie. EKUMENIA także oznacza pojednanie i zjednoczenie. Wielka JEDNIA jaką jest JOGA nie oznacza jednak w żaden sposób uniformizmu ani synkretyzmu. Akceptuje się i popiera rozmaite formy praktyki i kultu pamiętając, iż cel wszelkiej religijności i duchowości czy mistyki jest zawsze ten sam. Jednoczymy się we wspólnocie CELU zachowując odrębność w szczegółowych metodach jego osiągania.

Nauczanie laja jogi zostało zainicjowane w Polsce w 1983 roku przez Mahaguru Swami Baba Śiwanandę z Darjeeling, który w trzy lata później rozpoznał jednego ze swoich polskich uczniów jako inkarnację linii przekazu Himawanti i wyświęcił go jako Duchowego Przewodnika (Guru) i Mistrza (Kandha) tej szkoły jogi w Polsce. Aktualnie prowadzi nauczanie pod duchowym imieniem Lalit Mohan G.K. Działa także około 50 Nauczycieli i kandydatów, którzy prowadzą zajęcia i spotkania laja jogi, subudh i pokrewnych metod. Bractwo posiada łącznie ponad 600 członków zwyczajnych, którzy posiadają formalne, inicjacyjne przekazy praktyk laja. Grono sympatyków stanowi krąg około 5000 osób w całej Polsce. Większe grupy praktykujących znajdują się między innymi w Gliwicach, Szczecinie, Gnieźnie, Stargardzie Szczczecińskim, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Karpaczu, Włocławku, Gdańsku, Sopocie, Łodzi, Częstochowie, Zielonej Górze, Brzegu, Kielcach, Ełku, Puławach, Zabrzu, Bydgoszczy, Jaworznie, Warszawie, Pile, Zawierciu czy Krakowie, gdzie odbywają się mniej lub bardziej regularne spotkania.

Laja Marga

Siedmiostopniowa ścieżka (Marga) duchowego wzrostu rozpuszczająca w niezmierzonej ŁASCE oceanu miłosierdzia Najwyższego Boga, poprzez sukcesję mistrzów linii przekazu. Proces laja jest rozpuszczeniem cielesnej natury (wirat) w wielkiej przestrzeni ducha, w pustości kosmicznego bezkresu (mahakaśa). Wielki Święty, Boży Duch jest nieustannym dążeniem wszystkich aspirantów ścieżki laja – zwanych też czela, co znaczy uczeń. Można nazwać laja jogę ścieżką wchłonięcia w świadomość Wielkiego Ducha (Brahmana, Paramatmana, Paramśiwa). Siedem kolejnych stopni uczniowskich powiązanych jest z siedmioma ośrodkami duchowej energii, czyli tzw. ćakramami. Proces wewnętrznej przemiany na każdym stopniu odpowiada rytmowi życia każdego z adeptów ścieżki, wyznaczając jakby kolejny pojazd do celu, podróżujący jednak z coraz większą prędkością. Laja Joga znana jest zwykle ze swych głęboko ezoterycznych nauk o ćakramach, ośrodkach subtelnych energii i mocy duszy (jaźni).

Laja Joga – jako całość jest pojazdem duchowego wzrostu, pochodzącym z duchowej tradycji lini sukcesji zwanej Himawanti, jest darem Mędrców z gór i zawiera mądrość Wielkiego Ducha Góry. Wielcy Ryszi (Mędrcy) kultywują tę ścieżkę wchłonięcia w Łaskę Guru. Mistrz ŚIWA zwany Panem Joginów oraz jego małżonka Bogini PARWATI zwana Strażniczką Tantry, stoją na czele całej lini sukcesji tradycji Himawanti (Himawat). Praktyka Laja Jogi zawiera ogromne bogactwo kontemplacji piękna przyrody oraz wiele misteriów związanych z aniołami – duchami przyrody. Najpierwszym aniołem Bożym czuwającym nad harmonią życia w naturze i rozwojem wszystkich form życia jest Rudradewa. Możemy pamiętać, iż większość uzdrowień dzieje się poprzez otwarcie serca dla leczniczych potęg duszy żyjącej jako przyroda. Wszystko co Bóg stworzył jest bowiem dla nas dobre, a nie stworzył On niczego złego. Stąd jogiczne treningi harmonii z siłami przyrody niosą nam dobro, są dla nas dobrem i częstokroć jedynym Bożym lekarstwem.

Wszystkie elementy nauki i praktyki jogi mogą być odnalezione na ścieżce laja w tradycji Himawanti. Ścieżka zawiera również tzw. Tajemną Czterostopniową Laja Jogę. Jest to praktyka aspirantów Zakonu Swami, którzy ukończyli już pracę Siedmiu Pojazdów ku Wielkiemu Duchowi. Można spróbować pojąć ścieżkę laja jogi poprzez Cztery Filary Praktykowania, czyli tzw. Laja Wadźra. Oto podstawowe filary tej jogi:

  1. Wairagja – to wolność i nieprzywiązywanie;
  2. Abhjasa – stała, regularna praktyka; jaźń serca;
  3. Śraddha – to wiara i wierność, ufność i zaufanie;
  4. Wirja – oto i siła, moc, energia i wigor!

Jak łatwo zauważyć, wolność duchowa jest fundamentem ezoterycznego treningu duchowego już od podstaw całej Laja Jogi. Najwyższa klasa jogi, Kaiwalja Pada także jest ścieżką wolności. Joga uwalnia od wszelkiego zniewolenia, szczególnie też od zniewolenia mającego miejskie w ciemnych sekciarskich ruchach parareligijnych, które łatwo stają się masowe i społeczne. Zbawienie, wyzwolenie, a więc wolność duchowa jest alfą i omegą Laja Jogi. Jakakolwiek dyscyplina treningowa jest jedynie środkiem służącym doskonaleniu umysłu, ciała, transformacji emocji, oczyszczenia magazynu podświadomości, a w efekcie duchowemu wyzwoleniu.

Ścieżkę wyznaczają jej kolejne stopnie. Siedem kolejnych wtajemniczeń ukazuje pracę duchową w tradycji Himawanti, czy jak wolisz Waidika Laya Yoga.

1. Sadhana zwana też Mansa Jogą stosuje ćwiczenia leczniczego oddychania, pracę z dźwiękiem (mantra) i wizualizację światła lub kontemplacje piękna przyrody jako podstawę wewnętrznej przemiany. Stopień ten można ująć słowem Zatrwożony, gdyż oddaje stan osoby szukającej w ćwiczeniach jogi pomocy i rozwiązania swych problemów. Mansa Joga to inaczej Integralne Uzdrowienie Człowieczego Umysłu. Laja Sadhana to ćwiczenia dla harmonii w życiu. Pierwsza lekcja laja jogi ma za zadanie usunąć splamienia chaosu i niepokoju umysłu. Jest to trening doskonalenia umysłu i transformacji emocji. Pierwsze ćwiczenia służą rozwiązywaniu emocjonalnych problemów i rozwojowi mentalnych mocy drzemiących w naszych umysłach, a rozbudzanych przez Bożą Światłość i Miłość tryskającą z głębi duszy, z głębi prawdziwej jaźni. Duchowe przebudzenie w codziennym życiu, uzdrowienie swojego życia oraz usunięcie korzenia lęku materialnej egzystencji dla zbudowania siły wiary, oto esencja pierwszego stopnia praktyki w Zakonie Misterium (Laja Sangha), który jest świecką wspólnotą praktykujących lajów.

2. Abhjasa – oto i drugi stopień praktyki ujmowany słowem Rozglądający. Utwierdzanie w jaźni serca. Schronienia i ślubowania, a także ofiarowania określają ten stopień, na którym głównym motywem praktyki jest poszukiwanie Boga i w ogóle duchowy rozwój. Stałość i regularność w praktyce jest niezmiernie ważna, tak samo jak ścisłe trzymanie się instrukcji nauczyciela.

3. Pradźnia-sadhana – to poszukiwanie mądrości ujęte słowem Kołaczący, od pukania do wrót mądrości i wiedzy duchowej wewnątrz ludzkiej jaźni. Dźńana Joga mędrców zwanych Ryszi (Sufi). W tej lekcji pojawia się ideał duchowego oddania i uwielbienia jako klucz do wrót komnaty mądrości.

4. Pradźnia-abhjasa – jest jogą centralną łączącą ścieżkę Siedmiu Stopni według ćakramów ze ścieżką Dwunastu Stopni według serca. Ten pojazd pracuje poprzez ośrodek serca i rozwija Mądrość urzeczywistnienia własnej Duszy (Purusza). Słowo Słuchający ujmuje ten pojazd wznoszenia. Harmonia z Prawem Wszechświata.

5. Krija-sadhana – tu nutą przewodnią jest wycofanie świadomości ze świata zewnętrznego do wewnątrz i wsłuchiwanie się w wibracje dźwięku ducha. Słowem Przypominający można ująć fundamentalną działalność adepta tego pojazdu. Duch przypomina o wszystkim w stosownym czasie. Praktyka tej Pierwszej Krija Jogi obejmuje głównie ćwiczenia zwane sthula krija.

6. Krija-abhjasa – tu adept zajmuje się praktyką zwaną Krijaśaktipat, która jest łaską guru linii przekazu, wszechłaską Boga. Wiele można powiedzieć i zrozumieć poprzez kluczowe słowo: Przetwarzający. Oto i praca przekształcania nasion przeszłości. Zwiemy tę praktykę Drugą Krija Jogą, a zawiera ona przedewszystkim ćwiczenia zwane sukszma krija, subtelnymi krijami.

7. Samnjasa ujmowana słowem Rycerz oznacza pojazd najintensywniejszych przemian opierających się o praktykowanie wyrzeczenia i oddzielenia. Nieustająca Dhjana, czyli kontemplacja przepływu Wielkiego Ducha, jest praktyką aspirantów rozpuszczających się w Tęczowe Światło. Spalanie całej przeszłej karmy. Podstawową pracą jest intensywna Mahasadhana, Wielka Praktyka Samoofiarowania.

Samadhi Mahalaja – Jeden jest cel wszystkich systemów duchowej praktyki, chociaż metody są nieraz tak odmienne. Sposób osiągania samadhi – celu wszelkiej jogi jest w tradycji Himawanti nazywany Mahalaja, co oznacza Wielkie Wchłonięcie, rozpuszczenie się w Tęczowe Ciało, zjednoczenie z Bogiem. Bhawana (Nirwana), Dharmamegha, a w końcu Mahasandhi to trzy kolejne stopnie ostatecznego rozpuszczenia się w bezkresie Wielkiego Ducha. Kres drogi wstąpienie na Niebiosa na wzór Śiwy, Henocha, Eliasza, Jezusa, Padmasambhawy i innych wielkich, Bożych Joginów. Osiągając bezkes praktykuje się Trzecią Krija Jogę zwaną ściślej terminem Laja Krija. Jest to przedmiot praktyki Tajemnej Laja Jogi zwanej też Kandha Jogą. Podążanie za Nauczycielem (Aćarja) pozwala opanować coraz głębsze i intensywniejsze pojazdy inicjacyjnych praktyk. Wszystko dzięki pełnemu miłości i woli wewnętrznego rozwoju podążaniu za Guru Himawanti.

Kultywując Laja Jogę warto pamiętać też o zasadach wyzwalającego, zbawczego działania, polegającego u podstaw na pracy z radością i oddaniem dla wszechmogącego Boga. Praca z radością i zadowoleniem jest podstawowym warunkiem dla wzrostu dobrobytu. Kiedy oddajesz się pracy dla Boga z radością, On w swej wszechłasce obdarowuje ciebie wszystkim co dla życia jest ci potrzebne. Mądrość ta stanowi całą nić przewodnią tantrycznego kursu duchowej prosperity i często jest podstawą tak osobistego jak duchowego szczęścia i spełnienia w życiu. Wiele ćwiczeń jednak służy pomocą jak tę prostą zasadę wcielić w życie. Ofiaruj swoje czyny jedynemu Dobremu jakie jest, a On obdaruje ciebie Łaską.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *