Laura Knight-Jadczyk – Numerologiczne identyfikowanie źródła przekazu Kasjopean

Laura Knight-Jadczyk autorka przekazów spirytystycznych od bytów czy istot podających się za Kasjopean wraz ze swoją bliską i dalszą rodziną mieszka w XVIII-wiecznym francuskim pałacyku. Korzystając z tablicy Ouija, znanej także jako tablica spirytystyczna, nawiązała kontakt z rzekomymi Kasjopeanami. Laura w zasadzie jest spirytystką i kontaktem channelingowym, jednak byty, które rzekomo jej odpowiadają podają się za Kasjopean z jakiejś wyimaginowanej wyższej gęstości. Początek jej spirytystycznej działalności z wywoływaniem duchów to rok 1995. Niektóre strony internetowe i źródła podają, że tytułuje się bądź została uznana przez swych sympatyków jako per “Wielki Mistrz Kanału Kasjopeańskiej Apokalipsy” (Grand Master Channel of the Cassiopaean Apocalypse), jednak mąż pani Laury stanowczo dementuje, jakoby sama używała takiego tytułu.

Kiedy się zastanawiamy nad licznymi przekazami rzekomo duchowymi od rzekomo wyższych istot, takich jak to popularnie się robi, od Orionistów, Kasjopean czy Plejadan, warto zwrócić uwagę na osobę przekazy odbierająca i pośredniczącą w tym procederze. Bogowie dokonają przekazów przez osobę uduchowioną, boską, natomiast astralne demony, siły zła i diabły dokonają przekazu przez narzędzie o demonicznych czy wręcz diabolicznych właściwościach. Można obserwować charakter czy zachowanie osób dokonujących przekazów, można badać jakość ich ego, czy osoba ma w sobie więcej altruizmu czy więcej egoizmu i demonizmu.

W ezoteryce, mistyce i okultyzmie do badania jakości osób wykorzystuje się numerologię, która w wypadku imion, nazwisk czy nawet miejsc życia osób może nam wiele powiedzieć o jakości rzekomo duchowych przekazów od jakiś bliżej nam nieznanych istot z zaświatów. Z ezoteryki wiadomo, że istot niewidzialnych jest dużo, zarówno dobrych jak i złych, a duchy zmarłych to po prostu ludzie, tylko pozbawieni ciał i kombinują tak samo jak to robili za życia. Zbadajmy zatem przykładową osóbę, Laurę Knight-Jadczyk, która jest głównym narzędziem niewidzialnych sił dla dokonywania przekazów od rzekomo wyższych cywilizacji, z “wyższej gęstości”. Po narzędziu łatwo poznamy jakie siły to narzędzie czyli osobowość wykorzystują do swych celów.

Popularne przekazy od Kasjopean odbiera osoba o imieniu „Laura” i nazwiskach „Knight-Jadczyk”. Zobaczmy zatem jak wygląda gematryczny G-NPS z matematyczną precyzją ujmujący co siedzi w osobie i w rękach jakich sił może być narzędziem. Jak wiadomo, w numerologii profesjonalnie wyuczonej najpierw badamy liczbę Nous i rodzaj cyklu życiowego, gdyż to są przesłanki od których zależą dalsze kierunki interpretacji portretu psychoduchowego osoby.

Gematryczny portret osobonazwy Laura Knight Jadczyk

Tabela wyliczeń G-NPS dla słowa: Laura

Gematrikon      NousPsycheSoma
30L111123
1a10011
300u120213
90r117189
1a10011
422 5485317
8 1788
  8  
Cykl życiowy lekko upadkowy od 3 do 1

Cykl upadkowy 3 -> 1

Jak widać „Laura” to imię w cyklu życiowym lekko upadkowym, z Nous pokazującym bardzo diaboliczną wibrację (17), która jest liczbą dusz związanych czy wiążących się z Czarną Lożą, z demonami i wszystkim co w swej treści sataniczne. Ta sam liczba w Soma nie jest tak groźna w duchowej działalność, a pokazuje tylko sposób zachowania, a nie jakość duszy, ducha wcielonego w ciało jak w wypadku Nous.

Tabela wyliczeń G-NPS dla słowa: Knight

Gematrikon      NousPsycheSoma
20K110112
50n113145
9i10899
7g10677
8h10788
200t119202
294 6636933
15 1515 
6 66 
Cykl życiowy stagnacyjny 2-2

Cykl stagnacyjny 2 -> 2

Nazwisko „Knight”, chociaż w znaczeniu rycerskie, to osobonazwa w cyklu zyciowym stagnacyjnym, zatem generalnie pokazuje kogoś, kto stoi w miejscu i nie robi postępów, kogoś zatrzymanego w drodze. Nous czyli liczba, wibracja duszy, ducha to niestety diaboliczna liczba dająca w sumie (15) czyli liczba tak zwanej mniejszej Czarnej Loży Diabła. Podstawowa liczba sumy Nous to wibracja z gatunku czy rodziny (666) zatem pokazuje wcielenie osoby diabolicznej w swej naturze, z gatunku „prapraprababka Szatana Diabła”. Zatem ta rycerskość służy duchowi mieszkającemu w ciele do niecnych celów, do ciemnych aktywności. Osoba w Gematrikonie także ma wibrację (15), zatem jest łatwo zasilana przez istoty z mniejszej (niższej) Czarnej Loży, a i Psyche ma wibrację (15) zatem osoba mając to samo w Nous i Psyche, nie jest w stanie odróżniać sił duchowych od psychicznych. Umysł ma płaski w sferach wewnętrznych, nie rozumie ich i nie odróżnia. Za to zewnętrzne mistyczne 33 pozwala na świetne pozowanie na osobę duchową czy świętą, wysoko rozwiniętą, mistrzynię duchową. Niestety jest to tylko maska na faktycznej złej wewnątrz, skorumpowanej przez siły ciemności duszy.

Tabela wyliczeń G-NPS dla słowa: Jadczyk

Gematrikon      NousPsycheSoma
10J109101
1a10011
4d10344
3c10233
800z125268
700y124258
20k110112
1538 7738026
17 1788
8 8  
Cykl życiowy lekko wzrostowy 1—>2

Cykl wzrostowy 1 -> 2

Osobonazwa „Jadczyk”, podobnie jak „Jadwiga” jako rdzeń imienia ma słowo „Jad”, a to raczej pewna niekorzystna dla osób w duchowym rozwoju część tożsamości. Cykl życiowy jest lekko wzrostowy, zatem posiadane właściwości w przeciągu życia będą wzrastać i rozwijać się, ale wzrost w ilości Jadu nie jest akurat wskazany, a wręcz może wykluczony. Nous to wibracja duchowa (17) czyli znów mamy tak jak w imieniu „Laura” osobę przydatną i podatną dla Wielkiej Czarnej Loży Diabła. Soma mająca w sumie liczbę 26 pokazuje, że osoba może łatwo udawać to co boskie lub posłańca bogów, aniołów czy niebios, może też uchodzić za magiczną i wiedzącą.

Te Czarne Loże do grypy demonów sprawujących władzę nad piekłami i wszystkimi rejonami świata, które uda im się zdobyć, także nad pojedynczymi duszami na które mają wpływ. Zasilanie energetyczne czyli inspiracje, natchnienia i energie, moce jakie płyną do osobo pokazuje jasno Gematrikon z wibracją liczby (17). Mamy zatem demoniczną duszę opętaną siłami zła i sterowaną przez diaboliczne, mroczne siły z kosmosu. Z planet czy planów rządzonych przez asury, rakszasy czy piśaćów, a po chrześcijańsku mówiąc przez lucyferów, belzebówbów, beliarów i szatanów. Z takiego nazwiska nie spodziewajmy się czegoś co służy wzrostowi duchowemu tylko raczej upadkowi i totalnej degradacji ludzkich dusz. Nie ma co ukrywać, że przez takie osoby, o takich wibracjach, siły światłości nie zechcą dokonywać duchowych przekazów, bo zbyt wielkie jest ryzyko przejęcia osobowości i duszy przez siły zła, przez siły ciemności do których osoba totalnie przynależy, najpewniej z urodzenia. Jeśli to imię „Laura” i nazwisko „Knight” osoba nosi z urodzenia, zatem oczywistym jest, że zrodzona jest jako istota demoniczna na tej ziemi.

Tabela wyliczeń G-NPS dla słowa: Knight Jadczyk

Gematrikon      NousPsycheSoma
20k110112
50n113145
9i10899
7g10677
8h10788
200t119202
10j109101
1a10011
4d10344
3c10233
800z125268
700y124258
20k110112
1832 143614959
14 141414
5 555
Cykl życiowy stagnacyjny 2-2

Cykl stagnacyjny 2 -> 2

Cykl życiowy stagnacyjny w podwójnym nazwisku „Knight-Jadczyk” pokazuje na powstrzymywanie swego otoczenia przed duchowym postępem i rozwojem. Osobowość wywiera wpływ stopujący, a w imieniu „Laura” nawet pobudza skłonności i tendencje do upadku. Zatem taka osoba nie powinna z takimi personaliami nawet próbować być liderką duchową czy ezoteryczną. Imiona czy nazwiska osób prowadzących innych do rozwoju duchowego powinny wibrować dla owego rozwoju i duchowości korzystnie. Ludzkie tendencje do gloryfikowania swoich liderów powodują, że imiona czy nazwiska liderów stają się jak mantry dla innych, zatem ich oddziaływanie musi być dla ludzi chociaż w większej części korzystne.

Tutaj mamy jednak panią „Knight-Jadczyk”, której części składowe z osobna to demoniczna paskuda z piekła rodem. Końcowe wibracje sumy „Knight + Jadczyk” wyglądają jednak z pozoru przyzwoicie, jest to liczba (1436) czyli cyfra (5) z liczbą (14) jako tłem, oczywiście w stagnacyjnym czy numerologicznie środkowym aspekcie. Piątka w aspekcie stagnacyjnym pokazuje osobę, która może być niewolnikiem najgorszych popędów, złych instynktów i dewiacji, a przy tym wygląda porządnie i nic na to nie wskazuje. Takie popędy mogą osobę dręczyć jako rodzaj obsesji czy fobii, ale może się też im jako dewiacjom oddawać po cichu. We współczesnym świecie ludzie mało się zajmują tą popędową stroną swoich duchowych liderów, ale dla życie duchowego jest bardzo ważnym jakie żądze i skłonności, w tym dewiacje nosi w sobie ktoś, za czyimi naukami w życiu podążamy. To niewolnictwo najgorszych popędów może w wypadku channelingowców być zniewoleniem przez demony o w swej istocie złych skłonnościach. Wygląda zatem na to, że pani „Knight-Jadczyk” jest po prostu biernym narzędziem, niewolnicą demonów nazywających się Kasjopeanami, co oczywiście z gwiazdozbiorem Kasjopei może nie mieć nic wspólnego.

Mamy zatem niewolną paskudę z pseudo duchowego półświatka potwornego satanizmu zwodzącego ludzi tak, aby przestali iść ku Boskiemu Światłu, aby zatrzymali się i utknęli w mrokach demonicznej ciemności. A to czy złe duchy działające ewidentnie przez Laurę Knight-Jadczyk podają się za „Kasjopean” czy wysłanników „najwyższego poziomu wszechświata” nie ma tu znaczenia. Cała podawana ideologia to sałata słowna, demoniczna papka mająca na celu zwodzenie ludzi i zawrócenie ich pod władztwo demonicznej, satanicznej Czarnej Loży sił kosmicznego zła. Nie tak często się zdarza w numerologii, aby zarówno imię jak i nazwisko pokazywało najgorszy demonizm, a jeszcze podwójne nazwisko wzmacniało swoje składowe w trefnym kierunku. To pokazuje, że osoba przez diabelskie i zwodzicielskie byty złe jest wybrana nieprzypadkowo. Tyle, że każdy kto zajmuje się ezoteryką, a zna podstawy wiedzy duchowej takiej jak liczbowanie duchowe czyli numerologię, gematrię, będzie się od takiej złowrogiej i podstępnej bestii trzymać z daleka, a trefne przekazy wyrzuci do kosza lub ewentualnie jako badacz opracuje dla pokazania jakie elementy jej zwodniczych nauk powodują pomylenie i zatracenie dusz ludzkich.

Tabela wyliczeń G-NPS dla słowa: lauraknightjadczyk

Gematrikon      NousPsycheSoma
30L111123
1a10011
300u120213
90r117189
1a10011
20K110112
50n113145
9i10899
7g10677
8h10788
200t119202
10J109101
1a10011
4d10344
3c10233
800z125268
700y124258
20k110112
2254 198420276
13 22413
4   4
Cykl życiowy lekko upadkowy 3—>2

Cykl upadkowy 3 -> 2

Całość personaliów „LauraKnightJadczyk” pokazuje osobę z Nous o wibracji (22) oraz cykl życiowy upadkowy. Kto zna numerologię i gematrię chciałby się zafascynować duszą o wibracji (22) bo to przecież liczba mistrzowska. Tyle, że w tym wypadku liczba Mistrzyni wiodącej do upadku, mistrzyni działającej w imieniu sił demonicznych, gdyż składowe jej osobonazwy w postaci imienia „Laura” czy nazwiska „Knight” pokazują kim faktycznie jest i jakie zamiary drzemią zamaskowane, skryte wewnątrz tej osoby. Interpretujemy zatem Nous (22) tej osoby w aspekcie silnie negatywnym. Oznacza to mistrzostwo ale Ciemnej Strony Mocy, mistrzostwo wśród demonów i faktyczną inkarnację osoby, która Ścieżką Mroku podąża z urodzenia. Osoba może mieć silne poczucie bycia Mistrzem czy Mistrzynią, silne poczucie, że mocy i wpływu na otoczenie, może mieć wrażenia typu panowanie nad wszechświatem czy nad wieloma planami bytu. Niestety, jeśli takie elementy się pojawiają, są to tylko złudzenia w jakich tkwi omamiona przez demony Mroku do których de facto należy.

W aspekcie ujemnym, upadkowym, liczba (22) w Nous pokazuje oszustów, mistrzów oszustwa i przekrętu zatem działalność pseudo duchowa o charakterze oszukiwania ludzi jest jak najbardziej tym, czym osoba się zajmuje. Ogólny opis podaje, że posiadacze negatywnego aspektu (22) to dusze archiłotrów czyli tacy, co łotrom przewodzą. Osoba może zatem stanąć na czele jakiejś zwodzicielskiej grupy czy organizacji. Osoby takie mogą się posuwać do czynów okrutnych z morderstwami włącznie, acz u osobistości zajmujących się szerzeniem pseudo duchowości czy pseudo ezoteryki obserwujemy raczej głównie „neutralizowanie” czy „likwidowanie” osób obnażających prawdę o oszustwie czy nieprzychylnych z pomocą rozmaitych psychotechnik, specjalnych „konstrukcji” czy magii. Osobonazwa wykazuje słabe zdolności magiczne, zatem ciemne siły nie dały jej jeszcze zbyt dużo mocy, ale taka osobonazwa może Moc wygenerować cierpliwością lu przez podburzenie innych, zaufanych sobie osób.

Aspekt środkowy, który może dotyczyć przy lekko tylko zaznaczonym cyklu życiowym upadkowym, to skłonności do depresji lub popadanie w długie okresy lenistwa i obojętności. Osoba może też mieć załamania pod wpływem zbyt wielu odczuwanych energii i napływających inspiracji czy zobowiązań, które się nagromadzają powodując kryzysy.

Warto wziąć pod uwagę także nazwę państwa w duchu którego osoba mieszka i jego przydatność dla ewentualnych kontaktów duchowego czy mistycznego typu.

Tabela wyliczeń G-NPS dla słowa: France

Gematrikon      NousPsycheSoma
6f10566
90r117189
1a10011
50n113145
3c10233
5e10455
155 6414729
11 111111
Cykl życiowy lekko upadkowy 6—>5

Cykl upadkowy 6 -> 5

Oryginalna nazwa kraju to „France” czyli po polsku Francja. Mamy w G-NPS same mistyczne jak się wydaje wibracje (11), jednak cykl życiowy osobonazwy zbiorowości i terytorium jest lekko upadkowy, co oznacza ciągnięcie raczej w dół niż do góry i oferowanie mistycyzmu niezauważalnie kierującego klientów stopień niżej zamiast stopień wyżeń. Inicjał „F” to cyfra (6) wzmagająca siły egoistyczne. Negatywna postać taka jak opisana „Laura” będzie realizować raczej tylko upadkowe czyli negatywne aspekty wibracji (11) podobnie jak przy wibracji (22). A negatywna liczba (11) jako suma końcowa portretu to generalnie obraz wszelkiego rodzaju niskich charakterów oddających się wszelkim występkom, także na konto mistycyzmu. „France” jako kraj i zbiorowość ludzka w takim kierunku będzie ciągnąć i popychać Laurę, zatem nawet jak dobrze zacznie, do w odmętach ciemności z czasem skończy razem ze wszystkimi swoimi namiętnymi czytelnikami i zwolennikami oraz wyznawcami. I demony wygnane na ziemię z Kasjopei pewnie będą z tego powodu bardzo uradowane. Zresztą osoba sama może być duszą, która „spadła z nieba” na ziemię w ten sposób, że została karnie wygnana z planet w systemach Kasjopei i odradza się jako upadły byt w kręgu Ziemi. O takich wygnaniach sporo pisze się w literaturze ezoterycznej z wyższej półki.

Na koniec warto się zastanowić nad starym powiedzeniem, że „Gdzie diabeł nie może tam babę pośle!”. Tylką taką wcieloną, kobieca, pełną magii i uroku oraz wielkiej siły zwodzenia swoimi diabolicznymi przekazami. Aby taką posłać, musi się diabeł napracować i zadbać nawet o to, jakie wibracje otrzyma przy urodzeniu, z jakim nazwiskiem męża trafi w życiu. Praca sił ciemności znacznie przekracza długość jednego ludzkiego życia. Stare przysłowie miało wskazywać na fałszywe przekazy udające duchowość, rzeczywiście udzielane przez kobiety, które a to się podają za wysłanniczki Wielkiego Białego Braterstwa, a to za kontakty z wyższymi bytami kosmicznymi, Radami Galaktycznymi czy Istotami Światła, a to za wcielenie czy głos Matki Bożej, jednak są tzw. Nałożnicami Diabła i Demonów. Niczym więcej. Z charakterystycznych cech, diabelskie posłanniczki nie mają żadnego Mistrza czy Guru. Zostały powołane przez niezidentyfikowane, bo niewidzialne siły czyli przez demony.

Dzieła Laury Knight Jadczyk w naturalny sposób można uznać, ale za dzieła sił ciemności i kosmicznego satanizmu, za przekazy Czarnej Loży czy jak kto woli czarnej magii mrocznych sił pragnących powstrzymać ewolucję dusz i rozwój duchowy ludzkości. Wygląd na to, że “Wielki Mistrz Kanału Kasjopeańskiej Apokalipsy” to prawdziwy KANAŁ. I to tyle o rzekomych Kasjopeanach w wydaniu Laury, ich rzeczniczki czy orędowniczki na planecie Ziemia.

(Z wykładów numerologicznych dla adeptów profesjonalnej gematrii europejskiej – Mistrz L.M.B.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *