Leszek – Portret numerologiczny imienia

Historia imienia Leszek (z łaciny – Lescus) pokazuje, że jest to imię pochodzenia staropolskiego, prawdopodobnie pierwotna forma imienia Lech. Oznacza: „ten, który działa chytrze, podstępnie”. Nie należy się dziwić, jeśli jakiś Leszek z czasem podstępem wciągnie ciebie w jakieś ciemne sprawki, gdyż taka jest natura tej osobonazwy. Znane przysłowie ludowej mądrości raczej przestrzega przed władztwem polityków o imieniu Leszek: “Gdy królem jest Leszek, puste wiadra, pusty mieszek”. Puste wiadra symbolizują tutaj pewien wampiryzm pozbawiający wody, w tym sił witalnych i energii życiowej przez wodę symbolizowanej. Cielesne naczynie wampiryzującego przywódcy to ciała wyssane z energii życiowej. Pusty mieszek to symbol eksploatacji finansowej, gdzie zbyt wysokie podatki czy współcześnie wygórowane opłaty licencyjne dają efekt pustych kieszeni u poddanych czy podwładnych. 

Leszek Pękalski – Wampir z Bytowa

Leszek to imię pochodzenia staropolskiego, wywodzi się od słowa lstiti / lścić ‘działać chytrze, podstępnie, sprytem, sposobem, oszukiwać’. W związku z czym może oznaczać ‘człowieka sprytnego, umiejącego zwieść innych ludzi’. Poza tym, w źródłach historycznych możemy odnaleźć jego formy pokrewne takie jak Leszko i Lstek. Niektórzy etymolodzy uważają, iż stanowi ono formę pierwotną imienia Lech. Mężczyzna o imieniu Leszek zazwyczaj jest skryty, często stoi gdzieś z boku, nie bierze udziału w rozmowie, sprawia wrażenie wyobcowanego. Nie udziela się towarzysko, niechętnie zabiera głos, ale za to jest czujnym obserwatorem, strzygą. Poza tym, w pracy jest ceniony za profesjonalizm i dokładność, bowiem zwykle wszystkie powierzone mu obowiązki wykonuje tak, jak należy, nawet pod niewielkim wpływem alkoholu. Niestety, przeważnie w życiu osobistym jest mu trudno porozumieć się z partnerką życiową, gdyż ona ciągle ma mu za złe to, iż nie mówi jej wszystkiego, tylko posiada ciągle jakieś tajemnice, które  przed nią ukrywa. 

Leszek to imię któremu domorośli numerolodzy niesłusznie przypisują liczne pozytywne wartości, chociaż okresowo może takie przejawiać, niejako dla zmylenia otoczenia. Wynika to z braku wiedzy domorosłych numerologów o tworzeniu portretu osobonazwy imienia czy nazwiska. Leszek nie koniecznie jest jedynie typową Szóstką (6), a znacznie bardziej osobno interpretowaną w numerologii 15-tką w portrecie osobonazwy G-NPS. Szóstką jest tylko w kolumnie Soma (Ciało, Życie). Z powodu Nous (Ducha) o wartości demonicznej liczby 15-cie, imię Leszek w Soma jest Szóstką o cechach negatywnych, ujemnych, szczególnie jak zbliży się do Mistycznych Bram Ezoteryki lub dużego wpływu społecznego czy politycznego. Soma (6) w portrecie imienia Leszek z czasem z wrażliwości Szóstki przekształca się w upadkową nadwrażliwość egotyczną na własnym punkcie, poczucie odpowiedzialności za bliskich zamienia się w nadopiekuńczość w stosunku do bliskich, inteligencja zamienia się w pychę pseudo wiedzy opartej na błędnych przesłankach. 

Leszek Pękalski – gwałciciel z Bytowa

Spokój ceniony przez szóstkę zamienia się w chorobliwe skłonności do izolacji, a u Leszków zajmujących się ezoteryką bywa izolacją spowodowaną niechęcią przykładowo do osób o ‘nieczystej aurze’ albo występuje pod pozorem ‘wyodrębnienia czy chronienia się od osób o złych wpływach’. Harmonia zostaje wymuszona psychotronicznym zniewalaniem otoczenia do posłuszeństwa i poddaństwa albo astrologicznym doborem  do towarzystwa osób wyłącznie posłusznych. Chorobliwe wierzenia w wieczną miłość powodują, że miłość jest stała, ale żony/partnerki czy kochanków wymienia chętnie na model młodszy lub bogatszy, niejako z dnia na dzień. Dążenie do licznej rodziny powoduje traktowanie współpracowników lub podwładnych jak dzieci, co jest dla normalnych ludzi zwykle bardzo uciążliwe i dotkliwie bolesne. Może też w ramach ‘budowania rodziny duchowej’ tworzyć sobie harem z wykorzystywanych seksualnie i zależnych psychicznie panienek lub chłopaczków. Sytuacja w której każde dziecko jest zrobione z inną partnerką, a typ ze wszystkimi kobietami utrzymuje stosunki seksualne, wcale nie należy do rzadkości. 

Leszek Żądło – regresing

Leszek jest bardzo subiektywny i zaborczy, sprowadza wszystko do własnej osoby, własnego ja, ‘widzimisię’. Lubi dramatyzować i przesadzać. Potrafi rzucić wyzwanie burzy życiowej, ale ugina się w oczekiwaniu lepszych dni, gdy grozi mu załamanie. Wola jest w nim zarazem motorem i hamulcem. Motorem, gdy popycha go do czynu, a hamulcem, bo powoduje pychę i kompleks wyższości, przeszkadzające w działaniu. Ma w osobowości coś z awanturnika, stąd nie odpowiadają mu monotonne zajęcia. Jest obdarzony dużą intuicją, ale nie ma czasu, by się nią kierować, gdyż jest całkowicie pochłonięty działaniem. Na pierwszy rzut oka widzi, jakie decyzje należy podjąć. Ma pojemną pamięć i dużą ciekawość świata. Ma skłonność do mówienia „nie” i nie jest łatwo nakłonić go do zmiany zdania, nawet gdy gołym okiem widać, że jest błędne. Leszek pod prąd i wiatr dopłynie do celu, a gdy czegoś pragnie, uzyskuje to, nieraz siłą, w tym także magiczną czy psychotroniczną. Jest typowym ekstrawertykiem, potrzebującym słuchaczy aby istnieć. 

Duma nie pozwala osobonazwie Leszek przyznać się do porażek, wpadek, pomyłek i upadków. Jego moralność zależy od okoliczności, jest zatem ‘palcem na wodzie pisana’. Potrafi dostosować ją do prowadzonego przez siebie życia, nie ulegając cudzym wpływom. Leszek to buntownik, a gdy musi współzawodniczyć z rywalem, zrobi wszystko, by wygrać. Odnosi w życiu duże sukcesy, ale dość późno i często z pomocą metod brutalnych, podstępu, zasadzki. Musi jednak zwykle przeczekać szaleństwa młodości i upały lata. Chce być kochany bardziej niż sam potrafi kochać, mimo ukrytej czułości i ostatecznie nadwrażliwości. W dziedzinie seksu wcześnie dojrzewa i ma duże wymagania, często dewiacje. Ponieważ nie jest zbyt uczuciowy, jego życie seksualne niekiedy przypomina safari: potrzebuje polowania, a kolejne zdobycze to najczęściej bardziej ofiary niż partnerki. Nieraz przejawia niepokojącą żądzę życia, ale przy tym wszystkim zwykle dba o dom i rodzinę. Wiele czasu poświęca wychowywaniu dzieci, często także musztrowaniu dzieci. Trzeba mu tylko okazać ogromną cierpliwość, której on sam bywa pozbawiony i wielką stanowczość, którą z wielkim trudem akceptuje.

Portret numerologiczny imienia Leszek 

Szóstkę w Soma imienia Leszek cechują okresy spadku energii życiowej, braku werwy, zmniejszenia energii działania co często kończy się depresją cykliczną lub psychozą maniakalno-depresyjną. W fazie maniakalnej osoba potrafi pokazywać się jako bardzo aktywny tytan pracy, a nawet magik czy lider duchowy, jednak w fazie depresyjnej znika na dłuższy czas, izoluje się, co w dziedzinie ezoterycznej czasem mylnie uchodzi za pewien nimb tajemniczości. 

Leszek – w tym imieniu czyli osobonazwie, numerologicznie liczby Nous, Psyche i Gematrikon to wibracja (15) pokazująca na silne i wszechstronne wpływy mniejszej czarnej loży diabła (demonów). Cykl życiowy lekko, niezauważalnie upadkowy od (3) do (2). Takiej osobie łatwo pozować na maga czy psychotronika, chociaż wiele brakuje, a magia jest ale czarna, w najlepszym razie szara. Jeśli imię Leszek ktoś zajmujący się rozwojem duchowym nosi od urodzenia, to jest oczywistym, że mamy do czynienia z urodzonym wysłannikiem Mniejszej Czarnej Loży Diabła skupiającej panów ciemności, czarnych magów i czarnoksiężników, takich, co to wiodą ludzi ale nie ku Światłu, tylko w mrok ciemności i chaosu, w mrok zatracenia i pomylenia umysłowego!

Osobonazwa: LESZEK

GNPS
30L111123
5E10455
100S11819(10) 1
800Z125268
5E10455
20K110112
9606727824
1515156
Cykl życiowy lekko upadkowy od 3 do 2

Gematrikon (G) pokazuje na rodzaj energetycznego zasilania osoby, który jest typowo demoniczny, bardzo charakterystyczny dla działania i wpływu sił ciemnych, demonicznych na całą postać człowieka o tym imieniu. Gematrikon zasila Nous oraz Psyche, jednak Soma pozostaje poza wewnętrznym zasilaniem, zatem ciało i życie osoby jest generalnie odcięte od demonicznej struktury wewnętrznej co daje silne podstawy dla demonicznego opętania, także osłonę, maskę dla ukrywania się w takim ciele ciemnego ducha, który jest względnie trudny do identyfikacji zewnętrznymi metodami. Mamy zatem zwykle do czynienia z ciemnym duchem zasilanym demoniczną energią mniejszej czarnej loży ze względnie przyjemną i sympatyczną, wrażliwą i opiekuńczą maską zewnętrzną w postaci cielesności i powierzchowności. Soma z Szóstką pozostaje w takim wypadku magiczną maską za którą ukryty jest mroczny ale energetycznie silny demoniczny duch opętujący zasiedlający cielesną powłokę, demon brany czasem za wyższą jaźń bądź duszę, która jest całkowicie stłumiona przez owładnięcie. 

Leszek Cezary Miller – ex-premier RP

Leszek odkrywający swoje czarnomagiczne zdolności staje się zwykle osobnikiem który pokazuje się jako wykonawca wyższej pracy, który nie ma czasu na zwyczajne przyjaźnie i towarzystwo zwykłych ludzi, zdaje się być czymś poważnie zajęty i zapracowany, ale chodzi o to, żeby nikt przypadkiem nie odkrył jaką mroczną jest wewnątrz postacią. Nie interesują go znajomości ani towarzystwo ludzi, chyba, że ludzie służą mu do zarobkowania na nich przez określony czas, jako uczestnicy kursów czy wykładów, w gorszych okolicznościach jako niewolnicy w łagrze lub zniewolone psychotronicznie czy magicznie zombie. Leszek uparcie dąży do celu – najczęściej dzięki wrodzonemu sprytowi i przebiegłości, ale gdy zawiodą metody „miękkie”, nie zawaha się użyć podstępu, siły, przemocy, aparatu ucisku czy wyzysku. , służb specjalnych lub fiskalnych, gdy pozycja polityczna na to pozwalać będzie.

Słowiańskie pochodzenie imienia nadaje mu wyraziste znaczenie osoby chytrej i przebiegłej, co bardziej cechuje kogoś kto może być w pewnych dziedzinach oszustem. Leszek to także wedle znaczenia imienia osoba o silnej i wybujałej zmysłowości, ze skłonnością do erotomanii czy dewiacji, ale nie każdy mroczny duch zasiedlający ciało osobonazwy Leszek staje się skrajnością taką jak znany w Polsce przypadek kryminalnie dewiacyjny: Leszek Pękalski – erotoman, gwałciciel, morderca. Bardziej inteligentne ciemne duchy zasiedlające ciała o tym imieniu (wibracji) stają się oszustami w dziedzinach matrymonialnych, finansowych, ezoterycznych, magicznych lub nawet naukowych. Można powiedzieć, że przebiegłość, nawet jak z początku wykorzystywana do celów pozytywnych, z czasem jednak ulega degeneracji i skieruje się w złą stronę, o co najłatwiej u wpływowych polityków lub wojskowych o imieniu Leszek. 

Jeśli Leszek zostanie ministrem finansów, Naród zostanie obrabowany przez grabieżcę, bizesmeni zmaltretowani podległymi mu służbami fiskalnymi, w tym nadmiernymi podatkami. Jeśli Leszek zostanie premierem czy kanclerzem rządu, Naród zostanie oszukany i sprzedany w niewolę, a ideały partii czy ruchu politycznego zostaną zdradzone, współpracownicy sprzedani lub odtrąceni. Jeśli Leszek posiądzie wiedzę ezoteryczno-magiczną i obudzi trochę z mrocznych zdolności wibracji 15-cie, stanie się zwykle subtelnie demonicznym ‘zabójcą dusz’, zacznie zniewalać i pętać dusze ludzi, jako że mroczne 15-tki zwykle są łowcami dusz dla większych piekielnych demonów. Nie jest łatwo zapobiec knowaniom osobonazwy Leszek, stąd czasem lęk osób przed ‘wchodzeniem w drogę’, lęk przed konfrontacją z jakimś Leszkiem, który ma silne wpływy, ma łatwość nadużywania stanowiska kierowniczego do osobistej zemsty. 

Leszek stara się aby wypaść jako człowiek porządny, stateczny, zaradny, pracowity oraz gospodarny, a w działalności publicznej lubi stwarzać sobie taki obraz publiczny swojej osoby. Leszek kocha żonę (każdą), lubi dzieci, dba by wyrosły na dobrych, wykształconych ludzi i prawdziwych patriotów, w czym może stać się prawdziwym tyranem domowym. Leszek zwykle nie uznaje rozwodów, co miewa postacie patologiczne, jak próba narzucania się byłej żonie tak, jakby ciągle był jej mężem, tworzenie haremów dla wszystkich żon i kochanek, skrajnie – zabijanie kobiet, które chcą odejść. Leszek 50 lat po rozwodzie czy rozstaniu może się zachowywać tak, jakby ciągle tamta kobieta była jego żoną czy dziewczyną. Leszek kolejną żonę czy dziewczynę lubi wymodelować tak, aby była identyczna z poprzednią, co może być uciążliwe dla aktualnych partnerek. Odstępstwa od tego rodzaju pomysłów tej osobonazwy są nader rzadkie. 

Leszkowie obdarzeni są bystrym rozumem złośliwych planistów, graczy i strategów. Można ich sobie wyobrazić nie tylko jako szachowych mistrzów wciągających przeciwników w matnię, lecz także jako mózgi kierujące firmami, partiami i grupami nacisku, mózgi nastawione na eliminację konkurencji. Potrafią dostrzegać w świecie wpływy, tendencje i układy, umieją planować swoje posunięcia i w przemyślany sposób odpowiadać na ruchy przeciwników. Ludzi o tym imieniu rzeczywiście trudno jest przechytrzyć! Planetarny patron Leszków, Merkury, sprawia, że dobrze czują się we wszelkich zajęciach jemu podległych, a więc w handlu, w reklamie, w podróżach – a także w pisaniu i mówieniu do mikrofonu i nie razi ich światło reflektorów. Jednakże zanim Leszek znajdzie swoje miejsce w społeczeństwie, jest jak niesforne dziecko lub nastolatek rozbrykany i nieposłuszny i musi na własnej skórze doświadczyć masy przygód, często bardzo nieprzyjemnych. Z niespokojnych młodzieńców wyrastają oni czasem na w miarę dobrych ojców rodzin, a także na zaufanych członków organizacji politycznych czy biznesowych o mrocznych powiązaniach. Dobrze sprawdzają się w związkach i organizacjach spiskowych, a także jako podwójni agenci w działalności wywiadowczej czy śledczej. 

Leszek Moczulski

Leszek w dziedzinach ezoterycznych lubi używać czarnej magii, czarnoksięstwa, czyli generalnie nadużywać magii do osobistej zemsty lub zysku wyszukując przy tym słabe punkty swojej domniemanej magicznej konkurencji. Leszek potrafi godzinami posyłać wahadłem uniwersalnym energię neutralizującą wszelką konkurencję, a czasem jest tak, że samo mu to wychodzi, niejako w transie z którego niewiele pamięta, gdyż władzę nad ciałem przejmuje demoniczny duch, zły duch lub dybuk, upiór, zasiedlający cielesną powłokę o imieniu Leszek. Osoby o imieniu Leszek łatwo dokonują czynów w stanie ograniczonej lub zniesionej poczytalności, w tym także nadużyć seksualnych, co oczywiście nie wszystkich osobników dotyczy. Alkoholizm czyni zwykle z Leszka najgorszą łajzę w okolicy, patentowanego lenia, oszusta, który żyje na cudzy koszt wykorzystując perfidnie, podstępnie i brutalnie wszystkich wokół siebie. 

Merkury, a co za tym idzie Rozum i Inteligencja łatwo ulegają u osobonazwy Leszek spaczeniu oraz stłamszeniu, deformacji. W takich okolicznościach Leszek może być naukowcem wygłaszającym absurdalne teorie naukowe, których nie zechce poddać jakiejkolwiek weryfikacji dowodowej czy eksperymentalnej. Leszek może ogłaszać nowe wynalazki, ale nie zechce zaprezentować prototypu ani ujawnić planów projektu, jednak może starać się o opatentowanie wynalazku i zastrzeżenie jego używania dla siebie. Po latach okazuje się zwykle, że projekt miał istotne wady lub był niemożliwy do realizacji, a teoria była oparta na radykalnie błędnych założeniach. Miejmy się na baczności, kiedy jakiś Leszek przyjdzie do nas z kolejnym patentem perpetum mobile czy teorią tłumaczącą wszystko. Kiedy jednak Leszka z jego pomysłami “spuścimy na drzewo” możemy doświadczyć maniakalnej zemsty albo reakcji obsesyjno-kompulsywnej na własnej skórze. 

Leszek spowity jest wewnątrz kolorem szarym, mglistym, w skrajnej postaci luźnym obłokiem demonicznej zieleni ujemnej, co daje taki efekt, że chociaż jest duchowo kompletnie ślepy i szarością ściemniony, każdy przebłysk światła bierze za przejaw swojego oświecenia lub uzyskania większego stopnia wtajemniczenia, szczególnie jak szarość jest bardziej jasna w odcieniu niż brudno-szara czy siwa jak dym. W dziedzinach duchowych daje to wyraziste pomylenie umysłowe na tematy takie jak przebudzenie, oświecenie, stopnie wtajemniczenia, poziomy duchowego rozwoju, etc. Osobnik z taką wibracją osobonazwy jak Leszek nie jest w stanie być kompetentny w subtelnej materii stanów duchowego rozwoju nawet w 30 lat po zmianie imienia, stąd wychodzenie ze zdemonienia wibracją imienia Leszek zajmuje w terapii i rozwoju duchowym zwykle długotrwały cykl saturnowy, a bardzo rzadko tylko połowę tego cyklu czyli około 15 lat. 

Imię jest bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju duchowym człowieka, stąd kiedy przyjmuje się do grup i towarzystw ezoterycznych osoby z tym imieniem zwykle wymaga się zmiany imienia na lepsze wibracyjnie i ugruntowania nowego imienia przez okres kandydowania trwający nie mniej niż 3 lata, a na Wschodzie nawet 5 lat. Negatywne, szkodliwe tendencje demonicznego pochodzenia muszą zostać zgubione i zatarte bezpowrotnie, aby osoba o takim noszonym wcześniej imieniu mogła zacząć proces duchowego rozwoju, podróż ku przebudzeniu i oświeceniu, aby dawny Leszek mógł podjąć drogę ku duchowemu urzeczywistnieniu. Imię Leszek jest jednak idealne dla osobników parających się czarną magią czy satanizmem, wampiryzmem, ciemnymi interesami wszelkiego rodzaju, w tym także dla zbrodniarzy politycznych wszelkiej maści, zarówno z prawej jak i lewej strony sceny politycznej. Imię Leszek przyciąga demony zwane również upadłymi aniołami, wszelkie elementale zła, a po słowiańsku mówiąc także strzygi i strzygonie, rodzaj demonicznych mieszkańców ciała i umysłu robiących za coś w rodzaju mrocznej duszy w demonicznie wibrującym człowieku. W Indii strzygi nazywa się rakszasami, co oznacza wcielone złe duchy lub demony, czasem pomniejsze diabły. 

Imię, w numerologii formalnie osobonazwa Leszek występuje też często z drugim imieniem, modyfikowana jest karmicznie także przez nazwisko rodowe, datę urodzenia, rocznik urodzenia, miejsce urodzenia czyli nazwę miejscowości, także przez nazwy miejscowości w których osoba długotrwale mieszka, w które wrasta jako w krajobraz. Może zatem swoje tendencje widziane w samym imieniu mieć nieco osłabione albo nasilone, z innymi dodatkami może być mniej paskudna albo wręcz przeciwnie, bardziej paskudna. Zatem każdego ogólnie ogarniętego osobnika o imieniu Leszek trzeba jeszcze rozpatrywać w kontekście pozostałych czynników modyfikujących zachowanie, behawiory i tendecje jakie imię chce przejawiać.

Odmiany i zdrobnienia imienia Leszek – Lenio, Leniu, Lesio, Lesiu, Leszuś, Leś – wymagają osobnej analizy jeśli są często przez długie okresy czasu i przez liczne towarzystwo używane w życiu osoby o imieniu Leszek. Całkiem demoniczną formą imienia Leszek jest Lestek z Nous o diabolicznej wibracji (666) i lekko upadkowym cyklu życiowym. W historycznych odmianach imię Leszek spotykane jest także jako LESZKO, które jest wzrostowe w cyklu życiowym, Siódemkowe w wibracji, z Psyche 88, co daje całkiem pozytywne konotacje i można każdemu Leszkowi czy jeszcze gorszemu Lestkowi od ręki, niejako standardowo polecić zmianę imienia z demonicznego i negatywnego Leszek (Lestek) na pozytywne i dobroczynne LESZKO. Zachowuje się większość liter, zmianie podlega jedynie końcówka imienia, co ułatwia metamorfozy wewnętrzne, chociaż pozbycie się złego ducha jaki lgnie do każdej osobonazwy Leszek aby ją zasiedlać i kreować zawsze jest jakąś mniej lub bardziej odczuwalną walką wewnętrzną, autoegzorcyzmem, wymianą ducha złego na ducha dobrego w swoim wnętrzu. Leszek to duch mroczny, ciemny, złoczynny, demoniczny. Leszko to duch jasny, światły, dobroczynny, anielski. Nawet jak początki są podobne, to pierwszy – Leszek – kończy w piekle i mrokach ciemności, a drugi – Leszko – w niebiosach, w świecie oświeconych istot i czystego dobra. 

(Fragmenty z wykładów na tematy astronumerologiczne i astromagiczne prowadzone na warsztatach przez Śri LalitaMohan Dźi G.K.)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *