Medytacja Transmisyjna (47)

Spróbujmy przyjrzeć się technice praktyki zwanej popularnie TM, a w pełni Medytacji Transmisyjnej. Mistrz Djwhal Khul Khan (znany jako D.K. lub Tybetańczyk) wspomina o szczególnej formie praktyki Laja Jogi, która będzie jogą nadchodzącego Nowego Złotego Wieku Prawdy. Jest to joga subtelnych energii transmitowanych i ogniskowanych w tak zwanych kwiatach lotosu czy kręgach mocy (padma lub ćakram). Wspomniana przez ezoterycznego Mistrza Mądrości szczególna forma Laja Jogi jest nazwana Medytacją Transmisyjną (TM – skrót od angielskiej nazwy: Transmission Meditation).

Medytacja Transmisyjna jest szczególną formą grupowego działania modlitewno-kontemplacyjnego wszystkich szczerze zaangażowanych adeptów i adeptek wspólnoty Laja Jogi. Każda autentycznie otwarta duchowo osoba zostaje przyciągnięta do tej specyficznej duchowej pracy Nowego Wieku. TM jest duchową służbą przekazywania światła, miłości i mocy wszystkim potrzebującym istotom. Jest także duchową służbą uzdrawiania naszej planety, Matki Ziemi, wraz ze wszystkimi jej istnieniami.

Grupa Transmisyjna może być zainicjowana przez dowolne trzy osoby praktykujące Laja Jogę. Trójka jest podstawową grupą czy jednostką służenia. Symbolika Trójki jako podstawowej grupy pochodzi od wibracji Trójdźwięku AUM, który ogniskuje całą swoją potęgę, gdy trzy osoby zbierają się w intencji wypełniania duchowej służby pomagania innym czującym istotom, ludzkości zaś szczególnie. Trójka symbolizuje obecność Świętej Trójcy.

Dusza Grupowa może zaistnieć naprawdę, gdy pracy duchowej poświęci się zdecydowanie co najmniej siedem osób. Siódemka to liczba zasadniczej Duszy Grupowej. W dziedzinie duchowych rzeczywistości, Bóg posyła wtedy specjalnego Anioła Stróża o wysokiej randze w Niebiosach, aby inspirował taki zespół praktykujących Przekazywanie Światła, jak możemy sobie inaczej określić praktykę TM. Służenie w tej formie, to prawdziwa Sewa i Karma Joga połączona z pracą na subtelnych energiach ćakramów. Siódemka to wtórna liczba piątego żywiołu, eteru (Akaśa) wyprowadzona z liczby szesnastu płatków lotosu gardła poprzez sumowanie cyfr. Liczba siedem to także liczba określająca wygląd niebiańskiej istoty: dwie nogi, dwie ręce, dwa skrzydła i głowa. Liczba siedem wyprowadzona z szesnastu płatków wieńca lotosu podstawy szyi zawiera w sobie dziesiątkę o znaczeniu jednoczenia (jedynka) i oczyszczenia (zero) oraz szóstkę symbolizującą sześć zmysłów. Praca eteryczna polega na oczyszczeniu i zjednoczeniu sześciu zmysłów i taka osoba nazywana jest Doskonałą albo Uduchowioną.

Zaistnieniu Grupy Transmisyjnej potrzebne jest ustalenie rytmu pracy i wola podtrzymywania tegoż rytmu. Jedna godzina wspólnej praktyki Przekazywania Światła może być przyjęta jako minimum niezbędne dla zainicjowania tej formy duchowej aktywności, sewy. Praktykowanie ciągle w tym samym dniu o tej samej porze utrwala związek z anielskimi istotami. Anioły (Dewy) pomagają w przekazach duchowych, gdy dyscyplina czasu i rytmu praktyki są ściśle podtrzymywane.

Cztery osoby zgromadzone w kręgu połączonych dłoni tworzą cztery rozmaite Trójkąty Mocy. Grupa złożona z czterech osób jest automatycznie Jednostką Służenia o mocy czterech Trójkątów Transmisyjnych. Grupa pięcioosobowa to układ dziesięciu rozmaitych Trójkątów Transmisyjnych. Sześć osób to spływ duchowej mocy dwudziestu Trójkątów, zaś siedem osób wyznacza 35 jednostek mocy transmisyjnej. Tyle trójkątów medytacyjnych potrzeba aby Anioł Grupy został zesłany dla wsparcia medytujących. Dwumian Newtona pozwala prosto wyliczyć wielkość mocy ogniskowanej przez Grupę Transmisyjną.

Ciągła praktyka wykonywana w tym samym miejscu, o tym samym czasie, z powtarzającą się regularnością wytwarza w tym miejscu ognisko potężnej duchowej wibracji, ćakram Duchowej Hierarchii. Osiem osób to 56 Trójkąty, dziewięć osób to 84 Trójkąty, zaś osób dziesięć stanowi aż 120 Trójkątów będących ogniskami przepływu Mocy Bożej. Wpływ jaki wywiera Grupa dziesięcio osobowa jest równy wpływowi 120 Grup trójosobowych. Oto potęga Grupy Medytacyjnej.

Mistrz Świątyni Śigatse, Djwhal Khul Khan (Dźiłal Khul Khan), opiekun dusz spragnionych objawienia mądrości i uchylenia ezoterycznych tajemnic zaprasza do tej cudownie przemieniającej świat transcendentalnej praktyki. Jak powiedziano, kto modli się do Boga, ten jest pobożny, kto medytuje ten słucha Boga i ten tylko jest posłuszny. Duchowa Hierarchia Mistrzów Mądrości oczekuje na Twoją pracę, na Twoją SEWĘ. Tylko ten, kto świadomie pracuje dla Boga i Jego Wysłanników może powiedzieć o sobie iż jest u progu wtajemniczenia duszy. Duchowa Służba jest pracą dusz budzących się w Jego Świetle. Zaiste, jak mówi Czohan Morja, jest oznaką oświeconych i tych którzy są blisko światła.

Medytacyjne Grupy Transmisyjne są częstokroć krytykowane przez wielbicieli ciemności i rozpusty, jednakże żadna próba ze strony sił ciemności nie może zawrócić Pielgrzyma któren był poznał smak Ścieżki Pochłonięcia. Realne życie kontemplacyjne wzrasta bowiem wokół Grupy Transmisyjnej, gdzie zebrani w Boże Imię wzrastają w Jego Świetle i w Jego Uzdrawiającym Cieple. Laja jest przekazywana jako promienna potęga płynąca poprzez ośrodki głowy dla pożytku oczyszczenia materialnego planu ziemi.

Wspólne siedzenie, skupienie w ośrodku głowy, zanurzenie w świetle i poddanie boskiej wibracji spływającej przez twoją istotę na cały świat, do wszystkich potrzebujących Boga ludzi i innych istot, oto esencja tej Jogi Syntezy. Zaiste, TM jest Jogą Integralną służącą zbudowaniu Nowego, Oświeconego Porządku, Królestwa Niebieskiego na ziemi. Nie jest to praca na rok czy dwa. Jest to służba dla wielu pokoleń Budowniczych Królestwa Ducha na planecie ziemi.

Wspólne spotkanie inicjowanych w laja jodze jest zawsze wspólną okazją poczynienia duchowej pracy dla wspólnego dobra całej ludzkości. Obudź się, jeśli czas jest już na Ciebie. Nie ma owoców bez pracy. Nie ma siddhi bez poświęcenia się duchowej służbie, sewie. Medytacja Transmisyjna łączy w swej istocie podstawowe kontemplacje Laja Jogi z istotą działania Karma Jogi. Dhjna (przepływ) to praktyka laja, zaś Sewa (służenie) to praktyka Karma Jogi.

Nauka wykazała niezbicie iż wpływ TM i podobnych metod na jednostkę i społeczeństwo jest niezwykle pozytywny. Patrząc na świat można zobaczyć, że tam gdzie nie ma medytacji, gdzie nie ma tego posłuszeństwa względem Boskiej Jedynej Istoty, tam panuje choroba, cierpienie i wszelka niedola. Raj, Niebiosa, pełne są medytujących. Nazywamy ich Aniołami i Archaniołami. W służbie TM możemy zbudować chociaż trochę nieba na ziemi. Już 10% ludzkiej populacji mogłoby globalnie zmienić świat, uzdrowić planetę, usunąć wojny i mafie, gdyby tylko poświęciło się TM, praktyce Medytacji Transmisyjnej. Przeciwnicy medytowania są zawsze ludźmi o wielkiej nienawiści do Boga i do Chrystusa. Nie chcą być posłuszni Woli Bożej i nie chcą aby inni trwali w posłuszeństwie wobec swego Stwórcy. Wiadomo więc kim w istocie ci przeciwnicy medytacji i medytowania są. Należą do świata demonów, opanowani zwodniczym wpływem iluzji i fałszu.

Jak naucza wielu ezoteryków i mistyków, współczesnych ludzi ducha, większość aspirujących osób angażuje się chętnie w działania w których mogą się coś o sobie dowiedzieć, w których mogą sami opowiadać o sobie lub coś widzieć. TM jest tutaj jakby spokojnym i skoncentrowanym siedzeniem i `nic nie robieniem’. Siedzisz i pozwalasz miłującej woli Bożej przepływać przez Ciebie i sprzątać świat. Medytacja jest działaniem boskiej odpowiedzi. Jeśli prawdziwie porywa Cię taka forma pracy służenia, taka duchowa sewa, można z pewnością powiedzieć iż istota Twoja jest bliżej urzeczywistnienia Boga niż dalej. Przyjaciele Boga, Mistrzowie Duchowej Hierarchii tacy jak Kryszna, Buddha, Jezus czy Śiwa są w pełni zaangażowani właśnie w taką pracę.

Służba TM została wielokrotnie przekazana ludzkości jako integralna joga syntezy, jako szczególna forma grupowej laja jogi przez Djwhal Khul. Można powiedzieć iż praca ta odnosi się do Bractwa Złotej Szaty. Czym jest Śigatse zapytasz? Oto Kraina Serc i Umysłów, Dusz oświeconych Bożą Mądrością.

Prawdziwie praktykująca osoba rozwija duchową więź z Nauczycielem (Aćarją) poprzez kontemplowanie subtelnego przekazu inicjacyjnego oraz rozwija Duszę Grupową jako zaczyn niebiańskiej świadomości poprzez formę Grupowej Służby. Krąg Lajów, można powiedzieć lajaćakram stanowi zwarty i stały zespół dusz oddanych szczerze Transmisji Światła i Uzdrawianiu planety. Każdy inicjowany jest przewodem Światła Boskiej Miłości. Blask Złotego Światła przyjmuje w swe objęcia tylko wytrwałych służebników, sprawdzonych poprzez życie spędzone w trudzie dla Sprawy Boga.

Przekazywanie Światła jest podstawową aktywnością Świątyni Mądrości Śigatse, skąd wszelka Mądrość Boża zstępuje na świat. Grupy Transmisyjne stanowią podstawową aktywność Mistrza Mądrości Djwhal Khul Khana, a co więcej są zalążkiem przygotowującym powrót Zbawiciela, Kalkina, pierwszego z Nauczycieli i Przewodników, Nauczyciela ludzi i aniołów.

Skupienie myślowe w słowie lub jeszcze lepiej symbolu prańawy (AUM) polecane jest zawsze, gdy rozpoczynamy Przekazywanie Miłującego Światła, które w Imię Boga i zgodnie z Jego Wolą oczyszcza planetę i porządkuje świat. Przywołaj Nauczyciela Ludzi i Aniołów, Mistrza Chrystusa – Maitreję aby uzdrowił ludzki organizm i ciało życia naszej planety, Matki Ziemi. Hum!

Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia!

Om Namaśśiwaja! Hum!

Aćarjaćarja Swami Lalita-Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu broszurowym lub książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.) 

TRZECIA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 33-48)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *