Metody pomocnicze Laja Margi

Ścieżka Laja (Laya) przekazuje bardzo wiele nauk i praktyk pomocniczych, jeśli niezbędne są w jakimś etapie duchowej drogi jej adeptów i adeptek. Można wspomnieć Mahadewi Jogę, ścieżkę Wielkiej Bogini Matki, znanej w wielu tradycjach i religiach, w tym też w chrześcijaństwie jako kult Matki Boskiej, będącej ucieleśnieniem Boga w Jego żeńskiej postaci. Ścieżka ta opiera się o pracę oczyszczania energii żywiołów (Bhutah) i bogatą mistykę Przyrody w jej opiekuńczym aspekcie. Trzy stopnie wtajemniczenia opierają się o praktyki: Bhutadźaja Jogi – Opanowanie Żywiołów, Indrijadźaja Jogi – Opanowanie Zmysłów i Kundalini Jogi – Opanowanie Potęgi Świadomości i Mocy Dobrej Woli Boga.

Można wspomnieć Jogę Uzdrowienia, Dobrobytu i Długowieczności, która zwana jest Bhaiszadźja Guru Jogą. Ścieżka ta jest siedmiostopniową drogą do Krainy Dobrego Zdrowia zwanej Waidurja, a także wedyjską nauką duchowego uzdrawiania, przedłużania życia i egzorcyzmu. Jest to praktyka duchowa autentycznych Ajurwedyjskich medyków.

Mistyczne Medytacje Światła – Laja Margah – Ścieżka Lajów

Tantra Joga zwana też Tantrajaną, to pojazd praktyki związany z rozwojem duchowym poprzez mądrość i wysubtelnianie w codziennym życiu. Tantra oznacza dosłownie “Wyzbycie Prymitywności”. Praktyka odnosi się bardziej do Guru Parwati i całej żeńskiej linii nauczania. Podstawa pracy maithuna tantry dotyczy sfery sił biologicznych człowieka, instynktów płci, intymności, poszukiwania bliźniaczych płomieni, harmonijnego życia mężczyzn i kobiet, układania więzi partnerskiej w oparciu o czułość, subtelność i wierność. Rozwój duchowy opiera się o metody przekształcania energii pragnień i namiętności w wysublimowane stany rozkoszy i doznawania prowadzące do oczyszczenia i opanowania zmysłów, a dalej do zbawienia i zjednoczenia z Bogiem w codziennym partnerskim pożyciu. 

Szambala (Śambhalah) zwana też jogą kosmiczną lub planetarną jest kolejną pomocniczą formą pracy na ścieżce laja. Pomaga połączyć się z Najwyższą Wolą i Zamiarem Boga na naszej planecie i poznać boskość Ducha Planety. Szambala jako miejsce zwana jest także Świętym Miastem (Miasto Brahmy, Niebiańskie Jeruzalem), siedzibą najwyższej manifestacji Absolutu, Boga, Brahmy, Adhibuddhy. Medytacje ze Strażnikami Niebios, zwanymi Nawagraha, to tradycyjna joga planet. Praktyki do Syriusza, Plejad, Gwiazdy Polarnej (Dhruwa), a także do wszystkich Duchów (Logos, Brahmanda) planetarnych to właśnie joga świadomości planetarnej, gwiezdnej i kosmicznej. Esencją jest przybliżenie się do postaci Sędziwego Pana Wieków, do Władcy Planety Ziemia, który w jodze nosi imię Brahma Kumara lub Sanat Kumara (Przedwieczny Młodzieniec).

Nathsampradaja Hathajoga (Hatha Yoga) to starożytna linia sukcesji wielkich nathów (strażników) i siddhów (doskonałych), zapoczątkowana przez Ryszabhanatha u początku całej obecnej epoki świata według wedyjskiej miary czasu, a kontynuowana w nieskażonej formie przez Parśwanatha, dwudziestego trzeciego Wielkiego Zwycięzcę (Mahawira), jak zwie się Mistrzów Hatha Jogi. Współczesna forma wywodzi się od Mahasiddhy Krysznaćarji, założyciela linii Siddha Jogi. Inicjowany adept(ka) tej ścieżki zwie się natha lub nathini i zawsze jest Strażnikiem Ścieżki Zwycięzców. Śiwaicki Zakon Nathsampradaja jest źródłem wszelkich postaci Hatha Jogi, które nie zawsze odpowiadają oryginałowi. Wszystkie podstawowe asany (postawy) rozpoczyna się od pozycji lotosowej (Padmasana). Jako ćwiczenia wstępne praktykuje się oczyszczenia wodne (lewatywa, płukania nozdrzy) oraz tratakę. Bandha i mudra to techniki oddechowo-medytacyjne z zaangażowaniem ciała i mięśni.

Wadźrasattwa (Vajrasattva) to pojazd Diamentowej Istoty lub Dobroci, Ścieżka Mistrza El Morya. Dobra Wola, Czysty Zamiar Istoty Boga wyłania się z kontemplacji Pustki. Abhawa Joga jest podstawą praktyki niepojawiania się potoku zjawisk świadomościowych i utrzymywania świadomości nieistnienia wszelkich zjawisk światowych w materialnej egzystencji. Abhawa to proces zaprzeczania realności materialnej egzystencji prowadzący do zaniku zjawisk wytwarzanych przez siły materialne. W efekcie osiągamy wielką Pustkę (Abhawaah) w której jest unicestwienie śmierci i osiągnięcie bezcielesności. Oznacza to także osiągnięcie Przedwiecznego Spokoju (Praśantih). Istota ludzka staje się ucieleśnieniem Dobrej Woli Najwyższego Boga poprzez oparcie się na praktyce odbierania (pratjaja, odczuwanie) pustości (abhaawa) nawet w odniesieniu do widza, podmiotu odbierającego wrażenia. Cztery formy jogi wyznaczają tę ścieżkę: Abhawa, Guru, Maha i Agni Joga. Mówi się iż jest to Ścieżka Bractwa Diamentowego Serca lub Ścieżka Świątyni Dobrej Woli Guru Morja. Znana jest także jako suficka Din-i-Illai (Boska Wiara) i Bractwo Subudh, co łącznie określamy mianem al-Akbarija.

Śigatse (Shigaze), o której była już mowa, to ścieżka do Świątyni Mądrości dwudziestu czterech Ryszich, Świętych Starców. Główną praktyką jest Radźa Joga zwana też Drogą Królów Mędrców. Odsłaniając źródło Odwiecznej Mądrości (Sarwadźnana) osiąga się królewskie pojmowanie przeznaczenia ras i narodów ludzkiej ewolucji, wgląd w grupową karmę społeczeństw, zrozumienie mechanizmów działania ewolucji i bieżącej pracy swojego narodu oraz ukrytego życia przyrody. Wszystko po to aby móc sprawować władzę w charakterze Króla – Mędrca. Radźa Joga jest praktyką Książąt, Królów i Władców Złotego Wieku Prawdy. Dwudziestu czterech Świętych Ryszich to jakby 24-ech Ministrów Wielkiej Rady Nauczyciela Świata (Dźagadguru), który odpowiada za duchowe zarządzanie ludzkimi społeczeństwami. 

***) Istnieje wiele metod pomocniczych w praktyce jogi tantrycznej, siwaizmu i śaktyzmu. Mamy chociażby takie ezoteryczne praktyki jak Kundalini joga czy Bhutadźaja (Bhutajaya) Joga. Istnieją praktyki Wirat (Virat) zwane potocznie Jogą Żywiołów czy też Święte Tańce Śiwa (Siva Dance). Specjalistyczne specjalne przekazy jogiczno-tantryczne jak Mahasadhana czy Wastoszpati Dewa Joga (Vastoshpati) – joga władcy domu czyli anioła domowego ogniska i domostwa. Wiele osób przychodząc na początku chciałoby otrzymać jakiś tajeny ezoteryczny przekaz, aby im pomógł w założeniu domu, rodziny czy zdobyciu czegoś czego pragną, jednak zdecydowana większość osób rozpoczynających praktyki jogiczno-tantryczne musi wpierw dobrze ugruntować podstawy, tak, aby rzeczywiście wejść w nurt ścieżki duchowego rozwoju, osadzić się w ścieżce, nabrać dobrych właściwości osoby, która przejawia cechy uczniostwa duchowego. Stąd bardziej sekretne metody pomocnicze są udzielane stosunkowo rzadziej i dostępne dla osób zaangażowanych w jogę. 

Istnieją ezoteryczno magiczne praktyki z samą Boginią Himavanti, ze Śri Devi Menaka, Mahakali, Śri Durga, Amba, Amma – z magiczną boginią Białego Światła. Popularne praktyki z Białym Światłem to praktyki z energią duchową Bogini Himavanti. Praktyki z Białym Światłem, z transmisją Białego Światła zostały przyniesione z Indii na Zachód już w XIX wieku przez teozofów i podróżników badających kulturę duchową Tybetu – takich jak wyprawa Spaldinga. W dawnych publikacjach wspomina się, że są to praktyki duchowe związan z magiczną Królową Himalajów, z Boginią Himavanti, małżonką Mistrza El Moria na Wschodzie nazywanym Mahatmą, Wadżrasattwą lub mistrzem Himawant. Zarówno Królowa – Bogini Himavanti (Sri Menaka Devi) jak i Król Himalajów, Król Gór, Himavan, Himavant – wspominani są w Śiwa Puranach. Białe Światło Himalajów nazywane jest Himmą, a kontemplowanie wschodów Słońca w Himalajach opisywane jest jako kontemplacja Białego Światła Bogini Himavanti. Wszystkie osoby praktykujące medytacje z Białym Światłem w swej istocie wykonują jedną z podstawowych praktyk Laja Jogi w jej ezoterycznym nurcie związanym z magiczną Boginią Transformacji – Śri Himavanti Devi. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *