Miłość i Związki Miłości – Uwolnienie od Kodów i Opętań Niszczących Związki!

Ta oczyszczająca modlitwa jest bardzo skuteczna przeciw silnej hipnozie i zaślepieniu, przeciwko demonom, złym związkom, demonicznym ślubowaniom i wyrzeczeniom związków. Do zrobienia jej potrzebne jest kadzidło i 4 świece. Tekst modlitwy można czytać lub pisać wielokrotnie. Po zakończeniu modlitwy należy w medytacji odczekać, aż kadzidło wypali się do końca. Oczyszczanie powtórzyć co najmniej kilka razy w kolejnych dniach. A przy silnych wpływach astralnych przez minimum 21 dni, a bywa że do 3 miesięcy!!!

Uwaga! Praktyka może ostro ściąć osoby opętane przez demony i tymczasowo pogorszyć samopoczucie z powodu przeciwreakcji opętujących demonów, tak że konieczne będą sesje uwalniające laja tantry z osobą doświadczoną w tym temacie. Dobrze zacząć delikatnie, najpierw jeden raz, potem 3 razy, potem siedem powtórzeń, aż do 21 powtórzeń jednorazowo, aby oswoić podświadomość z radykalnymi zmianami życia na lepsze!!! Łączącą z Boską Jaźnią, z Duszą, głoskę Om skupiamy w tak zwanym Trzecim Oku, w Adźńam! Należy dopasować w każdym miejscu rodzaj gramatyczny, zależnie od pożądanej płci! Przed rozpoczęciem czytania, recytacji inwokatywnej czy pisania tej modlitwy należy zrobić chociaż 21 głębokich i połączonych oddechów typu Śwasa-Praśwasa (Wdecho-Wydech), stosowanych w Laja i Krija Jodze czy Rebirthingu! Podobnie postępujemy po zakończeniu recytacji czy pisania modlitwy uwalniającej! Istotne wedle uznania zdania lub akapity można powtarzać wielokrotnie, najlepiej 3x lub 7x, 11x, czy 21x.

Tekst modlitwy uwolnienia:

Om! Om! Om!

(1) Wzywam teraz Najwyższego Boga: Brahmana, Elohim, Śiwa, Allah, Ahura Mazda, Świętewita, wzywam teraz proroków i awatarów: Jezusa Chrystusa, Gautama Buddha, Spitama Zaratuszthra, Gopala Kryszna, Ćandra Rama, Lao Tsy, Shirdi Sai Baba, El Morya, Hermesa Trismegistosa i mojego Guru Śri Lalita Mohan-Dźi na pomoc. Wzywam wszystkich oświeconych i wyzwolonych świętych mistrzów duchowych na pomoc. Wzywam wszystkie Świetliste Istoty, które urzeczywistniły w pełni Boskość na pomoc. Wzywam wszystkie Anioły-Dewy, wszystkich Niebian i Bogów Nieba na pomoc! Wzywamwszystkich świętych Strażników Planety – Dźagadguru, wszystkich moich Boskich Mistrzów, Nauczycieli, Idamów i Aniołów Stróży wzywam na pomoc! Proszę o przybycie, pomoc, wsparcie i ochronę podczas tego uwolnienia, oczyszczenia i uzdrowienia. Niechaj wszystkie boskie siły zawsze mnie chronią i wspierają!

(2) Mocą Boskiej Istoty Atmana we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu i w kadzidle wszelkich hipnoz i psychomanipulacji, przeszkadzających w tworzeniu szczęśliwego związku miłości i uprawianiu radosnego życia erotycznego z najbardziej harmonizującą ze mną partnerką (partnerem), którą proponuje mi Boska Wyższa Jaźń. Mocą Atmana – Boskiej Istoty we mnie uwalniam się, uwalniam się, uwalniam się całkowicie od wszystkich przeszkód i zakazów spotkania najbardziej harmonizującej ze mną partnerki (partnera) i od wszystkich zakazów tworzenia z nią (nim) związku miłości i współżycia seksualnego z nią – uwalniam się teraz całkowicie i na zawsze.

(3) Mocą Boskiej Istoty Atmana we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot zwracam wolność wszystkim przeszkadzającym mi demonom tak żyjącym wśród ludzi jak i astralnym, którzy chcieli nie dopuścić do spotkania i do stworzenia szczęśliwego harmonijnego związku miłości z moją najbardziej harmonizującą ze mną partnerką (partnerem). Pozbawiam wszystkie demony mego życia energii i pozbawiam wszystkie demony możliwości szkodzenia mi w jakkolwiek sposób! Zwalniam demony, rakszasy i asury ze wszelkich obowiązków i funkcji szkodzenia mnie i zwracam im wolność. Usuwam ze swego życia wszelkie demony i demoniczne osoby które ściągnąłem (-am) z własnej winy lub przez nieświadomość.

(4) Mocą Boskiej Istoty, Wyższej Boskiej Jaźni Atmana we mnie uwalniam się teraz i na zawsze od wszelkich wkodowanych mi wzorców złej partnerki (partnera) oraz od wszystkich wkodowanych mi i przywiązanych do mnie złych partnerek (partnerów). Zwracam wolność sobie i wszystkim wkodowanym mi złym partnerkom (-om). I rozkazuję, aby spaliły się teraz wszelkie kody i uwarunkowania razem z ich treścią przeciwko mojemu związkowi miłości z najbardziej harmonizującą ze mną, idealną partnerką (-erem). Niechaj dokona się teraz spalenie i unicestwienie całej tej psychomanipulacji i presji narzuconej mi przez innych.

(5) Mocą Boskiej Istoty Atmana we mnie i mocą wszystkich przybyłych anielskich Świetlistych Istot rozkazuję spalenie i unicestwienie w tym świętym ogniu i w kadzidle wszystkich demonicznych klątw śmierci i wkodowanych mi mechanizmów samozniszczenia, które miały się uruchamiać przy spotkaniu mojej najbardziej harmonizującej ze mną partnerki (-ra). Niech się dokona spalenie wszystkich kościelnych kar i klątw, które miały uruchomić się za stworzenie związku miłości i za współżycie seksualne z najbardziej harmonizującą ze mną partnerką (-erem). Proszę o całkowite oprzytomnienie, wytrzeźwienie i oczyszczenie mojej podświadomości z tego wszystkiego.

(6) Mocą Boskiej Istoty Atmana we mnie i mocą wszystkich przybyłych świętych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu i w kadzidle wszystkich moich oraz przejętych od innych lęków i oporów przed związkiem miłości i seksem. Uwalniam się od wszelkich lęków przed zemstą demonów za to, że tworzę jak najdoskonalszy związek miłości. Rozkazuję spalenie wszystkich hipnoz i autohipnozy sugerującej, że w związku nie można się rozwijać duchowo i że związki, seks i posiadanie pieniędzy opóźniają i uniemożliwiają rozwój duchowy i oświecenie, że oddzielają od Boga. Proszę o całkowite oprzytomnienie, wytrzeźwienie i oczyszczenie mojej podświadomości z tego wszystkiego. Mocą Bożą rozkazuję usunięcie z mojego życia wszystkich osób i złych duchów, które niszczyłyby mój związek miłosny! Mocą Bożą rozkazuję usunięcie z mojego życia na zawsze wszystkich którzy mi w jakikolwiek sposób próbują szkodzić! Mocą Bożą rozkazuję neutralizację każdej osoby która próbowałaby zniszczyć mój idealny związek miłosny!

(7) Mocą Boskiej Istoty Atmana we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu i w kadzidle wszystkich moich negatywnych myśli i złych wspomnień o związku miłości i seksie. Zwalniam siebie w tej chwili ze wszystkich moich negatywnych wyobrażeń o związku miłości i seksie dla własnego dobra, rozwoju i oświecenia oraz dla nauczania i oświecania innych. Mocą Bożą rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu i w kadzidle wszystkich pseudoreligijnych zakazów tworzenia związku miłości z kobietą (mężczyzną) i współżycia seksualnego, rozkazuję spalenie wszystkich demonicznych nakazów rozwoju bez związku miłości z kobietą i bez seksu. Mocą Atmana – Boskiej Istoty we mnie zwalniam siebie w tej chwili ze wszystkich wyrzeczeń związku i seksu z kobietą (mężczyzną). Mocą Bożą (Duchem Świętym) rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu i w kadzidle wszystkich wyobrażeń o ciele, związkach, seksie, bogactwie, rozwoju duchowym i o oświeceniu, które przejąłem od moich demonów, z fałszywych religii i od osób źle mi życzących. Uwalniam się od tego całego antyduchowego pomieszania i od zaślepienia, że nie można połączyć rozwoju duchowego i życia intymnego.

(8) Mocą Atmana – Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu i w kadzidle wszystkiego, o czym zapomniałem (-am) napisać i czego nie jestem świadomy, a co sabotuje stworzenie harmonijnego związku miłości z najbardziej harmonizującą ze mną partnerką (-erem), którą proponuje mi Dusza, Boskie Wyższe Ja. Uwalniam się w tej chwili od wszelkich manipulacji samym sobą, aby nie stworzyć związku i nie uprawiać seksu z najbardziej harmonizującą ze mną partnerką (-erem), którą proponuje mi Boskie Wyższe Ja. Uwalniam się od wszelkich własnych lęków i oporów przed życiem, związkiem miłości i seksem z tą partnerką (z tym partnerem), uwalniam się na zawsze!

(9) Mocą Boskiej Istoty Atmana we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot odwołuję wszystkie razem i każde z osobna demoniczne przysięgi i cyrografy, które złożyłem oraz unieważniam wszystkie zakazy i nakazy, którym błędnie uległem. Uznaję to wszystko za nieważne w tej inkarnacji i we wszystkich poprzednich. Niechaj dokona się uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie na każdej płaszczyźnie energetycznej. Niechaj dokona się we mnie przebaczenie sobie i wszystkim istotom! Niechaj dokona się pełne otwarcie mnie i pełna gotowość do harmonijnego związku miłości i życia erotycznego z najbardziej harmonizującą ze mną partnerką (-erem), którą proponuje mi Boskie Wyższe Ja, Boska Dusza Wszechrzeczy! Niechaj umocniony i utwierdzony jest mój czysto duchowy związek z Trzema Drogocennymi Klejnotami: z moim Boskim Guru, z Dharmą i Sanghą (Braterstwem), który od teraz zawsze łatwo pogodzić z moim najlepszym związkiem miłości z wybraną partnerką (-erem)! Im bardziej całkowicie jednoczę się z Bogiem i z Guru, tym bardziej Bóg jednoczy mnie z moją najlepszą dla mnie partnerką (-erem)! 

(Chrześcijanie mogą dodać:)

Jezu, Ty powiedziałeś: “Proście, a otrzymacie; kołaczcie, a otworzą wam”. Powołuję się na moc Twoich słów – proszę i kołaczę teraz – niech się dokona uzdrowienie w imię Bożej Łaski.

Na początku Jestem Ja, Który Jestem! Jam Jest, Który Jest! Jam Jest, Który Jam Jest.
(Bereschit, Ehyeh, Asscher Ehyeh! Bereschit, ehyeh asscher ehyeh!)

Z całego serca i z całej duszy dziękuję, że już się to uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie dokonało zgodnie z Najwyższym Dobrem moim i wszystkich istot! Om Ah Hum Hrih!

Om! Om! Om! Om Śaanti, Śaanti, Śaantih!

Swami Baba Paramahansa Lalita Mohan G.K.
Kamapurnima, Toruń 1989r.

  • Atman – czytaj: Aatman, Dusza, Jaźń, Wyższe Boskie Ja, Pierwiastek Boga w sercu człowieka.
  • Dharma – duchowa nauka, praktyka i służba płynąca z głębi każdej Boskiej Duszy, Wyższej Jaźni.

Intensywny trening poprawiający funkcjonowanie związków miłości kobiety i mężczyzny oraz przygotowanie do wejścia w związek i do podjęcia roli w związku prowadzony jest na zajęciach tantrycznych! Jednocześnie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za skutki terapii prowadzonych przez osoby, które często korzystają z naszych materiałów na własną rękę, bez wsparcia nauczycieli i duchowej grupy BZH lub innej poważnej szkoły ezoterycznej w swej okolicy! Zapraszamy na profesjonalne seminaria i warsztaty tantry związków miłości! 

O bardziej szczegółowe programy zajęć, warsztaty tantryczne oraz terapie indywidualne pytać przez formularz kontaktowy portalu w dziale Warsztaty

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *