Modlitwa uwalniająca opór ego przed oczyszczeniem

(Rozpoczynamy afirmowanie zapalając woskowe świece i kadzidła, a także oczyszczając się i energizując z pomocą 20 połączonych pranicznych oddechów lub oddychania naprzemiennego Vama-Kramah. Pamiętamy o wezwaniu Wyższej Jaźni, Boga, aniołów, dewów czy bodhisattwów oraz wszystkich jasnych i wzniosłych Duchów Nieba. Głębokie oddechy robimy po każdym powtórzeniu afirmacji ze skierowaniem energii myślo-oddechu w górę do Wyższej Jaźni i Boga. Z pomocą Dobrego Nauczyciela lub lepiej Mistrza Duchowego czy Śri Guruh wybieramy niektóre z afirmacji do praktyki pisania na papierze lub słuchania tych Sankalpah we śnie z nagrania audio. Najpierw praktykujemy zwykle w czasie teraźniejszym, zaczynając od słowa “Oddaję“, kolejne razy już w czasie przeszłym, zaczynając od słowa “Oddałem“. Raz praktykujemy na siedzibie Niższej Jaźni, potem na siedzibie Średniej Jaźni, w końcu na trzecim miejscu Obecności Bożej czyli na siedzibie Wyższej Jaźni.)

Opór ego przed oczyszczeniem, a jeszcze bardziej przed Przebudzeniem Duszy/Jaźni, Boskiej Istoty drzemiącej wewnątrz skorupy ego jak miąższ w orzechu, to doskonale znany temat w rozwoju duchowym. Badanie przejawów każdego ze składników psyche, anime i animusa, i wzajemnej relacji świadomości i nieświadomości pozwala na rejestrowanie oddziaływania nieświadomości na całość funkcji psyche, niższej duszy/jaźni. Wiele empirycznych przejawów wpływu procesów nieświadomości opisał już Freud – są to przejęzyczenia, czynności omyłkowe, mechanizmy obronne, opór pacjenta w psychoterapii, przeciwprzeniesienie, cenzura w marzeniach sennych, acting out i inne. Acting-out to takie zachowanie, nad którym osoba nie ma kontroli, a które rozładowuje nagromadzone napięcie wywołane nieuświadomionymi impulsami i życzeniami ale nie jest skierowane na potrzebę i bodziec, które to uczucie wywołują, można powiedzieć, że to jakiś wygłup w formie działania zastępczego, często awersja do bóstwa, mistrza lub inicjacji etc. Rozładowanie napięcia odbywa się w sposób patologiczny i dekonstruktywny, stąd różne szkodliwe zachowania osób po intensywnych warsztatach oczyszczających ego oprócz pojawiających się niechęci do ponowienia warsztatu z praktykami oczyszczającymi. Takie przejawy wpływu nieświadomości, zdaniem Junga, są związane z aktywnością jej „płytszej” warstwy, nieświadomości indywidualnej. Szwajcarskiego analityka interesowały bardziej manifestacje kompleksów innej natury – wrodzonych archetypów nieświadomości zbiorowej, których wpływ postrzegał jako wyraz konstruktywnej, twórczej dynamiki nieświadomości. Psychologia Jogi i Tantry ma jednak bardziej dokładnie opracowane wszelkie możliwe archetypy i mechanizmy jakie potrafią w tej materii zadziałać. Z wielu trzeba się oczyszczać, a w dekretach jedenaście przykładów zastosowania wiedzy o ego, psychice i duszy ludzkiej oraz przeszkodach w dążeniu do duchowego oczyszczenia i uświęcenia.

Oczyszczanie Dwóch Ciał Energetycznych oraz Aury Eterycznej

Dekrety uwalniające od oporów ego przed oczyszczeniem

Otwórz proszę Boże Światła, Miłości i Mocy, otwórz proszę moje Serce oraz moją Duszę. Oddałem* Tobie Boże twórczej mocy Miłości blokowanie się i cały mój własny egotyczny opór przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten opór. Oddałem Tobie Boże twórczej siły Miłości blokowanie się oraz cały opór mojego ego, niższej jaźni, i jej ziemskich powiązań przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten opór ego. Oddałem Tobie Boże twórczej mocy Miłości cały opór mojego ego, serca, ciała i umysłu przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten opór.

Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości – El Eloah, Elohim, Yah Eloah, Allah, Ahura Mazda, Brahman, Śiwa-Śakti, Maheśwarah – na rozpuszczenie moje blokowanie się oraz cały mój energetyczny i materialny opór przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten opór. Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości intencje, nawyki, potrzeby powodujące blokowanie się oraz opór mój własny, opór mojego ego i jego ziemskich powiązań przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten opór.

Oddałem Tobie Boże twórczej mocy Miłości blokowanie się oraz cały opór przed oczyszczeniem wynikający z rozmaitych kręgów czarno-magicznych, czarnoksięskich, lucyferańskich, satanistycznych szaro-astralnych i innych obcych mi zniewalających kręgów, czarnoksięskich liter, cyfr, symboli, wibracji działających wokół mnie i wokół mojej duszyczki. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten demoniczny opór. Oddałem Tobie Boże twórczej Mocy Miłości wszelkie skłonności i potrzeby chwalenia się i obnoszenia z oczyszczeniem, mistrzostwem, oświeceniem i wyższymi stanami świadomości, oczyść mnie zatem proszę od tych skłonności i potrzeb wynikłych z pychy i arogancji, które szkodzą tylko mojemu rozwojowi duchowemu i osiąganym stanom czystości oraz prawdziwej świętości. Proszę Boże, wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczno-demoniczny opór.

Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z rozmaitych presji innych ludzi, innych istot nawet tych niematerialnych. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczno-astralny opór. Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z negatywnych oczekiwań moich własnych, mojego ego oraz mojej duszyczki. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten opór.

Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z blokad nakładanych na mnie przez moją rodzinę i przez moich najbliższych. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten energetyczno-astralny opór. Oddałem Tobie Boże stwórczej Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z nieprzytomności i nietrzeźwości. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten opór. Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z narkotyczno-alkoholowej nieprzytomności i urojeń. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór.

Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości blokowanie się oraz cały opór przed oczyszczeniem wmówiony mi, wmówiony mojemu ego i mojej duszy i jej ziemskim powiązaniom. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczzny opór. Oddałem Tobie Boże stwórczej Miłości cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający ze zobowiązań i umów zawartych z innymi istotami. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór. Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z podświadomej chęci wywierania presji przez rozsiewany strach, grozę i szantaż oraz bełkot demonicznie zastraszających i przerażających teorii spiskowych. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten demoniczno-egotyczny opór.

Oddałem Tobie Boże twórczej potęgi Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z błędnych przekonań moich, mojego ego oraz nawyków mojej wcielonej duszy. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór. Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem powstały we mnie na skutek działań i wpływów istot astralnych, energetycznych i materialnych, w tym demonicznych czarnych i szarych astrali. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczno-demoniczny opór.

Oddałem Tobie Boże stwórczej Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z negatywnych nastawień moich własnych oraz mojego ego (egusia). Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór. Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości wszystkie moje demoniczne misje, pasje, transy, ślubowania i czarnoksięskie knowania powodujące blokowanie się oraz mój opór własny, opór mojego ego przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór.

Przekazałem miłość moją oraz miłość boskiej duszy do wszystkich energii i miejsc we mnie skażonych kiedyś blokowanie się oraz przez opór mojego ego i jego ziemskich powiązań przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór. Oddałem Tobie Boże stwórczej mocy Miłości blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z Twojej bożej woli z Twojego polecenia. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór.

Oddałem Tobie Boże twórczej Miłości, Boże Światła, Miłości i Mocy, blokowanie się oraz cały mój opór przed oczyszczeniem wynikający z negatywnych doświadczeń moich własnych oraz z negatywnych doświadczeń mojego ego i mojej duszyczki. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór. Proszę Boże stwórczej siły Miłości, przejmij na siebie odpowiedzialność za blokowanie się oraz opór mojego ego i jego ziemskich powiązań przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór.

Oddałem Tobie Boże stwórczej siły Miłości – Śiwa Yahvah Mahadevah – wszystkich jacy powodowali blokowanie się oraz opór mojego ego i jego ziemskich powiązań przed oczyszczeniem. Proszę Boże wchłoń w siebie i zneutralizuj cały ten egotyczny opór. Oddycham swobodnie i czysto, żyję bezpiecznie wolnym będąc od blokowania się oraz od oporu przed oczyszczeniem we mnie oraz w całej boskiej duszy jaka mieszka w moim Sercu.

*(Najpierw praktykujemy zwykle w czasie teraźniejszym, zaczynając od słowa “Oddaję“, kolejne razy już w czasie przeszłym, zaczynając od słowa “Oddałem“.)

Oczyszczanie Białym Światłem – Musi Całkowicie Rozpuścić Ciemność

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *