EN

Astrologia i Gematria

Astrologia czyli Jyotisha to wiedza o gwiazdach, a gematria to wiedza o liczbach i kształtach. Gematria z hebr גימטריה z greckiego γεωμετρια to system numerologii i liczbowania, wiedzy o liczbach opierający się na języku i alfabecie hebrajskim, zaś samo słowo gematria pochodzi od greckiego słowa geometria. Istnieje kilka form gematrii, między innymi “objawiona” i “mistyczna”. Gematria Objawiona polega na przekształcaniu słów na liczby, zwykle przez przypisanie liczby do każdej litery alfabetu hebrajskiego, greckiego, łacinskiego, rosyjskiego czy sanskryckiego. Po konwersji na liczbę, słowa są porównywane do podobnie przekształconych innych słów i z podobieństw wyciągane są wnioski. Astrologia z greckiego αστρολογία astrología = άστρον ástron + λόγος lógos, ’nauka o gwiazdach’ – badanie położenia ciał niebieskich oraz korelacji między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i wydarzeniami na Ziemi. W środowisku poważnie naukowym astrologia uznawana jest za rozwinięcie astronomii czyli pomiarów ciał niebieskich. Astrologia to wiedza o obiektach widocznych na nieboskłonie, wiedza o słońcu, planetach, gwiazdach i kosmosie.