Magia Kabała Okultyzm Czary Sufizm Rytuały

Cztery księgi Wedy zawierają 213 rozdziałów i 100 tysięcy wersetów rozmaitych mantramów. Rytuały czyli Pudże to zespół specyficznych dla danej kultury magiczno-symbolicznych czynności, wykonywanych w celu naukowego osiągnięcia pożądanego skutku. Mantry to formuły, wersety lub sylaby, które są istotnym elementem każdej praktyki duchowej. Ich powtarzanie pomaga w opanowaniu umysłu, zaktywizowania określonych energii, uspokojeniu, oczyszczeniu psyche i kanałów energii ze splamień oraz zablokowań. Siddhartha Gautama Budda powiedział: Nawet gdyby zniknęła przestrzeń, nie zniknie realizacja naszych mantramów. Korzyści i właściwość zamanifestują się, ale moment w którym to nastąpi zależy od naszej wiary, zaufania, wiedzy i wytrwałości. Dobrze jest recytować mantry rano przed jedzeniem. Należy je recytować od początku bez przerywania i ze skoncentrowanym umysłem, wtedy osiąga się wspaniałe rezultaty. Podobnei z rytuałami, które często trzeba wykonywać w ściśle określonej porze, tak jak poranną Agnihotrę w czasie wschodu Słońcu.