Nirvana Shatakam – Sześć Strof o Nirwanie

Mantra Nirvana Shatakam, napisana przez Bhagawana Śri Adi Śankaracarję ponad tysiąc dwieście lat temu, jest jedną z najpotężniejszych mantr pozwalających osiągnąć wewnętrzny spokój i ukojenie duszy/jaźni. Kiedy ktoś zapytał go „Kim jesteś?”, odpowiedział w formie poezji, w której Śri Adi Śankaracarja mówi, że jest Śiwo’ham – Jam Śiwą, Śiwą Jestem, Najwyższą Prawdą. Sam Śri Adi Śankara-Ji po raz pierwszy wyrecytował te stotry tuż przed osiągnięciem nirwany. Stąd nazwa Nirvana Shatakam. Nirwana oznacza mokszę, szatakam oznacza sześć.

Bhagawan Śri Adi Śankaraćarja-Ji

W tych stotrach, zapisanych w swoim najwyższym stanie urzeczywistnienia, Śri Adi Śankara wyjaśnia stan mądrości i prawdy. Kiedy Adi Śankara przebywał w Kaśi (ang. Kashi), zwykł codziennie kąpać się w Gangesie, w rzece Ganga. Pewnego dnia w drodze do Gangesu drogę zablokował mu Ćandala (należący do kasty nietykalnych wyrzutków społecznych), w tym wypadku którego zadaniem było palenie zwłok. Adi Śankara natychmiast poprosił go, aby odszedł mu z drogi. Mężczyzna zamiast się oddalić, zapytał Adi Śankarę: „Kim jesteś?” Adi Śankara wiedział, że żaden zwykły człowiek nie zadałby mu tego pytania i zdał sobie sprawę, że człowiekiem przed nim był sam Władca Kaśinatha, Bóg Śiwa przebrany za Ćandalę.

Poszukując odpowiedzi na pytanie „Kim jesteś?” – Śri Adi Śankara wszedł w głęboki stan medytacji. Będąc w stanie najwyższej świadomości, utożsamił się z ostateczną prawdą życia – Śiwoham, poczucie Ja, Aham, stopiło się z Śiwą, Królem Joginów. Śiwoham oznacza „Jestem Śiwą”. Zapisał swoje odpowiedzi w tej chwili i potem je odczytał. Śri Adi Śankara najczęściej odpowiadał na pytanie „Kim jesteś”, mówiąc czym/kim on nie jest, zamiast po prostu mówić, kim on jest! Śri Adi Śankara nie był zwykłą duszą, która osiągnęła stan „Śiwoham” w bardzo młodym wieku. To, co leży pomiędzy rzeczywistością, a fałszywą identyfikacją, to Prawda, Satyam. Prawdą, taką ostateczną Prawdą jest Śiwa.

Nirwana oznacza „bezkształtny”, “bezfoemny”. Nirvana Shatakam jest w tym kierunku – nie chcesz być ani tym, ani tamtym. Jeśli nie chcesz być tym ani tamtym, to kim chcesz być? Twój umysł nie może tego zrozumieć, ponieważ zawsze chce być czymś. Jeśli powiem: „Nie chcę być tym, nie chcę taki być” – pomyślałbyś: „Och, coś super!” Nie super. „Och, więc pustka?” Nie pustka. “Nicość?” Nie nicość. To właśnie jest przekazywane poprzez tę pieśń…

SZEŚĆ STROF O NIRWANIE – NIRVANA SHATAKAM
Śri Adi Śankaracarya-Ji

JA – to nie rozum, nie intelekt, nie indywidualność,
nie myśl, nie ciało a także nie jego przekształcenia.
Zmysły: słuch, powonienie, dotyk, wzrok – to nie JA
Ogień Ziemia Powietrze Woda – to nie JA
Czas Przestrzeń – to nie JA
JAM – Sat-Cit-Aananda.
Śiwoham! Śiwoham! – JA to ON

Prana i pięciorakie tchnienie życia – to nie JA
Molekuły, części ciała, pięć kostiumów, organy działania
i obiekty doznawania – to nie JA.
JAM – Sat-Ćit-Ananda.
Śiwoham! Śiwoham! – JA to ON

Nie ma we mnie awersji, ani lgnięcia, ani pożądania ani iluzji.
Wolny jestem od obowiązków i od uwolnienia.
Nie ma we mnie ani zawiści, ani egoizmu, ani Dharmy, ani Mokszy.
Nie jestem pragnieniem ani też obiektem pragnienia.
Ponieważ JAM – Sat-Ćit-Ananda.
Śiwoham! Śiwoham! – JA to ON

JA nie jestem cnotą ani grzechem, ani radością, ani bólem.
Nie jestem wyniosłością świątyni, pism, rytuałów i pielgrzymowania.
JA nie jestem szczęśliwcem, ani radością, ani też obiektem radości.
Ponieważ JAM – Sat-Ćit-Ananda.
Śiwoham! Śiwoham! JA to ON

Nie ma we mnie rozróżnienia kast, ani śmierci, ani lęku przed nią,
Nie ma też czasu, gdy się rodziłem i miałem ojców,
przyjaciół, krewnych, nauczyciela bądź uczniów.
Ponieważ JAM – Sat-Ćit-Ananda.
Śiwoham! Śiwoham! JA to ON

JA – nie jestem wyzwalającym się ani poznającym.
Zmysły i czucia mnie nie dotyczą.
Jestem bez-formy i bez-granic, poza-przestrzenny i poza-czasem.
JA – korzeń i pień Wszechświata
JA przebywam we wszelkiej rzeczy.
Ponieważ JAM – Sat-Ćit-Ananda
Śiwoham! Śiwoham! Jam Śiwą! Jam Śiwą! JA to ON

NIRVANA SHATAKAM MANTRAM – निर्वाणषट्कम्

मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥१॥

Mano buddhi ahankara cittani naaham
Na ca śrotravjihve na ca ghraana-netre
Na ca vyoma bhumir na tejo na vaayuh
Cidananda-rupah Śiwo’ham Śiwo’ham!

न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः
न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः ।
न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥२॥

Na ca prana-sangyo na vai panca-vayuh
Na va sapta-dhatur na va panca-kośah
Na vak pani-padam na copastha-payu
Cidandanda-rupah Śiwo’ham Śiwo’ham!

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥३॥

Na me dvesha ragau na me lobha mohau
Na me vai mado naiva matsarya bhavah
Na dharma na cartho na kamo na mokshah
Cidananda-rupah Śiwo’ham Śiwo’ham!

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥४॥

Na punyam na papam na saukhyam na duhkham
Na mantro na tirtham na veda na yajnah
Aham bhojanam naiva bhojyam na bhokfa
Cidananda-rupah Śiwo’ham Śiwo’ham!

न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः
पिता नैव मे नैव माता न जन्मः ।
न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥५॥

Na me mytyurna śanka na me jati-bhedah
Pita naiva me naiva mataa na janmah
Na bandhur na mitram gurur naiva śishyah
Cidananda-rupah Śiwo’ham Śiwo’ham!

अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो
विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥६॥

Aham nirvikalpo nirakara-rupo
Vibhut vatcca sarvatra sarvendriyanam
Na ca sangatam naiva muktir na meyah
Cidananda-rupah Śiwo’ham Śiwo’ham!

  • Sat – Ćit – Ananda —> Byt – Świadomość – Szczęśliwość
    ** Śiwoham -> Śiwa Aham

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *