EN

Nowy Rok – Celebracje w Tradycjach Duchowych

Kiedy Słońce rozpoczyna swoją północną drogę od przesilenia zimowego, wtedy rozpoczyna się ezoteryczny Nowy Rok w cyklu Bogini Kālî. Zima jest zatem początkiem Nowego Roku Duchowego, co kiedyś obchodzono w Europie jako Wielki Tydzień Boga Mitra, Przyjaciela Ludzkich Dusz. Początek astronomicznej zimy to początek trzech miesięcy, kwartału energii, w żywiole ziemi, a zatem i Święto Bogini Gāyatrî, Matki Ziemi, a ściślej Siedmiu Bogiń i Siedmiu Wieszczów Twórców Wed. Siedem Bogiń to Bahulika, czyli Plejady, patronki ezoterycznej wiedzy i głębokiej duchowości, co mamy duchowej tradycji Czohanija. Początek Nowego Roku, to początek ezoterycznego cyklu życia Siedmiu Lotosów, Siedmiu Czakramów, czyli Święto Czohanija. Wszystkie ezoteryczne tradycje na tym świecie jak i w niebiosach znają to Święto i głęboko celebrują Czohaniję od dnia zimowego przesilenia. Celebracje Kultu Mitra każdy z Siedmiu Dni odnosi się do jednego z Siedmiu Duchowych Wtajemniczeń.

2. Linia Siedmiu Matek wymienia Siedem Bogiń, czyli Siedem aspektów Kundalini w Siedmiu Lotosach Ciała. Znamy siedem typów Bogini Matki, Macierzy jako kolejno Dakinî, Rakinî, Lakinî, Sakinî, Hakinî i Himavantî. Znamy siedem typów Bogiń jako typowe kultowe formy Sarswatî, Lakshmi, Rudrani, Iśwarî, Gaurî i Śiwā, Lalitā Himawantî. Istnieje 1000 imion Wielkiej Macierzy Bogów, Tysiąc Imion Himawanti, z czego 300 imion jest częściej używanych jako aspekty Mocy Bożej wyrażone w mantrach jako Śaktiśivah! Bogini jest aktywnie czczona i rozumiana jako moc mądrości, wiedzy i oświecenia we wszystkich prawdziwych religiach ezoterycznych, które początek mają w Himalajach. W roku 3102 przed erą chrześcijańska rozpoczęła się zapowiadana przez wieszczów Epoka Bogini Kali, Bogini Czasu i Śmierci. Ludzie mierzą czas a śmierć stała się nieprzniknioną i mroczną tajemnicą życia. Imiona Kālî, Durgā, Tārā, Vidyā, Amma, Mātā, Savitrî, Gāyatrî, Devî, Dharanî, Lalitā, Îla, Hŗdaya, Īśvarî, Sundarî, Menā, Śakti to wszystko są drogocenne Imiona ezoterycznej Bogini Himavanti o tysiącu imion, aspektach Boskości.

3. Ludzie wielu tradycji czczą Boginię, ale muszą też pamiętać, że tysiąc imion Bogini odnosi się ostatecznie do jednej Mateczki, Macierzy Stworzeń, Śri Mena Himavanti, gdzie Himavanti to imię ezoteryczne oznaczające też Matecznik Bogów, czyli Żeńska Duszę Himalajów, najwyższych Gór – Dachu Świata. Himavanti oznacza tak Boginię Śnieżnych Gór jak i Złocistą Boginię lub dokładniej Boginię Białego Złota, Najczystszej Próby. Sylaba „HI” jest sylabą duchowej transformacji, podobnie jak sylaba „Ha” jest dźwiękiem duchowej inicjacji. Ludzie praktykujący różne rodzaje Jogi czy Tantry powinni wiedzieć, że inne imiona Bogini jak Kali dla Kriya Yogah, czy Sārasvatî dla Rāja Yogah to po prostu imiona właściwości, Boskie cechy Wielkiej Bogini Pramatki Stworzeń, znanej też jako Lalitā, Menakā Himawanti, Sāîh. Wschód dla wskazania istotnych imion poprzedza je często cechą Mahā- Wielka, jak MAHĀKĀLÎ, jedno z esencjonalnych imion Boskiej Mocy, Ducha Bogini. Pięć form Bogini Tārā to akurat pięć twarzy i pięć barw Bogini Gāyatrî, a miliony ludzi recytują GAYATRI MANTRAM Boginię Światłości wzywając. Savitri to poranne imię Bogini Himavanti, Gayatri to południowe imię bogini Himavanti, a Sārasvatî to wieczorne imię Bogini Himavanti. Tak poznajemy Boginię!

4. Śakti to moc oświecająca, moc wiedzy i rozumienia, Szekina, czyli Światłość Boża. Człowiek nie zbliży się do jedności z Bogiem jeśli nie jest już jednością z żeńskim aspektem Bóstwa, z Bogini. Dlatego dużo praktykuje się z aspektami Bogini przybliżając się do Boga, a ludzie, którzy znają tylko Boga, tak naprawdę są jedynie teologami, czyli marnymi teoretykami Drogi do Boskości. Kto odrzuca Bogini, ten odrzuca też Boga, bo odrzuca środek przybliżenia się do Boga i poznania Boga. Praca z Boginią jest pracą z intuicją, mądrością, wiedzą i zrozumieniem. Dlatego Vidya, Wiedząca, Wieszczka to imię Bogini, dlatego Gāyatrî ma pięć twarzy, pięć Tārāh, aspektów wiedzy, zrozumienia i mądrości. Śakti jest istotną esencją Drogi Duchowej, Wiedzy ezoterycznej i w wyższym aspekcie Jogi czy Tantry poznajemy boginię Himavanti.

5. Ludzi pytają jak zacząć rozwijać się duchowo, a to jest takie proste, zacząć czcić Śrî Guruh, zacząć studiować i wcielać w życie prawa duchowe, dharmę, zacząć aktywnie przynależeć, świadomie przyłożyć się do Sanghi, duchowej wspólnoty uczniów i uczennic Śrî Guruh. Ludzie pytają czym się Śrî Guruh wyróżnia na tle ogółu Guruh, a Mistrzowie niezmiennie wskazują na tych pośród Przewodników, którzy przeszli przez ucisk, więzienie, przez represje czy inne niezasłużone cierpienie. Ci, którzy uczą z doświadczenia, którzy wiele w życiu przeszli bywają Śrî Guruh, zarówno kobiety jak i mężczyźni, są to ci, którzy przeszli starcie z siłami zła i przynajmniej przetrwali. Tacy Śrî Guruh bliscy są Śri Devi, która jako Durgā czy Kālî walczyła z siłami zła i pokonała niezliczoną ilość demonów oraz złych, zepsutych istot. Pokonanie zła zawsze jest siła do zwalczania zła, podobnie przetrwanie ucisku czy jakieś męczeństwo pokazuje wolę życia i zdolność oporu wobec zła. Kto ucieka przed złem i nie przeciwstawia się złu choćby i ładnie nauczał, ciągle nie jest Wojownikiem sprawdzonym w boju. A prawdziwy Brahman – Człek Boży jest dobrym i wypróbowanym w zwalczaniu sił zła Wojownikiem Szambali – Śrî Guruh.

6. Każda duchowa tradycja ma swoich szamanów i magów, którzy błogosławią linie przekazu, ścieżki Jogi i Tantry, aćarjów, wszystkich inicjowanych. Szamani w linii przekazu uzdrawiają chorych, ale też oczyszczają ludzi i miejsca ze złych sił, uroków, klątw, czarów, przekleństw i złorzeczeń. Czasem ludzie w cierpieniu, głupocie lub pomyleniu przez złe siły przeklinają to co dobre i święte a potem skutki tych klątw trzeba oczyszczać, a z złorzeczenia i uroki zdejmować. Trzeba oczyszczać uwalniać od przekleństwa nawet ścieżki rozwoju takiej jak hatha joga, laja joga, radża joga, bhaiszadźja joga czy wadźrasatwa, gdyż nie brakuje w tym świecie ludzi głupich i złych, którzy potrafią przeklinać i wyklinać to, co dobre i piękne. Osoby zaawansowane duchowo w linii przekazu poznać po tym, że często robią praktyki ochronne, tak dla ścieżki jogi czy tantry jak i dla jej wszystkich inicjowanych oraz dla aćarjów – duchowych nauczycieli. Zło dobrem zwyciężać oznacza zdejmować klątwy nakładane przez istoty zepsute i złe oraz błogosławić, wspierać i chronić. Cała taka szamańska aktywność często gruntownie tajemna jest związana z Siedmioma Matkami, z Boginią i jej głównymi aspektami, wręcz nazywana Śakti Tantrą lub Magią Bogini. Warto zadbać o gruntowną ochronę dla siebie i wspólnoty.

7. Ludzie muszą sobie zdawać sprawę z konieczności modłów o oświecenie i osiąganie wyższych stopni ducha, ponieważ ludzkie życie toczy się wokół realizacji pragnień i aspiracji. Stąd trzeba podtrzymywać, rozwijać i umacniać pragnienie osiągnięcia oświecenia, podążania ku Bogu, rozwoju duszy. Bez sublimacji i umacniania dążeń postęp nie będzie możliwy, ponieważ ludzka realizacja opiera się o ciało pragnień, astral, który musi być uwznioślony i dobrze ukierunkowany. A dla harmonijnego rozwoju potrzeba tak dążeń ku Bogu jak i ku Bogini, albowiem Bóstwa są hermafrodyczne i każdy Deva (Bóg, Anioł) ma swoją Devî (Boginię, Anielicę). Zatem dążenie do Bogini Himavanti, Menaka, Lalita, jest też dążeniem do Himavān’a, Himawad’a czyli to tzw Paraśiva, Praśiva, Śnieżnego Władcy Himalajskich Gór w ezoteryce Zachodu często zwanego Mahātma lub Mistrzem Morya. Wajrasattva pod koniec każdego rocznego cyklu praktyki wskazuje zatem ludziom ostateczne boskie cele realizacji ich duchowych pragnień i dążeń. Samo dążenie do Miłości czy Światła dążenie do powszechnego Dobra jest zaledwie jakimś pierwszym oznakiem duchowej wiosny, pierwszym przebudzenie. Ludzkie istoty muszą uświadomić sobie głębsze cele w coraz wyższych sferach świadomości wymagającej Obudzenia.

8. Ludzie czasami nie chcą przynależeć do organizacji duchowej zasłaniając się potrzeba wolności, aloe prawdziwą przyczyną tej niechęci są złe skłonności i zboczenia, których nie chcą się pozbyć takie osoby, ażeby móc szczerze należeć do grupy uświęconej. To złe skłonności powodują zniechęcenie, oddalenie, bierność i trzeba odszukać i usunąć przyczynę, alby uleczyć duchowo chorych. Kult Bogini należy do tradycji magicznych i ezoterycznych, często wymaga zachowywania tajemnicy i strzeżenia Misterium. Kto ma plotkarski jęzor już ma w sobie dewiację pokazującą, że nie dorasta jeszcze do misteriów Izydy ani Himavantî, a przecież są to tradycje pochodzące ze wspólnego Matecznika. Jest regułą, że osoby, które mniej się udzielają w zewnętrznym nauczaniu spośród aćarjów, powinni udzielać się dużo i mocno jako szamani i szamanki zabezpieczający linię przekazu i jej ścieżki oraz aktywnych aćarjów w ich bezpiecznej pracy z ludźmi. Trzeba te sprawy uświadamiać praktykującym, a że rok 5111 jest rokiem dharmy, zaś 2009 rokiem mistycznym tym bardziej wskazanym jest aby to orędzie Himavanti dotarło do jak największej liczby ludzi w kraju i na świecie.

Orędzie Noworoczne – 5111 r. Ery Kālî

Śrî Savitar

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *