Numerologia Imienia może mówić o nas więcej niż horoskop

Numerologia imienia pomaga określić predyspozycje, cechy osobowości i talenty, którymi warto kierować się w życiu. Numerolodzy wierzą, że liczby mają ogromną siłę i decydują o dalszych losach każdego z nas. Jak obliczyć numerologię imienia? Liczby mają wpływ na całe nasze życie. Każdy z nas opiera przecież swoją egzystencję o czas czy wartości materialne, a wszystko to sprowadza się do matematyki. Już w starożytności wierzono, że moc liczb wychodzi daleko poza świat namacalny. Wpływają one także na sferę duchową. Wyraża to numerologia imienia, która przewiduje, jak wrodzone cechy mogą decydować o naszych dalszych losach.

Imię nadane tuż po narodzinach ma przeważający wpływ na naszą przyszłość, kształtuje nasz ja, obrazuje naszą indywidualność. Skąd bierze się jego niezwykła moc? Odpowiedź jest prosta – każdemu imieniu towarzyszy określona wibracja, a nawet zespół wibracji. Owa wartość energetyczna tworzy duchowe podłoże, które stanowi fundament naszej ziemskiej egzystencji. Możemy ją obliczyć dzięki numerologii. Niestety, dziś wiele osób stawia tę dziedzinę na równi z wróżeniem. Jednak kto raz przekalkuluje swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia, ten przekona się, że ta wiedza nie kłamie. Moc liczb dostrzegali już Babilończycy, Chaldejczycy, Grecy i Egipcjanie, Persowie, Hindusi, Chińczycy. Cywilizacje, które niegdyś zbudowały fundament współczesnej nauki, te, które znają filozofię nauki i mistykę oraz hermetyzm jako duchową abstarkcję opartą na prawdziwej nauce, takiej jak matematyka czy arytmetyka.

Wibracje literek w postaci energii liczb prostych i wpływów planet oraz węzłów

Ludzkie imię ma znaczący wpływ na wydarzenia oraz los, z jakim przyjdzie się zmierzyć w życiu. Liczba imienia ma o wiele mniejszy związek z charakterem osoby niż liczba przeznaczenia. Wskazuje jednak na emocje wiążące się z całym ludzkim życiem – te, które towarzyszą człowiekowi, ale też stykającym się z nim ludziom. Liczbę tę możemy obliczyć dla dowolnego imienia (pierwszego, drugiego), a nawet dla pseudonimu – lub dla wszystkich razem, jeśli takim zlepkiem najczęściej się posługujemy w kontaktach z innymi ludźmi. Najważniejsze w tej kwestii jest to, by używać imienia, z którym czujemy się dobrze emocjonalnie związany. Akceptowanie i lubienie Imienia bardzo ułatwia człowiekowi życie. Należy również pamiętać, że niektórzy ludzie zmieniają swoje imię czy też pseudonim w ciągu życia. W obecnych czasach coraz częściej posługujemy się nickami (pseudonimami), z którymi często się w znacznym stopniu utożsamiamy. Lepiej wiedzieć jak mogą zmodyfikować nasze zachowanie, skłonności oraz sposób życia.

Na czym polega numerologia Imienia?

Ludzkość od zawsze fascynowały liczby i ich wibracje subtelne. Już od zarania dziejów starali się wyjaśnić świat przy ich pomocy. Uważano, że liczby mają głębsze i magiczne znaczenie poza ich funkcją matematyczną. Zakładali, że ktokolwiek zdoła rozszyfrować to głębsze znaczenie liczb, lepiej zrozumie jego istnienie. Tak powstała numerologia, z której wyłoniła się tak zwana gematria czyli numerologia. Litery mają przypisaną wartość według klucza numerycznego w postaci kolejności liter w alfabecie, co pozwala na wyciąganie wniosków i interpretowanie ich.

Numerologia zakłada, że liczby reprezentują istotę wszystkich rzeczy we Wszechświecie. Matematyk, filozof i hermetyk orficki Pitagoras z Samos podjął tę starą wiedzę i przypisał liczbom cały katalog znaczeń. Doprowadziło to do powstania różnych systemów interpretacji liczb i ich przeznaczenia. Jednym z tych wariantów jest obliczanie numerologii imienia. Jest ona określana na podstawie wszystkich imion i nazwisk, które znajdują się na akcie urodzenia. Ich określenia ma na celu pomóc dowiedzieć się więcej o szansach i wyzwaniach w życiu oraz odkryć talenty. Numerologia mówi również, że zmiana nazwiska, na przykład po zawarciu małżeństwa, może mieć istotny wpływ na dalszy bieg życia. Liczby mówią wiele o życiu wewnętrznym. Ścieżka życia wskazuje możliwą drogę, którą życie może zaoferować, podczas gdy liczba osobista odzwierciedla głęboką osobowość z głębokimi pragnieniami i marzeniami. W rzeczywistości każdy ma w sobie pragnienia, które może sformułować, oraz inne pragnienia ukryte nawet przed nami samymi, które mogą wyjść na powierzchnię dzięki introspekcji.

Nasze imię to słowo, które każdego dnia jest wielokrotnie powtarzane. Gdy to następuje, w przestrzeni powstaje tzw. wibracja imienia – siła wpływająca na nas samych oraz otaczający nas świat. Liczba imienia kreuje emocje, które przez całe życie towarzyszą nam i osobom, z jakimi przecinamy swój los. Numerologia imienia jest zatem czymś w rodzaju scenariusza, według którego będziemy odgrywać swoją życiową rolę. Nie determinuje naszego charakteru, bo za to odpowiada liczba Drogi Życia, wyliczona z daty urodzenia. Stanowi jednak niezwykle istotny element portretu numerologicznego człowieka.

Każda osoba bez trudu może obliczyć numerologię Imienia, a także drugiego imienia, nazwiska, a nawet pseudonimu, którym się posługuje. Ważne, żeby przy sumowaniu podać taką formę imienia i nazwiska, jakiej używamy najczęściej, zgodnie z naszą osobowością. Przykładowo, jeżeli na co dzień posługujesz się imieniem Małgorzata, to z niego powinnaś obliczyć swoją liczbę imienia. Jeżeli jednak skracasz imię do formy Gosia lub Małgosia, powinnaś sprawdzić liczbę dla zdrobnienia. Tak samo postępujesz w sytuacji, gdy większość osób sprowadza twoje imię do pseudonimu: Małgoś, Gosiaczek itp. Liczba imienia stanowi sumę wartości energetycznej liter, więc aby móc ją obliczyć, najpierw trzeba poznać liczbową wibrację każdej pojedynczej samogłoski i spółgłoski

Jak obliczyć liczbę Imienia?

Aby poznać i zrozumieć numerologiczną symbolikę imienia (pierwsze imię, drugie imię i nazwisko), należy najpierw przypisać każdej literze liczbę od 1 do 9:

1 = A, Ą, J, S, Ś

2 = B, K, T

3 = C, Ć, L, Ł, U

4 = P, M, V

5 = P, N, Ń, W

6 = P, O, Ó, X

7 = G, P, Y

8 = H, Q, Z, Ż, Ź

9 = I, R

Numerologia alfabetów odłacińskich imienia uwzględnia jedynie litery łacińskiego alfabetu. Wszystkie litery z “ogonkami”, “kreskami” lub “kropkami”, należy zastąpić odpowiednikiem bez znaku diakrytycznego (na przykład “L” zamiast “Ł”). Końcowy wynik, będący sumą wszystkich wartości energetycznych, sprowadzamy do postaci pojedynczej, sumując obie cyfry składające się na liczbę. Jeżeli obliczenia dały wynik 50, liczba twojego imienia to 5 (5+0=5). Następnie zatem, wedle zasad, należy dodać liczby wszystkich swoich imion, aż pozostanie tylko jedna cyfra. To ona w pełni określa przeznaczenie każdej osoby. Zasady te obowiązują dla wszystkich odłacińskich alfabetów z literami mającymi znaki diakrytyczne w tym, dla niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego…

Oto prosty przykład obliczony z imienia “Malgorzata” jak piszemy bez ogonków (chodzi oczywiście o Małgorzatę, jednak ze względów opisanych wcześniej usuwamy znak diakrytyczny), trzeba sobie pamiętać, że alfabet zajmuje się podstawowym kształtem znaku literowego:

M=4+A=1+L=3+G=7+O=6+R=9+Z=8+A=1+T=2+A=1=42; 4+2=6 mamy zatem 6 z tłem lub podliczbą 42 czyli wibrację 42/6 jak to przyjmuje się w zapisach numerologicznych. Taka 42/6 szóstka z tłem 42 zwykle musi solidnie pracować na swoje utrzymanie lub bardzo dbać o dom i osobę, która pracuje na jej potrzeby – taki los. Zarabianie bywa powiązane z intensywnym związkiem intymno-miłosnym, a pogorszenie relacji intymnych z mężem czy chłopakiem zaraz odbija się na dochodach i możliwościach finansowych – to częste zjawisko u 42/6. Często w indeksie górnym zapisujemy wibracje samogłosek, a w indeksie dolnym wibracje spółgłosek, aby móc je łatwo zliczyć dla obliczania wibracji samogłoskowej związanej ze stanem duszy, oraz wibracji spółgłoskowej imienia dla obliczenia stanu ekspresji zewnętrznej czyli aktywności cielesno-życiowej.

Liczba imienia zdradza cechy, predyspozycje i czekającą nosiciela imienia przyszłość. kwadrat numerologiczny chaldejski pokaże w Imieniu Małgorzata, że zawsze krąży na około i ma trudności z uchwyceniem tego co jest istotne w życiu lub analizowanej sprawie. To źle wróży na stanowiskach, gdzie trzeba badać istotę zagadnienia, i daje ciężkie wpadki, gdy Małgorzata zostaje sędzią albo rozjemcą, albo chirurgiem, bo może łatwo wyciąć nie to co jest istotne, albo skazać nie tego, którego trzeba… Numerologia prosta pokazuje niewielki wycinek z pełnego portretu G-NPS stosowanego przez profesjonalnych numerologów opierających się na głębokiej wiedzy ezoterycznej i hermetycznej, a jednym z punktów jaki rzuca się w oczy, jest generalna niezdolność odróżniania rzeczy i zjawisk duchowych od psychicznych opartych na emocjach. Jest to skutek wibracji Psyche 114 praktycznie tożsamych z Nous 1104, gdzie po mistycznej fazie rozwoju duchowego, Małgorzata wpada zwykle w pustkę lub otchłań, a w końcu w lęki na tematy egzystencjonalne i świat duchowości zaczyna ją zwyczajnie przerastać i przerażać, wymyaka się bowiem emocjonalnemu poznaniu lub osoba myśli, że to co w zasięgu jej doświadczenia emocjonalnego odczuwania, to jest sfera duchowa, a tymczasem jest to sfera jej psychiczmu z duchowością ma niewiele wspólnego, oprócz nieprzekraczalnej dla niej granicy. Osobom z takimi Imionami, dla rozwoju duchowego trzeba dobrać inne, nowe imię, a to stare zapomnieć, chociaż pewne ślady zawsze pozostają po poprzednich personaliach – jako przeszkody w rozwoju. Ilość wibracji 1,2,3 w sumach końcowych pokazuje, że Małgorzata to typ Ja, Ego, należący raczej do fazy przedludzkiej ewolucji związanej z naturą i przyrodą, czyli tym bardziej trudne imię, jeśli osoba chce się zaangażować poważnie na ścieżce głębokiej duchowości czy hermetyzmu. Jeśli Małgorzata uważa, że lepiej się czuje w towarzystwie zwierząt niż ludzi, z relacjami z innymi ludźmi sobie słabo radzi, to niestety, osobę za tym imieniem trzeba najpierw skierować na tak zwany rozwój ku pełni człowieczeństwa czy na warsztaty pracy z waryościami ludzkimi, aby zaczęła w pełni przejawiać najpierw człowieczeństwo, co jest podstawą dla przyszłego duchowego rozwoju pod jednak już innym imieniem, które trzeba będzie wdrożyć… Cykl życiowy średnio upadkowy od 4 do 1 nie ułatwia rozwoju w górę, ale ułatwia wszelkie sposoby zjeżdżania po równi pochyłej w dół, zatem wszelkie upadki i dołki oraz zaangażowania we wszystko to, co jest kierunkiem odwrotnym od podróży duchowej, która zawsze jest ku górze, ku niebiosom. taki Gematrikon 1230 pokazuje też, że Małgorzata czuje się dobrze w relacjach, w których jest podmiotem, także w relacjach bardziej intymnych, ale jeśli są inni ludzie w relacji towarzyskiej, przykładowo, kiedy jedyna koleżanka znajduje sobie chłopaka, relacja się lubi zepsuć, skończyć. Małgorzata nie umie funkcjonować ze swoją koleżanką, kiedy ona jest z kimś kogo pokocha…

Zasady obliczania Imienia stosuje się do Nazwisk, Nazw miejscowości czy regionów (Pomorze, Śląsk) etc. Dla przykładu wibrację nazwiska Kowalski obliczamy następująco:

1) Zliczamy literki: 2 (K) + 6 (O) + 5 (W) + 1 (A) + 3 (L) + 1 (S) + 2 (K) + 9 (I) = 29;
2) Zliczamy pierwszą sumę: 2+9=11; i otrzymujemy wibrację Kowalski jako 29/11 wibracja cięższej karmy albo inaczej jedna z liczb karmicznych o ciekawym chociaż trudniejszym fatum, losie, przeznaczeniu.
3) Zliczamy drugą sumę, chociaż to liczba mistrzowska: 1+1=2. Kowalski upadły, bez duchowości i mistyki, spada na poziom dwójki i ma wrażenie, że zjechał na samo dno egzystencji, bez perspektyw życiowych. Pewnie wielu takich Kowalskich mamy w Polsce, którzy czują się zepchnięci na margines przez okoliczności życia. A tu trzeba odszukać pierwiatski duchowe w swoim życiu.

Kowalski w numerologii prostej, w liczbach zredukowanych zdaje się dobrze wyglądać, ma wibrację 11, mistrzowską, ale z tłem 29 czyli gematryczne 29/11 zatem z pewnego rodzaju ciężarami życiowymi, trudnościami, z rodzajem karmana uważanego za trudny, a czasem męczeński, co zależy jeszcze od daty urodzenia, miejsca urodzenia, imion i podobnych czynników. Dokładniej analizowany portret pokazuje liczbę Psyche – emocjonalnej duszy jako wibrację 101, bez zera będącą 11, ale z zerem w środku dającą doła i rozbicie na dwie fazy jedynkowe z zerowaniem, z rozpadem w środku, a to zawsze zwiastun cięższego okresu, ciężkich przejść emocjonalnych czy psychicznych. Osoba dla tworzenia relacji potrzebuje wznioślejszych motywów, jakiś duchowych aspiracji, wątków subtelnych, dobrze nastrojowych, klimatu mocno słonecznego i pogodnego, inaczej może nie być w stanie kontynuowac relacji, a nawet jej tworzyć, jeśli takie się nie pojawią. Niestety, kiedy osobonazwa Kowalski przychodzi do jakiejś grupy, do jakiegoś towarzystwa czy nawet do nowej roboty – zawsze zachodzi pytanie, kto go tu przysłał i w jakim celu tu przychodzi, jako że liczba Nous 20 – to zwykle oznacza, że osoba jest przez kogoś sterowana albo przez kogoś polecana (bez polecania lub sterowania ciężko prowadzić w tym wypadku jakąś działalność). Często znaczy tutaj po prostu, że żona do roboty wygoniła i dlatego przyszedł, inaczej by nie musiał, ale sa firmy z tajemnicami technologicznymi albo wymagające z jakiś powodów zaufania, i dochowywania tajemnicy i na 20-tki przysyłane przez konkurencję lub inny wywiad lokalny trzeba jednak uważać, bardziej niż na innych. Kowalski może być zatrudniany do specjalnych misji wywiadowczych, bo się z natury nadaje do robienia rozpoznania w zleconym przez kogoś zakresie… A relacje, nawet te mistyczne, często się kończą, upadają, zwykle z takiego powodu, że trzeba na takowe potem pracować. Nie jest łatwo osobonazwie Kowalski utrzymać się na ścieżce rozwoju duchowego, gdyż zwykle co najwyżej przez krótki czas jest w stanie intensywnie nad sobą pracować dla przemiany wewnętrznej – niestety, w nazwisku brakuje odpowiedniego zestawu wibracji dla rozwoju duchowego. Psyche Kowalski jest takiej konstrukcji, że nawet jak działa w branży zbójeckiej, to potrafii do niej dorobić jakiś rodzaj idealizmu, wyższej idei dla której taką profesją będzie się zajmować. Taka natura połowicznej 11-tki, gdyż pełna mistrzowska 11-tka, to ma we wszystkich czterech kolumnach jako sumę końcową liczbę 11-cie, ale o to wcale nie jest tak łatwo.

Numerologia imienia – znaczenia liczb prostych w skrócie

Każda cyfra określa konkretne cechy osobowości, które składają się na predyspozycje, mocne i słabe strony, życiowe szanse i talenty, którymi warto się kierować. Prowadzać życie używamy swojego imienia, więc jego wartość liczbowa jest aktywnym numerem. Niektórzy ludzie używają swojego imienia, niektórzy przyjmują przezwisko nadane im przez członka rodziny lub rówieśnika, a jeszcze inni wybierają pseudonim lub nawet inne imię. Prawdziwą aktywną liczbą jest nadane imię rodowe. Nawet jeśli prawnie zmieniamy swoje imię, głównym aktywnym numerem jest imię rodowe nadawane przez rodziców. Prawnie zmieniona nazwa i wartość liczbowa mają większą moc niż pseudonim. Ale każda nazwa używana do identyfikacji osoby na świecie jest jej numerem aktywnym.

Liczba imienia 1 – Słońce, Helios, Apollon – Jedynka jest słoneczna, jest urodzonym liderem. Cokolwiek robi, zawsze działa. Jednocześnie naprawdę chce być osobistością niezależną. Jest osobą kreatywną i realizuje własne pomysły. Prawdopodobnie dlatego prosperuje jako przedsiębiorca lub freelancer. Czasami jednak zachowanie jedynki odbierane jest jako aroganckie i apodyktyczne. Nie pozwala nikomu stanąć na drodze – nawet sobie. Moc żywiołów jest z osobą o wibracji jeden, co czyni silną, niezależną osobą. Wie dokładnie, czego chce, ma jasno określone cele. Musi jednak uważać, aby nie przytłoczyć innych, nie stać się surowym lub dominującym osobnikiem. Nawet silni ludzie mogą mieć bardzo wrażliwe serca.

Liczba imienia 2 – Księżyc, Selene – Cechuje dwójkę intuicja i współczucie. Ponieważ jest troskliwą i lubi dbać o ludzi, jest absolutnym liderem w związku. Jej naturalna empatia sprawdza się również w świecie pracy – szczególnie jako lekarz, pracownik socjalny czy nauczyciel. Jednak nadal musi pracować nad swoją odpornością i pewnością siebie, ponieważ lubi unikać konfliktów i często wątpi w siebie i swoje możliwości. Cechuje się współczuciem i cierpliwością, wybiera harmonię. Jeśli inni emanują złą energią, to szybko ich zachowanie wytrąca dwójkę z równowagi. Porada: częściej koncentruj się na sobie i staraj się znaleźć potwierdzenie w sobie, zamiast polegać na innych.

Liczba imienia 3 – Jowisz, Zeus – Jeśli chodzi o kreatywność, nikt trójki nie prześcignie. Ma mnóstwo pomysłów i ogromną potrzebę wyrażania siebie w dowolnej formie. Najlepszym sposobem na pozbycie się tej twórczej energii jest bycie artystą – czy to poprzez pisanie, malowanie czy tworzenie muzyki. Jednak w międzyczasie ego trójki może trochę przejąć kontrolę i zniszczyć jej relacje. Spróbuj trójko medytować i regularnie relaksować się, aby oczyścić umysł z egocentrycznych myśli. Będąc trójką jest się czarującym, towarzyskim, a komunikacja to jest pasja, dlatego zawsze jest trójka dobrze przyjmowaną przez innych. Uwielbia uczyć się nowych rzeczy i mieć różne doświadczenia. Czasami bierze na siebie zbyt wiele na raz. Powinna trójka poświęć więcej czasu na zrozumienie rzeczy i ludzi, którzy ją otaczają.

Liczba imienia 4 – Głowa Smoka, Rahu – Jest ambitnym smokiem i każdą małą rzecz zamienia w rywalizację. Lubi wspinać się po drabinie korporacyjnej, więc potrzebuje pracy, w której może wiele osiągnąć. W końcu chce zebrać to, co zasiała: luksusowe, wygodne życie jest na szczycie twoich priorytetów. Ma też wysokie cele w życiu prywatnym: chce założyć szczęśliwą rodzinę i czuć się bezpiecznie. Czasami nieistniejąca równowaga między życiem zawodowym a prywatnym może stanąć czwórce na drodze do równowagi mentalnej. Organizowanie, strukturyzowanie, myślenie analityczne – to najmocniejsze strony czwórkowego smoka. Nic dziwnego, że wszystko zawsze idzie gładko, zwłaszcza zawodowo. Tylko czasami przeszkadza czwórce to w byciu spontanicznym, odpuszczaniu i cieszeniu się życiem. Czasami czwóko podejmij wyzwanie, po prostu nie robiąc planu.

Liczba imienia 5 – Merkury, Hermes – Poczucie humoru jest znakiem rozpoznawczym imiennej piątki. Ponadto jest czarującą osobą i po prostu chce się dobrze bawić, niestety potrafi też nadmiernie uroczyć jak coś chce. Zawodowo lubi się sprawdzać – w marketingu, PR, dziennikarstwie, a nawet w polityce. Po prostu łatwo radzi sobie w kontaktach z ludźmi i zawsze wie, co powiedzieć. Czasem jej lekkomyślna natura i brak odpowiedzialności stają się problemem. Z biegiem lat staje się to coraz łatwiejsze do okiełznania. Przymiotnik “wolny” najlepiej piątkę opisuje. Podróże to wielka pasja piątki. Nigdy nie zostaje zbyt długo w jednym miejscu ani w jednej pracy, bo zawsze potrzebuje nowych wyzwań. Aby nie być ciągle niezadowoloną osobą, staraj się znajdować radość w mniejszych, codziennych rzeczach i ostrożnie oceniaj ryzyko, zanim je podejmiesz.

Liczba imienia 6 – Wenus, Afrodyta – Dla szóstki zawsze na pierwszym miejscu są inni ludzie, nigdy ona sama. Chce pomóc tym, którzy są w niekorzystnej sytuacji, którzy mają mniej od niej. Ten syndrom pomocnika jest szczególnie cenny w zawodach związanych z medycyną i prawem. Dzięki swojej ciepłej, hojnej naturze szóstka przyciąga innych ludzi i zawiera wiele wartościowych przyjaźni. Nie powinna zapomnieć też zadbać o siebie, nie stać zawsze z tyłu. Ma szczególne oko do pięknych rzeczy w życiu. Najprawdopodobniej jest w jakiś sposób duszą artystyczną i trochę mistyczno-magiczną, wenusjańską. Jednak jej zamiłowanie do perfekcjonizmu może szybko pociągnąć szóstkę w dół. Tylko realistyczna ocena z ust przyjaciół może sprowadzić szóstkę z powrotem na ziemię. Kultywowanie życia rodzinnego, misłosnego, dobrej sztuki i odrobiny magii, to przewodnie credo dusz z wibracją wenusjańską.

Liczba imienia 7 – Ogon Smoka, Ketu – Intelekt jest siłą napędową smoczych imion. Siódemka wydaje się istnieć na zupełnie innym poziomie niż wszyscy inni. To prowadzi na różne ścieżki zawodowe – na przykład do prywatnej agencji detektywistycznej lub zostania doradcą czy nawet przewodnikiem duchowym, takim od odprowadzania dusz do światła. Woli pracować samodzielnie i samotnie, na ogół potrzebuje spędzać dużo czasu ze sobą, aby przetworzyć i przemyśleć wszystkie wrażenia. Postarać się jednak może zaplanować trochę czasu dla przyjaciół i rodziny. Bliscy lubią mieć siódemkę w pobliżu i od czasu do czasu muszą czuć się docenione, a siódemka jest raczej powściągliwym i zamkniętym w sobie osobnikiem, dobrze się zna i twardo stąpa po ziemi. To czasami sprawia, że ​​wydaje się niedostępną lub lekceważącą dla innych. Nie bój się siódemko otworzyć i ujawnić więcej o sobie. Ponieważ jesteś tak samo wzbogacającą dla innych, jak oni dla ciebie.

Liczba imienia 8 – Saturn, Kronos – Należy do ludzi czynu i lubi pełnić rolę szefa. Pragnie przede wszystkim jednego: szacunku i uznania ze strony innych (szacunek i uznanie się należy jak się jest ósemką). Docenienie to dla ósemki wielka rzecz, dlatego złości się, gdy nie dostaje tego, na co zasługuje wedle swej natury. Praca na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie szczególnie do ósemki przemawia. Chociaż wkładają dużo wysiłku w relacje, trudno jest ósemkom okazywać uczucia. Pragnienie kontrolowania nie ułatwia ósemce sztuki odpuszczania w życiu. Wola, wytrwałość i ambicja to dominujące cechy ósemki, dlatego jest osobą zdolną do niezwykłych osiągnięć i sukcesów. Ma silną osobowość przywódczą i lubi nadawać ton, czasem podpada liderom, jak próbuje się rządzić. Aby jednak wieść szczęśliwe życie, musi nauczyć się, że nie ustala wszystkich zasad samodzielnie, ale także dopuszcza inne perspektywy, w tym szczególnie do bliskich, małżonków, dzieci etc. Rozpoznanie i akceptacja przeznaczenia jest bardzo istotną lekcją dla rozwoju wewnętrznego u ósemki.

Liczba imienia 9 – Mars, Ares – Marsowa pasja towarzyska czyni dziewiątkę prawdziwym filantropem. Chce ulepszać świat i ma skłonność do myślenia filozoficznego. Jeśli chodzi o karierę, skupia się na tym, by uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich. Nie ma dla dziewiątki znaczenia, czy robi to, prowadząc marketing zrównoważonej firmy, wykonując pracę społeczną czy nawet podróżując do innych krajów jako reporter kryzysowy. Przy wszystkich historiach, z którymi ma do czynienia, czasami może zapomnieć docenić dobre chwile. Ponadto zmaga się z problemem, aby cieszyć się tym, co ma i nie myśleć o wszystkim złym na świecie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Zadaniem dusz marsowych, dziewiątkowych jest osiąganie zwycięstw, ale nie za wszelką cenę, tylko odpowiednio aranżując bieg wydarzeń.

Mamy wiele ciekawych liczb, jak chociażby liczby doskonałe zwane także magicznymi, a to są liczby 6, 28 oraz 496, z tych jakie najczęściej spotykamy. Jedna z szóstek, złożona z tłem 15/6 uważana jest za mroczną lub fatalną, dającą schody w dół, łatwość upadku, zdeprawowania etc. Mistrzowska Dziesiątka pitagorejska, to właśnie liczba 10 z tłem 28, czyli 28/10, zwykle rozpatrywana jako 28 oraz 10 czyli dziesiątka, a nie jedynka. Wibrację 496/19/10 spotykamy raczej w liczbach Nous czyli jakościach duchowych imienia czy nazwiska człowieka. Liczba 17/8 to ósemka o kiepskiej jakości, tak zwana demoniczna ósemka, uwielbiana przez satanistów, podobnie jak wibracja 15/6 dla magii czarnoksięskiej. Ściąga tak zwaną opiekę demonów, które potem w zamian za pomoc i wsparcie chwytają duszę w swoje sidła i czynią z osoby zwierzę niewolnicze, astralnego nosiciela dla demonów lub swoich dybuków. Podobnie działa fatalistcyzna piątka czyli wibracja 23 sumowana do cyfry 5, czyli 23/5, ale najpaskudniejsza jest 17/8, a najłagodniejsza zwykle 23/5, chociaż to także inne jakości wibracyjne. Z Saturna mamy silne fatum 17/8, co daje nieprzyjemną dla pracowników szefową albo niezdolność do tworzenia związków inaczej niż związanych z pracą lub działalnością biznesową, a to fatum którego zwykle nie można ominąć, z Wenus mamy coś około magicznej sztuki księżycowej 15/6, a z Merkurego hermetyczne 23/5, które częściej w praktyce jest po prostu zamknięte bo autystyczne niźli hermetyczne. O mistycznych liczbach mistrzowskich jak 29/11 napisano już wiele w kontekście różnych trudności życiowych i zmaganiach jakie osoby z takimi imionami lub nazwiskami albo liczbami imiennymi muszą się zmagać. Mistyka tutaj przychodzi czasem także przez klasyczne męczeństwo w jakiś sposób umęczonej dla otwarcia duchowego osoby ludzkiej.

Ósemka z liczby 17 często ma dużo ciekawych kontaktów towarzyskich z innymi ludźmi, ale zwykle nie ma bliskich relacji, i często jest to utrwalone od dziecka tak bardzo, że nawet nie rozumie, że są sfery inne niż jakaś działalność czy praca i relacje związane z pracą. Konstrukcja imienia Olga jest taka, że proces upadkowy, drogę ku przepaści lub zjazd w dół po równi pochyłej często bierze za ścieżkę rozwoju duchowego, a o drodze prawdziwie duchowej, ku górze, ku niebiosom, nie jest w stanie pomyśleć – to takie właśnie demoniczne zafiksowanie z typowymi błędami pseudorozwojowców na wibracji 17-cie (w rozwoju duchowym zjeżdżalnie w dół, w tym różnego rodzaju satanizmy i szkoły z poważnymi błędami czy defektami jak integracja cieni i medytacje z ciemnością lub demonami, nie są polecane nawet jako okazjonalna rozrywka). Mogłoby być gorzej, gdyby w każdej kolumnie portretu była wibracja demoniczna 17/8 jako suma. Wibracja 17 lubi tak działać, że im bardziej osoba z taką wibracją uważa się za kogoś ważnego na szczeblu duchowym, mistycznym czy ezoterycznym, tym bardziej manifestowanie jakiejś unikalności i indywidualności, nawet odmiennego własnego poglądu w jakiejś kwestii, powoduje odkładanie się ciemnego ogona karmicznego, który z czasem staje się tak wielki i tak ciężki, że ciężko z nim żyć. Osoba z takimi wibracjami w imionach lub nazwisku, sprawy duchowe i ezoteryczne często traktuje jak zwykły zawód lub rodzaj świadczonej usługi, a samo takie podejście jest już dla rozwoju wewnętrznego wysoce szkodliwe i przynosi staczanie się w dół, aż wpadnie w ciemny mrok.

Olga z dwiema wibracjami demonicznymi 17/8 relacje ma płytkie, zwykle tylko związane z pracą

Kabalistycznie, liczba 26/8 czyli ósemka z tłem 26 uważana jest za liczbę boską, za tą dającą boską opiekę wszechświata, wsparcie opatrzności i wszystkich sił duchowych, gdyż wibracja sumy 26 towarzyszy Imieniu Boga w Biblii, jest to wibracja Boga, JHWH, pisanego w oryginale, po hebrajsku. Zatem imiona o liczbie 26 z sumowania mają pokrewieństwo z liczbą 26, która posiada pewne cechy unikalności, jest bowiem jedyną liczbą naturalną, która jest otoczona przez dwie sąsiednie liczby naturalne będące z jednej strony kwadratem, a z drugiej sześcianem innych liczb naturalnych. Liczba 25 to kwadrat z 5, a liczba 27 to sześcian z liczby 3, zaś potęgi liczb węzłowych w numeologii zwykle mają spotęgowane cechy swoich podstaw jako fundament osobowości lub karmana, odpowiednio w imionach i nazwiskach. Nie znaleziono jak dotąd innej takiej szczególnej liczby jak 26, a zarówno liczba 5 jak i liczba 3 są dla podniesienia nastroju liczbami pierwszymi. Liczba 26 wymaga dla dobrego funkcjonowania odpowiedniej wibracji przyjaciół lub bliskich z którymi będzie dobrze współpracować. Same liczby pierwsze zwane w astrologii węzłowymi także muszą być jako wyniki sumowania traktowane i interpretowane z pewną starannością, z uwagi na to, że zawsze stanowią jakieś centrum czegoś szczególnego w życiu i działalności jaką prowadzą. Zajmując się numerologią, należy jak najwięcej nauczyć się o liczbach i ich naturze, ale o tym są warsztaty numerologii ezoterycznej na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

Opracowanie na podstawie wykładów ezoterycznych Śri Lalita-Mohan G.K. z zakresu numerologii i astromagii

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *