Papież Benedykt XVI skazany na 25 lat pozbawienia wolności

Międzynarodowy Trybunał d/s Zbrodni Kościoła i Państwa

Międzynarodowy Trybunał d/s Zbrodni Kościoła i Państwa działa w 15 krajach, jest legalnie powołanym Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości o charakterze karnym, powstał na bazie prawa anglosaskiego, gdzie każda grupa sędziów i obywateli ma prawo powołać trybunał do ścigania szczególnie odrażających zbrodni. Pracujemy nad powołaniem oddziału w Polsce. Nie jest to jakiś “fake”, tylko legalna, umocowana prawnie organizacja międzynarodowa zajmująca się ściganiem zbrodni przeciwko ludzkości. Może karać poszczególne osoby fizyczne. Kościelni ludobójcy i pedofile chcieliby zrobić z takiego Trybunału fake i przemilczeć legalne wyroki Trybunału, to inna podła sprawka katolickich brzydali, ludobójców i pedofilów. Siedzibą Trybunału jest Bruksela, posiada oddziały w 15 państwach, w tym we Włoszech. 

Jakoś w krajowej prasie III RP zwanej Polską na razie o tym cicho a tu takie rzeczy się dzieją….
W dniu 25.02.2013 Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Kościoła i Państwa wydał wyrok skazujący Elżbietę Windsor królową Anglii, głowę kościoła katolickiego Josepha Ratzingera (i poniekąd sam kościół katolicki jako organizację) oraz Stephen-a Harper-a – premiera Kanady na 25 lat bezwarunkowego pozbawienia wolności oraz na konfiskatę dóbr… W przypadku papieża konfiskata ma dotyczyć dóbr Watykanu, dlatego papież musial ustąpić, gdyż wiedział o spodziewanym wyroku karnym… Wyrok uprawomocni się 4 marca 2013 roku, stąd abdykacja w trybie nagłym z dniem 28 luty 2013, przed uprawomocnieniem się wyroku karnego. Jest to wyrok na mocy orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Brukseli nr. 022513-001. Kwestia jak najbardziej do sprawdzenia, przy czym osoby posługujące się językiem angielskim będą miały znacznie łatwiej… Wypowiedź biskupa Pieronka z połowy lutego 2013, że papież i kościół katolicki mają poważniejsze problemy niż pedofilia, wydaje się teraz całkiem zrozumiała. 

To wszystko tłumaczy szybką abdykację papieża Józefa Ratzingera aka Benedykt XVI i jeszcze szybciej organizowane konklawe… Osobom, które o prawnych problemach Watykanu nigdy nie słyszały dodamy, że zaczęły się one z dniem 14.02.2011 w momencie złożenia doniesienia przez doktorów prawa Christian-a Sailer, Gert-Joachim-a Hetzel i prof. Luis Moreno Ocampo o popełnieniu przestępstwa przez dr Josepha Ratzingera, Papieża Kościoła Rzymsko-Katolickiego z powodu popełnienia zbrodni przeciw ludzkości, zgodnie z art.7 Statutu MTK… 59 stronicowy dokument wylicza wszelkie zbrodnie kościoła rzymsko-katolickiego, które nie były sądzone dotąd tylko dlatego, że wyszły one z instytucji, na której czele stoją “najwięksi dygnitarze”, którzy wydają się stać ponad wszelkimi czynami karalnymi. Tradycyjna służalczość wobec dostojników Kościoła katolickiego zabiła wszelkie poczucie praworządności. 

W dokumencie opisano trzy przestępstwa przeciwko ludzkości, za które dr Joseph Ratzinger, jako były kardynał, a obecnie papież jest odpowiedzialny karnie i ścigany dożywotnio, bez przedawnienia z mocy Prawa Międzynarodowego. 

1. Utrzymywanie i kierowanie ogólnoświatowym totalitarnym, przymusowym reżimem, który uciska swoich członków za pomocą gróźb budzących strach i szkodzących zdrowiu. 

2. Utrzymywanie siejącego śmierć zakazu używania prezerwatyw także wtedy, kiedy istnieje zagrożenie zakażeniem HIV/AIDS.

3. Utworzenie i utrzymywanie ogólnoświatowego systemu tuszowania i ułatwiania przestępstw seksualnych przez księży katolickich, co jest pożywką dla coraz to nowych przestępstw. 

4. Odpowiedzialność za ludobójstwo indiańskich, niechrześcijańskich dzieci w Kanadzie. 

Jak ktoś chce bardziej zgłębić temat załączamy link do obszerniejszego streszczenia powyższego dokumentu na stronie Trybunału. Jeżeli chodzi o decyzję z 25 lutego 2013 to źródło, można tam też znaleźć link nawet do filmu na YT (angielski) i zdjęcia wydanego wyroku… Znającym angielski zamieszczamy orzeczenie z Brukseli a osobom nie posługującym się angielskim streszczamy z grubsza co postanowił sąd… 

Ryc. Papież Benedykt XVI skazany przez Trybunał Karny na 25 lat więzienia

25 lat więzienia: Wyrok karny na papieża Benedykta XVI

Oto oryginalna treść informacji Trybunału ITCCS z Brukseli: 

Pope Benedict will go to jail for twenty five years for his role in Crimes against Humanity, and Vatican wealth and property is to be seized, according to today’s historic verdict of the International Common Law Court of Justice. 

(Papież Benedykt zostaje skazany na 25 lat pozbawienia wolności za rolę jaką odegrał w zbrodniach przeciwko ludzkości a dobra materialne Watykanu zostaną zajęte przez komornika sądowego)

The verdict read in part, (orzeczenie przysięgłych)

“We the Citizen Jury find that the Defendants in this case are guilty of the two indictments, that is, they are guilty of committing or aiding and abetting Crimes against Humanity, and of being part of an ongoing Criminal Conspiracy”

(My przysięgli uznajemy oskarżonych winnych zarzucanych im czynów tj. ludobójstwa i bycia stroną w zmowie o charakterze kryminalnym) 

The Jury ruled that each Defendant receive a mandatory twenty five year prison sentence without parole, and have all their personal assets seized.

(Sąd orzeka wyrok 25 lat bezwarunkowego pozbawienia wolności i konfiskatę wszelkich osobistych dóbr)

The Court went on to declare in its Order No. 022513-001, 

(nr orzeczenia sądowego No. 022513-001) “The Defendants are ordered to surrender themselves voluntarily to Peace Officers and Agents authorized by this COURT, having been found Guilty as charged.

(Sąd nakazuje oskarżonym oddać się dobrowolnie w ręce wymiaru sprawiedliwości jako że zostali uznani winnymi)

“The Defendants have seven days from the issuing of this ORDER, until March 4, 2103, to comply. After March 4, 2013, an International Arrest Warrant will be issued against these Defendants”.

(Oskarżeni mają czas 7 dni tj. do 4 marca 2013 roku na dobrowolne stawienie się przed wymiarem sprawiedliwości inaczej zostanie wydany międzynarodowy nakaz aresztowania)

The guilty parties include Elizabeth Windsor, Queen of England, Stephen Harper, Prime Minister of Canada, and the head officers of the Catholic, Anglican and United Church of Canada. (A complete copy of the Verdict, the Court Order and a list of the Defendants is enclosed on the accompanying you tube link).

(Osoby uznane za winne to królowa anglii, premier kanady i czołowi przedstawiciele kościołów katolickiego, anglikańskiego i zjednoczonego kościoła kanady… kompletny wyrok i lista osób których on dotyczy w linku na YT)

The guilty verdict followed nearly a month of deliberations by more than thirty sworn Citizen Jurors of the 150 case exhibits produced by Court Prosecutors.

(Wyrok wydany został po miesięcznej naradzie ponad 30 przysięgłych rozpatrujących 150 zgłoszonych przypadków)

These exhibits detailed irrefutable proof of a massive criminal conspiracy by the Defendants’ institutions to commit and conceal Genocide on generations of children in so-called Indian residential schools across Canada.

(Rozpatrywane przypadki stanowią niezbity dowód działalności przestępczej prowadzonej przez oskarżonych i popełnienia przez nich ludobójstwa na dzieciach w szkołach na terenie całej Kanady )

None of the Defendants challenged or disputed a Public Summons issued to them last September; nor did they deny the charges made against them, or offer counter evidence to the Court.

(Żaden z oskarżonych nie podjął swojej obrony ani nie odrzucił żadnego z oskarżeń ich dotyczących i przedstawionych im we wniosku publicznym z września 2012 roku, nie zostały też przedstawione żadne inne dowody w sprawie)

“Their silence told me a lot. Why wouldn’t innocent people defend their own reputation when accused of such horrible things?” commented one Juror, based in England.

(Słowa jednego z przysięgłych: ich milczenie mówi samo za siebie… dlaczego niewinna osoba nie miałaby bronić siebie i swojej reputacji w momencie kiedy jest oskarżana o tak straszne zbrodnie?)

“These crimes were aimed at children, and were a cold and calculated plan to wipe out Indians who weren’t Christians. And the defendants clearly are still covering up this crime. So we felt we had to do more than slap their wrist. The whole reign of terror by state-backed churches that are above the law has to end, because children still suffer from it”.

(Zbrodnie te były wymierzone w dzieci i były chłodno realizowanym planem pozbycia się dzieci wyznających religię inną niż chrześcijańska… chodzi o potomków indian i Eskimosów zamieszkujących dzisiejszą kanadę… sami oskarżeni wciąż podejmują działania w celu zatuszowania tych zbrodni więc uznaliśmy, że musimy zrobić więcej niż tylko “dać oskarżonym po łapach”…..chyba tak można to przetłumaczyć (brakuje zwrotu polskiego). Rządy terroru instytucji kościelnych wspieranych przez instytucje państwowe i będących przez to ponad prawem muszą się skończyć, bo głównymi tego ofiarami są dzieci)

The Court’s judgement declares the wealth and property of the churches responsible for the Canadian genocide to be forfeited and placed under public ownership, as reparations for the families of the more than 50,000 children who died in the residential schools.

(Sąd orzeka także że wszelkie dobra należące do kościołów zamieszanych w ludobójstwo dzieci zostaną przejęte i oddane jako odszkodowania rodzinom ponad 50.000 dzieci, które zginęły w szkołach z internatem, których dotyczy sprawa) 

To enforce its sentence, the Court has empowered citizens in Canada, the United States, England, Italy and a dozen other nations to act as its legal agents armed with warrants, and peacefully occupy and seize properties of the Roman Catholic, Anglican and United Church of Canada, which are the main agents in the deaths of these children. 

(Sąd daje także prawo obywatelom Kanady, USA, Anglii, Włoch i innych krajów wymienionych dokładnie w werdykcie sądowym do zajmowania mienia kościołow odpowiedzialnych za dzieciobójstwo)  

“The verdict of the Court is clearly that these criminal church bodies are to be legally and practically disestablished, and their stolen wealth reclaimed by the people. Justice has finally begun to be be served. The dead can now rest more easily.”

(Werdykt sądu stanowi jasno, że winne zbrodniom kościoły zostaną zgodnie z prawem rozwiązane a zagrabione przez nich bogactwa zostaną zwrócone ludziom… sprawiedliwości ww końcu stanie sie zadość)

Court officers are delivering the Order to all the Defendants this week, including to the Canadian Prime Minister, the Queen of England and to Joseph Ratzinger, the retiring Pope Benedict who is avoiding arrest within the Vatican after suddenly resigning two weeks ago.

(Administracja sądowa dostarczy zasądzone wyroki wszystkim oskarżonym w ciągu tygodnia od zapadnięcia wyroku… włączając w to królową… kanadyjskiego premiera…i papieża, którego nagła abdykacja nie uchroni przed sprawiedliwością) 

The citizens’ arrests of these and other Defendants will commence on March 4 if they do not surrender themselves and their assets, as per the Court Order. 

(Jeżeli oskarżeni nie stawią się do 4 marca 2013 roku dobrowolnie celem odbycia kary zostanie wydany nakaz aresztowania)

These actions will be filmed and posted at here in the coming week, along with further updates from the Court and its Citizen Agents. 

(Wszystkie akcje związane z tym tematem będą filmowane i zamieszczane na bieżąco)

Issued by the Central Office,

The International Tribunal into Crimes of Church and State

(Siedziba centralna Międzynarodowego Trybunału d/s Zbrodni Kościoła i Państwa)

25 February, 2013Brussels

~~~ Chwieje się Babilon chwieje, lada dzień upadnie… 

Międzynarodowy Trybunał d/s Zbrodni Kościoła i Państwa

Międzynarodowy Trybunał d/s Zbrodni Kościoła i Państwa działa w 15 krajach, jest legalnie powołanym Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości o charakterze karnym, powstał na bazie prawa anglosaskiego, gdzie każda grupa sędziów i obywateli ma prawo powołać trybunał do ścigania szczególnie odrażających zbrodni. Pracujemy nad powołaniem oddziału w Polsce. Nie jest to jakiś “fake”, tylko legalna, umocowana prawnie organizacja międzynarodowa zajmująca się ściganiem zbrodni przeciwko ludzkości. Może karać poszczególne osoby fizyczne. Kościelni ludobójcy i pedofile chcieliby zrobić z takiego Trybunału fake i przemilczeć legalne wyroki Trybunału, to inna podła sprawka katolickich brzydali, ludobójców i pedofilów. Siedzibą Trybunału jest Bruksela, posiada oddziały w 15 państwach, w tym we Włoszech. I dlatego z początkiem lutego 2013 roku totalitarny zbój Bendykt XVI Józef Ratzinger ogłosił swoją abdykację, a w w dniu 23 lutego 2013 zbój Benedykt XVI zwany także papieżem osobiście prosił o wstawiennictwo Prezydenta Włoch, żeby dostać we Włoszech immunitet przed wyrokiem Trybunału. I zamknął się w castel Gandolfo w dniu 28 lutego 2013, gdyż włoski oddział Trybunału z siedzibą w Rzymie przygotował procedurę obywatelskiego aresztowania tego zbrodniarza i dostarczenia go do więzienia celem poddania surowej karze 25 lat pozbawienia wolności. 

LINKI: 

Wszystkie oficjalne informacje sądowe o wyroku na papieża są tutaj: 

http://itccs.org

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *