Patryk Geryl i oszustwo końca świata w grudniu 2012

Patryk Geryl jest belgijskim astronomem-amatorem i pisarzem. Na swej oficjalnej stronie twierdzi, że napisał dziewięć książek, z których każda jest bestsellerem.1

Twierdzenia Geryla
Geryl twierdzi że:

W roku 2012 Ziemię czeka wielka katastrofa: jej pole magnetyczne momentalnie się odwróci. Fenomenalne trzęsienia ziemi i fale tsunami zniszczą naszą cywlizację. Europa i Ameryka północna przesuną się tysiące kilometrów na północ i skończą w klimacie polarnym. Prawie cała populacja Ziemi zniknie w tych apokaliptycznych wydarzeniach.2
Przyczyna tego ogromnego zniszczenia?

Oczekiwane jest pojawienie się ogromnej plamy słonecznej na słońcu w 2012 roku…gdy się pojawi… ogromny, olbrzymi, gigantyczny rozbłysk słoneczny wystrzeli w ku Ziemi i zniszczy naszą cywilizację.3

Kodeks Drezdeński

Geryl wraz ze swym współautorem Ratinckiem twierdzą, że byli wstanie odczytać i odcyfrować części Kodeksu Drezdeńskiego4 i odkryli, że starożytni Egipcjanie oraz starożytni Majowie byli potomkami Atlantydów. Jeśli to twierdzenie coś przypomina to powinno. Zostało oryginalnie zaproponowane w pseudo-archeologicznej książce Atlantyda: Przedpotopowy Świat autorstwa Ignatiusa Donelly.5

Wybuch Słoneczny a Przesunięcie Biegunów

Na tej podstawie Geryl i Ratinck doszli do wniosku, że w 2012 roku, pomiędzy 19 a 21 grudnia dojdzie do ogromnego wybuchu słonecznego, który osiągnie Ziemię w ciągu kilku godzin; że Ziemia będzie otoczona przez chmurę plazmową; że chmura plazmowa będzie miała pole magnetyczne inaczej zorientowane niż Ziemia i że w efekcie jądro Ziemi zostanie odchylone przez pole magnetyczne, obracając się pod skorupą ziemską, aż osiągnie przeciwną orientację. Jednakże, ponieważ obrót jądra i skorupy będzie następował w przeciwnym kierunku, wydarzą się ogromne trzęsienia ziemi i inne zjawiska.

Teorię odwołuje do swych własnych badań i kalkulacji oraz przepowiedni, które miały być zapowiedziane przez Majów i starożytnych Egipcjan. Te przepowiednie nie są potwierdzone ani przez badaczy Majów, ani przez Egiptologów.

“Pomyłka jest wykluczona”

Zapytany o to co się stanie, jeśli grudzień 2012 minie bez trzęsień ziemi i tsunami ze swych przepowiedni, Geryl zamilkł.

“Nie rozważam w ogóle takiej możliwości” – powiedział. “[Moje prognozy] są tak spektakularne, że nie mogą być nietrafne.”6
Problemy z pomysłami Geryla
Dla ludzi znających astronomię idea Patryka Geryla jest śmieszna. Geryl zdaje się nigdy nie wyjaśnił skąd jest w stanie przewidzieć ten “słoneczny rozbłysk”7 lata wcześniej, choć astrofizycy nie są w stanie tego uczynić, albo skąd wie, że pole magnetyczne jego wyimaginowanego obłoku plazmowego będzie przeciwne ziemskiemu. Kiedy zapyta się go o te sprawy, odsyła ludzi do swoich książek.

Nie wystarczająco masywne

Aby zadziałać na ziemię siłą, która spowoduje odwrócenie części ziemi na drugą stronę, należało by użyć tyle energii, ile potrzeba do zatrzymania jej i spowodowania obrotu w przeciwną stronę. Kiedy mówimy o jądrze ziemi, mówimy o ogromnej, kręcącej się masie. Jądro ziemi jest podzielone na dwie części, stałe żelazne jądro, które ma wielkość porównywalną do księżyca, oraz płynne zewnętrzne jądro będące wielkości marsa. Wewnętrzne jądro obraca się wraz z ziemią, jest tylko lekko niezsynchronizowane z całą resztą planety.8

Geryl twierdzi, że masywny koronalny wyrzut masy spowoduje fizyczne wywrócenie się jądra. Załóżmy, że ma na myśli wewnętrzne, stałe jądro, które ma rozmiar księżyca.[7] Aby wywrócić jądro jak twierdzi Geryl, koronalny wyrzut masy (CME – od angielskiego coronal mass ejection) musiałby być masywniejszy niż jądro.

Jest to prawdą z tego samego powodu, dla którego astronauci pracujący na Hubble’u musieli mieć stopy przymocowane do mechanicznego wysięgnika wahadłowca. Ponieważ jeśli próbujesz przekręcić śrubkę w kosmosie, kończy się to tym, że to twoje ciało obraca się wokół śrubki, a nie śrubka wykręca się na zewnątrz. Na ziemi lub wewnątrz promu jesteś o coś oparty. W kosmosie, gdzie nie ma się o co oprzeć i żadna grawitacja nie trzyma cię na ziemi, po prostu się obracasz. Gerylowy CME wywracający jądro jest w tej samej sytuacji. Dla każdego działania musi być równe przeciwdziałanie. Przyjmując, że jądro się nie obraca i przyjmując, że jest jakiś realistyczny sposób, żeby zetknąć ze sobą obie masy w celu wywrócenia jądra o 180 stopni, masa CME musiałaby być równa masie jądra i obrócić się 180 stopni w przeciwnym kierunku.

Jeśli CME byłby mniej masywny od jądra, musiał by zrobić obrót większy niż o 180 stopni. Coś o połowę mniejsze od jądra musiałoby dokonać pełnego obrotu etc.

Więc o jakiej masie mówimy? Objętość księżyca wynosi 21,9 miliarda kilometrów sześciennych. To jest 21,900,000,000 km3 lub 2.19×1010 km3. W 1 kilometrze sześciennym mieści się 1015 cm3 czyli 2.19×1025 cm3 w stałym jądrze. Żelazo ma gęstość 7.874 g/cm3 więc masa jądra ziemskiego wynosi 2.19x1025x7.874 czyli 1.724×1026 gram. Z drugiej strony przeciętna masa CME to 1.6×1015 gram czyli około 1011 (czyli 100 miliardów) razy mniejsza.

Nie ma szans, żeby CME mógł być wystarczająco masywny aby obrócić jądro.

Za mało magnetyczny

Dodatkowo oprócz problemu z masą mamy także problem ze sprzężeniem dwóch mas ze sobą. Geryl twierdzi, że pole magnetyczne CME popchnie jądro poprzez działanie na pole magnetyczne jądra. To twierdzenie jest także chybione.

Przyjmijmy, że stałe jądro jest namagnetyzowane (nie jest, ale odłóżmy to na razie na bok). Twierdzenie Geryla wymaga tego, aby pole magnetyczne było wystarczająco silne do przechwycenia tej wirującej masy i wywrócenia jej do góry nogami. Aby to się mogło stać, natężenie pola magnetycznego CME musiałoby być znacznie większe od natężenia pola magnetycznego Ziemi.

Natężenie pola magnetycznego podlega prawu odwrotnych kwadratów. Jeśli podwoisz odległość, natężenie pola zmniejszy się do jednej czwartej. Aby pokonać pole magnetyczne ziemi, pole magnetyczne generowane przez CME musiałoby być silniejsze od pola ziemi. Jest to w istocie nietrudne do zrobienia lokalnie, w jakimś konkretnym miejscu. Natężenie powierzchni Ziemi waha się w granicach mniejszych niż 30 mikrotesli (0.3 Gausa) na obszarach włączających większość Ameryki Południowej i Południowej Afryki do ponad 60 mikrotesli (0.6 Gausa) wokół biegunów magnetycznych w północnej Kanadzie i na południe od Australii oraz w części Syberii. Dowolna sztabka magnesu przyciągnie igłę kompasu, przeważając nad polem magnetycznym Ziemi w odległości kilkunastu centymetrów od magnesu. Jednakże CME jest wielkim, rozproszonym obiektem, a jego pole magnetyczne musiałoby być znacznie większe od ziemskiego, aby zadziałać na jądro.

Nawet gdyby wziąć drugą ziemię i (ignorując grawitację) ustawić ją koło naszej Ziemi i spróbować magnetycznie wywrócić, nie dałoby się tego uczynić. Jeśli wziąć drugą ziemię z polem magnetycznym setki razy mocniejszym od naszego, wciąż nie da się tego osiągnąć. Potrzeba znacznie masywniejszego obiektu ze znacznie silniejszym polem magnetycznym aby przezwyciężyć ziemskie pole magnetyczne i stabilność jaką Ziemia uzyskuje przez swój ruch obrotowy.

Więc aby wywrócić jądro, CME musiałby być intensywnie magnetyczny i wielokrotnie masywniejszy od samej Ziemi, nie mówiąc już o jądrze ziemskim. CME nie jest ani wystarczająco masywny ani wystarczająco magnetyczny by spowodować ten efekt.

Nie da się schować

Załóżmy, że mylimy się w naszej analizie powyżej. Geryl proponuje, aby jego grupa otrzymała miliard dolarów by zbudować wielki schron w górach Sierra Nevada w Hiszpanii. Problem w tym, że jeśli on ma rację, nie będzie gdzie się schować.

Ostrzeżenie: MATEMATYKA!

Ilość energii potrzebnej do wywrócenia jądra jest ogromna. Energia kinetyczna ruchu obrotowego jest wyrażona równaniem[12]:

gdzie I jest momentem bezwładności a w jest prędkością kątową. Moment Bezwładności stałej obracającej się kuli jest przybliżony przez równanie [11][10] :

gdzie m jest masą a r jest promieniem kuli. Przyjmiemy, że promień jądra ma wielkość promienia księżyca, czyli około 1,737 km (1.737×106 metrów). Podstawiając to do równania Momentu Bezwładności[2], otrzymujemy następujące równanie I:

Podstawiając to do równania energii kinetycznej[1], otrzymujemy

Prędkość kątową mierzy się w radianach na sekundę [9]. Ziemia obraca się raz na dzień. Wynosi to 0.000072722052166 radianów/sekundę lub 7.27×10-5 radianów na sekundę. Daje nam to:

Koniec matematyki

Mamy więc wynik – to całkiem duża cyfra. Zapiszmy ją całą: 54,983,900,000,000,000,000,000,000 dżuli. Dla porównania 1 megatonowa bomba ma energię 4.18×1015 dżuli. Ilość energii kinetycznej zgromadzonej w obracającym się jądrze wynosi około 1.316×1011 lub 13,160,000,000 megaton. Pamiętajmy, że ta cyfra jest połową energii potrzebnej do wywrócenia jądra. Ta ilość energii nie wytworzy trzęsień ziemi ani fal pływowych, ona stopi całą planetę.

Dzięki Bogu Geryl się myli.

Kolejna przyczyna dla której się to nie może zdarzyć

Pomysły Geryla opierają się na rozpowszechnionym błędnym poglądzie, że pole magnetyczne Ziemi jest tworzone w stałym jądrze. Tak nie jest, ponieważ stałe żelazne jądro jest zbyt gorące by wytworzyć pole magnetyczne. Pole magnetyczne jest w istocie tworzone w zewnętrznym płynnym jądrze poprzez ruch prądów płynnego metalu. Dokładny mechanizm tych prądów nie został zbadany i istnieje wiele różnych teorii jak te prądy zasilające pole magnetyczne są generowane.

Tak więc, nawet jeśli wszystkie powyższe przeszkody zostałyby pokonane, to w stałym jądrze nie ma pola magnetycznego, którego mógłby się uchwycić “Gigantyczny słoneczny rozbłysk”.

Wniosek
Pomysły Patryka Geryla nie są teoriami naukowymi. Oddaje się on pseudonauce (szczególnie pseudo-astronomii i pseudo-archeologii) i jego wnioski są nieprawdziwe. Wykazaliśmy, że mechanizm, o którym twierdzi iż może fizycznie wywrócić jądro ziemskie jest niemożliwy oraz że jego rzeczone skutki (trzęsienia ziemi, tsunami, etc.) są nieprawidłowe.

Przypisy

 1. About Patrick [4]
 2. The Orion Prophecy (2001), Patryk Geryl i Gino Ratinck[5]
 3. Ten cytat pochodzi z odcinka show “Bullshit!” Penn’a i Teller’a [6]
 4. Kodeks Drezdeński (znany także jako Codex Dresdensis) jest księgą Majów prekolumbijskich Yucatecan Maya z Chichén Itzá[1] pochodzącą z jedenastego lub dwunastego wieku. Uważa się, że kodeks Majów jest kopią oryginalnego tekstu napisanego około trzysta lub czterysta lat wcześniej. [8] Historycy twierdzą, że jest to najstarsza znana księga napisana w Amerykach.
 5. Ignatius Donnelly (1831-1901), był prawnikiem, rolnikiem, politykiem i autorem. Dziś jest najbardziej znany ze swej książki w temacie Atlantydy, Atlantyda, Przedpotopowy Świat [3]. Książka ta nie ma obecnie praw autorskich i można ją przeczytać online.
 6. Zobacz Will the World End in 2012? w abcnews.go.com[2]
 7. Ma w istocie na myśli “Koronalny Wyrzut Masy (Coronal Mass Ejection)” lub “CME”
 8. Różnica pomiędzy obrotem jądra i obrotem ziemi wynosi jeden obrót na 120 lat. [7]

Bibliografia

 1. Aveni, Anthony F. 2000. Empires of Time. Tauris Parke Paperbacks. ISBN 1-8606460-2-6
 2. Brouwer, Christine. 2008. Will the World End in 2012? abcnews.go.com http://abcnews.go.com/International/story?id=5301284&page=1
 3. Donnelly, Ignatious. 1882. Atlantis: The Antedeluvian World
 4. Geryl, Patrick. 2008 About Patrick howtosurvive2012.com http://www.howtosurvive2012.com/htm_night/home.htm
 5. Geryl, Patrick. 2002. The Orion Prophecy Adventures Unlimited Press. ISBN-13: 978-0932813916
 6. Geryl, Patrick. 2009. As stated on “Bullshit!”, Showtime! Networks.
 7. Preuss, Paul. 2003. The truth about Earth’s core? Lawrence Berkeley Laboratories. http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/Phys-earth-core.html
 8. Ruggles, Clive L.N., Ancient Astronomy, ABC-CLIO, 2005, ISBN 1-8510947-7-6
 9. Wikipedia. 2009. Angular Velocity wikipedia.org http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_velocity
 10. Wikipedia. 2009. List of Moments of Inertia wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_moments_of_inertia
 11. Wikipedia. 2009. Moment of Inertia wikipedia.org http://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia
 12. Wikipedia. 2009. Rotational Energy wikipedia.org http://en.wikipedia.org/wiki/Rotational_energy

Tłumaczenie Bractwa Zakonne Himawanti 2012, na podstawie strony: http://www.2012hoax.org/patrick-geryl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *