Polska – Portret numerologiczny kraju

Naukę podstaw numerologii czyli tradycyjnej gematrii dobrze zaczynać od osobonazw społeczności dobrze znanych i łatwych do interpretowania, takich jak nazwa państwa w jego własnym języku, nazwa kontynentu, stosowana i utrwalona nazwa regionu (Pomorze, Śląsk, Mazowsze, Mazury etc), nazwa miejscowości (Warszawa, Kraków, Poznań) w jakiej zamieszkujemy przez długi okres czasu, rodowe nazwiska z tradycjami czy imiona własne w postaci w jakiej często są używane. Nie należy mieszać systemów numerologicznych opracowanych dla konkretnych starych języków i kultur takich jak hebrajska, armeńska, grecka, wedyjska, rosyjska czy łacińska, gdyż działają one w obrębie społeczności myślących i piszących znakami danego alfabetu, systemu pisma. Aksjomatycznie, numerologia oparta jest o zasadę porządku liter w alfabecie (abdżad) zamienianych na liczby czyli o zasadę kryptografii oraz zapisu liczebników literami w czasach, gdy nie używano cyfr systemu dziesiętnego.

Rzeczpospolita Polska

Jedną z podstawowych umiejętności gematrycznych jest wyliczanie i analizowanie portretu G-NPS, a przynajmniej NPS nazwy czy imienia, niejako badanie ciała, psychiki i ducha, gdzie NPS to Nous – Psyche – Soma (Duch-Dusza-Ciało) badanej osoby czy miejscowości, a G to Gematrikon (Wibracja). Soma (Phisis) wylicza się zamieniając litery na cyfry od 1 do 9, a Psyche (Psychikon) wylicza się używając tradycyjnego porządku alfabetu od 1-26 w alfabetach odłacińskich. Wyliczanie obrazu numerologicznego Nous wymaga pewnego zabiegu, gdzie od numeru porządkowego litery, znaku pisma odejmujemy jedynkę, i dopisujemy ją na początku setki. W ten sposób A=1 w liczbowaniu Nous ma wartość 100, literka K=11 ma wartość 110, a Z=26 ma wartość 125. Mistyka powiada, że Bóstwo stwarzając świat posługiwało się punktem, linią i liczbą, co odpowiada geometrii i arytmetyce składającej się na mistyczno-naukowy przedmiot Gematrii czyli Numerologii w jej podstawach. Gematria czyli tak zwana nam popularnie Numerologia lub Liczbowanie, to w rzeczywistości mistyczna technika i arytmomancja, z grecka arythmologia, a nie jakaś zabawa w grę cyfr i literek, jak usiłują to liczni profani przedstawiać. Gematria, numerologia czy inaczej chaldejsko-orficko-pitagorejska psychologia matematyczna jest punktem wyjścia do pogłębionej refleksji filozoficznej i psychologicznej kontemplacji, do refleksji nad sobą i swoim życiem, do zadumy wiodącej ku źródłu twórczej energii. Gematria jako Yantra, obraz symboliczny, służy otwieraniu i dynamizowaniu głębi słów oraz pojęć wszystkich osobonazw, imion i nazw miejscowości czy istotnych pojęć, na których opiera się cywilizacja.

Przykładem może być analiza jakości społeczeństwa, charakteru narodu i badanie perspektyw historycznych na podstawie nazwy kraju w pisowni i w brzmieniu używanym przez daną narodowość, oczywiście w systemie Liczbowania opartym na piśmie używanym przez dany naród od długiego czasu. Prosty diagram czy kosmogram numerologiczny G-NPS nazwy “Polska“, ukazuje dużo więcej, niż można by się spodziewać, potwierdza historię i typowe wady narodowe. Lechistan, Lechia, i podobne, rzadziej i nieoficjalnie używane nazwy także warto przeliczyć, szukając lepszych wibracji dla nazwy Ojczyzny, dla polepszenia losów kolejnych pokoleń…


Portret numerologiczny osobonazwy: POLSKA

Tabela wyliczeń G-NPS dla słowa: POLSKA 

GematrikonNousPsycheSoma
70P115167
60O114156
30L111123
100S118191
20K110112
1A10011
2816687420
1120112
2
Cykl życiowy wysoko upadkowy 7 –>1

Cykl upadkowy 7 -> 1

Cykl życiowy: wysoko upadkowy od (7) do (1)!

Słupek S – Soma (Phisikon) w swej sumie pokazuje wibrację liczby 20, która jest ciągłą walką z trudnościami i przeciwnościami, która wiedzie do nihilistycznej próżni, do uczynienia z kraju międzynarodowego zera bez znaczenia. W historii to wiele porażek, okupacji, zaborów i ciągłej zależności od innych mocarstw, co ordynarnie widać od tysiąca lat! Polska jest w ciągłym konflikcie, nawet sama z sobą! Suma końcowa z liczby (20) czyli wibracja (2) pokazuje przy wysoko upadkowym cyklu życiowym od P=(7) do A=(1) negatywny i destruktywny obraz osobonazwy “Polska”. Psyche – P o wartości (74), gdzie suma tych cyfr daje mistyczne (11), to wzniosłe uczucia, duchowość i żarliwość, które jednak pozostają tylko nawiedzonymi uczuciami i emocjami dającymi pozór duchowości przy braku jej zewnętrznego wyrazu w uczciwym i moralnym postępowaniu. Soma (20) => (2) powoduje, że osoby uczuciowo „pobożne” na zewnątrz są jakby na przekór, przeciwieństwem tego, co głoszą, wiodąc życie niemoralne i niezgodne z deklarowaną intencją, co napędza korupcję tak polityków, sędziów jak i duchowieństwa.

Liczba samogłoskowa, tak zwana liczba duszy imienia “Polska” to O=6 plus A=1, czyli razem wibracja liczby (7). Pokazuje na tendencje siódemkowe, ale nie koniecznie akurat wzniosłe czy mistyczne, bo cykl życiowy wysoko upadkowy wskazuje na destruktywne, negatywne i upadkowe interpretacje otrzymywanych w sumowaniu numerologicznym liczb. Mamy zatem negatywne, fatalne, upadkowe tendencje osobonazwy o wibracji duszy (7), które mogą być dla idealistów i patriotów gorzką pigułką do przełknięcia.

Liczba spółgłoskowa, tak zwana liczba osobowości czy charakteru to P=(7), L=(3), S=(1), K=(2), co razem daje wibrację (13) i sumę końcową (4). Mamy zatem imię “Polska” jako z charakteru osobę o wibracji (4) z tłem (13), które jest bardzo szczególnie traktowaną liczbą w tradycyjnej gematrii hebrajskiej i liczbowaniu biblijnym. Wibracja (13) to połówka szukająca szczęścia miłości, ciągle szukająca partnera, panna na wydaniu szukająca męża, jednak mająca poważne trudności w osiągnięciu spełnienia, gdyż w wysoko upadkowym cyklu życiowy, ciągle jest zdradzana i oszukiwana. Mamy tu osobowość negatywnej, destrukcyjnej trzynastki, liczby osoby nieszczęśliwej i niezadowolonej ze swojego losu. Polskie miłości do aliantów w czasie II wojny światowej okazały się chybione, a Polska została zdradzona, podobnie jak źle wyszło kiedyś zauroczenia Francją czy Napoleonem albo bandytami krzyżackimi. Trochę jak schemat miłosny Romeo i Julii albo podobnej miłości fatalnej. Polska powinna się wystrzegać zauroczania partnerami politycznymi czy sojuszami militarnymi, gdyż zawsze jak się kimś zauroczy, zostanie oszukana i fatalnie potraktowana.

Nous, Duch osobonazwy „Polska” to jeszcze bardziej paskudne zagadnienie, gdyż wibracja liczby (668) to tak zwana liczba „wnuka/wnuczki” Diabła (Zła), jako że należy do grupy liczb bliskich diabolicznej wibracji (666), grupy od (660) do (669) włącznie z ich permutacjami. Nous 668 pokazuje, że nawa Polska sama w sobie skłania się do źródeł wszelkiego zła i wybiera zło zamiast dobra, a suma tych cyfr dająca znowu (20) pogłębia zjawiska wynikające z Soma =20, czyli trudności i upadek. Wibrację (668) widać w błędnych decyzjach ekonomicznych i politycznych przez całe wieki historii kraju o nazwie „Polska”, nawet w zakupie przestarzałych czy złych technologii przemysłowych, czy złym ustawodawstwie i braku instytucji naprawczych! Polska jako Nous – (668) – wnuczka Diabła/Zła opiera się ideowo na tym, co akurat jest najgorszym wyborem, najgorszym wpływem, najgorszą decyzją, stąd nie należy się dziwić, że „Polska” spotyka się ze sprzeciwem dla wszystkich ważniejszych poczynań, jakie podejmuje.

Niestety, liczba (668) osobonazwy “Polska”, to tzw. wnuczka Szatana Diabła. Polska jako wibracja (668) dająca w sumie (20) to zwykle opętany sługus obcej jaźni czyli państwo służalec obcego imperium, kraj sprzyjający opętaniu obcymi, toksycznymi ideologiami, łatwy do opętania i kierowania przez inne kraje. Pewnie z tego powodu, że Polska to w gematrii liczba Nous o wibracji “Wnuczki Szatana Diabła’, bywa numerologia jako dziedzina praktyczna mistyki i ezoteryzmu bardzo zaniedbana oraz ignorowana, chociaż w wielu innych krajach bywa wykorzystywana nawet do selekcjonowania kandydatów do pracy w firmach w tym do pracy w policji, wojsku czy specsłużbach.

Gematrikon (281) dający (11) to w przypadku osobonazwy “Polska” to taka upadkowa mistyczka, spadająca z nieba gwiazda, która może i kiedyś była aniołem, ale teraz jest istotą upadłą i fatalną, istotą kultywującą mistycyzm upadły i szukająca natchnienia w tym, co prowadzi do upadku i destrukcji, nawet samodestrukcji. Całkiem możliwe, że kolejne samobójcze decyzje polityczne rządu to wszystko zasilanie z Gematrikonu (281) i upadkowej, negatywnej wibracji (11). Warto pamiętać, że liczby w tych analizach numerologicznych traktujemy raz jako sumy, a dwa jako ciągi cyfr z uwzględnieniem ich pozycji, zatem (281) to także (2,8,1) – zestaw trzech energii magicznych, trzy rodzaje pokarmu o wibracji 2, 8 oraz 1. Cele dwójkowe osobonazwy “Polska” zostają zasilone, ale tylko na jedną trzecią. Oprócz tego, Gematrikon (11) zasila Psychikon mający także wibrację (11). Oczywiście jest to jedenastka w cyklu życiowym upadkowym, negatywnym, fatalnym.

Wystarczy kształt kraju o nazwie „Polska” wpisać w magiczny kwadrat Vastu czy jak kto woli w kwadrat pitagorejski, podzielić na 9 kwadratów mniejszych i już widać, że jest to kraj zaśmiecony, który się sam zanieczyszcza i zatruwa, bo istnieje luka w kształcie w południowo-zachodnim rogu tegoż państwa! Polska to niestety nie jest mesjasz narodów, a raczej chwiejna psychicznie służalszczyni wszelkiego rodzaju okupantów i ciemnych sił z piekła rodem, miejsce na ziemi, gdzie dobro i dobrzy ludzie są upierdliwie źle traktowani, poniżani, gnębieni.

Kwadrat pitagorejski dla osobonazwy imienia “Polska” wygląda na mocniej obsadzony wibracjami jedynkowymi, gdyż wibracje (1) są aż dwie, a poza tym, po jednej liczbie (2), (3) oraz (6) i (7). Pokazuje to jeden tylko wzorzec siły wewnętrznej, jedną strzałę z cyfr 1-2-3. Szczęśliwie, że w imieniu “Polska” nie ma wyraźnych wzorców słabości i wad, czyli tak zwanych strzał słabości. Maksymalnie imię może mieć nawet osiem strzał mocy, ale Polska ma zaledwie jedną, ale bez jednej z kilku możliwych strzał słabości, schematów wad i nędzy. Politycznie i ekonomicznie jest posadowienie gdzieś pomiędzy drugim (kilka strzał mocy, kilka schematów siły), a trzecim światem (brak strzał mocy, siły) w kategoriach mocy i jakości osobonazwy. Puste pole czwórki i ósemki pokazuje, że Polska nie jest dobrym miejscem do robienia poważnego i spokojnego biznesu, a także, że pod tą nazwą nigdy nie będzie dobrym miejscem do działalności gospodarczej. Ani do małych ani do dużych przedsięwzięć gospodarczych Polska nie była, nie jest i nie będzie dobrym miejscem. Zapewne biznesmeni to wyczuwają i wolą swoje firmy rejestrować w innych krajach. Brak dziewiątek w osobonazwie pokazuje, że zbiorowa osobowość o tym imieniu nie lubi pracować dokładnie, porządnie, perfekcyjnie, co oznacza generalne brakoróbstwo, wytwory obarczone wadami i błędami. Potrzeba wysiłku i nadzoru aby spełnić minimalne normy jakościowe. Brak piątki wskazuje, że Polska jako całość, jako państwo jest osobą zwyczajnie nietowarzyską, izolującą się, przejawiającą cechy sobka, nie ma cech sprzyjających prowadzeniu dialogu, życia towarzyskiego, cech potrzebnych do tworzenia partnerskich układów przyjaźni.

NPS
N3,6
P2,
S1,1,7

Lub w formie uproszczonego zapisu kwadratu pitagorejskiego

3, — 6 — x

2, — x — x

1,1 — x — 7

Schemat mocy, strzała siły (1-2-3) to zdolność planowania, zorganizowanego planowania, co dawało dobre szanse systemowi gospodarki planowanej centralnie. Strzała planowania generuje tysiące pomysłów na godzinę, co czasem pokazuje pewien chaos z którego jednak krystalizują się pomysły, często w ostatniej chwili. Strzała ta bowiem, ten schemat mocy pozwala na planowanie w ostatniej chwili, stąd działania chociażby służb kryzysowych, które rozwiązania problemu szukają dopiero wtedy kiedy wystąpi pożar czy jakaś powódź, a nie zawczasu, kiedy można się dobrze przygotować do przeciwdziałania zagrożeniu. Polska jako całość woli zajmować się tym, co ją interesuje, jak również dyskutować o tym w czym się czuje mocna, co sprzyja wszelkiemu nieuctwu, szczególnie u osób i w regionach, gdzie dwójki są indywidualnie mocniej obsadzone w portretach numerologicznych imion i nazwisk oraz dat urodzenia. Strzała siły planowania przy braku w kwadracie pitagorejskim wibracji (4) oraz (5) są zwykle słabe w szczegółach tworzonych planów i bardzo niezorganizowane w realizacji swoich planów. Widać to dobrze zarówno w realizacji planów budowy autostrad czy w realizacji planów prywatyzacji, które w szczegółach są zupełnie źle działającymi bublami, podobnie jak prawo cywilne czy kodeks karny. Cóż to bowiem za prawo karne, które pozwala sędziemu dowolnie interpretować dowody i zamknąć w więzieniu człowieka nawet, jeśli dowody nie wskazują na to, że popełnił przestępstwo, cóż to za prawo cywilne, które nie pozwala ojcom widywać dzieci, na każde żądanie ześwirowanej mamusi? Wszystko to jest brakiem dopracowania i doprecyzowania szczegółów i kiepską, słabą organizacją, dzięki której czeka się w urzędach wiele lat na rozstrzygnięcie prostych spraw z zakresu prawa budowlanego czy gospodarczego. Zbyt duża ilość przepisów szczegółowych często uniemożliwia przeprowadzenie prostych planów społecznych czy gospodarczych, co jest zjawiskiem masowym funkcjonowania osobonazwy Polska. Przemiana nazwy kraju powinna uwzględnić dodanie literki o wibracji (4) lub (5), a najlepiej obydwu, gdyż powstałyby wtedy cztery kolejne strzały sił wzmacniających Polskę.

Numerologiczny portret wysoko upadkowej dwójki

Typowy podstawowy opis portretu numerologicznego zawiera zwykle interpretację końcowej wibracji, liczby (2) czyli dwójki jaką jest Polska wedle sumy kolumny Soma (Somatikon, Phisikon). Prawidłowe interpretowanie imienia czy nazwiska, nazwy miejscowości (Warszawa), regionu (Pomorze, Śląsk) czy nazwy państwa (Polska) opiera się o badanie cyklu życiowego, relacji między inicjałem, a literą zamykającą, a w wypadku Polski, ten cykl życiowy jest wysoko upadkowy (spadkowy), z P=(7) na A=(1). Jest to silne wskazanie do przyjmowania za podstawę opisu portretu numerologicznego częściej występujące zjawiska negatywne, fatalne, pechowe i destruktywne z ogólnego opisu wibracji numerologicznych ‘Dwójek’. Polska zatem najwięcej posiada cech i zjawisk negatywnych, destruktywnych, upadkowych, fatalnych, i to w silnym natężeniu, a tych ze środkowej grupy neutralnej oraz tych z grupy pozytywnej, wzrostowej i konstruktywnej niewiele oraz w słabym natężeniu.

Dodatkową wskazówką dla negatywnej interpretacji wibracji tej dwójki jaką jest Polska mamy w postaci demonicznego, silnie egotycznego i nihilistycznego zarazem Nous=(668) czyli numerologicznej wibracji “wnuczki diabła”. Nous (668) dające (20) a w końcu (2) silnie oddziałuje na Soma o wibracji (2), zatem z wnętrza siebie, niejako z demonicznego, silnie zamkniętego w swym egocentryzmie ducha o nazwie Polska idzie mocne wsparcie dla wszelkich negatywnych, fatalnych w skutkach i destruktywnych pomysłów i posunięć osobonazwy Polska. Źle ulokowane powiązania z innymi krajami, wasalstwo wobec obcych mocarstw czy złe pomysły na gospodarkę to wszystko może być skutek złego ducha o demonicznej naturze jaki przenika istotę o osobonazwie Polska.

Typowe cechy negatywne, fatalne i destrukcyjne osób o wibracji numerologicznej (2) to hasłowo: zależność od innych, bezwolność, lenistwo, niechlujstwo, chwiejność, apatia, sentymentalizm, przesadna emocjonalność, utopia, wstydliwość, zamknięcie się w sobie (autyzm), tchórzostwo, rozwód, nieumiejętność współdziałania, oszustwo, kłamstwo, pozerstwo, okrucieństwo, utopijne fantazjowanie, marzycielstwo bez spełnienia, dysharmonijność, działanie wbrew sobie czy wbrew społeczeństwu, niesienie pomocy nie tam gdzie jest potrzebna, nadwrażliwość, zła organizacja pracy i gospodarki.

Psychicznie z liczby Psyche o wibracji (11) mamy obraz władczego niższego ja, zwierzęcej duszy o negatywnych skłonnościach liczby (11) zwanej liczbą mistrzowską lub lepiej liczby panowania (władzy, przywództwa). Negatywny, destruktywny i fatalistyczny aspekt liczby (11), psychicznej Jedenastki to despotyzm, manipulacja innymi, zarozumialstwo, próżność, zależność od innych, służalcze podporządkowanie, bierność wobec zła, brak realizmu, utopijność, a także depresje, lęki i nerwowość. Wszystko to daje obraz Psyche pozbawionego talentów przywódczych, wizji przyszłości, zdolności dobrego wychowywania kolejnych pokoleń, obraz prymitywnego zwierzęcia bez charyzmy, intuicji, przewodnictwa duchowego czy nawet wyrobionej indywidualności.

Wibracja (11) w jej negatywnym aspekcie to niebezpieczeństwo popadnięcia w skrajności, niebezpieczeństwo popadania ze skrajności w skrajność, tracenie poczucia rzeczywistości, stawanie się nieszkodliwymi dziwakami, wiecznymi marzycielami i fantastami, utopistami goniącymi za chimerami i rzeczami niemożliwymi do zrealizowania. Przykładem są chociażby obłąkania smoleńskie, katyńskie, lata zwalczania prawicowo-faszystowskich bojów z okresu II wojny światowej, a potem przywracanie bojówkarzom i zwykłym bandytom godności oraz kultowe ich czczenia z budowaniem pomników. Przykładem są utopijni politycy składający masowo obietnice bez pokrycia w możliwościach państwa. Opinia Polski jako dziwaczki w Europie, dziwaczki lekko pomylonej umysłowo, dającej się politycznie i gospodarczo wykorzystywać jest dobrze znana i powszechna, przypieczętowana licznymi dowcipami na temat kraju, jego polityków i narodu. Polityczne oszołomstwo rozmaitych wałęsów, tymińskich, macierewiczów, gosiewskich, pawłowiczowych, kępów czy ziobrów z jednej strony śmieszy, a z drugiej zabawia widzów satyrycznych kabaretów, chociaż pewnie drażni rodziny tych osób.

Mamy portret “chorągiewki na wietrze”, która ustawia się tak, jak wiatr z innych stron zawieje. Wszystko to widać w despotycznych, próżniaczych i zarozumiałych zapędach tych, którzy zaczynają się utożsamiać z Polską i reprezentować Polskę, czy to w urzędach lokalnych czy na centralnym szczeblu władzy. Już po kilku miesiącach nowo wybrany polityk staje się elementem generalnie wrogim społeczeństwu, zostaje zniewolony i podporządkowany złemu duchowi, który wciela się czy przybywa z otchłani poprzez wibracje osobonazwy Polska.

Politycy i urzędnicy służalczy wobec obcych imperiów i okupantów to w Polsce zjawisko znane od wieków, zatem dobrze znane z perspektywy historii, jako kolejna Targowica, sprzedaż Polski, zdrada Ojczyzny czy wyprzedaż prywatyzacyjna majątku narodowego. Manipulowanie opinią publiczną przez polityków od szczebla lokalnego aż do centralnego nie jest niczym nowym, a nawet jest znane z licznych dowcipów o Polsce na całym świecie. Służalczość, a to wobec władz krzyżackich, kościelnych, zaborczych, hitlerowskich, radzieckich czy aktualnie amerykańskich jest nawet przez część społeczeństwa niezwiązanego z władzą przyjmowana z obrzydzeniem, jednak utożsamiający się z Polska i jej interesami nie są w stanie tego pojąć z uwagi na autystyczne i narcystyczne wibracje demoniczne osobonazwy Polska jakie ich spowijają niczym czarna mgła pozbawiająca rozumu.

Można powiedzieć, że osobonazwa Polska, to negatywne aspekty, destruktywne sygnifikanty liczby (2) wzmocnione czy “upiększone” negatywnymi, fatalnymi cechami liczby (11) w dziedzinie psychicznej i emocjonalnej. Oczywiście, zarówno numerologiczne Dwójki jak i Jedenastki przejawiają trochę cech i zjawisk pozytywnych, konstruktywnych czy neutralnych, środkowych, ale w wypadku upadkowego cyklu życiowego imienia czy nazwiska jest ich mało, występują rzadko i zdarzają się w słabym natężeniu, stąd czasem coś pozytywnego w tym ogólnie kiepskim portrecie może się wydarzyć, bardziej na zasadzie statystycznego wyjątku w obliczu reguł częstego i silnego występowania cech i właściwości oraz zjawisk fatalnych, destruktywnych, negatywnie szkodliwych.

Wedle starożytnej kabalistycznej interpretacji wibracji (2) Polska swoją pozytywną wibrację sefiry Chochmah zamienia na jej przeciwieństwo, na fatalną antysefirę mrocznego, demonicznego świata, na Chaidigiel – przejawiając wszelkie patologie, zło i nieczystości. Taka antychochmah to deprawacja mądrości w głupotę, wiedzy w nieuctwo. Apatia, acedia, stany i psychozy lękowe, brak równowagi emocjonalnej i psychicznej, stare niepokoje – to tylko łagodny obraz lewej sefiry z dziedziny mroku, zła i niegodziwości. Wynalazki polskich uczonych nie są z tego powodu doceniane we własnym kraju, a wynalazcy i uczeni traktowani są jako kula u nogi panujących. Polski uczony czy wynalazca zwykle musi sprzedać wynalazek w obce ręce inaczej zostanie on zapomniany lub przynajmniej niezauważony we własnym kraju. Przykładów takich jak komputer modularny z początku lat 70-tych XX wieku czy zderzaki Łągiewki są tysiące rocznie i trudno byłoby wymieniać wszystkie w opracowaniu numerologicznym. Kupowanie kiepskich i przestarzałych modeli pociągu Pendolino zamiast lepszych lub porównywalnych oraz znacznie tańszych pociągów rodzimej produkcji to także przyczynek do demonicznej i fatalnej osobonazwy Polska. Zakupy złomu F16 – to też przykład jak negatywna wibracja demonicznego upadku działa na szkodę Polski. Zamiast kupić lepsze i tańsze samoloty – chociażby z Chin – to polscy rządzący zdecydowali (synchronizując zgodnie z wibracją działania na szkodę społeczeństwa), kupić zużyte, stare i wybrakowane samoloty z USA, aby podlizać się rządowi Stanów Zjednoczonych. Bo rządzący w Polsce to włazidupce i sprzedawczyki żądne sławy, pieniędzy, rozgłosu i pomników – kosztem dobrego interesu państwa. Dla tych rządzących Polską najważniejsza jest prywata. I stąd tyle złych inwestycji i uchwał, które powodują iż inne państwa śmieją się z Polski.

Niezredukowana liczba (20) w Soma oraz Nous w upadkowym cyklu życiowym jest generalną niezdolnością osobonazwy Polska do jakiegoś powszechnego przebudzenia duchowego czy intuicyjnego chwytania wiedzy wyższej. Osobonazwa Polska nie rozumie generalnie praw wszechświata i przyrody, zatem nie rozumie, że życie na kredycie i powiększanie długu publicznego generalnie prowadzi do katastrofy ekonomicznej. Polska nie rozumie też, że lasy i drzewa oraz krzewy produkują tlen, zatem bezmyślne niszczenie zasobów leśnych w celu doraźnego zysku jest zbrodnią na wszystkich oddychających mieszkańcach kraju. Podobnie jeśli chodzi o zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby. Nawet zrozumienie podstawowych zasad powiązań pomiędzy dniami dobrymi na sianie i zbieranie plonów, a fazami wpływu księżyca bywa trudne do zrozumienia dla instytucji i organów państwa o nazwie “Polska”, chociaż rolnicy z pozytywniejszymi wibracji personalnymi potrafią pojąć takie proste rzeczy. Rządy polskie wolą importować szkodliwe zboże z upraw GMO, zamiast zainwestować w rozwój polskich gospodarstw rolnych i produkcję zdrowej, niczym nie skażonej żywności.

Generalnie Polska jako całość jest miejscem jałowym jeśli chodzi o duchowość, mistykę, ezoterykę czy hermetyzm. Raczej przyjmują się systemy skorumpowane przez ciemne siły, diaboliczne satanizmy i lucyferyzmy, demoniczno-egotyczne “własne ścieżki” szerzące ideały filozofii satanistycznej, chaosu, dyskordii (niezgody) czy inkwizycji, najgorszej średniowiecznej ciemnoty jaka zaistniała wśród ludzkości. Wiele zabobonów religijnych jest demonicznych w swej naturze, a poglądy na tematy rozwoju duchowego są upadkowe i fatalistyczne oraz stagnacyjne, tak czy owak znacząco utrudniające czy uniemożliwiające rozwój duchowy człowieka w Polsce. Polska dokonuje zbrodniczej dezinformacji i niszczycielskiej kompromitacji ruchów prawdziwie duchowych, ezoterycznych i magicznych, a promuje i przyzwala na wszelkie systemy demoniczne, skorumpowane, szkodliwe społecznie. Publicznie niszczeni są ci, którzy czynią i sieją dobro, a wychwalani i tolerowani są ci, którzy jawnie szkodzą i w ciemność cały naród wiodą.

Wibracja (20) w Nous pokazuje na możliwość ideologicznego czy religijnego opętania demonicznego, niezależenie od tego, czy będzie to owładnięcie faszyzmem, komunizmem czy katolicyzmem. Nie chodzi o to, że nie wolno poznawać różnych systemów ideologii i myślenia, ale chodzi o stan owładnięcia i opętania ideologicznego, który staje się łatwo chorobą umysłową, paranoją ideologiczną wiodącą to mniejszych czy większych zbrodni na ludziach przeciwnej czy odmiennej opcji. Demon osobonazwy Polska chwyta ideologię, nawet dobroczynną i tak miota człowiekiem, który ją wyznaje, że staje się on niewolnikiem demona, a ideologii używa w szkodliwych społecznie i towarzysko celach, przykładowo aby terroryzować swoją filozofią czy religią rodzinę, znajomych i bliskich, a jak posiądzie władzę polityczną, aby narzucać ją społeczeństwu. Od wieków tak używany jest przez demona osobonazwy Polska katolicyzm jako ideologia moralna oraz wyznaniowa i kultowa. Skrajnie silne opętanie ideologiczne przejawiać zaczynają wszyscy, którzy występują w imieniu państwa o imieniu “Polska”, w tym prokuratorzy, komornicy, sędziowie, politycy, dziennikarze, a wyjątki pozytywne oczywiście istnieją, ale są nieliczne, słabe i często mają problemy z powodu odmiennego zdania…

W jakim kierunku pójdzie Polska w związku ze zjawiskiem o nazwie „Europa” także bardzo dogłębnie można zobaczyć, porównując portrety numerologiczne choć tutaj czynimy tylko skrótowe uwagi i komentarze dla zaznaczenia przykładu. Istotnym jest składnik „Rzeczpospolita” jako mający wpływ na całokształt wibracji.

Rzeczpospolita – wysoko upadkowa

Rzeczpospolita – nazwa pochodząca z XVIII wieku jeśli patrzeć na zestawienie nazwy “Rzeczpospolita Polska” po przewrocie w 1989 roku ma jeszcze bardziej upadkowe, dołujące konotacje, gdyż cykl życiowy mamy tutaj najbardziej spadkowy od (9) do (1). Szczęśliwie nie ma bardziej fatalnych czy destruktywnych wibracji w sumach G-NPS.Tabela wyliczeń G-NPS dla słowa: Rzeczpospolita

Gematrikon
NousPsycheSoma
90R117189
800Z125268
5E10455
3C10233
800Z125268
70P115167
60O114156
100S118191
70P115167
60O114156
30L111123
9I10899
200T119202
1A10011
2298
158720175
21
21312
3
3
3
Cykl życiowy wysoko upadkowy: 9–>1

Cykl upadkowy 9 -> 1

Jedyna nieprzyjemność poważna, to Nous (21) w konflikcie z Soma (12) oraz Psyche (201) analogiczne do (21) w Nous i także w konflikcie z Soma (12). Rzeczpospolita zatem ma silne tendencje do bycia w konflikcie z dążeniami i wolą społeczeństwa, zatem do działań wbrew oczekiwaniom, poglądom i potrzebom całego Narodu. Można powiedzieć, że Rzeczpospolita to taki twór, który postępuje wbrew swemu sercu i wbrew woli swojego ludu. Doskonale to znamy z historii Rzeczpospolitej i ciągle doświadczamy władztwa rządów działających opacznie, tak jakby na złość całemu narodowi, na szkodę całego społeczeństwa. Jest to niejako dodatkowo dołujący i niekorzystny człon dodany do nazwy kraju czyli do imienia “Polska”. Szczęśliwie, Gematrikon zasila Nous i Psyche, a nie zasila Soma zatem od czasu do czasu wola ludu zwycięży i obróci się przeciwko swoim cielesnym przedstawicielom w postaci rządców czy zarządców rzeczpospolitej. Wygląda to trochę tak, jakby nazwa została dana przez jakiegoś zaborcę, którego celem było ciemiężenie polskiego ludu i uciskanie narodu tak, aby za bardzo i za często nie podskakiwał. Daje to obraz zbiorowej istoty, której władza wyraźnie skonfliktowana jest z narodem i społeczeństwem. U pojedynczego człowieka pod takim imieniem byłby to rozrywający i bolesny konflikt głowy z sercem i uczuciami.

Silnie upadkowa Soma (75) to także obraz dla (7) z (75) polityków i zarządców kraju o charakterze wiecznie błądzących fantastów, niesłownych, nieuczciwych, brutalnie obojętnych na ludzką krzywdę, złośliwie szydzących ze wszystkiego, co nosi ślad subtelności i uduchowienia. Niezrozumiałe działania władz na szkodę społeczeństwa, brutalne i zbrodnicze wyroki sądowe na setkach tysięcy niewinnych ludzi rocznie, bandytyzm komorników, ponad tysiąc organizacji osób poszkodowanych przez państwo, urzędnicze rozbójnictwo praktycznie na każdym szczeblu władzy, w tym rozbójnictwo urzędów skarbowych na obywatelach czy rozbójnictwo instytucji rodziny zastępczej masowo krzywdzącej około 50 tysięcy dzieci w rzeczpospolitej, odmowa świadczeń medycznych dla tysięcy ciężko chorych ludzi rocznie, liczne wady ustaw oraz prawa karnego pokazują, jak paskudną wibracją jest osobonazwa Rzeczpospolita u tych, którzy utożsamiają się z tym, że wydaja decyzje, ustawy, rozporządzenia i wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Wibracja (5) z (75) to władza która nie wzbudza zaufania u społeczeństwa i działa na szkodę lokalnej czy krajowej społeczności już kilka dni po tym jak samo społeczeństwo władzę wybiera. Politycy zajmują się własnymi zdobyczami, gonią za majątkiem i bogactwem osobistym, a nie zajmują się potrzebami zwykłych ludzi czyli interesami własnego narodu. Politycy knują intrygi, uczestniczą w intrygach międzynarodowych, gdzieś w Iraku, Libii, Afganistanie czy na Ukrainie, a 700 tysięcy polskich dzieci każdego dnia idzie do szkoły wygłodzonych, bo polityczni intryganci opanowani przez brutalne żądze nie mają czasu zadbać o to, aby każde dziecko dostało w szkole bułkę z masłem i szklankę mleka. To jest obraz z użytkowania szkodliwych dla społeczeństwa osobonazw takich jak Rzeczpospolita z jej wibracją Soma (75) w cyklu życiowym wysokoupadkowym od (9) do (1).

Rzeczpospolita Polska” jako całość, po zsumowaniu obydwu imion – nazw, w Gematrikonie ma jeszcze wibrację (23) jako bardzo istotną liczbę demoniczną, co pokazuje, że istota społeczna o tej nazwie będzie łatwo ulegać zasilaniu ze złych źródeł, będzie czerpać energię, natchnienie i inspiracje z tego, co demoniczne. I to inspiracje istotne dla Soma osobonazwy „Polska” o wibracji (2), gdyż (23) najmocniej zasila (2) oraz (3) w sumach końcowych. Można zatem wnioskować, że siła destruktywnych aktywności osobonazwy Polska będzie znacząco wzmagana i podtrzymywana przez osobonazwę całości oraz że zasilane i inspirowane będzie mocno także Psyche o wartości (201) co może okresowo silnie polaryzować i podgrzewać nastroje społeczne. Osobonazwa całości „Rzeczpospolita Polska” wzmaga tendencje i skłonności wspomniane już przy opisywaniu skutków negatywnej strony wibracji (2) oraz (5) w Rzeczpospolita (75).

Wyborcom ku rozwadze, bez zmiany nazwy państwa na porządniejszą, nie ma znaczenia na kogo politycznie zagłosujesz, i tak ludziom związanym z nową władzą będzie dobrze i lepiej, a większości narodu źle lub jeszcze gorzej. Osobonazwa jest jak hydra. Jeśli nie uciąć jej głowy którą zionie jadem ciemności i zniewolenia, nie ma szans na rzeczywiście pozytywne zmiany i reformy dla dobra zdecydowanej większości społeczeństwa. Ludzie władzy i ich rodziny tak czy owak zawsze będą mniejszością i oni się wyżywią, a przebłyski dobra dla narodu będą jedynie wyjątkami. Omówienie kwadratu pitagorejskiego dla „Rzeczpospolita” pomijamy, aby jeszcze bardziej nie dołować rodaków czytających to pobieżne omówienie jakości wibracyjnych osobonazwy „Polska”. Kwadrat magiczny z perspektywami dla rozwoju duchowego przy tych wibracjach zwyczajnie już pomijamy, tudny kraj na rozwój duchowy, duchowość, mistykę, gnozę etc.

Głębsze analizy i omówienia czynimy jedynie w gronie studentów starożytnej sztuki numerologii na warsztatach Bractwa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *