Potęga Światła (84)

1. Twoja Potęga Światła rośnie na kolejnych stopniach Inicjacji i w kolejnych Ezoterycznych Kręgach! Rośnie Moc Światła Duszy niczym ciąg silni kolejnych liczb naturalnych Ezoterycznych Kręgów w których jesteś naznaczany. Wiemy, że każda kolejna Duchowa Inicjacja kolejne rozpala siły i moce duchowe, jakie z Woli Boga są naszym udziałem, chociaż dane w prezencie nam charyzmaty trzeba nam przecież rozpakować, a także zacząć wreszcie używać. A że Bóg dobrem innych jest zainteresowany, albowiem SAM jest On Źródłem Braterstwa i Życzliwości, tedy charyzmat światłości zaczyna nam działać niezwłocznie wtedy, gdy my dla Dobra innych zaczynamy działać! Pochodnia Pierwszego Kręgu to Moc Światła jak 1! (Silnia), a jest to zawsze tylko jedna Światła Pochodnia, ale za to odkryta i nie zasłonięta by stać na górze jako Światłość Świata i tym się różni od lampek ludzi, zgaszonych, pod korcem skrytych, acz każdy podobno może spróbować Blask Pochodni swej własnymi rękami rozniecić jeśli posiadł Sekretną Sztukę Ognia od tego, który wykradł go Bogom a przekazał w zasadzie przecież wszystkim ludziom.

2. Zaawansowany Krąg Ezoteryczny naszego Bractwa do tej jednej pochodni już jaśniejącej dodawać lubi Światła Potęgę o Mocy 2! (Silnia) a przecież jest to Moc dodatkowych jakby dwóch pochodni Światła. Razem więc Uczeń nasz Zaawansowany równy jest trzem młodszym ze swoimi pojedynczymi Pochodniami jest więc Pochodnią Troistą i Mocą Niezwyciężoną. Bo 1! (Silnia) dodać 2! (Silnia) to razem Świecznik o Trzech Płomieniach jest Światłem Troistego Ognia! Rozniećcie więc Płomień Potrójny jeśli już Ogień wam podano w formie skromnej Inicjacji od waszego Guru. A gdyby ktoś wszedł był od razu do Kręgu Drugiego tej naszej Drogi ten tylko mieć będzie 2 Pochodnie dla oświetlenia swej Ścieżki i musi wiele pracować dla rozpalenia pierwszego Światła swej Duszy! Dlatego prosimy o Medytację na Trzy Światła, abyście ugruntowali się w Woli pozostawania Bardzo Jasnymi wśród zwykłych ludzi, Troistymi Pochodniami!

3. Wyższy Krąg Nauki zwany Satja Ćakrą otrzymuje w darze jeszcze więcej Światła Duchowego, a do tego, co już Adepci posiadają 3! (Silnia) Światła dodajemy im w nowych naszych Pochodniach, a jest to przecież aż 6 nowych Lamp czy Płomieni, które zostają rozpalone! Razem adepci wyższej hermetyki 9 Świateł rozpalonych mają! Potęgą więc Światła są dziewięcioraką, a jest to Blask silny, który ludziom zwykłym Jasno Świeci przecież prosto w oczy niczym bardzo jasna gwiazda na ich ciemnych firmamentach. Czyż Moc 9 planet nie będzie dobrze przechodziła przez tego, kto 9 kanałów Blasku ma już w pełni Otwartych? Taki w swym Duchu na pewno połączy się z Kosmosem! Zapalcie sobie ludzie przecież jedną Świecę i wpatrujcie się w Blask jej Jasności, a potem dodajcie jeszcze dwie Świece ustawione w małym trójkącie blisko siebie i Moc ich Światła ze sobą porównajcie! A potem dodajcie jeszcze sześć Świec, aby zobaczyć różnicę jaką wam przyniesie Pochodni Blask o mocy dziewięciu Świec razem blisko zgromadzonych, najlepiej w Trójkątach współśrodkowych lub w jednym ustawionym Kręgu Światła Duchowego.

4. Z inicjacyjnym postępem stajemy się coraz bardziej jaśniejącą Boskim Blaskiem Istotą Światła, która rozjaśnia nie tylko samą siebie, co poznać po jednej li tylko Pochodni Światła, ale także taką, której Światła wystarcza dla całego otoczenia i Oświecenia niezliczonej liczby ludzi. Zobaczcie czyż każdy wasz rozpalony płomień nie wystarczy dla jednej osoby, która przychodzi do Waszych Kręgów, a zwykle jest przecież osób od 3 do 10 i musicie więcej Ogni rozpalić, aby wielu mogło się u was oczyścić i rozjaśnić by do Dzieci Światłości przyłączyć! Adept Wyższego, Trzeciego Kręgu jakże potężnym jest Blaskiem w porównaniu do nowo przyłączonego, u którego ledwie tli się mały płomyczek oliwnej Lampki, ale bądźcie troskliwi dla tych wszystkich, którzy nie tak dawno byli do nas dołączyli! Weźmijcie osobę i dajcie Świecę przed jej Serce i patrzcie na nią z małej odległości, a potem Świec dodawajcie do 3 i aż do 9, aż w Kole Światła Prawdy ją zobaczycie. Czyż nie widzicie różnicy w Blasku i Cieple jaki bije z Serca wieloma pochodniami rozgrzanymi! Trzeci Krąg to zaprawdę Oaza Światła Prawdy jakich mało jest jeszcze na Ziemi. Często widzimy ludzi, którzy trzymają ledwie dwie Świece i myślą, że wszystkie pożarli rozumy, a przecież podmuch pierwszej, najbliższej burzy jakże łatwo może ich całkiem, na wieki zagasić. Dlatego spotykajcie się ze sobą razem tworząc Wspólnie Wielki Krąg Jasności, bo spotkanie 9 pojedynczych Pochodni wielce rozjaśnia całe otoczenie, niczym jeden nasz Adept Wyższy i Prawdziwy! Jakaż to strata, kiedy Świecznik 9 płomieni zostanie zagaszony przez gwałtowny atak Mroku!

5. Wędrując dalej osiągamy Krąg Czwarty Ezoteryczny a w nim dodajemy naszym Inicjowanym kolejnych Świec, aby na świat cały ludziom jeszcze bardziej Świecili! Moc Blasku 4! (Silnia) to razem jakby Światło 24 Pochodni pojedynczych, a każdy z 24 Świętych Starców daje Uczniowi w prezencie jakby jedną ze Świątyni Śigatse Pochodnię! Łącznie Adept taki czy Adeptka winni Świecić więc Mocą 33 Pochodni jakby na wzór Niebios Panteonu nam stworzoną w liczbie 33 Bogów Światła jacy znajdują się na Wielkim Tronie! Inicjowany nasz Samnjasin w Czwartym Kręgu musi przejść w końcu przez Wrota Śmierci, aby w pełni Blask Jego został rozpalony dla ludzkości całej pożytku i Boskiej Chwały! Jedynie poprzez wielkie zewnętrzne, a nade wszystko wewnętrzne pojednanie i połączenie z Guru Hierofantem, Uczeń staje się w pełni Istotą Światła, skupiającą Moc 33 Świateł, a przecież mówimy o liczbie 33 Najwyższych Bóstw (Archontów) Niebios jako o Duchowym Empireum Indyjskiego Panteonu! Krąg Wewnętrzny Samnjasa Ćakra to zaiste Klub Duchowy tych adeptów, którzy są najbliżej swego Guru i Paramaguru! Dlatego też powiedziano, aby Ducha nie gasić i Światła nie chować pod korcem, bo to, co Najjaśniejsze musi przecież służyć bardzo wielu ludziom, a nasi Samnjasini są bardzo aktywnie zaangażowani, w Służbie Wspólnocie stanowiąc jej Serce.

6. Kiedy używamy więcej niż Czterech poziomów Inicjacji, a Siedem Stopni mamy przecież w Laja Jodze, wtedy rozpalamy Światło Pochodni przy pierwszej Dikszy, a Światło Drugiej pochodni podczas przekazu Abhjasy, zaś w trzeciej Inicjacji dajemy trzecią pochodnię, aby osoba była już w Zawansowanym, a nie w Podstawowym Kręgu. Dlatego Sādhakowie i Abhjasini tworzą nasz Podstawowy Krąg Nauki. Podczas Czwartej Inicjacji rozpalamy już trochę Świateł z Wyższego Kręgu, ale nie więcej nigdy niż Łącznie 5 lub 7 Pochodni! Tak przybliżamy do nas nasze Dzieci Światła, aby stały się prawdziwymi Oazami Blasku i Jasności, do których nie będzie mieć wstępu żaden element Mroku ani Ciemności. Samnjasinowi do jego 9 Świateł rozpalamy zwykle najpierw 3 lub 7 dodatkowych i w miarę postępu dodajemy nowych, aby się ludzki duch stopniowo przyzwyczajał do naszego ulubionego, Uczniowskiego natężenia Światłości, które jest odbiciem 33-krotnej Najwyższej Tronowej Boskości. Musi Samnjasin w jedności z Guru stać się Uczniem Niebios! Ale ludzie ciemni nie wiedzą gdzie kolejne rozpala się Pochodni płomienie i jak jasno świeci Duch Ludzki o 33-krotnej Światła Mocy! A przecież w większym Blasku lepiej widać Prawdę i Mądrość rośnie wprost proporcjonalnie do Blasku Pochodni, a pierwszym przybliżeniem jest Krąg Wiedzy Trojakiej naszej Pradźňā Ćakry o Mocy Troistego Płomienia!

7. Rozpal Trzy Pochodnie, a potem jedną z nich rozwiń w Trójpłomień i już będzie Moc 5 Świec w naszym obrazie dla zrozumienia Mocy Światła danym, a 2 Pochodnie rozwiń w Trójpłomienie i już masz 7 zapalonych Lamp, a 3×3 to przecież 9 Lamp. Uważajcie, aby w Pierwszym Kręgu byli tacy, którzy mają rozpalone chociaż jedno Światło Boskiej pochodni, a poznać ich po tym że lgną do innych, którzy Świecą i lubią się ze sobą w Grupach i Kręgach spotykać, aby wspólnie powiększać i pomnażać Blask dla całej okolicy a nawet dla Dobra całej naszej planety. Ci, którzy unikają spotkań grupowych, mogą być czarnymi wilkami tylko z zewnątrz odzianymi w jasną owczą skórę i tacy często bardzo udają, że Świecą, a Energia Kręgu męczy ich i odrzuca albowiem leczy ciemną chorobę ich uwięzionego w mroku ego, Boskiego Ducha! Dlatego takim zwykle nie dajemy tak szybko Inicjacji, aby zaraz ze złowrogością nie zagasili w sobie Boskiego Ducha, a najpierw dajemy im terapie dla uleczenia chorego ego, a nasze Nauki też mogą być dobrym lekarstwem dla chorej z ciemności obłędnego dogmatu Duszy.

8. Prawo Boże, Tora czy Dharma nigdy nie była dawana przez Boga ani w żadnym dekalogu, ani też w podpunktach czy przypisach. Chrystus nawet potępił rabinacki Kodeks tak zwanego prawa ponieważ przepisy i paragrafy ponumerowane, na tego, kto to czyta sprowadzają chorobę religijnego obłąkania parszywym, czarcim dogmatem. Prawo Boże, a sami 2 razy zobaczcie to w Torze, dane jest wyłącznie w Opisie, który wymaga większego rozumienia i wglądu dla jego praktycznego stosowania! Na tablicach przykazań mówi się było 10 Słów, ale każda ich litera była całym rozdziałem o praw znaczeniu i stosowaniu, więc zobacz chociaż jedną z tych opowieści o stosowaniu zasad dziesięciu z których każda z każdą jest głęboko powiązana i mają wiele dla siebie odniesień mistycznych, a my przecież wymagamy głębokiego Zrozumienia, a nie wykucia na pamięć martwych regułek, co potrafi nawet podrzędna papuga. Czyż Jezus nie nauczał Prawa stosując w zasadzie Siedem regułek, które jednak na swój użytek stworzyli już Jego naśladowcy, gdyż On tylko wygłaszał wielce natchnione kazania, a inni już zapisywali sobie swój kanoniczny kodeksik w dużym skrócie. Ty jeśli masz Światło pochodni rozpalone, rozjaśnisz jednak każdy gąszcz nauk, choćby i nawet bardzo pogmatwanych. Świeć Jasno więc Uczniu i rozjaśniaj mroki demonicznych ciemności tego świata opanowanego przez Szatanów, którzy chcieliby zasiąść najbardziej na Tronie każdej religii, tak jak Antychryst zasiadł na tronie Watykanu! A przecież czarnoksięstwo (jak spożywanie alkoholu w czas Nabożeństwa) jest bardzo surowo potępione przez Boga i mówi nam o tym wyraźnie Opisowe Prawo Boże! Czyż nie streszcza się podstawowego eliksiru Duchowego prawa w formie Zasady Miłosierdzia dopełnianej Prawem Eliminowania Zła, które jest okrutne? Czyż Różowa połowa Kręgu Dharmy nie jest Prawem Miłowania, a Błękitna Zasadą Uciszania, a o tym mówi nam ów Krąg zwany też Harmonią YNG i YANG w starożytnej Chin cywilizacji. Miłosierdzie eliminuje gwałt i okrucieństwo oraz zdradę, zaś Uciszanie nie pozwala się rozkrzewiać drzewom, które dają złe owoce, gdyż zostają Wyeliminowane.

9. Ludzkie istoty, które przychodzą do nas mogą stać się Wielkimi Światłami o ile zawsze będą z nami Współpracować, jednak zwykle tylko niewielu korzysta w Pełni z danej im Szansy i Łaski jaką im niesiemy. Czyż nie wiecie jaka jest siła Światła osoby, która naprawdę osiągnie Piąty Krąg – Mistyczny? Pomyślcie ile wam Płomieni Pochodni dodaje liczba 5! (Silnia), a przecież jest to kwestia rzędu wielkości, bo aż 120. Istnieje specjalna Mandala Światła oparta na liczbie 120, która mówi o tym jak biegnie rozwój Mistyka już w Piątym Kręgu. Pierwsze Trzy Kręgi to dopełnianie Światłości w obrębie cyfr rzędu pierwszego, Krąg Wewnętrzny to Blask Światła rzędu drugiego, a Krąg Mistyka rozpala Lamp owocu 100–krotnego! Nauka Chrystusa mówiąca o Plonie Trzydziestokrotnym, sześćdziesięciokrotnym, mówi nam wyraźnie o Kręgu Samnjasinów i Szkole Upadeśiów! A przecież Krąg Piąty naszego Misterium to świadome możliwości poruszania po Zaświecie, a także do samego Nieba po nowe dla ludzi od Boga i Aniołów Instrukcje. Początki to zwykle przypadkowe doświadczenia „wizji” i „snów”, nad którymi ani nie można panować, ani których nie daje się jeszcze wywoływać. Pełnia Mistycznego rozwoju leży w Świadomym „śnieniu” i w oglądaniu „Okiem Wizji” dokładnie tego, co byśmy zobaczyć chcieli. Ale cieszymy się i z tych, którzy nawet nie całkiem świadomie przybywają swą Duszą na nasze Mistyczne spotkania chociaż na Subtelnym Planie. Wydawajcie więc wszyscy, o Świetliści, stukrotny Plon, o którym mówił Krszńa, Buddha i Chrystus, bo jest to trzeci rząd wielkości! I wiedzcie, i miejcie to zawsze w swej pamięci, że coraz trudniej jest osiągnąć i w pełni opanować kolejny nasz Krąg Światłości. My uczymy Komunii ze Światłem Życia, a nie połykania kawałka opłatka z rąk jakiegoś czarnego rozpustnika, a szata czarna, brunatna i szara pobudza przecież wszystkie żądze ciała!

10. Zrozumcie zasady rozwijania Mocy Światła jakie rozpalamy w was, jako Boskie Pochodnie i zrozumcie, że Rozwój Duchowy, to coraz więcej pracy, a także realnych możliwości chociaż nie całkiem z tego świata! I pamiętajcie, że trzy osoby razem siedzące w Kręgu czy raczej w Trójkącie to jakby Trójpłomień i stanowi jedną Jednostkę Mocy Bożej, o ile każdy rozpalony jest chociaż jednym małym Światłem. A cztery osoby razem w jeden połączone Wspólny Krąg, to przecież cztery już Jednostki Mocy Bożej, bo cztery osoby razem tworzą też cztery Trójkąty Mocy wedle permutacji bez powtórzeń. [(1,2,3,4) (1,2,3), (2,3,4), (1,2,4), (1,3,4)]. Pięć zaś osób w jednym czasie i miejscu w naszym Świetlistym Kręgu to będzie już chyba z 10 Jednostek Duchowej Mocy, ale pamiętajcie, żeby sobie dokładnie policzyć ile jest z pięciu osób Trójkątów bez powtórzeń składu, bo to zaprawdę jest godny uwagi Adeptów, rachunek przecież Boży. A Grupa 40 czy 210 bodaj Jednostek Bożej Mocy, zaprawdę przecież wiele może i znaczną jest Potęgą, nie tylko w świecie Ducha, ale także na Ziemi. Od prapoczątku dziejów ludzkości to powtarzamy, że najważniejszym na Powrotu Drodze jest Dusz Zgromadzenie na Wspólne Spotkanie poświęcone realizacji naszych głębszych Celów!

11. Gautama Buddha nauczał, że ludzki Umysł musi jak najszybciej zacząć świecić. Jehoszua Chrystus głosił, że nasze Oko musi być całe w Świetle, aby być Zdrowe. A czyż Słowo Buddha jako Imię Boże Pana Śiwa, nie oznacza po prostu kogoś, kto jest Oświecony, albo inaczej, w Świetle Przebudzony? Śrî Gautama Buddha polecał Adeptom, aby wyciszyli szybko całe Pole Myśli, Manasu i w cichości wewnętrznej, gdzie żadna myśl ni pragnienie ani się nie rodzi, ani też z otoczenia nie przychodzi dotarli do Substancji umysłu, która sama w sobie jest Światłem i w spokoju wnętrza sama z siebie Świeci jako tak zwana Własna Pierwotna Natura (Prakrti). Podstawową, naturalną funkcją Umysłu wedle Mędrców jest DHI, a jest to przecież zdolność Świecenia i Świetlistych myśli wytwarzania, tyle że wymaga od człowieka wnętrza wyciszenia i do wszystkiego dużego zdystansowania. Skupienie w sobie w wewnętrznej Naturze Światła, w środku Oazy Spokoju i Ciszy potrzebne jest do tego aby rozpoznawać to, co w myślach i impulsach sami wytwarzamy od tego, co się w nas od innych odbija jako naleciałość. Tak potężnie w rozróżnianie siebie od innych zbrojeni możemy się już wybrać w Podróż Duchową, w której Światłem Jaźni się jednoczymy z Guru swoim, a potem ze wszystkimi Oświeconymi i Bogami Niebios, albowiem Wspólnota Aniołów jest jak to mówią Kahunowie, jednym połączonym Polem Wyższych Bytów. Światło z nikim we Wspólnocie nie Zjednoczone jak mówił Mistrz Książę Siddharta szybko przez Ciemnych zostanie zgaszone. Dlatego o ludzie, łączcie się ze sobą w Duszy, w jedną Wielką Niebiańską Wspólnotę Światła.

12. Pan Morja przecież powiada: „Uczcie się myśleć o Świetle moje Dzieci”. Uczcie się więc myśleć ciągle o Świetle i Królestwie Boga, albowiem drugiego nie znajdziecie bez pochodni z pierwszego. A Chrystus mówił przecież abyśmy starali się najpierw o Królestwo Boga, a o rzeczy doczesne nie martwili albowiem będą do Królestwa nam przydane! Przyjmijcie więc kolejną Inicjację z Myślą, aby nigdy nie stracić otrzymywanego Światła, a przecież dla nas Aniołów Twoja pierwsza Inicjacja trwa jako nasza trzydniowa, Niebiańska Uroczystość. Praktykuj więc tedy pilnie, aby się na was spełniło, że o świcie dnia trzeciego już duchowo zmartwychwstaniecie do całkiem nowego przecież życia tak, jakbyście rozpoczęli kolejne Wcielenie. Niech wasze Światło wysoko Świeci i nigdzie go nie skrywajcie, gdyż jesteście Solą Ziemi i bez was cała Ziemia, nasza Matka Gaja, całkiem już swój smak utraci. Niechaj więc, kto przyjął Pochodnie Światła wraz z Inicjacją zwoła wszystkich jak On/a sam rozświetlonych na Wspólne Spotkanie, aby razem siedzieć nawet w Kręgu, w Milczeniu, Om myśląc potężnie zaświecić dla pożytku całej przecież Ziemi. Twórzcie piękne i okrągłe bardzo Kręgi, a wspólnym wysiłkiem razem szybko będziecie Zbawieni. My jesteśmy Odwiecznym Braterstwem Światłości, chociaż nie zawsze nas widzicie! Dlatego wam wiele dajemy Błogosławieństw!

Aćarja Paramahansa Lalit’ Mohan G.K.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *