Ryg-Weda – Mandala 1 – Hymny 1-10

Opublikowano

w kategorii

Mandala 1, Hymn 1

1. Wysławiam Agni, wybranego Kapłana, Boga, szafarza ofiary, hotar, najbogatsze z bogactw.
2. Godny pochwały jest Agni, tak przez żyjących jak i starożytnych mędrców. On sprowadzi tu Bogów.
3. Dzięki Agni człowiek zdobywa bogactwo, zaiste, obfitość rosnąca z dnia na dzień, najbogatszy z bohaterów, chwalebny.
4. Agni, doskonała ofiara, którą obejmujesz zaprawdę idzie do Bogów.
5. Niech Agni, rozumny Kapłan, prawdomówny, najwspanialszy, Bóg, przyjdzie tutaj z Bogami.
6. Jakiegokolwiek błogosławieństwa, Agni, udzielisz swojemu czcicielowi, to jest, Angirās, zaprawdę twoją prawdą.
7. Do ciebie, rozpraszaczu nocy, O Agni, dzień po dniu modlitwą przynosimy ci cześć
8. Władco ofiar, wieczny stróż prawa, promieniujący, wzrastający w twej własnej siedzibie.
9. Bądź dla nas przystępny, jak ojciec dla syna: Agni, bądź z nami dla naszego dobra.

Mandala 1, Hymn 2

1. Piękny Wāju, przyjdź, dla ciebie przygotowane zostały te krople Soma: wypij je, wysłuchaj naszego wezwania.
2. Znając dni, w których wylany jest sok Soma, śpiewacy wychwalają ciebie, Wāju, swymi pochwalnymi hymnami.
3. Wāju, twój przenikliwy strumień dociera do czciciela, daleko rozprzestrzenia się by pić Somę.
4. Te zostały wylane, o Indra i Wāju; przyjdźcie po oferowane przez nas smakołyki: krople tęsknią za wami dwoma.
5. Dobrze świętujcie libacje, Wāju i Indra, bogaci w łupy, przyjdźcie więc szybko tutaj.
6. Wāju i Indra, przyjdźcie po to, co wyciskający Somę przygotował: już niedługo, Bohaterowie, dlatego modlę się.
7. Wzywam Mitrę o świętej sile i niszczącego wrogów Waruṇa, którzy dopełniają rytuału żywionego olejem.
8. Mitra i Waruṇa, poprzez Prawo zdobyliście swoją potężną moc, wy miłośnicy i kochający Prawo.
9. Nasi mędrcy, Mitra-Waruṇa, szeroko panujący, silni z urodzenia, podarujcie nam siłę, która dobrze działa.

Mandala 1, Hymn 3

1. Wy, Aświnowie, bogaci w skarby, panowie przepychu, mający zwinne ręce, przyjmijcie ofiarny pokarm.
2. Wy, Aświnowie, bogaci w cudowne czyny, wy, bohaterowie godni waszej chwały, przyjmij nasze pieśni z potężną myślą.
3. Nāsatjā, cudotwórcy, wasze są te libacje ze ściętą trawą: przyjdźcie wy, których ścieżki są czerwone od płomieni.
4. O Indra, cudownie jasny, przyjdź, te libacje tęsknią za tobą, tak oczyszczone przez subtelne palce.
5. Nawoływany przez świętego śpiewaka, pospieszany przez pieśń, przyjdź Indra na modlitwy kapłana wylewającego libację.
6. Nadejdź Indra pośpiesznie, Panie Śniadych Koni, do modlitw. Rozkoszuj się naszą libacją.
7. Wy, Wiśwedewy, którzy chronicie, nagradzacie i kochacie ludzi, przyjdźcie, wasi wielbiciele oferują sok.
8. Wy, Wiśwedewy, szybcy w pracy, przyjdźcie szybko by pić, jak mleczne krowy spieszą do swych przegród w oborze.
9. Wiśwedewy, zmieniający kształt jak węże, nieustraszeni, pozbawieni podstępu, wspierający, przyjmijcie święty napój.
10. Bogata w łupy, wzbogacona hymnami, niech jasna Saraswatī pragnie, z ochoczą miłością, naszej ofiary.
11. Podżegaczko wszelkich przyjemnych pieśni, inspiratorko wszelkich łaskawych myśli, Saraswatī przyjmij nasz rytuał
12. Saraswatī, potężna powódź – ona światłem oświeca, ona rozjaśnia każdą pobożną myśl.

Mandala 1, Hymn 4

1. Jak dobrą krowę dla dojącego, tego, kto czyni dobro, przyzywamy na pomoc każdego dnia.
2. Przyjdź na nasze libacje, napij się Somy; o Ty, pijący Somę! Zachwyt tego Bogatego obdarzającego krowami.
3. Abyśmy poznali Twoją najskrytszą życzliwość: Nie zaniedbuj nas, przyjdź tutaj.
4. Idźmy do mądrego, Niepokonanego, zapytajmy o Indrę, biegle śpiewającego, Tego, który jest lepszy od twoich przyjaciół.
5. Czy ludzie, którzy z nas drwią, mówią: „Idźcie gdzie indziej, wy, którzy służycie Indrze i nikomu innemu;
6. Albo czy, o Boże cudownych czynów, wszyscy nasi prawdziwi ludzie nazywają nas błogosławionymi, obyśmy nadal przebywali pod opieką Indry.
7. Szybkiemu przynosi On chyżość, pocieszycielowi łaskę poświęcenia, która Przyjacielowi dodaje skrzydeł i radości.
8. Ty, Satakratu, wypiłeś to i byłeś pogromcą Wrytrów; ty pomagasz wojownikowi w walce.
9. Wzmacniamy Satakratu, tak, ciebie, ty potężny w walce, abyśmy, Indro, mogli zdobyć bogactwo.
10. Dla niego potężny strumień bogactwa, skorym jego przyjacielem ten, który nalewa sok, tak, temu Indrze śpiewajcie waszą pieśń.

Mandala 1, Hymn 5

1. Chodźcie tutaj, usiądźcie; Indrze śpiewajcie swoją pieśń, towarzysze, przynoszący hymny pochwalne.
2. Dla tego, najbogatszego z bogatych, Władcy skarbów doskonałego, Indra, wylewając sok Soma.
3. Niech będzie przy nas w potrzebie i w obfitości naszego bogactwa, niech przyjdzie do nas ze swoją siłą.
4. Parze Jego płowych koni zaprzęgniętych w bitwach wrogowie nie rzucają wyzwania: jemu, Indrze śpiewajcie waszą pieśń.
5. Blisko do pijącego Somę przyjdźcie, dla jego przyjemności, te czyste krople, Soma zmieszana z maślanką.
6. Ty, który od razu osiągnąłeś doskonałą siłę, urodziłeś się, aby pić sok Soma, mocny Indro, aby panować.
7. O Indro, miłośniku pieśni, niech te szybkie Somy wejdą do ciebie: niech przyniosą błogość tobie, o Mędrcze.
8. Nasze pieśni pochwalne wzmocniły cię, o Satakratu, tak ty wzmocnij nasze pieśni pochwalne, które śpiewamy.
9. Indra, którego pomoc nigdy nie zawodzi, przyjmij te dary tysiąckrotnie, w których przebywają wszystkie mężne siły.
10. O Indro, ty, który kochasz pieśń, niech nikt nie rani naszych ciał, trzymaj rzeź z daleka od nas, gdyż ty możesz.

Mandala 1, Hymn 6

1. Ci, którzy stoją wokół niego, gdy się porusza niosąc uprząż jasnego, rudego Rumaka. Światła świecą na niebie.
2. Po obu stronach wozu zaprzęgnięto dwa drogie mu gniade rumaki, odważne, śniade, noszące Wodza.
3. Ty, tworzący światło tam, gdzie nie było światła, i formę, o mężny: tam gdzie nie było formy, narodziłeś się wraz ze Świtami.
4. Potem, jak to mają w zwyczaju, porzucili stan nienarodzonych dzieci, przybierając imiona ofiarne.
5. Ty, Indra, wraz z bogami burzy, niszczycielami tego, co trwałe, odnalazłeś krowę nawet w jaskini.
6. Oddając cześć nawet gdy słuchają, śpiewacy wychwalają tego, który znalazł bogactwo, sławnego, Potężnego.
7. Obyś naprawdę był widziany, jak przychodzisz u boku nieustraszonego Indry: oboje radośni, równi w swoim blasku.
8. Wraz z umiłowanymi zastępami Indry, bezbłędnymi, spieszącymi do nieba, ofiarnik głośno woła.
9. Przyjdź z tamtego miejsca, Wędrowcze, lub w dół ze światła nieba: tego pragną wszystkie nasze pieśni pochwalne.
10. Indry szukamy by uzyskać pomoc, stąd, z nieba ponad ziemią lub z przestronnego firmamentu.

Mandala 1, Hymn 7

1 Indra śpiewacy wielce sławią, Indra recytujący chwalą, Indra chóry gloryfikowały.
2 Indra ma zawsze blisko siebie swoje dwa gniade rumaki i wóz z jarzmem słów, Indra złoty, uzbrojony w pioruny.
3 Indra wzniósł słońce wysoko na niebie, aby mógł widzieć z daleka: On rozwalił górę dla krów.
4 Pomóż nam, o Indro w walkach, tak, walkach, w których zdobywa się tysiące łupów dzięki strasznej pomocy, o Straszny.
5 W wielkiej bitwie wzywamy Indrę, Indrę w mniejszej walce, Przyjaciela, który rzuca piorunem w demony.
6 Odblokuj, nasz męski bohaterze, ty zawsze hojny, tamtą chmurę, dla nas, o ty niepowstrzymany.
7 Jeszcze wyżej, z każdym moim wysiłkiem, rośnie chwała Indry uzbrojonego w pioruny: nie odnajduję pochwał godnych jego.
8 Podobnie jak byk pędzi stada, tak i on swoją siłą kieruje lud, nieodparty Władca:
9 Indra, który sam rządzi ludźmi, bogactwami i pięcioraką rasą tych, którzy mieszkają na ziemi.
10 Ze względu na ciebie z każdej strony wzywamy Indra by odszedł od innych ludzi: niech będzie nasz i nikogo więcej.

Mandala 1, Hymn 8

1. Indra, przynieś bogactwo, które daje rozkosz, zwycięzcy zawsze zwycięskie bogactwo, najwspanialsze, aby było naszą pomocą;
2. Za pomocą którego możemy odeprzeć naszych wrogów w walce wręcz, dzięki tobie i twemu rydwanowi.
3. Z pomocą ciebie, uzbrojony w pioruny Indro, niech podniesiemy piorun i pokonamy w walce wszystkich naszych wrogów.
4. Z tobą, o Indro, w sojuszu z bohaterami rzucającymi pociski, pokonajmy naszych pochłoniętych w boju wrogów.
5. Potężny jest Indra, zaiste najwyższy; wielkość niech będzie jego, Gromowładnego: szeroko jak niebo rozciąga się jego moc
6. Która pomaga w zdobyciu synów tym, którzy przychodzą jako bohaterowie by walczyć, lub jako śpiewacy miłujący święte myśli.
7. Jego brzuch, pijący najgłębsze łyki Somy, jak ocean wzbiera, jak szerokie strumienie ze szczytu nieba.
8. Podobnie jego doskonałość jest wielka, silna, bogata w bydło, jak dojrzała gałąź dla czciciela.
9. Zaprawdę, twoje potężne moce, Indro, natychmiast pomagają wielbicielowi takiemu jak ja.
10. Podobnie jak jego cudowne prezenty; niech cześć i chwała będą śpiewane Indrze, aby mógł wypić sok Soma.

Mandala 1, Hymn 9

1. Przyjdź, Indro i rozkoszuj się sokiem na wszystkich ucztach Somy, Obrońco, potężny w swojej sile.
2. Nalejcie Indrze ten sok, aktywnie uszczęśliwiający sok, dla niego, radującego się, wszechmogącego Boga.
3. O Panie wszystkich ludzi, o pięknym licu, raduj się radosnymi pochwałami, obecnymi podczas tych ofiar płynnych.
4. Pieśni wylały się do ciebie, Indro, silny, opiekuńczy Władco, i wznosiły się niezadowolone.
5. Ześlij nam różnorodne nagrody, O Indro, godne naszego życzenia, gdyż najwyższa moc jest tylko twoja.
6. O Indro, pobudzaj nas do tego, abyśmy pragnęli bogactwa i chwały, o Najwspanialszy.
7. Daj, Indro, szeroką i wzniosłą sławę, bogactwo w bydle i siłę, trwającą przez całe życie i nie zawodzącą.
8. Daj nam wielką sławę, O Indro, ześlij bogactwa obdarzając tysiącami, tych pięknych owoców ziemi, z trudem przynoszonymi do domu.
9. Chwaląc pieśniami godnych chwały, tego, który przychodzi nam z pomocą, wzywamy Indrę, Władcę Skarbów bogactwa.
10. Wzniosłemu Indrze, obecnemu przy każdej libacji, pobożny człowiek śpiewa głośno wzmacniający hymn.

Mandala 1, Hymn 10

1. Śpiewacy śpiewają hymn tobie, ci, którzy wypowiadają słowa chwały, wywyższają cię. Kapłani podnieśli cię na wysokość, o Satakratu, jak słup.
2. Wspinając się od grzbietu do grzbietu i przyglądając się żmudnemu zadaniu, Indra spełnia swoje życzenie, a Deszcz przyspiesza ze swoim oddziałem.
3. Zaprzęgnij swoją parę silnych gniadych rumaków o długich grzywach, których ciała wypełniają popręgi, i o Indro pijący Somę, przybądć posłuchać naszych pochwalnych pieśni.
4. Przyjdź tutaj, odpowiedz na pieśń, śpiewaj z aprobatą, wołaj  głośno. Dobry Indro, spraw, aby nasza modlitwa zakończyła się sukcesem i pomóż tej naszej ofierze.
5. Należy pochwalić Indrę, aby wzmocnił tego, który daje bezinteresownie, aby Sakra mógł czerpać przyjemność z naszej przyjaźni i ofiar z napojów.
6. Jego szukamy dla przyjaźni, jego dla bogactw i bohaterskiej siły. Dla Indry, on jest Sakra, będzie nam pomagać i obdarzać nas bogactwem.
7. Łatwo zawrócić i odjechać, Indro, to łup, który nam dałeś. Otwórz krowią oborę i obdarz nas bogactwem, o Gromowładny.
8. Niebo i ziemia nie obejmują cię razem w twoim gniewnym nastroju. Zdobądź dla nas wody z nieba i ześlij nam krowy w obfitości.
9. Słuchaj, o ty, którego ucho jest wyostrzone, moje wołanie; Przyjmij moje pieśni, O Indro, niech ta moja pochwała przyjdzie bliżej nawet niż twój przyjaciel.
10. Znamy Cię najpotężniejszego ze wszystkich, który w bitwach słyszysz nasze wołanie. Do Ciebie, o najpotężniejszy, wołamy o pomoc, którą dajesz po tysiąckroć.
11. O Indro, synu Kuśika, pij z radością naszą libację. Przedłuż nasze życie na nowo i spraw, aby widzący zdobył tysiąc darów.
12. Miłośniku pieśni, niech te nasze pieśni obejmują cię ze wszystkich stron: wzmacniając cię w przedłużonym życiu, niech będą dla ciebie drogą rozkoszą.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *