Samourzeczywistnienie Klejnotu Własnej Pierwotnej Jaźni – HRID (1)

Pierwszy numer ezoterycznego pisma obliguje do wyjaśnienia jego tytułu i misji, której spełnieniu służy. Całość zawiera się w tym jednym pięknym prostym słowie: HRIDAYA. Wokół tego wszak Pisma ufam będą się stopniowo skupiać wszyscy CZELA – uczniowie, aspiranci i studenci jogi, aby wspólnie podążać po ścieżce Odwiecznej Mądrości. Właśnie słowo rdzenne HRID oznacza jakby wewnętrzny, ukryty głęboko wymiar serca i duszy, wymiar czegoś co jest jądrem i rdzeniem ludzkiej istoty. Można powiedzieć, że jest to Tajemny Lotos wewnątrz serca, samo źródło, z którego wypływa jak woda energia ożywiająca całość ludzkiej istoty.

Mantra HRIH intonowana w specjalny sposób odnosi się do Klejnotu Tajemnego Lotosu. Oznacza to odczucie i uzmysłowienie sobie wszelkiej wewnętrznej Tajemnicy. Przyjmijmy zatem, że HRIDAYA będzie Źródłem Odwiecznej Mądrości, że jest Wewnętrznym Tajemnym Sercem, Komnatą Skarbów ukrytych w głębi duszy albo Lotosem naszej Prawdziwej Natury. Rdzeń słowa IDAM odnosi się do ID, czyli prawdziwej, ponadczasowej i ponadosobowej Jaźni. Inaczej mówiąc celujemy ku Wyższej Jaźni. Tak się składa też, że IDAM oznacza tyle co IDEA/Ł, stąd w wyrażeniu HRIDAM poszukujemy Rdzennego Ideału, jakby Bóstwa, Najświętszej Istoty, która okazuje się być naszą własną pierwotną i przyrodzoną naturą. Tam jest ukryty i zapieczętowany cel naszego istnienia. “HRIDAYA” zatem jako ezoteryczne Pismo będzie poruszało jogiczne zagadnienia związane z wyniesieniem naszej świadomości aż do percepcji Wyższej Jaźni.

HRIDAYA jako obszar czy punkt zogniskowania świadomości będzie zaś Wewnętrznym Źródłem Odwiecznej Mądrości i zarazem także Klejnotem Wewnętrznej Świątyni i Bramą Domu Ojca Niebieskiego. Podążając poprzez ciąg ezoterycznych lekcji podążasz w głąb siebie, odkrywasz siebie, wędrujesz ścieżką samopoznania do głębi Twojej Własnej Duszy, w Świat Ducha. Odkrywasz fundament własnej istoty, jądro, rdzeń siebie. Nazwij ośrodek HRIDAYA mieszkaniem Jaźni, a cykl Pism weź jako pomoc, by stać się sobą.

HRIDAYA to ósmy lotos między materią a duchem. Oto właściwe miejsce jego położenia (gdy zechcesz komuś pokazać). Tajemna Laja Joga tak jak przekazał mi ją mój czcigodny Guru Ananda Śiw (Swami Baba Śiwananda G.P.) rozpoczyna się właśnie w tym miejscu, które można tylko poczuć, uzmysłowić sobie jako drzwi pomiędzy widzialnym dla zmysłów, a tym co zmysły sięgnąć nie mogą. W tej Tajemnej Komnacie mieszka nasza Prawdziwa Istota. Jest to DRASZTA – Świadek Wierny i Sprawiedliwy. Inaczej jest On/a określany/a, jako JESTEM lub JAM JEST. Biblijne Imię BOGA: JESTEM TYM, KTÓRY JEST lub lepiej w oryginale: EHIEH ASZER EHIEH jest tym poziomem świadomości, ku któremu się zbliżamy.

Każda osoba zapoznana dokładnie z czterostopniową Laja Jogą systemu Patańdźalego zawartą w Jogasutrach zauważy, że temat DRASZTA odnosi się do drugiej klasy jogi. W pierwszej klasie adeptów jogi celujemy do tej świadomości JESTEM poprzez intonowanie sylaby OM. Właśnie ta dźwięczna sylaba Omm (AUM) zwana jest w pierwszej klasie jogi ANAHATNADAM, co znaczy dźwięk wibracji lub głos dźwięku. Jest to wewnętrzny dźwięk, kosmiczna muzyka ciszy. Kiedy Ty wibrujesz delikatnie OM tak, że całe Twoje ciało drży i wibruje lekko wraz z twym głosem, wtedy wybierasz się w autentyczną podróż do Twego JESTEM do Prawdziwego JA.

Od początku polecam Ci rozpoczęcie studiów nad Księgami Jogi Patańdźalego, czyli nad Jogasutrami. Pierwsza klasa jogi to pierwszej część. W kursie ezoterycznego biuletynu HRIDAYA ciągle będą odniesienia do Jogasutr. Delikatne i głośne wibrowanie OM jest najbardziej fundamentalną z praktyk Laja Jogi. Zacznij od około 5-ciu minut, a potem rozwiń to nawet do 15-20 minut. Nie forsuj gardła, czuj wibracje w całym ciele – one będą równoważyć Twoją energię i uzdrawiać całą Twoją Istotę. Połowę czasu powtarzania zużyj na dźwięk Ooo…, a resztę, czyli drugą połowę czasu na dźwięk Mmm. W ten sposób otrzymasz sylabę: Ooo… Mmm…

HRIDAYA ma dostarczać Wiedzy Duchowej, ale też i wyboru ćwiczeń dla własnych studiów. Zrównoważona droga to taka, gdzie studiowanie i praktykowanie idą razem ze sobą. Należy przypomnieć uczniom, jak mówił mój Guru, że ćwiczeń należy uczyć się z przekazu, a zatem niejako bezpośrednio od Mistrza Nauczyciela (Aćarja). Jeżeli więc kiedykolwiek praktykowaliśmy razem takie zwyczajne OM to Ty teraz możesz użyć tego ćwiczenia. Inaczej, szukaj kontaktu z żywym nauczycielem duchowym, aby usłyszeć wspólnie wytwarzany dźwięk.

W czasie otwierania się tej świadomości JESTEM (Aham) zostają otwarte drzwi do wieczności. OM poprowadzi Ciebie i pozwoli Ci przebić się przez cierpienie i ból przez chaos umysłu i emocji, przez chaos uwarunkowań, przywiązań, przez chaos i powrozy krępujących ograniczeń odziedziczonych po przodkach.

HRID oznacza zakończyć linię uwikłania w świat materialny i rozpocząć nowe, wyzwolone życie. Codzienna praca torowania drogi wyższej świadomości i odsuwania przeszkód ego (podświadomości) jest gwarantem przyszłego duchowego osiągu.

Oczywiście, powstanie pytanie jak studiować te ezoteryczne lekcje. Po pierwsze wracaj często do lekcji, które Ciebie inspirują. Wracaj też często do tych akapitów, które dają Ci inspirację. Rozpocznij czytanie od wibrowania OM i zakończ czytanie wibrowaniem OM. Chociażby 3 lub 7 razy wibruj sylabę OM dla rozpoczęcia i zakończenia czytania.

Po drugie i co jeszcze ważniejsze, zrozum, że studia w Szkołach Duchowych odbywają się nie poprzez czytanie tylko poprzez słuchanie. Zrozum ważność procesu słuchania. Słuchaj raczej to, co czytasz jakby wewnętrznym uchem, które zdaje się być światłem w uszach zewnętrznych. Pozwól słowom wnikać poprzez uszy. Zwykle “czytając” staram się właściwie słuchać słów mojego Guru. Słuchaj zatem uchem Twojego wnętrza bardziej niż czytaj.

Bezpośrednie czytanie przy pomocy oczu powoduje, że duchowa wiedza rozwija intelekt, czyli staje się mało wartościowa dla duchowego rozwoju. Oczy są bowiem kierowane przez ośrodek splotu słonecznego – a to jest szczyt rozwoju ego i niższego psychizmu. Uszy zaś kierowane są przez ośrodek gardła, źródło duchowej inspiracji. Słuchając więc bardziej niż czytając kierujesz Twoje studia w stronę Ducha i rozwoju ( oczyszczenia) ośrodka słuchu.

Zupełnie fundamentalną sprawą Kręgu Nauki Ezoterycznej jest odczuwanie, odbiorczość na każde słowo i treść. Być pasywnym, nieustosunkowanym i tylko odczuwać sercem to co przepływa, jest pomocą, która w czasie studiowania rozwija wewnętrzny zmysł dotyku zwany INTUICJĄ. Jest to właściwość ośrodka serca znajdującego się pomiędzy ośrodkiem gardła a ośrodkiem splotu słonecznego. To “tylko” odczuwanie daje równowagę pomiędzy Niższą a Wyższą Jaźnią. Intuicja rozwija się przez bierne odczuwanie, a my częściej będziemy zwać to odbiorem (pratjaja). Nie rozmyślaj więc zbyt nad tekstem ani nie ustosunkowuj się zbyt emocjonalnie tylko odczuwaj, odbieraj i wsłuchuj się w brzmienie, w oddźwięk, w echo słów. Tak funkcjonują wszystkie prawdziwe Szkoły Duchowe.

Myślenie i rozważania są potrzebne, ale w nadmiarze blokują Intuicję i Inspirację Duchową, których rozwój faktycznie prowadzi do celu. Jeśli jakieś zdanie będzie akurat ważnym dla Ciebie, słuchaj go jakby wielokrotnie odbijającego się echa. Jest to właściwy sposób medytowania czyli rozmyślania nad lekcjami HRIDAYA.

Święci i Mistrzowie często powtarzają: “Kto ma ucho do słuchania niechaj słucha.” Pseudojasnowidzący zwykle nie chcą słuchać i dlatego są pseudo. Najpierw rozwija się na Duchowej Ścieżce zdolność Czucia, potem zdolność Słyszenia, a na końcu dopiero zdolność Widzenia. Dlatego należy czuć, czyli odbierać sercem i słuchać uchem, aby pracować we właściwą stronę.

Samourzeczywistnienie czy samopoznanie (sampradźniata) następuje w chwili Wyzwolenia JAŹNI/DUSZY, ze wszelkich ułudnych zasłon. Jest to odkrycie Świadka (DRASZTA, JESTEM). W tym Jądrze naszej Istoty, w głębi Ciebie wypisane jest Boskie Prawo (Ryta), na którym opierają się praktyki w drugiej klasie jogi zwane YAMA (zakazy) i NIYAMA (nakazy). Studiowanie tych kosmicznych, boskich prawd i zasad pozwala na osiąganie pełni samourzeczywistnienia, na roztopienie się w NIRWANIE, na osiągnięcie SAMADHI – BHAWANA, czyli na osiągnięciu przekształcenia świadomości indywidualnej w świadomość kosmiczną (boską, duchową). Stajesz się Sobą, Duszą, Wyższą Jaźnią. Wszystko to można osiągnąć bez pomocy i Łaski Guru, bez inicjacji, zupełnie samodzielnym wysiłkiem, choć ta droga jest bardzo długa. Nie mniej gorliwie nią postępujący będą mogli wiele skorzystać ze wskazań oferowanych w tym Biuletynie.

Zwrócę twoją uwagę tutaj na to, że ten proces osiągania Siebie realizowany jest właściwie poprzez SADHANĘ, czyli poprzez praktykowanie, poprzez duchowe ćwiczenia. Dlatego, nawet samo czytanie lekcji jogi rozważane jest jako skuteczny środek do praktykowania. SADHANA to zbiór podstawowych ćwiczeń jogicznych, które są systematycznie powtarzane. Masz ich kilka: Wibrowanie OM, słuchanie, odbieranie…

Tak osiągany jest punkt Interpretacji pomiędzy Duchem a Materią. Kiedy proces ćwiczeń zostaje urzeczywistniony, poznajemy to po głębokich efektach. Problemy, troski i kłopoty zaczynają po prostu znikać. Adept zaś przebywa w sobie i jest coraz mniej zależny od warunków zewnętrznych. Coraz bardziej rozpoznaje Siebie jako Twórcę swoich zewnętrznych warunków i zdarzeń.

SADHANA ma ogromne znaczenie. Jest to środek, który jak pojazd wiezie Ciebie do celu. System inicjacyjny w tradycji Laja Jogi opiera się o cały system pojazdów, z których Sadhana jest rozpoznawana jako pojazd słuchających. Można to porównać do buddyjskiego ŚRAWAKAJANA, co w istocie stanowi “pojazd słuchających”, a pamiętając, że system praktyk buddyści w całości wzięli z tajemnych form jogi od razu zrozumiemy ważność praktykowania poprzez słuchanie jako sposobu na osiągnięcie celu. Bardziej zaawansowaną formą jest ABHJASA – również opisywana w pierwszej klasie jogi.

Dyscyplina zwana JOGĄ może być wyjaśniona przez wiele źródeł w literaturze pisanej. Osiągana jest jednak przez proces praktykowania. Rozpoczęcie praktykowania jest jak zasadzenie ziarna. Kontynuowanie praktykowania jest jak podlewanie i pielęgnowanie ziarna. Zakończenie praktykowania możliwe jest, gdy zbierzemy żniwo, osiągniemy nasz cel. DRASZTA, JESTEM jest celem pierwszych dwóch klas jogi, które należy też kultywować po kolei, rozpoczynając od pierwszej.

SAMADHI-BHAWANA czyli NIRWANA jest stanem świadomości wynikłym z ucieleśnienia Świadka, Tego Który Jest, Jedynego, Wiernego i Prawdomównego. W istocie jest to nasza Pierwotna Natura, Istotne Przyrodzenie, Kamień Węgielny, na którym zbudowana jest cała reszta…

Słowa sanskryckie, których używamy wyrażają oryginalne idee twórców wszelkiej jogi dlatego będą w tym kursie szeroko komentowane. Niosą wiele znaczeń i ogromną treść. Poznajemy ukryte znaczenia właśnie poprzez medytację nad Słowem (a Słowo staje się Żywe poprzez odczuwanie i wsłuchiwanie się w jego oryginalne brzmienie). W ten sposób cała Żywa Joga (Żywa Etyka) może zostać pod okiem Nauczyciela wzbudzona z martwych. Joga w swym oryginalnym znaczeniu to “Jednia, Zjednoczenie, Pojednanie, Komunia.” Odkrywanie Jedności jest odkrywaniem zasad starożytnej Jogi.

OM obudzi Twoje prawdziwe sumienie, zgubisz koncepcję siebie, a zaczniesz się stawać sobą prawdziwie. Jest to pierwszy i niezbędny krok. Dalsze ćwiczenia praktyczne przywędrują po kolejnych lekcjach ezoterycznych, aż ukończymy pierwszą klasę jogi zwaną: SAMADHI-PADAH: Ścieżką Ekstazy Skupienia w Czystym Świetle.

Om! Om! Om!
Hum!

Aćarjaćarja Lalita-Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu broszurowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

PIERWSZA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 1-16)

Hridaya Yoga Vidya

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *