SATHYA SAI BABA – Przepowiednie i Proroctwa o Przyjściu Awatara

PRZEPOWIEDNIE O  SAI BABIE
Wybór z różnych źródeł

Grupy Sathya Sai w Grudziądzu i Toruniu – Wrzesień 1994


Wykaz źródeł:

SS = Sanathana Sarathi33 (1990), 298-300.
QM = Sathya Sai Magazine. A Quarterly Magazine dedicated to Sathya Sai Baba,
Nr 13 (Autumn 1986), 3-6; Nr 22 (Winter 1988), 2-6; Nr 40 (Summer 1993), 4-8.
Sathya Sai Speaks (stare wydanie), vol. II, 101 i 111; vol. III, 20-25; vol. VIII, rozdz. 30.
V. Kanu, Sathya Sai Baba God Incarnate, vol. II, 119-148
J.S. Hislop, Conversations with Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 104 i 127.
J.S. Hislop, My Baba and I, 189.
H. Murphet, Sai Baba AVATAR. A new journey into power and glory, 70-71 i 173.
N. Kasturi, Sathyam Sivam Sundaram. The Life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba,
Part I, 139; Part IV, 70, 83 i 195.
Ph. Krystal, Sai Baba. The Ultimate Experience, Prasanthi Nilayam, 1985, s. 240-241.
The Sai World Gazette, Nr 5 (marzec 1986), 6-8.

W uzupełnieniach dokonanych w 1997 r. (końcowa część zbioru) wykorzystano ponadto:ISBG = M.R. Kundra, Is Sai Baba God, Madras (1994).
FFG = Naresh Bhatia, The Dreams & Realities Face to Face with God, Poonam Bhatia, Prasanthi Nilayam (1994).

Materiały te, będąc tłumaczeniem roboczym (bez korekty),
są przeznaczone do użytku wewnętrznego Grup Sathya Sai.

Tłum. i skład komput.: K.M. Borkowski (Toruń)
Powielanie i oprawa: R.K. Sipak (Grudziądz)

Zamieszczone na gorące prośbę: Romana Sipaka (Grudziądz), Ryszarda Basaka (Opole), Lidii Walendy (Nuri Zacharewicz, Olsztyn) i innych wielbicieli


Tak mówi Awatar


Zgodnie z astrologią starożytności, zmiana w warunkach świata, którą wywoła wpływ Swamiego, nastąpi po ok. 15 latach.1 Zostało to przepowiedziane 5 600 lat temu w Upaniszadach. Przyjście Baby, Sai Awatara, które obejmuje trzy inkarnacje, wszystko to zostało całkiem jasno przepowiedziane. Ludzie urodzeni w obecnej generacji, mogą uważać się za szczęśliwców.

Za: J.S. Hislop: Conversations with Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, str. 127.6 lipca 1963 r., po tygodniowej ciężkiej chorobie, Sai opowiedział ciekawą historię ujawniającą bezpośredni powód Jego przyjścia i związanych z tym okoliczności. Wszystko to nastąpiło na skutek zdarzenia na górze Kajlas (albo Kajlasa), które miało miejsce w Treta Judze (za czasów Ramy), kiedy to mędrzec Bharadwadźa uzyskał od Śiwy obietnicę potrójnej inkarnacji Śiwy i jego małżonki Śakti w rodzie tego mędrca. Szczegółowo opisano to w Sathya Sai Speaks, vol. III (polskie tłumaczenie przedstawiliśmy w broszurzeopracowanej w toruńskiej i grudziądzkiej Grupie Sathya Sai pt. Słowa Sathya Sai 1963-1964. Fragmenty t. III dyskursów Sri Sathya Sai Baby). Oto krótki wyjątek z tamtego dyskursu Swamiego:

Śiwa powiedział [do Bharadwadźy], że oboje przyjmą Ludzką Postać i urodzą się trzykrotnie w rodzie albo gotrze Bharadwadźy: sam Śiwa jako Śirdi Sai Baba, Śiwa i Śakti razem w Puttaparthi jako Sathya Sai Baba, a później sama Śakti jako Prema Sai. Wtedy Śiwa przypomniał sobie chorobę, która nagle opadła Bharadwadźę na Kajlasie w ósmym dniu oczekiwania w zimnie i na lodzie. Dał On następne zapewnienie: „Jako pokutę za zaniedbanie, które przez 8 dni wykazywała ci Śakti na Kajlasie, ta Śakti będzie cierpiała z powodu ataku przez osiem dni, kiedy My oboje urodzimy się jako Sathya Sai, a w ósmym dniu uwolnię ją z wszelkich oznak choroby poprzez pokropienie wodą tak właśnie, jak zrobiłem to na Kajlasie, by wyleczyć twoją chorobę”.

Dzisiaj byliście właśnie świadkami spełnienia się tamtego Przyrzeczenia.
Iśwara [Pan Śiwa] rzekł [do Dewagiriammy, przyszłej matki Sai Baby z Śirdi]: „Jestem niezmiernie zadowolony z twojego oddania. Urodzę się jako trzecie twoje dziecko”.

[…] Pod sam koniec [jego życia], do [Śirdi Sai] Baby przyszedł Abdul Baba. Sai Baba powiedział: „Pojawię się ponownie i udzielę ci darśanu”. „Kiedy to się stanie?” — spytał Abdul. Baba powiedział, że będzie to za osiem lat.

„Pierwsze przyjście było w Maharastrze. Drugie przyjście będzie miało miejsce w Madrasie” — powiedział Baba. Trzeba zauważyć, że kiedy pojawiła się ta forma (Sathya Sai), stan Andhra Pradeś należał do Madras Presidency.

Kiedy spytano go w jakiej formie nastąpi następne przyjście, Śirdi Baba powiedział samemu tylko Abdul Babie: „Udzielę darśanu w imieniu Sathyi ku wyniesieniu Prawdy”. Jest to obecny adwent.

[Z dyskursu z dnia 28-09-1990 r.; Sanathana Sarathi, 33 (Nr 11, Nov. 1990), str. 290-297]
Kiedy ten Mahaśakti zdecydował się opuścić poprzednie ciało w 1918 r., powiedział Kaka Saheb Dikshit’owi, że znowu urodzi się za 8 lat. Także Abdul Baba był poinformowany, że po 7 latach pojawi się w stanie Madras. Trzy miesiące po Samadhi [zgonie Śirdi Baby] — w odpowiedzi na prośbę pojawiając się przed domem Kirkee’go — oświadczył, że odeszło ciało. „Ciało odeszło, ale pojawię się ponownie.” Zostało to powiedziane 6 miesięcy po Samadhi, kiedy było pojawienie się w Dwarakamayi ze znajomą blaszanką [tin can]. Powiadomiono Das Ganu i Mhalaspati. Oświadczenie skierowane do Kaki Saheba mówiło, że Manifestacja nastąpi po 8 latach, nie zaś „jako ośmioletnie ciało”. Zanotowano to w takiej postaci, ponieważ Kaka Saheb polegał na swojej pamięci i zapisał to dopiero znacznie później. Liczba 7 sprawdziła się, ponieważ ciało to inkarnowało się w 1926 po spędzeniu dziesięciu miesięcy w łonie. Dlatego też, stwierdzenie o 8 latach przekazane Kaka Sahebowi również jest prawdziwe.

P.N., 23 X 1961 r. (Sathya Sai Speaks II, s. 111)
Kiedy Swami miał 17 lat, zwierzył się pudźariemu (pastorowi) Lakshmiahowi: „Sai Prawesz (Adwent Sai) przemieni to miejsce wPraśanti Pradeś (obszar najwyższego spokoju). Na tym wzgórzu wyrośnie wielki hol. (Inauguracja nastąpiła 7 lat później). Wtedy setki, nie setki a tysiące, nie tysiące a lakhy [1 lakh = 100 000], nie tylko lakhy — całe Indie tam będą. Cały świat przyjedzie i będzie czekał na darśan Sai”. Pudźari Lakshmiah nie mógł uwierzyć swoim uszom. Zaoponował: „Nie, nie mogę w to uwierzyć. Jak mogłoby się to stać?” Baba odpowiedział: „Będziesz musiał w to uwierzyć, kiedy staniesz tu gdzie teraz jesteśmy próbując zobaczyć przelotnie mnie stojącego na ganku owego wielkiego holu!” Lakshmiah żyje jeszcze dzisiaj, próbując zobaczyć z tego samego miejsca!

Sathyam Sivam Sundaram, Part IV, s. 83.
Sathya Sai Speaks, vol. VIII, rozdz. 30 zapisano następujące słowa Sai wypowiedziane 24-go grudnia 1972 r.:2

Jest pewna sprawa, na którą chcę dziś zwrócić waszą specjalną uwagę. W chwili, kiedy Jezus zanurzał się w Najwyższym Źródle Boskości, przesłał pewną wiadomość dla swoich naśladowców, a która była interpretowana na rozmaite sposoby przez komentatorów i tych, co rozkoszują się składaniem w stos pism na pisma i znaczeń na znaczenia, dopóki nie zbierze się ogromna góra bałaganu.

Owo stwierdzenie było manipulowane i przekręcone nie do poznania. Stwierdzenie Chrystusa jest proste. „Ten, który posłał mnie pośród was, przyjdzie ponownie” i wskazał na baranka. Baranek jest tylko symbolem, znakiem. Oznacza głos: ‘ba-ba’; było to ogłoszenie nadejścia Baby. „Jego Imieniem będzie Prawda” oświadczył Chrystus. Sathya znaczy Prawda. „Będzie nosił tunikę czerwieni, czerwonokrwistą tunikę.” (Tutaj Baba wskazał na tunikę, którą miał na sobie). „Będzie niski, z koroną (włosów).” Baranek jest znakiem i symbolem miłości. Chrystus nie oświadczał, że przyjdzie ponownie, powiedział „Ten, który mnie posłał przyjdzie ponownie.” Tamto ‘ba-ba’ jest tym Babą, a Sai, niski, o koronie kręconych włosów ubrany na czerwono Baba, jest już obecny. Nie jest On tylko w tej postaci, lecz jest On w każdym z was, jako Mieszkaniec Serca. Jest On tam, niski, w tunice o kolorze krwi, która je wypełnia.
Rama, Kriszna i Sai Baba zdają się być różni z powodu odzienia, jakie każdy z nich przyjął, lecz jest to dokładnie ta sama Istność, wierzcie Mi. Nie dajcie się zwieść na bezdroża. Niebawem nadejdzie czas, kiedy ten wielki budynek, a nawet większe, okaże się zbyt mały na przyjęcie tych, którzy będą wezwani do tego miejsca. Samo niebo będzie musiało być zadaszeniem tego audytorium przyszłości. Będę musiał poniechać samochodu, a nawet samolotu przy poruszaniu się z miejsca na miejsce, ponieważ tłoczące się tłumy będą zbyt wielkie; będę zmuszony poruszać się po niebie. Tak — tak też będzie, wierzcie Mi.

Będziecie świadkami jak to Puttaparthi staje się Mathura Nagarą. Nikt nie jest w stanie powstrzymać tego procesu, ani opóźnić go. Nie opuszczę was, ani nikt z was nie może opuścić Mnie. Nawet jeśli stracicie wiarę, pożałujecie tego i wkrótce przyjdziecie do tego schronienia głośno błagając o wpuszczenie. Pozostanę w tym ciele jeszcze przez 58 lat; już was o tym zapewniałem3. Wasze życia są splecione z Moją ziemską karierą. Postępujcie zawsze w zgodzie z tym wielkim przywilejem.

P.N., 21 X 1961 r. (Sathya Sai Speaks II, s. 100-101)
Ale nawet po wieku 60 lat Jego [Swamiego] wyznacy będą mogli Go odwiedzać. Powie On Rządowi, że należą oni do Niego. Ciało to będzie żyło do wieku 96 lat, i pozostanie młode.

Hislop: Conversations …, s. 104
Ciało to będzie trwało w dobrym zdrowiu aż nie osiągnie swego 94-go roku.

Sathyam Sivam Sundaram, Part IV, s. 195.
Po tym Awatarze będzie następny, Prema Sai, który urodzi się w rejonie Mysore.

Sathyam Sivam Sundaram, Part I, s. 139.
[Fragment rozmowy z grudnia 1978 r.:]

SAI: Nie. Nie będzie wojny światowej.

Hislop: Mamy szczęście żyć i zobaczyć ten przyszły świat w pokoju.

SAI: Wszyscy to zobaczycie. Nawet starzy ludzie dożyją tego.

Gość: Zatem, Prema Sai nie będzie miał zbyt wiele do zrobienia! Swami już zapewni światu pokój.

SAI: Będzie to za jakieś 40 lat. Wtedy na świecie będzie pokój. Imię Prema Sai jest odpowiednie. Wszystko będzie miłością — miłość, miłość, wszędzie miłość.

J. Hislop: My Baba and I, s. 189
[Z Ameryki do Whitefield na przełomie roku 1981 i 1982] przywieźliśmy dużą paczkę listów od wielbicieli, z których wielu niepokoiło się z powodu różnorakich prognoz katastroficznych trzęsień ziemi wzdłuż wybrzeża Kalifornii. Skorzystałam z okazji [interview, audiencji] aby zapytać Babę, czy były one prawdziwe. Zapewnił on nas, że nie będzie kataklizmu, jak przewidują niektóre prognozy, ale wystąpi wiele małych wstrząsów i zredukują one naprężenia, które zakumulowały się w ziemi. Dodał, że jednym z powodów, dla których się inkarnował w obecnym okresie, było odwrócenie takich klęsk.

Ph. Krystal: Sai Baba. The Ultimate Experience,
Sri Sathya Sai Books and Publ’s Trust,
Prasanthi Nilayam, 1985, s. 240-241.
Jednym z najważniejszych powodów utrzymywania dobrego zdrowia, do czego nakłaniam, jest to że jeszcze musicie być świadkami i zachwycać się wieloma przyszłymi lilami mahimami (wyrazami i manifestacjami boskich cech) znacznie przewyższającymi te, których świadkami już byliście, i wieloma jeszcze cudami, zwycięstwami i tryumfami.

Sathyam Sivam Sundaram, Part IV, s. 70.


HAZRAT MEHDI I BABA:Sanathana Sarathi 33 (1990), 298-300

Prawda pewnej przepowiedni

O ludzie!
Przyszło do was napomnienie
od waszego Pana;
i uleczenie tego, co jest w piersiach,
i droga prosta, i miłosierdzie
dla wierzących.
        Koran [Quran]
 X-57

Te wspaniałe słowa odnoszą się nie tylko do bezpośredniego kontekstu, w którym zostały wypowiedziane, ale także do sytuacji, która może powstać w każdym czasie.

Z takimi myślami autor tego artykułu starał się przedstawić czarno na białym to, co jego dusza otrzymała jako dar Prawdy. Kiedy więcej niż dekadę lat temu wątpliwości opanowały jego umysł, autor ten został sprowadzony do Fontanny Prawdy i jasno zabrzmiał nakaz: „Nie znasz nawet swojej własnej religii, jak [więc] możesz poznać MNIE?” Tymi słowami Baba poprowadził mnie ku intensywnym studiom sufizmu, świętego Koranu i islamu. Zatem to, co przekazują te słowa, jest niewątpliwie Jego darem. Przyszło to, podobnie jak wszystkie inne lekcje duchowości, w postaci książki. Później zostało to sprawdzone i zweryfikowane poprzez dociekania w centrach Studiów Islamu.

Muzułmanie na całym świecie wierzą w nadejście wielkiego przywódcy i przewodnika. Nazywają go MEHDI (Mistrz). Prorok Hazrat Mohammad [Mahomet] wskazywał, że Hazrat Mehdi pojawi się dla dobra muzułmanów4 w końcowych dziesięcioleciach czternastego stulecia od Hidżry [hegiry] (to stulecie właśnie się skończyło)5. Będzie to okres niepokojów i materializmu. Wartości zawarte wKoranie i ich praktyki będą ignorowane, a serca ludzi zwrócą się na świat i jego uroki — ku „innym Bogom”, posługując się słowamiKoranu. Przepowiednia ta mówi dalej, że Hazrat Mehdi odbuduje Prawdę a „Islam”6 stanie się religią całego świata.

Znaki dotyczące czasu i osoby Hazrat Mehdiego, w liczbie przekraczającej 150, przekazał Prorok Hazrat Ali, czwarty Kalif [Khalif] i powiernik tajemnic Sufi. Znaki te stały się starannie strzeżonym skarbem Imamów, następców Hazrat Aliego, i stanowiły część proroczych przepowiedni Tradycji Shi’a. W XVII w.n.e.znany uczony Md. Baqir bin Md. Taqi-Al Majlisi-Al Isfahani (1627–1698) zebrał je w swojej pokaźnych rozmiarów księdze Bihar-ul-Anwar, napisanej po arabsku. Istnieją dwa perskie tłumaczenia zawierające przepowiednie Proroka dotyczące Hazrat Mehdiego zatytułowane Khas-ul-Anwar i Bihar-ul-Anwar (część Dwazdhum).

Kilka wybranych przepodni Proroka Islamu zostanie tutaj wymienionych. Pozostawia się samemu czytelnikowi rozpoznanie kim jest ów Wielki Mistrz widziany przez świętego Proroka w swoich wizjach i opisany przezeń czternaście stuleci temu.

Mistrz, powszechnie znany jako Hazrat Mehdi, będzie widziany przez tych, którzy go szukają (strona 240; wszystkie kolejne odniesienia do numerów stron w tym artykule dotyczą perskiego tłumaczenia Bihar-ul-Anwar). Imam Mohammad Baqir sugeruje, że tylko „ci, którzy znają prawdziwe znaczenie ‘ja’ uwierzą w Hazrat Mehdiego”. Święty Prorok nazywał go „Abu Abdullah” (Ojciec poszukujących Boga). Wiele powiedziano o imieniu Ojca Ludzkości w Bihar-ul-Anwar. Nazywa się go także: Saheb-e-Asr (Mistrz Czasu), Walli-Allah (Przyjaciel Boga), Khalifat-ullah (Namiestnik Boga), „gdyż z pewnością będzie on przestrzegał przykazań Mojżesza, Józefa, Jezusa i Mohammada” (str. 330).

Inne oznaki wymienione w pracy Mohammada Baqira to: Wielu wyznawców Mahometa [Mohammedan] przez długi czas nie będzie wiedziało o Jego przyjściu. Ten święty Duch będzie nosił dwa odzienia: spodnie i wierzchnie (239). Toga koloru pomarańczowego będzie takiego kroju, że będzie wyraźnie widać zarys Jego pleców (292, 777). Jego ubranie, koloru pomarańczowego, rozniesie Światło wśród ludzi (245). Jego ubiór będzie ze Światła (229).

Jego włosy, gęste i ciemne, będą sięgać ramion (25). Jego brwi są połączone w środku (242). Inne Jego charakterystyki to: szerokie i jasne czoło (263); prosty nos z zagłębieniem na początku; pieprzyk na policzku przypominający Hazrat Mosę; jasny jak gwiazda; zęby z rozstępem między dwoma przednimi (243); czarne oczy (777); wzrost średni, w porównaniu ze średnim wzrostem Żydów (239). Kolor twarzy opisany jest wielorako jako błyszczący niby złoto-brązowa moneta; tak jasna że niemożliwe jest rozpoznanie prawdziwego koloru (263-293). Ogólne wrażenie: pełen współczucia, godności, wzniosły (239).

Jego nastawienie do każdego będzie braterskie, jakby dobrze ich wszystkich znał (314).

Będzie kochał wszystkich Proroków i Świętych; i czegokolwiek zapragnie to się stanie. Pokona On wszystkie przeciwności (242).

Jego wielbiciele znajdą ochronę (342). Ludzie znajdą w Nim uosobienie niebiańskiej błogości (341).

Będzie On schronieniem dla bezbronnych i odrzuconych (235).

Rano i wieczorem będzie On rozdawał ludziom A’b-e-Tuhur Kausr (duchowość; 343). (Odnosi się to do codziennych DarśanówBaby).

Objawi się zeń Boska Światłość (252).

Nie założy On nowej religii (6). (Baba często podkreślał, że nie naucza nowej religii).

Wszelka wiedza i esencja wszystkich religii rozkwitnie w Jego sercu jak nowy ogród (238).

Napełni ziemię pokojem. Będzie On przyjacielem i doradcą (287). Wskaże On Prostą Drogę (352).

Sytuacja w świecie jest podsumowana w wielu uderzających obrazach trafnie opisujących dzisiejsze czasy. Większość ludzkości będzie niczym zwierzęta — pozbawieni rozróżniania (349). Zło i złe nawyki będą na porządku dziennym. Będą trzęsienia ziemi, a ludzie będą umierać bez żadnej przyczyny. Będą traktować Jego przyjście jako sport i plotkę, a będzie to Prawda (909 – Hazrat Imam Gazali).

Hazrat Mehdi wyzwoli ludzi z niewoli, usunie kłamstwa z ich umysłów (287); zniszczy szatanów i wyleczy obłęd (329).

Wokół miejsca, gdzie będzie mieszkał, na niebie i ziemi widoczne będą oznaki dostatku i powodzenia (294).

Ludzie jak chmury będą gromadzić się tam, gdzie będzie mieszkał, i będą spływać jak deszcze (389).

Nie będzie mieszkał w Mekce (240); Jego panowanie rozpocznie się od wschodu, a Jego sztandar obiegnie cały świat (306).

(Nie tylko ludzkość ale i) Aniołowie będą z Nim (274).

Będzie posiadał zbiorczą mądrość wszystkich Proroków (115).

Później Prorok Islamu, zwracając się do niewidzialnego tłumu z przyszłości, powiedział:

„O wy Muzułmanie, wiedzcie że Ten, którego narodziny są dla was zakryte, jest waszym Mistrzem. JEST ON MEHDIM” (292).

Dla piszącego [autora], słowa te bez wątpienia ujawniają Prawdę, że SAI BABA JEST NIKIM INNYM TYLKO HAZRAT MEHDIM. Trzeba wiary, aby przyjąć Prawdę, a Allah zaprawdę wskazuje Prostą Drogę tym, którym On chce, ponieważ On wszystko wie i jest mądry.

Dr. Zeba Bashiruddin


Zadziwiająco szczegółowa przepowiednia
[QM, Nr 13, 3–5 (Autumn 1986)]

Wśród różnorodnych przepowiedni w starożytnych pismach świętych świata, oraz mędrców i proroków uwiecznionych w tomach z liści palmowych starannie przechowywanych przez uczonych sanskryckich, a których zdjęcia widziałam, zawierających szczegóły przyjścia Awatara Sai w XX w. (manuskrypt Shuki na liściach palmowych, przypuszczalnie sprzed 5 000 lat, podaje nawet dzień, miesiąc i rok urodzenia, jak też gwiazdy w tym momencie oraz imię Sai)7, żadna nie wydaje się być tak zadziwiająco szczegółowa jak przepowiednia Proroka Mahometa [Mohammeda].

Pewną irańską pisarkę szperającą w stoisku księgarskim w Teheranie nieodparcie przyciągnął olbrzymi tom. Było to 14-te wydanie dyskursów Mahometa w 25 tomach, nazwanych „Ocean Światła.” Mówi się, że zebrano i spisno je około 700 lat po śmierci Mahometa.

Tom 13-ty nazwany jest po arabsku Mehedi Moud, co znaczy Wielki Nauczyciel który był obiecany. Nauczyciela tego nazywa się także „Mistrzem Świata”, „Mistrzem Czasu”, „Prezydentem Boga”, „Wielką Częścią Boga na ziemi” i „Bogiem mówiącym i doradzającym”.

Ponadto Mahomet przekazał obficie oznaki, znaki i opisy, po których Ten Nadchodzący może być rozpoznany. Owa irańska pisarka powiedziała: „Otworzyłam tę księgę na przypadkowej stronie i pierwsze słowa, jakie przeczytałam, brzmiały ‘pieprzyk jest na policzku’. W miarę jak czytałam dalej znajdowałam w tej książce wszystko to, co widziałam w Brindawanie u Sai Baby”.

Mahomet pytany przez swoich uczniów czy jest „Mistrzem Świata” odparł, że nie i że żaden prorok, który kiedykolwiek przyszedł na ten świat nie przyszedł z taką mocą z jaką ON przyjdzie. Podano następujące szczegóły:

1. Jego włosy będą obfite.

2. Jego czoło będzie wielkie i wklęsłe.

3. Nos będzie mały z lekkim wybrzuszeniem na mostku.

4. Jego przednie zęby będą lekko rozstąpione.

5. Będzie miał pieprzyk na policzku.

6. Nie będzie nosił brody, lecz będzie czysto ogolony.

7. Jego ubranie będzie jak płomień.

8. Będzie nosił dwie togi. (Spodnią togę.)

9. Barwa jego twarzy będzie niekiedy jak miedź, niekiedy żółta jak złoto, czasami bardzo ciemna, a czasami błyszcząca jak księżyc.

10. Jego ciało będzie drobne, ale brzuch będzie miał tendencję do grubienia.

11. Jego nogi będą jak u młodych dziewcząt.

12. Wszelkie nauki wszystkich religii świata będą w jego sercu od urodzenia.

13. Wszystkie nauki i wiedza świecka wszystkich czasów będą w jego głowie.

14. Wszystkie rzeczy, o które prosisz Boga, on ci da.

15. Wszystkie skarby świata są pod jego stopami.

16. Będzie rozdawał podarunki, które są lekkie [wagowo].

17. Jego wyznawcy będą gromadzić się pod wielkim drzewem. (Olbrzymim banianem).

18. Wielu z nich będzie miało plamkę na czole. (Hinduski znak kum-kum).

19. Będzie chodził wśród wyznawców i dotykał ich głów ręką.

20. Każde oko, które go zobaczy, będzie szczęśliwe, nie tylko ludzie lecz [także] dusze bezcielesne.

21. Wyznawcy będą wyciągać szyje, by go zobaczyć.

22. Będzie żył 95 lat na ziemi.

23. W ostatnich 20 latach swego życia będzie „Królem Świata”, lecz w tym czasie jedynie 2/3 ludności świata będzie wierzyć w niego. Muzułmanie uznają go dopiero na 9 lat przed jego odejściem.

24. Będzie mieszkał na wzgórzu. (Prasanthi Nilayam leży na wzgórzu).

25. Jego mieszkanie/dom będzie kwadratowe.

26. Uczyni świat oświeconym i pełnym pokoju.

27. By nie zostać zwiedzonymi powinniście wiedzieć, że Mistrz Świata będzie dobywał rzeczy ze swego ciała, przez swe usta.

Jest to najbardziej niezwykła przepowiednia — tworzenie się świętych owalnych lingamów w ciele Sai Baby oraz ich wydalanie przez usta. Lingam jest symbolem Stworzenia i ma bardzo głębokie znaczenie. Ponadto wszystkie wyżej wyliczone szczegóły są absolutnie prawdziwe w stosunku do Sathya Sai Baby.

Mahomet przewidział też upadek prawdziwej duchowości wśród swych naśladowców, gdyż powiedział swoim uczniom: „Nie znajdziecie go nigdy ponieważ wtedy będziecie tacy zepsuci, że nie będziecie mogli rozpoznać go. Tylko garstka z was znajdzie go. Chrześcijanie i ludzie innych religii dostrzegą go, lecz muzułmanie będą tak źli, że nie znajdą go, aż do czasu 9 lat przed jego odejściem ze świata. Będziecie wydawać wielkie sumy pieniądzy na swoje meczety, lecz nikt tam nie pójdzie modlić się. Zrobicie wielką sztukę z Koranu (pięknie oprawione księgi itp.), lecz nikt nie będzie go rozumiał. Prawdziwe nauki Mojżesza były ukryte w grocie w Antiochii, a Mistrz Świata poda rzeczywiste nauki.”

Irańska pisarka, która natknęła się na tom Mehedi Moud, napisała książkę, w której podano tłumaczenia z arabskiego. Książka jest naturalnie napisana po persku (w języku parsi), ale autorka ma nadzieję że powstanie angielskie tłumaczenie umożliwiające opublikowanie jej po angielsku. (Sytuacja w Iranie nie jest obecnie zbyt szczęśliwa). Sugerowano, że być może istnieje kopia oryginalnej wersji arabskiej w Bodleian Library.

Tymczasem podejmuje się dalsze wysiłki sprawdzenia udokumentowanych dowodów wizji papieża Jana XXIII, którą miał na krótko przed śmiercią i którą zapisał — że mały, bosy mężczyzna o ciemnej skórze, w czerwonej todze, ostatecznie zastąpi Watykan. Osobiście czuję, że jest nieprawdopodobne, aby ten dokument ukazał się.

W miarę jak coraz bardziej zbliża się rok 2 000 otwórzmy nasze oczy i serca. Mówi się, że w swoich dyskursach Mahomet powiedział do swoich uczniów: „Moglibyście wyciągnąć rękę i być z Nim, ale nie rozpoznaliście Go.” Możnaby to samo powiedzieć o Faryzeuszach …

— Peggy Mason


Ten, który ma przyjść …
[QM 40, 4-8 (Summer 1993)]

Korespondent w Indiach zwrócił mi uwagę, że wśród tysięcy pielgrzymów wszelkich narodowości i wyznań, którzy odwiedzają Puttaparthi widać znaczny przyrost Muzułmanów. W naszym jesiennym wydaniu z 1986 r. napisałam artykuł zatytułowany „Zadziwiająco szczegółowa przepowiednia”, który wywołał wielkie zainteresowanie i otrzymałam wiele listów z różnorodnych części świata z prośbami o dalasze informacje, których nie byłam w stanie udzielić w szczegółach. Dlatego zacytuję mego miłego korespondenta (który odwiedzał Puttaparthi przez ostatnie 20 lat). Pisze on:

„Muzułmanie, a w szczególności ci z Iranu i Środkowego Wschodu, są widoczni w Aśramie a ich liczba z dnia na dzień rośnie. Zaciekawił mnie cel ich tak licznych odwiedzin, dlatego zdobyłem zaufanie pewnego dżentelmena z Iranu i wypytałem go wprost.

Po wielkich wahaniach otwarł się wreszcie. Powiedział, że w teologii islamu wiek islamu jako religii wynosi tylko 1400 lat. (Dziś jest to 1412 lat!)  Prorok Mahomet zapewnił swych wyznawców, że pod koniec 14-tej Hizary Bóg pośle na świat Nadistotę, którą nazwał Mahadi (Mahdi albo Mehdi), co znaczy Przewodnik. Prorok ten przekazał też swoim wyznawcom bogactwo oznak i znaków identyfikujące Hazrat Mehdiego. Powiedział on mi też, że szczegółowe przepowiedni proroka można odszukać w 14-tym rozdziale 16-tego tomu Bihar al-Anwar, opublikowanego jakieś 400 lat temu. 16 z 25 tomów zostało przetłumaczonych na perski.

Wszystkie te oznaki i znaki identyfikacyjne — jak je przekazał Prorok — obecne są w osobie Śri Sathya Sai Baby. Kilka miesięcy później tego samego dżentelmena spotkałem znowu w Puttaparthi i wtedy dał mi wydaną przez siebie perską książkę zatytułowanąTulu Azeem Tareen Kursheed Dare Hind — Wschód Wielkiego Chwalebnego Słońca na horyzoncie Indii. Książka zawiera cytaty z owej starej księgi Bihar al-Anwar!

Mój muzułmański przyjaciel, Nawab Tousif Ali, przetłumaczył tę perską książkę na angielski, a ja namówiłem panią dr Bashiruddin, profesora języka angielskiego w Gimnazjum Śri Sathya Sai dla Kobiet w Anantapurze, aby opublikowała tę pracę w moim imieniu po skonstatowaniu jej autentyczności i przejrzeniu zawartości oryginału. Przesyłam kopię tej książeczki zatytułowanej Pewne święte przepowiednie Proroka.”

Jednakże, w moim artykule z 1986 r. wspomniałam pewną irańską panią, która przypadkowo natknęła się na wielki tom na straganie z książkami w Teheranie, będącym jednym z 25 tomów Dyskursów Mahometa, z których 16 dostępnych jest po persku. Powiedziała ona: „Otworzyłam tę księgę na przypadkowej stronie i pierwsze słowa jakie przeczytałam brzmiały ‘ma on pieprzyk na policzku’. W miarę jak czytałam dalej znajdowałam w tej książce wszystko to, co widziałam u Sai Baby”. Tytuł w tłumaczeniu brzmi Wielki Nauczyciel który był obiecany.

[Od tego miejsca są powtórzenia ze wspominanego przez autorkę poprzedniego artykułu. Wylicza się 52 oznaki, z których powtórzono większość — prócz pięciu — z podanych wcześniej 27 oznak, ale w nieco zmienionej kolejności. Niżej podajemy tylko te nowe. — KMB]

2. Obfita fryzura sięgająca ramion.

10. Jego oczy są czarne. Wygląd ma szlachetny, uprzejmy i zawsze uśmiechnięty.

23. Wieści o jego Pojawieniu się rozejdą się w czasie jego niepełnoletności.

24. Posiada on pełnię cech wszystkich proroków wziętych razem.

25. Ptaki latają wesoło wokół niego. (Jest to bardzo oczywiste w Puttaparthi.)

26. Jest on braterski dla wszystkich i bliski dla wszystkich odwiedzających.

27. Każdego rana i wieczora rozdaje wino mądrości odwiedzającym.

28. Toruje drogę prawości i zbiera wokół siebie poszukujących Boga.

29. Jest schronieniem opuszczonych.

30. Nie założy nowej religii.

31. Nie będzie śladu dyktatury w jego Panowaniu.

32. Przyjdzie, by wznieść wszystkie religie na piedestał chwały i traktować je jako jedną, pojedynczą religię.

33. Będzie leczył wasze choroby.

34. Będzie waszym doradcą.

35. Będzie posiadał sumę mądrości wszystkich proroków.

36. Ludność Wschodu zainicjuje jego panowanie.

37. Będzie sławny, a jego sztandar będzie noszony po całym świecie. (Emblemat Sai jest teraz używany w 115 krajach, a Baba utrzyma swoje obecne ciało jeszcze przez 28 lat)

38. Ludzie ze wszystkich części świata będą schodzić się jak chmury i będą padać jak deszcz u jego stóp albo w jego miejscu.

39. Ktokolwiek przychodzi w jego pobliże, ten znajduje w nim ocean błogości.

40. Będzie posiadał zagubioną wiedzę o wszystkim.

42. Wygląda na tak drobnego, że chce się wziąć go w ramiona.

43. Zwierzęta czteronożne są bezpieczne i mieszają się z ludźmi, a nikt ich nie rani.

44. W tamtych dniach będą tam ludzie ze wszystkich stron świata.

45. Tylko On będzie wybierał ludzi, aby uczynić ich swoimi własnymi.

46. W nim rodzi się „Symbol Boskości” jakby na znak, że jest on specjalnym Przedstawicielem Boga.

47. Bóg roznieca swój Boski Ogień poprzez Jego Osobę.

49. Duchy spotykają się wzajemnie i przekazują dobre wieści o Jego tutaj Obecności …

50. Odbędą się straszne trzęsienia ziemi, a ludzie będą umierać bez przyczyny …

51. Ci, którzy rozpoznają Go, będą bezpieczni i chronieni niczym przez parasol wielkiego drzewa …

52. Ostatnim „Ja” będzie Jezus.

Dla mnie jest to bardzo interesujące, ponieważ w teologii islamskiej utrzymuje się, że Hazrat Mehdi (albo Mahdi) poprzedzi przyjście Hazrata Mesjasza … Chrześcijanie nazywają to Drugim Przyjściem. My nazywamy to przyjściem Premy Sai …

— Peggy Mason


Proroctwo jogina
Za: Sai Baba AVATAR. A new journey into power and glory — Howard Murphet, Birth Day Publ. Co., San Diego (USA), 1977 (s. 173).

Człowiek zawsze fascynował się przepowiedniami — tymi, które się spełniły i tymi, które oczekują na możliwe spełnienie. Miałem przywilej dowiedzieć się o pewnych ciekawych przepowiedniach od S.D. Khare, kulturalnego dżentelmena, który przeszedł na emeryturę z Indian Civil Service i był tłumaczem dla dwóch [wcześniej wspomnianych] parapsychologów z Ameryki.

Jeszcze w 1934 r. Khare, który wtedy mieszkał na północy Indii, miał wielkiego guru [nauczyciela], który prorokował, że przy następnym wielkim wydarzeniu w historii świata, na przeciąg 24 godzin świat stanie się tak gorący jak słońce. Nikt nie przeżyje z wyjątkiem prawdziwych, szczerych wielbicieli Boga.

Khare spytał, jak zostaną oni ocaleni i ilu pozostanie żywych na świecie. W odpowiedzi usłyszał, że ich świadomość zostanie zmieniona i będą chronieni przez Moc Boską. Ocaleje około jedna piąta ludzkości świata. Guru ten nie powiedział kiedy ów kataklizm nastąpi. Khare jednak sądzi, że była to wizja bądź niszczącej świat wojny atomowej, bądź naturalnej katastrofy.

Była też trzecia przepowiednia — osobista. Khare usłyszał, że później w swoim życiu, po śmierci jego guru, spotka Awatara na południu Indii. Ileś lat temu spotkał Sai Babę i, jak powiedział, ta przepowiednia spełniła się. Ponadto, dodał, przy pierwszym spotkaniu Baba opowiedział mu o zmarłym guru i wydawał się znać wszystkie ważne rzeczy jakie zaistniały między nimi. Jednakże, Baba ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył przepowiedni kolosalnej światowej katastrofy.

Warto zauważyć, że — inaczej niż pewne proroctwa chrześcijańskie — ta hinduska przepowiednia nie stwierdza, że ocaleją tylko członkowie jakiejś specjalnej sekty religijnej. Chronionymi przez cud Boskiej Potęgi będą „prawdziwi, szczerzy wielbiciele Boga”, jakakolwiek by nie była ich religia.


Proroctwo z Mahabharaty
[Sai Baba AVATAR. … — H. Murphet, s. 70-71.]

Wielka wielbicielka Sai Baby, Hilda Charlton, zanim przyszła do Niego spędziła około 16 lat w Indiach poszukując światła duchowego pod przewodnictwem kilku wielkich Nauczycieli. Po pewnym czasie pojechała do Nowego Jorku zakładając tam ośrodek duchowych nauk, medytacji i uzdrawiania. [… Opowiedziała ona o swej wizji następująco:] „Kiedy siedziałam w sali bhadźanów w Prasanthi Nilayam słuchając radosnych pieśni śpiewanych przez wielbicieli i patrząc na Sai Babę siedzącego w swoim krześle na podium, nagle nad głową Baby pojawiła się wielkiej piękności postać jadąca na białym koniu. Powiedziano mi, że Awatar Kalki jeździ na białym koniu, a Kalki jest Awatarem, którego oczekują ludzie.”

Hilda mówi dalej, że później amerykański student prowadził dla niej badania klasycznej literatury hunduskiej na temat Awatara Kalki. Wyniki, jak mówi, były zaskakujące w aspekcie opisu Sai Baby i wieku, w którym żyjemy — znanego w klasyce sanskryckiej jako wiek kali. Zaczął się on po śmierci Pana Kriszny, kilka tysięcy lat temu.

[…] Dawno, dawno temu, kiedy Kriszna był jeszcze na ziemi, wielki mędrzec Markandeja powiedział braciom Pandawa, podczas ich pierwszego wygnania do lasu, o rozmowie jaką miał z Panem Wisznu — jednym z Triady Boga Najwyższego, którego zadaniem jest podtrzymywanie wszechświata. W rozmowie tej, która odbyła się na kilka lat przed rozpoczęciem się Wieku Kali, Pan Wisznu powiedział, że światło przyjdzie na ziemię kiedy zło tego Wieku osiągnie poziom, który wymagał będzie bezpośredniej interwencji Boga. Pan Wisznu powiedził mędrcowi Markandeji: „Kiedy zło rozkrzewi się po ziemi, urodzę się w rodzinie prawego człowieka i przyjmę ludzkie ciało, aby odbudować pokój poprzez eksterminację wszelkiego zła; dla zachowania prawomyślności i moralności przyjmę niepojętą ludzką postać, kiedy nastanie pora na działanie. W Wieku Kali, wieku grzechu przyjmę postać Awatara, która ma ciemny odcień skóry. Urodzę się w rodzinie na południu Indii. Awatar ten będzie posiadał wielką energię, wielką inteligencję i wielkie moce. Przedmioty materialne potrzebne w misji tego Awatara będą w jego dyspozycji natychmiast, kiedy tylko pomyśli o nich. Będzie zwyciężał siłą prawości. Odbuduje porządek i pokój na świecie. Awatar ten zainauguruje nową Erę Prawdy i będzie otoczony ludźmi ducha. Będzie wędrował po ziemi wielbiony przez ludzi ducha.

Ludzie tej ziemi będą naśladować postępowanie tego Awatara i nastanie dostatek i pokój. Ludzie znowu powrócą do praktykowania obrządków religijnych. Znów wszędzie pojawią się ośrodki wychowania i kultywowania wiedzy braminóworaz świątynie. Aśramybędą wypełnione ludźmi Prawdy. Władcy ziemi będą rządzić swoimi królestwami zgodnie z prawem. Głośne będą opinie o Awatarze.”

Ta przepowiednia z Mahabharaty dotycząca Awatara Kalki jest rozwinięta w starożytnym klasyku, Wisznu-Puranie, która wspomina też, że Awatar ten będzie demonstrował wielkie nadludzkie moce przy ustanawianiu nowej ery Prawdy. Dodaje ona: „Jego rodzice będą wielbicielami Wisznu i będą mieszkać w wiosce czczącej Śri Krisznę w postaci pasterza krów.”

[Murphet dalej szczegółowo uzasadnia, że wszystkie te proroctwa dokładnie pasują do Sathya Sai Baby. — KMB]


Przepowiednia Nostradamusa


R. Winter pisze (QM, Nr 13, 5-6), że po długich poszukiwaniach pod koniec książki Nostradamusa znalazł dwie przepowiednie na koniec Ery Ryb:
Tak długo oczekiwany, który nigdy nie przybył do Europy. W Azji pojawi się Ten wywodzący się z linii wielkiego Hermesa [Sun King], i będzie ponad wszystkich Królów Orientu.
Sugeruje więc, że Baba jest Królem albo Awatarem ponad wszystkich Awatarów Wschodu.

Istnieje też książka God Descended on Earth as prophesized by Nostradamus and Edgar Cayce (Zstąpienie Boga na Ziemię według proroctwa…) autorstwa Sanjay Kianta.
[Wg. przypisu do artykułu The Cathar prophecy of 1244 AD, zamieszczonego w QM, Nr 34, 9-10].


Jeszcze Peggy Mason


[W artykule Awatar i Nowa Era (QM, Nr 22, 2-6) P. Mason pisze m.in.:] Zewsząd, w niezliczonych książkach, poprzez proroctwa, przepowiednie i ostrzeżenia naukowców i inne osoby, oraz przez ciągłe wezwania w posłaniach od zaawansowanych dusz w wyższych wymiarach, jesteśmy informowani o zmianach na ziemi jakie mają nastąpić — często wymieniany jest rok 1998 — o mocach zniszczenia, które ludzkość tak bezmyślnie wyzwoliła, i z powodu których jedynie totalne przestawienie naszego sposobu myślenia i postępowania może pozwolić jakiejś części ludzkości przejść do Nowej Ery — ponieważ ci zbyt mało zaawansowani w ewolucji będą usunięci z planu ziemi i przeniesieni do innych, bardziej dla nich odpowiednich, królestw. Nazwano to „wielkim podziałem”.

Kiedy spytałam Sai Babę o nadchodzące wydarzenia i zmiany ziemi, jakie się przewiduje, powiedział on: Będą niewielkie poprawki tej planety. Fizyczne reperkusje wynikające ze wzrastającego samolubstwa. Oraz pewne przerzedzenie. Takie dokładnie były słowa Swamiego.

[…] Słowa Swamiego „Fizyczne reperkusje i poprawki planety” muszą oznaczać przesunięcia skorupy ziemskiej w niektórych miejscach.

[…] Kiedy spytałam Swamiego o wojnę atomową, powiedział: Będą niewielkie wojny w niektórych miejscach, ale chociaż będzie się wydawało że (i machnął ręką w sposób oznaczający ryzyko, zagrożenie) nie dojdzie do wybuchu. Nie atomowa — powiedział. Są to dokładnie Jego słowa.

________________

[W QM, Nr 3 (Spring 1984), na str. 6 czytamy:]

Znaczące jest jednak to, że objawienia dane Papieżowi Piusowi XII, słynnemu jasnowidzowi Edgarowi Cayce oraz Janowi Pawłowi II są niemal identyczne. Cayce przepowiadał, że ostatnie dekady tego wieku będą świadkami gigantycznych zmian ziemi, głodu na skalę światową, wojen i rebelii, kulminujących na przesunięciu osi ziemskiej około roku 1998. Po tym, powiedział, ludzkość wkroczy w nową i duchową erę podległą Królestwu Bożemu, które będzie ustanowione około roku 2000. Podczas gdy, według Profesora George H. Williamsa, przyjaciela Jana Pawła II, Papież stwierdził, że jego własne wizje otrzymane w stanach poza-ciałem przewidują, że „coś decydującego się zdarzy na świecie na krótko przed rokiem 2000″.

Jest to zgodne z tak wielu przyczynami, które ludzie podawali dr Helen Wambach w czasie regresji hipnotycznej, dla których zdecydowali się obecnie inkarnować. (Patrz artykuł Decydując się żyć teraz w jesiennym magazynie [Nr 1/1983, przedrukowany w Nr 35/1992]).


Inne proroctwa

Dr W. Jackson (Indianapolis, USA) w artykule zamieszczonym w The Sai World Gazette8 Nr 5 (z marca 1986) na str. 6-8 prezentuje przepowiednie różnych religii. Pisze on m.in.:

Gathach Zoroaster dwukrotnie używa słowa Saoshyaut, oznaczającego Dobroczyńcę przyszłości … Źródłem wiary w Mesjasza wydaje się być 43.3, gdzie jest powiedziane: „I przyjdzie człowiek, który jest lepszy niż dobry człowiek, który nauczy nas, tak w odniesieniu do tego fizycznego bytu jak i duchowego, prostej drogi Zbawienia [prowadzącego] do prawdziwych rzeczy, w których zamieszkuje Ahura Mazda — (człowiek), który jest wierny, przypomina ciebie, o Mazdo, który posiada prawą wiedzę i jest mądry.”

W islamie, Mahdi, „prawomyślnie prowadzący się”, którego oczekują muzułmanie przyniesie ostateczne zwycięstwo islamu („islam” znaczy „poddanie się” Bogu) poprzez boską katastrofę.

Na egipskim papirusie nr 1116 (w Ermitażu, St. Petersburg) napisano: „Król przyjdzie z południa … ludzie czasów tego syna człowieczego będą się radować … będą się trzymać z dala od zła. Bezbożnicy także opuszczą nosy w strachu przed nim … uraeus(królewski wąż [o kosmicznej świadomości i mocy]) na jego czole uspokoi buntowników …”

Autor omawia też zapowiedź Majtrei, Awatara Kalki, przepowiednie Wirgiliusza (w Eclogue IV), w Ewangeliach (Jana XVI-13, Mateusza XXIV-30), u Lao-tsy, w manuskrypcie Tun-huang, u Siuksów … W zakończeniu wspomina, że Śri Aurobindo napisał: „24 listopada 1926 r. nastąpiło zstąpienie Kriszny do świata fizycznego”.Zawsze, kiedy zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty [Ardźuno], i zaczyna się szerszyć nieprawość, ja zstępuję. Osobiście się inkarnuję wiek po wieku po to, aby wybawić wielbicieli i unicestwić niegodziwców oraz by odnowić ścieżkę prawości.Bhagawad GitaIV.7/8  

Horoskop Baby sprzed 500 lat

Dr. E.V. Shastry, wybitny członek Hinduskiego Stowarzyszenia Badań Astro-Okultystycznych (Indian Astro-Occult Research Association) w New Delhi podczas swoich badań natknął się na Nadi Grantham w języku tamilskim. Wszystko wskazuje, że jest to horoskop Baby napisany przez nieznanego lecz sławnego i dobrze wykształconego pandita jakieś pięćset lat temu. Spisano go na liściu palmowym o długości 36 cm i szerokości 2,5 cm. Napisano tam:

„Osoba, której dotyczy ten horoskop, której nazwisko brzmi Sathyanarayana Raju, wyrzeknie się tego świata w młodzieńczym wieku, założy szkoły i szpitale, będzie publikowała książki w celu wydźwignięcia świata, spędzi każdy dzień całego swojego życia na ustanawianiu dharmy (prawości), która będzie dlań ideałem i celem.”  Dalej mówi się, że „Będzie on Awatarem pośród Awatarów”.
ISBG 4

Nostradamus

Prorok Nostradamus w 1558 r. przewidział, że po katastrofie „Armagedonu” Nowa Era zostanie zapoczątkowana przyjściem Prawdziwego Zbawiciela czyli Awatara, który pokieruje światem w pokoju. Zainicjuje On nową religię, której dniem odpoczynku będzie czwartek, a Jego potęga wywrze wielki wpływ na Wschód. W wiek męski wejdzie w XXI w. i pomoże odtworzyć w tym obszarze i wśród jego ludzi doskonalszą harmonię i równowagę. Będzie on reinkarnacją świętych Awatarów i Mesjaszy przeszłości, którzy byli przysyłani na świat w krytycznych czasach, aby objawić starożytną mądrość o duchu. Nostradamus powiedział: „Kiedy ludzie nowej ery zaczną odnawiać Ziemię, a ten Awatar będzie nauczał ludzkość w duchu braterstwa, wtedy zostanie objawiona prawdziwa natura śmierci i reinkarnacji”.
ISBG 178/179

Biblia

Święty Jan szczegółowo opisuje wizje objawione mu przez Jezusa Chrystusa poprzez jego anioła. Zobaczył on Wizję Wybawiciela, który miał przyjść ponownie i wyratować ludzkość ze śliskiej drogi ku samozagładzie. Tym Wybawicielem jest Śri Sathya Sai Baba, gdyż Święty Jan napisał (Objaw. 19:11-16):

„I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy [sathya znaczy prawdziwy], gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy [w innym tłumaczeniu: korony]. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był on w szatę zmoczoną we krwi, imię jego zaś brzmi: Słowo Boże. […] A na szacie i na biodrze [w innym tłum.: udzie] swym wypisane ma imię: Król królów i Pan panów.”

Biały koń symbolizuje biały samochód, którego Sai Baba używał wcześniej. Sai Baba ma oko Śiwy, które jest jak „płomień ognia”. Ale nawet jego widzialne oczy wyglądają płomiennie. „Liczne korony” na jego głowie symbolizują nadzwyczajne włosy Sai Baby, których każdy kosmyk reprezentuje koronę, a wszystkie razem wyglądają jak olbrzymia korona na Jego głowie. Nikt nie znał imienia Sai Baby, dopóki sam go nie ujawnił. […] „Szata zmoczona we krwi” pasuje do opisu tuniki Sai Baby. […] „Słowo Boże” to Prawda (Sathya). Sathya Sai to słowo Boga. Prawda stała się ciałem i stała się Matką i Ojcem Wszechświata, Sai (prawdziwa matka) i Baba (ojciec).

Śri Sathya Sai Baba urodził się z dwoma znamionami: jednym na piersi („szacie”), a drugim na Jego udzie, Znamiona przypominają anioła. Zgodnie z teorią Awatarów, taki rodzaj znamienia na piersi jest znakiem rozpoznawczym Awatara. Posiadanie dwóch takich znamion wyróżnia Purna Awatara (pełnego awatara) tak, jak to jest u Sai Baby. Oto dlaczego Objawienie nazywa właściciela tych oznak Królem królów i Panem panów — Purna Awatarem.
ISBG 179-181

Buddha

Buddha przepowiadał:

„Nie jestem pierwszym Buddhą, jaki przyszedł na ziemię i nie ostatnim. We właściwym czasie inny Buddha pojawi się na świecie: święty, najwyżej oświecony, obdarzony mądrością, niosący pomyślność, ogarniający wszechświat, niedościgniony przewodnik człowieka, władca aniołów i śmiertelników. Objawi wam wieczne prawdy, których was nauczałem. Ustanowi On swoje prawo, chwalebne u zarania, chwalebne w punkcie kulminacyjnym i chwalebne w duchu.

Proklamuje On prawe życie — w pełni doskonałe i czyste, tak jak ja obecnie proklamuję. Jego uczniowie będą liczyć się na wiele, wiele tysięcy podczas gdy moich liczy się na setki.”
ISBG 182

Przepowiednia z Himalajów

W 1929 r. prof. Nicholas Rori, artysta, badacz i pisarz, wrócił ze swojej wyprawy badawczej w Himaleje. Napisał książkę, która mówi o przepowiedni, z jaką spotkał się w wysokich górach Himalajów. Wierzył, że wkrótce się spełni. Napisał: „W przepowiedniach mówi się jak zamanifestuje się nowa era. Najpierw zacznie się bezprecedensowa wojna narodów. Potem brat wystąpi przeciwko bratu i popłynie ocean krwi a ludzie przestaną rozumieć siebie nawzajem i zapomną znaczenia słowa ‘nauczyciel’”.

Właśnie wtedy pojawi się Nauczyciel i we wszystkich zakątkach świata będzie słyszalne prawdziwe nauczanie. Ludzie będą przyciągani do tego słowa Prawdy, lecz ci przepełnieni ciemnością i ignorancją będą stawiać przeszkody. Tak, jak jaśnieje diament, tak świecić będzie Wieża Pana, proroka Nowej Ery. Jeden kamień na jego palcu jest wart więcej niż wszystkie skarby świata. Nawet ci, którzy przypadkowo pomogą rozpowszechnić nauczanie proroka, otrzymają tysiąckrotne wynagrodzenie. Już teraz odrodziło się wielu wojowników o nauczanie prawdy. Upłynie tylko niewiele lat, zanim każdy usłyszy potężne kroki Pana Nowej Ery, a już teraz można spotkać niezwykłych ludzi. Już otwierają bramy wiedzy i dojrzałe owoce spadają z drzew. Ci, którzy zaakceptują Go, będą się radować, ci zaś którzy przeciwstawiają się Mu, bedą drżeli. Przeczący będą oddani sprawiedliwości i zostaną zapomniani, a wojownicy będą maszerowali pod flagą ‘Matraiyi’, tego który pojednuje świat.”
ISBG 182-183

Śri Aurobindo

Śri Aurobindo który, jak się pisze, poddał się pełnym wyrzeczeniom w intencji zejścia na tę ziemię Ponadumysłowej (Kosmicznej) Mocy w celu wydźwignięcia ludzkości, zakończył swoje zewnętrzne działania i w dniu 24 listopada 1926 r. udał się w całkowite odosobnienie. Powód jego wycofania się z życia był następujący: ucieleśnienie Zachwycającej Świadomości Ponadumysłowej Mocy, Pan Kriszna jeszcze raz przyszedł do ziemskiej sfery. Wystarczy tu dodać, że Adwent Pana Śri Sathya Sai Baby nastąpił w poprzednim dniu.
ISBG 185

Śuka

Mędrzec Śuka ponad 5 000 lat temu napisał na liściach palmowych nazywanych Śuka Nadi o Śri Sathya Sai Babie. Opisuje dokładnie i w wielu szczegółach drzewo rodzinne Sai Baby i wiele faktów o Nim. Osoba ta poprzednio była Śirdi wasi (mieszkańcem Shirdi). Jest On wielkim sankalpa siddhą (mistrzem woli) i posiada wielkie moce, lecz jest bez jakiegokolwiek pociągu do świeckiej zamożności i chwały. Wszyscy riszi (mędrcy) oświadczają, że będzie On miał moc iććha marana prapti (zdolność śmierci według woli) i że jest On kimś w stanie nirwikalpa samadhi (nieustającej medytacji), żyjącym jedynie dla dharma paripalana (pielęgnowania prawości) i dharma upadesza (nauczania prawości). Jego misją będzie pradźaupkra (ulżenie strapionym) i w tym celu będzie On rozdawał miłość i rozpowszechniał swoje posłanie satji, dharmy, śanti, premy i ahinsy (prawdy, prawości, pokoju, miłości i niekrzywdzenia). Urodzi się, aby głosić prawość (dharma praćara) a miejsce, gdzie będzie mieszkał, stanie się ziemią świętą (punja bhumi).

Będzie umiał przyjmować różne formy i być widzianym w różnych miejscach jednocześnie i będzie usuwał trudności i przeszkody oraz odwracał niebezpieczeństwa. Założy aśram w pobliżu miejsca, gdzie były bahu-ćakra-wahana (pojazdy wielokołowe), a także na nowo ustanowi instytucje kształcące o duchowej sile. Swoim wielbicielom wykaże swoją wszechwiedzę oraz, jeśli się Mu poddadzą w pełni wiary, da im okazję wymazania grzechów i znalezienia spokoju i dobroci (śanti i punji).

Jego chwała rozejdzie się szeroko i przyjdzie doń wielu ludzi. Jednak nie wszyscy otrzymają Jego łaskę z powodu ich przeszłej karmy(sumy uczynków). Ta wielka postać będzie brahmaćarim (żyjącym w celibacie) i pomoże innym w ustanowieniu prawości (dharmy). Jego postawa wobec mężczyzn i kobiet będzie jednakowa (równe traktowanie). Będzie matką pośród kobiet. Będzie inkarnacją miłości (premaswarupa) i mądrości (dźńanaswarupa), ale tylko ci, którzy są oświeceni będą w stanie doświadczać Go jako radość (ananda).

Będzie mógł być doświadczany, ale nie wyrażany, tak jak niemowa może jeść ale nie może mówić. Nie będzie dbał o opinię publiczną i będzie robił to, co jest słuszne. Będzie reprezentantem Śirdi Sai Baby i urodzi się w odzewie na modlitwy. Będzie udzielałsamadhi darśanu (pośmiertnego widzenia) wielbicielom Śirdi Baby, i podobnie po opuszczeniu swojego ciała Sathya Sai będzie udzielał samadhi darśanu wielbicielom w Whitefield, którego ziemia będzie uznawana za świętą.

Jego życie będzie dobrem dla ludzkości (loka kaljana) w sposób opisany przez Pana Krisznę w „Bhagawad Gicie“. Sathya Sai Baba wykaże pełne moce i stanie się znanym na całym świecie. Pokaże, że tylko On może panować nad furią przyrody. Posadzi też drzewo w Brindawanie koło Bangalore i miejsce to stanie się siddhi kszetrą (polem energii) a samo drzewo kalpa wrikszą (drzewem spełniającym życzenia). Szczęście będzie spotykać wszystkich, którzy tylko zobaczą Śri Sathya Sai Babę. Jego narodzenie ma jedynie na celu loka upakara (wsparcie ludzkości), dlatego wszystko z Nim związane będzie dla dobra świata. Chociaż jest w pełni świadomym swoich mocy, będzie je przejawiał tylko, gdy będzie musiał i zawsze we właściwym czasie.

Jego łaska sprawi, że ludzie będą zdolni pokonywać swoje problemy. W krótkim czasie jego wielkość szeroko zasłynie i nastąpi powszechne wielbienie Sathya Sai. Będzie ukazywał się w wielu miejscach jednocześnie, chociaż w rzeczywistości będzie przebywał w jednym miejscu, i będzie wiele Boskich czynów i manifestacji. Wzniesie proporzec prawości (dharma dhwadźa) w znaczącym momencie i od tego czasu prawość wyraźnie się poprawi.

Śri Sathya Sai Baba będzie posiadał dźńana widję — wiedzę mędrca, nie zaś tylko wiedzę świecką. Będzie nauczał ludzi, że świat ten jest ułudą. Jego Boskie moce pozna cały świat. Będzie miał moc uzdrawiania i zdolność uzdrawiania siebie poprzez pokropienie wodą. Ta moc wykracza poza prawa przyrody i nie występuje nigdzie w świecie. Śri Sathya Sai Baba będzie używał swoich uzdrowieńczych mocy nie tylko w stosunku do ludzi tego świata, ale także do istot innych światów i na wyższych płaszczyznach istnienia (oddania). Niekiedy wystąpią niewytłumaczalne sytuacje, tzn. kiedy przejmie na siebie choroby i cierpienia innych istot tego świata, aby uchronić ich przed klątwami i złą wolą innych. W takich wypadkach będzie leczył się po wygaśnięciu niebezpieczeństwa. Będzie posiadał zdolność przedłużania życia. Gdy przejawi się jeszcze intensywniej wpływ kali jugi, ludzie zobaczą Jego prawdziwą potęgę i przyznają, że jest On Najwyższą Mocą. Cała ludzkość pokłoni się przed Nim niczym przed wielkim imperatorem i będzie czczony jako wielka istota (mahapurusza) żyjąca w świecie.

Będzie On czynił jeszcze większe cuda, bardziej zadziwiające niż jakiekolwiek inne, które dotąd uczyni. Jednym z przykładów Jego cudów wspomnianych w księdze (przepowiedni) mędrca Śuki jest to, że swoją mocą będzie On utrzymywał samolot w powietrzu przez długi czas po wyczerpaniu się paliwa. Wspomina on też, że Sai Baba zawsze będzie utrzymywał młodzieńczy wygląd, niezależnie od wieku. Będzie nauczał wielkich prawd, uśmiechając się z ludzkich słabości swoich słuchaczy.

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba wspominał wielokrotnie w rozmowach i swoich Boskich Dyskursach, że od wieku 14 lat Jego waga pozostawała niezmiennie na tym samym poziomie dokładnie 108 funtów. Waga ta ani nie wzrośnie, ani nie zmaleje. Pozostanie taka sama do czasu Jego opuszczenia tego śmiertelnego ciała.
ISBG 187-191

Padma Purana

W czasie dyskursu w Sai Kulwant Mandap w dniu 17 czerwca [1996 r.] Bhagawan [Sai Baba] wspomniał o przepowiedni o Avatarze Sai zawartej w Padma-Puranie, której tłumaczenie wykonał XIX-wieczny europejski uczony nazwiskiem Wilson. Swami powiedział:

„Wilson przeprowadził głębokie studia naszych pism świętych. Przetłumaczył też na angielski starożytny kodeks dharmy w postaci przekazanej przez Manu zatytułowany Prawo Manu. Podczas analizy Padma Purany, napisanej przez mędrca Parasarę, Wilson natknął się na przepowiednię, że w wieku kali w wiosce Parthi, na południu Indii, narodzi się Najwyższa Świadomość i będzie nazywana Sathya czyli Prawda. Przyciągnie ona, jak potężny magnes, cały świat. Taka była potęga naszych mędrców, że potrafili przewidywać zdarzenia z [odległej] przyszłości.”
SS 39 (July 1996), s. 190

Prema Sai

W 1981 r. miałem niezwykle fascynujący sen. Szedłem za Swamim ścieżką a potem przez wiele różnych pól. W pobliżu były tory kolejowe. Doszliśmy do wioski, a On zaprowadził mnie do jednego z domów. Były tam dwa pokoje. W jednym z nich mąż, żona i syn oddawali cześć Lingamowi 9 Śiwy i modlili się do Swamiego. Drugi pokój był umeblowany, ale nikt tam nie przebywał. Swami powiedział mi, że jest to dom i pokój, w którym urodzi się Prema Sai. Nazwa wioski brzmiała Gunapalli w okręgu (dystrykcie) Mandya w stanie Karnataka. Swami przyjął postać Premy Sai i pobłogosławił mnie. Swami powiedział mi, że byłem pierwszą osobą na Ziemi, której pokazano postać Premy Sai i Jego przyszły dom.

Wizja ta była tak żywa, że znacznie później, kiedy byłem w Patiali, narysowałem tę postać Premy Sai na papierze. Jego twarz posiadała niewinność dziecka, a włosy miał długie i spływające jak te u Chrystusa. Później, gdy spotkałem dra Johna Hislopa i porównywałem opis Kriszny, którego Swami pokazał mi w dniu 27 września 1981 r., wspomniałem też o tym śnie. Swami dał mu [Hislopowi] sygnet, na którym powoli wyłaniał się zarys twarzy Premy Sai. Ten obraz dokładnie pasował do szkicu, jaki wykonałem w oparciu o mój sen. Wiele lat później napotkałem zdjęcie Premy Sai w książce, które również pasowało do mojego snu. Jakże pobłogosławione zostało to dziecko Boskiej Matki!
FFG, 109

Ta inkarnacja Sathya Sai charakteryzuje się pełną manifestacją wszystkich 16 atrybutów, oznak Purna Awatara. Dotąd zdarzyło się to tylko raz, w czasach Awatara Kriszny. Ja jestem uosobieniem Śiwy i Śakti reprezentujących Świadomość Kosmiczną i Energię Kosmiczną. I demonstruję świadectwa tych dwojga w najpełniejszym i maksymalnym stopniu.

Tak, [następna inkarnacja będzie kontynuacją tego co zacząłem]. Prema Sai będzie przejawieniem Śakti. Będzie On nieustannie pracował dla świata i ustanowi Miłość, dobrą wolę i pokój. Jego Imię i Chwała dotrą do każdego zakątka Ziemi. Będzie On Wszechświatowym Guru, Nauczycielem Świata, przywódcą wśród przywódców. W dwapara judze Kriszna był doradcą i przyjacielem Pandawów. Podpowiadał i kierował nimi w rządzeniu imperium oraz nauczał wielbicieli Prawdy o swojej Boskości. Taka sama będzie rola Prema Sai. Głos Jego będzie słyszany na całym świecie. Spotka się z ogólnoświatowym uznaniem i oddaniem i poprowadzi świat prosto ku Prawdzie, Miłości i Pokojowi.

[Wtedy] Indie staną się przywódcą całego świata we wszystkich aspektach — duchowym, kulturalnym, socjalnym, politycznym i ekonomicznym. Odrodzi się cała ich dawna wielkość, kultura i tradycje i pozostaną już wiodącym narodem świata. Było tak już wiele, wiele lat temu i będzie tak jeszcze raz.— Sathya Sai Baba

Sathya Sai’s Amrita Varshini by Shudha Aditya
(Wg. przekładu rosyjskiego)


Przypisy:

1 Wypowiedź ta pochodzi z grudnia 1968 r.

2 Cytat według: V. Kanu, Sathya Sai Baba God Incarnate, vol. II.

3 Rok wcześniej, we wrześniu 1960 r., Swami powiedział, że będzie żył jeszcze 59 lat (Sathya Sai Speaks, vol. I).

4 Muzułmanin [Muslim] w języku Koranu oznacza Wierzący i jest czymś innym niż wyznawca świętego Proroka Mohammada.

5 24.07.1990 r. rozpoczął się 1411 r. od hegiry (dop. tłum.)

6 Islam jest pierwotną religią praktykowaną przez proroków semickich [żydowskich] i jest równoważny Sanathana Dharmie, jak wskazywał Syed Hassan Nar w swojej książce „Living Sufism“, s. 115.

7 W numerze 22 QM (Winter 1988) na stronie 5 redaktorka P. Mason pisze:
     Ale nie zapominajmy słów w manuskrypcie z palmowych liści Śuki, napisanych przez Mędrca Śukę jakieś 5 000 lat temu, a opisujących szczegółowo przyjście Awatara Sai w potrójnej inkarnacji w tym właśnie okresie historii. Przepowiednia mówi, że moce Awatara wzrosną dziesięciokrotnie w końcu wieku i że „tylko on będzie w stanie zapanować nad gwałtownością (furią) przyrody…”
     Swami zapewnił nas, że jego obecne ciało będzie w świecie do roku 2021. Jest to cudowna i pocieszająca myśl! Cokolwiek ma przyjść na koniec wieku, będzie tutaj Awatar!
     Ponadto, jakże wspaniale wiedzieć, że Swami ogłosił, że ojciec jego następnej inkarnacji, Premy Sai, niedawno się urodził! Jakąż to nam daje nadzieję! Jakież to zapewnienie że, jakkolwiek przebiegną zmiany ziemi, fizyczne reperkusje o których wspomniał, niewielkie poprawki planety, Prema Sai pojawi się, jak nam powiedział. W istocie Swamiego słowa brzmiały: [urodzę się] między Bangalore a Mysore, w [stanie] Karnataka.
     [W Nr 36 (str. 11) czytamy niejako kontynuację tego tematu:]
     Zawsze czułam „po kościach”, że Kasturi reinkarnuje się jako Matka Premy Sai w nadchodzącym wieku i wypowiedziałam to wiecej niż raz. Wiedziałam, że ojciec Premy Sai już się urodził, dlatego byłam więcej niż poruszona dowiedziawszy się, że przy pewnej okazji Swami wziął tego chłopca na ręce mówiąc zabawiająco „Przedstawię cię twojej przyszłej żonie” — i przekazał dziecko wiekowemu Kasturiemu! Co za cuda!

8 Pismo redagowane i wydawane przez V. Kanu w imieniu Sathya Sai (U.K.) Society for E.H.V.

9Lingam — owalny przedmiot reprezentujący Śiwę-Śakti.


File translated from TEX by TTH, version 3.12 on 15 Aug 2002.

Oryginalnie artykuł opublikowany na stronie autora tłumaczenia:

http://kazik1.republika.pl/SSB/proroctwa.htm

________________________

OD REDAKCJI: 

ARTYKUŁ był w roku 2007 opublikowany na portalu eioba.pl jednakże został usunięty wskutek agresywnych nacisków członków pedofilskiej mafii pospołu z działaczami pseudonauki czyli teologii z katolickich uczelni pokroju UKSW w Warszawie. Sathya Sai Baba zajmuje się m.in. zwalczaniem pedofilskiej mafii w Indii oraz Południowej Azji, czego polska mafia pedofilska znieść nie może, podobnie jak i zdrowej nauki filozoficznej prezentowanej przez tego wybitnego filozofa, etyka i uczonego indyjskiego jakim Sathya Sai Baba jest.

Artykuł usunięto z eioba.pl z adnotacją: “Artykuł został usunięty przez administrację EIOBA. Artykuł zawierał niedozwolone treści.” Redakcja portalu eioba.pl zapomniała jednak napisać jakie to rzekomo niedozwolone treści artykuł zawiera! Taka jest “wolność” publikacji na rzekomo wolnościowych ale skatoliczałych i pedofilskich mafioso wspierających portalach. Tak w Polsce represjonowani i dyskryminowani są wszyscy, którzy publikują nauki filozoficzne, psychologiczne czy religijne rodem ze Wschodu…

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *