Shirdi Sai Baba – O Guru i Duchowej Drodze

Shirdi Sai Baba Maharaj powiedział:

Kto Nauczyciela porzuca, rozwój swej duszy ukróca!

Kto porzucił Nauczyciela, nie będzie w tym życiu Ćelą!

„Dziwimy się ludziom, którzy dostawszy Wodę Żywą, słowa nauki, zapominają o wdzięczności do źródła, które naukę przekazało, a tym drogocennym źródłem jest GURU. Związek z Guru, z Nauczycielem Duchowym jest jedynym związkiem wiecznym i pewnym! Wszystkie inne związki są nietrwałe, a więź z Guru jest wieczysta. Osoba, która porzuca Guru wedle okultnej wiedzy Wschodu, może nawet stracić prawo do ludzkich odrodzin, może ulec kompletnej degradacji! Ktoś, kto porzucił swego Mistrza, aby nauczać jak to się mówi samodzielnie, jest całkowicie niewiarygodnym egoistą, a często oszustem. Honor odwiecznej Dharmy nakazuje czcić Rodzica, a tym bardziej Guru – Mistrza Duchowego, Dawcę Inicjacji, Nauki i Praktyki. Ukończenie podstawowej nauki może zajmować 12 lat, jest to pewien minimalny cykl, ale po nim następują następne cykle jowiszowe, dwunastolecia. W naturalny sposób, kto przybywa do duchowej wspólnoty, do braterstwa pozostaje w nim na zawsze, a ci, którzy odchodzą, ci odpadają i wiele wcieleń minie, zanim ponownie Droga zostanie przed nimi otwarta. Ludzie zaślepieni egoizmem czy chwilową wygodą, zyskiem, potrafią porzucić Guru, ale jest to najgorsza rzecz, największa krzywda, jaką można wyrządzić swej własnej duszy! W tym świecie jest wiele sprzecznych i pomieszanych nauk, dużo pseudoduchowości, pseudojogi, a Uczeń Drogi musi być bardzo uważny w zakresie doboru dobrych lektur i dobrych, właściwych źródeł wiedzy. Ci, którzy uczyli się właściwie zawsze zostają doprowadzeni do tajemnych ezoterycznych braterstw i zakonów, o których nic się nie można dowiedzieć z turystycznych źródeł. Nie ma Drogi bez Mistrza, nie ma Nauki bez Nauczyciela, nie ma Przewodnictwa bez Guru!”

„Kiedy przychodzisz do GURU i prosisz o Inicjację, podejmujesz Drogę, która nie ma końca, podejmujesz Ścieżkę bez Powrotu! Guru pamięta każdą inicjowana osobę, wszystkich błogosławionych i są te osoby na zawsze oddane prowadzeniu przez Guru ku Niebiosom. Duch Wspólnoty jest podstawą, bo na wyższych poziomach wszystkie Oświecone, Wyzwolone Istoty są całkowitą Jednością. Sam pomysł odejścia od Guru jest niedorzecznością, gdyż głęboki rozwój duchowy opiera się na fundamencie, jakim jest duchowa i mentalna jedność z Mistrzem, z Guru, jedność z całą Wspólnotą, z Duchowym Braterstwem! Droga jest ciągłym umacnianiem więzi, jedności z Trzema Klejnotami: z Guru, z Dharmą i z Sanghą! Inicjacja jest związkiem z Guru – Boską Istotą, a jej zerwanie nie jest możliwe, gdyż jest na zawsze zapisana w pamięci Boga, w Kronikach Akaśa, jako rzecz specjalnego znaczenia i najwyższej rangi! Potężne Anioły są Strażnikami Drogi i biada temu, kto naruszy reguły Okultnej Ścieżki Inicjacji próbując niszczyć czy osłabiać więź inicjacyjną swoją lub cudzą z Drogą i z Guru. W istocie Dharma (Nauka/Praktyka) i Guru (Źródło) są nierozdzielne i nie ma Dharmy bez Guru ani Guru bez Dharmy. Nie jest Guru ktoś, kto nie prowadzi istot inicjacyjną Ścieżką poprzez wcielenia, nie praktykuje Dharmy ktoś, kto nie kontynuuje inicjacyjnego treningu duchowego we właściwy sposób, na warunkach wymaganych przez Guru! Ezoteryczne braterstwa i zakony zawsze opierają się na charyzmatycznym Mistrzu-Przewodniku, a ich nieformalny lub tajny charakter sprzyja podróżowaniu wieczystą Drogą Ducha! Prawo Drogi nie uznaje wycofywania ani porzucania raz rozpoczętej pracy. Można obejrzeć tych, co porzucają Ścieżkę lub sieją wątpliwości w stosunku do Guru czy wspólnoty brackiej jak prawo karmy, siewu i zbioru surowo się z takimi będzie obchodziło! W lepszej sytuacji są nawet podli grzesznicy, którzy nie mieli jeszcze potrzeb duchowych, bo im Bóg wiele odpuścić może, jeśli wejdą na duchową drogę, niźli tacy, co odpadli chociażby od najskromniejszego Guru – Mistrza Przewodnika ludzkich istot. Nie ma nadziei dla tych, co odwróciwszy się od Guru zaszkodzili Drodze Dharmy i Braterskiej Wspólnocie! Nie ma żadnego usprawiedliwiania dla osób, które porzuciły Boskiego Guru i Wspólnotę Uczniów!”

„Guru czeka na swych uczniów nawet tysiące lat, ale ci, którzy przychodzą i przyjmują od Wysłanników Niebios inicjacje muszą być wytrwali, bo wybrali Drogę Nieskończoną, Drogę bez Powrotu! Rozwój duchowy człowieka to sprawa ewolucji przez wiele wcieleń, i dlatego Uczeń, Śiszja musi trzymać się Nauczyciela za wszelką cenę, pozostając wiernym bez względu na to, co by się wydarzyło. Wielu ludziom ta lekcja wydaje się zbyt trudna, ale czym jest wierność aż do grobowej deski, przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, w porównaniu do Wiecznego Życia w światach nieśmiertelności? Preman – Miłość do Boga, ta jest jedyną i prawdziwą, wieczną Miłością, a człowiek nic nie osiągnie, jeśli próby wierności i stałości nie przejdzie pomyślnie. Z każdym rokiem jest coraz mniej czasu, gdyż liczba lat ludzkiego życia jest zaprogramowana jego karmanem, przeznaczeniem wynikłym ze skutków karmicznych. Droga Wyzwolenia nie jest Drogą Porzucania, ale Drogą Miłości i Wierności, na której Guru jest Próbą, kamieniem probierczym, na którego fundamencie trzeba spocząć aż po kres tego ziemskiego życia, w którym się do Guru przyszło. Ludzi nie prowadzi jakaś zasada ani niewidzialny duch, tylko zawsze strumień Światła i Mądrości z umysłu i ust konkretnego żyjącego Mistrza. Ci, którzy wierzą w niewidzialnego Ducha-Boga, oraz ci, którzy wierzą w prowadzenie przez jakiegoś dawnego Awatara – Proroka, wszyscy są na niższych stopniach i nie dojrzeli jeszcze do właściwego rozwoju duchowego, nie dojrzeli nawet do rozpoczęcia podróży duchowej, którą odbywa się w Obecności i Świadomości żywego Guru. Tacy ulegają zwiedzeniom lokalnych asurycznych duchów o podrzędnym znaczeniu lub zmysłowym impulsom własnego ego, co w obu przypadkach jest chorobą umysłu, głupota, a nie rozwojem duchowym! Bardzo zła karma, zły los czeka odstępców i zdrajców Boskiego Guru!”

„Twierdzenia, że Guru nie jest potrzebny tworzą jednostki chore i niedouczone, które o Duchowej Drodze Rozwoju nie mają pojęcia! Z niewiedzy, takie osoby wprowadzają innych w błąd pogłębiając własną ciemnotę powiększoną o złe skutki, jakie powodują u tych, których skierowali w ślepe uliczki egocentryzmu i zwiedzenia przez lokalne ciemne duchy! Mistrz Światła, Miłości, Mądrości i Prawdy jest zawsze potrzebny w przypadku zaawansowanego rozwoju duchowego, a bez Guru nie ma w ogóle mowy o Drodze. W istocie, z punktu Boskiego Ducha, Droga i Mistrz są jednym, stąd zjednoczenie z Drogą jest zjednoczeniem z Guru. Kto pragnie podążać drogą duchowego rozwoju, Drogą ewolucji świadomości niechaj szuka energetycznego i mentalnego zjednoczenia z Mistrzem Hierofantem (Inicjatorem) i niech nigdy nawet nie myśli o porzucaniu Guru ani Ścieżki. Jest tylko jeden Bóg – Duch, Brahman, ale w każdej epoce powstają Żywe Ucieleśnienia Boskości, za którymi ludzie chcący przybliżyć się do Boga choć troszeczkę muszą podążać bez szemrania. Człowiek szczerze oddany Bogu nigdy nie trafi na oszusta. Ludzie muszą uczyć się jak stać się oddanymi, szczerymi i wiernymi uczniami duchowymi, a wtedy zawsze zostaną przyprowadzeni do prawdziwego Boskiego Nauczyciela. Boska Droga nie zna pomyłek i nie znosi odstępstw. To zła karma, skutki własnych złych myśli i dawne złe uczynki powodują problemy w medytacji czy modlitwie. Właściwe rozumienie duchowych, ezoterycznych i okultnych nauk pochodzi tylko z ust żyjącego Mistrza i trzeba się trzymać tego Drogowskazu! Błądzi, kto zbacza z Drogi, a Guru jest Drogą, Drogowskazem i Celem zarazem. To zjednoczenie umysłów, serc i dusz jest oznaką wzrostu duchowego, a pełna poświęcenia praca dla Aśramu czy Wspólnoty (Organizacji) Guru pokazuje wyższy rozwój duchowy, a nie puste deklaracje czy egotyczne własne pomysły na prywatne szkoły po odpadnięciu od Duchowego Mistrza. Najgorszymi z ludzi są ci, którzy odchodzą w obliczu najmniejszych trudności czy przeciwieństw uczestnicząc w jakimkolwiek szkalowaniu Mistrza, od którego brali Błogosławieństwa! Ludzie muszą nauczyć się myśleć Boskimi kategoriami!”

Prawo Boskie (Deva Rita) jest zawsze ważniejsze niźli ludzkie przepisy, a duchowa podróż jest procesem biegnącym w jedną stronę – nie tylko, że nie należy zawracać, ale nawet dłuższy postój jest niewskazany! Joga nie może być uczona jako zbiór ćwiczeń fizycznych, ale jedynie jako duchowa dyscyplina służąca zjednoczeniu z Boskością, z Guru, z Sanatana Dharmą i Sanghą! Każdy prawdziwy Mistrz jest w tej kwestii zasadniczy, a od Ucznia wymaga się kształtowania silnej woli i mocnego charakteru, aby przezwyciężył wszelkie pokusy, jakie odwodziłyby od Drogi czy Guru! Uczniami Duchowej Drogi są jedynie ci, którzy z imieniem Guru na ustach odchodzą w chwili śmierci, a swój los związali a Aśramem Mistrza, od którego podjęli duchowe inicjacje wprowadzające w Boską Drogę! Nie udziela się inicjacji osobom, które nie wykazują oznak trwałego zaangażowania w sprawy związane z Aśramem Guru i Drogi! Kto jest Uczniem Drogi, kto podjął Inicjację, ten każdy dzień rozpoczyna od połączenia się z sukcesją Mistrzów Duchowych, a przynajmniej z Guru i Aśramem – ze Wspólnotą Inicjowanych Sióstr i Braci. Uczeń duchowy nie może wracać w mętne wody masowej, światowej religijności, a zawsze musi stanąć ponad religiami, mając świadomość, że z Imieniem żyjącego Guru idzie górną, wyższą Drogą ku całkowitemu Wyzwoleniu! Codzienne odbieranie myśli i promienia energii od żywego Mistrza Duchowego jest podstawą wszelkiej duchowości, początkiem i sercem wszelkiej praktyki prowadzącej do wzrostu duchowego! Podstawowym warunkiem koniecznym Oświecenia, Wyzwolenia jest bycie w Dobrym Towarzystwie GURU i Aszramu – Wspólnoty Uczniów towarzyszących Guru! Nie ma innej Drogi Wyzwolenia niż oddanie u stóp Guru pełne poświęcenia! Powtarza to Uczniom Drogi każdy Guru – Nauczyciel Ludzkości: ‘Błogosławiony, kto jest ze Mną w Jedności!’

Shirdi Sai Baba Maharaj

Kontakt z Ashramem Shirdi Sai Natha Maharaj:

Executive Officer; Shri Sai Baba Sansthan, Shirdi
P.O. Shirdi – 423109, Kopargaon, Ahmednagar, Maharashtra, India

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *