Śri Kalkin – Nauczyciel i Zbawiciel

Imię Zbawiciela (Kalkina) znają wszystkie religie świata. Oto Messajah (Mesjasz) w religii żydowskiej, Soaszjant w religii zaratusztriańskiej. Oto Chrystus (Pomazaniec) w religii chrześcijańskiej i Maitreja w religii buddyjskiej. Oto Kalkin (dosł. Zbawiciel) w religii hinduistycznej i Imam Mahdi w religii muzułmańskiej. Zbawiciel przybywa na białym koniu, symbolu czystej ofiary duszy złożonej Bogu poprzez samopoświęcenie się na służbę dla Jego Sprawy. Oto Dźagadguru w terminach wszystkich jogów. Ten, który przychodzi w Imię Boże, którego darem łaski najpotężniejszym jest Miłość-Mądrość w jednym świetlistym strumieniu.

Dźagadguru gromadzi wokół siebie wszystkich Mistrzów Ducha, Świętych Arhatów ( Doskonałych), zjednoczonych w jedności religijnego celu. Uczniów duchowych poznajemy przez zdolność do panowania nad swoim otoczeniem. Chętnie uczą się jak twórczo współtworzyć swoje życie i przekształcać uwarunkowania losu. Zawsze dążą do większej kontroli nad swoim środowiskiem. Wtajemniczonych (Oświeconych) poznajemy po rozległości i zasięgu ich pracy służenia całemu ludzkiemu światu, a także innym niezliczonym istotom.

Śri Kalki Avatara – Zbawiciel na Białym Koniu – Pogromca Zła

Wielcy Święci, Guru, są częstokroć tytułowani per Dźagadguru. Oznacza to jedynie iż przynależą do Aśramu Śigatse, do duchowej hierarchii Mędrców przyodzianych w Złociste Szaty. Oznacza to zjednoczenie we wspólnej sprawie dla pracy nad rozwojem duchowym ludzkości, zgodnie z Misją Nauczyciela Świata, Chrystusa – Maitreji.

Nauczyciel Świata ludzi i aniołów (dewat), Bóg Żywy, Chrystus Adwentu, Nadchodzący Zbawiciel, Syn Boży i Słowo Boga (Logos). Guru (Duchowy Przewodnik) każdego serca. Sadguru ludzi i aniołów. Nauczyciel i Duchowy Przewodnik w sercu wszystkich Mistrzów, Świętych i Proroków jacy powstali na planecie ziemi. Chrystus planety zwanej ziemią. Nauczające, żywe Słowo Boże (Weda). Kalkin naszego logosu planetarnego.

Znane są pojawienia Mesjasza-Zbawiciela w Kenii i w Anglii, także w Japonii i w Ameryce. Pojawienia te, z ostatnich kilkunastu lat, ukazują Dźagadguru w jego doskonałym ciele przejawiania zwanym Majawirupa. Jego świetlista postać skupia jak w soczewce całą miłość, harmonię i piękno świadomości chrystusowej czy jak wolisz buddycznej. Chrystus Maitreja jest Wielkim Duchem Przewodnictwa. Przywoływany jest przez wyznawców praktycznie wszystkich religii. Mędrcy tradycji sufickiej przywołują Go w swych inwokacjach jako ucieleśnienie wszystkich mistrzów, jako ducha czasów i ducha przewodnictwa.

Współczesne jego pojawienia ukazują postać o rysach pakistańskich (kaszmirskich), związanych z egzystencją w Kaszmirze, gdzie jest korzeń duchowy rasy semickiej i linii setytów. Odziany jest w białe szaty i pojawia się głównie dla wsparcia charyzmatycznych uzdrowicieli, także chrześcijańskich i muzułmańskich. Zgodnie z przepowiednią biblijną, pojawiając się, zstępuje z niebios przybierając swoje ciało przejawiania (Majawirupa).

Zbawiciel (Kalkin, Chrystus) niesie odpust karmicznych grzechów i błędów popełnianych przez ludzi i inne stworzenia, zarówno widzialne i niewidzialne. Obcuje z duszą każdego stworzenia, która w istocie swej jest boska, czysta i pełna światła, jako stworzona na obraz i podobieństwo Boże.

Prawdziwe doświadczenie i przeżycie Obecności Kalkina przychodzi przez pełne otwarcie serca i duszy. Joga zwie to otwarciem się dla Sadguru, którym esencjonalnie jest właśnie osoba Nauczyciela Świata i Mistrza wszystkich mistrzów. Chrystusa można poznać tylko głębią intuicyjnej percepcji czującej duszy, naszym intuitywnym umysłem prawdziwej, anielskiej jaźni.

Znak Krzyża

Znakiem błogosławieństwa Chrystusa/Maitreji jest KRZYŻ uczyniony prawą dłonią. Przypomina on literę “Tau”, czyli “t”. Rysujemy linię z lewa na prawo, a potem z góry w dół. Tak przekazuje się błogosławieństwo Zbawiciela. Jest to krzyż mistyczny służący do błogosławienia chleba (posiłku), osób, miejsc i przedmiotów. Szczególne znaczenie ma tradycyjny znak krzyża czyniony kciukiem na czole: otwiera dla promienia Miłości i Mądrości, otwiera dla Światła Chrystusowego. Znak krzyża zwiemy terminem wadźra, co oznacza diament lub piorun. Wskazuje to na jego potężną moc oczyszczania służącą między innymi do egzorcyzmowania. W dzisiejszych czasach jak nigdy dotąd, wszystkie miejsca na świecie potrzebują oczyszczającej mocy egzorcyzmowania dla usunięcia wszelkich wpływów piekielnych i demonicznych.

Jedność Wszystkich Religii

Zrozumienie fundamentalnej prawdy o jedności źródła z którego pochodzą wszystkie religie wschodu i zachodu, oraz zrozumienie esencjonalnej jedności wszystkich nauk religijnych, to pierwszy próg oświecenia na promieniu Miłującej Mądrości Bożej. Jest to kamień węgielny na ścieżce do Świątyni Śigatse. Prawda o tym, że wszystkie tak z pozoru różnorodne i odmienne religie są w swej istocie jedną i tą samą religią objawianą światu przez błogosławionego Nauczyciela Świata za pośrednictwem posyłanych światu Proroków, to owa wąska i ciasna brama przez którą przechodzili nieliczni wybrańcy jako przez wrota Pierwszego Wtajemniczenia Duchowego. Wiedza ta towarzyszyła pokoleniom wyznawców wszystkich wiar jako pewne poczucie iż istnieje tylko jedna i jedyna prawdziwa religia. Jest to Boża religia miłującej Mądrości.

Nauka o jedności ideałów religijnych, o tym, że wszystkie wiary i wyznania dążą do tego samego celu, jest podstawową lekcją dla przedstawicieli wszystkich religii, lekcją jaką muszą się wyuczyć, aby żyć w miłości i tolerancji. Jest to nauka udzielana przez samego Kalkina (Maitreję, Chrystusa – Zbawiciela). Każdy kto wstępuje na ścieżkę zbawienia, kto podąża do Kolegium Mądrości potrzebuje tego pokarmu, duchowego mleka pokazującego istnienie tylko jednej religii – czy zwie się ona buddyjską czy muzułmańską – zawsze jest to ta sama religia. 

Swami Paramahansa Babadżi Śri Lalitamohan G.K. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *