Śri Mahavatar Babaji

Śri Mahavatar Babaji to manifestacja 28 Awatara Boga Śiwa znanego jako Śri Lakuliśa (Lakulisha), który pojawił się w II wieku e.ch. w Medhavati w Indii. Lakuliśa umocnił i rozwinął śiwaicką tradycję Paśupata (Sanskrit: पशुपति Paśupati) kultywowaną w tradycyjnej Linii Przekazu Himawanti. W Indii i Himalajach Paśupata-Marga to system filozoficzno-religijny i ruch religijny w hinduizmie. Powstał wśród dawnych wyznawców śiwaizmu, wśród osób praktykujących z mocą Kundalini, ćakramami oraz kanałami energii (nadi).

Podstawą doktryny paśupata-margah jest Paśupatasutra. Dzieło to nawiązuje do Mahabharaty, wzmiankującej o paśupatach, czcicielach Śiwa Boga o imieniu Paśupati (Pana Zwierząt. Paśu – “zwierzę”). Paśupati to dosłownie “Władca Zwierząt, Bydła lub Dusz”. W wedyjskiej Rygwedzie imię to odnosi się do bóstwa o imieniu Puszan (Pushan) czyli jednego z imion Słońca. W śiwaizmie jest to imię przymiot Śiwa Boga jako opiekuna i właściciela wszystkich Dusz, indywidualnych atmanów, jaźni wędrujących przez ziemskie wcielenia.

Zgodnie z poglądami zwolenników paśupata-marga, Śiwa Bóg jest bytem absolutnie niezależnym od materii (prakryti). Jaźnie (atman) są od niego zależne jako skutki, nie zaś jako przyczyny i w stanie wyzwolenia ulegają wiecznemu złączeniu z Śiwą. Na swej drodze do jedności z Śiwą adept paśupaty musi przejść przez pięć wielkich stadiów rozwoju duchowego, co wymaga dyscypliny, posłuszeństwa, ascezy, medytacji i także głębokiej, żarliwej praktyki mistyczno-religijnej. Najwybitniejszymi przedstawicielami ruchu paśupata byli: Kaudinja, twórca zasad postępowania wyznawców i komentarzy do Paśupatasutry o charakterze etyczno-religijnym, oraz Uddjotakar, który uważał siebie za nauczyciela wiary paśupata.

Śri Babaji (बाबाजॊ spolsz. Babadżi, Babadźi) znany jako Kriya Babaji Nagaraj to duchowy mistrz, siddha, który urodził się lub pojawił 30 listopada 203 roku e.ch. w wiosce Parangipettai w stanie Tamil Nadu na południu Indii. Jako uczeń dwóch innych znanych mistrzów doskonałych, siddhów osiągnął fizyczną nieśmiertelność, a właściwie stan istnienia w eterycznym ciele linga śarira z możliwością materializacji, czyli zagęszczenia formy bytu i pojawienia się na planie materialnym. Jego mistrzami, guru byli mistrzowie siddhów o dobrze znanych imionach: Agastyar (Ryszi Agastya) oraz Bogar (Boganathar). Informacje o tym podaje m.in M. Govindan w “Babaji and the 18 Siddha Kriya Yoga Tradition”.

Swami Satyeśvarananda nazywa Mahavatara Babaji wprost mistrzem himalajskiej jogi lub mistrzem jogi z Himalajów, gdyż choć urodził się w Tamil Nadu, osiadł jednak głęboko w Himalajach w okolicy Ranikhet stan Uttaranchal i tam osiągnął stan Amritam, Nieśmiertelności, Świetlistego Ciała, z którego okazjonalnie się manifestuje. Mahavatar Babaji jest często utożsamiany z wielkim joginem Śiwbabą, Awatarą Śiwa (Śiva, Siva, Sziwa). Baba znaczy w tłumaczeniu na polski “Ojciec”, a Babaji to “Czcigodny Ojciec”. Mahavatar Babaji często jest przedstawiany i wspominany razem ze swoją świetlistą siostrą, Śri Nagalakshmi Deviyar Mataji.

Śri Nagalakshmi Deviyar Mataji siostra Mahavatar Kriya Babaji znana jest jako dawna Królowa Himalajów i mistrzyni Laja Jogi, która jest metodą siostrzaną dla Krija Jogi. Tak jak postać Śri Babadżi wiąże się nieuchronnie z tantryczną Krija Jogą, tak święte imię Śri Mataji, czcigodnej wężowej mateczki związane jest z nieco mniej znaną, ale podobnie tajemną tantryczną Laja Jogą. Jednocześnie obie postacie są blisko ze sobą związane tak w historii duchowości indyjskiej rodem z Himalajów, jak i w metodach praktyki obu sekretnych form jogi danych przez Śiwa Boga w ezoterycznych objawieniach na górze Kailash.

Kim jest Awatara

Awatara w sanskrycie, a w hindi Awatar jest istotą duchową, która przekroczyła wszelkie ludzkie ograniczenia. Babaji, w spolszczeniu Babadżi jest żyjącym przewodnikiem duchowym, który kieruje swoimi uczniami na odległość i bardzo rzadko można go zobaczyć w jego fizycznej formie. Przez mieszkańców Indii słowo Babadżi jest często używane w odniesieniu do mistrza zakonnego jakiegoś aśramu czy linii przekazu. Bardzo wiele osób nosi zatem formalnie tytuł Babadżi! Jednakże, imię tytularne Babadżi Maharadź (Babaji Maharaj) używane jest jako właściwe imię odnoszące się do tego wielkiego Mistrza duchowego, współczesnego odrodziciela Krija Jogi. Kiedy ludzie słyszą imię Śri Babadżi Maharadź, tylko jedna osoba przychodzi im do głowy.

Uczniowie Mahavatar Babaji znają go z wielu imion; zwracano się do niego Mahamuni (wielki święty), Trymbaka Baba, Śiwa Baba czy Śiwbaba, Budua Baba (starożytny Baba). Jego cudowne pojawianie się i znikanie; jego unikalny sposób nauki były opowiadane przez wiele osób duchowych takich jak Lahiri Mahasaja, Swami Szrijukteswar, Hamsa Swami Kevalananda, Brahmachari Keszawananda, Paramahamsa Pranawananda, Paramahamsa Jogananda czy Paramahamsa Hariharananda.

Śankra i Kabir – uczniami Mahavatar Babaji

Babadżi jest także odpowiedzialny za inicjowanie Aćarja Śankara, duchowego reformatora starożytnych Indii w ścieżkę Jogi oraz Kabira, znanego średniowiecznego poety, mistyka i świętego. Jego przesłanie o osiąganiu życia duchowego poprzez naukową technikę Krija Jogi przyszło do współczesnego świata przez jego głównego ucznia Lahiri Mahasaję. Jest zarówno bez wieku jak i wiecznie młody, pojawia się swoim uczniom w różnej formie, którą wybierze i dlatego jest wyjątkowo trudno go rozpoznać.

Nie ma fotografii Babadżiego. Obrazek, który jest często używany, został narysowany na podstawie opisu Paramahamsy Joganandy, tak jak on go widział. Od ponad dwóch tysięcy lat przebywa na ziemi i jego ciało ma nadal tak młody wygląd, jak na tej reprodukcji rysunku. Ten wizerunek jest bezmiernie kochany jako forma tego bezforemnego Mistrza. Wciąż żywy, acz żyjący w subtelniejszej eterycznej sferze bytu Mahawatar Babadżi emanuje duchowymi wibracjami dla zbawienia wszystkich szczerych poszukiwaczy.

Babadżi Nagradż ze swoją potężną, boską mocą stał się duchowym nauczycielem Śri Lahiri Mahaśaya, któremu przekazał techniki Krija Jogi w 1861 roku w Ranikhet w Indiach, u podnóży Himalajów. Nic bliższego nie wiadomo o jego urodzinach, jego duchowym treningu czy jego miejscu zamieszkania, a więc jest on raczej tajemniczy dla duchowych poszukiwaczy. Ta niewielka ilość informacji, które posiadamy została przekazana przez innych Mistrzów Krija Jogi, takich jak Lahiri Mahasaya, który go spotkał lub Swami Śri Yukteswar i Paramahamsa Yogananda (Jogananda), którzy widzieli jego postać. Yogiraj Sri Sri Shyama Charan Lahiri (znany jako Lahiri Mahasaya) spotkał w 1861 roku Babaji Maharaj w pobliżu Ranikhet w Himalajach, około 14 mil od tej miejscowości, gdzie pracował w Dronagiri. Babadżi jest ponadczasowym świętym, wielką inkarnacją, która była zaangażowana w boską lilę (grę) pomagania szczerym poszukiwaczom na ścieżce duchowości. Według nauczycieli Krija Jogi Joganandy Mahavatar Babaji uważany jest za mistrza, który nauczał Jezusa Chrystusa technik zmartwychwstania i wniebowstąpienia, czyli za Ojca Niebieskiego, w istocie duchowego Ojca Chrystusa z Niebios.

Z relacji wielu nauczycieli duchowych wynika, że Mahavatar Babaji ukazywał się w latach 1861-1935 swoim uczniom dla przekazania Krija Jogi, a jednocześnie ukazywał się innym swoim uczniom, także dla ich edukacji duchowej, chociażby w latach 1861-1924 przychodził w realnych pojawieniach do Baba Hari Das i znany był jako Hariakhan Baba.

Haidakhan Babaji – Ostatnie pojawienie Babaji?

Ostatnie lepiej znane pojawienie to jako młodzieńczy Haidakhan Babaji w latach 1970-1984, zakończyło się nieco niefortunie, bo mistrz zamiast się zdematerializować, zwyczajnie zmarł z powodu niewłaściwego życia swoich zachodnich pseudowielbicieli, którzy pili alkohol, ćpali narkotyki i jedli mięso, co nie powinno mieć miejsca, jak się szuka przewodnictwa takich mistrzów duchowych. Ostatnie pojawienie miało wyraźną materializację formy wobec wielu świadków w jaskini, ale zakończyło się fizyczną śmiercią ciała. Niektórzy uważają, że jest to oznaka zakończenia trwającej około 1800 lat misji nauczania, a inni, że ta misja nauczania Karma Jogi nie całkiem się powiodła z powodu niesprzyjających warunków we współczesnym świecie, szczególnie z powodu niewłaściwego stylu życia (pseudo)wielbicieli. Z nauk tej formy

Można mówić o Tri-Kaya Babaji, czyli trzech wyraźnych manifestacjach Babaji jako Himalaya Rishi:

  • Nagaraja Babaji – od 203 roku e.ch.
  • Hariakhan Babaji – od 1861-1924/1935
  • Haidakhan Babaji – od 1970-1984

Om Namah Śivāya – praktyka duchowa

Wszystkie pojawienia Śiwbaba mają tę wspólną cechę, że zalecają intensywne praktykowanie mantramu “Om Namah Śivāya” siedząc przy ofiarnym ogniu, chociaż dla ostatniej manifestacji Mahawatara jest to główna praktyka powszechnie polecana, podczas gdy poprzednie emanacje skupiały się bardziej na głębokich praktykach wewnętrznych jak techniki Kriya. Najpierw także praktykuje się Om, a potem Namah Śivāya. Mahavatar Babaji znany jest w różnych miejscach swego pojawienia jako Wale Baba, Mahamunidra, Śri Sadguru, Śri Sadaśiva, Mahavatar, Trayambak Baba, Babaji Maharaj…

Dla połączenia się z duchową istotą Śivbaba czy Mahavatar Babaji praktykuje się skupienie na sylabach Ba-Ba wizualizowanych w sanskrycie w ośrodku trzeciego oka, czyli w Adźńam (Adżna). Na wdechu Baa बा i na wydechu Baa बा. Oddech odczuwamy jak przechodzi przez szczyt nosa i wędruje do podbrzusza, wchodzi pod pępek i wychodzi z pod pępka. Praktyka ta z zasady dotyczy wszystkich mistrzów, guru, którzy są wyraźnie czczeni, uważani za Awatarów i tytułowani “Babaji”.

Sanatana Dharma – Podstawowe Ideały Nauk Śri Babadżi

Satyam – Prawda, prawdziwość, uczciwość
Ekabhavam – Prostota, szczerość, prostolinijność
Premam – Miłość, łaska, zmiłowanie, ułaskawienie
Sattvam – Harmonia, dobroć, świetlistość
Sundaram, Lālityam – Piękno, wspaniałość, urok.

Każda z tych idei tworzy kolejny krąg zaawansowania w duchowym rozwoju, w przybliżaniu do Boga.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *