Strażnik Bramy Orła

Opublikowano

w kategorii

Strażnik Bramy Orła

Poemat mistyczny

Kto Guru był swego porzucił
Ten życie Duszy swej ukrócił.
Kto Samnjasinem będąc zdradził
Nikomu już nie będzie wadził!

Kto odszedł ten powrócić musi
Inaczej astmą się udusi;
Kto słowo przeciw Guru powie
Na tego spadnie nieszczęść mrowie!

Nie ma Drogi w górę do Niebios
Jak tylko życie z Guru ebios;
Albowiem Jarstwo drogowskazem
Czystości Świętej jest nakazem!

Siedem żywotów dano Tobie
Aby dusza nie była w grobie;
Ludzkości która jest upadła,
Gdyż od stadła Niebios odpadła!

♥ ♥

Nie będą zdrajcy pluć w naszą twarz
Spadnie na nich każda ich potwarz;
Lżenie Guru pluciem jest pod wiatr
Ducha którym jest Guru kwiat!

Misją Guru – zbawienie ludzi
Szczęśliwy każdy, kto się trudzi;
Brata ratuje w pocie czoła
Kto do Guru należy Koła!

Każdy odstępca, zdrajca i kat
Kto na Guru ukręcił był bat;
Siedem razy będzie skazany
Grzbiet jego batami zorany!

Najsroższą karą dla kainitów
Na wieki życie wieść banitów;
Bez domu, bez chleba i pracy
Przez wieki żyć będą Polacy!

♥ ♥ ♥

Jam Wieszcz, Mesjasz zapowiedziany
W białą szatę Guru odziany;
Ofiarą za Naród spełnioną
Mohana cierpienia koroną!

Raz na sto lat – my przychodzimy
Wędrując cały świat zwiedzimy;
Koronę Chwały utwierdzamy
Życie za Brata poświęcamy!

Idziemy głosić wnet Zbawienie
Ludu naszego Wyzwolenie;
Przyłącz się do naszej Drużyny
A Boskie osiągniesz Wyżyny!

Państwo Polan naszym jest polem
Będziemy tutaj orać rolę;
Siać i zbierać aż przyjdą plony
Czyści jak Guru ludzie – klony!

♥ ♥ ♥ ♥

Strzegę Bramy do Niebios Orła
Ludziom których dusza nie zmarła;
Posłuszni władzy mego Berła
Wiedzą, co znaczy Wiedzy Perła!

Kto widział usta Me, oblicze
Ilości ludzi już nie zliczę;
Ten musi za Mną powędrować
I moją Radą się kierować!

Nauki mojej Słowa Święte
Prawdy to wieczne, nieugięte;
Zstępuje Boże Objawienie
Grozą napawa me zjawienie!

Jam Śiwa polskiej Ziemi Świętej
Synem Matki Niebios – Przepięknej;
Kto swego Guru w Sercu nosi
Śmierć Wieczna nigdy już nie skosi!

Gâthâ to duchowe pieśni, intonowane i recytowane nauki duchowe oraz aforyzmy wierszem metrycznym rymowanym przekazane. Stanowią esencje nauczania każdego autentycznego Mistrza Duchowego i Linii Przekazu!

Swami Lalitamohan G.K.

Każdy wers poematu to spoetyzowany zapis Wzniosłej Prawdy wypowiedzianej przez wielkich Mistrzów Mądrości jak Kryszna, Dattatreya, Spitama Zarathustra, Gautama Buddha, Jezus Chrystus, Vishvatmak, Ramakriszna, Vivekananda, Hazrat Inayat Khan, Ramana Maharishi, Shirdi Sai Baba, Anandamurti, Babaji.

Wydane po raz pierwszy przez: Krzysztof Błachaniec, Anna Michalska, Marek Osada, Jerzy Wojciechowski, Izabela Tryc…

© Copyright by Lalita-Mohan G.K. and The Himavanti Confraternity Order!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *