Swami Premananda – Jak Można Praktykować Medytację?

„Istnieje wiele metod i sposobów medytacji (rozmyślania i refleksji). Wszyscy duchowi mistrzowie wskazują i uwypuklają medytowanie ponieważ medytacja (Dhjāna) jest najwyższą metodą duchowego uwznioślenia i wzrostu. Jest wiele metod takich jak Wipassana w tradycji buddyjskiej. W tradycji hinduskiej każdy Mistrz (Guru) posiada swoją własną metodę, podobnie jak Ramana Mahāryszi, Śri Aurobindo, Swami Śiwānanda, Swami Wiwekānanda, Babadźi, … Wszyscy ci Mistrzowie nauczali rozmaitych sposobów praktykowania medytacji, jednakże medytacja (Dhjāna) jest tylko jedna! Najpierw, musisz zapytać siebie w jaki sposób chcesz medytować. Musisz również mieć wiele cierpliwości i żadnej złości. Zacznij kontrolować swój umysł, uczyń go wyciszonym, złóż wizytę Mistrzowi (Guru) i przyjmij Jego błogosławieństwo, a następnie możesz już rozpocząć medytowanie. Tak więc usiądź i obserwuj niepokoje swego umysłu. Dlaczego twój umysł tak goni? Dlatego, że przez długi okres czasu zaangażowany był w sprawy doczesności, w sprawy materialnego świata. Wiele wspomnień, które zakłócają cię, znajduje się w twym umyśle. Nade wszystko, potrzebujesz trochę pewności i zaufania do siebie, następnie rozwiń wiarę i stopniowo wzmagaj twoją Bhakti (Miłość).

Czym jest Bóg? Bóg jest Miłością, a Miłość jest Bogiem. Urzeczywistnienie Boga lub wyższej prawdy jest urzeczywistnieniem znaczenia Miłości. Pierwszym krokiem ku wyższej formie miłości jest rozwinięcie miłości do siebie, oczyszczenie siebie i stanie się spokojnym (wyciszonym). W międzyczasie powinno się zapytać siebie o znaczenie swych narodzin i swego życia. Rozmyślaj o tym jaką jest twoja droga, jaką jest droga twego umysłu i obserwuj drogę twego myślenia. Do tego nie potrzeba żadnego nauczyciela, ty jesteś największym mistrzem. Ufność jest bardzo ważna. Musisz ufać, że możliwym jest osiągnięcie najwyższej mądrości. Jak można wzrosnąć duchowo bez zaufania?

Nie jest koniecznym zamykać oczy aby medytować. Każde działanie może być medytacją. Jednakże, kiedy siedzisz i zamykasz swoje oczy, wtedy nie pozwalasz umysłowi wychodzić na zewnątrz. Utrzymuj swój umysł wewnątrz siebie, a stopniowo i powoli uzmysłowisz sobie jak to wszystko zrobić.”

Swami Premananda Maharadź

Śri Swami Premānanda Guru Astotra. Znaczenie i praktykowanie Guru Astotry

W duchowej tradycji Bhakti Margi (Duchowej Ścieżki Oddania) jedną z najważniejszych dyscyplin jest intonowanie Namasmrama, Boskiego Imienia. Uwielbianie Boskości poprzez Imię można wykonywać z pomocą Dźapy lub Astotry. Ogólnie rzecz biorąc, Dźapa jest wewnętrznym sposobem powtarzania Mantry (Świętej Frazy, Modlitwy) lub pojedynczego Boskiego Imienia. Astotra jest intonowaniem zbioru wersetów, które opisują doskonałe przymioty i uświęcające właściwości jakiegoś Świętego Obiektu (w tym przypadku, naszego Gurudewa, Śrî Swami Premānanda).

Podczas powtarzania tych 21 wersów Namawali, można wykonywać pewne dodatkowe zewnętrzne jak i mentalne praktyki, które ukierunkują i wzmogą naszą praktykę w jej efektywności. Intonowanie Boskich Imion i właściwości naszego umiłowanego Gurudewa powinno być wypełniane podczas siedzenia w cichości w naszym miejscu regularnej modlitwy, po uprzedniej kąpieli (ablucji) i przyodzianiu się w stosowną, czystą odzież. W ten sposób, Astotra może tworzyć część naszej codziennej, porannej i wieczornej praktyki duchowej, a chwiejny dotąd umysł zacznie być kontrolowany, skoncentrowany i oczyszczony. Ta Astotra przywołuje (wzywa) do nas duszę naszego Swamidźi, kiedykolwiek tylko powtórzymy ją z oddaniem i uwielbieniem. Dzięki niej, wzywamy Jego Najwyższą Obecność i otrzymujemy Jego boską łaskę i błogosławieństwo.

Potęga dźwięku jest zdumiewająca! Po pierwsze, każdy werset Astotry poprzedzany jest świętą sylabą AUM (Om), która jest wszechpotężna i wszechmocna. Om jest pierwotnym odwiecznym dźwiękiem – Imieniem Boga. Jest to początkowy dźwięk (Słowo), z którego wszystko powstaje (wyłania się). Dźwięk ten zwany jest Bidźa (Nasienie, Ziarno) Mantrą i zwykle poprzedza wszystkie inne mantramy. Kiedy powtarzasz każdy z boskich przymiotów Swamidźi, koncentruj się na znaczeniu tegoż, a Jego Boże Myśli zostaną ci natychmiast przekazane (przesłane) w formie transmisji. Jeśli powtarzasz tę praktykę regularnie, Jego potężne duchowe wibracje będą zawsze pozostawać w twoim miejscu modlitwy (w pokoju modlitewnym).

Jedno z ulubionych powiedzeń Swamidźi mówi: „Na każdą akcję jest reakcja”. W ten sposób, jeśli ofiarujemy z każdą powtórzoną linią Astotry przed zdjęciem lub portretem Swamidźi kwiat lub płatek kwiatu, pomoże to naszemu skupieniu, a w dalszym okresie otrzymamy Dar Umocnionego Uświęcenia (Oddania). Astotra ta powtarzana jest przed Bhadźanami (Uświęcającymi Pieśniami) oraz na końcu Pudźy (Mszy) do Boskich Stóp Swami Premananda w Aśramie oraz w Ośrodkach Śrî Premānanda na całym świecie.

Astotra do Śrî Swami Premānanda Mahāradź

[Zapisano w uproszczonej transliteracji, wszystkie litery są czytane tak jak się czyta je po polsku. Dla prawidłowego akcentu i intonacji zaznaczono długie samogłoski poprzez znak diakrytyczny nad literką!]

Om Śrî Gurudewāja Namah
(Pozdrowienia czcigodnemu Panu Guru)
Om Śrî Dźñānadewāja Namah
(Pozdrowienia czcigodnemu Panu Mądrości)
Om Śrî Sarwa Dewāja Namah
(Pozdrowienia odwiecznemu Władcy wszsytkich istot)
Om Śrî Sarwa Matha Swarūpāja Namah
(Pozdrowienia czcigodnemu Ucieleśnieniu Istoty Wszystkich Religii)
Om Śrî Sarwa Marga Sammadhāja Namah
(Pozdrowienia czcigodnemu Który Jest w zgodności ze wszystkimi duchowymi ścieżkami)
Om Śrî Śaanti Nilajāja Namah
(Pozdrowienia Temu, Który Jest Siedzibą Pokoju)
Om Śrî Prema Wāsane Namah
(Pozdrowienia Temu, w którym mieszka Miłość Boża)
Om Śrî Prema Pradājane Namah
(Pozdrowienia Temu, który udziela Bożej Miłości)
Om Śrî Premāwatārāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który jest wcieleniem Bożej Miłości)
Om Śrî Prema Swarūpāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który jest Ucieleśnieniem Bożej Miłości)
Om Śrî Akhila Loka Rakszakāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który ochrania wszechświat)
Om Śrî Ābath Pandawāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który wybawia z niebezpieczeństw)
Om Śrî Kali Juga Waradāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który wiek Kali trzyma w szachu)
Om Śrî Kamitha Phalathāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który obdarza upragnionym owocem)
Om Śrî Dharma Upadeśakāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który instruuje Boski Kod Życia)
Om Śrî Dhjāna Walabhāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który miłuje medytacje)
Om Śrî Malar Wannāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który ozdobiony jest kwiatami)
Om Śrî Matale Wāsāja Namah
(Pozdrowienia Temu, któty żyje w Matali)
Om Śrî Rodźa Malar Prijāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który uwielbia kwiaty róży)
Om Śrî Bhadźana Prijāja Namah
(Pozdrowienia Temu, który uwielbia Bhadźany)
Om Śrî Bhagawan Śrî Premānandāja Namah!
(Pozdrowienia Doskonałemu Panu i Władcy, Śri Swami Premanadadźi)
Om Śrî Premānanda Parimala Mantra Puspāni Pūdźajāmi!
(Z całym nabożeństwem ofiaruję ten mantram i moją Jaźń
wraz z kwiatami u Lotosowych Stóp Swami Premanada)


Dźaj Prema Śaanti!
Hari Om! Hari Om! Hari Om!

Czym jest Guru?

„Dhyāna Mūlam Guror Murtih;
Pūdźa Mūlam Guroh Padam
Mantra Mūlam Guror Wākjam;
Moksza Mūlam Guroh Kripa”

Om Śakti, Om Śakti, Om Śakti Om!


(Korzeniem medytacji jest postać Guru;
Korzeniem nabożeństwa są stopy Guru,
Korzeniem Mantramu są słowa Guru;
Korzeniem wyzwolenia jest Łaska Guru!)

Modlitwa do Matki Bożej

„Sarwa Mangala Māngalje; Śiwe Sarwārthe Sādhikae
Śaranje Trjambakae Gauri; Narajane Namostute”


(Pozdrowienie trójokiej bogini, Gauri, partnerce Śiwy. Ona błogosławi nas spełnieniem wszelkich naszych życzeń. Zjednujemy Ją i wzywamy w postaci Narajani, która przelewa Swą Łaskę na nas wszystkich.)

W Stronę Światła

Asato Ma Sat Gamajam
Tamaso Ma Dźjotir Gamajam
Mritjor Ma Amritam Gamajam
Om Śaanti, Śaanti, Śaantih!
Om Prema Śaanti!


(Prowadź mnie od fałszu ku prawdzie!
Prowadź mnie z ciemności ku światłu!
Prowadź mnie ze śmierci do żywota wiecznego!
Pokój, Pokój, Pokój!)

Adres do Aśramu Swami Premananda w Indii:

Sri Premananda Ashram
Fathimanagar PO
Via Edamalaipatti Pudur
Trichy 620012, Tamil Nadu, India

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *